Det ondskefulla med Kalvinismen!


Jag läste en artikel om Kalvinismen och vad som kallas Reformert Kristendom som jag har valt att översätta. Originalartikeln på engelska hittar du här

----

Jag har hört en hel del fruktansvärda citat av kalvinistiska predikanter, men den som jag såg nyligen är en av de värsta och kommer från Paul Washers förvridna sinne: "Det finns inget som heter stora Gudsmän, bara svaga, ynkliga, trolösa män, som tror på en stor och barmhärtig Gud."

Jag är inte säker på att jag ens behöver skriva en artikel om varför detta citat och religionen bakom det är så fel, men jag kommer göra det ändå.

Medan de flesta versioner av kristendomen försöker sänka Bibelns anti-mänskliga budskap omfamnar Kalvinism och några andra sorter omfamnar det helt. Känd som "Reformed Christianity" uppstod dessa sekter för flera hundra år sedan när korruptionen inom den katolska kyrkan ledde till att vissa människor lämnade för att skapa sin egen version av kristendomen, fri från kontroll under en massiv organisation. John Wycliffe, William Tyndale, Martin Luther och naturligtvis John Calvin är några av de mest kända hjältarna i den protestantiska reformationen. Kalvinism är den version som följer noga den mordiska Kalvins läror.

Den inledande splittringen berodde delvis på att man skulle översätta den latinska bibeln till vanliga språk, som den dåvarande kyrkan motsatte sig. Andra frågor var försäljningen av avlaten (i grund och botten betalade du pengar för frälsning) och kyrkans tendens att tortera och/eller döda alla som inte var överens med ortodoxin. För närvarande anklagas den som "inte håller med 2000 års kyrktradition" allmänt för att vara en falsk kristen eller "satanisk" eller något liknande nonsens. För sex hundra år sedan kunde det fått dig dödad, eftersom kyrkans makt och korruption var massiv och vidsträckt.

Så Reformert Kristendom hade en bra start, ett avbrott från en förtryckande organisation och främjande av personlig religion. Tyvärr såg en del denna nya religion som en möjlighet till makt snarare än frihet, och i flera hundra år fortsatte protestanter och katoliker att döda varandra och människor som inte var överens med sina etablerade traditioner. I stället för att en stor korrupt kyrka dödade dig om du inte höll med, så var det nu två, och du kunde inte hålla med dem båda. Michael Servetus är ett av de berömda exemplen på någon som fördömdes av både katoliker och protestanter, och han blev till sist dödad på grund av hans oenighet med John Kalvin (en avrättning som godkänts av Kalvin själv).

Reformert Kristendom har en hård historia, så det borde inte vara överraskande att det ofta är doktrinen bakom moderna kristna extremismen. Den Kristna Rekonstruktionismen, som grundades främst på skrifter av den rasistiska Rousas John Rushdoony, har starka kalvinistiska rötter. Dessa är de människor som vill upprätta lagar och straff från Gamla testamentet i det moderna Amerika, vilket skulle innefatta dödsstraff för HBT-personer. Faktum är att om de följde allt i Gamla testamentet skulle de även ha dödsstraff för den icke-troende. För människor som så motsatte sig muslimer på grundval av att "döda otrogna" skrifter, skulle man tro att de skulle se ironin i detta.

Fundamentalister följer i allmänhet ofta kalvinistiska doktriner och följer strikt kulturella patriarkala ideal som upprätthålls i Nya Testamentet, särskilt vad kvinnor kan och inte kan göra. De tenderar att hålla en mildare version av rekonstruktionistiska åsikter, men framhåller fortfarande på att kristendomen ska regera världen men inte att nödvändigtvis tro på avrättningar baserat på Mose lag. På grund av deras uppfattning att "Guds lagar" är över "människans lagar", dras vissa fundamentalister och rekonstruktionister till Sovereign Citizen rörelsen eller har liknande övertygelser. Min vän Alecia Pennington växte upp så, utan någon form av juridiskt ID, utan några papper som visade att hon var amerikansk medborgare. Scott Roeder, som dödade abortdoktorn George Tiller, var involverad i Sovereign Citizen rörelsen genom en grupp som heter Montana Freemen, varav många medlemmar var troende i Identitetskristna.

Andra kända personer i dessa extrema grupper inkluderar Doug Phillips från Vision Forum (hans imperium upplöstes efter hans sexuella trakasserier och otrohet kom fram), Bill Gothard (äntligen fråntagen makten årtionden efter påståenden om sexuella trakasserier började komma från de unga tjejerna han anställt), Douglas Wilson (försvarare av slaveriet, uppenbart rasistisk och sexistisk, följare av den ökända Rushdoony), Michael och Debi Pearl (förespråkar för barnmisshandel och förtryckande patriarki), Westboro Baptist Church och naturligtvis Duggars. I huvudfåran av den reformerade kristendomen har vi Mark Driscoll, John Piper, Paul Washer, R. C. Sproul Jr., och massor av andra. Den växer i popularitet, kanske delvis på grund av sin revolutionära attityd.

Nu när vi har etablerat kalvinismens historia och dess nutida effekter, kanske du undrar vad exakt det är. Vad lär de, och hur leder det till en sådan ondska?

Kärnkalvinistiska övertygelser om frälsning kan sammanfattas i akronymet T.U.L.I.P ... som står för Total Depravity (Totalt fördärv), Unconditional Election (Ovillkorligt urval), Limited Atonement (Begränsad Försoning), Irresistible Grace (Oemotståndlig Nåd) och Perseverance of the Saints (De heligas uthållighet).

T.U.L.I.P. 
Total Depravity/Total fördärv betyder att varje enskild människa är ond, bara för att de existerar. Grundläggande handlar denna lära om arvsynden - en syndighet som är tillskriven varje människa vid befruktningen på grund av Adams synd, drivet till det extrema. Innan frälsningen, är alla inte kapabla att göra bra av Guds normer. Deras bara existens är motbjudande, allt de gör och alla tankar som de har är syndiga eftersom de inte tror på Gud (något tempererar detta lite genom att säga att människor inte kan synda, snarare än oförmögna att göra gott). Vad sägs om när du är sparad? Jo, de flesta kalvinister tillåter att troende gör några bra saker, men det är alltid direkt hänförligt till Gud. De lär att även kristna fortsätter att syndas; vissa säger att kristna syndar varje ögonblick, introducerar en konstig situation där personen fortfarande är lika ond som tidigare, men den Helige Andes närvaro gör att de ser bra ut mot Gud.
Mina kommentar: Vi måste inte synda, som T.U.L.I.P. påstår. Vi börjar med Jesu egna ord i Joh. 8:11 ”Hon sa: Herre, ingen. Då sa Jesus till henne: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer.” Jesus säger att hon inte MÅSTE synda. Hon var inte utan kraft att stå emot synden.
Redan i 1 Mos. 4:7 sa Gud till Kain att han inte skulle låta synden bedra honom: ” Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.”
Rom. 4:15 Lagen framkallar ju vrede. För där ingen lag finns, där finns heller ingen överträdelse.
Rom. 5:13 För synden var i världen innan lagen kom, men synden tillräknas inte där det inte finns någon lag.
Slut på min kommentar. 
Unconditional Election/Obetingat Urval betyder helt enkelt att Gud innan han skapade universum valde Gud varje enskild individ skulle han rädda. Genom utelämnandet valde han att inte rädda alla andra och därmed fördömde dem till helvetet. Detta val var inte baserat på något positivt i "de utvalda", och kalvinisterna kan snabbt påpeka att kristna är exakt lika onda som alla andra, förutom Jesu nåd som täcker sin synd som en osynlig kappa. Guds skäl att välja att rädda några och inte alla är därför ett mysterium.
Limited Atonement/Begränsad Försoning är mestadels bara relevant för människor som är riktigt hardcore om deras teologi. Det står att Jesus dog specifikt för det folk som Gud valde att rädda, och hans "räddningskraft" är inte mer och inte mindre än det exakta belopp som krävs för att rädda de utvalda. Att se som hans "offer" var ingenting jämfört med det ena människans oändliga lidande i helvetet, hela denna punkt är ett sjukt skämt.
Irresistible Grace/Oemotståndlig Nåd bygger på Guds koncept som kontrollerar varje enskild sak som någonsin händer och säger att någon Gud valde att spara sparas, oavsett vad de gör eller vad de vill ha. Det säger vidare att alla som inte är "de utvalda" kommer att gå till helvete, oavsett vad. Logiskt sett gör denna uppfattning om suveränitet Guden helt ansvarig för allt som någonsin händer, eftersom det styr honom som marionetter. För att komma runt om det faktum att detta gör Gud till ett oerhört ont, är det vanligtvis hävdat att vi på något sätt förtjänar att lida för evigheten för att vi är inneboende onda. Om du trycker på frågan ytterligare och frågar hur Gud inte är ansvarig för ondskan om han planerade och orsakade varje ondska som någonsin hände, är svaret nästan alltid ett tilltal till mysterium eller en förvirrad paradox. Några försöker komma runt det genom att hävda Adam och Eva hade fri vilja men förlorade det efter att de syndat, men det låter fortfarande Guds fråga om planering och begå varje ond sak som har hänt sedan. Även denna punkt i samband med ovillkorlig val ger upphov till ett problem: Bibeln anger tydligt flera gånger att Gud vill rädda hela mänskligheten, vilket strider mot ett godtyckligt urval av människor att rädda. Om det är helt upp till honom huruvida någon blir rädd, och han vill rädda dem, vad skulle hindra honom från att göra det? Vi vet inte, de säger, men det är hur det är.
Perseverance of the Saints/De heligas Bevarande säger att någon som är rädd kommer alltid att räddas. I ljuset av Irresistible Grace verkar denna punkt överflödig, men jag antar att de behövde en P för att göra hela saken mer ... blommig. Självklart blir det för ful när du ser något djupare ut än akronym. Begreppet "en gång frälst, alltid räddat" går långt bortom kalvinismen, och varför tidigare kristna som jag själv är inställda så lätt; vi var aldrig "sanna kristna", så allt vi måste säga är fel och ont.
Det finns givetvis mycket mer att säga om detta, men dessa grundprinciper visar den kalvinistiska uppfattningen i de flesta andra frågor. Som jag har sagt tidigare är läran om Totalt Fördärv effektiv för att hålla kvar människor inom religionen. Det är en självuppfyllande profetia - du tror att du kommer att fortsätta att synda, så du gör det. Du fortsätter att komma tillbaka till kyrkan för att bekräfta din frälsning, för att du har blivit ingjutit med skräck för helvetet och helvetet är till för syndare och du är en syndare.

Det är intressant att Reformert Kristendom lär ut så starkt "frälsning är av tro allena", men Paul Washers citat karaktäriserar alla män som "trolösa". Utan tvekan har han ett invecklat argument för hur trolösa människor har tro, förmodligen förankrad i idén att tro är något Gud gör mot dig, precis som frälsning ... Jag antar att om du kommer att hålla fast vid tanken att Gud kontrollerar allt vi tror och gör, då måste det vara så. Ärligt talat, ju djupare man kommer, ju mindre förstår man.

Kalvinismens ondska är att det avaktiverar människor, undertrycker deras självständighet och gör dem oförmögen att i sanning förstå moral. Allt som inte är gjort "för Gud" är ont ... och även moraliskt anstötliga saker som mord är bra om Gud vill att du ska göra dem. Som vi har sett ger den en bekväm ursäkt för människor som ger efter för sina onda begär, så de kan göra hemska saker och tro att det var "Guds vilja" helt enkelt för att det hände. Det intalar människor att de är hjälplösa, värdelösa och motbjudande, och de kan inte ändra det eftersom det är medfött. Allt de kan göra är att vänta på att Gud täcker sin synd med "Jesu rättfärdighet" ... vilket inte betyder att synden går bort, bara att Gud inte märker det längre.

Det borde inte vara någon överraskning att så många ledare i den här versionen av kristendomen visar sig vara barnmisshandlare, äktenskapsbrytare och värre. Det borde inte vara någon överraskning att de stater där fundamentalismen är populär har högre andel tonårsgraviditeter, porranvändning, våldsbrott, fetma, skilsmässostatistik, rasism och så vidare. Övertyga människor om att de är hjälplösa så förblir de hjälplösa.

Det är en mörk världssyn och ditt enda hopp är att du är en av de utvalda så att du kan komma till himlen när du dör. Om du inte är ... ja, synd för dig. För brottet att födas och misslyckas i att göra något du inte kan rå för, kommer du att brinna i helvetet för evighet.

Vanliga kristna använder kanske rädslan för helvetet för att hålla kvar människor, men åtminstone enligt deras uppfattning har alla en chans. Och det säljer bättre än fatalism...
Share:

Varför varnar du för Enroos?

Nu vill jag ta dig genom en lång predikan av Mikael Enroos, en mörk och farlig predikan. Det här är bara en av alla hans "profetiska" predikningar och hur många har han inte gjort? Be nu Gud om urskiljning innan du läser min utskrift av videon och läser mina kommentarer. Frågan: Varför varnar du för Enroos? kommer få sitt tydliga svar ju mer du sätter dig in i vad han egentligen säger. En utskrift av en predikan sätter allt i ett tydligt ljus då det är lätt att man missar det som sägs annars.

Enroos förleder människors uppmärksamhet bort från Herren Jesus Kristus när han talar om änglar, och smädar djävulen och driver med honom. Videon kan du se här.
Enroos: ”Jag tror nämligen att det är en andemakt som kommer ifrån havet, som fienden har sänt i form bläckfisk som har blivit bruten.”
Detta känner jag igen från Charisma Magazine, Elijah List och Jennifer LeClaire. Du kan hitta hennes video här där hon förklarar sin dröm.
Jer. 23:25  Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn: "Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm!" 
Enroos och Co. är Hebrew Root'are blandat med hyper-nåd och NAR, tre villfarelser som var för sig är farliga. Men i en sån här kombination blir det extra bedrägligt och förförande, något vi som kristna måste akta oss för. Detta är alltså inte kristendom utan gnosticism, vilket jag har skrivit om här. Men så är ju också "enhet" målet. Alla ska inkluderas, utom dem som står för sanningen. Enhet utan sanning är och förblir en falsk enhet. Och Paulus säger att de ska ta sig lärare i mängder, vilket vi ser ske (2 Tim. 4:3). Det blandas hejvilt med doktriner och ingen vill ställa sig upp och säga: Detta är hädelse! Detta är ont i Guds ögon!

Det är hela tiden ett svammel om andemakter och änglar. Jag citerar Enroos:
Enroos:”nåt bröts i ande världen igår, i form av en kraftgärning som Gud gjorde igenom att vi här var samlade och firade....”
Svammel, svammel och åter svammel.
Enroos: ”Vi har möjlighet att uppleva kraftgärningar alldeles anmärkningsvärt starkt när vi är i Guds högtider och vi firar dem. Det är då vi kommer i en apostolisk ordning. Säg ’apostolisk ordning’. Denna apostoliska ordning betyder att vi ställer oss rätt in i Guds ström där himmelen är öppen och Fadern kommer, för alltid när Fadern kommer, så blir det en våg som kallas för kraftgärning, som för med sig och föder andra segrar i våra liv.
Enroos fokus är att förbereda mötesdeltagarna att ta emot sitt "mirakel", och han talar stora ord som Apostolisk Ordning och Kraftgärningar, och kopplar det med "Guds högtider". Med andra ord, det finns vissa krav du måste uppfylla för att få se Herrens härlighet. Hebrew Root lyser också igenom där dom lägger väldigt stor vikt vid högtider och nymånad och sabbater och matregler.
Enroos: Och jag tror av hela mitt hjärta att detta skedde igår. Den starke mannen är bunden i den här staden. Den starke mannen är bunden i den här staden. Och jag kände igår när vi slungade och härjade omkring här som ett jehu, det är nånting som jag gör i andevärlden och inte gentemot dig. Jag skriker inte i tungor åt dig, för vi behöver bryta ner allt motstånd i luften för när profeten, när profeter kommer så är det så att vi tar över i luften. 
Vi kan inte bekämpa andliga motståndare med köttsliga vapen. Vi kan inte bryta ner lögnens alla höga bålverk som reses upp emot kunskapen om Gud med en annan lögn. Sanning avslöjar lögn, ljus avslöjar mörker. Guds Ord är Sanning, och Kristus är världens ljus. Därför predikar vi sanning och inte lögn, därför predikar vi Kristus och Honom som korsfäst, för sanningens ord - Kristus Jesus är den enda som Satan inte kan handskas med. Honom, och ingen annan fruktar Satan för. Lägg det på minnet så du inte går in i en strid mot andefurstar och väldigheter i tron att DU har den makten. Detta är ett farligt dravel.
Enroos: Det här är vad profeten gör primärt han tar över i luften för att sedan komma med en atmosfär. Så när profeten kommer så kommer han med Guds vind som Gud sänder. Det är därför han (profeten, min kommentar.) är örnen med utsträckta vingar så han kommer inte här genom tunnelbanan, eller bussen eller bilen, nej han kommer högt där i luften och tar över. Och det är nånting som profeten har i sin kallelse och det är att slå ner The prince of the air. Alltså andefurstar och väldigheter i himlarymderna och när han gör det så tas dem här ut, dom här andefurstarna, och jag tror av hela mitt hjärta att detta har skett igår att Satan har mindre makt i den här stan.
Detta är INTE vad en profet primärt gör. En biblisk profet har inget annat syfte än att föra ett vilset folk tillbaka till den urgamla stigen. Profeten finns inte till för att ge ”ett ord” eller för att göra under eller för att profetera om personliga mirakler eller ge personliga tilltal. Läs mer! 
Jer. 6:16  Så säger Herren: Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade: "Vi vill inte vandra på den."
Jer. 18:15  Men mitt folk har glömt mig och tänder rökelse åt avgudar, som har fått dem på fall på deras vägar, de urgamla vägarna. De slår in på obanade vägar och stigar.
Hur många "profeter" har inte redan profeterat om detta under så många år för våra församlingar? Och de håller fortfarande på med samma gamla utnötta profetia: "DET HAR NU SKETT."
Enroos: Och nu har du en otrolig möjlighet att kliva in i en större form utav tro en större form utav härlighet, en större form utav,, mått utav favör som du kanske tidigare inte har upplevt. Därför behöver du ta dem tros steg som den Helige Ande vill utmana dig att tro. Tror du på det här?
Underförstått, om du inte tror är det nåt fel på dig och din relation med Gud.
Enroos: Jag tror på divine favour. Jag tror på gudomlig favör i dubbel bemärkelse. Och vi har ett altare här och Gud håller på att bygga nånting nytt och det är så profetiskt exakt att titta på dessa nya lokaler just idag, varför det? Därför nu är möjligheternas tid. Nu ska du ta åt dig, nu är tiden då du ska ta tillbaka det djävulen stal. Det är nu du ska höja din röst och säga: Nu tar jag tillbaka sjufalt vad fiende har tagit.
Allt är "profetiskt" i hans ögon. "Profetisk lokalvisning", "Möjligheternas tid" "Ta åt dig" - Endast Jesus Kristus har den makten att ta tillbaka vad Satan har stulit, förnedrat, förorenat. Fadern lägger allting under Sonens fötter, du och jag har inte den makten. Lär dig det, "profet" Enroos!
Enroos: Varför? Därför att det är den starke mannen över denna stad är bunden. Genom den högtid vi klev in i då inte bara Sonen är mitt i centrum, men kraften från Fadern har kommit och manifesterar en kraftgärning över denna stad. Vilket betyder det kommer vara lättare för dig att andas, det kommer vara lättare för dig att gå, det kommer vara lättare för dig att tala, det kommer vara lättare för dig att tänka, det kommer vara lätt att lägga händerna på dem sjuka, dom blir friska, det kommer vara lättare att kasta ut demoner, det kommer vara lättare att vittna, det kommer vara lättare att predika, det kommer vara lättare allting, och det kommer till och med att vara lättare att shoppa. Så du behöver ta detta jag säger nu i tro. För om du tar detta i tro så har du redan blivit havande utav den profetiska smörjelsen som deklarerar för dig vad som har skett i andevärlden. Det är en kraftgärning, jag vet det (WOO glory). (Tungotal).
Att binda och lösa används felaktigt, och om vi läser texten i t.ex. Matt. 16:19 så säger Jesus att det först ska vara bundet i himlen för att kunna bindas på jorden. Med andra ord så kommer initiativet från Herren själv. När Han binder något från himlen, då ska det vara bundet på jorden. Och att binda och lösa handlar om förlåtelse, att lösa någon från sin synd, eller att binda någon i hans synd. Det kan vi också läsa om i 1 Kor. 5:1-13 där Korinterna tillät en man finnas i församlingen som levde i otukt med sin fars hustru. Den mannen överlämnades åt Satan till köttets fördärv. Jesu undervisning handlar alltså om församlingstukt! Ingenstans talar det om att binda andemakter! Lägg detta på minnet.
Enroos: Det är som att änglarna har börjat dansa här, och många utav era änglar har varit... ni har förpassat dem på semester långa tider, lång-semester. Nu är Gud tvungen att kalla tillbaka änglarna och börja arbeta med er därför ni har kommit in i Guds ordning, in i en apostolisk ordning under profetiskt inflytande. Så ni börjar bli havande och nu börjar ni få hopp i era liv att det verkligen kommer bli en förändring och när ni får det, börjar ni be i tungor. (tungotal) och Gud får bara säga: Hej, änglar, kom från Mallorca, det är slutbadat, ingen mer sol, kom här, ingen mer sol. Gå upp till Kristiansand för nu vill dom verkligen ha väckelse. Det är det folket jag vill se i den här staden. Är du bland dom? Är du som sitter här redo att kliva in i nåt större? Nånting starkare? Någonting bättre? Och nånting som du längtat efter att leva? Det är slut med att leva det liv vi inte vill leva. Det är dags att kliva in i det liv vi egentligen vill leva. Och det är ett liv tillsammans med honom under den Helige Andes smörjelse.
Vilken fantasi Enroos uppvisar. Han gör en beskrivning av ängladans och änglasemester, och det är DITT fel att änglarna inte är aktiverade. Nej, änglarna lyder bara Herrens befallning. Ps. 103:20 Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning så snart ni hör ljudet av den. En sådan lögn får du inte ta till ditt hjärta. Vi är inte små-gudar som imiterar den Store Guden.
Enroos: ”Jag tror inte” ja men då har du problem med nånting som är otro och om du har problem med otro så behöver du förstå att det finns nånting som är avsaknad, som du inte har fått ifrån Ordet, men så fort du kliver in i Ordet så kommer du efter den här konferensen märka att Ordet är mer levande. Och detta ord som kommer in i ditt hjärta, kommer resa sig upp i form av en substans av tro och innan det blir en substans utav tro, alltså Ordet materialiseras, substansieras på insidan utav dig så är det en längtan, ett hopp, en profetisk vision där du bara ser OH det här vill jag ha det Ordet säger, och du bara kopplar med den Helige Ande, smörjelsen, och sen när du börjar leva efter, närma dig det, så känner du att det börjar en eld, en eld börjar och jag lovar dig... det är inte en liten eld, det är massor med eld som alla korvar i hela Kristiansand kan bli grillad av den eld som brinner på insidan av dig.
Återigen, om du inte tror "profet" Enroos har du problem med otro, eftersom Enroos här talar för, och från Gud. Här kommer en blandning av sanning och lögn, eftersom ingen falsk profet kan presentera en uppenbar falsk profetia. Han skulle då bli genomskådat. Lite sanning hjälper så man sväljer lögnen. Det är alltid enklare att ta "medicinen" tillsammans med nåt som smakar gott. Här talar Enroos också om en "främmande eld", inte den Helige Andes eld, för den elden kallas PRÖVNINGAR! Herren döper oss i Helig Ande OCH Eld. (Luk. 3:16). "Köttet" ska offras på altaret, och elden ska bränna upp allt kött. Och Smörjeleoljan får inte komma över kött. Ps. 133:2  Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget, över Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt. Vi bär fram våra kroppar som ett andlig offer åt Gud, Rom. 12:1. Vårt kött ska brännas i Eld!
Enroos: Det kanske inte är riktigt så, men ni förstår vad jag menar, har du tillräckligt eld så kommer det grillas hejvilt. Nej, vi slipper grilla, men snart ska vi grilla. Men vi ska grilla fienden. Han ska grillas ut ur den här staden. Det är därför vi har eld. Om vi har eld så är det nån som kommer känna det i sig, på sig, över sig, utbränt och innebränt, och det är fienden. Han är under våra fötter. Säg: Han är under våra fötter. När han är under våra fötter så ska vi dansa så han känner det. Predikanter brukar säga så här: New level and a New devil, du vet, den här nivån vi kommer kliva upp i divine favour, och det vi gör, kommer vi på en New level where there is no devil anymore. Var är djävulen? Jo, han är under våra fötter. Och vi dunkar till honom riktigt rejält. Patong säger det bara. Så i bara hör, oadayhfhang, så vi krossar nånting i honom men han stinger oss lite i hälen. Han stinger oss lite igen som en symbolisk bild på att vi kommer få en förföljelse, en liten törn, av förföljelse. Men vi dansar ju galant förbi den förföljelsen därför den förföljelsen kommer avgöra smörjelsenivån vi kommer bära över våra liv. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag.... jag vill bara att du ska ta emot det jag säger här. Jag talar inte utifrån mitt huvud, jag talar utifrån anden, och när jag talar utifrån anden så kommer du känna nånting på insidan av dig bli deponerad utav änglar, av den Helige Ande, utav Herren från hans tron, så att du får tag i ett hopp, ett profetiskt ström som börjar vila över ditt liv, och plötsligt öppnar Gud ögonen och du ser att du kan få seger på alla livets områden. När du kliver in i det här woowoo, så kommer du på en level where there is no devil. För den tid, det var kanske på 80-talet, jättekul att säga om trosrörelsen, Gud välsignar alla samfund, men nu är en ny tid då Gud vill komma med en sån nivå so it will be jawgapping, så att hakan kommer trilla ner inte bara på djävulen men på alla andra också. Vi kommer börja se en sån flod utav mirakler som ligger framför oss och i kväll ska du ta emot ditt mirakel. I kväll är alla mirakler möjliga. Alla mirakler är möjliga.
Detta kanske inte så många förstår, men att smäda djävulen är en dårskap och ett högmod som leder till fall. Jud. 1:8-10 På samma sätt befläckar också dessa DRÖMMARE köttet, och föraktar herradömet och hädar väldigheterna. Men när överängeln Mikael kom I STRID med djävulen och tvistade om Mose kropp, VÅGADE HAN INTE UTTALA NÅGON SMÄDANDE DOM, utan sa: Må Herren straffa dig. Men DESSA SMÄDAR DET SOM DET INTE VET NÅGOT OM. Och det de förstår av naturen, liksom djur utan förnuft, i det FÖRDÄRVAR de sig själva. Att dessa är drömmare råder det ingen tvekan om. Drömmar är viktigt i dessa kretsar och så fort de haft en dröm måste de bara berätta den: Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn: Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm! (Jer. 23:25)
Enroos: Idag när jag lämnade mitt rum så bestämde jag mig för att ha den här svarta pullovern, jag bestämde mig för att ha den här pullovern och omedelbar när jag satte på den så såg jag, jag såg ett gäng änglar. (skrattar) Jag kommer ihåg det var en predikant som sa för cirka 20 år sen, att det finns änglar utav tro, och dom har en viss speciell klädnad på sig och dom har en svart dräkt på sig och inte svart som mörkret, en svart ren dräkt. Och idag såg jag såna trosänglar, som injicerar tro, som hjälper dig att tro, som hjälper dig att gå igenom vattnet till andra sidan, som hjälper dig att börja gå på vattnet så som Petrus gjorde till Herren, som hjälper dig att gå dom där lilla extra stegen så att det knäcker i andevärlden, som hjälper dig att ge det extra offret, som hjälper dig att tro för din familj, som hjälper dig att få en sådan tro som Abraham när allting var omöjligt så trodde han iallafall. Det finns änglar , det finns speciella änglar som hjälper dig i din tro, jag har sett dessa änglar. Dom har en svart dräkt, dom ser väldigt stiliga ut, jag gillar dom, men varje gång jag sätter på mig den här så påminns jag utav dessa änglar som hjälper dig i din tro.
Enroos ger en ingående beskrivning av dessa "svartklädda" änglar, och öppnar upp lyssnarnas sinnen för andemakter, furstar och väldigheter och deras budskap. Dessa änglar har jag själv sett och de är inte av Gud. Detta är de fallna änglarna, vår motståndares hjälpredor och inte Herrens änglar. De skäms inte att visa sig som dem är; stolta och högmodiga framställer de sig själva som "vackra" och "värdiga". De vill få tag i ditt sinne, så de kan tala till dig och målet är att driva dig till vansinne genom motsägelsefulla instruktioner och en intensiv propaganda mot din själ. De talar alltid, hela tiden, de älskar sig själva och vill få dig att älska deras närvaro. Håll dig borta från sånt! Blir du fångad av dessa svartklädda, "stiliga" änglarna i deras nät av lögner, drivs du till randen av sammanbrott, och möjligen självmord.
Enroos: Dom lockar fram dom rätta tankarna, dom lockar fram dom profetiska hoppet, som Gud har lagt i ditt liv. Dom plockar fram det ord, när det var levande, det blir återigen levande, för att du ska fokusera kring den tron som du ska ha till Gud.
Det är den Helige Andes uppgift att påminna oss om allt Jesus sagt och INTE änglarnas. Fokuset blir på änglar och deras tjänst i våra liv när fokuset ska vara på Herren Jesus och Hans verk i oss. Ängladyrkan tillhör det esoteriska, det dolda, det ockulta och hör inte hemma i sann kristen tro.
Enroos: Du tror på att Guds ord är sant. Du tror på att vad han har sagt kommer att ske. Du tror på att din släkt och dina vänner kommer bli frälsta. Du tror på att att Kristiansand aldrig mer kommer bli den samme. Du tror på att du vaknar nästa morgon så kommer du vara förvandlad. Du tror på att Gud kommer när du prisar tillber Herren såsom vår underbara broder, Tom Gunnar, så kommer du komma inför Guds tron och du kommer ha tro i ditt hjärta. För bibeln säger den som har tro och använder sin tro kan kasta berg i haven. Det ä dags för dig att koppla i den Helige Ande och vad blir din profetiska inspiration, och låta trons ord resa sig och bli den dominanta tanken i ditt liv så att dessa änglar, utav tro med svarta dräkter, kan stötta dig i din vandring, när du vandrar på vattnet, när du vandrar i det omöjliga. Gud har kallat dig till att göra det omöjliga, inte det möjliga.
Här manipulerar Enroos lyssnarna att komma till en entusiasm, inte sann tro! Entusiasm kommer slockna, för den baseras på känslor. Tron kommer av att höra Kristi Ord, och inte genom att upprepa "Du tror" som ett mantra om och om igen. Jesus säger: För Gud är inget omöjligt. För GUD! Du kan inget göra utan GUD. Han har inte kallat DIG att GÖRA det omöjliga, utan Han har kallat dig till gemenskap med Sig, den Ende som KAN göra det omöjliga möjligt. Läs mer här! Att "tro på sin egen tro", är en falsk tro. Biblisk tro är att vara TROFAST mot Gud och Hans ord. Och trosrörelsens stora misstag gör Enroos här; han blandar trons nådegåva med trofastheten mot Gud.
Enroos: Därför ska du sätta din blick på det omöjliga, för det är där han griper in med under, tecken, mirakler, med dessa änglar. Dessa änglar befinner sig inte i det naturliga där allt du kan göra med din egen kraft. Nej dom väntar på att du ska vända om titta högre, högre upp, och börja gå i tro och inte vandra i åskådning. Men börja vandra i tro så kommer dessa trons änglar, för du kommer inte vara ensam när du går på vatten, du kommer inte vara ensam när du ser Gud manifestera sina mirakler, men det krävs att du har den tron. Och när du har den tron på vad Gud har sagt, vad Gud kommer att säga, vad Gud alltid har stått för i sitt ord så förlöser du genom din barnsliga, enkla tro. Du kommer förlösa dig förbi dina omständigheter och dessa änglar utav tro, kommer finnas vid din sida och bära dig igenom. För den som tror ärar Gud. Den som tror behagar Gud. Den som tror är i enlighet med Ordet. Den som tror har orsakat enhet. Den som tror förlöser änglar. Den som tror behagar den Helige Ande. Den som tror kommer bli helad. Den som tror kommer bli befriad. Den som tror kommer erövra världen. Den som tror kommer göra det som ingen annan gör. Den som tror kommer förvandla Kristiansand. (applåder, halleluja-rop). Säg efter mig: jag väljer att tro... jag tar tag i tron... och jag väljer att tro på vad Gud har sagt... i hans ord... och genom det profetiska Ordet... och jag tror på Gud av hela mitt hjärtat... och jag kommer strida trons goda kamp... för jag vill behaga min Gud... och Herre öppna mina ögon... så jag ser dessa tros-änglar... ge mig ett tecken... ge mig en vind... ge mig mitt mirakel... för jag tror... amen... Säg amen... säg amen en gång till... När du har sagt amen, så blir det så som du har sagt amen till.
Sanning blandas återigen med lögn för att framstå som sann profet. Mantrat är Du tror, Du kommer. Och bekännelsen är viktigt för de falska, för man "skriver under" på det avtal man nyss fått uppläst med alla sina klausuler. Du binds och förförs, du rycks bort från den Sanna tron på den Sanna Gudens Son, du invaggas i en känslostorm och tankarna fästs på fel saker. Du manipuleras till den grad att du förs in i mörkret och avsäger dig din tro på den Sanne Jesus Kristus. Slutet på sådant är det svarta mörkret, en evighet utan hopp. Den som inte omvänder sig från detta har ingen framtid!

Jes 8:19-22  När de säger till er: "Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar", så svara: "Ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande?" Till Guds undervisning, till vittnesbördet! Om de inte talar enligt detta ord finns det ingen gryning för dem. De ska dra igenom landet, ansatta och hungrande. Och när de hungrar kommer de att brista ut i raseri och förbanna sin kung och sin Gud. De ska vända blicken uppåt och de ska se ner på jorden, men se, där är bara nöd och mörker, natt och ångest. De är utkastade i djupaste mörker. 
Den församlingsföreståndare som främjar dessa är skyldig till samma synd! 
”Var inte det härligt?” säger pastorn. ”Gärna applåder nu. Nu ska vi ha upp Samuel. Och honom slipper vi ropa på. För han är på väg. Och det gläder vi oss till.”
Efter 47 minuter kommer "profet" Samuel Mattias Lekardahl fram till talarstolen.

Del 1 | Del 3Share:

Duon Enroos och Lekardahl!


Bildresultat för jeremiah and the false prophets
Jer. 20:1-6
Tack till mina läsares vakenhet. Jag ombads läsa och skriva vad jag ansåg om den verksamhet som förs fram av dessa herrar. 

Jag läser och blir förfärad över den fräckhet dessa ”profeter” har, som ger löften om mirakler och profetior, blandad med sensualitet på ett sommarbad. Men jag har valt att gå mot den grund de står på istället för att analysera deras verksamhet. För den som vill läsa kan följa länken: https://www.enroos.org/summer-camp/

Vi föraktar inte profetia, utan prövar allt. Men om grunden är fel, blir hela byggnaden fel. Jag börjar med det sanna profetiska Ordet.
1 Petr. 1:19 Och desto fastare har vi det profetiska ordet, som ni gör väl i att ge akt på liksom på ett ljus som skiner på en mörk plats, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.
Det profetiska ordet är väldigt viktigt, som ett ljus i mörkret. Av den versen kan vi förstå att det profetiska ordet har som funktion att peka på Jesus, Morgonstjärnan!
Upp. 22:16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att han skulle vittna för er om detta i församlingarna. Jag är Davids rot och ättling, och den klara morgonstjärnan
Och när Petrus talar om profetia så talar han om det Profetiska Ordet, som är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig (Ps. 119:105). Och författaren till det profetiska Ordet är Den Helige Ande. Anden förhärligar ALLTID Jesus, ALDRIG en människa, ALDRIG en Herrens tjänare.
Joh. 16:13-15 Men när han kommer, sanningens Ande, ska han leda er till hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan allt han hör ska han tala, och han ska tala om för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga MIG, för av mitt ska han ta och förkunna för er.
Nu när Petrus har lagt den grunden kommer han in på falska profeter och jämställer dem med falska lärare. En falska profet har alltid med sig en falsk lära. Och alltid när någon framträder som apostel eller profet, tar denne sig titeln framför sitt namn, vilket är ett bevis på att de inte är Herrens profeter. ”Profet Lekardahl, Profet Enroos," eller ”Profet Owour”. (Den senare kallar sig även för The Mighties Prophet on Earth.) Hade dessa varit av Herren hade förkrosselse och ödmjukhet varit framträdande och då hade Den Helige Ande i Sanning varit verksam i både deras liv och omgivning. Men förkrosselse och ödmjukhet är inga ord som klingar bra i deras öron. 

När vi kommer till motiv så är det alltid girighet och positioner som driver dem. Petrus säger ”Och i sin girighet ska de med uppdiktade ord utnyttja er....” och uppdiktade ord har alltid sitt ursprung i det egna hjärtat och förmörkade förstånd och inte i Guds skrivna ord. HERREN säger till Jeremia ”Men vem har tillträde till HERRENS råd, så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det?” ‭‭Jer.‬ ‭23:18‬

Det som är viktigt för HERREN är oviktigt för de falska profeterna. Och vad är då det viktiga för HERREN?
Jer.‬ ‭23:22‬ Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar.
Gud reser upp profeter i tider av nöd, för att folket avfallit! HERREN reser upp profeter i tider av förföljelse, för att ge tröst och inriktning. En profet uppmuntrar, tillrättavisar, uppenbarar, förmanar, uppbygger, vädjar och förutsäger. Men även om han upphör att förutsäga framtiden, skulle han fortfarande vara en profet.

De falska profeterna finns ALLTID där och tar sig in i positioner, oftast nära maktens elit, som på GTs tid, nära kungen eller i synagogorna och templet. Girighet och egen vinning har alltid varit drivkraften bakom dessa, t. Ex. Bileam som lämnade den rätta vägen och gick vilse. De älskar orättfärdighetens lön. Gudsfruktan finns inte inför deras ögon. Dem vandrar efter sitt köttsliga sinne och kan inte förstå andliga saker som bara andliga människor kan förstå. Därför efterapar de andra profeter och tar efter deras grandiosa beteende och stora ord.

De talar alltid om sig själva och ger exempel på vilka mäktiga gärningar de gjort, hur många mäktiga profetiska ord de gett, och kan även påtala hur många som blivit ”frälsta” genom deras Ministry. De upphöjer sig själva! De talar av sig själva! De bedrar sig själva!

Problemet med dem är att de aldrig mött Herren och heller aldrig kunnat omvända sig. De är fortfarande i den här världens mörker och lever efter en inbillad och självpåtagen andlighet. Vad tror ni Herren menade när han sa: ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.”? ‭‭Matt.‬ ‭7:15‬ ‭De har alla yttre attribut av en kristen, de klär sig respektabelt, har en trevlig framtoning, har rätt vokabulär och citerar från skrifterna. Men i sitt inre är de fortfarande livsfarliga vargar. Vi var ALLA som rovgiriga vargar INNAN vi föddes på nytt men dessa har aldrig blivit på nytt födda utan har alltid levt efter sitt eget sinne och känner inte den Herre de påstår sig tjäna. Många ska säga till Herren på den yttersta dagen: Har inte vi profeterat och gjort mäktiga gärningar i ditt namn. Men Herren KÄNNER dem inte. Ja, Han säger Jag har ALDRIG känt er. En sann tjänare längtar att få lära känna Kristus OCH kraften i Hans uppståndelse. Korset är och förblir den centrala punkten i dens liv som verkligen mött Honom och den personen är då känd av Herren.

En sann Herrens tjänare talar ALLT Guds rådslut och drar sig inte undan för att konfrontera synden eller orättfärdighet. Han bara måste, för det är det centrala i Evangelium och om han blir tyst börjar det brinna som en eld i hans hjärta så han inte längre KAN vara tyst. Han skryter inte om sig själv eller sin tjänst, och söker inte positioner eller ära av människor.
Apg. ‭20:26-31‬ Därför vill jag denna dag bedyra för er, att jag inte är skyldig till någons blod. För jag har inte undandragit mig från att förkunna hela Guds rådslut för er. Ge därför akt på er själva och på hela den hjord som den Helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. För detta vet jag, att sedan jag har lämnat er, ska grymma vargar komma in bland er, och de ska inte skona hjorden. Och bland er själva ska det träda fram män som ska predika villoläror, för att dra lärjungarna till sig själv. Därför, vaka och tänk på att jag i tre år, natt och dag, inte har upphört att under tårar förmana var och en av er.
Falska profeter och apostlar finns det gott om, som med en liten tvist ändrar ordens innebörd eller med smicker och milda ord bedrar de godtrogna. Det gör de för att dra människor till sig själva och deras eget Ministry. Och de anser talet om korset som en dårskap. De vill hellre ge människor upplevelser och profetiskt tilltal än att lida korsets förakt och hjärtat, som är ett fördärvat och obotlig ting, berörs aldrig i Anden.

Fråga dig själv: Vad är den Helige Andes uppgift? Han ska helga oss! Det ligger i Hans namn. Hans ska fostra oss för att vi ska leva gudfruktigt rent och rättfärdigt i den här mörka världen (Tit. 2:11-13). Han kommer inte för att underhålla församlingen eller för att ge var och varannan ett tilltal eller profetia. Bibeln är vårt rättesnöre och om vi inte lyssnar till Guds ord, eller tar det på allvar, ska vi inte heller förvänta oss att Herrens Ande ska ge oss några ytterligare ”ord”. Hur kan vi då veta vem som är falsk apostel, profet, evangelist, herde och lärare? För det visste du väl, att det inte bara finns falska profeter?

Du känner igen dem på att de inte bryr sig om, inte följer och inte predikar allt Guds ord. Johannes säger om sig själv och de andra apostlarna; Vi är av Gud. Den som känner Gud lyssnar på oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte på oss. Därigenom känner vi Sanningens Ande och villfarelsens ande. 1 Joh. 4:6.

Den sanna kristna tron är byggd på apostlarnas och profeternas grund och den som inte lyssnar till det Skrivna Ordet kommer inte heller lyssna på Det Levande Ordet. Det profetiska Ordet gör ändå ingen nytta där.

Apostlarna skrev ner allt vad Jesus lärde dem och det gjordes i Den Helige Andes kraft. Den som inte bryr sig om den lära som apostlarna överlämnat åt oss ÄR under villfarelsens ande och står inte i Sanningen. Det är så vi ska känna igen villfarelsens ande! Dessa tjänar inte vår Herre utan lever som fiender till Kristi kors och tjänar bara sin egen buk.

Lekardahl och Enroos kommer inte ta emot någon förmaning eller tillrättavisning som Bibeln ger. De kommer istället kasta ut dig och hindra dig från att komma in i församlingen, precis som Diotrefes gjorde, han som ville vara den främste. Läs 2 Joh. 1:9-10.

När då Johannes skriver att vi ska pröva andarna, hur gör vi då? Är det om det "känns bra", om predikanten är "eldig och vältalig"? Vad är det vi ska pröva gentemot?

Vi har BARA Guds ord att pröva andarna emot. Stämmer inte det som sägs med, det skrivna ordet så är det falsk lära och glöm inte att Petrus jämför falska profeter med falska lärare. I hans ögon är dessa synonymt. Därför måste läran stämma överens med Jesu sunda lära, även för en profet. Johannes bekräftar detta ytterligare när han säger: Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen. 2 Joh. 1:9.

Sedan brukar de falska profeterna sätta upp en mur av hot runt sig, för att hindra Guds folk att avslöja dem. T.ex. ”Den som talar emot mig ska Herren förbanna.” Eller: ”Gud kommer ge dig cancer och du eller dina barn kommer dö om du vågar gå emot mig och min tjänst.” Den vanligaste lögnen är: ”Rör inte Herrens smorde.” Allt detta, och jag är säker på att deras vilda fantasi kommit på ännu värre saker, gör att du binds till dem för att du inte ska våga ifrågasätta dem. Men sådana profeter ska du inte vara rädd för. Herren har inte sänt dem och deras ord är utan makt över den som lever i Kristus, i Sanningen.
5 Mos. 13:1-3 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: "Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem", då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.
Gud tillåter att de falska profeterna framträder, för att pröva våra hjärtan. Och om du följer nån av dessa ”makalösa” apostlar och profeter är du lika trolös mot HERREN som de falska profeterna själva. Du är under Guds dom och har blivit förlett i ditt hjärta. Slutet på sånt är det svarta mörkret som är förvarat för dem för evigt (2 Petr. 2:17) för de talar stora men tomma ord och har lockat dig till sig genom dina köttsliga begär. Du blir lovad frihet, av människor som själva är slavar under begären.

Ett annat kännetecknande drag är att de inte KAN tjäna i en församling utan att få betalt. Dessa övermåttan höga apostlar och profeter skriver Paulus om i 2 Kor. Kap. 10-12.

• Dessa ser bara till det yttre (10:7)

• De förkastar Paulus undervisning (10:10)

• De jämför och mäter sig bara med varandra i inbördes beundran (10:12)

• De rekommendera sig själva eller sina egna (10:18)

• De predikar en annan Jesus, har en annan ande, och undervisar ur ett annat evangelium (11:4)

• De berömmer sig av att dem är som Paulus men Paulus hade lagt in en test för dessa som ville vara som han.

Han tog nämligen INTE BETALT i församlingarna (11:7 och 11:12). Och Paulus skräder inte orden angående dem som försökte förleda församlingen när han säger: För sådana är falska apostlar (profeter), bedrägliga arbetare, som försöker likna Kristi apostlar (profeter). Och det är inte underligt, för Satan själv förvandlar sig till en ljusets ängel (budbärare från Gud, som ÄR ljus). Därför är det inte något märkligt om också hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men deras slut ska motsvara deras gärningar.

Är det en sak de falska inte klarar av så är det att göra något gratis. De ligger församlingen till last och begär betalning för något som de fått för intet. De maskerar sitt tiggeri genom en falsk ödmjukhet. ”Herren har talat till mig om att köpa en bil i min tjänst, och jag tror Herren för 50 000 kr innan månadens slut. Stå gärna med mig i bön för jag har tro för detta.” Sedan kommer information om hur du kan stötta deras Ministries, samt bankgironummer, swish, vipps etc. Ett maskerat tiggeri utan tro, eftersom tron är en övertygelse och tron kommer av Kristi ord, och den som verkligen har hört Herren känner inget behöv att föra fram ett sånt budskap.

George Muller får vara vårt moderna exempel på sann tro. Han försörjde tusentals föräldralösa barn under sin 60-åriga tjänst och han la ALDRIG fram sina behov inför någon människa. Han litade på Guds löften och Gud försåg honom med pengar, mat, stora byggnader helt utan tiggeri. Muller var noga med att bära fram sina behov inför Gud och INGEN annan!

Om du inte älskar Sanningen är du under förbannelse och slutet blir därefter, säger Paulus i slutet på sitt första brev till Korint 16:22. Och inget har ändrats från Guds sida, allt Guds ord står fast till evig tid.

Ge dig inte till dessa och följ inte efter det som är ont utan det som är gott. Håll dig borta från sådana!
”Jag förmanar er, bröder, att ge akt på dem som åstadkommer splittring och förförelser i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. För sådana tjänar inte vår Herre Jesus Kristus utan sin egen buk, och genom milda ord och smicker bedrar de deras hjärtan som är godtrogna.” Rom. 16:17-18

Marana ta Vår Herre, kom!

Del 2


Share:

Villoläror och den sunda läran.

Inledning 

Ef. 4:14 För att vi inte längre ska vara barn som drivs omkring vind för våg av varje vindkast i läran, genom människors bedrägliga spel och listighet, som de ligger på lur för att bedra med. SRB16.
Vad är Kristi sunda lära som Paulus så ofta talar om? Och hur vet vi att vi följer den? Vad är villfarelse och hur kan vi urskilja den?

En villolära är något som inte står i Guds Ord, eller som förvrider Guds Ord, eller som går utöver Guds Ord. Det kan vara svårt att veta vad som är villolära och vad som är sund kristen tro.

Jag ska försöka mig på att förklara utifrån Guds Ord vad som är fel och leder människor in på fel väg. En villolära har sin grund i något annat än Guds Ord och som på bakvägar smyger in läror som inte stämmer med Kristi sunda ord.

Vi har många villolärare, som t.ex. predikar under och tecken, Grave Soaking, som blandar New Age lära med kristna doktriner. Det finns en lära som kallas Kingdom Now och som gör kristen tro till enbart ett socialt engagemang, som bara arbetar för att hjälpa fattiga och mätta de hungrande, vilket i sig inte är fel.

Men inom Kingdom Now söker dem alla Guds välsignelser här och nu, i den här världen som t.ex. en del predikar att ”Jesus inte kan komma tillbaka förrän du har fått din nya bil, eller ditt nya hus.” Och dessa predikar att samhället och länderna först måste läggas under kristen auktoritet; att militär, politik och religion ska vara underlagt Kristus, för att Jesus ska kunna komma tillbaka.

Vi har församlingar som undervisar att Gud har rest upp apostlar och profeter som fått nya uppenbarelser som går emot Guds Ord. Så även om aposteln Petrus, eller Paulus säger en sak, så har dessa nya apostlarna och profeterna fått nya direktiv och nya uppenbarelser från Herren som vi nu ska följa.

Detta har spridit sig till nästan alla församlingar och jag tror du känner igen det mesta eller åtminstone något av det jag har beskrivit.

 Väktare på muren

Jes. 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. SFB98.
Väktaren vaktar muren och får inte sova på sin vakt. En väktare söker Herren dagligen. Väktaren har fått ögon och öron öppnade. Väktaren varnar för faror. Gud har satt väktare på församlingens murar, men nu i dessa ”fredstider” har vi nedrustat och plockat bort allt som kan påminna oss om strid, inte bara i samhället utan även i församlingarna. Det är en farlig tid vi lever i och många menar att väktarna inte längre behövs. Men är det verkligen så?
Jes. 62:6 På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro.
Läs vad några har att säga om väktarna idag!

Argument MOT väktare!

- Det är så lätt att via nätet nå stora skaror av läsare och plocka fram det ena felet efter det andra om samfund och på ett minst sagt dömande sätt.
- det görs ofta genom bedömning av utvalda citat från predikningar
- det görs väldigt sällan genom bedömning på plats utan på distans där helheten är omöjligt att bedöma.
- de väljer ofta att hänvisa till någon person som upplevt något obehagligt och lämnat sammanhanget men utan att bry sig om att det kan finnas 1000 andra som inte alls upplevt samma sak.
- det är genom kedjeresonemang där smittan kommit från något ställe, typ Toronto och sedan har spridit sig till alla som någon gång i något sammanhang vistats i närheten av faran.
- de bryr sig inte om frukten eller ser inte frukten eftersom de inte finns i närheten av församlingen.
- de ser inte hur personerna som anklagas lever sitt liv med Gud då betraktandet sker på distans.
- det finns ingen självkritik och man får inte ifrågasätta deras slutsatser, för de har ju rätt, de har gåvan.
Jag vill börja med att säga: Församlingen är Kristi kropp och består av alla svenska församlingar. Det finns inget enskilt samfund som är det enda rätta och det enda som kommer till himlen, eller det enda som gör alla saker rätt. Inom alla kristna samfund finns det pånyttfödda människor, som älskar Jesus. Dessa som har gett sina liv till Honom och älskar Honom över allt annat här i världen. Det som en väktare ansvarar för är att ropa ut när en fara kommer. Och fåren i hjorden behöver vaktas för att fåren inte ska rivas och fara illa.

Många herdar idag är hyrda herdar, som får lön för sitt herdejobb och det är herdarna som egentligen ska utföra väktarrollen i församlingen. Tyvärr fungerar det inte så bra, och mycket som kommer in i församlingarna i dag är tvärtemot Guds Ord. Så det är alltså läran som smygs in som måste varnas för och de som för med sig denna lära.
2 Joh. 1:10 Om någon kommer till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot Honom i ert hem, och hälsa Honom inte heller. SRB16.
Jag sa många herdar är hyrda och bara utför ett avlönat arbete. Men det finns herdar som vakar över fåren. Det finns herdar som har blivit satta till det av Herren, som gör ett väl utfört jobb. Dessa behöver uppmuntran och styrka från andra som ser problemen och varnar för faran. Det ger styrka åt själen för dessa pastorer, som oftast känner press att följa strömmen och bli som de stora pastorerna som har tusentals medlemmar och har blivit sökarvänliga i sitt förhållningssätt till Guds Ord.
1 Petr. 5:2-4 Var herdar för Guds hjord som är hos er och ha akt på den, inte av tvång utan av fri vilja, inte heller av skamlig vinningslystnad utan av hängivenhet, inte heller såsom herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. Och när Överherden uppenbaras, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. SRB16.
Dessa pastorer och ledare ska ha stor kredit för det arbete de gör och behöver veta att det inte är medlemsantalet som avgör hur väl de utför sitt arbete, utan vilken mat de ger fåren, och hur fåren mår i deras församlingar. En pastor som är satt av Gud att vara en herde för en liten församling på 10 eller 50 personer mäter sig inte efter hur de andra församlingarna växer. De ser till sina får och sköter om dem i trofasthet och i kärlek. Och den pastor som har gjort sin uppgift väl kommer få sin lön av Överherden när Han sätter sina fötter på Oljeberget.

Det är den himmelska lönen som ska vara vårt mål och äran från Gud ska vara viktigare än ära av människor.

 Ära från människor

Joh. 5:44 Hur kan ni tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som bara kommer från Gud? SRB16.
Det som har skett är att det nu predikas ett annat evangelium som för bort uppmärksamheten från Jesus till oss själva, eller från det himmelska till det jordiska. Det räcker med att ta en sådan sak som pengar som Jesus, Paulus och Petrus varnar för och som kallas mammon. Paulus går hårt emot detta och säger att det är avgudadyrkan.
Kol. 3:5 Så döda nu era lemmar som hör jorden till: otukt, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är AVGUDADYRKAN. SRB16.
Vi har också kommit bort från kärnan i evangelium, vilket är omvändelse från synden, tro på Gud, dop, handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom enligt Hebr. 6:1-2. Vi har kommit dithän att människan har blivit centrum för allt – vi har fått ett humanistiskt evangelium, och Gud Fadern har blivit en betjänt som enligt förbundet med oss måste ge oss ALLT vi begär.

För det första

För det första är vi i ett förbund mellan Gud och Hans Son. Vi har inte ett specialförbund med Gud vid sidan om Jesus Kristus. Vi har fått ta del av detta förbundet av nåd genom tro på Jesus, och det Han har gjort. Och det är bara i Kristus vi får del av det. Går vi bort från Kristus, gäller inte löftena.
Ps. 89:27-38 Han skall ropa till mig: Du är min Fader, min Gud och min frälsnings klippa! Jag skall göra Honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. Jag skall bevara min nåd åt Honom för evigt, MITT FÖRBUND MED HONOM SKALL STÅ FAST. Jag skall låta hans efterkommande bestå till evig tid och hans tron så länge himlen varar. OM hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar, om de bryter mot mina lagar och inte håller mina bud, då skall jag straffa deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor. Men min nåd skall jag inte ta ifrån HONOM, jag skall inte svika i trofasthet. Jag skall inte bryta mitt förbund, vad mina läppar har talat skall jag inte ändra. En gång har jag svurit vid min helighet, och mitt löfte till David skall jag inte bryta. Hans efterkommande skall bestå för evigt och hans tron inför mig så länge som solen, som månen skall den bestå för evigt. Och trofast är vittnet i skyn. Sela. SFB98.
För det andra

För det andra så har vi således kommit bort från gudsfruktan vilket är grundstenen för den kristna tron. Gudsfruktan är i dag väldigt sällsynt vilket har lett till gemenskap över religionerna - synkretism, där sanningen läggs åt sidan för enhetens skull, och en mesighet och rädsla tar överhand. Vi skäms för evangelium som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och genom att gudsfruktan försvunnit har en ofrid kommit in i församlingen, något som också Paulus säger i Rom. 2:6-11 och församlingen har också glömt bort sin uppgift i världen – att vara salt och ljus.
Rom. 2:5-11 Men genom din hårdhet och ditt obotfärdiga hjärta samlar du på dig själv vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras, han ska ge åt var och en efter hans gärningar. Evigt liv med rätta åt dem som med uthållighet gör det goda och söker efter härlighet och ära och oförgänglighet, men över dem som är stridslystna och inte lyder sanningen, utan lyder orättfärdigheten, kommer ilska och vrede, nöd och ångest över varje människosjäl som gör det som är ont, juden först men också hedningen. Men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden först men också hedningen. För Gud gör inte skillnad på människor. SRB16.
För det tredje

För det tredje har detta lett till hyper-nåd evangeliet som sprids nu, där nåden ger oss tillåtelse att leva ogudaktigt, men samtidigt kalla oss kristna, även om Paulus varnar för detta i Rom. 6:1. Detta tvärtemot Titusbrevet 2:11-13 som undervisar vad nåd är. Också Judas skriver om dessa.
Rom. 6:1 Vad ska vi då säga? Ska vi fortsätta i synden, för att nåden ska överflöda? SRB16.
Tit. 2:11-13 För Guds nåd som ger frälsning har uppenbarats för alla människor. Den lär oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen, och att vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet. SRB16.
Jud. 1:4 För några människor har smugit sig in obemärkt, som för länge sedan var uppskrivna till denna dom, ogudaktiga, som förvränger vår Guds nåd till ett liv i skamlös synd och förnekar den ende Härskaren, Gud, och vår Herre Jesus Kristus. SRB16.
För det fjärde

För det fjärde har det genom avsaknad av gudsfruktan predikats en billig frälsning, där vi inte behöver lägga ner våra liv inför Jesu kors och inte behöver dö bort från oss själva, och varje dag följa Honom. Detta har onekligen lett till många falska omvändelser, där de som fått höra detta evangeliet inte förstått kostnaden: Vårt liv- vårt allt. Eller som har fått människor att tro vi kan få både världens goda OCH evigt liv. Detta tvärtemot Jakobs brev som säger.
Jak. 4:4 Ni äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Därför, den som vill vara världens vän blir Guds fiende. SRB16.
Gud välsignar oss med det vi behöver, och Han hör våra böner och svarar på dem. Det vet jag.

För det femte

För det femte har den felaktiga grunden gjort huset snett, och andra saker har börjat ta överhand. Då talar jag om att "bygga församlingar", "inta världen" vilket kallas för Kingdom Now teologi, där alla länder ska kristnas, alla regeringar ska ledas av kristna och sen kan Jesus komma. Men vi vet att dessa som säger det dröjer innan min Herre kommer kallas onda arbetare av Herren själv.
Matt. 24:48-49 ...men om den onde tjänare säger i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma, och börjar slå sina medtjänare, och äter och dricker med de druckna, då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar honom, och i en stund han inte vet om, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans del med hycklarna. Där ska vara gråt och tandagnisslan. SRB16.
Eller som Prosperity/Word of Faith i USA helt och hållet har skott sig på fattiga, ätit änkorna ur husen och ursäktar sig med långa böner. De har även byggt upp ett pyramidspel, där den som är högst upp får mest, också det tvärt emot evangeliet. Vi har skrattväckelser och andra fenomen där vi istället för att förmana, trösta, uppmuntra och tillrättavisa, ligger på golvet och beter oss ovärdigt. I stället för att predika Guds Ord, som är det enda som kan rädda själar, har vi skrattväckelse? Evangeliet är blodigt och hårt, men samtidigt kärleksfullt och full av nåd.

Som församling ska vi predika evangeliet om Jesus Kristus och inte dra bort eller lägga till något, utan predika hela evangeliet. Tittar vi på frukten, så har det blivit ett evangelium utan sälta som inte leder till förkrosselse över synden, som förleder människan att tro att vi inte behöver lida och därigenom faller många bort från tron. Om huset inte byggs rätt, kommer det falla i stormen. Och Jesus varnar oss och säger:
Matt. 7:24 Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, Honom vill jag likna vid en vis man, som byggde sitt hus på klippan. SRB16.
"Den som HÖR MINA, och GÖR efter MINA ord liknas vid en vis man," och det vill vi väl vara? Vi ska bygga på Klippan Kristus och inte på sand - lösryckt och osammanhängande teologi. Ska vi kallas bröder och systrar behöver vi göra Guds vilja, tjäna honom och inte oss själva.
Matt. 12:50 För var och en som gör min Faders vilja, som är i himlarna, han är min bror och syster och mor. SRB16.
Allt som finns i den här världen är flyktigt, men Hans rike består i evighet. Rikedom och ära har inget evighetsvärde. Den enda ära som ska betyda något i den kristna tron är äran från Gud, där Gud är nöjd med oss och vårt verk gjorda i Kristus eller i Anden. Allt som inte ärar Gud är värdelöst. Allt sådant är ormens gift, som har förlamat svensk kristenhet. Den har fått oss bort från den uppriktiga tron på Jesus Kristus, och har fått oss att fästa ögonen på det jordiska i stället för på det himmelska. Den har lärt oss att vandra i köttet i stället för i Anden.
Rom. 8:5 För de som är köttsliga tänker på det som hör till köttet, men de som är andliga tänker på det som hör till Anden. SRB16.
Vi behöver be för våra bröder och systrar inom trosrörelsen, New Wine och andra delar av Kristi kropp, att detta inte sprider sig ännu mer och att omvändelse kommer till dem.

Jag ser väldigt allvarligt på all falsk lära och allt som för oss bort från gudsfruktan och kärleken till Jesu Kristi sunda lära. Det enda som är värt att kämpa för har församlingen tappat bort i sin glädje över att man nu kan bli rika och samtidigt ha Gud, leva egoistiskt, och ändå komma till himlen.

Men man söker hellre ära från människor än från Gud och vill inte stöta sig med någon, eller man försöker bevisa att Gud finns!

Men det är inte vårt jobb. Vår lott är att lida smälek för evangeliets skull. Vårt jobb är att predika Guds ord. Guds jobb är att öppna människors ögon och öron och det är Hans jobb att stadfästa sitt ord.

Det behövs ett allvarligt uppvaknande till Sanningens Evangelium och därför behöver var och en av oss som är födda av den Helige Ande vakna upp och ta vårt ansvar på allvar. Vi kan inte längre tillåta oss själva att stå med en fot i världen och en i Guds rike. Det är antingen eller. Inga kompromiss. Och det säger jag i all kärlek.

Det är dags för församlingen att skaka av sig allt som hindrar oss att fullborda vårt lopp, och allt som inte är gott, välbehagligt och fullkomligt inför Gud och leva i helgelse och tillbe Fadern i ande och sanning! Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Vi är kallade till helgelse och renhet, vi ska stå inför Herren utan fläck och skrynkla, utan någon orenhet. Det var för detta Jesus dog, för att ställa fram ett friköpt folk, renat i blodet, full av härlig frukt och som i allt upphöjer Jesu namn och ärar Fadern.

Detta är ett kall till upprättelse av Jesu Kristi evangelium!

Ett ord till församlingen
Jud. 1:3-4 Älskade, när jag i min stora iver ville skriva till er om den gemensamma frälsningen, har jag funnit det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att kämpa allvarligt för den tro som en gång har blivit överlämnad åt de heliga. För några människor har smugit sig in obemärkt, som för länge sedan var uppskrivna till denna dom, ogudaktiga, som förvränger vår Guds nåd till ett liv i skamlös synd och förnekar den enda Härskaren, Gud, och vår Herre Jesus Kristus. SRB16
Precis så här kände jag mig just nu när jag skrev orden från Judas brev. Jag hade påbörjat ett annat manus, om vår gemensamma frälsning, men Guds Ande stoppade mig och ändrade inriktning.

Vi har stora problem!

Vi har en allvarlig kris inom kristenheten. Människor har smugit in förödande läror som är i strid med den sunda läran, och som förleder människor i fördärvet och bygger upp köttet. Och församlingen vet inte längre vad den sunda läran är. Vi behöver kämpa för vår gemensamma tro, den tro som en gång för alla har överlämnats åt oss, de heliga. Allvarligt farliga doktriner har undervisats under flera årtionden och församlingen har svalt betet från den onde. Kristi kropp lider under falsk lära, Kristi kropp sover, bedövad av ormens gift som har förlamat den sanna kärleken, den sanna tron och orenat våra samveten. Vi har ännu en gång släppt in ormen i paradiset.

Kommit bort från kärnan och centrum!

Jag har skrivit det här tidigare men det tål att upprepas. Vi har kommit bort från evangeliets kärna och centrum, korset och Jesus Kristus såsom korsfäst. Vi har nöjt oss med halvsanningar och de har låtit så fint att vi svalt det med hull och hår, utan urskiljning. Här har jag själv gjort mig skyldig.

Laggärningar har ersatt goda gärningar, och frihet har utlovats men istället har vi fångats i ett nät av lögner och förvridna budskap om lycka, framgång, hälsa, pengar, under och tecken. Vi har serverats stora profetiska ord och specifika tilltal, allt för att underhålla vårt köttsliga sinne. Undervisningen av hela Guds rådslut har lagts undan och istället har vi fått ”specialkunskaper” serverats av vargar i fårakläder. Om du känner dig träffad av mina ord, har du två val: Omvändelse eller förhärdelse! Men skjut inte budbäraren.

Få församlingar har undkommit!

Denna lära har nästan varje församling öppnat upp för, och jag ser nu att många av Sveriges församlingar ligger under detta orättfärdighetens ok. Väldigt få församlingar har undkommit denna smitta.
Jud. 1:16 Det är dessa som knotar och klagar, och som vandrar efter sina begär. Och deras mun talar stora ord, och de smickrar personer för sin egen nyttas skull. SRB16.

Syna lögnen och avslöja mörkret!

Det är dags att syna lögnen och avslöja mörkret. Judas och Paulus ger instruktioner från Herrens Ande till dig som har öron att höra med.
Jud. 1:22-25 Och gör denne åtskillnad, att ni förbarmar er över somliga, och andra ska ni med fruktan rädda och rycka dem ur elden, och till och med hata denna livklädnad som är nersmutsad av köttet. Men Honom, som förmår bevara er från fall och ställa er fläckfria inför sin härlighet i stor glädje, den ende vise Guden, vår Frälsare, vare ära och majestät, välde och makt både nu och i all evighet. Amen. SRB16.
Ef. 5:11-12 Och ha ingen delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar, utan tillrättavisa (avslöja SFB98) dem i stället. För vad de gör i hemlighet är till och med skamligt att tala om. SRB16.

Vem är församlingen?

2 Tim. 2:19 Men Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina, och: Var och en som åkallar Kristi namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. SRB16
Du som tar Jesu namn i din mun, du som kallar dig kristen, du som säger dig tillhöra Jesus, det är dig jag talar till.

Har du en bekännelse av att vara kristen följer ett stort ansvar att leva rättfärdigt. Ingen kristen kan missbruka Herrens namn ostraffat. Ingen kristen får låta sitt hjärta vara långt borta från Gud och enbart ha läpparnas bekännelse. Den som gör det är skyldig till hyckleri.

Om du som med din mun bekänner Jesus Kristus som din Herre, vet Guds vilja, känner Hans ord och berömmer dig därav, men inte har förstånd nog att också leva efter det, då bedrar du dig själv, och andra.

Läs och begrunda Guds Ord till dig

1 Joh. 1:6 Om vi säger att vi har gemenskap med Honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. SRB16
Denna världens barn lever i mörker och deras tankar är förmörkade och hjärtan är förhärdade. Ska vi leva efter deras exempel?
1 Joh. 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. SRB16
Syndfri perfektion håller inte heller måttet inför Gud. Det är och förblir laggärningar! Det är många som nu har blivit rättfärdiga genom lögnläror och därigenom blivit bedragna.
1 Joh. 3:7 Kära barn, låt ingen bedra er. Den som gör det som är rättfärdigt är rättfärdig liksom han är rättfärdig. SRB16.
Rättfärdighet är att göra rättfärdighet - att göra rätt, och inte enbart en position i Kristus.
1 Joh. 1:10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi Honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. SRB16
En del förnekar synden och menar att människan är utan skuld, men förstår inte syndens kärna och kan därför inte heller förstå syndens allvar.
1 Joh. 2:4 Den som säger: Jag känner Honom, och inte håller hans bud, är en lögnare och sanningen finns inte i Honom. SRB16
Om någon känner Jesus blir denne en förvandlad människa. Men det finns många som påstår sig känna Jesus, som uppvisar hat, bitterhet, ljuger och bedrar, bryter äktenskapet och bedriver hor, och en del har gått även emot naturens ordning och smutsar ner sin livklädnad, allt i Herrens namn.
1 Joh. 2:6 Den som säger sig förbli i Honom är också skyldig att vandra så som han vandrade. SRB16
Vi har ett stort ansvar, vi som nämner Kristi namn, att leva ett heligt och rent liv, utan inflytande från den här världen. Vi har i vår Herres liv ett exempel och föredöme, och vi är utan ursäkt. Vi som säger oss vara kristna har en skyldighet att läsa vår Bibel och ta reda på sanningen om hur han levde, tänkte, talade, handlade och reagerade på olika händelser. Vi är utan ursäkt!
1 Joh. 2:9 Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. SRB16
Hur många är det inte som passar in på Jesu ord
Luk. 11:35 Se därför till, att ljuset som är i dig inte är mörker. SRB16.
1 Joh. 4:20 Om någon säger: Jag älskar Gud, och hatar sin broder, så är han en lögnare. För den som inte älskar sin broder som han har sett hur kan han älska Gud som han inte har sett? SRB16.
Jag hör många säga sig älska Gud men sen förtala sin broder eller syster, som talar ont om andra människor. Hur kan man då älska Gud? Johannes skriver om detta:
1 Joh. 5:1 ...var och en som älskar Honom som födde, han älskar också den som är född av Honom. SRB16.
Ser du hur lätt det är att bedra sig själv? Johannes skriver till oss, och visar på självbedrägeri och läpparnas bekännelse, där hjärtat är långt borta från Gud. Hur tror du detta kommer sluta? Om någon fortsätter leva så här är det bättre att låta bli att kalla sig kristen. Det är bättre att leva ärligt som en icke-kristen än att ljuga och bedra människor, men Gud kan man inte bedra.

All förljugenhet och allt bedrägeri måste bort, ut ur församlingen. All surdeg, all ondska och elakhet, måste rensas ut, så vi kan stå osyrade inför Herren, för han är snart här!

Har du öron att höra med?

Matt. 13:43 "Då ska de rättfärdiga skina som solen i sin Faders rike. Den som har öron att höra, han må höra!" SRB16.
Är du en av dem som vågar lyssna till sanningens ord om dig själv, eller stänger du till ditt hjärta och förkastar Herrens nåd? Tål du synas i sömmarna och ta reda på om du håller måttet inför Herren? För det är inte så att var och en som säger: Herre, Herre, ska komma in i himmelriket. Är du en av dem som vill lyssna och rätta ditt liv efter Jesu ord? Då liknas du vid en vis man som byggde sitt liv på hälleberget.
Matt. 11:29-30 "Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt." SRB16.
Predikaren 10:10 säger: Vishet är att göra allting på bästa sätt (Sv. 1917), men hur många av oss är visa enligt Bibelns beskrivning? Många har försökt ge en definition på vad visdom är, utifrån sin själ. Här har du ett exempel på en hemmasnickrad definition: Förtröstan i kombination med vaksamhet är visdom. (Den kom från en framstående predikant). Nej, förtröstan är en sak, och vaksamhet en annan. Visdom en tredje. Men den själiska människan vill så gärna framstå som klok och förståndig och behöver därför hitta egna definitioner på Guds Ord. Vill du vara vis, gör som Jesus sagt! Punkt slut.

Vågar vi gå till doms med oss själva? Är vi så hungriga efter sanningen att vi är villiga att lägga bort allt som hindrar oss, som snärjer oss och vill få oss på fall? Törs vi låta avslöja oss genom att den Helige Ande får lysa upp hjärtats alla rum?
Ords. 20:27 "Anden i människan är en HERRENS lykta, den utforskar varje rum i hennes inre." SFB98.
Om vi älskar sanningen, hungrar och törstar efter rättfärdighet, så vill vi för allt i världen att Herrens Ande ska få tillträde till varje rum och lysa upp våra hjärtan. Vem av oss vill egentligen leva i mörker? Vem vill leva i självbedrägeri? Vem av oss vill höra Jesus säga dessa ord: Gå bort från mig, ni förbannade!
Matt. 7:23 "Men då ska jag säga dem som det är: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni lagbrytare." SRB16.
Matt. 25:41 "Sedan ska han också säga till dem som står på vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade till den eviga elden, som har ställts i ordning åt djävulen och hans änglar." SRB16.
Luk. 13:27 "Men han ska säga: Jag säger er, jag känner er inte, varifrån är ni? Gå bort från mig, alla ni arbetare i orättfärdighetens tjänst." SRB16.
Läser vi vår Bibel och känner gudsfruktan, då skakas vi av Jesu ord, och vill göra allt som står i vår makt för att göra hans vilja. Men det finns en nyckel till rättfärdighet gömda i hans tillsynes hårda ord. I dem finns det ett sätt att undvika få höra dessa fruktansvärda ord: Gå bort från mig, ni förbannade!

I orden "Jag känner er inte" finns nyckeln. I Matt. 7:23, Matt. 25:12 och Lukas 13:27 skrivs det för oss så vi ska förstå att detta är den viktiga biten: Att lära känna Honom! För det är vår främste kallelse, en kallelse till gemenskap med Honom, och att lära känna Herren.

Läs och förstå:

1 Kor. 1:9 "Gud är trofast, genom Honom är ni kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre." SRB16.
För allt i världen, sök lära känna Herren, och ropa till Fadern att han må uppenbara Sonen för dig och att Sonen ska uppenbara Fadern för dig, att du ska få lära känna Gud.
Matt. 11:27 "Allt har blivit överlämnat åt mig av min Fader. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen, och den som Sonen vill uppenbara det för." SRB16.
Paulus arbetade hårt för församlingarna och förmanade galaterna och sade till dem:
Gal. 4:9 "Men nu, efter att ni har lärt känna Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur kan ni vända tillbaka till de svaga och torftiga villkoren som ni på nytt vill bli slavar under?" SRB16.
Galaterna hade lärt känna Gud och Paulus understryker att de även hade blivit kända av Gud och det måste vara målet för vårt kristna liv, att bli kända av Honom oavsett vad andra må säga eller tycka. Men precis som galaterna så har vi vänt tillbaka till de svaga och torftiga villkoren vi en gång var slavar under.
1 Kor. 8:3 "Men om någon älskar Gud så är han känd av Honom." SRB16.
Korinterna hade problem med mänsklig vishet och var uppblåsta av sin kunskap och Paulus pekar på det viktigaste: kärleken till Gud. Paulus ville rikta deras uppmärksamhet till det som var viktigt. Älska Herren. Och detta är det största budet i Guds Ord:
Mark. 12:29-30 "Då svarade Jesus Honom: Det främsta av alla buden är detta: Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Detta är det främsta budet." SRB16.
Detta är det främsta budet. Men det är många som bara lever efter det näst största budet:
Mark. 12:31 "Och det andra är likt detta: Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa." SRB16.
Lever vi endast efter det näst största budet har vi fullständigt fel utgångspunkt i vår kärlek. Då lever vi bara utifrån broderskärleken, och inte i Guds kärlek. För vi älskar därför att Han först älskade oss, och det är genom att vi älskar Gud som vi verkligen KAN älska vår nästa.

Låt Ordet få fylla ditt hjärta så att du tänker på Honom dag och natt (Hjärtat).
Älska Herren även om du inte känner för det (själen).
Älska Herren även om du inte förstår (förståndet).
Älska Herren även när din ork är slut (kraft)

Lägg ner ditt liv inför Jesu fötter och ge ditt liv åt Honom. Älska dina syskon genom att ge ditt liv för dem. Jesus säger: Ingen har större kärlek än denna, att man ger sitt liv för sina vänner (Joh. 15:13). Detta gäller inte bara Jesu offer, utan gäller även oss. Vi älskar genom att bry oss om våra syskon och ta oss tid även när vi inte har tid, att ge där vi känner att vi inte kan ge, att be där vi känner att vi inte orkar be, att undervisa även om vi känner oss tomma, att förmana, tillrättavisa, trösta och uppmuntra även när vi känner oss obetydliga.

Jag tror att kärleken till Gud uppenbaras i hur vi älskar varandra. Och kärleken är inget hemligt recept, utan ligger i att vi bryr oss mer om den andre än om oss själva. Och hemligheten till ett enkelt liv med Jesus är inte de stora undren och miraklen, inte de stora predikningarna, inte allt vittnande och långa bönerna, utan hur du och jag är emot vår nästa.

När Jesus säger "därför" gå tillbaka och läs "varför" och i avslutningen av sin Bergspredikan talar Jesus om att vara som en vis man som byggde sitt liv på hälleberget, och går vi tillbaka för att se "varför" talar Jesus de enkla sakerna: att vara fattig/beroende i/av anden, att sörja (kanske över synden, över de som inte tror, över sin familj och släkt), att hungra och törsta efter rättfärdighet (vilket är godhet i aktion), att vara barmhärtig mot andra, att vara renhjärtad (odelat i sitt hjärta), att skapa frid, att förföljas för Hans skull. Enkelheten i den kristna tron är det som gör den så oövervinnerlig och har gjort att församlingen alltid har funnits, även under stora brutala förföljelser och i skuggan av mäktiga kungar och kyrkor. Vad säger Paulus? Kärleken ÄR lagens uppfyllelse, och kärlek är inte en sentimental känsla, en bubblande känsla, utan ett agerande i enlighet med Guds ord, för när vi gör det som är rätt är vi rättfärdiga, dvs. när vi älskar varandra och bryr oss om varandra mer än oss själva och handlar enligt Guds ord, så lever vi i kärleken. För kärleken gör inget ont emot sin nästa. Ta ditt kors på dig och följ Jesus, Han är vårt exempel.

Paulus vittnar för filipperna och säger:
Fil. 3:10 ...för att lära känna Honom och hans uppståndelses kraft och bli delaktig i hans lidanden, i det att jag blir lik Honom i hans död. SRB16.
Själv hade han bara en önskan, att få lära känna Herren och hans uppståndelse kraft. Och det fick han genom sitt lidande för Sanningens evangelium och församlingen. Det behöver bli vår längtan, så vi också kan bli delaktiga i Hans lidande och död.
Luk. 6:46 Men varför kallar ni mig Herre, Herre, och gör ändå inte vad jag säger? SRB16.

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade