Att Fortsätta i Tron - Progressiv Presens


Vinstocken Joh. 15

Svenska: Progressiv Presens.

Debatten om OSAS – Once Saved, Always Saved har pågått länge inom den kristna församlingen. Jag menar utifrån Guds ord att detta är en felaktig lära som leder oss in i frestelse och prövningar. Ordet blir dött, himlen blir som ett koppartak där inga böner tränger igenom. Resultatet blir att många fallit bort och har förhärdat sina hjärtan. 

Hur kan vi lösa den här debatten om vi inte tar oss tid att läsa och försöka sätta sig in i vad den andre säger? Det finns många ämnen i Guds ord som inte kan lösas med snabba och korta svar, utan som kräver en utläggning av Skriften. OSAS är en sådan sak, och jag ber om att vi som sant troende ska ta till våra hjärtan vad jag nu lägger fram.

Progressiv Presens, att Fortsätta i tron

I Grekiskan används något som kallas Progressiv Presens, på engelska Present Continuous Tense och har innebörden av ”något som pågår och som inte är avslutat”. Ett exempel på Progressiv Presens är ”Vi spelar fotboll och kommer fortsätta spela.” 

Vad är då ett verb och vad ett substantiv?

Ett verb är något du gör, något som görs, eller utförs. 

Substantiv är ett namn på olika objekt. En hund, en människa, ett flygplan, ett äpple, en tro. 

Medan verb beskriver något man gör: jag går, du cyklar, han springer, han sprang, jag tror.

När ett verb skrivs i progressiv presens, är det något man gör, och fortsätter göra.

Progressiv Presens Tempus

Liksom i alla engelskans och svenskans tempus är talarens inställning lika viktig som tiden för agerandet eller händelsen. När någon använder progressiv presens, tänker denne på något som är oavslutat eller ofullständigt.

Progressiv presens används:

  • för att beskriva ett agerande som är pågående i detta ögonblick: Du använder Internet. Du studerar engelsk grammatik.

  • för att beskriva ett agerande som är pågående under den här tidsperioden, eller som är en trend: Arbetar du fortfarande för samma företag? Fler och fler människor blir vegetarianer.

  • för att beskriva ett framtida agerande eller en framtida händelse, som redan har planerats eller förberetts: Vi åker på semester imorgon. Jag träffar min pojkvän ikväll. Besöker de dig nästa vinter?

  • för att beskriva en temporär händelse eller situation: Han spelar vanligtvis på trummor, men han spelar basgitarr ikväll. Väderprognosen var bra, men det regnar just nu.

  • tillsammans med "alltid, för alltid, ständigt", för att beskriva och betona fortgående ageranden i en serie: Harry och Sally grälar alltid! Du klagar ständigt på din svärmor!

Länk

Tro är ett verb

Progressiv Presens används i alla verser där det handlar om att tro, alltså vi ”tror och fortsätter tro”. Tro är ett verb och återfinns nästan hundra gånger bara i Johannesevangeliet. Han använder verbet tro, inte substantivet tro.

Många kommer till tro en gång, men håller inte fast vid tron och går bort från tron eller stagnerar och blir religiös. Man går till Kyrkan varje söndag och menar att man är frälstOSAS (Once Saved, Always Saved). Men den Grekiska texten tillåter inte en sådan tolkning av verbet tro.

Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som TROR (Progressiv Presens) på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Joh 3:16

Eftersom ordet tror står i Progressiv Presens är rätt läsning av Joh. 3:16 följande:

Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som TROR OCH FORTSÄTTER TRO (Progressiv Presens)på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Joh. 3:16 Min parafras.
For god so loved the world that he sent his only begotten Son that whosoever GOES ON BELIEVING....

Ett annat exempel är Rom. 1:16

För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som TROR (OCH FORTSÄTTER TRO, Progressiv Presens), först för juden, så också för greken. Rom 1:16
Den som TROR (OCH FORTSÄTTER TRO, Progressiv Presens) på honom blir inte dömd, men den som INTE TROR (OCH FORTSÄTTER TRO) är redan dömd, eftersom han inte har TROTT (OCH FORTSÄTTER TRO) på Guds enfödde Sons namn. Joh. 3:18
Men dessa har blivit nedskrivna, för att ni ska TRO (OCH FORTSÄTTA TRO) att Jesus är Kristus, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Joh. 20:31

Vi kommer till tro och vi fortsätter tro. Vi kommer till tro och håller fast vid vår tro. Tro och uthållighet är två sidor av samma mynt.

Att vi får evigt liv är ett resultat av att vi är uthålliga i vår tro: Vi tror intill slutet (Matt. 10:22, 24:13, Mark. 13:13). Ta t.ex. Paulus undervisning i Romarbrevet 6:22 "Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds tjänare, blir er frukt att ni helgas och till slut får evigt liv." och Gal. 6:8För den som sår i sitt kött ska av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Anden ska av Anden skörda evigt liv.” eller Tit. 1:2i hoppet om evigt liv, vilket Gud, som inte kan ljuga, har utlovat före världens början.” och Tit. 3:7 för att vi ska bli rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar enligt hoppet om evigt liv.

Vad tror ni Paulus med när han i Rom. 8:24 säger ”För i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man kan se är inte något hopp. För hur kan man hoppas på det som man redan ser?”? Hoppet är lika säkert som tron; tro hopp och kärlek är de enda tre som kommer bestå för evigt (1 Kor. 13:13). Men ett hopp som man redan ser är inte något hopp. Hoppet ligger framför oss. I all undervisning i Bibeln ser vi att tron, hoppet, och kärleken är något vi har och behåller, och slutet på det blir evigt liv.

Pistis/Pistos/Pisteuo
G4100
pisteuo – pist-yoo’-o
From G4102; to have faith (in, upon, or with respect to a person or thing), that is credit; by implication to entrust (especially one’s spiritual well being to Christ): - believe (-r), commit (to trust), put in trust with.
Total KJV occurrences: 248.

Pisteuo, Pistis eller Pistos kan också översättas med trofast. Vi tror och är trofasta, vi tror och förblir trofasta. Ett exempel är 2 Tim. 2:13Om vi är trolösa, så blir han ändå trofast (pistos). Han kan inte förneka sig själv.” Om vi har sann tro är vi också trofasta mot den Sanne.

Be, Sök, Bulta

Också Matteus 7:7 använder Jesus Progressiv Presens när han säger ”BE (OCH FORTSÄTT ATT BE) och ni ska få, SÖK (OCH FORTSÄTT SÖKA) och ni ska finna, BULTA (OCH FORTSÄTT ATT BULTA) och det ska öppnas för er.” Det är alltså en pågående bön, ett pågående sökande och ett pågående bultande, utan att förtröttas. Ett annat exempel Progressiv Presensär den fattiga änkan i Lukas 18:1-8:

Sedan berättade han också en liknelse för dem om att man alltid ska be och inte ge upp. Han sa: I en stad fanns en domare som inte fruktade Gud och inte heller brydde sig om någon människa. Och i samma stad fanns en änka som kom till honom och sa: Hjälp mig att få ut min rätt av min motpart. Och till en tid ville han inte, men sedan sa han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller bryr mig om någon människa, så ska jag ändå ge denna änka rätt, därför att hon orsakar mig besvär, så att hon inte pinar livet ur mig genom sina ständiga besök. Och Herren sa: Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud ge rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, även om han har tålamod med dem? Jag säger er: Han ska snart ge dem rätt. Men ska Människosonen finna tro (Progressiv Presens) på jorden när han kommer?” Lukas 18:1-8

Kärnan i Hans liknelse är att man alltid ska be och inte ge upp. Alltså, en ständigt pågående bön, bultande och sökande efter rättfärdighet, rättvisa och sanning.

Om vi ger upp vår ständiga tro, vår pågående tro, är faran att vi ger upp vår frälsning och vi bryts då bort från vinstocken (Joh. 15:6). Slutet blir att grenarna som bryts bort torkar och bränns upp.

Med andra ord: OSAS (Once Saved, Always Saved) är en livsfarlig mental föreställning, som bedrar den troende och uttrycket finns inte i Bibeln. Däremot kan vi finna stöd för OBAB (Once a Believer, Always a Beliver) och det är Guds vilja med vår tro. 

Vi får aldrig ge upp, eller överge vår tro på Herren och Hans verk för oss. Håll fast vid det du har fått, intill slutet!Share:

Är Andrew Farleys 'Det Nakna Evangeliet' det autentiska evangeliet?

På Facebook har tre personer (en med bild och namn, två med alias. Kanske två alter-egon av den förste?) härjat i gruppen Christ Inspiration i flera veckor, sagt hemska saker om andra troende, spridit falsk lära och förvirrat obefästa kristna. De har talat i en annan ande. 

Den lära dessa spridit har makt att ta människor till fördärvet, och när vi gått emot dem har vi gjort både dessa tre och alla andra en tjänst. De har kommit med ett annat evangelium. 

Nu får dessa möjlighet att tänka om och göra rätt. Andrew Farley och hans falska läror är centrum för diskussionen.  

Andrew Farley har skrivit flera böcker och jag hittade en webbsida som tog upp några av hans många falska läror. Den som sitter under Andrew Farley’s läror anammar en hård och kärlekslös attityd mot andra kristna. Detta känns igen i den hårda och fördömande retorik dessa ovannämnda herrar använder sig av. Vad vi upplever hos dem är en dålig frukt, och Jesus sa vi ska känna igen ett träd på dess frukt.

Jag känner med dem och lider när jag tänker på hur vilse och bedragna dem är. De tar inte emot förmaning, ingen tillrättavisning, de läser inte vad andra skriver, utan fördömer de troende och dömer dem till evig död, en uppgift bara Herren kan utföra. De har presenterat en annan Jesus

Nu till Dr. Paul M. Elliot från Teaching The Word Ministries.

Är Andrew Farleys 'Det Nakna Evangeliet' det autentiska evangeliet?

Av Dr Paul M. Elliott

[Webb]

Andrew Farleys alltmer populära "100% naturliga, utan tillsatser" -evangelium är inte det äkta evangeliet, utan en subtil, dödlig förfalskning. Vissa kristna luras dock på grund av att delar av Farleys läror låter troliga, och han hävdar falskt att han är en andlig ättling till den ståndaktige kristne Martyn Lloyd-Jones.

Juli 2019 - Vi får ofta kommentarer från läsare och lyssnare om den påstådda evangeliska predikanten Andrew Farley. Många är reaktioner på artikeln nedan, som vi först publicerade i en kortare form 2017. Vissa skriver för att berömma oss för att påpeka hans djupa villfarelser; några tidigare Farley-lärjungar har tackat oss för att vi använts av Gud för att hjälpa dem att komma ut ur hans inflytande.

Farleys förespråkare skriver ofta för att berätta att vi förvränger honom felaktigt, att han faktiskt är ortodox. Vi kan bara säga, med tanke på bara en handfull av Farleys många doktrinära avvikelser som vi citerar nedan, att deras grepp om den autentiska bibliska kristendomen - särskilt om doktrinerna om synd och frälsning - är bristfälliga. Baserat på den mängd kommentarer vi får på båda sidor tror jag att vi måste avslöja Herr Farleys kätterier ännu en gång.

Bakgrund

Andrew Farley var tidigare professor i lingvistik vid det romersk-katolska universitetet i Notre Dame. Han är "ledande pastor" i Ecclesia, en påstådd evangelisk kyrka i Lubbock, Texas som också är känd som "Church Without Religion" (Kyrkan utan religion). Farley är också värd för ett inringnnings-program som heter "Andrew Farley Live" som sänds sex dagar i veckan på Sirius XM Radio. Han har också en fast tjänst som professor vid Texas Tech University, där han undervisar i lingvistik och en kurs som heter "The Early Church and Contemporary Christianity in Conflict." (Den Tidiga Kyrkan och Nutida Kristendom i Konflikt).

Farley är författare till böckerna Det Nakna Evangeliet: Sanningen Du Kanske Aldrig Hör I Kyrkan; Gud utan religion: Kan det verkligen vara så enkelt?; Skruvade Skrifter: Reda Ut 45 Lögner Kristna har lärts; och flera andra. I dessa böcker hittar läsaren som "prövar andarna" (1 Johannes 4:1) en blandning av läror som vid första anblick verkar bibliskt sunda med mycket som är klart kättarskt. Zondervans reklam för Farleys Det Nakna Evangelet sa så här:

Jesus plus ingenting. 100% naturligt. Inga tillsatser. Det är sanningen du kanske aldrig hör i kyrkan. Det nakna evangeliet är ett kapitel-för-kapitel-angrepp på vår tids kyrkliga jargong och tvetydighet. Det ger ett budskap som är enkelt men livsförändrande. Med en ny syn på Skriften och oförlåtande stil, kommer Det Nakna Evangeliet att utmana dig att ompröva allt du trodde att du redan visste.

Farleys frågesport Sant eller Falskt

Farleys "utmaning" har formen av en sant/falskt "gospelquiz" nära början av Det Nakna Evangeliet. Han säger att om du svarar "sant" på något av dessa uttalanden om synd och frälsning, har du fel. Du lider av det han kallar ett "kristet tvångssyndrom."

"Kristna bör be Gud att förlåta och rena dem när de syndar."

Falskt, säger Farley. På sidorna 149 och följande sidor hävdar han att 1 Joh 1: 9 är en frälsningsvers och inte gäller för troende. På sidan 160 hävdar han att ingen kristen någonsin behöver be, "förlåt oss våra överträdelser", för Jesu modellbön är "en gammal förbundsbön som lärs ut till judar innan en-gång-för-alla förlåtelsen fullbordades." Farley ignorerar det faktum att första Johannes kapitel 1 riktar sig till troende i Kristus, inte otroende, och han blandar ofta samman förbunden.

"Kristna kämpar med synd på grund av sitt gamla jag."

Fel igen, säger Farley. På sidan 104 säger han: "I det ögonblick vi träder in i Kristus vid frälsning utplånas vårt gamla jag." Han förvränger kraftigt Paulus undervisning om konflikten mellan den gamla och den nya skapelsen i Romarbrevet 6 och 7.

"När vi syndar mot Gud, är vi inte i gemenskap tills vi omvänder oss."

Falskt igen, säger Farley. Som nämnts ovan tror han inte att detta är avsikten med 1 Johannes 1: 9. Han ignorerar också avsnitt som liknelsen om den förlorade sonen i Lukas 15. På sidan 163 säger han: "Det är felaktigt att säga att den Helige Ande ska övertyga troende." Om det är sant, ljög Jesus när han sa att den Helige Ande skulle vägleda de troende i all sanning (Johannes 16:13), och aposteln Paulus blev då vilseledd när han genom Andens inspiration förklarade:

Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet har begär till, för köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet, och dessa två strider mot varandra, för att ni inte ska kunna göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, så är ni inte under lagen. Gal. 5:16-17

"Bibeln säger att kristna kan få många belöningar i himlen."

Det är en myt, säger Farley. På sidan 168 avfärdar han denna sanning med det besvärliga uttalandet, "Uttrycket belöningar finns inte någonstans i Nya testamentet." Farley ignorerar det faktum att ordet visas i den auktoriserade versionen minst 32 gånger. [Läs Här Min kommentar]

"Gud ser på oss som om vi är rättfärdiga, även om vi verkligen inte är det."

Fel ännu en gång, säger Farley. Han förnekar rättfärdighet genom tro, särskilt läran om att Kristi rättfärdighet tillräkas syndare. Han lär att kristna i sig är rättfärdiga, inte syndare iklädda Kristi rättfärdighet. Han säger, på sidan 106, "Gud tolererar verkligen inte att vi vältrar oss i en dålig självbild. Den uppståndne Kristus förenar sig inte med smutsiga maskar. Den Helige Ande bor inte i smutsiga syndare. Kristus förenar sig bara själv med dem som är som honom i anden. Den Helige Ande bor inte i någon som förblir ens 1 procent bristfällig av synd. Men vi har blivit helt renade. Och vi har blivit fullkomligt rättfärdiga i vår kärna genom andlig kirurgi. " Vad är karaktären hos denna "andliga operation"? "Vårt andligt döda DNA extraheras mirakulöst och nytt, levande DNA sätts in i våra andar" (sidan 102). Här ignorerar Farley den väsentliga evangeliets doktrin om att Kristi rättfärdighet tillskrivs/tillräknas syndare. Vad han lär ut är en form av ingjuten rättfärdighet som inte skiljer sig från den som romersk katolicism lär ut. (Med tanke på hans romersk-katolska utbildning är det kanske inte förvånande.) Skriften förklarar på många ställen att Kristi fullkomliga, laguppehållande rättfärdighet tillskrivs syndare och att det är en annans rättfärdighet, inte vår egen:

Jag gläder mig storligen i HERREN, min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud, lik en brud som pryder sig med sina smycken. Jes. 61:10
Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. 2 Kor. 5:21
Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tronFil. 3:8-9

Liksom många irrläror/villoläror låter mycket av Farleys undervisning troligt för de som inte är uppmärksamma. Men i sin kärna presenterar Det Nakna Evangeliet och hans andra böcker ännu en förnekelse av evangeliets grundläggande lära om rättfärdiggörandet genom tron allena på Jesu Kristi fullbordade verk. Farleys teologi är en konstig blandning av perfektionistiska läror från Hannah Whitall Smith, Watchman Nee och andra från tidigare generationer, med "supernåd" läror som liknar den avlidna kättaren Robert B. Thieme. [Om Sinless-Perfectionism och Rom.7 vs 8. Min artikel]

Tack vare Farley och hans medieaktörer sår återigen en falsk lärare förvirringens frö i församlingen igen, och förlorade själar uppmanas att tro "ett annat evangelium, som inte är ett annat." Sådana falska lärare är under Guds förbannelse:

Det förvånar mig att ni så snart avfaller från honom som har kallat er i Kristi nåd, till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Men det finns några som förvillar er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi eller en ängel från himlen predikar ett annat evangelium för er, än det som vi har predikat för er, så vare han förbannad! Såsom vi redan förut har sagt, så säger jag än en gång: Om någon predikar ett annat evangelium för er än det ni har tagit emot, så vare han förbannad! Hur är det nu? Är det människor jag försöker övertala – eller Gud? Eller försöker jag vara människor till lags? För om jag fortfarande ville vara människor till lags, så skulle jag inte vara Kristi tjänare. Gal. 1:6-10

Jesus Kristus kom i köttet just för att ge en fullkomlig rättfärdighet som kan tillräknas oförtjänta syndare, men Farley förnekar den sanna Kristus:

Älskade, tro inte varje ande utan pröva andarna, om de är från Gud, för många falska profeter har gått ut i världen. Guds Ande ska ni känna igen på detta: Varje ande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet är från Gud. Men varje ande som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet, är inte från Gud. Det är antikrists ande, om vilken ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Kära barn, ni är från Gud och har segrat över dem, för han som är i er är större än den som är i världen. De är av världen. Därför talar de vad som är av världen, och världen hör dem. Vi är av Gud. Den som känner Gud lyssnar på oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte på oss. Därigenom känner vi sanningens Ande och villfarelsens ande. 1 Joh. 4:1-6
Ty många bedragare har gått ut i världen, vilka inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet. En sådan är bedragaren och antikrist. Ge akt på er själva, så att vi inte förlorar det vi har arbetat för, utan att vi får full lön. Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot honom i ert hem, och hälsa honom inte heller. För den som hälsar honom gör sig delaktig i hans onda gärningar. 2 Joh. 7-11

Översatt av Jon-Are Pedersen 2020

Share:

Hur kan vi veta att vi vandrar i Guds Agape kärlek?


Hur kan vi veta att vi vandrar i kärlek? Hur vet vi att vi vandrar i Anden? Paulus skriver något viktigt till oss, som vi tyvärr har gjort till något helt annat idag. I 1 Kor 13 tar han upp kärleken som en praktiskt vandring med Gud, men vi har gjort det till en något poetiskt, och därmed har det förlorat sin kraft. Inte så att Guds ord är utan kraft, men vår ”slöja” har hindrat oss från att applicera Ordet på våra liv. Låt säga jag tar mig själv som exempel och gör en koll på om jag vandrar i kärleken, då skriver in mitt eget namn i texten och stämmer av om det jag gör är gjort i Gud.

De första tre verserna beskriver redan ”mig”, och de efterkommande verserna byter jag ut ordet kärlek med mitt namn. Du kan göra en likadan checklista med ditt namn.

1 Kor 13:1 Om jag (Jon-Are) talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.

1 Kor 13:2 Och om jag (Jon-Are) ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting.

1 Kor 13:3 Och om jag (Jon-Are) delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.

Vi vet att Gud är kärlek (1 Joh. 4:8 + 16), och att vi har fått del i gudomlig natur (2 Petr. 1:4), därför kan vi nu älska (1 Joh. 4:10 + 19), men inte med en den bräckliga eros-kärleken, eller den starkare Filadelfia-kärleken (broderskärleken), utan med den Allsmäktiges agape-kärlek som kommer från Gud själv.

Gör en koll på dig själv, sätt in ditt namn här, och se om ditt hjärta säger amen eller om det fördömer dig.

Här kommer vi till den tuffa delen.

1 Kor 13:4 Jon-Are är tålig och mild, Jon-Are avundas inte, Jon-Are skryter inte, Jon-Are är inte uppblåst,

1 Kor 13:5 Jon-Are uppför sig inte illa, Jon-Are söker inte sitt, Jon-Are brusar inte upp, Jon-Are tillräknar inte det onda.

1 Kor 13:6 Jon-Are gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen.

1 Kor 13:7 Jon-Are fördrar allting, Jon-Are tror allting, Jon-Are hoppas allting, Jon-Are uthärdar allting.

1 Kor 13:8 Kärleken (i Jon-Are's hjärta) upphör aldrig (1 Joh. 2:17b den som gör Guds vilja förblir i evighet). Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå.
Om ditt samvete inte dömer dig nu, då vandrar du i Guds Agape kärlek. Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade