Förtrösta på Herren

Ps. 125:1 En vallfartssång. De som förtröstar på HERREN är som Sions berg. Det rubbas inte, det står kvar för evigt.
Ps. 125:2 Jerusalem omges av berg, och HERREN omger sitt folk från nu och till evig tid.
Ps. 125:3 Ogudaktighetens spira skall inte vila över de rättfärdigas arvslott, FÖR ATT DE RÄTTFÄRDIGA INTE SKALL RÄCKA UT SINA HÄNDER TILL ORÄTTFÄRDIGHET.
Ps. 125:4 Gör gott, HERRE, mot de goda, mot dem som har uppriktiga hjärtan.
Ps. 125:5 Men dem som viker av på krokiga vägar skall HERREN föra bort tillsammans med ogärningsmännen. Frid över Israel!
Vi vet varför Gud skakar sin församling. Han tar bort felaktiga föreställningar och all ogudaktighet för att vi inte skall räcka ut våra händer till orättfärdigheten. Vi som åkallar Herren av ett rent och uppriktigt hjärta och nämner Herrens namn, skall hålla oss borta från allt sådant.
Ps. 126:5 De som sår med tårar skall skörda med jubel.
Ps. 126:6 Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar.
Share:

Vi som har lärt känna Kristus! WoW

Ef. 4:17 I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, 
Ef. 4:18 deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. 
Ef. 4:19 Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog. 
Ef. 4:20 Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. 
Ef. 4:21 Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. 
Ef. 4:22 Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, Eph 4:23 och ni förnyas nu till ande och sinne. 
Ef. 4:24 Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Det här är så härligt att läsa. Han beskriver oss som ”verkligen har lärt känna Kristus”, ”fått höra honom förkunnas, undervisade i sanning, vi har lämnat vårt förra liv och lagt av den gamla människan”. WOW ”Vi förnyas till ande och sinne, vi har iklätt oss den nya människan,” 
VI!! som är skapade till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det är ju helt makalösa ord. Sen kommer en märklig vändning. Nu börjar Paulus rada upp en hel massa som absolut inte räknas som ”kristet” beteende. Vad är det här? Pratar han fortfarande om samma församling? 
Ef. 4:25 Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. 
Ef. 4:26 Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede 
Ef. 4:27 och ge inte djävulen något tillfälle. 
Ef. 4:28 Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. 
Ef. 4:29 Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. 
Har vi inte läst att den som gör synd är av djävulen? Och har inte ljuset inom sig? Det säger åtminstone Johannes i sitt första brev. Vad är det här? Motsäger Guds ord sig självt? 

Nej. Det kallas köttets gärningar och tillhör den gamla naturen, den som dog med Kristus på korset. Det är däremot till bedrövelse för Guds Helige Ande att vi tillåter oss själva att leva på det viset, att vi låter lögn och allt annat ont komma ut ur oss. Vi har ju blivit renade och förlåtna, varför vandrar vi som hedningarna gör? Varför talar vi då som hedningarna gör? Varför? 
Ef. 4:30 Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. 
Ef. 4:31 Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. 
Ef. 4:32 Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. 
Gal. 6:8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv. 
Vandrar vi ett helt liv efter köttet och tänker köttsligt, inte lägger undan lögnen, eller sluta stjäla och göra allt annat som är ont i HERRENS ögon, fastän han varnar från himlen, då kommer vi skörda undergång och slutet på sådant är evig död. 
Gal. 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 
Gal. 5:17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. 
Gal. 5:18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. 
Jag blir så glad när jag läser dessa verser om att vandra i Anden, att ledas av Anden, för då lever jag det liv Jesus har kallat mig till. Jag står inte under lagen, för lagen var till för att fördöma mig, och synden använde lagen för att döda mig. 
Gal. 5:19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 
Gal. 5:20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 
Gal. 5:21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. 
Gal. 5:22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 
Gal. 5:23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 
Gal. 5:24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 
Gal. 5:25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 
Gal. 5:26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. 
Detta är egentligen underbara nyheter för oss som har följt köttet och låtit köttets sinne råda så länge i våra liv. Vi behöver inte längre göra det. Vi är friad från syndens och dödens makt, vi är fria men inte till att synda utan fria i Kristus. Lägg därför undan köttets gärningar och köttets sinne. Låt den Helige Ande leda dig för då lever du på riktigt.
Share:

Vänd om och tro evangelium!

Vi har väl inte undgått att märka den skakning HERREN gjort i våra liv, där sådant vi tidigare har förtröstat på inte längre är så pålitligt och säkert? Jag hoppas och tror att alla vi som läser det här jag skriver just nu har blivit skakad och störd av Guds Ande. Om inte då är jag allvarligt bekymrad för dig. 

Vi har alla fått gåvan att tro på Jesus och Hans ord, vi har en gång blivit kallade, utvalda och tagna ur den här världen för att tjäna Honom i Ande och Sanning. Vi har blivit renade genom Ordet och Blodet på korset, vi har tagit emot Anden och blivit nya skapelser. Vi har njutit av Hans Ord och uppenbarelser. Vi har mött motstånd och problem, men genom tron på Honom har vi övervunnit allt. Eller? 

Några av oss sitter kvar i misslyckande och ångest, några är så desperata att de önskar sig bort härifrån, men av ren gudsfruktan hålls du kvar. Det är av en orsak. Herren har INTE misslyckats med dig. Du som har blivit skakad och störd i Anden, och av omständigheter, du har fått nåd från Herren att söka Hans ansikte, att bekänna dina synder och få förlåtelse för DINA SYNDER OCH ALL DIN ORÄTTFÄRDIGHET. Han lämnar inget kvar så att du skall gå osäker och undra om det finns synd och orättfärdighet kvar. Nej, om vi bekänner våra synder DÅ ÄR HAN TROFAST OCH RÄTTFÄRDIG, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 

Varför skakar Gud om i sin församling? Det är först och främst för att väcka de sovande, men det är också för att allt som inte tillhör Honom skall falla av. Det är för att vi skall inse att utan Honom kan vi inget göra, men med Honom klarar vi allt. Han vill ha en ren och obefläckad brud, en segerrik brud, som är full av härlighet och sanning. Som inte bedriver äktenskapsbrott mot Honom, inte tillber andra gudar eller ger sig åt en annan man. 

Det finns hopp!!! 

HERREN är en förlåtande och barmhärtig Gud som älskar sin församling med en evig kärlek. Hans kärlek och godhet är det som driver oss till omvändelse. Stå inte emot, utan böj dina knän i din bönekammare, i hemlighet, och sök Hans ansikte så får du leva. 

Du som kan läsa det här finns i min FB-lista: Troende vänner. Inga icke-troende kan läsa det jag skriver och ingen icke-troende kan svara på det jag skriver. Det är mellan oss som tillhör Jesus.
Share:

Vad är synd i Guds ögon?

Synd är brott mot....? Guds tio budord – lagen. 
1 Joh. 3:4 Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.
  1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
  2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
  3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
  4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
  5. Du skall inte dräpa.
  6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
  7. Du skall inte stjäla.
  8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
  9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
  10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.
Om vi lever efter dess tio budord, då uppfyller vi lagens krav. När vi följer Jesus och vandrar i Ande då gör vi inte vad köttet har begär till. Då uppehåller vi lagen. 

Sen har du 613 ceremoniella förbud och påbud. 

Nej, Gud leder oss inte in i frestelse, eller in i synd. Han vill ha ett rent egendomsfolk som ärar honom av hjärtat, som älskar rätt och rättfärdighet.

Share:

Skall vi vara tysta eller tala?


Ni har säkert sett mig svara på en viss persons poster på FB och undrar säkert varför... Du kanske tänker om honom: varför är han så elak? Varför är han så dömande? Kanske du tänker om mig: Varför bryr han sig? Varför svarar han som han gör? eller Hur orkar han?

Det här är det ord jag fått angående personen som predikar ett falskt evangelium, baserat på gärningslära och fördömelse:
Jud. 1:18  De sade till er: "I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär."
Jud. 1:19  Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande.
Jud. 1:20  Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande.
Jud. 1:21  Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.
Jud. 1:22  Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot
Jud. 1:23  och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.
Jud. 1:24  Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande -
Jud. 1:25  den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.
Personen jag pratar om har Gud låtit stå upp, men bara för att väcka vår rena tro, väcka vårt rena samvete. Han predikar tvärt emot Jesu evangelium, men Gud har tillåtit det därför att den som älskar sanningen skall vakna upp och säga: "Det är inte rätt att han får predika fördömelse och laggärningar. Vi kan inte låta honom hålla på som han gör."

När Gud har nått sitt mål med oss som älskar Jesus, kanske han väljer att rädda honom ur hans galenskap. För Gud är allting möjligt.

Orsak nummer två är: Att genom att svara på hans elakheter kommer vi ut med Jesu sanna budskap. Vi kan alltså nå många fler genom att stå upp rak för Jesus, utan rädsla och fruktan.

Det gäller dock att vara förberett som Judas säger: "så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet." så vi inte faller i samma frestelse som den som predikar hat och hårda ord.

Share:

Vi har alla en plats in för Gud

Ef. 2:10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.
Vi har alla en plats inför Gud, i tjänst för HERREN. Vi kanske har fått specifika ord från Gud om vad han vill använda oss till, vi kanske har drömmar och vi längtar efter att komma in i det Gud har lagt framför oss. 

Det viktiga är inte att vi ber Gud göra vår vilja, utan att Hans vilja får ske i våra liv. Det viktiga är att vi säger till Gud: 

"Du har all makt, din är äran, allt du sagt kommer ske när tiden är rätt. Låt mitt liv vara till ära för Dig, låt din vilja ske i mitt liv, komme ditt rike och inte mitt. Jag vill inte leva för mig själv eller för min egen ära, utan jag söker Din ära. Jag vill hellre bli ärad av Gud än av människor. Ditt namn skall bli upphöjt, inte mitt." 

Den plan Gud har för ditt liv kommer hända, vare sig du vill det eller inte, så länge som du finns inför Gud och Hans ord, så länge du älskar HERREN av hela ditt hjärta, själ, kraft och förstånd. 

Jag säger det här för att vi inte skall bli besvikna över att inte få det vi vill ha, utan att det blir annorlunda än vad vi tänkt. 

När Gud kallar kommer Han utrusta oss och smörja oss med den Helige Andes vishet och kraft. 
Fil. 2:13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.
Allt kommer ske, allt blir som Gud sagt. Kanske det blir annorlunda än vad vi tänkt, men en sak är säkert, DET BLIR BÄTTRE ÄN VAD VI TÄNKT!!!
Share:

Älskar du Herren?

Älskar du Jesus? Gör du min himmelska Faders vilja? Åkallar du Herren av ett rent och uppriktigt hjärta? 
Då är du min syster, min bror och min mor. 

Mina vänner på FB finns i många olika sammanhang, Trosrörelsen, Pingst, Baptist, Metodist och Adventist mfl. 

Det är inte kyrkdörren som avgör vem som tillhör Gud, utan det är hjärtats tro. Det är inte doktriner, utan om vi följer Anden. Det är inte historia och traditioner utan det handlar om att: Jesus är HERREN, Guds Son, Den som har all makt i himmel och på jord, Han som kommer tillbaka för att döma levande och döda. 

Det handlar om att vi är renade i Jesus blod, vi har dött och uppstått med Honom, vi lever för honom och varandra och inte för att tillfredsställa oss själva. Vi lever inte längre för synden utan vi är slavar under rättfärdigheten vilket leder till helighet och renhet.

Share:

Jesus är underbar! Glöm aldrig det.

Jag vill ta upp en viktig sak som jag ser i Kristi kropp idag. Det är att broder står mot broder, att osämja och oenighet finns mellan bröder. Det skall inte vara så, utan som Jesus har lärt oss skall vi finna oss i en oförrätt och inte strida mot varandra. Om någon slår oss på den ena kinden, vänd då det andra till. Gå två mil med den som tvingar dig gå en. Var större genom att du ödmjukar dig, och tala inte stora ord mot din broder. 
Matt. 5:21 Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. 
Matt. 5:22 Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. 
Matt. 5:23 Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, Mat 5:24 så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva. 
Matt. 5:25 Var angelägen om att göra upp med din motpart när du är med honom på vägen, så att din motpart inte överlämnar dig till domaren och domaren överlämnar dig till fångvaktaren och du blir kastad i fängelse. 
Matt. 5:26 Amen säger jag dig: Du slipper inte ut därifrån, förrän du har betalat till sista öret. 
Korinterförsamlingen hade det problemet. Det som skiljer dem från oss idag är att de tog sina bråk och gräl till en icke-troende skiljeman. Paulus säger så här: 
1 Kor. 6:7 På det hela taget är redan det att ni processar med varandra ett nederlag för er. Varför lider ni inte hellre en oförrätt? Varför låter ni inte hellre andra roffa åt sig? 
Där oordning finns där finns också allt annat ont. Låt istället Ordet och Anden få sista ordet och ödmjuka er under Guds väldiga makt, så skall han upphöja er när Hans tid är inne. 

Bless!!!
Share:

Förbannad är den...

Vad säger Paulus i Galaterbrevet? Förbannad är den som predikar ett annat evangelium. Det finns så många som predikar MOT Kristi lära och som lever som demoner, kräver sinless perfection men inte lyfter ett finger för att hjälpa den som är svag. Det är inte acceptabelt och det är förkastligt i Herrens ögon. 

Predika inte emot sanningen för det förmår ingen. Predika i stället för sanningen, då kommer Guds välbehag över ditt liv. 

Frid i Kristus!!!
Share:

Var Fullkomliga

Matt. 5:48 Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig. 
Jesus undervisar oss att vara fullkomliga som vår Fader är fullkomlig. I verserna innan visar han på hur man lever fullkomligt som Fadern är fullkomlig. 
Matt. 5:38 Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. 
Matt. 5:39 Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. 
Matt. 5:40 Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. 
Matt. 5:41 Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom. 
Matt. 5:42 Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. 
Matt. 5:43 Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän. 
Matt. 5:44 Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. 
Matt. 5:45 Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 
Matt. 5:46 Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? 
Matt. 5:47 Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? 
Matt. 5:48 Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig. 
Frid!!!
Share:

En av våra plikter inför Gud

Varje troende i Kristus har en plikt inför Gud, mot sig själv, att bygga upp sin kunskap. Genom att kunskapen om Kristus växer i våra hjärtan växer också tron på Guds kraft. Guds kraft finns i talet om korset och det Han gjorde då. 

Det är många som sliter med tron. Ni ber utan att se det ni bett om komma. Många sliter med tankar av ovärdighet inför Herren. Många är trötta och uppgivna och har börjat falla bort från Honom. Därför undervisar Jakob om att inte tvivla på Herrens godhet och nåd. 
Jak. 1:6 Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden.
Jak. 1:7 En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren,
Jak. 1:8 splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. 
Tankar om ovärdighet inför Gud kan te sig som rädsla att komma inför Hans tron. Vi känner oss ovärdiga och vågar inte böja knän inför tronen. Vi vågar inte tillbe Honom, för han är för helig och ren. Vi blir påminda om våra synder och tillkortakommanden. Vi blir påminda om vad vi gjorde för två dagar sen och känner att vi behöver sitta med dumstruten på i minst en vecka innan vi får komma till honom. 

Men där kommer kunskapen om Kristus in. Spring till Jesus om du sliter med en synd. Bekänn snabbt den synd du vet du gjort. Rena ditt hjärta från all tvehågsenhet och besmittelse. Ha ditt sinne vänt mot Honom som är nådig och barmhärtig, Han som förlåter oss alla våra synder och kastar dem bort så långt som öster är från väster. Det är långt det. Kan du nå öster? Öster och väster kommer alltid vara lika ouppnåelig, även om du tog ett flygplan, en rymdraket eller kunde resa i ljusets hastighet, kommer öster vara lika långt borta. 
Ps. 103:12 Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. 
Vi var ovärdiga, men nu är vi värdiga genom kraften av blodet. Vi var Guds fiender men nu är vi Hans älskade barn. Vi var avskyvärda men nu är vi värdiga. Genom Hans blod som rann på korset kan vi med stor frimodighet komma inför Guds tron. Genom det blodet har vi som varit långt borta kommit nära. Vi är nu Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Vi har fått barnaskapets Ande, Hans Sons Ande, så att vi kall säga pappa till honom. Och vi kan även kalla Jesus vår bror. 

Om vi inte har rätt kunskap om det verk Jesus gjort på korset kommer vi alltid tvivla och till slut ge upp. Ordet får då inte bära frukt. Vi kommer tillåta ogräset, törnen och tistlar växa och kväva Ordet innan det växt upp. 

Tron är ju en visshet, en säkerhet, en trygghet och en vila inför Honom. Vi litar inte på vår egen förmåga. Vi litar på Hans förmåga. Vi litar inte på vår egen kraft, utan på Hans kraft. 

När vårt hjärta inte anklagar oss inför honom då har vi frimodighet. Även om vårt hjärta anklagar oss kan vi ändå komma till honom och få förlåtelse. Det fina med att vi bekänner våra synder inför Honom är att vi får frid. Han förlåter inte bara våra synder, Han renar oss också från ALL orättfärdighet. 

Frid i Jesus. Amen!!!
Share:

En Banad Väg

Till mina judiska vänner. Detta är vad HERREN har sagt, och har skett efter Jesu död och uppståndelse: 
Hes. 36:26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 
Hes. 36:27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. 
Ljuset kom till hednafolken när Messias, Davids son, trädde fram. 
Jes. 9:2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. 
Vi var det folk som inte var ett folk, men nu är den levande Gudens barn. Vi var det folk Gud inte älskade som han nu kallar sina älskade. Vi är det folk som vandrar i Abrahams fotspår, han som skulle bli fader till många folk. Vi vandrar inför Gud i tro på den rättfärdighet som som kommer av nåd, inte av gärningar. Detta för att inget kött skall berömma sig inför Gud. 
Hos. 1:10 Men antalet av Israels barn skall bli som havets sand, som inte kan mätas, ej heller räknas. Och det skall ske att på den plats där det sades till dem: "Ni är inte mitt folk", skall det sägas till dem: "Ni är den levande Gudens barn". 
Jes. 35:8 En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas "den heliga vägen". Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar. 
Den vägen är Jesus Kristus.
Share:

Född på Nytt

Om du inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. 
Joh. 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." 
Det är nog därför många har fallit bort på vägen, de var inte födda på nytt. Men de som var födda av Gud, de bevarar han för den onde. Den som tror på Herren Jesus Kristus kommer aldrig komma på skam. Men den som Kristus har blivit en stötesten för kommer falla, och om stenen faller på dem, skall de krossas. 

Därför ber jag er: Omvänd er till HERREN Jesus Kristus medan tid finns.
Share:

Gillar inte hårda ord från Herren

Jag gillar inte att lägga ut hårda ord från Herren, men det måste predikas. Feghet, rädsla, ångest, och allt annat ont skall inte finnas i Hans församling. 
Upp. 21:8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden." 
Men Gud vare tack. Han säger också: 
1 Joh. 4:18 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.
Share:

Vi Jublar Mitt I Våra Lidanden

Vi jublar mitt i lidanden, därför att det är till vår fostran vi utstår lidande. Liksom Jesus, Guds egen Son, lärde sig lydnad genom lidande, lär vi oss lydnad. Och det hopp vi har till Gud genom Jesus Kristus, låter oss inte komma på skam. 
Rom. 5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 
Rom. 5:2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 
Rom. 5:3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, 
Rom. 5:4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 
Rom. 5:5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.
Share:

Vi Jublar Mitt I Våra Lidanden

Vi jublar mitt i lidanden, därför att det är till vår fostran vi utstår lidande. Liksom Jesus, Guds egen Son, lärde sig lydnad genom lidande, lär vi oss lydnad. Och det hopp vi har till Gud genom Jesus Kristus, låter oss inte komma på skam. 
Rom. 5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 
Rom. 5:2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 
Rom. 5:3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, 
Rom. 5:4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 
Rom. 5:5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.
Share:

En Gåva av Nåd

Den rättfärdighet vi fått som gåva av nåd, genom tron på Jesus Kristus, har kommit oss till del för att vi skall leva för Gud i Kristus. Den lär oss leva enligt Guds och Kristi lag, och för oss fram till trons lydnad. 

Allt vi gör sker nu av hjärtat, därför att vi har blivit lydiga evangelium. Nu är vi inte längre syndens slavar utan rättfärdighetens slavar. 
Rom. 6:17 Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. 
Rom. 6:18 Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. 
Det är för att rädda oss från ett laglöst liv, ett laglöst liv där vi levde i all slags orenhet och orättfärdighet. 
Rom. 6:19 - För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. - Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse. 
Rom. 6:20 Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. 
Rom. 6:21 Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. 
Rom. 6:22 Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. 
Rom. 6:23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. 
Vi skall leva under rättfärdighetens lag, inte syndens lag. Då slipper vi höra dessa ord från Jesus på domens dag: 
Matt. 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 
Men nu står vi inte längre i syndens tjänst utan vi helgas för att ära Gud genom Jesus Kristus i allt. 

Bless!!!
Share:

En Gåva av Nåd

Den rättfärdighet vi fått som gåva av nåd, genom tron på Jesus Kristus, har kommit oss till del för att vi skall leva för Gud i Kristus. Den lär oss leva enligt Guds och Kristi lag, och för oss fram till trons lydnad. 

Allt vi gör sker nu av hjärtat, därför att vi har blivit lydiga evangelium. Nu är vi inte längre syndens slavar utan rättfärdighetens slavar. 
Rom 6:17 Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. 
Rom 6:18 Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. 
Det är för att rädda oss från ett laglöst liv, ett laglöst liv där vi levde i all slags orenhet och orättfärdighet. 
Rom 6:19 - För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. - Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse. 
Rom 6:20 Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. 
Rom 6:21 Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. 
Rom 6:22 Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. 
Rom 6:23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. 
Vi skall leva under rättfärdighetens lag, inte syndens lag. Då slipper vi höra dessa ord från Jesus på domens dag: 
Mat 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 
Men nu står vi inte längre i syndens tjänst utan vi helgas för att ära Gud genom Jesus Kristus i allt. 

Bless!!!
Share:

Vad är synd?

1 Joh. 3:4 Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.
Gäller inte detta bara det judiska folket? 

Nej, lagen visar hur Gud vill vi skall leva, även om vi ALDRIG kan klara av att leva så perfekt. Lagen visar hur stort fallet är, hur långt vi har kommit bort från Gud. 

Men vi är vid gott mod eftersom Jesus fullbordade lagens alla krav och gav oss två bud som vi nu skall leva efter: Älska Gud och bröderna. 
Rom. 13:10 Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.
Share:

Vad är rättfärdighet och orättfärdighet?

Vad är rättfärdighet och vad är orättfärdighet? 
1 Joh. 3:7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig.
1 Joh. 3:10 På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.
Man kan göra rätt saker utan att älska sin broder. Några säger "Jag älskar Gud" men din kärlek till Gud visar sig i din kärlek till din broder. Hur kan vi säga att vi älskar Gud om vi hatar vår broder? Nej, låt oss i allt vara fullkomlig inför Gud, så som Jesus beskriver i Matteus 5. Läs gärna hela kapitlet. 
Matt. 5:48 Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.
Share:

Helgelsen

Helgelsen beskrivs överallt i Bibeln. Här i Romarbrevet. Allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut, som han i förväg har känt som sina och förutbestämt till att formas efter Hans Sons avbild. 
Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 
Rom 8:29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. 
Rom 8:30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.
Share:

Min Syndaskuld

Ps. 38:4 (38:5) Min syndaskuld går mig över huvudet, den tynger mig som en tung börda. 
Vi behöver inte längre bära den börda som är för tung för oss att bära. Vad hindrar oss från att kasta vår börda till Jesus? 
1 Petr. 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 
Han tar din börda och vi bär hans börda. Vilket byte! Det finns inget bättre än att bära Hans börda, för den är mild och lätt. Det är först då vi finner ro för våra själar. 
Matt. 11:28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 
Matt. 11:29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 
Matt. 11:30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."
Share:

Vilken Församling är rätt?

Vilken kyrka är rätt egentligen? Vilken kyrka är det som går med Gud? Lutheraner, metodister, baptister, adventister, pingst, troskyrka, hillsong? 

Det finns får och det finns getter i varje kyrka och församling, men Gud känner de sina. Den som älskar Gud och gör hans vilja är mina syskon i Kristus. 
Matt. 12:48 Han svarade: "Vem är min mor och vilka är mina bröder?" 
Matt. 12:49 Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: "Här är min mor och mina bröder. 
Matt. 12:50 Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor."
Share:

Vaka!!!

Vaka, vad Jesus säger till sina lärjungar, säger han till alla. Vaka!!! 
Mark. 13:33 Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. 
Mark. 13:34 Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. 
Mark. 13:35 Vaka därför! Ni vet inte när husets herre kommer, om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. 
Mark. 13:36 Vaka, så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. 
Mark. 13:37 Vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka!"
Share:

Ingen Balans

Det verkar inte finnas balans i kristenheten idag. Allt går till överdrift eller underdrift. 

Ordet och Anden är det enda som kan hjälpa oss. Löftena om att bli bevarade måste finnas i våra hjärtan i den här onda tiden. 

Om du inte vet vilka löften du har finns risken att du kommer på fall när den onde kommer emot dig. 

Se till att du tar din tillflykt till Herren, och inget annat. Bara han kan bevara dig.
Share:

Ha inte din glädje i orättfärdighet

Joh. 7:18 Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet finns i honom.
Share:

Är det verkligen så?

Många bekänner att HERREN är med dem, men är det så? 
Amos. 5:14 Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva. Då skall HERREN, härskarornas Gud, vara med er, så som ni säger att han är.


Share:

Vandra i Anden

Titta inte på vad som helst. Lyssna inte på vad som helst. Vad du tittar och lyssnar, fäster din blick på, är vad som fyller upp ditt hjärta. Se på Jesus, alltid. Hebr 12:2. Vad hjärtat är fullt av talar munnen. Det går inte att dölja. Det du är upptagen av det talar du om. Det som kommer ut ur din mun är det du tänker på. 
Luk. 6:45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 
Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Vi skall inte dricka ur olika källor, utan vi dricker levande vatten ur källan som är Kristus. 

Därför: 
Om nu ljuset i dig (det som är din kunskapskälla) egentligen är mörker, hur djupt blir då inte det DU kallar mörker, det DU anser vara mörker? (Matt. 6:22-23
Jesus säger i verserna innan: Samla inte skatter på jorden. Jag frågar: Varför inte? Det ger dig bara bekymmer och oro. Samla er skatter i himlen. Jag frågar: Varför då? Jo, där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. 

I Ordet undervisas vi i att vandra i Ande, att följa Anden och att så i Andens åker. Men vet vi ens vad det är att vandra i Ande? 

Jesus berättade just det i Matt 6. Vänd ditt sinne mot det som är där ovan, arbeta för den lön Jesus lovat vi skall få, arbeta för den frukt vi skall bära inför Fadern. Arbeta och lev för det som har evigt värde. 
Rom. 8:5 De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. 
Med andra ord, Tänk på det som hör Anden till då vandrar du i Anden. Tänker du på det som hör köttet till, det som finns här, på hur du skall få in hyran, eller annat bekymmer vandrar du i köttet. 
Rom. 12:2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 
Dina tankar behöver fyllas med Guds Ord för att kunna vandra i Anden. Ditt sinne behöver förnyas, så att du tänker Kristi tankar. Det är faktiskt möjligt, fullt möjligt 
1 Kor. 2:16 Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. 
Bless!!!
Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade