Håller din församling på med andlig Gestaltning/Formation?


(Viktiga skäl till varför de borde låta bli)

Av Lighthouse Trails
Översatt av Ingemo Jonsäll

 Skriven av Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd. Hämtat med tillstånd från Ingemo Jonsälls blogg

Är din kyrka involverad i ett spirituellt gestaltningsprogram? Om så är fallet, kanske du vill bör ställa dig frågan; vad är egentligen andlig gestaltning? Det är en välbefogad fråga och en fråga som om den inte ställs kan överraska dig när din församling förändras på sätt som du aldrig kunde föreställa dig.

En artikel i ”Christianity Today = Dagens Kristendom” säger: "Andlig Gestaltning är inne." Artikeln definierar Andlig gestaltning på detta sätt:
Gestaltning liksom man forma en kruka lera får en att tänka på gjutning och formning, vilket hjälper till att göra något potentiellt till något faktiskt. Andlig gestaltning talar om en formande process med hänvisning till den andliga dimensionen i en persons liv. Kristen andlig gestaltning hänvisar således till den process genom vilken troende blir mer förenliga och förenade med Kristus. 1
En sådan definition skulle knappast sände upp varningsflaggor. Men vad denna definition utesluter är hur denna ”process” att anpassa sig till och förena sig till Kristus sker och vem som är berättigad att delta i en sådan process.

”Hur” görs genom andliga discipliner främst genom tystnadens disciplin. Tystnaden är ett förändrat tillstånd som uppnås genom en mantelliknande meditation, andningsböner eller någon annan meditativ praxis. Tanken bakom det är att om du går in i detta tysta tillstånd kommer du eliminera distraktioner (tankar) och kunna höra Guds röst. Han i sin tur kommer att förvandla dig till att vara som Kristus. ”Vem” (som kan utöva dessa discipliner och bli som Kristus) är vem som helst (enligt Andlig Gestaltnings pionjär Richard Foster och andra förespråkare för Andlig Gestaltning). En kristen, en buddhist, en muslim, till och med en ateist - vem som helst kan dra nytta av de andliga disciplinerna och bli som Kristus (frågan är vilken Kristus?).

Richard Foster, "fader" till den evangeliska andliga gestaltningsrörelsen
Många evangeliska erbjuder nu seminarier och program i andlig gestaltning. Renovare som Richard Foster och andra grundade 1989 för att odla andlig gestaltning (särskilt bland evangeliska) erbjuder idag retreat och resurser över hela världen. 2
1989 började Richard Foster en organisation som heter Renovare men elva år tidigare (1978) kom hans bok ”Celebration of Discipline = disciplinens firande” först ut och det har varit en nybörjarbok i andlig gestaltning sedan dess. Följande citat av Foster, skrivet i ett "pastoralt brev" belyser rötterna till andlig gestaltning (den katolska kyrkan) såväl som hur fruktsam den är idag:
När jag började skriva i "Andlig gestaltnings" fältet i slutet av 70- början på 80-talet var termen knappast känd, förutom mycket specialiserade referenser i relation till de katolska ordnarna. I dag är det sällsynt om en person inte har hört ordet. Seminariekurser i andlig gestaltning sprids som råttungar. Enorma mängder personer försöker bli certifierade som andliga direktörer för att svara på ropet från de multiplicerade tusentals som behöver bli ledda på andlig väg. 3
Otaliga evangeliska ledare har hoppat på Fosters tåg om Andlig Gestaltning. Ett exempel är Rick Warren som anser att den Andliga Gestaltnings rörelsen är en värdig väcknings-signal till den evangeliska församlingen:
Ibland har Gud tagit upp en parallell församlingsrörelse för att åter betona ett försummat syfte med församlingen. ... [andlig gestaltnings rörelse]. En återbetoning på att utveckla troende till full mognad har varit fokus ... författare som ... Richard Foster och Dallas Willard har understrukit vikten av att bygga upp kristna och etablera personliga andliga discipliner. ... [denna] rörelse har ett giltigt meddelande till församlingen ... [det] har gett kroppen ett väcknings-signal. 4
Det finns de som är djupt bekymrade över denna rörelse. Författare och missionär Roger Oakland uttrycker oro över detta förmodade ”giltiga budskap” och säger att Andlig gestaltning kom in i församlingen som en intet ont anande lavin:
En rörelse bort från sanningen i Guds ord till en mystisk form av kristendom har till viss del infiltrerat nästan alla evangeliska samfund. Få bibellärare såg denna lavin komma. Nu när det är igång inser de flesta inte ens att det till och med har hänt. 5
Oakland förklarar hur detta paradigmskifte har uppstått:
När Guds ord blir mindre och mindre viktigt eskalerar ökningen av mystiska upplevelser och dessa upplevelser presenteras för att övertyga det inte ont anande att kristendomen handlar om att känna, röra, lukta och se Gud. Det postmoderna tankesättet är den perfekta miljön för att främja andlig gestaltning. Denna term föreslår att det finns olika sätt och sätt att komma närmare Gud och efterlikna honom. 6
Så exakt vad är andlig gestaltning och vad är dess förutsättning? I det här häftet hoppas vi kunna svara på dessa frågor.

Merton effekten

När Richard Foster berättade för forskningsanalytiker och författare Ray Yungen att "Thomas Merton försökte väcka Guds folk" menade han att Thomas Merton såg ett element som saknades inom kristendomen - det mystiska elementet. Merton hade lärt sig från en hinduisk swami som hette Dr. Bramachari att man kunde få mystiska egenskaper från katolska mystiker som ”Desert Fathers = Ökenfäderna” och att man inte behövde lämna sin egen tradition för att göra det. 8 Men Merton insåg att de flesta kristna inte visste om detta. Så han försökte föra mysticism (dvs kontemplativ bön) till den katolska och kristna världen. Men Merton dog en plötslig tidig död 1968 och kunde inte nå sitt mål. Men någonstans mellan 1968 och 1978 plockade Richard Foster upp Thomas Mertons mantel och bar den framåt. Idag går otaliga antal församlingar och miljontals människor framåt med Thomas Mertons och Richard Fosters budskap om Andlig gestaltning. För att förstå andlig gestaltnings verkliga natur tänk på följande citat av Thomas Merton, Richard Fosters mentor:
Jag tänker bli en så god buddhist som jag kan. 10
Det är ett härligt öde att vara medlem i mänskligheten ... nu inser jag vad vi alla är. ... Om bara de [människorna] alla kunde se sig själva som de verkligen är ... Jag antar att det stora problemet skulle bli att vi skulle falla ner och tillbe varandra. ... i centrum för vår varelse är en punkt av ingenting som är orörd av synd och av illusioner, en punkt av ren sanning. ... Den här lilla punkten ... är Guds rena härlighet i oss. Det är i alla. 11 (betoning min)
Jag tror att genom öppenhet för buddhismen, hinduismen och dessa stora asiatiska [mystiska] traditioner har vi en fantastisk chans att lära oss mer om potentialen i våra egna kristna traditioner. 12
Det viktigaste behovet i den kristna världen idag är denna inre sanning som närs av denna ande av kontemplation ... Utan kontemplation och inre bön kan församlingen inte fullfölja sitt uppdrag att förändra och rädda mänskligheten. 13
Denna "kontemplationens ande" är det som driver den andliga gestaltningsrörelsen. Merton trodde att Gud bodde i alla människor och att vi faktiskt är en del av Gud. Richard Foster har gjort mycket för att förmedla Mertons budskap genom andliga gestaltningsrörelsen. Frågan du måste ställa dig själv är, tror du vad Merton sa? Om inte, tillhör Andlig gestaltning inte din församling eller din familjs andliga struktur.

I själva verket fortsätter andlig formation det hinduiska meddelandet om: Gud är i alla saker (panterism) och Gud är alla saker (panteism). Om ett sådant budskap är sant, skulle evangeliets budskap om Jesus Kristus - att människan är syndig, att han är på väg mot evig förstörelse på grund av synd och att han behöver en Frälsare - bli ogiltigt.

Richard Fosters meditativa bön

För mer inblick i andlig gestaltnings ryggrad låt oss vända oss till en liten bok som Richard Foster skrev ”meditativ bön”. Foster säger att syftet med meditativ bön är att skapa ett "andligt utrymme" eller "inre helgedom" genom "specifika meditationsövningar" 14 Foster hänvisar till flera mystiker i boken som kan peka vägen till dessa övningar: Madame Guyon, Teresa i Avila , Francis de Sales, Henri Nouwen och Thomas Merton. Foster delar upp den kontemplativa processen i tre steg. Han säger:
Det första steget [in i meditativ bön] kallas ibland ”centrera ner”. Andra har använt termen återuppsamling; det vill säga en återuppsamling av oss själva tills vi är förenade eller hela. Tanken är att släppa alla konkurrerande distraktioner tills vi verkligen är centrerade, tills vi verkligen är där vi är. 15
Foster föreslår att praktisering av visualiseringsmetoder hjälper oss att centrera ner. I det andra meditationssteget föreslår Foster att mystikern Richard Rolle upplevde "fysiska sensationer" 16 (kundalini) under meditation, som vi kanske känner till eller inte. 17 Steg tre av meditation, säger Foster, är att "lyssna" till Gud.

När de meditativa övningarna har implementerats och den ”andliga extasen” har uppnåtts är detta intagna rike den plats där Guds röst kan höras. 18 Men som alla New Age meditatorer vet är detta extatiska tillstånd ett förändrat tillstånd av medvetande där allt är tänkt att vara enhet och ett med Gud. Foster erkänner det gränsöverskridande andliga attributet kopplat till kontemplativ bön när han säger: ”[Jesus] visade oss Guds längtan efter samlingen av ett allomfattande samhälle av kärleksfulla personer.” 19 Foster definierar mer av vad han menar med ”alla inkluderade” i hans bok ”Strömmar av levande vatten” när han säger att detta "allomfattande samhälle" inkluderar allt från en "katolsk munk" till en "baptistevangelist." 20

Två andliga gestaltningsmetoder:

Lectio Divina

Richard Foster har Ofta hänvisat positivt till praktiseringen av lektio divina, som förkunnas i många kristna miljöer som en kristen, biblisk praxis. Folk övertalas att tro att upprepade ord och korta fraser om och om igen är ett djupare sätt att känna Gud. De tror att eftersom det är Skriften som upprepas (och inte bara några ord) så validerar det praktiseringen och att denna heliga läsning är helig eftersom det är Bibeln som används. Men Foster själv bevisar att det inte har något att göra med Skriften. Det är repetitionen som är effektiv, inte orden. Han hävdar:
Lectio divina inkluderar mer än Bibeln. Där finns de heligas liv och de skrifter som har gått från deras djupa [mystiska] erfarenheter. 21
Foster utplånar den antagna förutsättningen för lectio divina genom att säga detta. Det beror på att han som meditationsförespråkare vet att meditation inte har något att göra med vilka ord som upprepas om och om igen; det är själva upprepningen som sätter en i ett förändrat tillstånd. Oavsett om du säger "Jesus", "Abba", "Buddha" eller "OHM", ger det exakt samma effekt.

De spirituella övningarna av St. Ignatius

De spirituella övningarna i St. Ignatius är uppkallade efter grundaren av den katolska jesuitorden och har vanligtvis använts av katoliker. Men enligt en källa ”påbörjad på 1980-talet har protestanter haft ett växande intresse för de andliga övningarna. Det finns anpassningar som är specifika för protestanter som betonar övningarna som en skola för kontemplativ bön.” 22 Traditionellt praktiseras Ignatius Andligheten på ett retreatcentrum, vanligtvis med hjälp av en spirituell chef. Liksom med andra övningar i andlig gestaltning tror man att om man praktiserar Ignatius övningarna kan utövaren övervinna sig själv och bli mer Kristuslik det är därför Ignatius andlighet ofta ingår i andliga gestaltnings program.

När den katolska kyrkan valde sin nya påve (påve Francis) utfärdades ett uttalande från AJCU = ”Association of Jesuit Colleges and Universities = Jesuit collage och universitets förening” som bekräftade påvens "Ignatius andlighet" där det anges att:
Alla jesuiter delar upplevelsen av en rigorös andlig gestaltningsprocess som präglas av en omvandlande upplevelse genom Saint Ignatius av Loyolas andliga övningar. 23
Andlig formation - En farlig ersättning för Kristi liv
Ibland tänker vi på andlig gestaltning som formnade av den Helige Ande. Igen. Det är viktigt. ... Men nu måste jag säga något som kan vara utmanande för dig att tänka på: Andlig gestaltning är inte helt av den Helige Ande. ... Vi måste inse att andlig gestaltning i oss är något som också görs för oss av de omgivande, av oss själva och av aktiviteter som vi frivilligt genomför ... Det måste finnas metoder. 24 - Dallas Willard
Bortsett från det faktum att andlig gestaltning integrerar mystiska praxis i sin infrastruktur (ta bort den kontemplativa aspekten och det är inte längre "andlig gestaltning") Andlig gestaltning är en verk-baserad ersättning för biblisk kristendom. Låt oss förklara.


När man föds på nytt (”om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så bilr du frälst" (Rom 10:9-10)) förs personens liv och hjärta över till Kristus som Frälsare och Herre, Jesus Kristus säger att han kommer in och lever i det överlåtna hjärtat:
Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Upp 3:20
Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Joh 14:23
Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp. Kol 1:27
och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. Rom 8:11
När Gud, genom Jesus Kristus, bor i oss påbörjar han ett förvandlande arbete i våra hjärtan (2 Kor 3:18). Inte bara ändrar han oss, han kommunicerar också med oss. Med andra ord, vi har gemenskap med honom, och han lovar att aldrig lämna eller lämna oss (Hebr 13:5).
Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.
Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.
Detta Guds liv i den troendes hjärta är inte något vi behöver framkalla genom meditativa praxis. Men om en person inte har denna relation med Herren kan han söka sätt att känna sig nära Gud. Det är här andlig gestaltning kommer in. I stället för att överlämna sitt liv till Kristus börjar den sökande utöva de andliga disciplinerna (t.ex. bön, fasta, goda gärningar etc.) med löfte om att om han utövar dessa discipliner kommer han bli mer lik Kristus.


Men bara göra dessa handlingar får inte personen att känna sig närmare Gud - något saknas fortfarande. Och därmed börjar han öva tystnadens disciplin (eller ensamhet), och nu i dessa förändrade tystnadstillstånd känner han sig slutligen kopplad till Gud. Han känner sig nu fullständig. Det han inte förstår är att han har ersatt Kristi inneboende i sitt hjärta med en arbetsbaserad metod som äventyrar hans andliga liv. Farligt eftersom dessa mystiska upplevelser han nu engagerar sig i verkar vara bra eftersom de får honom att känna sig nära Gud, men i verkligheten dras han in i demoniska områden som inte skiljer sig från vad som händer med de som utövar transcendental meditation eller österländsk meditation. Till och med mystiker själva erkänner att det kontemplativa riket inte skiljer sig från det rike som nås av ockultister. För att förstå detta mer fullständigt, läs Ray Yungens bok ”A Time of Departing = En tid att lämna”.

För det första är det inte möjligt att vara verkligen lika Kristus utan att ha Kristus i oss eftersom det är Han som kan förändra våra hjärtan - vi kan inte göra det utan honom.

Det är intressant att notera att praktiskt taget alla kontemplativa lärare har ett gemensamt tema - de känner sig torra och tomma och vill gå "djupare" med Gud eller "bli mer intima" med Gud. Men om Kristus bor i oss hur kan vi gå djupare än så? Hur kan vi bli mer intima än så? Och om det var så viktigt att gå djupare och bli intim, varför är det så att ingen av lärjungarna eller Jesus själv någonsin sa till oss att göra detta? Som apologeten Larry DeBruyn säger:
Varför söker kristna en gudomlig närvaro som Jesus lovade skulle flöda rikligt i dem? ... Varför behöver de en annan röst, ett annan besök eller en annan vision? Varför önskar vissa människor otacksamt "något mer" än vad Gud redan har gett oss? Varför är det så att vissa kristna i djupet av sina själar inte verkar befinna sig i vila? 25
Dallas Willard och den andliga gestaltningens "Frukt"

Som vi nämnde tidigare identifierade Rick Warren Dallas Willard som en nyckelaktör i den andliga gestaltningsrörelsen. Willards bok ”The Spirit of the Disciplines = Andens discipliner” har blivit en klassiker inom rörelsen. Boken är fylld med referenser till och citat av många kontemplativa mystiska figurer inklusive universalister och gränsöverskridande andliga (t.ex. Nouwen, Merton, Meister Eckhart, George Fox) samt några namn som hamnar i New Age / Ny andlighet lägret (t.ex. Agnes Sanford och M. Scott Peck). Och i bibliografin finns ”The Cloud of Unknowing = Molnet av att inte veta”, (en gammal nybörjarbok om kontemplativ bön) ”Desert Fathers = Ökenfäderna”, försoningsförnekaren Harry Fosdick, Ignatius of Loyola, Carl Jung, den mystiska filosofen Sören Kierkegaard, Evelyn Underhill och Teresa of Avila . Alla dessa namn finns i Willards bok bara av en anledning - för att han resonerar med deras andliga synpunkter. Och även om The Spirit of the Disciplines släpptes i slutet av 80-talet, behöll Willard sin samhörighet med de flesta av dessa figurer. På hans webbplats rekommenderas många av dessa namn som livskraftiga resurser för spirituell tillväxt.

En ”lighthousetrails = fyr (hus) spår” artikel med titeln "Den nya framväxande teologin andas ateism i en generation av unga människor" berättar om en ung man som efter att ha suttit och lyssnat på Dallas Willard i fyra år på universitetet förklarade sig vara en ateist. Vi ställde frågan, hur kunde en ung man uppvuxen i ett solid kristet hem ändra sina åsikter så drastiskt? Det hände, och det händer otaliga ungdomar som sitter under överbryggarnas fötter - människor som Dallas Willard som visar sina skyddslingar till panentheister, universalister och mystiker. En annan ung man, som vi stötte ihop med som letade efter svar, hittade dem genom att vända sig till Dallas Willard och Richard Foster. Lyssna på vad han hittade:
Jag stötte på de klassiska andliga disciplinerna medan jag tog en kurs som heter "Dynamics of Christian Life = Dynamiken i kristet liv”" under mitt andra år på bibelskolan. En av våra läroböcker var ”The Spirit of the Disciplines = Andens disciplin” av Dallas Willard. Kursen och läroboken berörde bara de faktiska disciplinerna men konceptet fängslade mig. 
Nästa vår hittade jag en kopia av Richard Fosters andliga klassiska ”Celebration of Discipline = disciplinens firande” i en begagnad bokhandel. När jag öppnade den och upptäckte varje disciplin [inklusive det kontemplativa] detaljerat i kapitlet efter kapitel kände jag en djup känsla av glädje och spänning. Jag hittade en riktig skatt. 26
Senare blev den här unga mannen frilansförfattare för den framväxande organisationen ”Youth Specialties = Ungdoms specialiteter”. Lyssna på vart Dallas Willard och Richard Foster andlighet ledde honom:
Jag byggde mig ett bönrum - en liten fristad i et källarförråd fyllt med böcker om andliga discipliner, kontemplativ bön och kristen mystik. I det rummet tände jag ljus, brände rökelse, hängde radband och lyssnade på banden av benediktinska munkar. Jag mediterade i timmar på ord, bilder och ljud. Jag nådde punkten att kunna uppnå alfa hjärnmönster, tillstånd där drömmar inträffar, medan jag fortfarande är vaken och mediterar. 27
För de som inte är bekanta med "alfahjärnmönstren" är här två beskrivningar:
Mystiska medvetenhetstillstånd inträffar i alfa-tillståndet ... Alfa-tillståndet inträffar också frivilligt under lätt hypnos, meditation, biofeedback, dagdrömmar, hypnogogiska (precis innan du somnar)och hypnapompiska (strax innan du vaknar upp) tillståndet. 28
Alpha är springbrädan för alla psykiska och magiska funktioner. Det är själva hjärtat i trolldom. 29

Och från Richard Foster själv:
Om du känner att vi lever i ett rent fysiskt universum, kommer du att se meditation som ett bra sätt att få ett konsekvent alfa-hjärnvågsmönster. 30
Det som hände med Perschon och andra som honom är tragiskt. Och vi kan helt enkelt inte förstå tanken med att Willards inflytande kommer att fortsätta länge efter att han är borta från denna planet (han dog 2013) men kristna ledare som borde förstå dynamiken i denna rörelse kommer att fortsätta främja honom.

Finns det ”bra” andlig gestaltning?

Ett av de vanligaste argumenten vi hör som försvar för andlig gestaltning är att det finns "god" andlig gestaltning utan kontemplativ bön. Till det blir vårt svar att vi har aldrig sett ett andligt gestaltningsprogram i en skola eller församling som inte på något sätt pekat folk till de kontemplativa mystikerna. Det kan vara indirekt, men i alla fall, om du följer spåret, kommer det att leda dig rätt i armarna på Richard Foster, Dallas Willard och andra kontemplativa lärare.

Tänk på detta vanliga scenario: En kristen högskola beslutar att börja en andlig gestaltningskurs. Instruktören har hört några negativa saker om Richard Foster, Henri Nouwen och Brennan Manning, och han tror att han kommer att lära klassen god andlig gestaltning och lämna dessa lärare utanför. Men han kommer behöva en lärobok. Han vänder sig till en respekterad institution Dallas ”Theological Seminary = Teologiska Seminarium” och hittar en bok skriven av Paul Pettit professor i pastorala och utbildningsministerier. Boken har titeln ”Foundations of Spiritual Formation = Grunden till andlig gestaltning”. Instruktören som har hittat den här boken att använda i sin egen klass får aldrig nämna Richard Foster eller Dallas Willard men läroboken han använder gör det. Inom sidorna i Pettits bok finns Richard Foster, Philip Yancey, N.T. Wright, Dallas Willard, Thomas Aquinas, Lectio Divina, Ayn Rand, Parker Palmer, Eugene Peterson, JP Moreland, Klaus Issler, Bruce Dermerst, Jim Burns, Kenneth Boa och Brother Lawrence "praktisera Guds närvaro." Du kanske inte har hört talas om alla dessa namn, men de är alla förknippade med den kontemplativa bönrörelsen och den framväxande kyrkan.

Ett annat exempel på detta är Donald Whitneys bok ”Spiritual Disciplines for the Christian Life = Andliga discipliner för den kristnes liv”. Whitney är docent i biblisk andlighet vid ”The Southern Baptist Theological Seminary = Södra baptisternas teologiska seminarium” i Louisville, Kentucky. Medan hans bok inte främjar kontemplativ mystik, säger han att Richard Foster har "gjort mycket bra" 31 inom den kristna andlighetens område.

Vår poäng är att även om det finns ett uppriktigt försök att undervisa andlig gestaltning och hålla sig borta från den mystiska sidan, hävdar vi att det inte kan lyckas med framgång eftersom det alltid kommer att leda tillbaka till de som har fört in det i församlingen till att börja med.

I grund och botten är termen ”andlig riktning” en del av den kontemplativa bönrörelsen (d.v.s. andlig gestaltningsrörelse). 

Kontemplativa lärare säger att man måste ha en ”andlig direktör” för att ”undervisa” eller vägleda honom eller henne i hur man går in i tystnad i kontemplativ bön. Den andliga direktören kommer att tillhandahålla böcker och resurser av kontemplativa författare och leda sin student till hur man implementerar dessa författares andliga praxis. Ruth Haley Barton, en kontemplativ förespråkare som undervisar tusentals pastorer och kristna ledare om Andlig gestaltning sa detta om sin egen andliga direktör:
Jag sökte en andlig direktör någon som är väl bevandrad i själens vägar ... så småningom sa den kloka kvinnan till mig ... "Vad du behöver är stillhet och tystnad så att sedimentet kan sätta sig och vattnet kan bli klart." ... Jag bestämde mig att acceptera denna inbjudan att gå längre än mitt beroende av ord .32
En artikel i ”Christianity Today = Dagens kristna” "Har du din andliga direktör ännu?" 33 bekräftar två saker, 1 att andlig riktning är kontemplativ, och 2 att den är på väg att bli en integrerad del av den evangeliska kristendomen. Artikeln förklarar att den populära kristna författaren Larry Crabb ändrade synpunkter. En gång trodde han på psykologi men han bytte till andlig riktning. Han är bara en i mängden som gjort det.

Artikeln krediterar kontemplativ (mystik) som John Cassian och Ignatius från Loyola för att få andlig riktning in i kyrkan och föreslår att vi kan lära oss mer om det från Richard Foster, Eugene Peterson och Dallas Willard.

I Ruth Haley Bartons 34 bok, Inbjudan till ensamhet och tystnad, medger Barton att den panentheistiska katolska prosten Thomas Keating hjälpte henne att förstå den kontemplativa tanken om ”det sanna jaget” (människans gudomlighet):

Begreppet det sanna jaget och det falska jaget är ett konsekvent tema inte bara i Skriften utan också i skrifterna från kyrkofäderna och mödrarna. Thomas Merton och Henri Nouwen (särskilt Nauens hjärtats väg) och fader Thomas Keating är samtida författare som har format min förståelse av denna aspekt av det andliga livet. 35
Merton, Nouwen och Keating tror att människan kan nå sitt ”sanna jag” (perfekta jag) genom mystiska praktiseringar. Detta är faktiskt kärnan i den andliga gestaltningsrörelsen (d.v.s. kontemplativ bön) att människan inser sin gudomlighet genom mystiska upplevelser.

Slutsats

Andlig bildning sveper snabbt genom hela kristendomen idag. Det är inte konstigt när majoriteten av de kristna ledarna antingen har godkänt rörelsen eller gett den ett tyst klartecken. I t.ex. Chuck Swindolls bok Så du vill vara som Kristus: 8 väsentliga discipliner för att komma dit, citerar Swindoll positivt Richard Foster och Dallas Willard. Swindoll kallar ”Celebration of Discipline = disciplinens firande”ett "meningsfullt verk" 36 och Willards bok ”The Spirit of the Disciplines = andens discipliner” ett "utmärkt arbete." 37 I "Tystnad och ensamhet" kapitel tre talar Swindoll om "gräva efter hemligheter ... som kommer att fördjupa vår intimitet med Gud .” 38 Citerandes den kontemplativa affischversen Psalm 46:10,” Var stilla och vet att jag är Gud ” säger Swindoll att versen är ett kall till ”tystnadens disciplin.” 39 Han har gjort som andra kontemplativa förespråkare - tagit denna vers helt ur dess sammanhang.

Roger Oakland sammanfattar det:
Andlig gestaltningsörelsen ... lär människor att det är så de kan bli mer intima med Gud och verkligen höra hans röst. Till och med kristna ledare med långvarigt rykte om att undervisa Guds ord verkar ge efter. ...
Vi är försonade med Gud endast genom hans "död" (försoningen för synd) och vi presenteras "heligt, utan skuld och oåterkalleligt" när vi tillhör honom genom återfödelse. Det har inget att göra med verk, ritualer eller mystiska upplevelser. Det är Kristi liv i den omvända troende som förvandlar honom. 40

Kristna behöver är inte en metod, program, ritual eller praxis som kanske kommer ansluta dem till Gud. Det vi behöver är att vara "i Kristus" (1 Kor 1:30) och Kristus i oss. Och han har lovat att Hans ande "kommer att leda [oss] till all sanning" (Joh 16:13).
Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning,
Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske.
Kol 1:9 berättar aposteln Paulus för de heliga att han bad för dem att de ”skulle bli fyllda med kunskapen om hans vilja i all visdom och andlig förståelse.” Han bad att de skulle få urskiljning (”spirituell förståelse”). Han sa att Gud, Fadern, har gjort oss ”delaktiga i de heliges arv i ljuset” (v 12) och ”befriat oss från mörkrets kraft (d.v.s. vilseledande kraft)” (v 13).
Från den dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja, med all andlig vishet och insikt.
Med glädje ska ni då tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset.
Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.
Men vad var nyckeln till denna visdom och andliga förståelse och befrias från mörkret? Paulus berättar för oss i samma kapitel. Han kallar det ”mysteriet som har varit dolt från evigheter och från generationer, men nu uppenbaras för sina heliga” (v 26). Vad är det mysteriet? Vers 27 säger: ”Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp” den hemlighet som varit dold genom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga. För de som vill engagera sig i andlig gestaltningsrörelsen (d.v.s. kontemplativ, andlig riktning), tänk på "riktningen" du faktiskt kommer gå. Också ni, som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom, om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Kol 1:21-23
Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter. Kol 2:8-10
Slutnoteringar och källförteckning

1. Even Howard, Three Temptations of Spiritual Formation (Christianity Today, 12/9/2002)
2. Ibid.
3. Richard Foster, “Heart to Heart: On Christian Spiritual Formation” (Renovare, May 2003, http://blog.renovare.org/2003/05/20/heart-to-heart-on-christian-spiritual-formation).
4. Rick Warren, Purpose Driven Church (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1995), p. 126.
5. Roger Oakland, Faith Undone (Eureka, MT: Lighthouse Trails, 2007), pp. 90-92.
6. Ibid.
7. Richard Foster to Ray Yungen at a seminar in Salem, Oregon in the 1990s.
8. Ray Yungen, A Time of Departing (Eureka, MT: Lighthouse Trails, 2006, 2nd ed., 5th and later printings), p. 199.
9. Thomas Merton is included in a number of Richard Foster’s books including Celebration of Discipline, Spiritual Classics, Devotional Classics, and The Renovare Spiritual Formation Bible.
10. David Steindl-Rast, “Recollection of Thomas Merton’s Last Days in the West” (Monastic Studies, 7:10, 1969).
11. Thomas Merton, Conjectures of a Guilty Bystander (Garden City, NY: Doubleday Publishers, 1989), pp. 157-158.
12. William Shannon, Silent Lamp, The Thomas Merton Story (New York, NY: Crossroad Publishing Company, 1992), p. 276.
13. Thomas Merton, Contemplative Prayer (New York, NY: Image Books, Doubleday Pub., 1989), pp. 115-116. (These 4 Merton quotes are originally cited by Ray Yungen in A Time of Departing).
14. Richard Foster, Meditative Prayer (Downers Grove, IL: InterVarsity Christian Fellowship, 1983), p. 9.
15. Ibid.
16. Ibid., p. 17.
17. Ibid., p. 18.
18. Ibid., p. 23.
19. Ibid., p. 5.
20. Richard Foster, Streams of Living Water ( (San Francisco, CA: Harper, 1st HarperCollins Paperback ed., 2001), p. 12.
21. Berit Kjos, How to Protect Your Child From the New Age & Spiritual Deception (Eureka, MT: Lighthouse Trails, 1st Lighthouse Trails ed., 2013), p. 267.
22. Richard Foster, Meditative Prayer, op. cit., p. 25.
25. Dallas Willard, “Spiritual Formation: What it is, and How it is Done” (http://www.dwillard.org/articles/artview.asp?artID=58).
26. Larry DeBruyn, “The Practice of His Presence” (http://herescope.blogspot.com/2013/12/the-present-of-his-presence.html).
27. Mike Perschon, “Disciplines, Mystics and the Contemplative Life” (http://web.archive.org/web/20070206150740/http://www.youthspecialties.com/articles/topics/spirituality/desert.php).
28. Ibid.
29. Dr. Andre Eggelletion, as told by Dr. Lee Warren, B.A., D.D.
30. Laurie Cabot, Power Of The Witch, (New York, NY: Bantam Doubleday Dell Publishing, 1989), p. 183.
31. Richard Foster, Celebration of Discipline (New York, NY: HarperCollins, 1998 ed.), p. 22.
32. Donald Whitney, “Doctrine and Devotion: A Reunion Devoutly to be Desired” (http://web.archive.org/web/20080828052145/http://biblicalspirituality.org/devotion.html).
33. Ruth Haley Barton, “Beyond Words” (Discipleship Journal, Issue #113, September/October, 1999, http://www. navpress.com/Epubs/DisplayArticle/1/1.113.13.html), p. 35.
34. Chris Armstrong and Steven Gertz, “Got Your Spiritual Director Yet?” (Christianity Today, April 1, 2003, http://www.christianitytoday.com/ct/2003/aprilweb-only/4-28-51.0.html). 
35. Ruth Haley Barton (trained at the panentheistic Shalem Institute in D.C.) and John Ortberg are former members of Willow Creek Church where the two developed Willow Creek’s Spiritual Formation curriculm.
36. Ruth Haley Barton, Invitation to Solitude and Silence (Downer Grove, IL: Intervarsity, 2004), p. 160.
37. Chuck Swindoll, So You Want to Be Like Christ: 8 Essential Disciplines to Get You There (Nashville, TN:W Publishing Group, a div. of Thomas Nelson, 2005), p. 15.
38. Ibid., p. 13.
39. Ibid., p. 55.
40. Roger Oakland, Faith Undone, op. cit., pp. 91-92.

Share:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade