Håll Fast Vid det Du lärt

I Johannes 14:1 börjar Jesus med att säga:
Joh. 14:1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.
Vi älskar Jesus och är älskad av Fadern. Uppenbarelsekunskapen kommer till våra hjärtan när vi älskar Jesus och håller fast vid hans ord.
Joh. 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom."
Joh. 14:22 Judas - inte Judas Iskariot - frågade: "Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen?"
Joh. 14:23 Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.
Joh. 14:24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.
Håll fast vid det du har hört och läst och lärt. Gud ärar då din tro och du får lära känna honom ännu mer.

Share:

Herrens Ande

Gal. 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär.
Det är genom den Helige Ande vi skall vandra och få löften uppfyllda. 

Det är detta Sakarja profeterar om i: 
Sak. 4:6 .... Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.

Share:

Visst är det underbart?

Kol. 1:13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.
Visst är det helt underbart. Gud har frälst oss, räddat oss och fört oss in i sin älskade Sons rike. Vi är så tacksamma för hans nåd och godhet mot oss.

Låt oss inte glömma de verser som står innan, så att vi på riktigt kan glädja oss över hans godhet och nåd:
Kol. 1:9 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt,
Kol. 1:10 så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud.
Kol. 1:11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.
Kol. 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset.
Gläd er i Herren alltid, gläd er.
Share:

Men inte för alltid

1 Kung. 11:39 Jag skall förödmjuka Davids släkt genom detta, men inte för alltid."
Det är tid för återupprättelse av Herrens folk. Förödmjukelse och förakt har kommit över oss därför att vi inte har följt HERRENS bud, men nu kommer en tid av upprättelse. 

Jesus Kristus kommer inte tillbaka till en slagen, smutsig, nerstämd och besegrad brud. Nej, han kommer tillbaka för att hämta en ren och helig brud, en brud klädd i vitt linne, som är HERRENS rättfärdighet. Vi har genom Jesu seger på korset fått hans rättfärdighet som en gåva, av nåd. Därför skall vi ikläda oss rättfärdigheten som bröstpansar och ikläda oss all Guds vapenrustning. Ingen av oss som tillhör HERREN skall gå förlorad. Ingen som har genuint gett sina liv till Honom skall förkastas. Hans nåd upprättar oss i sin kraft, i sin nåd. Hans nåd är ny varje morgon. 

Om morgonen kan vi förkunna hans nåd, och om kvällen hans trofasthet. 

Vilken Gud vi tjänar. Vilken HERRE vi har. Vem är som HERREN? Vem är som vår Gud? Det finns ingen som är honom lik, som har all makt i himmel och på jord. Låt oss på varje ställe där vi finns lyfta upp heliga händer, fri från tjafs och orättfärdighet, och ta emot hans härlighet i våra liv. Vad är det som övervinner världen? Jo, vår tro. Han som bor i oss är större än den som bor i världen och nu är det dags att slita sönder våra bojor och stå upp i frihet inför Hans ansikte. Då ni nu har smakat att HERREN är god. 

Låt inget hindra dig från att göra Hans vilja. 

Guds rika nåd och Jesu härlighet komma oss till del. Kom HERRE, kom.
Share:

Ett Stort Problem i Dag

Ett stort problem idag är att när vi ser ett bibelord i ett inlägg tänker vi: Det där har jag läst. Det där kan jag. Sen skippar vi över Ordet för att man är lat och bekväm, och på så vis missar man det Ord Herren vill ha fram. 

När vi läser Ordet kommer Anden till vår hjälp för att lyfta fram ett budskap som är viktigt för tiden och för just den här stunden. Ett uppvaknande behövs. Ordet skall inte ignoreras!!!
Share:

Det vi kallar Guds församling

Titta på vad som har blivit av det vi kallar Guds församling. Det är en pengamaskin, en stor show, det har blivit en power-point presentation, ett tillhåll för lögnandar. Är det så här Jesus har tänkt sin församling bli? 

Falska lärare och profeter har profeterat att "allt är väl, Herren är med dig" när han inte är det. På deras frukter skall man se vem de tjänar. 

När någon står upp för sanningen blir han/hon attackerad och bespottad. "Tillrättavisad" av falska lärare, som inte har gjort något gott för församlingen, som inte har gett rätt mat i tid. Dessa har mage att ställa sig upp och kalla Jesu lärjungar falska? 

Titta på vad församlingen har blivit och fråga dig själv: Är det så här det är tänkt att vara? Skall mitt kristna liv bestå av shower, power-point, pengar och lyx? 

NEJ!!! 
Upp 3:14 Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: 
Upp 3:15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 
Upp 3:16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 
Upp 3:17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 
Upp 3:18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. 
Upp 3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. 
Upp 3:20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. 
Upp 3:21 Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. 
Upp 3:22 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna."
Share:

Känner du dig fördömd?

Sliter du med fördömelse? Känner du dig dömd och kass? 
Rom. 8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 
När du är i Kristus Jesus finns ingen fördömelse. När du vandrar i Anden gör du inget fel. Problemet med kristenheten idag är att de predikar: Känner du fördömelse, säg: "Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus" när det borde heta: Förlåt Fader, jag har gjort fel. Jag vänder om till dig, och tar min tillflykt till dig Jesus. Du ser, orsaken till att du sliter med fördömelse och känner dig dömd och kass ÄR just för att du gjort saker UTANFÖR Kristus Jesus. Du har inte gjort det du skall och därför kommer fördömelsen. 

När du är I Kristus Jesus gör du inget fel, då vandrar du I Ande och gör Guds vilja. Det ligger en hemlighet i dessa ord: I Kristus och I Anden. Det är nämligen samma sak att vandra i Kristus som att vandra i Anden. 

Vandra i Kristus så skall du förvisso inte göra vad köttet begär. 
Gal. 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär.
2 Kor. 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 
Tala sanning med varandra, lägg därför bort allt som tynger och särskilt då synden. Vandra i Kristus, och lev efter Guds bud. Följ Ordet: Ordet är Jesus, Kristus är Anden: 
2 Kor. 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 
Joh. 8:32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." 
Joh. 17:17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.
Share:

Vi känner inte igen Gud i GT

På grund av felaktig undervisning kan människor inte känna igen Gud i NT. Han verkar så annorlunda och farlig i GT. Nej, i GT var han kärleksfull, nådig och barmhärtig. Däremot tog Han itu med synden på ett radikalt sätt, ett sätt som får oss "mys-kristna" att ta avstånd från GT's Gud. 

Han hade bestämt redan innan världens grund var lagd att sända sin Son som syndoffer för våra synder, men innan dess tog Han i med hårdhandskarna. Efter Jesu död på korset ser vi att Guds vrede mot synden har tillfredsställts. Han lade ALL vrede och synd på Jesus, på korset. 

När många predikar korsets kraft talar de om hur hemskt de romerska soldaterna behandlade Jesus, hur han vart slagen och förnedrad av judarna och bespottad av de som hängde på korsen bredvid. Men det är bara en del av sanningen. 

Den STORA och den STÖRSTA och VIKTIGASTE sanningen var att Jesus bar Guds vredesdom, ditt och mitt straff för våra synder, Jesus tog all sjukdom, synd och straff som EGENTLIGEN var tänkt för oss som vandrade bort från Gud. 
Jes. 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.
Share:

Ingenting fungerar

Inget fungerar, ingenting man ber om får man, till slut orkar man inte längre. Det känns som om Gud inte finns, och om han finns att han inte lyssnar. 

Det känns som "allt vad man gör misslyckas väl". 

Det finns en förklaring. Det har predikats ett falskt evangelium för dig: 
Gal. 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 
Gal. 1:7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 
Gal. 1:8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 
När man förstår detta och vänder om till sin Skapare, till Herren Jesus, i ödmjukhet KAN Gud välsigna. Jag vet. Jag har varit under förbannelsen jag talar om där inget fungerar och jag har varit desperat som så många andra kristna. 

Share:

Frukta Herren

Frukta HERREN. Han har lovat att Han kommer skaka ALLT som kan skaka. Det betyder ALLT i våra liv som inte är av Gud kommer falla bort som smuts. 
Hag. 2:21 (2:22) Säg till Serubbabel, Juda ståthållare: Jag skall komma himlen och jorden att skaka. 
Hebr. 12:26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 
Hebr. 12:27 Orden "än en gång" visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 
Hebr. 12:28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 
Hebr. 12:29 Ty vår Gud är en förtärande eld. 
Vandra här i gudsfruktan och ödmjuka er under HERRENS mäktiga hand. När Han är klar med dig, kommer du skimra och glänsa som guld och ädla stenar.
Share:

På allvar

Paulus är väldigt allvarlig angående vår relation till Jesus: 
1 Kor. 16:22 Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse. Marana tha.
Share:

Förbered dig

Förbered dig för förföljelse för din tros skull. Förbered dig i Ordet, så du av hjärtat vet vad som händer och inför Gud får styrka att stå på den onda dagen. Förbered din själ för det lidande som kommer över oss som älskar Jesus. 

Det är inte för en nobel och ädel orsak vi kommer bli förföljda. Det är inte enbart för Jesu namns skull, utan vi kommer kallas: radikala kristna, som inte bidrar med något gott i samhället, en börda för "normala" människor. Det kommer finnas "förståndiga" orsaker till förföljelsen. I Sverige kan ingen predika Jesus Kristus och Guds ord längre, utan att bli attackerad av syndare, vissa har blivit fängslade för sin tros skull redan. Ordet om omvändelse kommer vara en stötesten för både "Kristna" och syndare. "Kristna" kommer försvara syndarna och deras synder, de kommer stå upp för de "utsatta" men förfölja de "vansinniga" kristna, som påstår sig ha rätt tro. "Det är ju vi som vet vad Jesus säger. Han är 'Kärlek' och vi skall 'älska' alla, alla, alla." 

Det blir en sådan nöd som Sverige aldrig någonsin sett, en stor förödelse kommer över dem som bekänner Jesus och vågar göra det offentligt. Jesus blir förkastad som Kung. 

Ja, vi som älskar Herren kan inte göra något annat än att tala sanning och predika vad Gud har sagt. DET är kärlek. Vi vill inte att någon skall gå förlorad utan en möjlighet att välja död eller liv. 

Därför säger jag med flera: Du som tillhör HERREN, vänd dig till honom för styrka, kunskap, förstånd och kraft att möta det som kommer över oss, för det kommer till lilla Sverige också. 

Förbered dig. NU, innan det är försent.
Share:

Bedra inte dig själv

Den som inte håller fast vid Jesu ord älskar inte Jesus. Bedra inte dig själv. Detta är beviset på att du älskar Gud. 
Joh. 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom." 
Joh. 14:23 Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 
Joh. 14:24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. 


Share:

Din kärlek till Gud

Detta är det största budordet:
5 Mos. 6:5 Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.
Detta är grunden för all kärlek. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om du inte älskar HERREN din Gud efter hans bud, då kan du omöjligt älska din nästa:
Matt. 22:37 Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.
Matt. 22:38 Detta är det största och främsta budet.
Matt. 22:39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.
Matt. 22:40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."
Kan man älska HERREN sin Gud och samtidigt hata, förtala och förakta sin broder? Nej. Då är det en falsk kärlek, som inte är från Gud.
1 Joh. 4:20 Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett.
Nej, allt börjar med din kärlek till Gud.
Share:

Älska Jesus, Älska Sanningen

Om du inte älskar sanningen älskar du inte Jesus:
Joh, 14:6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Om du inte håller fast vid sanningen älskar du inte Jesus:
Ef. 4:15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.
Om du inte tar emot sanningen och älskar den är du bedragen och går förlorad:
2 Tess. 2:10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.
Det är INTE Guds vilja att någon skall gå förlorad:
1 Tim. 2:3 Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare,
1 Tim. 2:4 som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.
Guds folk går under på grund av brist på kunskap:
Hos. 4:6 Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap, skall också jag förkasta dig, så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför skall också jag glömma dina barn.
Nej, så vill vi inte ha det. Tillbaka till grunderna i Kristi lära:
Hebr. 6:1 Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud,
Hebr. 6:2 med undervisning om reningar och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom.
Gudsfruktan saknas i så mångas hjärtan idag.
Share:

Vad är sanning?

Joh. 18:38 Pilatus sade till honom: "Vad är sanning?"
Jesus ger svaret i:
Joh. 17:17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.
Älska Ordet, Jesus är Guds Ord:
Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Kom tillbaka till Guds Ord och Bönen!!!
Share:

Låt försona er

2 Kor. 5:11 Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor, men för Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. 
Låt er försonas med Gud.
Share:

Psalm 103


Gud har inte ändrats. Han är densamme igår, idag och till evig tid. Skillnaden är att nu finns ett bättre offer, ett offer som gäller för alltid. Nu behövs inte längre offer av kalvars och tjurars blod en gång om året. Jesu blod har öppnat vägen in till Faderns tron, och vi kan med STOR frimodighet komma fram till nådens tron och finna nåd till hjälp i rätt tid.
Ps. 103:11  Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Ps. 103:12  Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.
Ps. 103:13  Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som fruktar honom.

Ps. 103:17  Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn,
Ps. 103:18  när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem.


Share:

De reser på Sig

Det reser sig ett folk som lever för att Hans rike skall komma, för att Hans vilja skall ske i himlen och på jorden. Ett folk som inte lever för sig själv, som inte vill upphöja sitt namn, utan Hans namn. Ett heligt folk som predikar och förkunnar Hans härliga gärningar. Är du med?

De övervann honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord och älskar inte sitt liv intill döden. Är du en av dem?
Share:

Jämför Psalm 1 med Joh 15


Ps. 1:1  Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare
Ps. 1:2  utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
Ps. 1:3  Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.
Ps. 1:4  Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.
Ps. 1:5  Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
Ps. 1:6  Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.
Och:
Joh. 15:1  Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen.
Joh. 15:2  Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt.
Joh. 15:3  Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er.
Joh. 15:4  Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.
Joh. 15:5  Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.
Joh. 15:6  Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.
Joh. 15:7  Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.
Joh. 15:8  Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.

Share:

Jämför Psalm 2 med Lukas 19


Ps. 2:1  Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar?
Ps. 2:2  Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde:
Ps. 2:3  "Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen."
Ps. 2:4  Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem.
Ps. 2:5  Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem:
Ps. 2:6  "Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg."
Ps. 2:7  Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: "Du är min Son, jag har i dag fött dig.
Ps. 2:8  Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom.
Ps. 2:9  Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor."
Ps. 2:10  Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden!
Ps. 2:11  Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan!
Ps. 2:12  Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. 
Och:
Luk. 19:12  Han sade: "En man av förnäm släkt for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka.
Luk. 19:13  Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sade till dem: Gör affärer med dessa tills jag kommer tillbaka.
Luk. 19:14  Men hans landsmän hatade honom, och när han hade farit skickade de sändebud som skulle säga: Vi vill inte ha honom till kung över oss.
Luk. 19:15  Men han fick sin kungavärdighet, och när han kom tillbaka lät han kalla till sig tjänarna som hade fått pengarna. Han ville veta vad var och en hade förtjänat.
Luk. 19:27  Men dessa mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, för hit dem och hugg ner dem inför mina ögon."

Share:

Människobud

Jes. 29:13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 
Mark. 7:6 Han svarade dem: "Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. 
Mark. 7:7 Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud.
Share:

Vaka och Be

Varningar kommer från flera håll. Kristenheten i Sverige måste omvända sig till HERREN sin Gud, och tjäna honom av uppriktiga hjärtan, tillbe honom i ande och sanning. VAKA OCH BE!!!
Share:

Låt Helga Er

Nästan varje Paulus brev i NT har en inledning där författaren hälsar till de heliga. Det som skrivs i breven från Paulus är ämnade för de som ÄLSKAR Herren och har helgat sig. Löftena gäller den som håller sig till Herren.

Men om du inte VILL leva heligt och rent inför Gud, är jag ledsen att säga, då gäller inga löften för dig. Inga löften om evigt liv, inga löften om räddning ur problem, inga löften om hälsa och framgång.

Jesus säger i Johannes 15:
Joh. 15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.
Till den som inte förblir i Honom, i Kristus säger Han:
Joh.  15:1 Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen.
Joh. 15:2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt.
och:
Joh. 15:6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.
När vi förblir i Honom kommer han rena och helga oss och hjälpa oss bära frukt som behagar Fadern:
Joh. 15:7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.
Joh. 15:8 Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.
Därför ber jag er allvarligt att söka Herrens ansikte i bönen och Ordet, be och läs din bibel. Det är det enda som kan frälsa våra själar, och när vi gör det tillber vi Fadern i ande och sanning.

Låt helga er.
Share:

Fel Prioritering

Har du fel prioritering i ditt liv? Vad söker du? Vad vill du ha? 

Söker du behaga Gud eller människor? Söker du ett enkelt liv i Kristus? Det finns inte. Söker du efter pengar? Gud kallar det girighet - avgudadyrkan. Söker du ära och berömmelse? Nej, Gud tillhör äran och berömmelsen. Vill du ha makt? Nej, Gud tillhör makten. 
Matt. 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.
Kol. 3:1 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.
Det är med förskräckelse jag ser hur långt bort från sanningen Kristi kropp har kommit. Vi vill ha, men tror att det är gratis. Vi bär gärna ett kors runt halsen, men vill tänker inte bära det på vår rygg. 

Ingen vill betala priset, eller?
Share:

Väckelse?

Hur tror du "väckelse" kan komma till oomvända hedningar när församlingen inte är villig att vända om och bekänna sin synd? När församlingen lever i synd? 

Gud vill ha rena kärl till hedersam användning. 

Omvändelse handlar om att ge Gud rätt. Vi behöver blodet, vi behöver korset, vi behöver Jesus i vardagen. Vi är i stort behov av den Helige Andes kraft idag, mer än någonsin. 

Kom inför Herren Jesus och fråga Honom, den som älskar oss, vad som är fel i ditt liv och var beredd på att Han kommer visa dig det.

Share:

Väckelse är till för dem som sover

Väckelse är till för dem som sover. Det är församlingen som behöver väckas.
Ef. 5:13-14 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset, ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: "Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig."
Ligg inte kvar bland de döda. Stå upp i Herrens kraft och predika ordet i tid och otid. Var oförskräckt, men vakna först.

Share:

Vem fruktar HERREN?

Jes. 50:10 Vem bland er fruktar HERREN och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på HERRENS namn och stödja sig på sin Gud.
Share:

Skillnad

Vi skall få se skillnad på den rättfärdige och ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. 

Se till att du står rätt med Gud.
Mal. 3:16 Men då talade de som fruktar HERREN med varandra, och HERREN gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar HERREN och ärar hans namn.
Mal. 3:17 De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom.
Mal. 3:18 Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.
Share:

Tjuven kommer för att stjäla, slakta och förgöra.


Vad betyder dessa ord i dina öron? Vad ser du för ditt inre när du läser dessa ord? Eller har du läst dem så många gånger att de har förlorat sin betydelse?

Det finns en rörelse som nu öppet vill skriva om bibeln för att passa dagens livsstil. Den vill ta bort allt som stöter sig med människor och synd. Det finns en organisation som heter undoJesus.org som helt öppet vill ta bort Jesus ur samhället. Det går en våg av hat mot pånyttfödda kristna som vill leva efter Guds ord. Dessa påstår att vi är samhällets farligaste människor, och att vi inte har någon plats med dem. Guds ord tas bort och synden kommer in. Alla som inte passar in i det nya samhället kommer att raderas, dödas och tillintetgöras. 

Eller kan du inte se det?

Gud har sänt en villfarelse över världen som är så stark att de tror på lögnen, dessa som inte älskar sanningen. Är du en av dem?

2Te 2:11  Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen
2Te 2:12  och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.
Allt detta som sker runt oss idag är ett verk av Satan för att den Laglösa kommer. Det sker med kraft och lögnens alla tecken. Är du beredd?

Jag skall avslöja för dig vad den villfarelsen heter så du har en möjlighet att söka Herren av hela ditt hjärta, så du inte kan säga: Jag visste inte. Jag förstod inte. Jag såg inte. 

Den kallas Politisk korrekthet, PK i kort. 

Vad gör den med sanningen? PK undertrycker sanningen, tillåter galenskap att komma fram, trycker undan det som är gott, rätt och välbehagligt för Gud. Jesus förlöjligas och förkastas. Ingen vågar stå upp och tala i dag. Är du under den villfarelse som kallas PK? VÄND OM! Du är på väg att gå förlorad. Det spelar ingen roll om du går i kyrkan varje söndag, att du ger till allt gott verk, att du sjunger i kören. Om ditt hjärta inte söker Herren är du ändå förlorad i den här världen. 

Men nu finns det hopp. Det verk Jesus gjorde på korset gäller fortfarande. Det finns fortfarande förlåtelse för synder och överträdelser och orättfärdighet. Han har redan gjort allt klart på korset. Alla synder innefattas där och när du vänder om till din skapare och Gud, av hjärtat, då är Han trofast och rättfärdig så att han förlåter dig alla dina synder. Men det krävs mod. Ta till dig mod. Jesus Kommer Snart för att döma oss efter våra ord och gärningar.


Share:

Honom har Gud gjort både till Herre och Messias.

Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. 

Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom.

Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden.

David säger med tanke på honom: Jag har alltid Herren för ögonen, han står på min högra sida för att jag inte skall vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga, ja, också min kropp skall vila i det hoppet att du inte skall lämna mig i graven eller låta din Helige se förgängelsen Du har visat mig livets vägar, och du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.

Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen.

Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 
Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör.

Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. 

Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. "
Share:

Jag är Vägen, Sanningen och Livet!!!


När Jesus dog på korset öppnade han en ny och levande väg till Fadern. Förlåten i templet rämnade i tu och gravar öppnades, de döda kom ut ur gravarna och visade sig för många.


Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabaktani?" Det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" Några av dem som stod där hörde det och sade: "Han ropar på Elia." En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med surt vin och fäste den runt ett spö och gav honom att dricka.


De andra sade: "Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom." Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades, och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. 


När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: "Denne var verkligen Guds Son."  Matt. 27:46 -54Gud uppväckte honom på den tredje dagen och han sitter på Faderns högra sida. Till vilken av änglarna har han sagt: Du är min Son, jag har i dag fött dig? eller: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son? Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom. Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor.


Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De skall gå under, men du förblir. de skall alla nötas ut som en klädnad. Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut.


Till vilken av änglarna har han sagt: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.


Gud säger också: Vad är en människa, eftersom du tänker på henne, eller en Människoson, eftersom du tar dig an honom? En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna, och du krönte honom med härlighet och ära. Allt har du lagt under hans fötter.


Jesus är både Herre och Messias!!!

Share:

Den orättfärdige må fortsätta...

Upp 22:11-17 Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig." 
"Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. 
Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. 
Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. 
Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. 
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan." 
Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. 

Share:

Vakna


VAKNA!!!
Jesus säger i Lukas:
Luk. 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er
Luk. 21:35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden.
Luk. 21:36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen."

Och ändå är det det enda som driver er? Politik, filmer, skvaller, fester och inte nog med det så tror ni på lögnens fader som säger att livet skall vara så. Vissa av er har fullständigt övergett Herren och gett er åt mörkrets gärningar och lever inte längre för Herrens och hans Ord. Förtal, lögn, vidrigheter och annat sådant.

Vet ni att de som gör sådan inte skall ärva Guds och Kristi rike?
1 Kor. 6:9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant,
1 Kor. 6:10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.
1 Kor. 15:50 Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga.
Gal. 5:19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,
Gal. 5:20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror,
Gal. 5:21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.
Ef. 5:5 Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig - en sådan är en avgudadyrkare - skall ärva Kristi och Guds rike.
Ef.  5:6 Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.
Ef. 5:7 Ha därför ingenting med dem att göra.

Mitt hopp med det jag skriver är att ni skall vakna upp ur sömnen och förstå hur allvarlig tiden är. Jesus kommer tillbaka, och tiden är kort.

Någon ropar "vakna brudgummen kommer" och alla de tio jungfrurna vaknar, men bara fem var förståndiga. VAKNA!!!!

Share:

Första kärleken

Har du glömt bort din första kärlek?
Upp. 2:4 Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek.
Upp. 2:5 Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats.
Hur kan man sluta älska Jesus? Hur kan man glömma bort sin stora kärlek? Hur? Det är ofattbart för mig, helt ofattbart.

Share:

Joh 8 En ytlig tro!


När jag läser Johannes evangeliet så kan jag inte låta bli att förvånas över kapitel 8.
Joh. 8:30  När han sade detta, kom många till tro på honom.
Många kom till tro på honom. Han borde ha jublat i Anden, men det gjorde han inte. Han märkte att något var fel:
Joh. 8:31  Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar,
Joh. 8:32  och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."
Han satte fingret på just det stället som gjorde ont. Samma judar som kom till tro på Jesus började diskutera och argumentera mot honom. Han såg rakt igenom deras ytliga tro. Och han accepterade inte en sådan tro. Han gick till rätta med dem direkt, för att om möjligt ta fram den äkta tron.

Joh. 8:42  Jesus svarade: "Vore Gud er Fader, skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. 
Joh. 8:43  Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. 
Joh. 8:44  Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. 
Joh. 8:45  Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen.
Joh. 8:47  Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud."
Här kommer det fördolda fram, "de som trodde" börjar vanära och håna Jesus:

Joh. 8:48  Judarna svarade: "Har vi inte rätt när vi säger att du är en samarit och har en ond ande?"
Det slutar med att "de som trodde" tog upp stenar för att kasta på honom:

Joh. 8:59  Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.
En ytlig tro, är en falsk tro. En falsk tro ärar inte Gud i ande och sanning. Den med en falsk och ytlig tro lever efter sitt eget kött och tankar och är inte villig att omvända sig från synden. Den tar inte emot omvändelsen från Gud, utan står emot Guds Ande och det slutar med att "de som trodde" korsfäster Kristus en gång till. 

Ödmjuka er därför under Guds Ord och ta emot Ordet som har makt att frälsa era själar.
Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd!


Share:

Förneka dess kraft och den Herre som har friköpt dem!

2 Tim. 3:5 ...och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft.
2 Petr 2:1 De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 
Kraften finns i blodet som utgöts på korset. Kraften finns i dårskapen, i talet om korset. Kraften finns i Guds verk när han lade våra synder på sin Son. [Jes 53:5]

Hur förnekar vi dess kraft?  

Först får vi fråga oss vad Gud hade för syfte med att låta sin Son dör för oss på ett sådant grymt sätt.
Tit. 2:14 berättar varför: ”Han offrade sig själv för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.”
2 Kor. 6:17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 
2 Kor. 6:18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige. 
Dessa ord är en befallning och ett krav på oss för att vi skall få kallas Guds barn. Gud har ställt krav på oss, vi skall gå ut från världen, skilja oss från världslighet och inte röra vid något orent. DÅ SKALL JAG TA EMOT ER, DÅ SKALL JAG VARA ER FADER.

Jesus har friköpt oss från våra synder och han begär av oss att vi skall ta emot hans fria gåva och göra som han säger: Helga er ty jag är helig, rena er ty jag är ren. 

Vad är det vi gör när vi inte vill avstå från synden, som han friköpt oss från? Vi har ett sken av gudsfruktan, vi går i kyrkan,sjunger sånger till Guds ära, MEN vi förnekar dess kraft. Kraften finns i blodet för att rena oss från synder, kraften finns i talet om korset, där våra synder vart lagda på honom för att vi skulle få frid. Kraften finns i den dårskap som talet om korset och Jesu död är. Vi kan inte längre vandra som oheliga, orena, oförståndiga människor. Vi måste lägga bort köttets gärningar, leva efter Anden, för de som följer Anden skall kallas Guds barn. Bara för att vi har fått nåd betyder det inte att vi skall synda. Säger inte Paulus också det i Romarbrevet? 
Rom. 6:15 Hur är det alltså? Skall vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte! 
Så hur förnekar vi dess kraft? När vi inte vill förstå helgelsens betydelse, när vi motsätter oss att renas genom ordet,när vi inte vill lyda evangelium, när vi fortsätter med världslighet, när vi inte vill söka Herrens ansikte. 

När vi inte omvänder oss och tror evangelium om Kristus Jesus.När vi inte tar emot frihet från synd, när vi fortsätter leva som köttsliga människor och låter köttet besmitta oss och när vi inte låter Anden helga oss från köttsliga synder. 
Rom. 8:5 De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. 
Men om vi lever efter köttet skall vi dö:
Rom. 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 
Låt oss därför i gudsfruktan fullborda vår helgelse till Guds ära och ge honom rätt och vandra i Anden och inte i köttet. Det här ordet om omvändelse gäller inte bara de som inte tror, utan än mer de som tror. Omvändelse är ett krav för att vi skall få förlåtelse, omvändelse är en nödvändig handling för att evangeliets kraft skall verka i oss och genom oss. Utan helgelse skall vi inte få se Herren, och Herren vill ha ett heligt egendomsfolk som skall förkunna hans härliga gärningar. 
1 Petr. 2:9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk,ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 
Share:

Gud har makt

Gud har makt att hålla oss stående, att bevara oss från fall, att föra oss fram till tronen utan fläck eller skrynkla. Därför låter vi Anden helga oss, tala till oss om det som inte behagar Fadern, om det som är onödigt i våra liv, om det som inte behövs för att leva och tjäna Honom.

Vi låter Ordet få fäste i oss så att lär känna honom mer och mer, och kommer fram till kunskapen om Kristus Jesus, så att vi lär känna höjden, bredden, längden och djupet av Kristi kärlek. Vi har ett kall på våra liv:
1 Kor. 1:9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.
Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade