Hur mycket är du beredd att offra för Jesus?

Hur långt är du beredd att gå med Jesus? Hur mycket är du beredd att offra för Honom? Finns det någon gräns i ditt liv? 

Mitt råd är: sätt dig ner och gör en bedömning av det pris du behöver betala för att få Herrens härlighet i ditt liv. Gå igenom vilka uppoffringar som behövs göras. För det är ingen enkel uppgift att följa Jesus. Korset är tungt och gör ont. 

När du söker Guds ansikte för inriktningen i ditt liv, så visar han dig början och slutet. Däremot vägen dit håller han hemlig. För skulle du vara villig att gå Hans väg om du visste vilka svårigheter det skulle innebära? Men det är Guds nåd att vi får en kallelse och ett mål som vi skall sträva efter. Och det är Guds nåd som bär oss genom allt. Förtrösta på Honom, Han är trofast. 

Belöningen kommer, allt han sagt skall ske kommer ske, varje ord han ger dig är sant. Det är alltid värt att följa Jesus, det vet vi alla. Ge inte upp på vägen, lägg all tvivel och otro under Jesu blod, kasta bort alla avgudar och falska föreställningar. Tro allenast, följ Jesus så gör han dig till en människofiskare (Luk 4:19). Antingen i församlingen (som är det största och tuffaste arbetsfältet) eller världen som hungrar efter sanning. 
Sök Guds rike och hans rättfärdighet först, sen skall allt det andra tillfalla dig. Matt 6:33
Share:

Trons Lydnad

Trons lydnad är nyckeln till den Helige Andes kraft. Paulus arbetade hårt för att föra in församlingen i fullständig lydnad mot Guds ord. 

Petrus talar om att lyda sanningen i 1 Petr 1:22 säger han 
Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älska varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.
Han säger också att det är en glädje när vi går igenom prövningar en kort tid och det är där vi inte är villiga att betala priset. 

När lidande kommer ger vi upp och får inte se Herren rädda oss efter sina löften. David Wilkerson brukar säga att den sista halvtimmen innan bönesvaret kommer brukar vara den svåraste. 

Vi behöver alltså uthållighet och tro för att få vad utlovad är. Lyd Gud i allt, alltid. 

Bless.
Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade