De ville ha något att anklaga Honom för

 Ny artikel på hemsidan. 

"Om du skulle råka läsa mina artiklar, hur skulle du gå tillväga då? Skulle du göra som många andra, som lusläser för att förstå vad som sägs i artikeln, eller skulle du göra som fariseerna som letade efter fel hos Jesus?"


 

Share:

One Verse To Rule Them All

 På hemsidan har jag lagt ut mina anteckningar från Joe Schimmels predikning The Great Deception som handlar om OSAS - Once Saved Always Saved. 

Det är en serie på snart 20 korta delar. 

Klicka på bilden.Share:

Nitälskan utan kunskap om Kristus!

 På hemsidan har jag skrivet en artikel där en person på FB går emot min artikel om OSAS - Once Saved Always Saved. 

Klicka på bilden.


 


Share:

Ny Websida TheHolyRemnant.com

 Jag har nu köpt en egen domän för min hemsida och börjat lägga över mina artiklar till WordPress. 

Den här sidan med alla artiklar kommer finnas kvar. 

https://theholyremnant.comShare:

Hädelser från Anti-Trinitarianer och Jesu Gudom

Jag trodde i min enfald att Jehovas Vittnen var ensamma om att häda Herren och Hans Gudom och samtidigt påstå sig vara kristna. Men det visade sig att det finns sådana som kallar sig anti-trinitarianer som utan samvetskval attackerar Jesu Kristi person, ursprung och Gudom.

En sådan grupp är Adventisterna, inte att förväxlas med SDA - Sjundedags Adventisterna. Jag talar om Unitarianer och COGGC, en grupp som uppstod ur adventisterna på 1800-talet!

Dessa anti-trinitarianer har mer gemensamt med islam än med biblisk kristen tro, och det fick jag tydligt se då jag samtidigt i en annan grupp fick svara på en muslims angrepp på just Jesu död, uppståndelse och Jesu Gudom. Det pågår ett oerhört motstånd mot Jesu Gudom och vi behöver kämpa för Herrens namn och motbevisa alla dessa falska läror som slängs ut av olika sekter.

1 Petr. 3:15 Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.

Det här svaret skrev jag i en engelsktalande grupp som en reaktion på administratörens ständiga påhopp på oss som tror och vet att Gud är treenig – Fader, Son och Helig Ande. Det finns så otroligt många bibelverser och passager jag kunnat ta upp, men jag känner mig begränsad av språkbarriären. Jag satte mig ändå ner och försökte skriva några svar.

Flera sådana här inlägg dök upp i mitt flöde:

(Klicka på bilderna för större text)
”Jesus var en människa – en helt VANLIG människa.””Jesus "pre-existerade" bara i Guds sinne och plan ... Hans ord blev kött.””En treenig ”Gud” är inte samma som Skriftens Gud.””Att säga att Jesus är Gud, [han] som sa att hans Fader är den ende Guden, är ANTIKRIST.””ATT GÖRA JESUS TILL GUD GÖR DIG TILL BARN AV DIN FADER, LÖGNENS FADER”

 

Personen administrerar två sådana grupper som delar ut liknande inlägg.


Jag ställde därför frågan till honom under hans inlägg: ”Vad har hänt med dig min vän? Jag har sett dig som en stark och sund kristen, men det här är tvärtemot Skriften och sann kristen tro, och det här är förödande läror.”

Han sa att han ”varit blind men att han nu såg”. Något har hänt, oja. Han har farit vilse från Guds ord och hamnat i någon sekt. Jag frågade honom hur han såg på Paulus Skrifter, först och främst för att försöka se var han hamnat någonstans. ”Paulus är grym” fick jag till svar. Sedan fick jag en bibelvers från 1 Kor. 8:6 ”så har vi bara en Gud, Fadern...” tillsammans med frågan ”Tror du Paulus?”.

Jag frågade honom hur han förklarade Titus 2:13medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.” och lade till ”Jesus är vår Gud och Frälsare!” eller hur förklarar du Apg. 20:28 ”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” och förtydligade att Gud har köpt oss med sitt EGET blod!

Jag frågade också hur han förklarade 1 Joh. 5:20

1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

och förklarade att Jesus är den sanne Guden och det eviga livet.

Jag påpekade även att Joh. 1:1 säger att Ordet var Gud, och att han var med Gud, och att den logiska slutsatsen att Gud blev kött visar sig i Joh. 1:14Och Ordet blev kött och bodde bland oss”. Om Jesus var en helt vanlig människa, då ljuger Ps. 49:8 och då skulle Jesus aldrig kunnat friköpa oss:

📖 Ps. 49:8 Men sin broder kan ingen friköpa,eller ge Gud lösepenning för honom.

 För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid,

 så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen.

I engelskan står det ännu tydligare Ingen människa kan friköpa sin broder, vilket gör det även svårare att förneka Jesu Gudom.

Jag fortsatte med att säga att jag kunde ge massiva bevis från Gamla Testamentet som visar vem YHWH verkligen är, och vad Hans namn är i Nya Testamentet, en uppenbarelse Paulus fick och skriver om i Rom. 10:9, något som faktiskt är ett kriterium för vår frälsning: För om du med din mun du bekänner att Jesus är Herren (YHWH) ska du bli frälst. Det här är gudsfruktans hemlighet! (1 Tim. 3:16) Det finns saker som är svåra att förstå men vi överger väl inte den tro vi en gång fått överlämnad åt oss för den skull?

Administratören svarade: ➡ ”Gud 👉OCH👈 Frälsare”, som om Titus 2:13 talar om en Gud och en annan Frälsare. I tillägg påstår han att treenigheten är en ”ondskefull gyllene kalv-lära” (Wicked doctrinal golden calf)Och argumenterar med att "Gud räddar GENOM sin son, inte SOM sin son. Läs Johannes 3:16. Så enkelt är det."

Mitt svar:

Naturligtvis gör han det. Det bortförklarar inte det faktum att Petrus, Paulus, Johannes och alla bekänner Jesus som sin Gud och Frälsare. Detta är bara semantik.
Jag har läst om denna din nyfunna tro. Det är en sekt.
Du förnekar Jesu pre-existens, arvsynden, jungfrufödseln (åtminstone vissa gör det) och Bibelns ofelbarhet.
Du har blivit adventist, Och gränsar till eller tror på arianism, ebionism, adoptionism, socianism, gnosticism och gillar att bli kallad (biblisk) Unitarian.
Unitarianer tror på universalism och annihilation. (Fast det trodde tydligen inte personen jag argumenterade med).
Jag ber att Gud öppnar dina ögon. Det här är ganska allvarliga kultiska argument. Det finns så många förödande kätterier du har fastnat för. Jag vet inte ens var jag ska börja för att vederlägga dig.

Jag fick till svar: "Trinitarianism ÄR en massiv kult. Bred är den vägen som leder till förstörelse. En kult som tillber en annan Gud än Jesu Gud."

Jag började sen min utläggning för honom och hans grupp:

Ja, Jesus är både Gud OCH Frälsare. Kan du skilja "Gud" från "Frälsare"? Lyssna på vad Jesaja och Hosea har att säga om detta:

📖 Jes 43:3 Ty jag är HERREN, din Gud,
 Israels Helige, din Frälsare.
📖 Jes 43:11 Jag, jag är HERREN,
förutom mig finns ingen frälsare.
📖 Hos 13:4 Jag är Herren, din Gud,
 alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig,
 och ingen annan frälsare finns än jag.


Om du säger att Jesus är Frälsare men inte Gud, då skulle Gud vara en lögnare enligt verserna ovan. Gud förklarar att Han är Frälsaren och INGEN annan. Gud säger att Han inte kommer att dela ära med någon: (Jes. 48:11 För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag det, 
ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan.
)

Granville Sharps Regel

Här kommer jag försöka förklara Granville Sharps regel! Jag är inte så duktig på varken svensk eller engelsk grammatik och följande hämtade jag från undervisningsvideor och artiklar på engelska. Jag hoppas jag har översatt det till korrekt svenska.

Det finns regler i den grekiska grammatiken, The laws of Greek, en är Granville Sharps regel som säger att om två substantiv är kopplade med ordet kai (sv: och), (och ett Substantiv kan vara ett substantiv, adjektiv eller en particip), och båda dessa substantiv bör överensstämma i genus, numerus och kasus, och om de är kopplade till ordet kai, så hänvisar det till en och samma person.

Det finns tre villkor i Granville Sharps regel, och när dessa tillämpas på den grekiska grammatiken fungerar denna regel till 💯% utan undantag.

1️⃣ Singular (inte plural)

2️⃣ Personligt (inte en sak)

3️⃣ Inte ett egennamn

🇺🇸 Som exempel på svenska kan vi använda den här meningen: "Jag är i en diskussion med ägaren och administratören för denna grupp, Tony Blair."

Om substantivet "Ägaren" står i bestämt form och har konjunktionen "och" före det andra substantivet "administratören", talar denna mening om en och samma person. "Ägaren och administratören" är en och samma person. Och egennamnet - Tony Blair - förtydligar helt enkelt vem ägaren och administratören är.

Om meningen lyder "med Ägaren och med administratören" skulle det tala om två olika personer. En är ägaren och en annan är administratören. Båda substantiven står i bestämd form, och det ändrar hela innebörden.

Det finns många exempel från Nya testamentet. Jag kommer att ge dig några av dem.

📖 2 Kor. 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader...

👆Denna vers talar om en och samma person - Gud Fadern.

📖 2 Kor. 11:31 Herren Jesu Gud och Fader...

👆Vi läser inte den här versen så här ”en är Fadern och en är Gud”. Gud och Fadern är en och samma person.

📖 Ef. 6:21 ...den älskade brodern och trogne tjänaren i Herren …

👆Här har vi två substantiv kopplade med konjunktionen "och" (gre. Kai), båda är överens om genus, numerus och kasus, som Sharps regel kräver, där det första substantivet har den bestämda artikeln "den" men inte det andra. Och enligt Sharps regel beskriver denna mening en och samma person – Tychicus.

Låt oss nu tillämpa Sharps regel på 2 Petrus brev:

📖 2 Petr. 3:2 ...på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna...

Här är två substantiv kopplade med konjunktionen "och", som talar om en och samma person, inte två olika personer.

📖 2 Petr. 2:20 Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första.

Petrus talar om en och samma person med egennamnet - Jesus Kristus! Detta är en apposition för att visa vem de två substantiven talar om.

📖 2 Petr. 3:18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Detsamma gäller denna vers, här med det beskrivande ordet "vår" istället.

Än så länge är allt bra. Vi håller med om att Jesus är både Herre och Frälsare (tror jag). Men se vad som händer när vi tillämpar denna regel på 2 Petrus 1:1 och 1:11. Vi tittar först på den andra versen.

📖 2 Petr. 1:11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

👆 "Herre" är det första substantivet och har det beskrivande ordet "vår", och konjunktionen "och" (gre. Kai) ansluter till det andra substantivet "Frälsare", vilket betyder att "vår Herre och Frälsare" talar om en och samma person.

2 Petr. 1:1 har exakt samma grammatiska struktur och måste därför översättas på exakt samma sätt som 2 Petr. 1:11 och de övriga verserna i exemplet:

📖 2 Petr. 1:1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.

"tou theou hemon - του θεου ημων - Guden vår" Den grekiska grammatiken säger att "vår Gud" och "Frälsare" är en och samma person, och appositionen används så att vi ska förstå vem denna Gud och Frälsare är. Ser du vem det är?

Jag gav dig 📖 Titus 2:13

Titus 2:13 ...medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

👆Här gäller Sharps regel för ”vår store Gud och Frälsare”, och egennamnet - Jesus Kristus, är en apposition, vilket innebär att den klargör vem denne store Gud och Frälsare är. Och som jag visade dig från 📖 Titus 2:13, så är Jesus vår store Gud och Frälsare, inte bara en lite mindre gud med litet ”g”, Han är Den Store Guden!

Så då kommer vi till 📖 1 Johannes 5:20

Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

Denna vers har debatterats, men Sharps regel bör ändå tillämpas även här. ”Han är den sanne Guden och det eviga livet” talar om Sonen, och som vi såg i föregående verser är Jesus både Gud, Herre och Frälsare! Johannes bekänner Jesus Kristus som den sanne Guden, som till och med Jesaja talade om i 📖 Jes. 65:16

Den som då välsignar sig i landet skall välsigna sig vid Sanningens Gud, och den som avlägger ed i landet skall svärja vid Sanningens Gud. Ty de förra bedrövelserna är då glömda och dolda för mina ögon.

Jesus identifierade sig i 📖 Joh. 14:6 som ”vägen, sanningen och livet”. Jesus är givaren av evigt liv, och Han ÄR det Eviga Livet! Johannes använder den bestämda artikeln ”ho” i Johannes 1:4 ”I honom var livet, och livet var människors ljus.” Jesus är det Eviga Livet!

💪 The Amplified Bible översätter 📖 1 Johannes 5:20 så här:

Och vi [har sett och] vet [positivt] att Guds Son [faktiskt] har kommit till denna värld och har gett oss förstånd och insikt [successivt] att uppfatta (känna igen) och lära känna bättre och tydligare honom som är sann: och vi är i honom som är sann - i hans Son Jesus Kristus (Messias). Denna [människa] är den sanne Guden och det eviga livet.

Som du kan se är min utläsning av 1 Johannes 5:20 inte en ”ondskefull gyllene kalv-lära” utan jag följer den korrekta grekiska grammatiken och Granville Sharps regel.

Jesus är både HERREN och Gud!!! YHWY och Elohim!!!

Möjligtvis kommer jag fortsätta på det här temat.Share:

Vad händer just nu i Israel?

Muslimsk media rapporterar att judar satt eld på Al-Aqsa moskén och använder detta i propagandasyfte. Det har satt igång värre händelser, allt för att "kasta judarna i havet". 

Sakarja 12:1 En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne:
2 Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat.
3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.
Världens media målar en mycket svart bild av händelserna i Israel och skuldbelägger omedelbart Israel för det hemska som sker just nu. Man kan fråga sig varför. Har de inte ögon att se? Öron att höra? Och är de inte intresserade av verkligheten och sanningen bakom händelserna?

Nej, jag tror inte det. Och med Bibelns profetiska beskrivning av ändens tid så förstår vi att detta måste ske. Men hur ska vi troende kristna reagera? Ska vi också ge oss på Israel och beskylla dem för folkmord och apartheid? Ska vi gå i ledband med media och tro vartenda ord de säger? Eller ska vi ta reda på fakta som ligger till grund för det som nu sker?

Jag lägger här upp några videor som ger en mer grundlig förklaring till varför detta händer så fler av oss förstår de provokationer som kommer från palestinierna. Och förhoppningsvis kan vi förstå hur hela världen en dag kommer vända sig emot Israel och ställa upp sina trupper för att en gång för alla utrota dessa ”onda” människor, i vad vi kallar Armageddon.

Pastor Marco Quintana ger här en profetisk överblick över händelserna i Israel just nu.I den här videon får vi en djupgående förklaring från John Haller om vad som hänt och ledde upp till det som nu sker.

Fastighetstvisten förklaras. Judar köpte fastigheter och bostäder för mer än 20 år sedan, några byggde dessa bostäder, som de hyr ut till palestinier. Palestinierna slutade betala hyran och det blev en rättstvist. Palestinierna som vägrade betala hyran vräktes. Händelserna kring Al-Aqsa moskén bevisas vara en helt annan än det media rapporterat. Men du får höra ännu mer i videon under.


Allt är inte som det verkar vara.

Här har du judiska kristna, alltså messiastroende judar, som befinner sig mitt i detta och ber om förbön för Israel. Var med och be!


Här kommer vittnesbörd från One for Israel som befinner sig mitt i allt detta. Han berättar hur Gud tog honom bort från fönstret några sekunder innan en raket träffade byggnaden. Gud är levande och verksam mitt i striden. 


Be för Fred i Jerusalem och Israel, och att det judiska folket ska få höra om sin Messias. Be också för muslimerna att de ska få möta Fridskonungen!
Share:

Joe Schimmel - Holy Laughter - Ett Demoniskt Fenomen - i 3 delar


Joe Schimmel ger här något av det starkaste och tydligaste budskapet om Holy Laughter jag någonsin hört  kring detta demoniska fenomen som fört stora delar av kristenheten vilse genom falska lärare och avfälliga kristna.

Du kommer inte kunna försvara dessa rörelser efter detta budskapet, vare sig Vinyard, NAR eller WoF

Dessa rörelser har sitt ursprung i demoniska läror som Jesus förutsade skulle komma för att om möjligt bedra även de utvalda.

Många moderna rörelser bygger på fel grund och kommer falla och gå evigt förlorade. 

Joe Schimmel tar upp John Wimber, Paul Crouch (TBN), Pat Robertson (CBN), Che Ahn, Kenneth Hagin, Oral Roberts, Charisma Magazine, Promise Keepers, Jack Hayford, Benny Hinn, John Arnott, Kenneth Copeland, Marilyn Hickey, Rodney Howard-Browne, mfl.

Han beskriver dess ockulta ursprung och ger ljudinspelningar från både hinduiska möten med gurus samt ljudinspelningar från "Skrattväckelsen, och jag fick kallar kårar när jag hörde detta. 

Om du befinner dig i en församling som har sina rötter i dessa rörelser säger Guds ord:
Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte blir delaktiga i hennes synder, och för att ni inte ska få del av hennes plågor. Upp. 18:4
Serien spelades in 1995.

Ur beskrivningen:
A three part indepth look at the Holy Laughter movement. By examining the origins, operations, direction and results of this movement, Pastor Joe Schimmel reveals the truth behind this new "phenomena". (Contains multiple live audio clips of "holy laughter" services.)

To learn more about our ministry, please visit: http://www.goodfight.org

 
Share:

Otro eller Tvivel? Oro och frågor från en syster.


Jag skrev ju ett inlägg på fb också där jag som vanligt beklagar mig över att jag är rädd att jag inte är frälst.. och fick då till svar att jag lever i synd pga min otro.. jag vill ju verkligen inte vara kvar i nån otro på Gud.. men jag vet inte hur jag ska kunna tro annorlunda än vad jag gör nu.. vill verkligen ha en levande och verksam tro.. och tydligen så är jag för självupptagen istället för Jesus upptagen.. att jag ser för mycket på mig själv och för lite på Jesus, vilket jag kan hålla med om, men även det vill jag ju inte..
Jag vill börja med att säga att det INTE är otro du sliter med, utan det är tvivel. 

Det är stor skillnad på otro och tvivel. Du tror, men sen kommer tvivel in och försöker kväva det ord du har i hjärtat. 

Otro är att VÄGRA tro det Gud har sagt medan tvivel förutsätter att man tror Gud men att man kan ha blitt svag i tron eller frestad att ge upp. Jag personligen vänder mig emot den undervisning eftersom den slår ner den troende i skorna att höra att man lever i synd, när det inte alls handlar om synd utan om en bristande undervisning om den troendes liv och kamp. 

Det du känner av är en kamp mot furstar och väldigheter, mörkrets andemakter. Det pågår en massiv strid mot oss kristna för att vi ska ge upp och gå tillbaka till världen eller för att ta bort vårt vittnesbörd.

Jag förvånas över hur hårda kristna kan vara mot den som tvivlar och känner sig förvirrad och förtvivlad. ”Alla måste vara så starka annars...” Att någon tvivlar måste tas i varligt utan hårda ord eller fördömelse. Att en person inte känner medlidande med dem som är svag i tron är för mig ett tecken på ett kärlekslöst och hårt hjärta. Jag lider med dem som tvivlar och söker hjälp och uppmuntran från syskonen men som blir slagna med hårda ord. Om vi inte älskar våra syskon som vi kan se, hur kan vi då älska Gud som vi inte kan se. 

Många vet inte hur det är att stå utan församlingstillhörighet, som jag vet att du gör. De får sin dos styrka och hjälp när de går till sin församling. Eller så har de inget behov av hjälp, de är kanske för starka i sig själva eller så spelar de ett skådespel för andra. 

Det är faktiskt svårt att se på Jesus när man samtidigt känner tvivel för det gör att man granskar sig själv och blir upptagen med sina egna tillkortakommanden och sina egna svagheter. Jag vill först förklara de olika typer av tvivel vi kan stöta på och sen förklara Jesu liknelser som visar på den kamp du står i, och sist vill jag du ska ta dig tid att lyssna på predikanter som t.ex. Joe Schimmel, som har hjärta för människor så jag lämnar en länk till en pastor jag har stort förtroende för och som predikar det enkla evangeliet. Jag tror du behöver möta Guds äkta kärlek, inte som du mött den i trosrörelsen.

3 Olika Sorters Tvivel

Det finns tre olika sorters tvivel: 
 1. Faktamässiga tvivel
 2. Emotionell tvivel
 3. Självvald tvivel (Volitional)
Jag tror inte dina tvivel beror så mycket på fakta, och absolut inte på att du valt att tvivla. Jag tror du sliter med känslobaserad tvivel. Du är inte trygg i Kristus därför att du jämför dig med andra, du ser på dina egna misstag, du märker att du inte räcker till och är osäker på hur du skulle reagera ifall du möter icke-troende. Det är sant att vi inte ska vara självupptagna men det är svårt om man sliter med tvivel. Känslomässig tvivel är det svåraste att bära. Faktamässiga tvivel är inte så svår, men när det leder till känslomässig tvivel blir det svårt.

Jag såg en video där Dr. Gary Habermas pratade om de 3 olika sorters tvivel och jag tyckte det var så bra vad han sa. (Video kommer under citatet)
De tre kategorierna är faktamässiga, emotionella och frivilliga. Du kan tänka dig faktamässiga som t.ex. - är kristendomen sant? Det är sort vi pratade om tidigare som att Anthony Flew blev teist. Han såg den intelligenta designen, kosmologin, universums lagar och de är faktamässiga.
Men den känslomässiga typen av tvivel är den vanligaste. Känslomässigt tvivel är överlägset det vanligaste och överlägset mest smärtsamma. I själva verket kan det vara den enda som verkligen är smärtsam. Om du har fakta, om du letar efter fakta, men det börjar smärtas, betyder det att du fortfarande ställer faktiska frågor men börjar förvandlas till känslomässiga aspekter. Och vad du gör med känslomässig tvivel är att inte stapla på fakta eftersom personen bara kommer bli exalterad och sedan nästa vecka kommer de tillbaka i sin tvivel igen. För att hantera känslomässig tvivel måste du hantera känslorna.
Om jag får använda en illustration. Om du bryter benet måste du gå i en gångkänga eller gips, du blir gipsad, och om du får det gjort på rätt sätt läker du. Du är bra. Och det tar hand om saken i sig, men det finns många känslor som kommer med de två. Vi kan ha mer än ett tvivel åt gången, som t.ex. benet kan vara skadat och benet kan vara i en gjutning.
Vi kan ha faktamässiga tvivel och ha känslor men det viktigaste med känslomässigt tvivel är att lära någon att träna sina känslor, och på min webbplats garyhabermass.com och på min youtube-kanal kan du leta upp Gary Habermas på YouTube, jag har en hel del miniföreläsningar, fem, sex, sju minuter långa, och några längre, på över en timme, där jag hanterar tvivel och det jag hanterar mest av allt är emotionell tvivel. Det är inte något jag kan snabbt förklara, men jag förklarar allt i många av dem, plus de tre böckerna i ämnet, två av dem är om emotionell tvivel.
Så du måste berätta för... med Lewis ord, C. S. Lewis, måste du tala om för dina känslor var de ska kliva av. Du måste lära dig att tala om för dina känslor: Nej detta är sant, jag kommer inte att underhålla detta längre och du använder steg för att hantera, för att vända dina känslor ... du vet att du inte helt kan stänga av dina känslor men du kan stänga av tappen, du kan hindra känslorna från att tappa ut allt i ditt liv och orsaka olika slags smärtor. 

Dr. Gary Habermas har lagt ut boken The Thomas Factor: Using Your Doubts to Draw Closer to God på internet. 

Jag har kopierat boken och gjort en pdf-bok av den som du kan hämta hem och läsa [Länk]

Den Kamp Du Står I

Du har kommit så här långt genom Guds nåd och du kommer orka gå vidare genom Guds nåd. Jesus säger på flera ställen att de som håller ut till slutet ska bli frälsta, och då menar han ända till slutet på livet eller till slutet på tidsåldern beroende på när Jesus kommer tillbaka, så ge inte upp. Och det är Gud som ger oss kraften att hålla ut. Det är inget du kan frammana av dig själv. Däremot bevarar du Guds ord i ett uppriktigt och gott hjärta (Luk. 8:15).

Jesus visste att det kom bli strid om Hans ord och därför undervisar Han oss i en liknelse om den kamp vi får utstå, och berättar även hur vi kan övervinna motståndaren som vi kan läsa i liknelsen om såningsmannen (Matt. 13:2-9, Mark. 4:3 och Luk. 8:5). Det här är en grundläggande liknelse för att förstå den strid vi står i. 

Jesus talar om fyra olika hjärtan eller jordmån hos människorna. 
 1. En del hör men tror inte! 
 2. En del hör och tar emot men när det blir svårt ger de upp! 
 3. En del hör, men olika livshändelser kväver Ordet i dem och gör att de inte håller ut! 
 4. Och en del hör och håller fast vid Guds ord så att det bär frukt.
Det är en strid mot vårt sinne, mot våra känslor och tankar och det är där du befinner dig, där bekymmer, oro, omsorger, rikedom och livets njutningar vill kväva Guds ord som är planterat i våra hjärtan. Såningsmannen sår ut Ordet, och motståndaren sår ut tvivel. Den här striden kommer alltid komma mot oss. Ingen av oss slipper undan den striden. Den får vi ha med oss ända till slutet. Men vi kan bli starkare och orka stå emot mer och mer.

Blessed Hope Chapel med Pastor Joe Schimmel

Blessed Hope Chapel med pastor Joel Schimmel. Hans predikan börjar 46:46 in i videon. Hans predikningar är kärleksfulla och han har en ömsint ton när han undervisar. Lyssna gärna på honom för jag tror du behöver höra milda ord från en pastor med biblisk förankring. 

Prenumerera på hans kanal så du får en påminnelse när nya predikningar läggs ut.
Vi behöver alla bli omslutna av kärleksfulla troende och höra sanning predikas i kärlek. Ingen av oss är immun mot den ondes brinnande pilar. Sist av allt, som också är det viktigaste, vill jag lägga ut några verser från Guds ord!

Kolosserbrevet 2:6-15
6 Såsom ni nu har tagit emot Herren Kristus Jesus, så lev i honom, 7 rotade och uppbyggda i honom och fasta i tron, såsom ni har blivit undervisade, och överflöda i den* med tacksägelse. 8 Se till att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, efter människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus. 9 För i honom bor Gudomens hela fullhet kroppsligen, 10 och i honom är ni fullkomliga, i honom som är huvudet över alla furstar och väldigheter. 11 I honom har ni också blivit omskurna med den omskärelse som inte sker med händer, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes köttets syndakropp*, 12 när ni blev begravda med honom i dopet, i vilket ni också med honom är uppståndna genom den tro som Gud verkar, som uppväckte honom från de döda. 13 Och ni, som var döda i era synder och i ert oomskurna kött, har han gjort levande med honom, i och med att han förlät alla era* synder 14 och utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att spika fast den på korset. 15 Han har avväpnat furstendömena och makterna och låtit dem bli till skam inför alla, genom att han öppet triumferade över dem genom honom.
Share:

Paulus 7 Unika Uppenbarelser gällande Församlingen mm.


Jag vill ta upp en slarvig utläsning av Jesu ord i Johannes evangeliet 14, 15 och 16 där en Pre-Trib företrädare skrev till mig ”Jesus sade själv det finns mycket som jag har att berätta men Han kan inte berätta allt därför sänder Han sin heliga Ande.” Jag tar upp argumentet att Paulus var den som fick ny uppenbarelse som ingen annan fick och påståendet att Paulus fick 7 unika mysterier uppenbarat för sig gällande församlingen. 

Dessa sju är:

 1. Den Helige Ande skulle ta sin boning i oss.

 2. Messias kom på ett sätt som judarna inte förväntade sig.

 3. Frälsning genom tro på Herren uppenbarades först i NT.

 4. Uppryckandet av församlingen var dold för GT’s heliga.

 5. Judar och hedningar skulle föras samman till en kropp.

 6. Hela Israel ska bli frälsta.

 7. Kristus kallar samman troende till en grupp som kallas ”Församlingen”.

Längre ned tar jag upp varje punkt för sig och visar hur fel detta tänk är. Men först...


Har du hört uttrycket The New is in the Old Concealed, the Old is in the New Revealed? En bra förklaring till ordet hemlighet (Mystery KJV) lyder så här: Ett bibliskt "mysterium" är en teknisk term som hänvisar till något som var gömt i Gamla testamentet men nu avslöjas i Nya testamentet.

Mysterium översätts i våra svenska biblar till hemlighet. Det finns många hemligheter i Guds ord som bara Guds Ande kan uppenbara för oss. Läser vi 5 Mos. 29:29 kan förstå att Gud har lagt ner allt Han vill vi ska veta i Bibeln och att det är vår ära att utforska den, som Ordspråksboken säger och bara dem som vandrar i förtrolighet med Herren kommer förstå Skrifterna.

5 Mos. 29:29 Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag.
Ords. 25:2 Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den.
Ps. 25:14 HERREN umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem.

Det var bland annat därför Jesus talade i liknelser, Han delgav HEMLIGHETER i liknelser (Ps. 78:2 SRB16. Jag ska öppna min mun till liknelser, jag vill yttra hemligheter från det förgångna.), för att bara Guds Ande skulle kunna uppenbara det för dem av folket som ödmjukade sig. De som hade öron skulle höra. Guds ord har en felsäkring. Men folket hade inte öron, de var hårdnackade. Mycket av det Jesus undervisade förstod lärjungarna senare, som t.ex. i

Joh. 2:22 ”När han sedan hade uppstått från de döda, kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta till dem, och de trodde Skriften och det ord som Jesus hade sagt.”
Mark. 9:32 ”Men de förstod inte vad han sa och vågade inte fråga honom.”
Luk. 9:45 ”Men de förstod inte det han sa, för det var fördolt för dem så att de inte kunde förstå det. Och de vågade inte fråga honom om det han hade sagt.”
Luk. 18:34 ”Men de förstod ingenting av detta, och detta tal var fördolt för dem och de förstod inte vad han sagt.”

Jesus blev förtvivlad på lärjungarna som inte förstod enkla saker.

Matt. 17:17 Då svarade Jesus och sa: O, du trolösa och onda släkte, hur länge ska jag vara med er? Hur länge ska jag stå ut med er? För hit honom till mig.
Luk. 24:25 Då sa han till dem: O, ni oförståndiga, så tröga ni är av hjärtat till att tro på allt det som profeterna har sagt!

Det finns mängder med liknande verser som visar att lärjungarna ibland förstod men oftast inte.

Slarvigt Citat

Min vän Pre-tribbaren citerar Jesus lite slarvigt från Johannes evangeliet och verkar inte riktigt ha tänkt igenom vad Jesus säger. Hjälparen ska LÄRA OSS ALLT, OCH PÅMINNA OSS OM ALLT Jesus har sagt. Hjälparen ska VITTNA om Jesus. Hjälparen ska LEDA OSS TILL HELA SANNINGEN. Hjälparen ska tala om för oss VAD SOM KOMMER SKE.

Joh. 14:26 Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt det jag har sagt er.
Joh. 15:26 Men när Hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.
Joh. 16:12 Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. 13 Men när han kommer, sanningens Ande, ska han leda er till hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan allt han hör ska han tala, och han ska tala om för er vad som kommer ske.
1 Joh. 2:27 Och den smörjelse som ni har fått av honom förblir i er och ni har inte behov av att någon undervisar er. Utan såsom samma smörjelse lär er om allting, så är det sant och inte lögn. Och såsom den har lärt er, så ska ni förbli i honom.

En väldigt viktig sanning är att Jesus var Den som talade i Gamla Testamentet. Så när Jesus säger att den Helige Ande ska lära oss allt, så omfattar ordet ”allt” även allt i GT. Du har säkert läst många gånger ”HERRENS ord kom till mig, och Han sade...” (47 Gånger i GT: 1 Krön. 22:8; Jer.1:4; Jer. 1:11; Jer. 1:13; Jer. 2:1; Jer. 16:1; Jer. 18:5; Jer. 32:6; Hes. 6:1; Hes. 7:1; Hes. 12:1; Hes. 12:17; Hes. 12:21; Hes. 12:26; Hes. 13:1; Hes. 14:12; Hes. 15:1; Hes. 16:1; Hes. 17:1; Hes. 17:11; Hes. 18:1; Hes. 20:45; Hes. 21:1; Hes. 21:8; Hes. 21:18; Hes. 22:1; Hes. 22:17; Hes. 22:23; Hes. 23:1; Hes. 24:1; Hes. 24:15; Hes. 24:20; Hes. 25:1; Hes. 27:1; Hes. 28:1; Hes. 28:11; Hes. 28:20; Hes. 30:1; Hes. 33:1; Hes. 33:23; Hes. 34:1; Hes. 35:1; Hes. 36:16; Hes. 37:15; Hes. 38:1; Sak. 4:8; Sak. 6:9.) vilket Johannes beskriver som ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Det samme var i begynnelsen hos Gud” (Joh. 1:1-2). [Länk]

Jesus säger i Joh. 5:46 ”För om ni trodde Mose, så skulle ni trott mig, för OM MIG HAR HAN SKRIVIT.” Jesus är huvudpersonen genom hela Bibeln! Och detta hade aposteln Paulus kunskap om. Han var ingen gröngöling i Skrifterna.

Förstår vi inte denna sanning kommer vi ha svårt att greppa Guds hela rådslut. Och därigenom kommer vi vandra in i felaktiga läror. Jag har skrivit en artikel där jag tar upp ännu mer från GT i länken under.

Bibeln handlar om Jesus från början till slut!

Paulus Uppenbarelser

Pre-trib säger att ”Paulus kom med hemligheter som förut aldrig tagits upp” men det stämmer inte. Om vi nu tittar på Paulus, som Pre-Trib menar fick uppenbarelser utöver det redan skrivna Ordet måste vi tänka på hur han genom sina brev förhöll sig till detta. Paulus förmanar Timoteus och säger att genom att han känner de heliga Skrifterna som kan göra honom vis, och som leder till frälsning genom tron på Jesus. Och till korintierna visar han på det allvarliga att söka ”ny uppenbarelse”, och det är nåt vi har sett dyka upp på sistone genom NAR och andra gnostiska rörelser. Johannes undervisar också att vi inte ska överträda Kristi lära, och han talar rakt på sak om hur farligt detta är.

2 Tim. 3:14 Men du, förbli vid det du har lärt och blivit övertygad om. Du vet ju av vem du har lärt det. 15 Och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, till frälsning genom tron på Kristus Jesus. 16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, 17 för att en gudsmänniska ska bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk.
1 Kor. 4:6 Men detta, bröder, har jag tillämpat på mig och Apollos för er skull, för att ni ska lära er av oss att inte tänka utöver det som är skrivet, för att ni inte ska bli högmodiga mot varandra, för den enes eller den andres skull.
2 Joh. 1:9 Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen. 10 Om någon kommer till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot honom i ert hem, och hälsa honom inte heller. 11 För den som hälsar honom gör sig delaktig i hans onda gärningar.

Om till och med Paulus och Johannes skriver att vi måste hålla oss innanför Skrifterna och inte vandra iväg utanför måste vi ju förstå att Paulus själv inte överträdde den regeln.

Uppenbarelse betyder INTE att få ny kunskap utöver det redan skrivna Ordet. Det betyder att få ljus om det REDAN SKRIVNA Ordet. Paulus säger: Allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset. Allt som uppenbaras är ljus! (Ef. 5:14) Annars hamnar vi i gnosticism som t.ex. NAR med sina ”Nya apostlar och profeter”.

Orsaken till att vi har 27 böcker i Nya Testamentet är för att Gud har satt lärare i församlingen som undervisar och förklarar Gamla Testamentet och Jesu undervisning. Vi kan se på breven som gudomligt inspirerade kommentarer till GT och evangelierna. Gud har inte ändrat sig mellan Malaki och Matteus. Det är samma Gud, samma frälsning, samma evangelium som predikades för Israel men som de inte trodde. Skillnaden är att vi har ett bättre förbund med bättre löften (Hebr. 8:6). Den fulla uppenbarelsen kom genom Jesus Kristus, GT är en skuggbild av verkligheten som är Jesus Kristus. Och allt handlar om Honom, från första Moseboken till Uppenbarelseboken. Han är alltså begynnelsen och slutet, den förste och den siste, både i verkligheten och i Skriften. Och hela Bibeln vittnar om det. Vi skapades av Honom, till Honom, och för Honom.

Paulus var farisé och skriftlärd

Paulus var en farisé och skriftlärd, och Jesus säger att en skriftlärd som blir född på nytt kommer att ta ur sitt förråd både nytt och gammalt. Och Paulus kände mycket väl till Skrifterna och profetiorna kring den kommande Messias. Paulus bar fram uppenbarelsen han fick när han studerade GT och skrev om det i sina brev till undervisning för oss.

Fil. 3:3 För vi är de omskurna, vi som tjänar Gud i anden och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förtröstar på köttet, 4 även om också jag skulle kunna förlita mig på köttet. Om någon annan tycker att han kan förlita sig på köttet, så kan jag det ännu mer: 5 Omskuren på åttonde dagen, av Israels folk, av Benjamins stam, en hebré av hebreer, efter lagen en farisé, 6 i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om den rättfärdighet som är efter lagen, oklanderlig.
Matt. 13:52 Då sa han till dem: Därför är var och en skriftlärd, som är lärd angående himmelriket, lik en husfar, som ur sitt förråd bär fram nytt och gammalt.
De 7 Mysterierna

De 7 mysterierna man pekar på har jag hämtat från Pre-Trib läraren Dr. Roger Barriers hemsida där han missvisande undervisar att Paulus undervisning var ny och okänt för församlingen. Jag vill visa varifrån Paulus fått detta:

 1. Den Helige Ande skulle ta sin boning i oss.

 2. Messias kom på ett sätt som judarna inte förväntade sig.

 3. Frälsning genom tro på Herren uppenbarades först i NT.

 4. Uppryckandet av församlingen var dold för GT’s heliga.

 5. Judar och hedningar skulle föras samman till en kropp.

 6. Hela Israel ska bli frälsta.

 7. Kristus kallar samman troende till en grupp som kallas ”Församlingen”.

Punkt 1: Den Helige Ande skulle ta sin boning i oss

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text 2 Kor. 6:16 ”Eller hur kan man förena Guds tempel och avgudar? För ni är den levande Gudens tempel, som Gud har sagt: Jag ska bo i dem och vandra ibland dem, och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk.”

Detta var inget nytt! Paulus hämtar detta från GT:

3 Mos. 26:11-12 Och jag skall resa upp min boning mitt ibland er, och jag skall inte avvisa er. Jag skall vandra mitt ibland er och vara er Gud, och ni skall vara mitt folk
Hes. 36:27  Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.
Hes. 37:14 Jag skall låta min Ande komma in i er, så att ni får liv, och jag skall låta er få bo i ert land. Och ni skall inse att jag, HERREN, har sagt det, och att jag har gjort det, säger HERREN."
Hes. 37:27 Min boning skall vara hos dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 
Joh. 2:19,21 Jesus svarade och sa till dem: Riv ner detta tempel, och inom tre dagar ska jag låta det uppstå.... Men templet han talade om var hans kropp.
Punkt 2: Messias kom på ett sätt som judarna inte förväntade sig

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text 1 Tim. 3:16 Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härlighet.

Detta var inget nytt! Paulus kände till Skrifterna som profeterade om VEM det var som skulle komma. Detta var inget nytt utan det hade Herren på mängder av bibelställen redan lagt ner i Skrifterna för oss att upptäcka.

Jes. 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.
Mika 5:2-4 Men du o Betlehem Efrata, fastän du är så liten bland alla tusen i Juda, så ska från dig han komma som åt mig ska vara härskare i Israel, vars verksamhet är före tiden, från evigheten. Därför ska han överge dem tills tiden för att hon som är i födslovärkar har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder återvända till Israels barn. Då ska han träda fram och föda sina får i HERRENS kraft, i HERREN sin Guds namns majestät. Och de ska få bo kvar, för nu ska han vara stor till jordens ändar.
Matt. 2:6 Och du Betlehem i Juda land är inte alls den minste bland Juda furstar, för från dig ska det komma en Furste, som ska vara en Herde för mitt folk Israel.

Det stämmer att det judiska folket inte förväntade sig att Messias skulle komma i Jesu gestalt. De hade fått indoktrinerat en felaktig bild av Messias, de förväntade sig en segerrik kung som skulle rädda dem från den Romerska ockupationen, en segrande Messias liknande kung David. Men de hade ingen ursäkt eftersom både David och Jesaja profeterat om den lidande Messias i t.ex. Ps. 22 och Jes. 53, som judarna kallade Messias son av Josef och som de skriver om i Talmud. Ett exempel på hur folket såg Honom som Messias son av David var när de ville göra Honom till kung på grund av miraklerna Han gjorde.

Joh. 6:15 Eftersom Jesus visste att de tänkte komma och ta honom med våld och göra honom till Konung, drog han sig åter undan till berget för att vara helt för sig själv.

Detta var därför ingen ”ny uppenbarelse”. Det var däremot uppenbart för apostlarna och även alla med ögon och öron.

Punkt 3: Frälsning genom tro på Herren uppenbarades först i NT.

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text Rom. 16:25-27 Nu till honom som förmår befästa er efter mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus, enligt uppenbarelsen av den hemlighet som har varit dold sedan världens början, men som nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad – Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evighet. Amen.

Detta var inget nytt! Paulus hämtar detta från:

Hab. 2:4 Se, ... Men den rättfärdige ska leva genom sin tro.

Paulus fick ingen ”ny uppenbarelse” om detta, utan visste att Habackuk redan profeterat om att den rättfärdige ska leva genom sin tro. Även Abraham ”trodde” Gud, och det kunde alla som brydde sig med egna ögon läsa. ”Troshjältarna” i Hebr. 11 är alla tagna från GT och dessa levde i tro.

Punkt 4: Uppryckandet av församlingen var dold för GT’s heliga

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text 1 Kor. 15:51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunen. För basunen ska ljuda och de döda ska uppstå oförgängliga och vi ska förvandlas.

Här blir det allvarligt fel! Fokus sätts på en händelse som inte finns beskriven i verserna och så missar Pre-Trib vad Paulus egentligen säger. Än en gång, det är INTE ett hemligt uppryckande av församlingen som Paulus talar om i 1 Kor. 15:51-52 utan det han talar om och väldigt få visste var förvandlingen av oss som lever och är kvar!

Hela kapitel 15 i 1 Korintierbrevet talar om uppståndelsen från de döda och INTE om uppryckandet! Slå upp din Bibel och följ med så vi kan lägga undan det här argumentet en gång för alla.

I vers 1 till 11 påminner Paulus korintierna om det evangelium han predikade och som de kom till tro på, och detta inkluderar Jesu uppståndelse.

1 Kor. 15:1 Men jag påminner er, bröder, om det evangelium som jag predikade för er, som ni också tog emot och som ni också står fasta i, 2 genom vilket ni också blir frälsta, om ni håller fast vid det ord som jag förkunnade för er, annars kom ni till tro förgäves.... och att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen

Han fortsätter i vers 12 med att säga: Då det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda?

Och på samma tema fortsätter han undervisa om uppståndelsen från de döda, ända fram till vers 33 och 34 där han säger: 33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. För några av er vet ingenting om Gud. Till er skam säger jag er detta.

Efter det går han in på HUR de döda uppstår: 35 Nu undrar någon: Hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de när de kommer? 36 Du oförståndige. Vad du sår får inte liv om det inte dör.

Och undervisar om det ända fram till vers 50 Men detta säger jag, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ska det förgängliga ärva oförgänglighet. 51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunen. För basunen ska ljuda och de döda ska uppstå oförgängliga och vi ska förvandlas. 53 För detta förgängliga måste klä sig i oförgänglighet och detta dödliga måste klä sig i odödlighet.

Var någonstans talar Paulus om uppryckandet? Ingenstans! Och vad är det för hemlighet han för fram för församlingen? Svaret finns i vers 51: Vi ska inte alla insomna (dö), men vi ska alla förvandlas. Den hemlighet Paulus förklarade för korintierna var FÖRVANDLINGEN!!! La ni märket till det? Hela kapitlet handlar om de dödas uppståndelse och mot slutet slänger han in en ”hemlighet” ”Se, jag säger er en hemlighet, och hemligheten är vad han beskriver: VI SOM INTE ÄNNU HAR DÖTT I KRISTUS, SKA FÖRVANDLAS!

Även Johannes tar upp förvandlingen, så det var inte någon ”speciell” uppenbarelse som bara Paulus fick.

1 Joh. 3:2 Älskade, vi är nu Guds barn, och det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli. Men det vet vi, att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för vi ska få se honom som han är.
Punkt 5: Judar och hedningar skulle föras samman till en kropp

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text Ef. 3:6 att hedningarna skulle bli medarvingar och höra till samma kropp och bli delaktiga i hans löfte i Kristus, genom evangeliet,

Paulus hämtar detta från:

Jes. 2:2-4  Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där HERRENS hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit. Ja, många folk skall gå i väg och säga: "Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar." Ty undervisning skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem. Han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig.
Jes. 42:1-7 Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna.  Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. Han skall inte förtröttas eller brytas ner, förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, (judarna) till ett ljus för hednafolken,(Oss) för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. 

Matteus citerar Jesaja och visar på uppfyllelsen i Jesus.

Matt. 12:18-21: "Se, min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har ett gott behag. Jag ska låta min Ande komma över honom, och han ska förkunna domen [rätten] för hedningarna. Han ska inte gräla eller ropa, inte heller ska man höra hans röst på gatorna. Ett brutet strå ska han inte bryta av, och en rykande veke ska han inte släcka, tills han har fört domen till seger. Och på hans namn ska hedningarna hoppas."

Och Paulus hade också forskat i Jesu undervisning, t.ex.

Matt. 8:11-12: "Men jag säger er, att många ska komma från öster och väster och sitta till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska bli utkastade i det yttersta mörkret. Där ska vara gråt och tandagnisslan."

Pre-Trib menar att Paulus var den som fick uppenbarelsen om församlingen. Men ovanstående text visar att Jesus undervisade om detta långt innan. Även Lukas skriver om vad Jesus undervisade om detta:

Luk. 13:28-29: "Där ska vara gråt och tandagnisslan, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, men ni själva har blivit utkastade. Och de ska komma från öster och väster och från norr och söder och sitta till bords i Guds rike."
Punkt 6: Hela Israel ska bli frälsta 

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text Rom. 11:25-26 För jag vill inte, bröder, att ni ska vara ovetande om denna hemlighet, för att ni själva inte ska anse er vara kloka, att förhärdelse har drabbat en del av Israel, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och så ska hela Israel bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Befriaren komma och han ska ta bort ogudaktigheten från Jakob.

Paulus hämtar detta från:
Jes. 27:9 Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden av att deras synder tas bort: Han gör alla altarets stenar lika kalkstenar som smulas sönder. Aseror och solstoder skall inte mer resas.
Jes. 59:20 Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger HERREN.
Dan. 12:1 På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.
Punkt 7: Kristus kallar samman troende till en grupp som kallas ”Församlingen”

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text Ef. 5:25-33 Ni män, älska era hustrur såsom också Kristus har älskat församlingen, och utgivit sig själv för henne för att han skulle helga henne, genom att han renar henne i vattnets bad, genom ordet, för att kunna ställa fram henne inför sig själv, en härlig församling, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant, utan för att hon skulle vara helig och fläckfri. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur såsom sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. För ingen har någonsin hatat sitt eget kött, utan man ger det näring och vårdar det, såsom också Herren gör med församlingen. För vi är delar av hans kropp, av hans kött och av hans ben. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor, nu talar jag om Kristus och församlingen. Men även var och en av er ska älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa sin man aktning.

Detta är vad Paulus kallar att bli ”inympade i ett ädelt olivträd” i Rom. 11:24. Vi hittar ordet ”Församling” på över 106 ställen i GT och i den Grekiska översättningen av GT används ordet ekklesia, vilket många felaktigt använder i sina förklaringar på att ekklesia kom till på pingstdagen. Stefanus tar upp församlingen i Apg. 7:38-39Det var han som i församlingen (ekklesia) i öknen var med ängeln som talade till honom och våra fäder på Sinai berg, som tog emot levande ord för att ge till oss, vilken våra fäder inte ville lyda, utan stötte honom ifrån sig och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten” Här beskriver han Israels ekklesia, och visar med detta att församlingen har alltid funnits. Israel har hela tiden varit församlingen, och vi har nu blivit inympade i församlingen. Detta är ingen ny lära! [Länk]

För judarna var församlingen ingen hemlighet, och inte heller att församlingen var Guds brud. Profeterna profeterade om detta på många ställen. För hedningarna däremot var detta nytt. Hedningarna kom från en bakgrund med avgudadyrkan och kände inte till Guds plan för människorna. Högavisan hade undervisning om detta som judarna förstod.

Jes. 62:4-5 Du skall inte mer kallas "den övergivna", ditt land skall inte mer kallas "ödemark", utan du skall heta "min käraste" och ditt land "den äkta hustrun". Ty HERREN har sin glädje i dig, ditt land har fått sin äkta man. Ty som när en ung man gifter sig med en jungfru, så skall dina barn gifta sig med dig, och som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så skall din Gud fröjda sig över dig.

Profeten Hoseas liv återspeglade HERRENS kärlek till sin ”hustru”, hur Han älskade henne men hon var trolös. Judarna såg sig själva som HERRENS brud. Jag har skrivit om Hosea och hans sorgliga äktenskap ”Den otrogna hustrun – Församlingensom var en förebild på HERRENS sorg över sin otrogna hustru.

Tyvärr så cementeras förutfattade åsikter och felaktig bibelläsning genom välutbildade teloger som t.ex. Dr. Roger Barrier och de sju punkter han tar upp. 


Editor's Note: Pastor Roger Barrier's "Ask Roger" column regularly appears at Preach It, Teach It. Every week at Crosswalk, Dr. Barrier puts nearly 40 years of experience in the pastorate to work answering questions of doctrine or practice for laypeople or giving advice on church leadership issues. Email him your questions at roger@preachitteachit.org.


Dr. Roger Barrier
retired as senior teaching pastor from Casas Church in Tucson, Arizona. In addition to being an author and sought-after conference speaker, Roger has mentored or taught thousands of pastors, missionaries, and Christian leaders worldwide. Casas Church, where Roger served throughout his thirty-five-year career, is a megachurch known for a well-integrated, multi-generational ministry. The value of including new generations is deeply ingrained throughout Casas to help the church move strongly right through the twenty-first century and beyond. Dr. Barrier holds degrees from Baylor University, Southwestern Baptist Theological Seminary, and Golden Gate Seminary in Greek, religion, theology, and pastoral care. His popular book, Listening to the Voice of God, published by Bethany House, is in its second printing and is available in Thai and Portuguese. His latest work is, Got Guts? Get Godly! Pray the Prayer God Guarantees to Answer, from Xulon Press. Roger can be found blogging at Preach It, Teach It, the pastoral teaching site founded with his wife, Dr. Julie Barrier.


Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade