Del 1: JDS-Läran och Begreppet "Andlig Död"


Men ännu till denna dag har HERREN inte gett er hjärtan till att förstå, ögon till att se och öron till att höra.” Femte Moseboken‬ ‭29:4‬ ‭SFB98‬‬

En ganska lång diskussion på Facebook kring JDS-läran uppstod och citat från Lewi Pethrus användes för att belägga sin sak. JDS är ett akronym för Jesus Died Spiritually och används av både trosrörelsen och pingst m.fl. Jag satte mig ner och började skriva på det här dokumentet men kände inte att det var klart. När jag nu idag (29 december 2020) läser igenom det ser jag att jag ändå har förklarat tydligt hur jag ser på döden och andlighet, och då särskilt begreppet andlig död.

Share:

Tro som ett barn

 


Jag fick en fråga på Messenger:

 ”Den som inte tror som ett barn kommer inte in i himmelriket ”... OM man nu inte tror enkelt som ett barn, utan som jag , krånglar till allt jag läser.. är det kört då?? Jag har nog svårt egentligen att förstå den trygghet ett barn ska känna gentemot sina föräldrar , och tillit och förtröstan .. har inte vuxit upp i ett tryggt hem med två föräldrar . Aldrig träffat min pappa, och inget jag känner sorg över direkt ( men svårt att relatera hur en far ska vara) och det har funnits många olika män när jag växte upp som barn och ingen av dom har visat mig kärlek . Har nog svårt att sätta mig in i hur det känns att vara omsluten av en förälder som älskar en oavsett .. har alltid känt att jag måste bevisa att jag är värd kärlek eller bara att bli bekräftad och sedd. Finns ju fler ställen där Jesus pratar om att inte vara värdig att vara hans lärjunge .. om att se sig om efter man satt handen vid plogen , att inte älska sina barn etc mer än Jesus ..

Jesus pratar om att bli född på nytt, och det är vad Paulus också talar om när han skriver att vi måste bli dårar för att bli visa. Att tro på korset är en dårskap, det är barnsligt, infantilt, simpelt, för hur kan man tro att en annan kan bära mina synder, och att jag kan blir rättfärdig genom en annans verk. Hur kan man tro att man blir född på nytt genom en annans offer? Vad är ett kors för den här världen? Det är en dårskap.

Vi som kommer från trosrörelsen har fått vår enfaldiga tro förstört. När vi hör ordet tro då kopplar vi det till nåt enormt som trons nådegåva, lägga händerna på de sjuka, kasta ut onda andar, att bekänna Guds ord, att få allt vi begär, etc. Vi fick allt om bakfoten. ”Jag talar därför tror jag”.

Men jag fick lära mig den hårda vägen den barnsliga, enkla tron, t.ex. att om jag inte tror att det är Gud som gett mig en ny dag som en gåva, eller att jag får vara frisk är en gåva, eller nåt så simpelt som att jag får låna ett paket mjölk av grannen när jag behöver det, kan jag inte tro för större ting. För vi prövas i det lilla, och om vi befinns vara trofasta i det lilla så kommer Han sätta oss över större ting.

Tro är också trofasthet. Du visar din barnsliga tro genom att hålla fast vid det Jesus har gjort. Du visar din barnsliga tro när du lägger ut ett inlägg på din facebooksida som handlar om Jesus. Du är då en dåre i den här världens ögon, men du är vis inför Gud. Du bekänner din tro på den ”dårskap” som Gud har bestämt ska bli till frälsning och som världen tycker är idiotiskt och simpelt och enfaldigt.

Jesus talar till församlingen i Filadelfia i Upp. 3:8Jag vet om dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig och ingen kan stänga den. För din kraft är liten och du har hållit mitt ord och har inte förnekat mitt namn.”

Han berömmer församlingen för att de är så svaga, för det var genom svaghet Han övervann synden, och det är också genom svaghet vi övervinner i Kristus. Genom att vi är svaga blir vi starka, men inte i världens ögon. De stora och starka, de lyckosamma och framgångsrika har oftast kommit dit genom hårdhet, styrka eller svek. De har haft ”stor kraft”, inget som Herren har behag till. De stora predikanterna, de starka ”kristna”, de som ”härskar” här och nu, som tror de är ”kungar” här och nu, behagar inte Honom (1 Kor. 4:8). Vi ska inte vara som dem.

Han säger en till sak: ”Du har hållit mitt ord.” Den här, som hade liten kraft, hade däremot hållit fast vid Hans ord vilket är det stora i Guds ögon. Att vi som inte är starka i oss själva ändå bekänner, eller erkänner som ordet också kan betyda, oss till Guds ord, vi behagar Herren. Hur korkade är vi inte i världens ögon när vi trots allt som sker håller fast vid och talar Guds ord?

Och sist säger Han: Du har inte förnekat mitt namn. Och DET är stort. Försök uttala namnet Jesus inför dina arbetskamrater, i affären eller bussen, så får du se vilken märklig reaktion det blir. Det namnet sätter igång många reaktioner. Och det är stort att den svage, som har liten kraft i sig själv, INTE förnekar Hans namn.

Barnslig tro är det samma som att bli en dåre, och är vi dårar i världens ögon blir vi visa inför Gud. Är vi svaga i världens ögon, är vi starka inför Gud. För när vi är svaga då är Han stark. 

Det finns egentligen inga perfekta familjer. Antingen är föräldrarna för dominanta eller så är de för slapphänta. Många, eller de flesta av oss är skadade på nåt sätt av vår uppväxt. Men det ingår i livet i den här världen och det är vad Gud räknat med. Så, för Honom är det inget hinder att du har svåra minnen. Gud kan upprätta ändå. Han är faktiskt expert på att upprätta människor. Och Han visste om att världen skulle förstöra människan, och därigenom skulle vi förstå att söka oss till Honom.

Barnslig tro är också att hålla det för sant att vi faktiskt får förlåtelse om vi erkänner att vi gjort synd, och att Han är så trofast att Han både förlåter oss vår synd och även renar oss från all orättfärdighet vi gjort. Det är här vi börjar i vår tro. Och det är det här som är det centrala i den kristna tron. Och tror vi på det här kommer vår tro växa sig allt starkare. Vi blir då allt starkare i Herren och Hans nåd. (2 Tim. 2:1)

Share:

Frågor på mitt inlägg Den Tidiga Församlingen Talar om Post-Trib/Pre-Wrath

 Frågor på mitt inlägg Den Tidiga Församlingen Talar om Post-Trib/Pre-Wrath


Fråga: Nu har jag läst igenom ditt inlägg Jon-Are ! Det har gett mig en Klar Bild av allt detta, som många Kristna har ” en delad uppfattning om ” !!! Och som också gjort mig själv osäker på - vad är rätt och vad är fel ??? Tack för din Klara och Tydliga Undervisning !!! 

Men jag har en fråga, som jag fortfarande är osäker på ... !!!

Vi ska ” Lyftas upp i skyn tillsammans med Jesus ... Betyder det alltså att vi ska Vara med Honom för en tid i himlen - innan Tusenårsriket blir en verklighet ???

Och skall alla vi Kristna som redan följt med Honom upp till himlen - sen leva med Honom i Tusenårsriket ??? Tills Gud skapar En Ny Himmel och En Ny Jord ??? Där vi alla skall leva med Honom på den nya jorden för evigt ???

Är det då i Den Nya Himlen Gud skall Vara För Evigt med De Särskilt Utvalda = De 144000 ??? Ursäkta mig, att jag har lite svårt att få ihop det här - men jag vill verkligen kunna förstå !!! ❤️🙏🏻❤️

Share:

Den Tidiga Församlingen talar om Post-Trib/Pre-Wrath!


Jag har tagit fram den undervisning om ändens tid som fanns hos de kristna generationerna precis efter apostlarna och översatt från engelska till svenska. Jag lägger ut den engelska texten här.

Läs nedan vad de tidiga ledarna för församlingen undervisade angående vedermödan. 

Det fanns absolut ingen debatt bland de tidiga kristna om uppståndelsen och uppryckandet av Jesu utvalda var Pre-Trib eller Post-Trib. Alla var Post-Trib, eftersom de förstod att de kristna skulle vara uthålliga genom den korta trängseln under Antikrist precis före Kristi återkomst. Läs vad de tidiga ledarna för Kristi församling undervisade.  

En Post-Trib/Pre-Wrath Uppståndelse och Uppryckande


Irenaeus: (AD 120-202)
"I ett allt tydligare ljus har Johannes i Uppenbarelseboken angett för Herrens lärjungar vad som ska hända i de sista tiderna och om de tio kungarna som då ska uppstå ..." Dessa har ett sinne och ger sin styrka och makt åt vilddjuret. Dessa skall föra krig mot Lammet, och Lammet skall övervinna dem, för han är Herrarnas Herre och Kungarnas Kung. ... Och de skall lägga Babel öde och bränna henne i eld och ge sitt rike åt djuret och skicka kyrkan på flykt. Därefter skall de förstöras vid Herrens ankomst."
Min Kommentarefter att de tio kungarna har förstört Babylon ska de jaga församlingen på flykt! De rättfärdigas uppståndelse äger rum EFTER antikrists ankomst och EFTER att han förstört alla riken under sig. De rättfärdiga, som finns kvar ska lida stor nöd, men har undkommit den ondes grepp.  

"För alla dessa och andra ord var otvivelaktigt talat med tanke på DE RÄTTFÄRDIGES UPPSTÅNDELSE, som äger rum EFTER Antikrists ankomst och alla nationer är förstört under hans styre; i [tiden] av vilken de [uppståndna] rättfärdige kommer att regera på jorden, och blir allt starkare inför Herrens ögon; och genom honom kommer de att vara vana att ta del i Guds Faderns ära och njuta av rikets gemenskap och gemenskapen med de heliga änglarna, och förbunden med andliga varelserna; och de som Herren kommer att FINNA I KÖTTET, VÄNTAR PÅ HONOM FRÅN HIMLEN, och Han har låtit dem själva få lida och har räddat dem undan den ogudaktiges händer." 

 Min kommentar: Irenaeus säger alltså här att apostlarnas ord utan tvekan sägs med tanke på uppståndelsen av de rättfärdiga, som kommer ske EFTER att antikrist framstått OCH efter att alla nationerna har ödelagts under hans styre. De som Herren finner VÄNTAR PÅ HONOM, de som fortfarande finns kvar här i livet, ska få dela Guds härlighet. Detta i full överensstämmelse med skriftens ord som säger:
Fil. 3:20 Men vi har vårt medborgarskap i himlarna, VARIFRÅN VI ÄVEN VÄNTAR Frälsaren, Herren Jesus Kristus,
Hebr. 9:28 så ska Kristus, som en enda gång har offrats för att bära mångas synder, FÖR ANDRA GÅNGEN, utan synd bli synlig för dem som VÄNTAR HONOM TILL FRÄLSNING.
2 Thess. 1:9-10 Dessa ska få sitt straff i det eviga fördärvet, borta från Herrens ansikte och hans makts härlighet, när han kommer på den dagen, för att bli FÖRHÄRLIGAD I SINA HELIGA och bli hyllad av alla dem som tror, eftersom vårt vittnesbörd bland er blev trott.
2 Petr. 3:12-14 medan ni VÄNTAR och ivrigt längtar efter GUDS DAGS ANKOMST, då himlarna ska förgås av eld och elementen smälta av hetta. Men efter hans löfte VÄNTAR vi nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför, älskade, medan ni VÄNTAR på detta, så gör allt ni kan för att ni ska bli funna av honom i frid, utan fläck och oklanderliga,
Jud. 1:21 Se till att ni blir bevarade i Guds kärlek, medan ni VÄNTAR på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet till evigt liv.
Tertullian: (AD 145-220)
"I Johannes Uppenbarelse sprids de här tidernas ordningar för att se, i vilket "martyrens själar lär sig att vänta under altaret, medan de uppriktigt ber om att bli hämnad och dömd: "(jag menar, lärde sig att vänta), för att världen först får dricka för att drabbas av de plågor som väntar på det genom änglarnas skålar, och att den otrogna staden kan få sin förtjänta dom från de tio kungarna och att ODJURET ANTIKRIST, med sin falska profet kan FÖRA KRIG MOT GUDS FÖRSAMLING; och att efter djävulen för ett tag kastats i en bottenlös grop kan den första uppståndelsens välsignade privilegium erhållas från tronerna; och sedan, efter ha kastat honom till elden, att domen av den slutliga och universella uppståndelsen kan bestämmas ur böckerna. Sedan skildrar båda skrifterna de sista tidernas steg och koncentrerar skörden av det kristna hoppet i världens sista ände." 
Min kommentar: Tertullian skriver att vilddjuret antikrist tillsammans med den falska profeten, ska föra krig mot Guds församling. Alltså säger Tertullian att församlingen finns kvar under Vedermödan.

"Nu väntar privilegiet av denna förmån [uppståndelsen] de som vid Herrens ankomst är att finna i köttet, och som, på grund av antikrists förtryck, får en omedelbar död, som uppnås av en plötslig förändring, för att bli kvalificerad att ansluta sig till de uppståndna helgonen; som han [Paulus] skriver till tessalonikerna: "Därför säger vi eder genom Herrens ord att vi som lever och är kvar till Herrens ankomst, inte komma före dem som sover. Ty Herren själv kommer ned från himmelen med ett rop, med en ärkeängels röst och med Guds trumpet, och de döda i Kristus kommer först att uppstå. Då ska vi också bli lyft upp tillsammans med dem i molnen, att möta Herren i luften, och så ska vi alltid vara med Herren.'" 

Min kommentar: Dessa har befunnits värdiga att få del av den första uppståndelsen vid Jesu återkomst, de rättfärdiga som finns vid liv och de rättfärdiga som dödats av antikrist, och sedan ger han ett citat från 2 Thess. 4:16-17. Här ser vi att antikrist måste framstå först, helt i enlighet med 2 Thess. 2:3 ”Låt ingen bedra er på något sätt. För den dagen kommer inte, om inte avfallet först har skett, och syndens människa, fördärvets son, har blivit uppenbarad”

Hippolytus: (AD 170-236)

"Det är tillbörligt att vi tar fram de heliga skrifterna, och tar reda på från dem vad och på vilket sätt Antikrists ankomst betyder; vid vilket tidpunkt och vid vilken tid den otrevliga skall uppenbaras och vart och från vilken stam (han kommer) och vad hans namn är, vilket indikeras av numret i Skriften; och hur han ska förföra folken och samla dem från jordens ändar. Och (hur) han ska uppvigla till nöd och förföljelse mot de heliga; och hur han ska förhärliga sig som Gud; och vad hans slut ska vara; och hur den plötsliga uppenbarelsen av Herren kommer att bli uppenbarad från Himmelen; och att hela världen ska brinna; och vad de heliga och himmelska riket för de heliga ska vara, när de regerar tillsammans med Kristus; och vad straffet blir för de ogudaktiga i eld." 

Min kommentar: Hippolytus menar det är viktigt att vi läser skrifterna för att kunna veta från vilken stam antikrist kommer från, vad hans namn är som också indikeras av talet 666, hur han kommer förföra människorna och samla dem från alla världens ändar, och hur han kommer sätta igång en förföljelse mot de heliga. Och vi vet från Skriften att församlingen är de heliga. 
"Med avseende på hans namn är det inte i vår makt att förklara det exakt, som den välsignade Johannes förstod det och blev instruerad om det, men bara för att ge en tänkt förklaring på det; för när han framträder kommer den Välsignade att visa oss vad vi försöker förstå... Därför borde vi inte heller ge det ut som om det här med säkerhet var hans namn, och heller inte ignorera det faktum att han inte annars skulle kunna utnämnas. Men med Guds hemlighet i vårt hjärta borde vi i fruktan troget hålla fast vid vad som har blivit berättat för oss av de välsignade profeterna, för att vi, när dessa saker händer, kan förberedas för dem och inte bli bedragna. För när tiden är inne, kommer han också, om vilken det talas om, att manifesteras." 
Min kommentar: Här säger Hippolytus att när dessa saker sker ska vi vara förberedda för dem och inte bli bedragna.

Cyprian: (AD 200-258)
"[Herren] har förutsagt att dessa saker skulle komma. Med uppmaningen av Hans förutseende ord, instruera och undervisa, förbereda och stärka folket i Hans församling till full uthållighet i de kommande händelserna. Han profeterade och sa att krig, och hungersnöd och jordbävningar och pest skulle uppstå på varje ställe. och för att inte en oväntad och ny hemsk skräck skulle skaka oss, hade han tidigare varnat oss för att förföljelsen skulle öka alltmer i de sista tiderna. "
"För att ni borde förstå och tro och hålla det för säkert, att lidandets dag har börjat hänga över våra huvuden och världens ände och Antikrists tid har kommit närmare oss, något som vi alla måste stå emot förberedd för striden; ""
"Låt inte några av er, älskade bröder, vara så rädda för den framtida förföljelsen eller hotet av antikrists ankomst, för att ni ska vara beredda på allting genom evangeliets förmaningar och förordningar och av de himmelska varningarna. Antikrist kommer, men efter honom kommer också Kristus. Fienden går fram i raseri, men genast följer Herren för att hämnas våra lidanden och våra sår."
Victorinus: (AD ?-304)
"Han talar om profeten Elias, som är föregångaren till tiden för Antikrist, för församlingens upprättelse och etablering EFTER den stora och outhärdliga förföljelsen.
Kvinnan som är klädd i solen och har månen under sina fötter och bär kronan med tolv stjärnor på huvudet och är i barnsnöd, är den urkyrkan som består av fäder, profeter och helgon och apostlar. ...
Han skall också se till att en gyllene avbild av antikrist skall placeras i templet i Jerusalem, och att den avfallna ängeln skulle komma in, och därmed yttra sig genom röster och orakel... Herren, som förmanar sina församlingar angående den sista tiden och dess faror, säger: "Men när ni skall se det förakt som profeten Daniel talar om, stå i helgedomen, då må den som läser förstå.
Den korta tiden innebär tre år och sex månader, där djävulen, med allt som står i hans makt, kommer att hämna sig genom Antikrist mot församlingen." 

Min kommentar: Även Cyprian och Victorinus skriver att vi måste förberedas, instrueras och undervisas för att vi ska stå fasta i uthållighet inför de kommande händelserna, nämligen att förföljelsen från antikrist kommer medföra lidande. Dessa två tidiga ledarna läste skrifterna precis som vi gör, att vi måste genomgå den stora Vedermödan. Victorinus skriver även att den tiden är kort. Bara 3 år och 6 månader, 3½ år. 

Det inkom några frågor på det här inlägget som jag svarade på här.

Share:

Vittnesbörd om Arken och Kraftkällan - Heavy Shepherding!

Efter min förra artikel Skrämmande vittnesbörd om mörkret i dagens Kristenhet, En Otäck läsning fick jag in nästan 20 olika berättelser som styrkte vad som skrevs i artikeln. Den artikeln har blivit läst av nästan 5000 personer och har legat högst upp på Veckans 10 Mest Lästa nästan varje dag sen den lades ut. 

Nu har en syster i tron valt att lägga ut sin berättelse något som kräver mod och beslutsamhet. Gud välsigne dig.

Längst ner lägger jag in en video från Moriel Ministries där Jacob Prasch tar upp just Heavy Shepherding.
Mvh Jon-Are Pedersen


Hej ! jag hamnade av en ren tillfällighet !?? 😟på din hemsida el. blogg. Jag instämmer helt i vad du skriver om Mikael Enroos! Jag är helt chockad ! Stämmer med mina egna upplevelser på Kraftkällan för många år sedan: Jag gick där under ett par tre år efter att ha gått på Arkens bibelskola. Många av mina f.d. kamrater fanns där Arken är ett kapitel för sig! Om dem skulle jag kunna berätta hur mycket som helst: Bra att ni varnar för Mikael Enroos! Fortsätt med det! De är livsfarliga ! Du kanske också känner till att de gifte sig efter att han skilt sig utan att Kraftkällans församling visste om det!? De blev avslöjade ! Jag har pratat då med min äldre vän som då var medlem, så jag vet:

Artikel från Världen Idag

Jag skrev förra året till Mikael då jag upptäckt att han lagt ut bilder på deras hemsida på människor som de påstod blivit helade!! Flera sidor! Jag hittade även mig själv! Det var alltså ca 12 år sedan! Jag påpekade att enligt datalagen är detta förbjudet och jag krävde att de tog bort mig. Då fick jag ett mejl från Mikael Enroos där han hotade mig och sade att "han hoppades att jag blev frälst" !! (Jag har varit det sedan barnsben) När jag denna tid vid hans skilsmässa slutat gå där då jag upplevde hur osunt det var där. Jag hade starka upplevelser och Herren talade om det. Så fick jag för mig att jag skulle titta en gång på deras hemsida. När jag knappat in adressen och sidan kom upp på dator, så - TRO det eller EJ - så STOD det skrivet över skärmen " " "äktenskapsbrott " !!! Naturligtvis för mitt "inre öga" Jag blev väldigt undrande och kände att det var något som var fel. Då jag efter ett par dagar besökte en annan församling och i deras cafè . stötte på en kvinna som vistats mycket på Kraftkällan o varit mycket inne i deras kyrka, så frågade jag henne vad som hänt i Kraftkällan. Hon sade i en ton att "det finns msk som behöver bli upprättade" När jag då sade att jag nog vet vad som hänt och frågade om detta stämde att Mikael var skild. Så fick jag detta bekräftat. Mikael var hemsk i sina osunda utövningar " profetisk" som han sade ! Han kunde sätta FOTEN på människor då det låg på golvet !! OFTA hände det! Ett tag bad han "förebedjare " att lägga sig OVANPÅ människor !! En annan metod han körde med! Helt sjukt! Visserligen så var det kvinna till kvinna, men ändå !! Han tog i alla fall bort MIG från sin hemsida efter att jag sagt att i annat fall tvingades jag anmäla dem Hur det är med de andra vet jag inte. VET människor om att de finns med där? VARNA dem! Tack för ditt arbete att varna och upplysa! Var välsignad!

En gammal kvinna som varit på Kraftkällan berättade, att hon brukade kräkas när hon kommit hem. Det var så orent där ! Mikael lät Sanna , som du inte var hans fru ännu , samt en annan kvinna som var väldigt förälskad i Mikael, dansa i åtsittande kläder inför alla!! Var inte vanlig dans i glädje som kommer genom att Guds Ande kan beröra oss spontant . Mikael styrde allt. Ville tillägga detta.

Mikael stannade kvar långt in på nätterna med den nämnda kvinnan i Kraftkällans lokal. Hans dåvarande fru kom och knackade på dörren. Vilken orenhet !! VARNA för Mikael och Sanna! Vad jag vet har de inte tagit ansvar för vad de ställt till med, då många blivit sargade där.

Det borde också säga nåt om den tid vi lever i. VAR är de GODA HERDARNA som tar sig an de sargade fåren??😢

UTAN att begära pengar !!

Skriver igen

Nu skriver jag till dig igen. Tror det var ca 2 år sedan jag skrev om mina erfarenheter på Arkens bibelskola.

Blev så upprörd över att jag ännu en gång kom in på din blogg och läste hur människor försvarar dem.

Om du har kvar det jag skrev har du min tillåtelse att publicera det! Under synonym förstås. Jag vill vara anonym för att skydda mina barn o barnbarn.

Sedan så såg jag en person som skrev om Anita Björk. Det gjorde mig riktigt arg faktiskt!

En av mina kamrater hyrde ett rum av Anita i hennes villa för DYRA pengar! Hon ville INTE sänka hyran! Dusch och toalett fick hon dela med dem.

Jag vill tillägga hur Anita stod under en konferens och berättade att hon bett till Herren att hon skulle få en JETSTREAM till sin POOL !!

Helt sjukt! Så sade hon att ”Herren hade gett henne den” !!! En person hade kommit och sagt att denne ville ge henne den.

Anita drevs, enligt mig, av ett otroligt maktbehov! MÅNGA MÅNGA gjorde hon illa, mig inkluderat.

Man fick ju inte ”röra Herrens smorde” och kritisera !! 😟

Jag fick vår ekonomi totalt förstörd under de två år jag var där! Det tog många år att reparera skadan ,ja den är inte ens helt i fas ännu.

Ingen hjälp får man från ledningen när man skulle behöva. Däremot ska man ”tjäna frivilligt” Vad det än går ut över.

Jag var med en pingstförsamling nära där jag bor. Det gillade inte Linda! Hon frågade om jag sjöng i kören där!! De hade koll på var man befann sig,

Gunnar Bergling sade t.o.m. att man skulle bara vara på Arken när man gick där.

Tror att det faktiskt räddade mig, om man får säga så, att jag hade mina fötter i ett annat sammanhang o församling och inte gick på allt,

Tackar Gud att jag lyckades komma därifrån!

Tror att man blir så förblindad när man är på Arken så det är omöjligt att se att det är fullständigt fel lära i grunden.

En av de saker jag reagerade på särskilt i början var att så gott som alla böcker som vi skulle läsa i bibelskolan, var skrivna av Linda.

Jag har efter att jag lämnade Arken varit ut några gånger . Blir mer och mer övertygad om att de är inne på fel spår. Har bara känt att jag velat därifrån!

Många av ”flaggskeppen” i Arkens ledning har lämnat dem. Vilket har förvånat mig. Märk väl att en del av dessa personer som var mest hårda och hängivna.

Hilde Melin ex.vis som var studierektor,är en av dem. Hon var ca 20 år yngre än många av oss. Det hindrade inte henne att fara fram med en hårdhet mot eleverna som var häpnadsväckande.

Dessutom var hon Anita Björks totala undersåte. I ett samtal förde hon Anitas talan. Medan hon själv satt bredvid och hörde på! Såå omoget !

Vakna upp ni på Arken och inse vad ni genom hårdhet och självgodhet har gjort människor!

Hur många gånger har man stått i mörker och kyla och väntat på bussen, medan ledarna susat förbi i sina fina bilar! Skäms på er!

Ni får nu skörda det som ni sått!

Hej igen

Det blev nog ett missförstånd ang. vad jag skrev förra gången.

Skickade det till dig via mejl.

Du sade då att om jag gav mitt godkännande kunde du lägga ut det. Jag sade att jag skulle fundera på det, men återkom aldrig.

Ber om ursäkt. På något sätt så känner jag mig skyldig,och det verkar många med mig göra.

Så djupt sitter känslan " rör inte mina smorda" !!! Helt sjukt!

Om du gör bedömningen att jag gör det av rätt skäl, så har du min tillåtelse att lägga in mejlet jag skrivit nu, om det andra finns kvar. Så är det OK också.

Tycker att det är dags att ledarna på Arken förstår att det finns sår i människor som aldrig tycks läka.

Min familj har även fått känna av dem. Det förhärligar inte Gud.
Share:

Det Enkla Evangeliet Avslöjar det Falska!


(Ett inlägg jag skrev i FB-Gruppen Kristna Villoläror 15 Maj 2018.)

Några irriterade röster höjdes när vi så snabbt avfärdade vissa läror som falska läror och vissa "profeter" som falska profeter, med argumentet: "Ni kan inte så enkelt avfärda allt som falskt?" Självklart är inte allt falskt, och några predikanter är uppriktiga i sina hjärtan, men har anammat en felaktig lära som måste tåla granskas i ljuset av Guds ord. Paulus säger: De bedrar och blir själva bedragna, vilket visar att det kommer in genom bedrägeri och förleder människor. Även uppriktiga troende kan bli bedragna, ja även de utvalda kan bli bedragna säger Jesus i Matt. 24:24. Vad har vi för kriterier när vi bedömer en lära eller en predikant?
<hr>

Till er som inte riktigt förstått hur vi så ”enkelt” kan avslöja falska lärare, vill jag dela med er det enkla evangeliet. För om man förstår det enkla evangeliet är det lätt att avslöja det falska.

Det enkla evangeliet!

Moderna kristna är inte villiga att lida smälek för Kristi kors utan letar andra vägar att föra ut budskapet. Därigenom att vi inte vill stöta oss med människor blir vi sökarvänliga och skriver om det kristna budskapet. Resultatet är att Kristi kors mister sin kraft och församlingen sin sälta.

1 Kor. 1:17-18 För Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium, inte med visdom i ord, för att Kristi kors inte skulle vara förgäves. För talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som är frälsta är det Guds kraft.”

 1 Kor. 1:22-23 För judar begär ju ett tecken och greker söker efter visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för grekerna en dårskap, men för dem som är kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus, Guds kraft och Guds visdom.

I en genomgång av Skrifterna kan vi förstå vad som behövs predikas för människor, och varför det ska predikas för människor. Vi måste förlåtas och renas från synd och orättfärdighet! "Den vägen" är till för dem som har omvänt sig.

Jesaja säger i Jes. 35:8 ”En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas 'den heliga vägen'. Ingen oren skall färdas på den, MEN DEN ÄR TILL FÖR DEM. De som vandrar på den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.”

Jes. 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning (Det hebreiska ordet är Yeshuah och betyder Frälsning. Hur ljuvliga är inte fotstegen av dem som kommer och predikar Jesus?) och säger till Sion: "Din Gud är konung!"

I Matt. 1:21 säger ängeln varför han ska heta Jesus: ”...för han ska frälsa sitt folk från deras synder.”

I Mark. 1:15 börjar Jesus sin tjänst med att säga: ”Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium.”

I Matt. 16:21 står det: ”Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar, att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och bli DÖDAD och PÅ TREDJE DAGEN UPPSTÅ IGEN.”

I Matt. 17:22-23 fortsätter Jesus att predika korset för lärjungarna: ”Människosonen ska bli utlämnad i människors händer, och de ska döda honom, men på tredje dagen ska han uppstå igen....”

I Matt. 20:17-18 säger han samma sak: ”Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda, och de ska döma honom till döden, och de ska utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas. Men på tredje dagen ska han uppstå igen."

I Joh. 12:27 säger Jesus när han var på väg till Jerusalem och visste att korset väntade honom: ”Nu är min själ bedrövad, och vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund? Nej, JUST DÄRFÖR har jag kommit till denna stund.”

I Luk. 24:5-7, efter uppståndelsen visar sig två änglar för några kvinnor och också nu blir evangeliet predikat: ”Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, utan är uppstånden. Kom ihåg vad han sa till er, medan han ännu var i Galileen. Han sa: Människosonen måste bli utlämnad i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen.”

Man kan undra varför Jesus frågar Emmaus-vandrarna vad som hänt eftersom de var så bedrövade. Men jag kan tänka mig att det var för att han ville de skulle predika evangeliet. Vad säger Luk. 24:19-24 ”Och han frågade dem: Vad? Då sa de till honom: Det som har hänt med Jesus, som var en man från Nasaret, en profet, mäktig i gärning och ord inför Gud och allt folket. Och hur översteprästerna och våra rådsmedlemmar utlämnade honom till att dömas till döden och korsfäste honom. Men vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Och till allt detta kommer, att i dag är det den tredje dagen sedan detta hände. Och dessutom, några av våra kvinnor, som kom tidigt på morgonen till graven, har gjort oss uppskakade. När de inte fanns hans kropp, kom de och sa att de också hade sett en syn av änglar, som sa att han lever. Och några av dem som var med oss gick till graven och fann det vara så som kvinnorna hade sagt, men honom såg de inte.”

Jesus lyssnade till deras predikan, som faktiskt tog upp alla viktiga bitar i evangeliet: Jesu namn, hans död på korset, hans uppståndelse på tredje dagen, men de hade inte själva förstått budskapet. Jesus svarade dem: ”O, ni oförståndiga, så tröga ni är av hjärtat till att tro på allt det som profeterna har sagt! Måste inte Kristus lida detta och så gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem det som gällde honom i alla Skrifterna.” (Luk. 24:25-27).

Det är sorgligt att se församlingarna fokusera på allt oväsentligt, allt annat än evangeliet. Jag bedrövas också att se den okunskap många visar genom fina ord som ”missionsbefallningen”, och ”predika evangeliet”.

Med en viss ironi måste jag säga, det var ju tur för oss som har så olika inriktningar att Jesus gav en missionsbefallning till de karismatiska och en till de evangeliska, så vi kan fortsätta föra ut våra olika evangelium.

Matt. 28:18-20 är ”Missionsbefallningen” för de evangeliska och Mark. 16:15-20 för de karismatiska. Okunskapen visar sig i att vi inte inser att missionsbefallningarna i Matteus och Markus inte säger vad evangeliet ÄR. Är det Matteus, Markus, Lukas eller Johannes evangelium vi ska predika? Vad är evangeliet? 

Hur har vi kommit så på avvägar att vi inte förstår att Matt. 28:18-29, Mark. 16:15-20 och Luk. 24:46-48 ÄR Jesu fulla missionsbefallning? Skulle Jesus ge oss motstridande befallningar som om han ville underblåsa oenigheten i kristenheten? Nej!

Så här har jag sammanställt missionsbefallningen i de synoptiska evangelierna.

(Matt. 28:18) Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden.

(Mark. 16:15) Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.

(Luk. 24:46-48) Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är vittnen till detta.

(Mark. 16:16-18) Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor, de ska ta upp ormar och om de dricker något dödligt, ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska.

(Matt. 28:19-20) Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Amen.

(Mark. 16:19-20) Därefter, sedan Herren hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade, och Herren verkade med dem och bekräftade Ordet genom de tecken som åtföljde det. Amen.

Hur behöver vi reagera på det?

Matt. 10:34-39 Ni ska inte tänka att jag har kommit för att sända fred på jorden. jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. För jag har kommit för att skilja en man från sin far, och en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, så att man får sina egna till fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Och den som inte TAR SITT KORS PÅ SIG och följer mig, han är mig inte värdig. Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det.

Matt. 16:24 Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. för den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, ska finna det.

Mark. 8:34-38 Sedan kallade han till sig folket tillsammans med sina lärjungar och sa till dem: Den som vill bli min efterföljare, han måste förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Men den som skäms för mig och mina ord, i detta horiska och syndiga släkte, för honom ska också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna

Detta är vår reaktion på evangeliet i ett nötskal, det enkla, och kommer någon och puffar upp dig och ditt köttsliga sinne, eller kommer någon och predikar en annan Jesus, ett annat evangelium i en annan ande (2 Kor. 11:4), då vare han förbannad! (Gal 1:8 + 9).

Upplever du att det är svårt att avslöja det falska, lägg då ner ditt eget liv inför Jesu fötter dagligen och överlämna dig själv helt och fullt i Hans händer, för han har sagt: Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. (Ps. 32:8).

För om du tar ut bjälken ur ditt eget öga (gör upp med synden i ditt eget liv) så kan du se så tydligt att du kan ta ut flisan ur din broders öga, för flisan SKA UT!

Gud välsigne er.

Share:

Studie om änglasyner genom Apostlagärningarna!


Om vi jämför dagens ”profetsyner” med Apostlagärningarnas märker vi en tydlig skillnad mellan dagens "profeter" och Bibelns. Jag börjar med dagens "profeter" och tar sedan upp Bibelns berättelser, så får du jämföra och märka skillnaden.

T.ex. om vi tar Todd Bentleys kvinna Jessa Bentley så berättar hon i en video om hur hon pratar med den avdöde Oral Roberts och ser dansande elefanter (som förutsäger väckelse) och jämför med de syner och uppenbarelser i Apostlagärningarna. förstår vi att något är allvarligt fel.

Vi kan ta Heidi Baker och hennes ”visioner” av kungakronor som flyttas, olja som droppar ur händerna på församlingen hon talar till, visioner som inte har någon nytta i någons liv. Jeremia pratar om dessa profeter som profeterar välgång, härlighet och framgång för människor med oomvända hjärtan, hårda hjärtan, sådana som föraktar Herren.

Sen har vi de som vittnar om hur Jesus kliver in när som helst, morgon, middag, kväll och natt, för att ge någon flummig uppenbarelse som inte stämmer överens med det skrivna Ordet. De verkar ha ett ”stort företräde” framför oss ”vanliga” kristna. De ser Jesus titt som tätt, rycks upp till himlen för promenader med Gud, och pratar med avdöda släktingar eller kristna. Om man kan sin Bibel ser man direkt att detta är falska profeter och de profeterar sina hjärtans falska uppenbarelser och inte ord som kommer ur Herrens mun!

Jer. 23:16-17 Så säger HERREN Sebaot: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från HERRENS mun. Om och om igen säger de till dem som föraktar mig: " HERREN har sagt: Det skall gå er väl." Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de: "Ingen olycka skall drabba er."

Vi börjar med genomgången och lägg märke till att inga syner, uppenbarelser eller tilltal kommer för att bygga upp apostlarnas köttsliga sinne eller är ”privata” tilltal utan de är avgörande för församlingens upprättelse och uppbyggelse. Det är heller inte så att änglar visar sig medan de sitter i sin fåtölj eller under ett ett trevligt möte. Däremot kommer synerna och uppenbarelserna mitt under svår förföljelse och hot. De sitter i fängelse, svävar i livsfara, de kommer under förföljelse och alltid som svar på den gudsfruktan och sanning som fanns i dem. Aldrig kom Jesus till dem när de myste framför brasan. De kunde inte heller bestämma när Jesus skulle visa sig, eller när en ängel kom för att hjälpa dem.

Apg. 5:19-20 Men en Herrens ängel öppnade om natten fängelsets portar och förde ut dem och sa: Gå och ställ er i templet och tala till folket alla de ord som hör till detta livet. SRB16.

Kommentar: Petrus och Johannes fängslades av fariseerna och saducéerna då de såg att apostlarna predikade evangeliet och många blev botade. De ville hindra dem från att fortsätta. Dagen efter skulle de ställas inför Stora rådet. Ängeln öppnar fängelsets portar.

Apg. 7:55-56 Men han, fylld av den Helige Ande, såg in i himlen och fick se Guds härlighet och Jesus stå på Guds högra sida, och han sa: Se, jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida. SRB16.

Kommentar: Stefanus hade precis predikat en stark predikan mot Israels hårda hjärtan och trolöshet mot Gud. Fariseerna dödade honom i vansinne.

Apg. 8:26 Men en Herrens ängel talade till Filippus och sa: Stå upp och gå söderut på den vägen som leder från Jerusalem till Gasa. Den är öde. SRB16.

Kommentar: Ängeln säger åt Filippus att ställa sig vid en öde väg och det kom en viktig person, den etiopiska finansministern kom den vägen.

Apg. 8:29 Då sa Anden till Filippus: Gå fram och håll dig intill denna vagn. SRB16.

Kommentar: Filippus hörde då vad hovmannen läste och kunde börja predika evangeliet utifrån den texten.

Apg. 8:39-40 När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer, utan fortsatte glad sin resa. SRB16.

Kommentar: Filippus behövdes på annat håll, och Hjälparen tog honom dit han skulle. Han hade ju lytt Herren och gått ut till en öde väg, där ingen vanligen färdades. Detta hör till ovanligheterna även i Bibeln, att någon förflyttas på det viset.

Apg. 9:3-6 Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, så strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då sa han: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den du förföljer, det är svårt för dig att spjärna mot udden. Både skälvande och med förvåning sa han: Herre, vad vill du att jag ska göra? Då sa Herren till honom: Stå upp och gå in i staden, så ska det bli sagt till dig vad du måste göra. SRB16.

Kommentar: Paulus var viktig för evangeliets framgång, samtidigt som Jesus fick stopp på en persons förföljelse av församlingen så fick han tidernas största apostel som skulle sprida evangeliet i hela världen. En väldigt viktig händelse i evangeliets och församlingens historia.

Apg. 9:10-16 Och i Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Och till honom sa Herren i en syn: Ananias! Och han svarade: Se, här är jag, Herre. Då sa Herren till honom: Stå upp och gå till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus från Tarsus, för se, han ber. Och han har i en syn sett en man som heter Ananias komma in och lägga sin hand på honom för att han ska få sin syn igen. Då svarade Ananias: Herre, jag har av många hört om den mannen, hur mycket ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och här har han nu med sig fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: Gå, för han är ett utvalt redskap åt mig till att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. SRB16.

Kommentar: En okänd lärjunge får ett stort uppdrag av Herren och det visar hur de levde i trons lydnad. Det var också viktigt för Paulus att Jesus gav honom bekräftelse på vad han hört Herren säga. Ananias fick uppenbarelsen att Paulus skulle lida mycket, och stå framför kungar och hedningar och även Israels barn och vittna om den uppståndne Kristus.

Apg. 10:3-6 Omkring nionde timmen på dagen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Kornelius! Och då han fick se honom blev han förskräckt och sa: Vad är det, Herre? Då sa han till honom: Dina böner och dina gåvor har stigit upp och har blivit ihågkomna inför Gud. Så sänd nu några män till Joppe för att hämta Simon, som kallas Petrus. Han gästar hos en viss Simon, en garvare, som har ett hus vid havet. Han ska säga till dig vad du ska göra. SRB16.

Kommentar: Guds ängel uppenbarar sig för den första hednakristna personen och ger konkreta detaljer i vem han ska leta upp och var han finns. Ett löfte till Abraham skulle uppfyllas, och som var bekräftat genom profeterna, att Kristus skulle sättas till ett ljus också för hednafolken. Och att till hans namn ska hednafolken sätta sin förtröstan.

Apg. 10:11-16 Och han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner till honom. Den var hopbunden i alla fyra hörnen och sänktes ner till jorden. I den fanns alla slags fyrfota djur på jorden och vilddjur och krälande djur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: Stå upp Petrus, slakta och ät. Då sa Petrus: Nej, nej, Herre, för jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då talade rösten på nytt för andra gången till honom: Vad Gud har gjort rent ska du inte kalla orent. Och detta skedde tre gången, sedan togs duken upp till himlen igen. SRB16.

Kommentar: Runt samma tid som Paulus blir kallad talar Jesus till Petrus, den främste i församlingen, om hedningarnas upptagande i den sanna vinstocken. Det var han som först fick lära sig att inte förkasta hedningarna utan uppta dem som bröder. Viktigt för Paulus senare resa till Jerusalem.

Apg. 10:19-20 Medan Petrus tänkte på synen, sa Anden till honom: Se, tre män söker dig. Stå därför upp och gå ner och följ med dem utan att tveka, för jag har sänt dem. SRB16.

Kommentar: Anden ger Petrus förklaringen till synen han nyss hade.

Apg. 12:7-10 Och se, då stod en Herrens ängel där och ett ljussken lyste i rummet. Och han stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: Stå genast Upp. då föll kedjorna från hans händer. Och ängeln sa till honom: Spänn på dig ditt bälte och ta på dig dina sandaler, och han gjorde så. Och han sa till honom: Ta på dig manteln och följ mig. Så gick Petrus ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt, utan trodde att han såg en syn. Och sedan de hade gått genom första och andra vakten, kom de till järnporten som ledde ut till staden. Den öppnade sig för dem av sig själv, och när de kom ut gick de en gata fram och i detsamma försvann ängeln ifrån honom. SRB16.

Kommentar: Petrus skulle avrättas dagen efter men det var inte Herrens plan. Petrus hade mycket kvar att göra för evangeliet och sände därför sin ängel för att föra ut honom i frihet.

Apg. 13:2 När dessa gjorde tjänst inför Herren och fastade, sa den Helige Ande: Avskilj åt mig både Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. SRB16.

Kommentar: Här talar den Helige Ande om att avskilja två apostlar för tjänst. Det var några år efter Paulus omvändelse och äntligen bekräftade Anden den kallelse Paulus visste han fått. Detta ska vara vanligt bland oss.

Apg. 13:4 Så efter att dessa hade blivit utsända av den Helige Ande kom de ner till Seleucia och seglade därifrån till Cypern. SRB16.

Apg. 16:6 När de hade rest genom Frygien och det galatiska landet, blev de hindrade av den Helige Ande att predika Ordet i Asien. SRB16.

Apg. 16:7 Efter att de hade kommit fram till Mysien försökte de ta vägen till Bitynien, men Anden tillät dem det inte. SRB16.

Apg. 16:9 Och på natten såg Paulus en syn: En man från Makedonien stod där och bad honom och sa: Kom över till Makedonien och hjälp oss. SRB16.

Kommentar: Paulus lydde Anden men förstod nog säkert inte varför. Det är först här han får förklaringen till det, genom en syn. Anden ville inte de skulle gå till Frygien och Mysien utan de skulle till Makedonien. Det här borde vara vardag för oss.

Apg. 16:26 Då kom plötsligt en kraftig jordbävning, så att fängelset skakades i sina grundvalar. Och i detsamma öppnades alla dörrarna, och allas bojor blev lösta. SRB16.

Kommentar: Paulus och Silas blir släpade till stadens torg därför att de hade kastat ut den spådomsanden ur flickan i Filippi. Detta retade upp folket och de blev piskade och slagna och kastat i den innersta fängelsehålan.

Apg. 18:9-10 Då sa Herren till Paulus i en syn om natten: Frukta inte utan tala, och tig inte. För jag är med dig och ingen ska angripa dig för att skada dig, för jag har mycket folk i denna stad. SRB16.

Kommentar: Herren uppenbarar sig för Paulus när han var i Korint. Han ville att Paulus skulle stanna kvar där för att grunda församlingen: ”För jag har mycket folk i denna stad.” Och vi har i dag två viktiga brev från Paulus till församlingen i Korint som resultat av hans lydnad.

Apg. 20:22-23 Och se, bunden i Anden går jag nu till Jerusalem, och vet inte vad som där ska hända mig, utom det att den Helige Ande i alla städer vittnar och säger, att bojor och lidande väntar mig. SRB16.

Apg. 21:4 Och efter att vi hade funnit lärjungar där, stannade vi hos dem i sju dagar. Genom Anden sa de till Paulus att han inte skulle fara upp till Jerusalem. SRB16.

Kommentar:

Apg. 21:10-11 Och medan vi dröjde kvar där i flera dagar, kom en profet vid namn Agabus ner från Judeen. Då han hade kommit till oss, tog han Paulus bälte och band om sina händer och fötter och sa: Så säger den Helige Ande: Den man som äger detta bälte ska judarna binda så här i Jerusalem och utlämna honom i hedningarnas händer.

Kommentar: den Helige Ande vittnar om svårigheter och lidande för Paulus, och genom det prövas Paulus trofasthet och lydnad. Prövningen bestod i att Paulus fått instruktioner om att åka till Jerusalem genom den Helige Ande, och den Helige Ande ville att han skulle veta vad han gick in i. Vi känner igen detta från 1 Kung. 13:21-22 ”Han ropade ut till gudsmannen som hade kommit från Juda: 'Så säger HERREN: Därför att du varit upprorisk mot HERRENS ord och inte lytt den befallning som HERREN, din Gud, har givit dig, utan vänt tillbaka och ätit och druckit på den plats där han hade förbjudit dig att äta och dricka, därför skall din döda kropp inte komma i dina fäders grav.'” Paulus kände mycket väl till hur Gud prövade den unga profeten genom att sända den gamla profeten i hans väg. På samma sätt prövade Gud Paulus' lydnad genom att skicka profeten Agabus. Gud prövar oss dagligen.

Apg. 22:17-21 Men när jag hade kommit tillbaka till Jerusalem, hände det medan jag bad i templet, att jag kom i hänryckning och såg honom, och han sa till mig: Skynda dig och lämna genast Jerusalem, för de kommer inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Och jag sa: Herre, de vet att det var jag som lät fängsla och i synagogorna piska dem som trodde på dig. Och när din martyr Stefanus blod blev utgjutet, var också jag med och samtyckte till hans död och vaktade kläderna åt dem som dödade honom. Då svarade han mig: Gå, för jag ska sända dig långt bort till hedningarna. SRB16.

Kommentar: Här uppenbarar sig Jesus för Paulus för att varna honom. Agabus profetiska tilltal, om att Paulus skulle utlämnas i hedningarnas händer, bekräftas av Herren själv.

Apg. 23:11 Och följande natt kom Herren till honom och sa: Var vid gott mod, Paulus. För som du har vittnat om mig i Jerusalem, så måste du också vittna i Rom. SRB16.

Kommentar: Här ser vi Jesus bekräfta Paulus resa till Rom. Och han kommer senare att vädja till kejsaren.

Apg. 27:22-24 Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. För inte ett enda liv ska gå förlorat bland er, utan endast skeppet. För i natt stod en ängel från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar, bredvid mig och sa: Frukta inte, Paulus, du ska stå inför kejsaren, och se, alla som seglar med dig har Gud skänkt dig.

Kommentar: Det var en resa med fara för livet, och Herrens ängel uppenbara sig för att berätta att de skulle överleva och inte dö.

Summering: Genom hela Apostlagärningarna läser vi hur, när och varför Jesus eller en ängel uppenbarade sig för lärjungarna, varför den Helige Ande sände profeten Agabus. Det var vid varje viktig korsning där evangeliet skulle utbreda sig, när det var fara för liv, när någon ville hindra Guds verk, som apostlarna och den första församlingen fick änglasyner och Herren på besök, och inte som dagens falska profeter som titt som tätt stöter på Herren eller någon ängel, som åker på astralresor till himlen på eget bevåg och vilja.

Låt Ordet få plats i ditt hjärta, så du inte blir bedragen, för det vi ser i dag stämmer inte med hur Gud uppenbarade sig i det skrivna Ordet.

Share:

Dave Hunt - Romersk-Katolicism är inte kristendom

Introduktion

Om vi jämför Bibeln med katolsk lära ser vi otaliga stora skillnader och avvikelser från sann kristen tro. Det är därför viktigt att vi som troende vet skillnaden och inte går in i en enhet Gud inte har behag i.  

I videon under ger Dave Hunt sin anföring i en debatt med en romersk-katolik och jag har valt att göra ett transkription och sedan översätta den då detta är viktigare än någonsin i dessa tider av ”enhet”.

Dave Hunt var en apologet och skrev flera böcker, bland annat En Gurus Död. Hans inblick i falsk religion är imponerande och fler bör ta del av hans undervisning.

Guds frid

/Jon-Are Pedersen

(Jag har nu lagt in länkar till viktiga namn och dokument. Länkar inom [] leder till punkten som tas upp i Youtube-videon.)


Dave Hunt

Ifall romersk-katolicism kan eller inte kan jämföras med den tidiga kristendomen beror på vilken definition vi har på tidig kristendom. Min meningsmotståndare kommer nog utan tvekan citera några tidiga kyrkofäder från den tidiga kyrkan för att visa att de hade liknande tro som romersk-katolicism.

Men den tidiga kristendomen hittar vi i Bibeln. Och allt, spelar ingen roll hur uråldrigt det är, som motsäger Skrifterna är inte kristendom överhuvudtaget. Till och med övertygelser och utövande av kyrkans ledare som kom med generationen efter apostlarna kan inte ses på eller anses vara sann kristendom, och ännu mindre dem som kom i ännu senare generationer. Varför? Därför att redan under apostlarnas tid hade många kyrkoledare gått vilse från den sanna tron.

Paulus sa att redan i hans dagar hade alla i Asien vänt sig bort från honom. Avfällingar uppstod redan genom de äldste i Efesus som Paulus tränat personligen. Det fanns knappt någon lokal församling på apostlarnas tid som inte hade vandrat bort från sanningen. De flesta breven skrevs för att rätta till felaktigheter som redan hade spridits bland de tidiga kristna. Därför vågar vi inte försöka hitta sann kristendom bland deras Skrifter eller tro och utövande ens bland de ledare som var samtida med apostlarna, än mindre av kyrkoledare som kom i efterföljande generationer. Tidig, oavsett hur tidig, betyder inte nödvändigtvis "rätt". Frågan är, är det sann eller inte sann kristendom. För att ta reda på det, behöver vi vända oss till den högsta auktoritet vi har, Jesus Kristus och Hans ord. Där hittar vi både det fullkomliga exemplet och tillrättavisningen av villfarelser som ganska snart började smygas in i församlingen. Och när vi jämför romersk-katolicism med sann kristendom, som den presenteras i Nya Testamentet, upptäcker vi snart iögonfallande motsägelser. Jag har bara tid att presentera några få.

1)

[1:45] I sin bok, Vicarsof Christ, framhåller Peter De Rosa, själv katolik, att hans kyrka blev ”den mest förföljande tro världen någonsin skådat, som i Kristi namn befallde alla som inte höll med hennes dogmer att torteras och brännas, genom att befalla kungatroner att påtvinga katolicismen på alla sina underordnade under hot om tortyr och död. Påve Urban II, som utfärdade det första manifestet för korstågen, befallde att alla heretiker skulle torteras och brännas. Det blev en dogm för romersk-katolicism.” Bara som ett exempel, påve Martin V befallde Polens kung att utrota Husiterna, som fick sitt namn efter Johannes Huss. Påvens befallning löd ”Vänd dina arméer mot bohemerna, bränn, massakrera, för inget kan vara mer angenämt för Gud än att utrota Husiterna.” DETTA ÄR INTE kristendom.

Roms tortyr av miljoner under inkvisitionen och Roms skoningslösa massaker av kristna under flera århundraden kan inte jämföras med tidig kristendom. Det var påvarna som skapade inkvisitionen, som befallde tortyr och mord på alla de benämnde heretiker. De Rosa påminner oss om att ”Påve Innocentius II mördade långt fler kristna på en eftermiddag, (12 000), än någon av de Romerska kejsarna gjorde under hela sin tid på tronen.” Historikern Will Durant skriver ”Jämfört med påvarnas förföljelse av heresi i Europa, var Romarnas förföljelse de tre århundradena efter Kristus, mild och medmänsklig.” Även om den Katolska Kyrkan rätt hedrar martyrerna under de hedniska kejsarna, vill hon inte erkänna att hon själv har slaktat lång fler, och det i Kristi namn. Igen måste jag säga: DETTA ÄR INTE KRISTENDOM.

Den tidiga kyrkan, precis som Kristus själv, förföljde aldrig någon utan blev själv grymt förföljt. Den katolske historikern Von Dohlen påminner oss ”Sedan 1183 var kyrkans åsikt att varje avsteg från hennes lära måste straffas med döden. Och det med den mest grymma död genom att brännas. Från 1200 till 1500 A.D., har den långa raden av påvliga förordningar för inkvisitionen, med ökande hårdhet och grymhet, fortsatt utan avbrott. Varje påve stadfäster och förbättrar sina företrädares apparat för ett enda ändamål, att fullständigt rycka upp med rötterna alla olikheter i tron. Det var enbart påvens fullkomliga befallningar och uppfattningen om deras ofelbarhet som gjorde att den kristna världen accepterade inkvisitionen, som motsäger även de enklaste principerna för kristen rättvisa och skulle blivit förkastad med en universell avsky och skräck av den tidiga kyrkan.” Detta kom från en av 1900-talets eminenta katolska historiker. Även att tortera och mörda riktiga heretiker är avskyvärt i Kristi ögon.

Ändå, en annan katolsk historiker skriver ”Av över åttio påvar i en linje från det trettonde århundradet, var det ingen av dem som ogillade denna teologi och inkvisitionens maskineri. Tvärtemot, satte de en efter en sitt egna grymma prägel på hanteringen av denna dödliga maskin. Dessa handlingar har aldrig upphävts eller erkänts som fel, än mindre fördömts och förkastats av den Katolska Kyrkan och hur kan de, med åttio ofelbara påvar som bekräftar dem.” Vilket tar oss till nästa punkt.

2)

[5:01] Den diktatoriska makten hos påvarna. The Code of Cannon Law, kanon 333 §3 deklarerar ”Det finns varken överklagande eller återkallande av en dom eller ett dekret från den romerska påven.Vatican II säger samma sak och kräver absolut lydnad. En sådan diktatorisk kontroll över kyrkan står i stark motsats till tidig kristendom. Varken Petrus eller Paulus, inte heller några andra apostlar krävde eller utövade någonsin en sådan tyranni. Kristus kallade människor till sig av fri vilja. Petrus skriver att Kristus aldrig undertryckte eller hotade någon, inte heller gjorde apostlarna. Men den Romersk-Katolska Kyrkan har gjort så i århundraden och har aldrig erkänt att det var fel eller bett om förlåtelse för det, och håller fortfarande miljontals i skräck, för utan underkastelse för hennes bestämmelser, är hon fördömd.

3)

[5:44] Den Katolska Kyrkan har upprepade gånger sålt frälsning för pengar. Påvarna gjorde en lista på alla brott, allt från piratverksamhet, till mord, till incest, med ett pris, och med sin absoluta auktoritet, kunde de bevilja syndernas förlåtelse för varenda en. DETTA ÄR INTE KRISTENDOM.

Försäljningen av avlaten var en av många orsaker till reformationen. Och den fortsatte i hundratals år efter det. Till exempel, i 1800-talets Spanien tvingades alla över sju år att köpa det årliga påvliga dekretet, minst en gång per år. Ingen fick begravas utan det senaste dekretet i kistan. Påven beviljade omedelbart syndernas förlåtelse för allt utom heresi och kyskhetslöftet, för den som köpte dekretet. DETTA ÄR INTE KRISTENDOM.

Columbus bad sarkastisk om pengar, och han sa ”Den som har pengar har makten att föra själar in i paradiset.” Mycket av den makalösa rikedom som idag uppvisas av kyrkan i Rom förvärvades med försäljningen av frälsning. DET ÄR INTE BIBLISK KRISTENDOM, och inte heller bara en historisk händelse.

Än idag kan man förvärva ett mässkort på bårhusen, skriva in ett namn på en avdöd, ge ett offer till en kyrka i utbyte mot att mässkortet placeras på altaret under mässan, påståeligt för att reducera lidande för den avdöde i skärselden, och hjälpa honom ett steg närmare himlen. En vän berättade nyligen för mig att hans far precis hade dött och $2 000 i mässkort hade köpts till hans begravning. Rika katoliker lämnar oftast en stor summa pengar till kyrkan för att få mässan läst för de dödas skull. Inget sådant förfarande kan hittas i Nya Testamentet, och det är inte kristendom. Men Vatican II fördömer än idag, med anatema, alla som inte accepterar skärselden och avlaten. Om du i publiken, som är katolik och inte tror på detta, har du blivit antematiserat av Vatican II vare sig du vet om det eller ej.

4)

[7:34] Kristus hade ingenstans att vila sitt huvud och Petrus vittnade och sa ”Silver eller guld har jag inte.” Som kontrast lever påvarna i mer än ett palats på 1100 rum var och badar i rikedom som skulle få Mitos att rodna. Besökande finner hisnande skatter i Sixtinska kapellet, Vatikanmuseumet och andra egendomar tillhörande Vatikanen. Nino Lo Bello, en tidigare korrespondent för Buisness Week i Rom kallar Vatikanen ”The Tycoon on the Tiber” “Företagsjätten på Tiber” på grund av dess oräkneliga rikedomar och världsomspännande företag. Vatikanen äger en-tredjedel av Roms fastigheter och är förmodligen världens största ägare av aktier och obligationer. Den häpnadsväckande rikedom och den pompa och ståt i ritualer som följer dem, är inte ens tillnärmelsevis i relation till apostlarna och den tidiga kyrkan. De Rosa kommenterar ”Alla förslag till påven att sälja all han har och ge till de fattiga mottas hånfullt som opraktiskt. Den rike unga mannen i evangelierna reagerade likadant. Jesus levde hela sitt liv enkelt, han dog naken, och offrade sitt liv på ett kors. När påven upprepar det offret vid den påvliga högmässan kan man inte ens föreställa sig en större kontrast. Utan någon tanke på ironi klär sig Kristi ställföreträdare i guld och dyrbar silke.

Kristi nakna kropp och blodstänkta kors blir hånad, inte bara genom guldkors och luxuösa altare och dyrbara skrudar, men också genom själva mässan. Eukaristin är, enligt §1129 i den Nya Universella Katekesen ”nödvändigt för frälsningen.” Likväl säger Bibeln, och apostlarna och de tidiga kristna predikade, att Kristus med ett enda offer gav oss frälsning. Vatican II förnekar det fullbordade verket genom att säga att vår försoning är på väg att fullbordas genom den påstådda representationen av ett och samma offer upprepad i eukaristin. Likväl säger Hebreerbrevet 9:12 att med sitt eget blod ”vann han en evig förlossning.” Både Bibeln och katolicismen kan inte ha rätt. Vilken vill du tro? Försoning kan inte både vara et fullbordat verk och samtidigt vara på väg att fullbordas på romerskt-katolskt altare? Ändå vidhåller katolicismen, att varje gång mässan firas, skänks det till den trofaste en avbetalning på förlåtelsen till frälsningen. Motsägelsen är fatal. Hebreerbrevet 10 deklarerar det faktum, att gamla testamentets offer skulle upprepas dagligen och bevisade att de inte kunde ta bort straffet för synden. Sedan står det i kontrast till Kristi en-gång-för-alla-tider offer på korset vilket betalade för fullt straff och utropar ”Det behövs längre något offer för synd.” Men ändå påstås eukaristin vara ett offer och det som förlåter synd och måste kontinuerligt upprepas. DETTA ÄR INTE BIBLISK KRISTENDOM.

5)

[10:32] Som en konsekvens av detta har katoliker ingen frälsningsvisshet på grund av att det är en pågående process som utförs av kyrkan och aldrig tar slut. Inte ens påven själv kan säga hur många fler mässor det behövs för att befria från skärselden och öppna upp himlens portar för någon. I direkt kontrast säger 1 Joh. 5:13 Detta har jag skrivit till er som tror på Guds Sons namn, för att ni ska veta (här och nu) att ni har (tillhör dig här och nu) evigt liv, och för att ni ska tro på Guds Sons namn.” Jesus sa jag ger mina får evigt liv som en gratis gåva, och de kommer aldrig mer gå förlorade. Man kan inte ha evigt liv idag och vara fördömd i morgon. Men katoliker lever i en konstant skräck för att förkastas. Att äta kött på fredagar var tidigare skäl till förkastelse. DETTA ÄR INTE KRISTENDOM.

Om en skuld har fullt ut betalats tillbaka är det onödigt att fortsätta amortera på den. På samma sätt skulle det vara meningslöst eller ens ha något värde att tala om att göra den förflutna betalningen ”ständigt närvarande” som man påstår eukaristin gör för Kristi offer. Ingen förfluten händelse kan göras ständigt närvarande. Och det behövs inte göras med Kristi offer på Golgata, även om det skulle vara möjligt. Skulden har betalats fullt ut. Men den fulla betalningen förnekas genom att utropa att varje firande av mässan fördelar ytterligare betalning till Gud för deltagarnas synd. En sådan lära är INTE KRISTENDOM, oavsett hur tidig den uppstod i kyrkan.

6)

Reflektera över celibatet som har påtvingats katolska präster och nunnor. I den tidiga kyrkan var celibat valfritt för alla. Paulus levde i celibat och han rekommenderade det för alla, men konstaterade att de andra apostlarna, inklusive Petrus var gift och att också han hade rätt att gifta sig. Genom att påtvinga celibatet på tio-tusentals som önskar bli präster eller nunnor, men som inte är kapabla att upprätthålla en sådan onaturlig livsstil, har Rom skapat en allmänt spridd omoral och hyckleri. Påve PiusII själv sa att Rom var den enda stad som styrdes av oäktingar, söner av påvar och kardinaler som påstod sig leva i celibat. Ett gammalt skämt var att Rom hade fler prostituerade än någon annan stad därför att den hade flest som levde i celibat. En sådan omoral begränsas inte bara till historien.

Ärkestiftet i Santa Fe New Mexico håller på att gå bankrutt på grund av alla rättsprocesser på grund av prästernas sexuella eskapader. Franciskus Teologiska seminarium i Santa Barbara har nyligen fått stänga på grund av prästernas sexuella affärer. Och på liknande vis sker det i hela Amerika där den Katolska Kyrkan har betalat ut hundratals miljoner i rättsliga förlikningar bara de senaste två åren för hålla skandalerna undan tidningarna. Problemet är världsomfattande. Sex franska kvinnor åkte nyligen till Rom för att vädja till påven att upphäva celibatet, och de representerade tusentals kvinnor i ett sexuellt förhållande till sådana präster som sa sig leva i celibat och de måste hålla sina förhållande hemliga och kan inte ens berätta för sina barn vem deras pappa är. Påven vägrade ta emot dem. Kravet på celibat var okänt för den tidiga kyrkan. Det ÄR INTE KRISTENDOM, det är INTE BIBLISKT, också på denna punkten finns det inga likheter mellan Romersk-Katolska kyrkan och den tidiga kristendomen.

Kristus sa till Pilatus Mitt rike är inte av den här världen så därför slåss inte mina tjänare. Ändå har påven i århundraden haft kommandot över arméer och flottor och utkämpat krig i Kristi namn, för att utöka deras jordiska domäner och slaktat hela städer, inklusive kvinnor och barn. DETTA ÄR INTE KRISTENDOM.

Detta var absolut obekant för den tidiga kyrkan under de tre första århundradena, och förbjuds grundligt i Bibeln. Men den Romersk-Katolska kyrkan har aldrig erkänt att detta var fel och i 1870, när Italien uppnått frihet från påven, och Pius IX var instängd i Vatikanen, dundrade han ut sina förbannelser över alla som hade befriat stora områden över vilken påven hade regerat som diktator under flera hundra år. Här ser vi igen att Romersk-Katolska kyrkan är just en antites och motsats till den tidiga kyrkan.

7)

Påvarna var de första som satte judarna i getton, som tvingade dem bära ett märke som identifierade dem, förstörde deras synagogor och deras Skrifter och som under flera århundraden fördrev eller massakrerade alla som inte konverterade till romersk-katolicism. Hitler rättfärdigade Förintelsen genom att säga han bara avslutade vad kyrkan hade gjort mot judarna i hundratals år. DETTA ÄR INTE BIBLISK KRISTENDOM. Även om hon påstår att kyrkan idag har en annan inställning till judarna och visar på sin senaste överenskommelse med Israel, så väntade Rom 46 år från 1948 innan hon officiellt erkände Israels rätt till det land Gud gett henne. Och Rom motsätter sig fortfarande Israels kontroll över Jerusalem och vill att staden ska stå under internationellt styre.

8)

Bön till Maria var okänt för den tidiga kyrkan. Och det finns inget försvar för detta i Bibeln. Ändå riktar romersk-katoliker sina böner till Maria, som hon måste vara Gud för att kunna besvara. I Den Heliga Faderns bön inför det marianska året, ber påven Maria att trösta, leda, styrka och skydda hela mänskligheten. För att kunna det, behöver hon vara allsmäktig, allvetande, och allestädes närvarande. Dessutom avslutar han sin bön med ”bevara oss O jungfru Maria, på vår trosvandring, och skaffa oss nåd som ger evig frälsning.” Detta är hädelse. Kristus vann evig frälsning och erbjuder den till alla som en fri gåva, utan någon som helst hjälp från Maria. För att bevara alla romersk-katoliker på deras trosvandring behöver Maria ännu en gång vara Gud. Men faktum är att Gud Fadern, Sonen och den Helige Ande leder oss och bevarar oss. Men för en katolik är det Maria som gör det. DETTA ÄR INTE KRISTENDOM. Rosenkransen avslutar med sin sista begäran ”Hell, heliga drottning (så klart himlens drottning), nådens moder, vårt liv, vår ljuvlighet, och vårt hopp. Till dig ropar vi, bortdrivna Evas barn. Till dig sänder vi upp vår suckan, sorg och tårar i denna tårarnas dal. Barmhärtige medlare, vänd dina ögon till oss i nåd...” osv.

Ser Marias barmhärtiga ögon verkligen alla i hela världen? Är hon verkligen nådens moder? Fanns inte Guds nåd långt innan Maria föddes? Vi läser om Guds nåd i Psalm 39:17, och uppmuntras förtrösta på Guds nåd, Psalm 52:8, Lukas 1:78 och många andra verser, men ALDRIG ett enda ord, i hela Bibeln, om Marias nåd gentemot mänskligheten. De som känner Guds nåd har inget behov av Marias, faktiskt skulle hon behöva vara omnipotent, omniscient och omnipresent för att kunna nå ut med sin nåd till hela mänskligheten. Bibeln nämner ofta nåd och frid som kommer från Gud till troende, men INGENSTANS finns det ens en hint om att nåd skänks av Maria till någon. Och ändå lär rosenkransen ut beroende av hennes nåd, ”till dig ropar vi” istället för på Guds.

När det gäller att Maria är himlens drottning säger Bibeln att Kristus är Konung. Men aldrig att det finns en himmelsk drottning, än mindre att det skulle vara Maria. Om det skulle finnas en drottning skulle det vara Kristi brud, församlingen, men hon beskrivs aldrig som himmelens drottning. Den enda himmelens drottning som nämns i Skrifterna var en avgud som tillbads av hedningarna som de judiska kvinnorna gav sina offergåvor, vilket drog över dem Guds vrede. Den Nya Universella Katekesen som citerar Vatican II säger ”Från uråldriga tider har den välsignade jungfrun ärats med titeln Guds Moder.” INTE ALLS. Aldrig i Bibeln.

Maria var mamma till Jesu kropp, men inte honom såsom Gud, för Gud har existerat långt innan Maria föddes, och faktiskt så är Han hennes Skapare. Katekesen fortsätter med att beskriva Maria ”Till vilkens skydd de trofasta tar sin tillflykt i alla sina faror och behov.” Här tillskriver den högsta officiella romersk-katolska doktrinen Maria den auktoritet och makt som bara tillhör Gud. För att hon ska kunna beskydda alla katoliker från all fara och fylla alla deras behov skulle Maria behöva vara Gud. Det finns inte en enda bön till Maria i hela Bibeln, inte en enda gång där hon mirakulöst hjälper någon. Inte heller finns några löften att hon bör eller kan. Från Första Moseboken till Uppenbarelseboken söks skydd och hjälp, lovats av, och funnits hos Gud i Kristus allena. Detta faktum är bekräftat av hundratals verser. Den ofattbara mäktiga och kärleksfulla Gud: Fader, Son och Helige Ande, har gett det utlovade skydd till alla som har litat på Honom genom århundraden. Så varför skulle någon åkalla Maria? Och ändå skickar katolikerna långt fler böner till Maria än till Gud och Kristus sammanlagt. DETTA ÄR INTE KRISTENDOM, utan en maria-religion.

9)

Till sist, ett argument är, att om den romerska-katolska kyrkan inte är den sanna kyrkan utan blev avfällig, då har Kristus misslyckats med sitt löfte om att dödsrikets portar inte ska bli henne övermäktig, därför att den Katolska Kyrkan var den enda kyrkan som fanns under 1500 år, så säger dem. Tvärtemot, det har alltid funnits grupper om tusentals sanna kristna som inte böjt sig eller lytt påvarna. Miljontals av dem slaktades för att de inte anpassade sig till den Romerska dogmen. De kallades albigenser, waldenser, katarer, lollarder etc. etc. och blev falskeligen anklagade för att vara Manikeister och många andra anklagelser gällande omoral. Moderna encyklopedier förevigar dessa lögner som har sitt ursprung i katolska källor. Hursomhelst så finns det ett stort antal dokumentationer bevarade från just de dagar då de påstådda heretikerna torterades och massakrerades, vilket bevisar att de var sanna bibliska kristna.

Det är frågan, och inte hur uråldriga dokumenten är, utan om de är i överensstämmelse med Bibeln, vilken är den auktoritet vi går till, för att avgöra frågan som har lagts framför oss. Tack så mycket!

Översättning Jon-Are Pedersen
Share:

Att Fortsätta i Tron - Progressiv Presens


Vinstocken Joh. 15

Svenska: Progressiv Presens.

Debatten om OSAS – Once Saved, Always Saved har pågått länge inom den kristna församlingen. Jag menar utifrån Guds ord att detta är en felaktig lära som leder oss in i frestelse och prövningar. Ordet blir dött, himlen blir som ett koppartak där inga böner tränger igenom. Resultatet blir att många fallit bort och har förhärdat sina hjärtan. 

Hur kan vi lösa den här debatten om vi inte tar oss tid att läsa och försöka sätta sig in i vad den andre säger? Det finns många ämnen i Guds ord som inte kan lösas med snabba och korta svar, utan som kräver en utläggning av Skriften. OSAS är en sådan sak, och jag ber om att vi som sant troende ska ta till våra hjärtan vad jag nu lägger fram.

Progressiv Presens, att Fortsätta i tron

I Grekiskan används något som kallas Progressiv Presens, på engelska Present Continuous Tense och har innebörden av ”något som pågår och som inte är avslutat”. Ett exempel på Progressiv Presens är ”Vi spelar fotboll och kommer fortsätta spela.” 

Vad är då ett verb och vad ett substantiv?

Ett verb är något du gör, något som görs, eller utförs. 

Substantiv är ett namn på olika objekt. En hund, en människa, ett flygplan, ett äpple, en tro. 

Medan verb beskriver något man gör: jag går, du cyklar, han springer, han sprang, jag tror.

När ett verb skrivs i progressiv presens, är det något man gör, och fortsätter göra.

Progressiv Presens Tempus

Liksom i alla engelskans och svenskans tempus är talarens inställning lika viktig som tiden för agerandet eller händelsen. När någon använder progressiv presens, tänker denne på något som är oavslutat eller ofullständigt.

Progressiv presens används:

  • för att beskriva ett agerande som är pågående i detta ögonblick: Du använder Internet. Du studerar engelsk grammatik.

  • för att beskriva ett agerande som är pågående under den här tidsperioden, eller som är en trend: Arbetar du fortfarande för samma företag? Fler och fler människor blir vegetarianer.

  • för att beskriva ett framtida agerande eller en framtida händelse, som redan har planerats eller förberetts: Vi åker på semester imorgon. Jag träffar min pojkvän ikväll. Besöker de dig nästa vinter?

  • för att beskriva en temporär händelse eller situation: Han spelar vanligtvis på trummor, men han spelar basgitarr ikväll. Väderprognosen var bra, men det regnar just nu.

  • tillsammans med "alltid, för alltid, ständigt", för att beskriva och betona fortgående ageranden i en serie: Harry och Sally grälar alltid! Du klagar ständigt på din svärmor!

Länk

Tro är ett verb

Progressiv Presens används i alla verser där det handlar om att tro, alltså vi ”tror och fortsätter tro”. Tro är ett verb och återfinns nästan hundra gånger bara i Johannesevangeliet. Han använder verbet tro, inte substantivet tro.

Många kommer till tro en gång, men håller inte fast vid tron och går bort från tron eller stagnerar och blir religiös. Man går till Kyrkan varje söndag och menar att man är frälstOSAS (Once Saved, Always Saved). Men den Grekiska texten tillåter inte en sådan tolkning av verbet tro.

Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som TROR (Progressiv Presens) på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Joh 3:16

Eftersom ordet tror står i Progressiv Presens är rätt läsning av Joh. 3:16 följande:

Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som TROR OCH FORTSÄTTER TRO (Progressiv Presens)på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Joh. 3:16 Min parafras.
For god so loved the world that he sent his only begotten Son that whosoever GOES ON BELIEVING....

Ett annat exempel är Rom. 1:16

För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som TROR (OCH FORTSÄTTER TRO, Progressiv Presens), först för juden, så också för greken. Rom 1:16
Den som TROR (OCH FORTSÄTTER TRO, Progressiv Presens) på honom blir inte dömd, men den som INTE TROR (OCH FORTSÄTTER TRO) är redan dömd, eftersom han inte har TROTT (OCH FORTSÄTTER TRO) på Guds enfödde Sons namn. Joh. 3:18
Men dessa har blivit nedskrivna, för att ni ska TRO (OCH FORTSÄTTA TRO) att Jesus är Kristus, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Joh. 20:31

Vi kommer till tro och vi fortsätter tro. Vi kommer till tro och håller fast vid vår tro. Tro och uthållighet är två sidor av samma mynt.

Att vi får evigt liv är ett resultat av att vi är uthålliga i vår tro: Vi tror intill slutet (Matt. 10:22, 24:13, Mark. 13:13). Ta t.ex. Paulus undervisning i Romarbrevet 6:22 "Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds tjänare, blir er frukt att ni helgas och till slut får evigt liv." och Gal. 6:8För den som sår i sitt kött ska av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Anden ska av Anden skörda evigt liv.” eller Tit. 1:2i hoppet om evigt liv, vilket Gud, som inte kan ljuga, har utlovat före världens början.” och Tit. 3:7 för att vi ska bli rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar enligt hoppet om evigt liv.

Vad tror ni Paulus med när han i Rom. 8:24 säger ”För i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man kan se är inte något hopp. För hur kan man hoppas på det som man redan ser?”? Hoppet är lika säkert som tron; tro hopp och kärlek är de enda tre som kommer bestå för evigt (1 Kor. 13:13). Men ett hopp som man redan ser är inte något hopp. Hoppet ligger framför oss. I all undervisning i Bibeln ser vi att tron, hoppet, och kärleken är något vi har och behåller, och slutet på det blir evigt liv.

Pistis/Pistos/Pisteuo
G4100
pisteuo – pist-yoo’-o
From G4102; to have faith (in, upon, or with respect to a person or thing), that is credit; by implication to entrust (especially one’s spiritual well being to Christ): - believe (-r), commit (to trust), put in trust with.
Total KJV occurrences: 248.

Pisteuo, Pistis eller Pistos kan också översättas med trofast. Vi tror och är trofasta, vi tror och förblir trofasta. Ett exempel är 2 Tim. 2:13Om vi är trolösa, så blir han ändå trofast (pistos). Han kan inte förneka sig själv.” Om vi har sann tro är vi också trofasta mot den Sanne.

Be, Sök, Bulta

Också Matteus 7:7 använder Jesus Progressiv Presens när han säger ”BE (OCH FORTSÄTT ATT BE) och ni ska få, SÖK (OCH FORTSÄTT SÖKA) och ni ska finna, BULTA (OCH FORTSÄTT ATT BULTA) och det ska öppnas för er.” Det är alltså en pågående bön, ett pågående sökande och ett pågående bultande, utan att förtröttas. Ett annat exempel Progressiv Presensär den fattiga änkan i Lukas 18:1-8:

Sedan berättade han också en liknelse för dem om att man alltid ska be och inte ge upp. Han sa: I en stad fanns en domare som inte fruktade Gud och inte heller brydde sig om någon människa. Och i samma stad fanns en änka som kom till honom och sa: Hjälp mig att få ut min rätt av min motpart. Och till en tid ville han inte, men sedan sa han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller bryr mig om någon människa, så ska jag ändå ge denna änka rätt, därför att hon orsakar mig besvär, så att hon inte pinar livet ur mig genom sina ständiga besök. Och Herren sa: Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud ge rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, även om han har tålamod med dem? Jag säger er: Han ska snart ge dem rätt. Men ska Människosonen finna tro (Progressiv Presens) på jorden när han kommer?” Lukas 18:1-8

Kärnan i Hans liknelse är att man alltid ska be och inte ge upp. Alltså, en ständigt pågående bön, bultande och sökande efter rättfärdighet, rättvisa och sanning.

Om vi ger upp vår ständiga tro, vår pågående tro, är faran att vi ger upp vår frälsning och vi bryts då bort från vinstocken (Joh. 15:6). Slutet blir att grenarna som bryts bort torkar och bränns upp.

Med andra ord: OSAS (Once Saved, Always Saved) är en livsfarlig mental föreställning, som bedrar den troende och uttrycket finns inte i Bibeln. Däremot kan vi finna stöd för OBAB (Once a Believer, Always a Beliver) och det är Guds vilja med vår tro. 

Vi får aldrig ge upp, eller överge vår tro på Herren och Hans verk för oss. Håll fast vid det du har fått, intill slutet!Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade