Storebror Ser Dig


Ett litet Heads-up på vad som komma ska!!!

Terrorismen är bara en väg till full kontroll. Vi vet vad som väntar och vi vet hur det slutar, men vi vet att vi måste stå starka i Kristus Jesus. Vi måste känna vår Herre, inte bara i ord, men också i verklighet. Han kan inte bara längre vara en sagofigur i våra liv. Du MÅSTE låta Jesus få uppenbara sig för dig och bli en VERKLIGHET. Frid!!! 

Gud har ALLT under kontroll och vad vi behöver göra är att lita på honom och inte vår egen förmåga.

Jesus är Herren!!!

Per-Arne Imsen skriver den 29 november 2015 på sin Facebook-sida följande: 
STOREBROR VILL FILMA OSS NÄR VI BER OCH PREDIKAR!
Regeringen vill lagstifta om kameraövervakning i trossamfundens lokaler! Det gäller att passa på när befolkningen lever i fruktan för terrorism.

Share:

Både Gud och mammon?


Kan man tjäna BÅDE Gud och mammon? Nej!

På många ställen i bibeln läser vi att vi inte skall leva för pengar, att kärlek till pengar är roten till ALLT ont och att de som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. 1 Tim. 6:3-10 och Hebr. 13:5

Den hetsjakt som pågår nu är ett resultat av den villfarelse Kristi kropp i Sverige hamnat under. Det har fört skam över namnet Jesus och gör att hedningarna föraktar den heliga vägen.

1 Joh 2 : 15-16 säger: Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen.

Med de orden vill jag säga som Petrus: Det är bättre att lida för goda gärningar än för onda. 1 Petr 3:7 och om du är under den undervisningen måste du vända om till Herren Jesus innan det är försent. 

Han har länge haft tålamod med detta, men vem vet hur länge till.

Share:

Jag Bävar inför Guds Ord


Jag bävar inför Guds ord när jag läser 2 Joh. 9
Den som inte förblir i Kristi lära UTAN GÅR UTÖVER DEN, han har INTE Gud. Den som förblir i hans lära har BÅDE Fadern och Sonen.
Åh käre Gud, hur många bland oss är det inte som går utöver Kristi lära. Ha nåd med oss och ryck oss ut ur elden, fräls HERRE, fräls!!!

Share:

Tjäna HERREN


Jos._24:15 Men om ni inte vill tjäna HERREN , så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN ."
Ja, oavsett hur det ser ut, oavsett vad som hänt, eller händer så skall jag och mitt hus tjäna HERREN!!

Share:

Kristna är oftast det stora hindret


Vi kristna är det största hindret för andra att komma till tro. Inte för att vi inte evangeliserar, inte för att vi inte går i kyrkan, inte för att vi inte är snälla och goda, utan därför att vi har lagt till så många mänskliga tankar och "stadgar", utan därför att vi gjort det kristna livet till någonting annat än vad det är, utan därför att vi själva inte har funnit enkelheten i tron på Jesus.

Liv producerar liv, död producerar död, tro producerar tro, religion producerar religion. Om vi vandrade i all enkelhet med Jesus, och lät hans liv ta gestalt i oss skulle vi se helt annat resultat.

Genom våra religiösa föreställningar har vi lagt hinder i vägen för andra att komma till Jesus för att få liv. Genom att vi har fastnat i religionens nät visar vi att det liv vi har inte är attraktivt.

Hur många skulle inte komma till Jesus om de såg hur härlig han är? Hur många skulle inte komma till Jesus om de förstod varför han dog på korset? Hur många skulle inte lägga ner sitt meningslösa liv och ge det till Honom om de såg varför och hur vi fruktar Gud?

Hur kommer vi fram till den enkelheten i Jesus? Det finns bara ett sätt: Bön och Bibelläsning. Det är bara inför hans ansikte vi får liv, och om vi ger ut liv får vi skörda liv, men med död religion skördar vi döda religiösa. Om inte sädeskornet faller i marken och dör blir det ett ensamt korn.
Hos. 6:2 Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte.
Amos. 5:4 Så säger HERREN till Israels hus: Sök mig och ni skall leva.
Amos. 5:6 Sök HERREN och ni skall leva. Annars skall han komma över Josefs hus likt en eld som förtär, och ingen kan släcka den så att Betel räddas. 
Amos. 5:14 Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva. Då skall HERREN, härskarornas Gud, vara med er, så som ni säger att han är.


Share:

Trolöshet är Hädelse!


Visste du att trolöshet mot HERREN är hädelse?
Hes. 20:27 Tala därför till Israels hus du människobarn och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Era fäder har också hädat mig genom sin trolöshet mot mig.
Trolöshet mot Gud är jämförbart med äktenskapsbrott!
Share:

Påven Lär ha Sagt

Påven lär ha sagt: 
”Koranen och Bibeln är ett och det samma. Jesus Kristus, Mohammed, Jehova, Allah... Vi är alla Guds barn oberoende av vilket namn vi väljer att åkalla honom med. Vi kan uppnå mirakulösa saker i världen genom att slå samman vår tro, och tiden för en sådan rörelse är nu. Vi skall inte längre slakta våra grannar på grund av olikheter i hur vi ser på Gud.” 
Det judiska folket tillbad JHWH men de tillbad honom inte i ande och sanning. Jesus genomskådade deras hyckleri och ondska, de var förblindade av sin självtillräcklighet, de var så egenmäktiga genom sin gudsdyrkan att de inte behövde Gud längre. Därför sa Jesus till dem i Joh. 8:44 
Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. 
Ska vi vara sämre än Jesus? Eller rättare sagt ska vi vara bättre än Jesus och hålla med påvens uttalande? Om nu Jesus, Guds egen Son, väljer att stå upp emot religionens förbannelse, vem är då vi att göra tvärtom? 

Nej, tala sanning med varandra och uppmuntra det som är rätt, gott och välbehagligt för Fadern, i Jesu Namn!!!
Share:

Tidsandan


Vi behöver inte göra något ont mot människor för att det ska bli fel. Det räcker att säga Jesus är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom Jesus. 

Det därför att det inte passar ihop med tidsandan där vi måste smälta samman varje trosinriktning, där alla vägar leder till himlen. Vi blir obekväma och stör ordningen. Vi blir de som måste tystas, och kanske röjas ur vägen. 

Vi vet hur det är, hur det blir och hur allt kommer sluta. Varje knä skall böjas och bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus ÄR Herren.

Share:

Världen Hatar Dig


Varför hatar och föraktar världen oss som står upp och talar Guds Ord? Jesus svarar på den frågan så här:
Joh. 7:7 Världen kan inte hata er, (han talar till sina fysiska bröder) men mig hatar den, därför att jag vittnar om att deras gärningar är onda. 
Är det inte så att om vi talar så gör det ont i de sår som världens barn har? Istället för att komma till honom som kan läka deras sår, blir de arga för att det gör ont. Istället för att vända om och bekänna sin synd, vill de hellre fortsätta leva ett bedrägligt liv oavsett hur ont det gör att fortsätta.

Är du bara religiös gör det också ont att höra Guds Ord. Är du ljum likaså. Nej, lyssna hellre på Jesus så han får ge dig frid, och verklig glädje. Det är balsam för dina sår.

Share:

Några har sagt...

Lästid: 5 minuter 

Några har sagt jag har blivit sjuk eftersom jag hör Guds röst. Några har sagt jag är känslomässigt störd eftersom några blir stötta. Några har sagt jag är en falsk profet och villolärare när jag ger min undervisning. Några har sagt jag är fanatisk i min kärlek till Jesus. 

En del håller med mig men är tysta. En del håller med  kritiken och tar bort mig på FB. En del håller med och skall tjafsa i chatten. En del håller med och talar illa om mig bakom min rygg. 

Men jag är glad ändå, eftersom jag vet vem jag tror på. 
Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. (2Tim 1:12
Jag vet vem som undervisar mig. 
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. (1Joh 2:27
Jag vet att jag står på fast och säker grund. 
Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. (Matt 7:24
Jag vandrar inte i mörkret för Ordet är en lampa för mina fötter och ett ljus på min stig. 
Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. (Luk 11:34) 
Till dig som tycker jag är sjuk som hör Guds röst säger jag: Jag sörjer att du INTE TROR man kan höra Herdens röst. Jesus säger: 
Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. (Joh 10:27) 
Till dig som tycker jag känslomässigt störd eftersom några blir stötta säger jag: 
Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta, och han sade till dem: "Tar ni anstöt av det här? (Joh 6:61) 
Till dig som tycker jag är en falsk profet och villolärare säger jag: 
Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Har man kallat husets Herre för Beelsebul, hur mycket mer skall man å inte kalla hans tjänare så. (Matt 10:25) 
Till dig som tycker jag är fanatisk säger jag: Hur kan jag förkasta en sådan kärlek Jesus har bevisat mig genom att gå i döden för mig? Jag kan inte vara ljum och likgiltig inför en sådan frälsning. Paulus beskriver det så här: 
Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. (Fil 3:12) 
Jag kan inget annat än älska Sanningen och eftersom jag har blivit gripen av Kristus vill jag bara springa mitt lopp och fullborda min tjänst. Jag vill bli befunnen vara en trogen förvaltare av det jag fått. Jag vill få höra en dag: Väl gjort du trogne tjänare, kom in i din Herres vila.Tänk vilken fruktansvärd död det måste ha varit att dö på ett kors, och ändå gjorde Jesus det helt frivilligt för din och min skull. 
När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. (Hebr 12:1-3) 
Till dig som håller med mig men är tyst säger jag: Bra, för då kanske du läser vad jag skriver och kan ta till dig det. 

Till dig som håller med kritiken och tar bort mig på FB säger jag: Vi måste låta Ordet få rätt, inte vårt kött. Det är synd att vi inte kan vara enade i Anden och lyssna till varandra, att vi inte ser oss som ett i Kristus och vandrar i kärlek. 

Till dig som håller med kritiken och skall tjafsa i chatten säger jag: Eftersom vi skall bli dömda efter våra ord och gärningar vill jag inte tjafsa och hamna i stridigheter, eller säga saker du eller jag sen får ångra. 

Till dig som håller med kritiken och talar illa om mig bakom min rygg säger jag: Jag ber för dig. Jag välsignar dig. Jag talar väl om dig. 

Och till sist vill jag säga: 
Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: "Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta. Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosonens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. (Luk 6:20-23)
Share:

Lammets Blod

Fil. 2:14-16 Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves. 
När Jesus kommer är det inte för en söndertrasad, nerbruten, deprimerad, svag, omdömeslös, svekfull, ljum, förvirrad, smutsig eller bedragen brud. Nej, när Jesus kommer så är det för att hämta en fläckfri, ren och oskyldig brud, tvättat i Lammets blod, som känner Hans vilja genom Hans Ord, som är död från sitt eget och lever helt och hållet för Honom. Så klaga inte och tveka inte att göra gott. Håll fast vid Ordet, studera Ordet. Skrifterna är det enda som kan göra oss visa: 
2 Tim. 3:15 Du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. 
Share:

Gudsfruktan

Jag blir ledsen när jag ser så många söka välsignelsen före den som Välsignar. Jag blir ledsen när jag ser så många vandra i högmod inför den Höge. Jag blir ledsen när jag ser så många sprida torrt och dött budskap om den som Lever. Jag blir ledsen när jag hör människor ljuga inför den som är Sanningen. 

Gud, låt gudsfruktan komma in i våra hjärtan. Låt mammon smulas sönder och ärgas. Gud, låt ödmjukhet komma in i våra hjärtan så vi inte förhäver oss inför dig. Gud, låt Andens vatten flöda i våra hjärtan och över våra läppar. Gud, låt Sanningens Ande bryta ner lögnen vi byggt våra liv på.


Det är Du, Gud, som har slutat ett evigt förbund med oss så att Du, Gud, inte skall vända dig bort från oss, och för att Du, Gud, inte skall upphöra att göra oss gott. Därför ber jag dig Herre, att lägga fruktan för Dig i våra hjärtan så att VI inte viker av från Dig. I Jesu namn. Amen!!! 
Jer. 32:40 Jag skall sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott, och jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig.
Share:

Förbered församlingen!

Lästid: 3 minuter
Hebr. 10:32 Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande.
Lär du ut det här i församlingarna? Predikar du detta: efter att ljuset kommit till oss får vi utstå en hård kamp och mycket lidande? Eller predikar du att när Jesus kommer in i våra liv kommer allt blir bra? Då kommer varje sorg försvinna? Då kommer livet bli helt underbart? Är det detta evangelium du predikar för dina åhörare? Det är bara en del av sanningen. I så fall har vi ett stort behov av att läsa vidare och ta till oss vad författaren av Hebreerbrevet talar om.
Hebr. 10:33-36 Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade, andra stod sida vid sida med dem som behandlades så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Har du glömt bort den delen som tar upp förföljelse och lidande? Predikar du bara om välsignelsen och aldrig om DET ANDRA utlovade; förföljelse och lidande? Då predikar du egentligen inte hela evangelium. Då har du glömt bort verser som 2 Tim 3:12, som säger:
Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.
Varför ville Paulus att bröderna skulle be för honom i 2 Tess 3:1-3? Var det inte för att ordet skulle ha framgång och för att de mötte onda och fientliga människor som inte hade tron, som förföljde dem och motsatte sig Sanningen? Herren är trofast, han skall rädda oss och skydda oss för den onde.
För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er, och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron. Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för den onde.
Vi MÅSTE vakna upp, predika hela evangelium och på så sätt förbereda församlingen för det som komma skall. Församlingen kan inte leva i förnekelse eller i en drömvärld om att allt är bra när det det inte är bra. Om din församling inte är förberedd och vet vad som väntar, då kommer din församling inte klara av förföljelsen. Utan undervisningen och ordet har de ingen grund att stå på när det brakar loss.

Vi måste alla en dag stå inför Kristi domstol och avlägga räkenskap. Du måste det. Jag måste det. Vi kan inte skicka vårt ombud.
2 Kor. 5:10 Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.
Stå upp för Jesus, predika även det som skrämmer. Var inte rädd för att tala sanning, till förmaning, tröst och uppmuntran. Kristi kropp kommer behöva vara förberedda för det värsta.

Gud välsigne dig i ditt arbete för Kristus och din församling.
Share:

Ni Döva, Ni Blinda!

Ni som är döva, hör, ni som är blinda, skåda och se. Vem är så blind som min tjänare och så döv som min budbärare som jag sänder i väg? Vem är så blind som min förtrogne, så blind som HERRENS tjänare? Jes. 42:18-19
Vem är det HERREN talar om här om inte oss som har fått frälsningen, som har blivit rättfärdiggjorda och som har läst, hört och sett HERRENS frälsning? 
Du har sett mycket, men inte tagit vara på det, fastän öronen är öppna, lyssnar ingen. Jes. 42:20 
Hur kommer det sig att vi säger vi hör och förstår, men ändå inte gör? Vi har rätt undervisning, vi har rätt förståelse, men ändå gör vi inte det rätta. 
Det behagade HERREN för hans rättfärdighets skull att låta sin undervisning komma till makt och ära. Jes. 42:21 
Det ord vi predikar är rätt, därför skall undervisningen komma till makt och ära. Så då är frågan varför så många av oss lever i ångest och fruktan, varför vi inte har stått upp i Jesu namn och varför vi är plundrade och skövlade, varför vi ligger bundna i fruktan och rädsla? 
Men detta är ett plundrat och skövlat folk. De ligger alla bundna i hålor, i fängelser hålls de gömda. De har lämnats ut till plundring utan att någon räddar, till plundring utan att någon säger: "Ge tillbaka." Om ni ändå ville lyssna på detta, ta vara på det och höra för framtiden! Vem har lämnat Jakob till skövling och Israel åt plundrare? Har inte HERREN gjort det, han som vi syndat mot? Ty de ville inte vandra på hans vägar och inte höra på hans undervisning. Därför utgöt han sin brinnande vrede över dem - krigets raseri. De förbrändes av det runt omkring, men de besinnade det inte. De förtärades av det, men tog det inte till sitt hjärta. Jes. 42:22-25 
Det vi nu sker i Paris är en dom över länder som vänt Honom ryggen och förkastat Hans undervisning. 

OMVÄND ER OCH BE HERREN OM NÅD!!!
Share:

Den Stora Skräcken

En vän av en vän skriver på en sida:
En evagelisk mission? Knappast fruktbart gällande extrem islamism. Gud bevare oss för halshuggnigsvideos av unga missonärer.
Mitt svar:

I all ödmjukhet, det är just detta som är hindret, det du beskriver. Fruktan och rädsla som grundar sig i otro och tvivel.
Upp. 13:10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.
Om varje kristen söker Guds ansikte kommer han ge nåd, styrka och kraft att gå igenom allt som måste hända. Har inte Jesus sagt att vi inte skall frukta någon annan än honom som har makt att döda både själ och kropp och kasta oss i det brinnande gehenna?
Upp. 21:8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."
Nu vet inte jag om du är en troende, men jag tar tillfället att skriva ett svar eftersom du berör det största hindret för oss kristna att göra Guds vilja. 

Gud välsigne dig för att du tog upp den "stora skräcken".
Share:

Dölj inte din tro

Inte för att jag är emot manifestationer mot ondska och terrorism, men det här är väl knappast något som kan hjälpa en enda kotte:
Låt oss tända ett ljus mot terrorism! Vi gör det tillsammans! Vi gör det för att visa att vi är fler än dem, att vi kommer att kämpa emot detta mörka. Vi lyser upp jorden emot terrorismen för att säga stopp, nu är det nog! I en röst säger vi stopp och kämpar i mörkret! På söndag kl 18:00 tänder vi ett ljus. Ställ det på era balkonger eller i fönstret eller gå ut med det! Låt alla se att ni står upp mot terrorism! SPRID DETTA VIDARE GENOM HELA INTERNET GENOM HELA JORDEN SOM EN LÖP ELD! ÄR NI MED OCH KÄMPAR EMOT TERRORISM!? DELA MED ALLLA ....................................................
Det enda ljus som måste tändas är DU, Kristus i DIG. Vakna upp du som sover så skall Kristus LYSA över dig, DU är världens LJUS!!!
Matt. 5:14 Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg.
INTE KAN DU VÄL LÄNGRE DÖLJA DIN TRO?
Share:

Ser Du Vad Jag Ser?

Ser du vad jag ser? Mörkret blir mörkare och ljuset blir ljusare. Enhet uppstår över församlingsgränser och landgränser. Undra vad som händer? 
Joh. 17:9 Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina.
Joh. 17:10 Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem.
Joh. 17:11 Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett.
Joh. 17:12 Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att Skriften skulle uppfyllas.
Joh. 17:13 Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan skall vara fyllda av min glädje.
Joh. 17:14 Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen.
Joh. 17:15 Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.
Joh. 17:16 De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen.
Joh. 17:17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.
Joh. 17:18 Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen.
Joh. 17:19 Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.
Joh. 17:20 Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig.
Joh. 17:21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.
Joh. 17:22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett:
Joh. 17:23 jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.
En sann enhet uppstår sida vid sida med den falska enheten. Syskon från olika samfund som alla älskar Jesus och Sanningen, möts på sociala medier.
Share:

Gud är...

Gud är kärlek, men kärleken är inte gud. 

Gud är rättfärdig, men rättfärdigheten är inte gud. 

Synd måste läggas bort, kastas bort som smuts, och det är bara genom Jesu blod vi kan bli renade från vår synd.
Share:

Synden kommer ta Ditt Liv

Synden kommer ta ditt liv, och synden kommer till slut leda till evig död. Alla människor har syndat och förlorat härligheten från Gud. Alla människor, inte bara du. Vi valde alla att gå bort från Gud och förkasta Hans nåd och leva för oss själva. Vi hatade Gud och Gud lät oss få som vi ville. Men det finns hopp!!!

Jesus tog på sig din och min synd, för att vi skulle få liv. Genom Jesu blod har vi fått frid med Gud och genom tron på Jesu namn undkommer vi vredesdomen som kommer över världen, och som redan har börjat. Det finns ingen synd som är för stor, ingen synd som är för stark och ingen synd du inte kan bli fri från.

Korset är den ultimata segern, där satan och alla hans makter och väldigheter besegrades. Det står att Jesus ställde dem till spott och skam när Han vann seger på korset och öppnade en ny och levande väg till Fadern. Jesu död på korset var en död för våra synder och när Han uppstod på tredje dagen uppstod han för vår rättfärdighets skull.

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, SKALL DU BLI FRÄLST. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.

Genom Hans blod har vi nu fått frid med Gud och genom tron på Jesus blir vi nya skapelser. Det gamla är borta. Så långt som öster är från väster kastar Han bort våra synder, och vi blir fri.

Share:

Ifall Du Undrar...

Ifall du undrar, Gudsfruktan är nyckeln. Gudsfruktan är vad som saknas i ditt liv. 

Gå ner på knän och böj både hjärta och själ framför Hans tron. Böj dina knän därför det betyder att du ödmjukar dig inför Honom som har all makt i himmel och på jord. Om du inte vet hur du ska be, eller vad du ska be om, be Fader Vår. Den bönen vi fått av Herren Jesus innehåller allt vi behöver be om och för. 

Utifrån den punkten kommer ditt böneliv växa och Anden lär dig om allting. Du kommer inte vara utan frukt i ditt liv och Herrens välsignelse kommer så småningom ta form i ditt liv. Det krävs nämligen uthållighet för att göra Guds vilja. 

Bless!!!
Share:

The Holy Remnant Prepare!

Gå omkring på gatorna i Jerusalem och lägg märke till vad ni ser, sök på torgen om ni finner någon, om det finns någon enda som gör det som är rätt, och som frågar efter trohet. Då skall jag förlåta staden. Men även om de säger: "Så sant HERREN lever", så svär de ändå falskt. HERRE, är det inte trofasthet dina ögon söker? Du slog dem, men de kände ingen smärta. Du lät dem förgås, men de vägrade ta emot tillrättavisning. De gjorde sina pannor hårdare än klippan och vägrade omvända sig. Jer. 5:1-3 
Det är Sverige i ett nötskal. Finns det någon i Sverige som gör rätt och frågar efter trohet? Det är trohet HERREN söker. Gud slår Sverige, men vi känner ingen smärta. Sverige vägrar ta emot tillrättavisning. Det går illa för Sverige, men vi har gjort våra pannor hårda, och fortsätter vår onda väg. Det Gud sagt är ont, säger vi är gott. Det Gud sagt är rätt, säger vi är fel. 
Då tänkte jag. Det är bara de enkla människorna som är dåraktiga, ty de känner inte HERRENS väg, sin Guds domslut. Jag vill nu gå till de stora och tala med dem. De måste ju känna HERRENS väg och sin Guds domslut. Men också dessa har brutit sönder oket och slitit banden. Jer. 5:4-5 
Vart jag än vänder mig ser jag samma dårskap. Ingen visar trohet mot Ordet. Ingen stor och ingen liten visar trofasthet mot HERREN. Eller finns det några? Finns det några kvar? Ja!! En liten skara dårar. Den lilla skaran är det HERREN vill använda på Sin stora dag. Den lilla skaran av oviktiga, oansenliga människor är det HERREN förbereder att använda. 

The Holy Remnant prepare!!! Bless!!!
Share:

Fastklistrade Leenden

Vi går runt med ett fastklistrat leende på våra läppar och pressar fram ett "Jag har tro". Våra känslor skriker HJÄLP. Vi känner oro och ångest, fruktan och rädsla, men vi förnekar hur vi mår för vi måste ju hålla fast vid "bekännelsen". 

Vi bekänner, och bekänner, och menar att bekännelsen av Guds Ord kan rädda oss. Men då blir vi som fariséerna som menade sig ha liv i skriften, istället för att komma till Honom som skriften talar om för att få liv. 
Joh. 5:39 Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig.
Vi har inte förstått att tro inte har med känslor att göra överhuvudtaget. Tro har inget med våra omständigheter att göra överhuvudtaget. 

Tro är att komma till Honom som har makt att rädda dig och din själ ur bedrövelsen. 
Tro är att komma till Honom med din sorg, rädsla, oro, fruktan, gråt och bedrövelse. 
Tro är att veta att Gud är med dig alla dagar intill tidens ände, både goda och onda dagar. Han är med dig. Han räddar dig ur allt. 

Låt tron förenas med uthållighet, så vi bär fullmogen frukt. Låt tron visa sig i ödmjukhet och gråt inför Honom som har omsorg om oss. Han är Trofast!

Bless!!!
Share:

Otro och Tvivel

Otro är att tro något annat än det Gud sagt i sitt Ord. Otro är ett annat sätt att se på livet än vad Gud har. 

Tvivel är inte samma som otro. 

Tvivel kommer mot dig för att slå ner den tro du fått av Gud. Vilken märklig sak att säga: den tro du fått av Gud? Ja, tron till och med, är en gåva från Herren. Sa inte Jesus i Joh. 15:5... utan mig kan ni INGENTING göra. 

Tron är en gåva från Gud. Tvivel sås in i dig genom den ondes brinnande pilar. Martin Luther sa en bra sak som har fastnat i mig: 
Du kan inte hindra fåglarna från att flyga över ditt huvud. Men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår.
Håll fast vid det ord du fått. 
Share:

Helanden och Mirkakler... Inget Bevis

Har sagt det tidigare: 

Helande och mirakler är INTE bevis på att man känner Jesus. När vi predikar, MÅSTE korset predikas, synd måste konfronteras, död och liv måste läggas fram. Ja, evangeliet om Jesu död och uppståndelse, omvändelse och tro på evangelium, syndernas förlåtelse och frid med Gud genom Jesu blod, är det enda som kan frälsa en människa. Därför vill jag inte gå ut på gatan och fråga om jag får be för någon, och sen säga det var Jesus som gjorde det. Paulus säger ju: 
1 Kor. 2:4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 1Ko 2:5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 
Genom hela Apostlagärningarna ser vi att apostlarna predikade Guds Ord och Gud var med dem och stadfäste ORDET genom under och tecken och kraftgärningar av icke vanligt slag.
Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade