Falska kristna

Falska kristna talar emot Guds Ord. Falska kristna står emot Guds Ord. Falska kristna vill inte höra Guds Ord. Falska kristna predikar ett annat evangelium. 

Bedragna kristna tar gärna emot ett annat evangelium. De tar gärna emot någon som kommer i sitt eget namn. De tar gärna emot ett evangelium som inte kräver omvändelse och uppoffring. De blir rädda och arga om någon predikar sanning enligt Guds Ord. De vill inte höra, vill inte se, vill inte göra, utan bedrar sig själva, och är fortfarande under Guds vrede. 

Hur många som än uppmanar till ett gudfruktigt liv, i renhet och sanning, så vill de inte ta emot, kallar det lögn och falskhet. 

Fast vi har ingen annan grund än Jesus Kristus. Vi har ingen annan förebild än Guds egen son. Han är vårt exempel, han är vår förebild, han är den förstfödde bland många bröder och han gick före oss som en herde för sina får. 

Om du tar anstöt av det evangelium jag, med andra predikar, är jag rädd du är bedragen, vilseförd och på fel väg. Jag predikar Guds Ord oförfalskad, med ett rent uppsåt och utan baktankar. 

Låt Guds Ord finnas i ditt hjärta, låt INGEN TA DIN KRONA IFRÅN DIG. Håll fast vid Guds Ord, för i den här tiden är det vårt enda ljus i det mörker som nu finns. 

Gud välsigne dig!!!
Share:

Förtal, hat och lögn

Jag ser hur ni förtalar, förvränger, förnedrar och bedrar varandra. Jag läser och ser hat, lögn, själviskhet, förakt, och försvar för lögnen och ett liv efter köttet. Hur många av er lever och följer Anden? Hur många av er kan med ett uppriktigt hjärta säga:" Mitt samvete är rent. Vad jag vet finns inget Gud anklagar mig för?

Kan du? Lägg bort lögnen. Lägg bort ondskan och var ärlig och uppriktig. Lev rätt!
Share:

Ser och Reagerar du?

Jag vet inte om du ser galenskapen och ondskan som blommar ut i världen idag? (Matt 13:26-30) Jag vet inte om du reagerar på det du ser? Jag vet inte om du lider som den rättfärdige Lot när han såg orättfärdigheten och synden som fanns i Sodom och Gomorra? (2 Petr 2:7

Jag vet inte hur du reagerar på allt det du ser och hör på nyheterna, det du läser i tidningarna eller hör på radion, men det skall du veta att ALLT som sker just nu kommer provocera fram och dra ut vad som finns i DIG. Det kommer pressa ut vad som finns i ditt hjärta, (Ords 30:33) och den dagen du kommer till insikt om vad som finns I DIG, (Rom 7:18) har du möjlighet att vända om. 

När du hör om krig, och förföljelse och ekonomisk bankrutt, när du hör och ser lögnerna den här världens system kommer med, när du ser orättfärdigheten manifesteras framför dina ögon: Hur kommer du reagera? 

Kommer du kasta dig på Gud, ropa på Jesus om hjälp i nöden? (Ps 91:15). Eller kommer du reagera med en köttslig ”helighet” som står på barrikaderna och "kräver" rättvisa? (Selot) Kommer du be? Kommer du klaga? (Fil 2:14-16) Kommer du stå upp för sanningen eller kommer du kräva "omval"? (Gal 5:25

Om du inte förstår tidens tecken, om du reagerar med fruktan och rädsla, om du reagerar efter köttet, har du inte förstått att ALLT DETTA MÅSTE HÄNDA. Sen skall slutet komma. (Matt 24:6, Luk 21:9

Om Guds ord inte har någon verkan i ditt hjärta, om Ordet vi predikar inte ger dig gudsfruktan, tröst, förmaning och uppmuntran, då du kan lika gärna gå på discot, eller på puben, eller sätta dig på en bänk i parken. Ingen kan nå in till dig ändå, inte ens Guds Ande. När du har hört ordet, är du lika tom efteråt som innan. Du får inget ur någon predikan, du får inget ut ur någon profetia eller något ord. 

Du skulle inte ens TRO OM JESUS SJÄLV STOD FRAMFÖR DIG. (Mark 16:11, Matt 28:17, Joh 20:27)

Antingen Jesus eller världen (Jak 4:4), antingen sanning eller lögn, antingen synd eller rättfärdighet. Det är de val vi NU STÅR INFÖR. Och det valet är DITT!!! 

Jag säger: Satsa på den som vet allt från början till slutet (Jes 46:10), den som redan har berättat för oss det vi redan ser hända, och den som har berättat för oss hur allting kommer sluta (Matt 13:40). VÄND OM TILL HONOM SOM HAR ALL MAKT I HIMMEL OCH PÅ JORD! (Matt 28:18, Jud 1:25) Jesus Kristus, Guds Son, Lammet som blev slaktat, Han sitter på Tronen (Upp 5:12-13) och skall döma levande och döda. (2 Tim 4:1, 1 Petr 4:5)
Share:

Hej Du!! Ja, DU!!

Hej DU, ja DU!! DU som är på väg att skippa mitt inlägg, det är just DU som behöver läsa detta!!! 

Det är en allvarlig förmaning jag vill dela med Kristi församling, eller den som läser. 
Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud. Matt 15:9 
Israel, Guds utvalda folk, som var älskade för fädernas skull, som var bärare av HERRENS ord och utvalda bland alla folk, dyrkade HERREN förgäves. De läror de förkunnade var människors bud. De eftersträvade rättfärdighet genom att hålla lagen, genom att följa alla budorden och alla stadgar och föreskrifter. Och ändå dyrkade de HERREN förgäves. Det var bara ett inlärt människobud, säger Jesaja. Det är inte ett påfund av Jesus, utan han citerar gamla testamentet. De dyrkade HERREN förgäves redan på Jesajas tid. 

Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men LÅTER SITT HJÄRTA VARA LÅNGT IFRÅN MIG, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Jes 29:13 

Falsk gudsfruktan? Hur kunde de bli så? Hur kunde de förlora respekten för sin Gud, HERREN? 
Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: ”Läs detta,” så svarar han: ”Jag kan det inte, den är ju förseglad.” och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: ”Läs detta”, så svarar han: ”Jag kan inte läsa.” Jes 29:10-12 
HERREN själv hade utgjutit en ande med djup sömn och hade tillslutit deras öron. Frågan är varför? I Romarbrevet läser vi: 
Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de ar visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att DYRKA och TJÄNA DET SKAPADE i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. Rom 1:21-25 
Jag blir så ledsen eftersom det här är församlingen av idag, Laodiceaförsamlingen, den ljumma. INGEN förstår orden i bibeln, INGEN förstår innebörden av orden och INGEN verkar inse hur FARLIGT det är att INTE FRUKTA HERREN. Vi läser men förstår inte. Vi hör men förstår ändå inte. 

Inga bibellärare kan öppna bibelns ord för församlingen idag. Varför? Därför att fruktan för HERREN är borta! Tjänstegåvorna söker sin egen ära, söker NYA ”insikter” och ”uppenbarelser” i bibeln. Det verkar som de flesta hellre vill underhålla än förmana, tillrättavisa, uppmuntra och trösta. Församlingsledarna vill hellre bli ärade av människor än av gud. Alla söker de sitt eget, alla söker de sitt egna rike och inte Guds rike. De har tagit för sig att DYRKA och TJÄNA DET SKAPADE i stället för Skaparen! 

När HERREN säger: VÄND OM OCH TRO EVANGELIUM! Så är det som vilken godnattsaga som helst. När HERREN säger: TRO EVANGELIUM! Så frågar ni: vad är evangelium? 

”Jag vill att predikanten ska vara rolig och underhållande. Han ska inte vara för allvarlig eller ge ett allvarligt budskap. Doom and Gloom vill vi inte ha. GE MIG ETT GLATT BUDSKAP. GE MIG NÅT NYTT. JAG VILL INTE HÖRA OM KORSET, OCH BLODET, OCH OMVÄNDELSE. JAG VILL HÖRA OM TRO OCH VÄLSIGNELSE. JAG VILL HÖRA ETT POSITIVT BUDSKAP.” 

Tyvärr har det gått så långt att vi vill bara höra hur mycket Gud vill välsigna oss, hur mycket han älskar oss och hur underbart det blir i himlen. 

Om vi älskade Jesus av HELA vårt hjärta, HELA vår själ, ALL vår kraft och ALLT vårt förstånd, skulle vi också älska hans tillrättavisande ord, och hans förmaningar. LYSSNA PÅ HERRENS ORD!!! 
Upp 3:17-19 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. ALLA JAG ÄLSKAR TILLRÄTTAVISAR OCH TUKTAR jag. Var därför IVRIG att omvända dig. 
Det är OTRON som hindrar oss att ta till oss Ordet. Otron MÅSTE bekännas som SYND och läggas under JESU BLOD! Otron går inte bara att skaka av sig, den går inte att jobba sig igenom. Otron tas BARA bort OM DU ÖDMJUKAR DIG INFÖR HERREN GUD. När Gud ser ett hjärta som VILL förvandlas från otro till tro tar han bort den ande av DJUP SÖMN som gör att du inte förstår allvaret, eller förstår konsekvenserna, eller som gör att du känner dig så trygg fast du står upp emot honom genom dina falska föreställningar om vem Gud är! 

På grund av otro kommer du bli borthuggen från det sanna vinträdet. På grund av otro förstår du inte vad du läser. Otron hindrar dig från att komma till Guds tron med stor frimodighet. Det är på grund av otro du inte förstår vad du läser. Du är på väg att brytas bort. Du är på väg att tas bort från HERREN på GRUND AV DIN OTRO. 
Rom 11:22 Se här Guds GODHET och STRÄNGHET: hans STRÄNGHET mot dem som föll, hans godhet mot dig, OM du blir kvar i hans godhet, ANNARS BLIR OCKSÅ DU BORTHUGGEN. 
Vi älskar att höra om Guds godhet, men vill inte höra om hans stränghet. Vi älskar att höra om hans kärlek, hur mycket gott Gud har gjort för oss, men när han talar om våra överträdelser och synder, STÄNGER VI TILL VÅRA HJÄRTAN. Han är sträng mot dem som föll, han hatar otro och om han förkastade Israel på grund av otro, hur tror du det skall gå med dig om du håller fast vid din otro. 
Upp 3:20-22 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om NÅGON HÖR MIN RÖST och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som SEGRAR skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. Den som har ÖRON MÅ HÖRA VAD Anden säger till församlingarna.
Share:

Vad är EVANGELIUM?

Vad är EVANGELIUM? Var och en bör se till hur man tänker och hur man lever. Vad är EVANGELIUM? 

Luk. 24:46-47 Och han sade till dem: "Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att OMVÄNDELSE och SYNDERNAS FÖRLÅTELSE SKALL predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem." 

Har vi tagit emot evangelium om vi INTE har omvänt oss och INTE har tagit emot syndernas förlåtelse? 

Är det möjligt att skippa ETT STEG och BARA ta emot syndernas förlåtelse? Är det möjligt att ens bli förlåten för sina synder UTAN omvändelse? Tänk om, tänk rätt!!! Om det vore möjligt, DOG KRISTUS FÖRGÄVES!!!
Share:

Den Som Tror, Inte Den Som Trodde

Joh. 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.
Det står: "den som tror" och inte "den som trodde" eftersom tron är pågående och aktiv. Tron står också i motsats till olydnad. Det läser vi: "Den som INTE LYDER Sonen skall INTE SE LIVET". 

Därför vill Paulus föra oss till trons lydnad för att vi SKALL FÅ SE LIVET. Akta er för falska lärare och falska evangelium. Se till att du håller dig till huvudet som är Kristus och inte fastnar i bedrägeri och lögn. Läs bibeln med den Helige Andes hjälp, eftersom smörjelsen lär oss om allting. 

Be blessed.
Share:

Dags att Välja Sida

Det är dags att välja sida. Jesus eller satan, världslighet eller helgelse. Det kommer bli svart och vitt, tydligt och klart, ingen kan längre stå med en fot i världen och en fot i himmelriket. Om du vet att du har synd i ditt liv som den Helige Ande har påtalat många gånger, då är det tid att omvända sig. Den varningen har jag fått tidigare, men nu har tiden gått och vi närmar oss den tid av förföljelse Jesus talade om. Den som vill följa honom kommer att bli utstötta, hatade och till och med mördade för tron på honom.

Det finns en evighet som du och jag behöver ta ansvar för. Det finns en dom som vi alla behöver gå igenom, den som lyder Jesu evangelium ska uppstå till evigt liv, den som inte lyder Sonen och inte vill veta av Gud, ska uppstå till evig skam och fördömelse. Vi kommer se vänner vända sig emot oss, vår familj, far mot Son, Son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor. Och salig är den Jesus inte blir en stötesten för.

Psalm 2 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde. ”Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.” Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: ”Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.” Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: ”Du är min Son, jag har i dag fött dig. Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor.” Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden” Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

Gör insidan ren först, rena era hjärtan och lyd evangelium, tro på Herren och sök hans ansikte. Tar du anstöt av hans ord? Då har han blivit en stötesten som du faller på.
Matt. 21:43 Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Mat 21:44 Den som faller på den stenen skall krossas, och den som stenen faller på skall smulas sönder."
1 Petr. 2:6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.
1 Petr. 2:7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten,
1 Petr. 2:8 en stötesten och en klippa till fall. DE STÖTER EMOT DEN DÄRFÖR ATT DE INTE LYDER ORDET. SÅ VAR OCKSÅ BESTÄMT OM DEM.
Share:

Dags att Välja Sida

Det är dags att välja sida. Jesus eller satan, världslighet eller helgelse. Det kommer bli svart och vitt, tydligt och klart, ingen kan längre stå med en fot i världen och en fot i himmelriket. Om du vet att du har synd i ditt liv som den Helige Ande har påtalat många gånger, då är det tid att omvända sig. Den varningen har jag fått tidigare, men nu har tiden gått och vi närmar oss den tid av förföljelse Jesus talade om. Den som vill följa honom kommer att bli utstötta, hatade och till och med mördade för tron på honom. 

Det finns en evighet som du och jag behöver ta ansvar för. Det finns en dom som vi alla behöver gå igenom, den som lyder Jesu evangelium ska uppstå till evigt liv, den som inte lyder Sonen och inte vill veta av Gud, ska uppstå till evig skam och fördömelse. Vi kommer se vänner vända sig emot oss, vår familj, far mot Son, Son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor. Och salig är den Jesus inte blir en stötesten för. 
Psalm 2 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde. ”Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.” Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: ”Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.” Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: ”Du är min Son, jag har i dag fött dig. Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor.” Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden” Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.
Gör insidan ren först, rena era hjärtan och lyd evangelium, tro på Herren och sök hans ansikte. Tar du anstöt av hans ord? Då har han blivit en stötesten som du faller på. 
Matt. 21:43 Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt.
Matt. 21:44 Den som faller på den stenen skall krossas, och den som stenen faller på skall smulas sönder."
1 Petr. 2:6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.
1 Petr. 2:7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten,
1 Petr. 2:8 en stötesten och en klippa till fall. DE STÖTER EMOT DEN DÄRFÖR ATT DE INTE LYDER ORDET. SÅ VAR OCKSÅ BESTÄMT OM DEM.
Share:

Attack på din Karaktär

Vad händer i dig om någon attackerar dig och din karaktär? Vad händer i dig om någon talar om för dig att du gått fel? Hur reagerar du? Reser sig den helige Ande upp i dig? Kommer Guds ord fram? 

Reagerar du med Andens frukt eller efter köttet? Jesus sade av frukten känner man trädet. Även om trädet tappar löv eller bark, så är det fortfarande frukten som avgör. 

Be blessed.
Share:

Hanna, Peninna, Elkana, Eli och Samuel

Det Här Ordet Talade Till Mig När Jag Läste Det

I första Samuelsboken läser vi om Hanna, en gudfruktig kvinna som inte kunde få barn. Vi känner henne som profeten Samuels mamma. Hon var gift med Elkana, också han en gudfruktig man. Han hade två hustrur, Peninna och Hanna. Peninna fick många barn, något hon också använde för att reta, eller som vi säger idag, mobba Hanna för. Hannas man, Elkana, drog varje år upp till HERRENS hus för att offra och tillbe. Och år efter år mobbade Peninna Hanna för hennes barnlöshet, inte bara när de var i HERRENS hus. 
1 Sam. 1:6-10 För att göra henne upprörd brukade hennes medtävlerska retas mycket med henne, därför att HERREN hade gjort henne ofruktsam. Detta pågick år efter år. Varje gång Hanna gick upp till HERRENS hus retades Peninna med henne på samma sätt. Nu grät Hanna och ville inte äta något. Då sade hennes man Elkana till henne: "Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är inte jag mer för dig än tio söner?" Sedan de hade ätit och druckit i Silo, reste sig Hanna och gick till HERRENS tempel, där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till HERREN under häftig gråt. 
Peninna och Hanna  

Peninna såg Hanna som en medtävlerksa i barnafödande och retades mycket med henne. Hanna blev djupt ledsen och sörjde barnlösheten. Hon var djupt bedrövade och började be till HERREN under HÄFTIG GRÅT. Hon utgöt sin själ för HERREN, hon grät och bad från sitt innersta hemliga rum, från hjärtat. När jag läser om Hanna inför HERREN känner jag hennes sorg, hennes förtvivlan och hennes längtan. Inte för att jag är barnlös, jag har 6 barn själv, utan därför att den sorg och förtvivlan hon måste ha känt, den sorg som kom från hennes innersta, känner jag igen. Hon grät så hon skakade, tårarna rann, hon fick inte fram ett enda ljud. Ändå hörde HERREN hennes rop. Hennes läppar rörde sig men inget ljud kom fram. Ändå hörde HERREN hennes rop om en son. 

Hannas innersta längtan kom fram i bön 

Hannas hjärtfyllda bön kom från hennes innersta längtan, innersta känslor och hennes själ, ande och kropp ropade till Gud. Hon glömde bort allt som fanns runt henne, prästen Eli, och allt folk som fanns i templet under offerhögtiden. Hon var helt fokuserad på HERREN, helt uppslukad i sin bön till Gud. Och HERREN hör de förkrossades böner, han hör de rättfärdigas rop, han svarar när vi av HELA vårt hjärta, själ, kraft och förstånd vänder oss till honom och ropar. Det kan vara högljudd rop, och det kan vara det tysta hjärtats rop. Han hör bön. 

Jag tänker på hur många år hon fick utstå mobbningen från Peninna, och vilken skam hon måste känt när hon inte kunde föda Elkana barn. Vi ser ingenstans att Hanna gav tillbaka med samma mynt, att hon handlade likadant mot Peninna som hon själv blev behandlad. Hon var en rättfärdig kvinna som älskade HERREN av hela sitt hjärta, själ, kraft och förstånd. Jag beundrar henne verkligen för hennes tro och uthållighet. 

Hannas innersta längtan kom fram i bön

När Samuel var avvant höll Hanna sitt löfte till HERREN gav Samuel till Gud. Hon kom med honom till prästen Eli, en redan då gammal man, som hade två onda söner, Hofni och Pinehas. Eli var präst i Guds hus, men han var slarvig, kände inte HERREN, ja, han var avfällig. Han hade ett sken av gudsfruktan men förnekade dess kraft. Han ville gärna vara präst men följde inte Guds lagar. Till det yttre såg han ut som en from och god präst, men hans hjärta var långt borta från HERREN. Han tjänade sin egen mage. Han sin fick mat och kunde försörja sin fru och två söner, som också var präster och onda enligt HERRENS egna ord. 

Eli trodde Hanna var full när hon utgöt sitt hjärta inför HERRENS ansikte. Han var ingen andens man. Han förstod inte det andliga eftersom han var köttslig. Han trodde hon var full och befallde henne sluta dricka. Släng bort flaskan kvinna, ungefär. Eli försökte visa yttre rättfärdighet men hjärtats rättfärdighet fanns inte. 
1 Sam. 1:12-14 När hon länge bad inför HERREN, gav Eli akt på hennes mun. Hanna talade i sitt hjärta, och bara hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var drucken. Därför sade han till henne: ”Hur länge skall du bära dig åt som en drucken? Se till att ruset går av dig!” 
Han blev nog irriterad på henne när hon tog så lång tid på sig i bönen. Han var en otålig man. Eli hade inte hjärta för de svaga och nödställda och när Hanna bad så länge ville han hon skulle sluta och istället skärpa till sig. 

Det låter som en from och rättfärdig man, men det var inte hans sak hur länge hon bad till HERREN, så varför lägga sig i? Han hade nog bråttom hem till middagen. 

Hanna förde fram Samuel till Eli och påminde honom om den gången hon bad inför HERRENS ansikte och sa till honom: 
1 Sam. 1:26-27 Hör på mig, min herre, så sant du lever, min herre, jag är den kvinna som stod här bredvid dig och bad till HERREN. Den här pojken bad jag om, och nu har HERREN gett mig vad jag begärde. Därför vill jag nu ge honom tillbaka till HERREN. Så länge han lever skall han tillhöra HERREN. 
Vilket vittnesbörd Hanna bar fram. Prästen Eli borde ha tänkt: ”Vilken mäktig Gud jag tjänar och som hör bön.” och känt gudsfruktan i sitt hjärta. Det kanske han gjorde också för en kort tid. Hanna fick sin belöning av Gud, den som gör levande och hans som dödar. Hanna tillbad HERREN och under den helige Andes kraft ber hon och visar hur hon tänkt och levt: 
1 Sam. 2:1 Hanna bad och sade: ”Mitt hjärta fröjdar sig inför HERREN, mitt horn är upphöjt genom HERREN. Min mun är vidöppen mot mina fiender, ty jag gläder mig i din frälsning. Ingen är helig som HERREN, ty ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud. TALA INTE SÅ HÖGMODIGT, LÅT INTE FRÄCKA ORD KOMMA FRÅN ER MUN. TY HERREN ÄR EN GUD SOM VET ALLT, OCH HOS HONOM VÄGS GÄRNINGARNA. 
Hon hade fått utstå mycket förföljelse och lidande från Peninna men ändå var hon ödmjuk och god av hjärtat. Hanna hade fått uppenbarelser Eli och Peninna inte kunde se eller ta emot. Hon profeterar om uppståndelsen i Kristus och den evige konungen, om slutstriden och den eviga domen i 1 Sam 2: 
1 Sam. 2:6 HERREN dödar och gör levande, han för ner i dödsriket och upp därifrån. HERREN gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer. Han reser den ringe upp ur stoftet, ur dyn lyfter han upp den fattige för att sätta honom bland furstar. Ja, han låter honom ärva härlighetens tron. Ty jordens grundpelare är HERRENS, och på dem har han byggt världen. Sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktiga tystas i mörkret, ty av egen kraft är ingen stark. De som strider mot HERREN blir krossade, mot dem dundrar han i himlen. HERREN dömer jordens ändar och ger makt åt sin konung. Han upphöjer sin smordes horn. 
Genom Tro Och Tålamod

Gud upphöjer den ödmjuke och bevarar den fromma. Det är precis vad han gjorde med Hanna efter hennes långa tid av förödmjukelse och lidande. Men vi vet att det är genom tro och uthållighet vi får vad utlovat är (Hebr 6:12) och att den som vill göra Herrens vilja behöver uthållighet (Hebr 10:36). 

Vad vi kan lära oss av Hanna är att uthållighet ger lön, att man övervinner det onda med det goda, att HERREN hör bön, och att uppenbarelsens Ande kommer till dem som tillber av hjärtat. 

Vad kan vi lära oss av Eli? Avfällighet visar sig ofta i att man dömer efter köttet och fördömer den som är förkrossad i Anden. Den ljumme kan inte se Guds vägar och sätter stopp för Andens verk i andra. Tålamod saknas också eftersom Andens frukt inte växer. 

Eli ville visa sig rättfärdig genom yttre gärningar men han tog aldrig itu med sina söners ondska. Han tillrättavisade och förmanade inte efter HERRENS vilja utan efter eget behag tog han itu med fel saker och fel personer. Han dömde efter det yttre, var skenhelig och falsk. 

Det här är församlingen idag. Eli är den avfällige församlingen, Peninna är världens barn och Hanna är den som ropar om rättfärdighet. Förkrosselse behöver komma över församlingen, en förkrosselse som kommer ur verklig nöd.
Share:

Långt Borta från Guds Vilja

När jag läser Titusbrevet slår det mig hur långt bort från Guds vilja Sverige har kommit. Församlingen ligger inte långt efter, tyvärr. 
Tit. 3:1-3 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, att inte förolämpa någon utan hålla frid och vara tillmötesgående och visa vänlighet mot alla människor.
Paulus beskriver oss som oförnuftiga, olydiga och vilsegångna, slavar under många slags begär och lustar och vi lever i ondska och avund, vi är avskyvärda och hatar varandra. 

Så var vi alltså innan pånyttfödelsen och nu är allt förändrat. 
Tit. 2:11-13 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för ALLA människor. Den (Nåden) fostrar oss att säga NEJ till OGUDAKTIGHET och VÄRLDSLIGA BEGÄR och att leva ANSTÄNDIGT, RÄTTFÄRDIGT och GUDFRUKTIGT i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare, Jesus Kristus, skall träda fram i härlighet.
Guds nåd hjälper oss att vända oss bort från ogudaktighet och världsliga begär. Jakob säger: den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Johannes säger: Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär, det kommer INTE från Fadern utan från världen. Jesus säger: Detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. 

Rom 6 ställer frågan till oss: Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte. Absolut inte. Nåden är en hjälp att bemöta det onda, att stå emot det onda, att helgas och renas, och inte en licens att göra vad vi vill. 

Bless!!!
Share:

Vilka löften pratar Paulus om?

2 Kor. 7:1 Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse. 
Vilka löften pratar Paulus om? För att förstå dessa löften får vi gå tillbaka till kapitel 6. 
2 Kor. 6:13-18 7:1 Gör som vi! Jag talar som till barn. Vidga också ni era hjärtan. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdigheten att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige. 
Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse.
Share:

Medkänsla, Kärlek och Humanitet

Vilka fina ord. Det är ord som verkligen når in i människans själ. Själen gottar sig över att tänka på sin fina medkänsla. Själen älskar ord som kärlek, för själen blir så upphöjd och stark. Vi ska visa kärlek mot alla människor, älska alla människor, älska våra fiender, älska älska älska. 

Men frågan är, med vilken kärlek ska vi älska? Och hur kommer kärleken till själen? Och vilken kärlek är det själen ska omfamna? 

Kärlek till sanningen är grunden för all medkänsla, humanitet och alla andra goda dygder. Men själiska kristna lägger in nya värderingar i orden kärlek och medmänsklighet. Dessa nya värderingar går på tvärs av Guds Ord, och förleder ljumma kristna in på avvägar. Men om någon älskar sanningen, hjälper sanningen oss att se vad som händer och vad som behövs göras. 
Ef. 4:15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.
David hade sin glädje i HERREN. Hans själ gladde sig över HERRENS frälsning och Guds verk i sitt liv. Han hade inte sin glädje i fina ord och tomma fraser, utan levde med och för Gud. 
Ps. 86:2-4 Bevara min själ, ty jag är din. Du, min Gud, fräls din tjänare som förtröstar på dig. Var mig nådig, Herre, ty hela dagen ropar jag till dig. Gläd din tjänares själ, ty till dig, Herre, lyfter jag min själ.
När vi går igenom öknen med Gud är det så enkelt att söka tröst i andra saker än Herren. Vi vänder oss så lätt ifrån Gud till något som ger en snabb lindring, snabb lösning men som inte ger evig tröst. Vi vill må bra, vi vill vara lyckliga, och är vi inte det måste Gud ha övergett oss. Vi bygger hela vårt kristna liv på hur vi mår och hur vi känner oss. Vi bygger hela vårt kristna liv på känslor, på själen. Är vi lyckliga, är Gud med oss, är vi glada, är Gud med oss. Vi har då blivit själiska kristna, som inte orkar stå emot trycket från satan på den onde dagen. Vi faller. Vi blir svaga kristna och inte alls ”starka i Herren och hans väldiga kraft,” som Paulus säger i Efesierbrevet: 
Ef. 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.
Till slut blir vi så torra i själen att vi blir desperata och letar efter nya uppenbarelser och söker nya ”väckelser”. Vi glömmer hämta styrka från Gud, och hämtar istället styrka ur händelser, häftiga möten och predikanter. Men den styrkan försvinner väldigt fort. Den varar inte länge. 

Om vi däremot väljer Guds väg och gör som David, ropar till Gud att ge oss kraft att vandra i hans nåd, att Herren ska fylla vår själ med glädje och frid, då blir vi allt starkare för varje dag som går. David kände HERREN och han visste att även om det SER illa ut, så var Gud med honom. Han visste att HERREN var trofast, god, barmhärtig, nådig och sen till vrede. 

När vi i trofasthet håller oss till Herren och inte glider bort kommer hans nåd oss till hjälp. Han ÄR en trofast Gud, han ÄR en nådig och barmhärtig Gud, han ÄR sen till vrede och stor i nåd och sanning.
Share:

Psalm 50

Ps. 50:14 Nej, offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den Högste.
Ps. 50:15 Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig."
Ps. 50:16 Men till den ogudaktige säger Gud: "Hur kan du tala om mina stadgar och ta mitt förbund på din tunga,
Ps. 50:17 du som hatar tillrättavisning och kastar mina ord bakom dig?
Ps. 50:18 Om du ser en tjuv håller du med honom, och med äktenskapsbrytare ger du dig i lag. 
Ps. 50:19 Du sprider ondska med din mun och väver samman svek med din tunga. 
Ps. 50:20 Du sitter och förtalar din bror, du hånar din mors son. 
Ps. 50:21 Sådant gör du och jag tiger. Då tror du att jag är som du. Men jag skall straffa dig och låta dina ögon se det. 
Ps. 50:22 Lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning: 
Ps. 50:23 Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen, skall jag låta se Guds frälsning." 
Hur många läser inte det här och tänker, "Jesus har gjort ett nytt förbund och nu gäller inte det längre." 

Har Gud förändrats mellan Malaki och Matteus? Har han blivit reformerat på något vis? Har han mött "ljuset" och blivit en snällare Gud nu än i GT? 

Nej, Han är den samme igår, idag och i evighet. 

Den enda skillnaden är att vi står under blodet och nåden, att vi har bättre löften och större möjlighet till förlåtelse. Vi behöver inte offra kalvars och bockars blod, vi har Jesus blod. Men Gud har inte förändrats. 
Joh. 1:16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 
Joh. 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 
Lagen kom för att fördöma köttet och visa på synden som hade få makten över det. Lagen kom för att visa oss hur ofullkomliga vi är och i hur stort behov av en frälsare mänskligheten var. 

Nåden är Guds utväg ur synden. Den enda fungerande utvägen ur synd och död. 

MEN NÅDEN ÄR INTE EN LICENS ATT SYNDA!!!
Share:

Andefyllda Kristna?

Dessa som tänker och lever som världens barn, dessa som följer härskaren över luftens välde, dessa som har blivit som världens barn, för att de njuter av orättfärdigheten och har sin glädje i det som är till deras eget fördärv, är dessa som kommer förfölja de som älskar Herren Jesus. 

De har ett sken av gudsfruktan men de förnekar dess kraft. De har ett sken av att älska Herren, men det är bara läpparnas pris medan hjärtat är långt borta. Dessa som inte tänker på det som är där ovan är de som har sin egen mage som gud, de tjänar inte Herren utan sig själva. 

Dessa som vill ha ära från människor och inte från Gud, de är dessa som Jesus kommer säga så här till: GÅ BORT FRÅN MIG TILL DEN EVIGE ELDEN, NI ÄR MIG INTE VÄRDIGA. 

Ljumma som de är vågar de kalla sig kristna, de vågar ta Herrens namn i sin mun samtidigt som de VANHELGAR Herrens namn. Det är ingen skillnad mellan dessa och djävulens barn. De har bara ett frommare förtecken. Dessa som påstår sig tillhöra Herren kommer få sitt livs största chock när de möter Jesus själv på domens dag. VÄND OM OCH TRO EVANGELIUM!!! 

Share:

Oheliga Barn

Oheliga Barn:

Det är dessa som inte har helgat sig, som inte har lyssnat till Jesu ord, som har byggt sitt liv som alla andra människor, på sand. Dessa som tror sig stå så starkt med Gud, men som en dag kommer se sitt verk brinna upp, förhoppnings klarar några sig genom elden och får evigt liv.

De är moln utan regn, som ger löften till Gud som de inte tänker uppfylla, som säger: Gud ta mig och forma mig som du vill, men när Guds Ande talar om synd i deras liv så vill de inte formas längre.

Dessa som träder inför Guds tron med lov och pris, men som inte har renat sina händer från ogudaktighet och synder. Dessa är en skamfläck för Guds evangelium.

Om du inte är villig att låta Guds Ande rena dig från synd och orättfärdighet på riktigt, utan använder 1 Joh 1:9 för att lätta ditt eget samvete tjänar du inte rättfärdigheten. Då är du fortfarande en syndens slav. Du som en gång har kommit till insikt om din synd vältrar dig åter i smutsen. Du vill inte låta Ordet och Anden rena dig.

Jesus säger i Joh 15 att ”Ni är redan nu rena i kraft av det ORD jag har talat till er.” Så om vi har suttit under Guds ord, har vi ingen ursäkt för vår synd. Jesus säger i Joh 12:48: ”Det ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen.”

Du lever inte för Jesus, om du lever för dig själv. Då är DU DIN EGEN HERRE. Skamliga kristna, som ljuger och bedrar, stjäl och dödar. Ni har ingen urskiljningsförmåga och trampar Guds namn i smutsen, ni är skamfläckar i Herrens hus. VÄND OM OCH TRO EVANGELIUM.

Omvändelsens Frukt! 

Bär då frukt som hör omvändelsen till, och kom inte till Gud och försöka bedra honom. Han som känner hjärtats alla tankar och uppsåt, har sett och hört din ogudaktighet.

Kom inte till kyrkan med lyfta händer om du har synd i ditt liv som du inte är villig att lämna. Kom inte inför Herrens tron om du har ogudaktighet i ditt hjärta som du vill hålla fast vid. Om du har andra gudar än Herren kommer en dom över dig. Den domen dömer dig till döden och vem vill falla i den levande gudens händer?

NEJ, Ha gudsfruktan för dina ögon, tjäna honom av ett rent hjärta och ett rent sinne. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, själ, kraft och förstånd. På det sättet kan du älska din nästa som dig själv, på riktigt.
Share:

Vad, Vad, Vad vill Herren

Hur ska det vara då? Vad vill Herren ha av mig? Vad vill Han med mitt liv? Vad ska jag göra för att vandra i Hans rättfärdighet? 

Gå in i din bönekammare, böj knä och ödmjuka dig inför Hans tron. Bekänn dina synder, ropa om nåd, ropa efter barmhärtighet, och låt Guds Ande tala till ditt hjärta. 

Hans främste tjänst är att överbevisa om synd, rättfärdighet och dom. Men Han påminner oss också om Jesu undervisning. Hans Ande talar till oss. Lita på att NÄR du ropar till Herren av hela ditt hjärta då hör Han dig. Då svarar Han dig. 

Du kanske får vänta på Herren, men så är det. Vänta då på Herren, men NÄR han kommer, STÅ INTE EMOT HONOM, utan ödmjuka dig. Böj dig under Hans mäktiga hand, och låt Honom få göra sitt verk i dig, genom dig och för dig. 

Han kommer ta itu med den synd Han ser hos dig, men Han kommer också ge liv åt din ande och ge dig löften och en framtid. Han älskar dig och vill se rättfärdighet i sina barn. 

Han kommer pressa och forma dig, han kommer låta dig gå genom eld och prövningar. Han kommer luttra dig och ta bort slagget så att du står ren och oförvitlig inför Honom på Herrens dag, den store och fruktansvärda. 

Du skall veta att om du låter Hans dom gå över dig NU, kommer du få leva även om du dör. Hans verk är till för vårt bästa, inte för att skada oss, inte för att göra oss illa, men för att forma oss till sin Sons avbild. 

Vilken god och vis far skulle ge sin Son till en okänd, oprövad och oren brud? Han vet vilka tankar han har för dig, och det är fridens tankar. Men det är genom eld och prövningar vi visar oss värdiga att kallas hans barn. 

Var välsignade, om ni hör och gör Hans ord. Amen!!!
Share:

Jesus vår främste förebild

Jesus är vår främste förebild. 

Han är den förste och siste, alfa och omega, begynnelsen och slutet. Allt börjar med Honom och slutar med Honom. 

Han beskrivs från början: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 1 Mos 1:1 och Johannes fortsätter: I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud. Joh 1:1. 

Han är den förstfödde, den ende rättfärdige, den ende utan synd. Hans liv var fullkomligt perfekt, han var Guds fullhet, Faderns fullkomliga avbild och Han gav sitt liv för oss. Han gav sitt liv för oss, för att VAR OCH EN SOM TROR ska ha evigt liv, för att var och en som tror ska ha rätt att bli Guds barn. 

Många tror på OSAS – Once Saved Always Saved, En Gång Frälst – Alltid Frälst. Jag tror på Eternal Believer – Eternal Life, Evigt Troende – Evigt Liv. 

Den tro vi en gång kom fram till ska vi också hålla fast vid. Vi får inte kasta bort den dyrbara tro Gud har gett oss. Du visste väl att det var Gud som gav dig trons gåva? Det var Gud som öppnade dina ögon och öron. Våra öron och öron hade djävulen, den här världens gud, stängt till så vi inte hörde och såg, så vi kunde omvända oss och bli botade. 

Det är en Guds gåva vår frälsning. Hans verk är det att vi är i Kristus Jesus. Inte ditt eller mitt. Du kanske säger; men det var ju jag som gjorde ett aktivt val, som aktivt bekände Jesus som min Herre? Ja, men det gjorde du därför att Gud lät dig förstå evangelium. 

Stå därför fast i kampen för tron på evangeliet och låt dig inte ryckas bort av vare sig världslighet eller religion, vare synd eller ett annat evangelium. 

Så som vi blev frälsta ska vi fortsätta vår vandring i Kristus: Genom hjärtats tro och munnens bekännelse. Inte genom gärningar utan genom tron på Jesu verk på korset.
Share:

Andefyllda kristna


Ondskan andemakter har smugit sig in i församlingarna. Vi kallar oss väckelsekristna, karismatiska kristna, Jesus älskande kristna, andefyllda kristna. 

Vad är det då som får andefyllda kristna att tänka som världens barn? Vad är det som får andefyllda kristna att använda ironi och förakt i samtal? Vad är det som får andefyllda kristna att förtala, förvrida, förvirra, förleda, förstöra andra syskon? Vad är det som får andefyllda kristna att följa denna världens ande genom att stödja världens tänk? Varför står andefyllda kristna på samma sida som världens barn och delar deras tankar och känner samma sak för världens händelser? Varför blir inte andefyllda kristna förskräckta när de ser det som händer i världen av ondska, religionssynkretism och världspolitik? Varför ropar dessa andefyllda kristna inte till HERREN för de förlorade? Varför ställer sig inte andefyllda kristna vid sidan och frågar HERREN vad som är rätt? Varför är dessa så envist säkra att deras andefyllda kristna liv är välbehagligt inför Gud, den allsmäktige? 
Jes. 45:11 Så säger HERREN, Israels Helige, som också är hans Skapare: FRÅGA MIG OM det som skall komma. LÅT MIG ha omsorg om mina söner och mina händers verk. 
Varför tänker andefyllda kristna inte på sin Herre? Varför tänker andefyllda kristna på ALLT ANNAT som rör livet, utom på honom som ÄR LIVET? 

Kan det vara att dessa andefyllda kristna inte är FÖDDA PÅ NYTT? Kan det vara att dessa andefyllda kristna är falska kristna? 

Vi vet att det i de sista dagarna ska komma människor som har ett SKEN av gudsfruktan, men som förnekar dess kraft. 

ÄR DU EN AV DEM?
Share:

Bryter äktenskapsförbundet!


Ords. 30:20 Sådant är äktenskapsbryterskans sätt: Hon äter och torkar sig om munnen och säger: "Jag har inte gjort något orätt." 
Andefyllda kristna bryter äktenskapsförbundet med sin HERRE och torkar sig om munnen och säger: Har jag gjort något fel? Är du arg på mig?

Share:

Helighet är ett Krav, inte en Önskan

Helighet är ett krav för att vandra med Gud. Helighet är ett krav från honom, inte en önskan. 

Utan helgelse ska ingen få se Gud. Rena dig, låt Jesu blod rena dig på djupet. Låt Guds Ande avslöja allt mörker som finns i dig, låt Herrens Ande få komma in och lysa Upp ditt hjärta. 

Jesus är det sanna ljuset och utan Jesus vandrar vi i mörker. Var inte en sådan som bara har läpparnas bekännelse, men inte har hjärta för sanningen.
Share:

Bedra inte dig själv

Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet. Luk. 9:26
Jag säger er: Den som bekänner mig inför människorna, honom skall också Människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar. Luk. 12:8-9
Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader som är i himlen. Matt. 10:32-33
Vad är det Jesus vill säga med dessa ord? Är det bara det att jag bekänner att jag är kristen, att jag tror på Jesus, han menar? Nej, det ligger en djupare betydelse i detta. Kom ihåg att Johannes säger: I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Joh 1:1.

Om vi som kallar oss kristna inte vågar stå upp för Guds Ord, om vi som kallar oss kristna skäms för det som står i bibeln, då kommer Jesus skämmas för oss. Om vi förkastar Guds Ord, kommer Guds Ord förkasta oss. 

Se till att du inte bedrar dig själv.
Share:

Överge inte Herrens undervisning

Kristna som har övergett Herrens undervisning, som har lärt känna Jesus, men som återigen har fallit i synd, kommer dömas hårdare än de som inget visste. 

Ingen får tro att de kommer undan den dom som kommer över världen. Domen börjar med Guds hus, och om den rättfärdige med knapp nöd överlever, hur ska det då gå för syndaren och den orättfärdige? Se till att du renar bort allt som hindrar, allt som inte är välbehagligt för Gud. Se till att du renas och står helig på den dagen Jesus kommer. 

Och även om du hinner dö innan Jesus kommer, skall du veta att du kommer dömas för dina ord och dömas för dina handlingar. Se därför till att du lever efter frihetens lag och inte behöver dömas efter syndens och dödens lag.

Share:

Lyft inte Orena Händer till Gud

Har du varit på ett möte där du upplevt lovsång och glädje, härlighet och "Guds" närvaro, men sen när du går hem känt dig tom på insidan? 

Risken är då stor att den församling som var så "härlig" och "prisade" Herren så "underbart" INTE HADE HELGAT SIG OCH BEKÄNT SINA SYNDER. 

Där står de och lyfter upp ORENA händer till Gud, och prisar Jesus med EGNA ambitioner i sina hjärtan. "Hoppas någon hörde det riffet. Hoppas någon hör hur vackert jag sjunger." Församlingen tänker på middagen, och vem de ska bjuda hem efter mötet. Församlingen lyfter sina händer men tänker på "den där irriterande" grannen, eller jobbarkompisen de måste stå ut med. Församlingen lyfter sina händer och hjärtat är fylld av vrede och bitterhet, lögn och hat. 

Predikanten söker sin EGEN ära och inte Guds. Predikanten underhåller publiken med roliga skämt och gudsfruktan finns inte alls. AVGUDADYRKAN!!! Predikanten predikar om att "bygga" församling, tre steg till ditt och sju steg till datt. TOMHET OCH ÅTER TOMHET. 

Det tillfredsställer bara köttet och når inte in till hjärtat. Det kan ALDRIG förändra människor, kan aldrig skära bort det Gud HATAR mest, det som hindrar oss från att komma till honom, och som till slut leder till evig död, SYNDEN. 

Guds Ande rör sig INTE i kyrkor och församlingar som står emot Guds Ord, och INTE både HÖR och GÖR!!! 

VÄND OM OCH BEKÄNN ERA SYNDER. RENA ERA HJÄRTAN OCH INTE ERT YTTRE. LÅT GUDS ANDE FÅ TA TAG I DITT HJÄRTA. Den Helige Andes jobb är att övertyga om SYND, RÄTTFÄRDIGHET OCH DOM. Stå inte emot HERREN Sebaot när han vill rena sin församling. 

Guds Ande vill se rena hjärtan prisa Gud. Guds Ande vill se uppriktiga hjärtan prisa Gud. Han letar efter en församling som älskar Herren av hela sitt hjärta, själ, kraft och förstånd. Om han hittar en sådan, då rör han sig i SANNING där. 

För vi ska tillbe Fadern i Ande och Sanning. 
Joh. 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha.
Joh. 4:24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."
Share:

Vem är Jesu mor, bror och syster?

Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: 
"Här är min mor och mina bröder. Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor." Matteusevangeliet 12:49-50 SFB98 
Åh Gud uppenbar dessa ord för oss. Visa oss sanningen och allvaret och ta oss ur självbedrägerite och lögnen. Lär oss hur farligt det är att leka kristen.
Share:

Visdom från Gud

Pred. 10:10 Om man icke slipar eggen, när ett järn har blivit slött, så måste man anstränga krafterna dess mer; och vishet är att göra allt på bästa sätt. (1917) 
Pred 10:10 Den som inte slipar eggen, när järnet blir slött, måste bruka mer kraft. Men vishet leder till framgång. (SFB) 
Jakob säger att om någon brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla och utan förebråelser, och han skall få det. Jak 1:5. 

1917 säger: som giver åt alla villigt och UTAN HÅRDA ORD. 

Vi ropar och ber till HERREN om VISDOM och han ger oss det, men sen missar vi vad VISHET är. Läser vi i Jak 3:17 förstår vi vad vishet är: 
”Men visheten ovanifrån är först och främst REN, vidare FREDLIG, MILD, FOGLIG, fylld av BARMHÄRTIGHET och GODA FRUKTER, OPARTISK och UPPRIKTIG. 
Vi kommer till Gud och ber om VISDOM därför att bara hos Honom finns visheten. Vår bönesvar om visdom visar sig i vår vishet, och visheten ovanifrån är fylld av kärlek. Jakob säger: Var Ordets görare, inte bara dess hörare, annars BEDRAR ni ER SJÄLVA. Jak 1:22 

Gud ger oss FÖRSTÅND att söka hans ansikte, VISHET att göra allt på bästa sätt, KRAFT att göra Hans vilja och NÅD att bära Andens frukt. Visdom är det som GÖR en vis. Vishet är att VARA vis. 

Låt visheten visa sig i ditt tal och i dina gärningar. Låt visheten visa sig i din tro OCH gärningar. Låt visheten visa sig genom ditt liv, i att du låter dig helgas och renas, så som Jesus har bestämt om dig. Han har bestämt om dig att du ska gå åstad och bära frukt, MYCKET frukt. En sådan frukt som blir bestående, alltså frukt som har evigt värde. Låt visheten visa sig i att du LYDER evangelium! Låt visheten visa sig i att du ÄLSKAR SANNINGEN! Bli en dåre för att bli VERKLIG vis. 
2 Tess. 1:6 Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 
2 Tess. 1:7 och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, 
2 Tess. 1:8 i flammande eld och straffar DEM SOM INTE VILL VETA AV GUD och DEM SOM INTE LYDER VÅR HERRE JESU EVANGELIUM. 
2 Tess. 1:9 Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, 
2 Tess. 1:10 när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen. 
2 Tess. 1:11 Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, 
2 Tess. 1:12 så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. 
OCH 
1 Petr. 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som INTE LYDER GUDS EVANGELIUM? 
1 Petr. 4:18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? 
1 Petr. 4:19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott. 
Därför böjer jag mina knän för Fadern, och ber att HERREN vår Gud ska upprätta sin församling i sanning och rättfärdighet, att församlingen ska komma ut ur självbedrägeriet och lögnen, att församlingen ska växa till i kunskap om honom som har friköpt oss från SYNDEN och DÖDEN, och MÖRKRET och försatt oss i Sin Älskade Sons rike av LJUS, att vi ska lära känna Kristi kärlek, höjden, bredden, djupen och längden, att vi ska älska Sanningen som Han har älskat oss. 

Amen!!!
Share:

Inte bara kroppen utan hjärtat också

Det här bibelordet har vi läst många gånger: 
Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. Rom. 12:1 
Vi ska inte bara frambära våra kroppar som ett levande offer, kroppen ska OCKSÅ vara helig. Den ska vara levande OCH helig. 

Det är inte kroppen i sig Gud vill ha. Han vill ha ditt hjärta, som består av ditt sinne, känslor och tankar. DET är ett välbehagligt offer för Gud. 

Frukta HERREN, den levande Guden. Bär fram rätta offer på hans altare. 
En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är en far, var är då den heder som borde visas mig? Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig? Detta säger HERREN Sebaot till er präster som föraktar mitt namn. Och ni frågar; "På vilket sätt har vi föraktat ditt namn?" Jo, genom att ni på mitt altare bär fram oren mat. Mal. 1:6-7 
Läs Malaki om hur HERREN ser på slentrianmässiga offer. 

Nej, vi ska tillbe Herren i Ande och Sanning och ge rätta offer.
Share:

Skyll inte allt på djävulen

Skyll inte allt på djävulen. Du och jag är kapabla att göra ont helt på egenhand. 

Hur många av köttets gärningar Paulus beskriver i Galaterbrevet 5 är demoniskt påtvingade? 
Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Galaterbrevet 5:19-21 SFB98 
Allt detta är KÖTTETS gärningar.!!! 

Nej, för att klara av livet med Gud behöver vi OMVÄNDA oss från SYNDEN till Jesus. Herren är Anden och där Herrens Ande är finns frihet. Vandra därför i Ande och inte i köttet. 

Be Gud om nåd att höra och göra hans vilja, för utan Jesus kan vi inget göra.
Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade