Det Kristna Livet

Det råder stor förvirring i kristenheten om det kristna livet. Jag är ingen auktoritet inom kristenheten. Däremot har jag vaknat och insett att livet med Kristus är inte lätt. Det finns offer man får göra dagligen. Det finns en smal väg som också är en en svår väg, som ibland, eller oftast är en ensam väg, som vi måste följa. Jesus har inte kallat oss till ett enkelt liv med lyx och flärd. Han har inte kallat oss till ett liv i lugn och ro. Nej, han har lovat oss att förföljelse och hat kommer när vi vill och önskar följa honom helhjärtat. Jag förvånas över hur rätt han har i allt.

När han själv vandrade på jorden var han hatad av de religiösa och de egenrättfärdiga. De försökte stena honom flera gånger för att han predikade och rev ner religiösa föreställningar. Det tålde inte fariseerna och de skriftlärde. Hans egen familj vände sig emot honom och hans bröder trodde inte på honom. Jag undrar vad som hände med Josef, hans styvpappa. Man läser inget om honom i evangelierna. Kan han ha vänt sig emot honom? Hans mamma trodde honom. Det läser vi i alla evangelierna.

Jag får ofta höra av de religiösa att jag inte gör som Jesus befallt och min fråga blir då: Hur vet du det och visa mig gärna var det står i bibeln att jag gör fel?

Jag ser utifrån bibeln hur jag skall leva, jag har den helige Ande som undervisar mig om allting. Jag behöver ingen som lär mig, utan smörjelsen lär mig. Om jag har en sådan stark övertygelse att jag vandrar inför Gud som Gud vill och önskar, vem kan då övertyga mig om annat? Vem kan då anklaga mig, Kristus är den som frikänt mig? Vem kan fördöma mig? Gud är den som känner mitt hjärta och han vet och jag vet att jag vandrar inför honom av ett rent hjärta. Finns det synd, tar han bort den. Om jag gör fel, tillrättavisar han mig. Vem är då du som fördömer din bror? Du ställer dig då över lagen och blir lagens domare och inte dess görare.

Jag tar däremot till mig tillrättavisning enligt Guds ord, men jag tar inte till mig obefogad kritik, utan grund i ordet. Jag har inte tänkt låta lögn och osanning ta ifrån mig min glädje i Herren. Jag gläder mig alltid i Herren, alltid, även när jag är nerstämd kan jag glädja mig i Herren.

Oavsett så är Kristus viktigare för mig än mitt eget liv, och jag är så glad jag har Jesus och jag kan med största övertygelse och säkerhet säga: Kristus bor i mig.

Amen.
Det kristna livet
Share:

Det är bättre att bli styrkt av nåd och än av gärningar.

Hebr. 13:9 Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Ty det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom föreskrifter om mat. Dessa har inte varit till någon nytta för dem som har befattat sig med sådana.
När vi felar i vårt tal, när vi felar i gärningar, är det lätt att sätta sig ner och bli missmodig. Det är naturligt för den som vandrar med Gud. Vi faller i en mörk soppa av mörker och vi fördömer oss själva efter våra gärningar. Vi säger: jag tillhör inte Herren Jesus eftersom jag inte kunde handskas på rätt sätt med det här. Jag kan omöjligt vara frälst eftersom.... osv.

Det är där hjälparen, den helige Ande kommer in och börjar viska Guds ord till oss: Inte genom din egen rättfärdighet, inte genom dina gärningar, utan genom min nåd är du frälst.

I tron lyssnar vi då till Herrens Ande och böjer oss under hans rådslut. Vi lägger bort oss själva och erkänner att Gud har rätt. Vi ger honom äran, vi håller oss till hans ord och vi växer till i nåd.
Share:

Varning till dig som säger dig älska Gud

Jag har en varning till dig som säger dig älska Gud.

Mal 1:6 En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är en far, var är då den heder som borde visas mig? Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig? Detta säger HERREN Sebaot till er präster som föraktar mitt namn. Och ni frågar: "På vilket sätt har vi föraktat ditt namn?" 
Mal 1:7 Jo, genom att ni på mitt altare offrar oren mat. Och ni frågar: "På vilket sätt har vi kränkt din renhet?" Genom att ni säger: " HERRENS bord betyder ingenting."
Många av er går i kyrkan, går till era församlingar, men ser inte vad Gud håller på att göra. Ni har hört kallelsen, ni har märkt att något är på gång, men ni har dövat era samveten. Ni tror er sitta säkra på era platser och behöver ingenting. "Herren är med mig. Han har frälst mig".

Men jag säger er; ni håller på att förlora er plats hos honom som har kallat er: Horor och publikaner skall komma och ligga till bords i mitt hus men ni som inte bär fram era kroppar till mig som ett levande och välbehagligt offer skall inte komma in i mitt rike. Ni som inte vill helgas och renas skall skäras bort. Ni som älskar pengar, ni som har andra gudar jämte mig, ni giriga, ni som hatar era syskon, ni som är fega, ni skall inte komma in. Ingen oren skall komma in i Kristi och Guds rike.

Vaka och be, håll anden brinnande, förakta inte Guds ord. Ge Gud äran och offra rätta offer inför honom. Ge dig själv nu innan det blir försent!

Amen!!!
Share:

Avfällingar? eller Slumrande Hjältar?

Överallt ser jag "avfällingar", de som sover, som Gud reser upp, som börjar predika Guds ord, som vägrar låta sig tryckas ner igen. Det är dom, om någon, som kommer övervinna genom lammets blod och vårt vittnesbörds ord.

”Inte en gång till, säger vi till Satan. Nej du, Jesus är verkligen min Herre och jag böjer mig inte”.

En ängels röst hörs och alla tio jungfrurna vaknar upp. De fem förståndiga behöver bara vakna och de vet att de är redo och behöver inte leta upp dom som säljer oljan. De fem oförståndiga hinner inte in genom porten innan den stängs.
Vad säger Jesus då?
Mat 25:11 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss!
Mat 25:12 Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte.
Jesus den gode herden letar upp det får som kommit bort. Det var jag det, och när han hittade mig igen vart det glädje bland änglarna.

Jesus gick inte för att leta upp den get som kommit bort, utan han letade upp det får som kommit bort. Med andra ord, om du är avfällig, har tappat tron, så har han inte gett upp dig. Det finns fortfarande tid att omvända sig och ändra sitt liv.

Amen!!!
Share:

Omvändelsens frukt.

”Jag förstod ju inte vad du menade Gud”.
I Matteus evangeliet läste jag följande:
Matt 3:7-8 ”Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen”. 
Frukt som hör till omvändelsen? Vad är det för frukt Johannes döparen pratar om?

Jesus hade inte ännu sagt dessa ord: Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort,och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. Joh 15:1-2

Johannes döparen och Jesus predikar om samma frukt. Fariséerna var full av egenrättfärdighet och var uppblåsta över sin stora kunskap i skrifterna. De tyckte sig vara förmer än andra och hade stängt till sitt hjärta för sanningen och barmhärtigheten. De kunde alltså inte komma till Gud med uppriktiga hjärtan. Högmod över livets goda och ögonens begär hindrade dem från att se sanningen i de skrifter som de så ihärdigt studerade.

Om ljuset i dig är mörker,hur mörkt blir då inte mörkret?
Matt. 6:22-23 ”Ögat är kroppens ljus.Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!” 
Uppenbarelseboken talar om att köpa salva för ögonen så att man ser och det är det Jesus pratar om här.
Upp. 3:18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns,och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.
Kom till honom som ger dig salva för ögonen så att han får öppnat dina ögon. Du tror du ser, du tror du förstår men ser inget och förstår inget, och går förlorad därför att du inte vill ha ljuset.

Hur får man tag i salva för ögonen? Jesus fortsätter i nästa vers:
Upp. 3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.
Vi ser en bild av vad Jesus menar när han botar en blind man:
Joh. 9:6 När han hade sagt detta, spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon
Joh. 9:7 och sade till honom: "Gå och tvätta dig i dammen Siloam." - Ordet Siloam betyder "utsänd". - Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se.
Varför vill du inte ta emot det eviga livet? Varför står du emot sanningen och väljer leva i ett självbedrägeri?

Människorna tog inte emot honom därför att de hatade ljuset och älskade mörkret.
Joh. 3:20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.
Vad är det vi då skall omvända oss ifrån? Omvänd dig från hatet, omvänd dig från själviskheten, omvänd dig från lögnen, omvänd dig från all synd som står upp mot, och hånar Gud.

Tro Gud och lägg undan din lögn, den lögn som har fört in elände i ditt liv, som till slut kommer döda dig och ta ifrån dig någon möjlighet att komma till Gud när du slutar ditt liv. För om du dör i din synd, dör du en andra gång,eftersom du då döden dör, vilket är den slutgiltiga döden där du blir bortkastat från Gud för evig tid. En evighet i totalt mörker, ett kännbart mörker där du kommer förbanna Gud för evigt för att frälsningen var så enkel, att det inte var svårare så att du kunde säga: ”Jag förstod ju inte vad du menade Gud”.

Amen!!!
Share:

Vem har Herren kär?

Vi pratar politik, musik, filmer, kärlek och sorg. Vad vi pratar om visar vart vårt hjärta finns. Det som kommer ut ur munnen är hjärtat fullt av.

Vi ljuger och bedrar, hatar och föraktar. Vad hjärtat är fullt av talar munnen.


Jesus vet vad som finns i människans hjärta och det är inget gott. Därför behöver vi vända om till Gud och ropa på Jesus för att bli en ny skapelse. Vi kan inte göra något gott utan honom, alla våra gärningar är som smutsiga kläder inför Gud. Vi kan inte duga inför honom. Om vi dög skulle inte Jesus behöva offra sig själv för oss. Då kunde vi komma ”som vi är” och ändå behaga Gud. Men så är det inte.

Men Gud är inte obarmhärtig. Han har gett oss en möjlighet till räddning, han har berett en räddning för oss. Men tyvärr krävs det att vi böjer oss och ödmjukar oss, lägger ner vår egen stolthet och erkänner Jesu gärning som tillräcklig.

Hans död på korset var en död för oss alla. Hans uppståndelse var en uppståndelse för oss alla. Han tog vårt straff så Gud inte skulle behöva straffa oss. Han uppstod för att vi skulle bli rättfärdiggjorda genom tron på honom. Genom tron på Jesu död och uppståndelse blir vi frälsta undan vredesdomen.

Men ve den som förkastar Guds nåd, som föraktar det verk Jesus gjort på korset. Ve oss om vi vägrar böja oss för herrens vilja. Hur skall vi då få förlåtelse? Efter att ha förkastat Guds nåd finns inte längre förlåtelse för någon synd.

Då jag nu fruktar Gud söker jag vinna människor för Jesus.

Korset är en dårskap för människor, men en vishet från Gud för oss som tror.

Amen!!!
Share:

Står allt rätt till?

Lever du det liv du fått som gåva från Gud på rätt sätt? Är du redo att stå inför Hans ansikte? Har du rett ut ditt eviga liv med Honom? 


Vad kommer hända när det du kan se omkring dig tar slut? 
Jesus sade:
Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.
Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.
Nästa gång Jesus kommer är det för att döma världen. Ropa till Gud medan det finns tid.
Share:

Del 4 Kol 1:9-12 Leva värdigt Herren!

Kol. 1:9-12 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset.
Paulus ber för kolosserna. Han ber att dom ska uppfyllas av kunskap om Guds vilja,att dom skall uppfyllas med all andlig vishet och all andlig insikt.

Varför ber han så för dem? Vad händer när kolosserna uppfylls av kunskap, vishet och insikt? Det gör att de kan leva värdigt Herren och behaga honom.”så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom”.

Hur visade det sig i kolossernas liv att dom bar frukt? Genom sina gärningar, sina handlingar; ”när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud”.

Då ger han oss styrka och kraft att vara uthålliga och tåliga i allt. Det kallas nåd. Då får vi nåd från Herren vår Gud. Då kan vi tacka Fadern, för den frälsning vi fått, för då vi vet vi med oss själva att vi tillhör Herren. Då vet vi att han har gjort oss värda att få del av arvet, det eviga arvet.

Men vad har gärningar med tron att göra? Har inte Paulus sagt:
Rom. 10:10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.
Helt rätt. Det är vår dagliga tro. Varje dag behöver vi hjärtats tro och munnens bekännelse. Men vår tro är död utan gärningar. Det säger Jakob.
Jak. 2:14 Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon?
Nej, dina gärningar är bevis på din tro.
Hebr. 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.
Jak. 2:17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.
Om Gud säger till dig; ”be och umgås med mig”, då gör du det i tron att han längtar efter det. Om du ser en broder lida nöd, då visar du din tro genom att hjälpa din broder.

Om du ser ett behov utan att bry dig, utan att fylla det behovet, då visar du att du inte tror Herren och att du lever för din egenbekvämlighet.
Jak. 2:18 Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar.
Kol. 1:9-12 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset.
Sök Herrens ansikte, läs hans ord och bli förvandlad.

Amen!!!


Share:

Del 3 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse

Ps. 111:10 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen.
Ords. 4:7 Vishetens begynnelse är: "Sök förvärva vishet"; ja, för allt ditt förvärv sök förvärva förstånd. 
Ords. 9:10 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd.
Att frukta HERREN är där allting börjar. Du blev frälst därför att du fruktade HERREN, du blev en ny skapelse därför att du fruktade Honom. Du lyssnar inte på vilket lögnaktigt snack som helst, därför att du fruktar HERREN. Du vänder dina ögon bort från det onda och har inte din glädje i orättfärdigheten, därför att du fruktar HERREN. Du läser din bibel för att du fruktar HERREN.

Likadant är det med bönen. Du ber därför att Han har lagt ner Gudsfruktan i ditt hjärta.

Förstånd är att söka Herrens ansikte, vishet är att göra allt på bästa sätt,och nåd får du för att du skall orka göra Hans vilja.

Be och du skall få.
När du umgås med Jesus i bön och ordet, börjar du förändras. Du formas till Hans bild och du börjar tänka nya tankar, andra tankar. Du börjar tänka Guds tankar.

Jesus säger i Johannes 15:
Joh. 15:7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.
Vi får vadhelst vi ber om, OM vi förblir i vinstocken. Om du INTE förblir i vinstocken, som en levande gren, spelar det ingen roll hur mycket du begär från Fadern. Om du vill ha bönesvar måste du hålla dig till Jesus och låta Fadern förvandla dig, helga dig,rena dig och förnya dig varje dag.

Det finns så många som lyfter Guds löften ut ur sitt sammanhang och undervisar om att "bekänna ordet, håll fast vid löftena oavsett hur du känner det, så skall du få det du begär". Men en sådan undervisning stämmer inte överens med Guds ord. Du måste förbli i Kristus, förbli i vinstocken för att få vad du begär. Och när Gud når sitt mål med dig, att förvandla dig till en Kristus-lik människa, då har du inte längre begär som går emot Guds vilja,då, först då, kan du be rätt och få bönesvar.

Håll dig nära Herren i bön och i ordet. Sök Hans ansikte, sök Guds rike och Hans rättfärdighet FÖRST, sen skall allt det andra tillfalla er.

Amen!!!Share:

Del 2 Ett träd planterat vid vattenbäckar

Ps. 1:1-6 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort. Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling. Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.
Vänd inte ditt öra till förtal, smicker, lögn, hat eller något annat som är av den onde. Vänd ditt öra till Guds ord, vänd ditt hjärta till sanningen och älska sanningen. Tänk på Herrens ord dag och natt.Tänk på Herrens ord så att du till slut bara kan tala Ordet.

Om du gör det, om du vänder ditt hjärta bort från lögnen och till sanningen då kommer du bära mycket frukt. Då blir du som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad du då gör skall lyckas väl.

Jesus är källan till allt liv, han är det levande vattnet. Om du drar dig bort från Jesus kommer du torka bort och vissna, och livet börjar gå fel. Ibland går det fort och ibland tar det lite längre tid, men allt du gör kommer misslyckas väl. ”Vad då menar du? Jag har ett bra jobb och trivs med livet.” Ja, men räcker det inför evigheten? Kan du stå inför Gud och säga: ”Jag hade ett bra liv och ett bra jobb, tack Jesus.” och tro att det räcker som försvar när han dömer dig?

Kristna är vilseledda: ”Allt är bra, ingen fara. Tänk positivt”. Jesus säger: Jag känner er inte, gå bort från mig.

Kristna MÅSTE lära känna sin Herre för att bli känd av Honom. Det finns inga genvägar till himlen. Lär känna Herren, fastän det skulle jag inte behöva säga, för alla ska känna honom, från den minste till den störste. Men tyvärr är det så att kristna vaggas in i en falsk trygghet. Vi går till kyrkan och hör Guds ord, sen går vi hem och glömmer bort allt vi hört. Eller så går vi till kyrkan och får höra ett falskt evangelium, ett urvattnat evangelium, där synden aldrig konfronteras, utan bara slätas över. Vem lär känna Herren då, om det inte finns tillrättavisning, förmaning och tröst? Om pastorerna inte vågar stå upp för sanningen? Om ingen ledare finns som vågar stå upp och säga VÄND OM, ANNARS HAMNAR DU I HELVETET?

Älska sanningen, Jesus är sanningen. Gå den smala vägen, Jesus är vägen. Välj livet, Jesus är livet. Du kan inte överleva utan honom, du kan inte klara dig utan Jesus. 

Borde inte Han vara ditt allt?

Amen!!!


Share:

Del 1 Vinstocken och grenerna!

Du är grenen på vinträdet men bär du frukt som behagar Fadern? Du är inympat i det sanna vinträdet av en orsak, för att behaga Fadern. Han tittar på dig och förväntar sig 30 falt, 60 falt, 100 falt skörd.

Om du inte bär frukt kommer han bryta bort dig och du kastas i elden. Det här är allvarliga ord, det är farligt att tro att Gud är en liten mysig jultomte. Han är en förtärande eld.
Hebr. 12:28-29 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld.
Du menar du är säker bara därför att du har bekänt Jesus som Herren en gång i tiden, men du ger Fadern ingen frukt?

Då kanske du inte ens tillhör Herren. Du behöver tänka på dessa ord från Jesus själv och göra en bedömning om du verkligen tillhör honom och om du är på väg till himlen eller helvetet.

Förbli i mig säger Jesus, så förblir jag i er. Grenen kan inte bära frukt om den inte hämtar kraft ur trädet. Du kan inte bära frukt om du inte är i Kristus. Vi behöver alla arbeta på vår frälsning med fruktan och bävan och inte ta för givet att vi kommer till himlen när vi dör.
Joh 15:1-8 Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.
Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.
Vi behöver alla söka Herrens ansikte i bön, vi behöver alla dyka in i Guds ord så han kan undervisa oss, förmana oss och tillrättavisa oss. Om vi inte tuktas av honom då är vi inte äkta barn, utan oäkta.
Hebr. 12:5-9 Ni har glömt den uppmaning ni får som söner: Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet, när du tuktas av honom. Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva?
Vi behöver vara ödmjuka av hjärtat och tillåta Gud att ta itu med oss. Låter vi den Helige Ande övertyga oss om synd, rättfärdighet och dom då vandrar vi i ande och sanning inför Herren vår Gud. Vi kan inte tillåta oss själva att envist hålla fast vid hemliga synder. Det är att stå emot Guds Ande och det slutar aldrig bra.

Då är det bättre att låta domen komma över oss nu, medan vi ännu lever och medan vi ännu har en möjlighet att ångra oss och vända om till Herren. Tro inte att du får en ny chans när du står inför Gud på domens dag, tro inte att du slipper undan. Då är det för sent.

Jag vill inte höra dessa ord på den dagen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!
Matt. 7:16-23 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!
Frukta Herren av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din makt och allt ditt förstånd.

Amen!!!


Share:

1 Tim. 6:6 Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning.

Riv ner församlingsbygget. Vad har en församling för rätt att finnas till om inte den Helige Ande finns där?

Riv ner era kyrkor. Om kyrkorna bara är ett tomt skal utan den Helige Andes närvaro då behövs inga kyrkor, då behövs inga församlingar.

Om det ni har byggt upp är ett verk av människor och inte av Gud varför ska då det få stå kvar? Det blir bara ett skrytbygge över era egna fantastiska tjänst och liv.

Men om Herren inte rör sig i din församling, vad kan då du skryta över?

Varför ska en pastor få hålla fåren fast i en kyrka eller församling om fåren inte får mat av herden? Varför ska pastorer och självutnämnda apostlar få stå kvar i sitt övermåttan stora skryt?

Om en herde är en lejd herde då flyr han när vargarna kommer, och vargarna sliter i stycken fåren.
Dessa har inte gudsfruktan för sina ögon utan tjänar sig själva och sitt eget.

De har sitt uppehälle från en församling vars får inte får mat i rätt tid, fåren lär inte känna den sanna Herden, utan får lära sig följa mänskliga budord och föreskrifter.

Tjäna pengar på Guds ord? Det vi har fått för intet det ska vi också ge för intet. Jag lovar dig, finns det pengar inblandat i en tjänst då finns det vägar in för djävulen att stoppa smörjelsen.
1 Tim. 6:9 Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång.
Är världslig rikedom ett tecken på välsignelse? Ska vi mätas utifrån hur mycket jordiskt välstånd vi har? Är inte målet inför Gud att vi ska välsigna så många vi kan och inte söka ära i något så osäkert som rikedom och välstånd?
Luk. 16:13 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."
 Riv ner det som inte är byggt på hälleberget, Kristus. Riv ner och låt Jesus Kristus få bygga sin församling.
Fil. 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors.
Fil. 3:19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska.
Share:

Mat 5:20-22 Ditt dumhuvud och din dåre!

Matt. 5:20-22 Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket. Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.
Det verkar som många påstår sig följa Herren, tillåter sig själv säga vad som helst om andra. Nu menar jag inte att dom som går emot en viss lära för att tillrättavisa, förmana, trösta och uppmuntra, utan jag menar de som använder fult språk för att framföra sina åsikter.

De är som Judas säger; moln utan vatten som drivs bort av vindarna (Jud. 1:12), dessa som inte tyglar sin tunga och som låter fult språk komma ut ur sin mun som Jakob säger:
Jak. 3:9  Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild.
Jak. 3:10  Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. 
Matt. 5:23-26 Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva. Var angelägen om att göra upp med din motpart när du är med honom på vägen, så att din motpart inte överlämnar dig till domaren och domaren överlämnar dig till fångvaktaren och du blir kastad i fängelse. Amen säger jag dig: Du slipper inte ut därifrån, förrän du har betalat till sista öret. 
 Tro inte att du ska få något av Herren. Vänd om!!!

Amen!!!
Share:

Ett annat evangelium? Är det så svårt för andefyllda människor att se skillnad?


Våga stå upp för sanningen! 

Var tog glöden vägen? Var tog elden vägen? Vad predikas i kyrkorna och församlingarna idag? Får vi höra ett rent evangelium från predikostolerna eller är det bara en galning som står och snackar en massa goja och förleder oss? Våga stå upp för Jesus!

Det jag skriver här är en varning och borde läsas av alla som tror. Om du inte vet vad som är det rena evangelium är, råder jag dig, eller då utmanar jag dig att sträckläsa Nya Testamentet från Matteus till Johannes Uppenbarelse. Passa på att be den Helige Ande öppna skrifterna för dig. 

Jag säger så här:

1 Kor. 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 
2 Joh. 1:9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver denhan har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 
2Jn 1:10 Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 
2Jn 1:11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.
 Och förbannat är den som predikar ett annat evangelium än det vi fått av Herren, säger Paulus.

Gal. 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 
Gal. 1:7fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 
Gal. 1:8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 
Gal. 1:9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.
 Döm själv om det som sägs och görs är gjort i Herren Jesus Kristus eller om det som undervisas i en kyrka eller församling är gjort i rätt ande. Har vi inte fått Herrens smörjelse så vi kan döma vad som är rätt och fel? 
1 Joh. 2:27  Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 
1 Joh. 2:28  Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. 
1 Joh. 2:29  Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. 
 Jesus säger: Många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias och göra under och tecken i mitt namn, men jag ska säga, jag känner er inte.
 Matt. 7:21 Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 
Matt. 7:22Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 
Matt. 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!
 Det är dessa som inte följer Guds bud, Jesu budord, han pratar om, dessa som inte älskar sin nästa som sig själv. Det är dessa som är de laglösa och som tror att bara genom att göra under och tecken utan att behöva älska sin broder, så är Herren Jesus med dem. 

Älska Ordet (Läs Jesus), predika Ordet (Läs Jesus) så ska tecken och mirakler följa Ordet. Predika namnet Jesus så kommer tecken och under följa det namnet som är över alla namn. 

Det finns så mycket mer att säga i den här saken. Tyvärr tror jag många kommer ta anstöt av det jag säger, men ska de vara så svårt att fatta att om du inte älskar Herren av hela ditt hjärta, själ, kraft och förstånd och din näste som dig själv då hör du inte Kristus till? Är det så svårt att hålla Herrens bud till oss?

Jesus säger:
 Joh. 14:15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.
 Vilket är hans bud till oss?
 Joh. 15:12 Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.
 Just det här ser vi är genomgående genom hela nya testamentet, att älska varandra, som Jesus har älskat oss.  
1 Kor. 16:22  Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse. Marana tha. 
1 Kor. 16:23  Herren Jesu nåd vare med er. 
Vill du vara fullkomlig?
 Matt. 5:48  Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig. 
 Men hur blr vi fullkomliga? 

Läs verserna innan och få svaret:
Matt. 5:44  Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. 
Matt. 5:45  Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 
Matt. 5:46  Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? 
Matt. 5:47  Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? 
Matt. 5:48  Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig. 
 1 Joh. 4:18  Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. 
1 Joh. 4:19  Vi älskar därför att han först har älskat oss. 
1 Joh. 4:20  Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 
1 Joh. 4:21  Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder. 
 Se då till att vara fullkomliga i Kristus. Älska Herren av hela ditt hjärta, av all din själ, av allt ditt förstånd och av all din kraft. Och älska din nästa som dig själv. Det är lagens fullbordan och det enda bud Jesus gav oss. 
Upp. 3:2  Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. 
 Amen!!!

Share:

En Bön i Mitt Hjärta


För flera år sen fick jag en bön i mitt hjärta: Gud upprätta mig och min familj i din härlighet.

Jag trodde bara gällde mig och min familj, men nu förstår jag att det gäller hela Kristi kropp och inte bara mig. 

Gud sa ett ord till mig för 10 minuter sen: Nu börjar det

Till dig som inte tror Gud finns och är till, Jesus är vägen till honom. 

Till dig som tror, vaka och be så att du inte somnar.

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade