Ska vi tro på vår tro?Vi har nog alla blivit påverkade negativt av trosrörelsens undervisning om tro, där vi fick lära oss att tro på vår tro.

Jag vill säga att det är inte bibliskt att tro på vår tro, utan Jesus säger Tro på Gud. Men den felaktiga undervisningen har gjort tron på Gud till en mental tro, som sätter igång vår inbyggda prestationsmaskineri.

Den här versen har missbrukats av Kenneth Hagin m.fl. inom trosrörelsen.

Jesus säger i Mark. 11:22-24 ”Ha Guds tro. För sannerligen säger jag er: Den som säger till detta berg: Lyft dig upp och kasta dig i havet, och INTE TVIVLAR i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske, han ska få vad han än säger. Därför säger jag er: Allt vad ni ber om i era böner, tro att ni har fått det, så ska ni få det.”

Då menar Jesus inte att vi mentalt måste visualisera det vi ber om, för att få det. Detta är buddism. Det menas inte heller att det är en ”gudomlig lag” att när vi ber om något, så vi få det.

Nej. Jesus säger att vi ska be utan att tvivla, och DET kan bara ske om vi förnyar våra sinnen genom Guds ord. För det är genom Guds ord vi lär känna Fadern, Sonen och den Helige Ande, och det är då vi får en tro som behagar Gud. innan dess får vi vara beredda på att våra önskningar inte blir besvarade, för Gud vet bäst, och Han ser till den stora helheten, och glöm inte att 1 Joh. 5:14-15 säger att ”Detta är den förtröstan vi har till honom, att om vi ber om något EFTER HANS VILJA, så HÖR HAN OSS. Och om vi vet att han HÖR oss, så vet vi också att vi har det som vi bett honom om.”

Sanningens ord om tron står i stark kontrast till det falska trossystem som byggts upp genom visualisering och mental tro. För den tro Gud letar efter kallas Trofasthet. Det är då tron blir en visshet, en övertygelse, för vi har lärt känna Guds sanna karaktär och har lärt oss lita fullständigt på Honom.

Guds frid syskon.
Share:

Bibeln varnar MED NAMN!


Rom. 16:17: ”Jag förmanar er, bröder, att ge akt på dem som åstadkommer splittring och förförelse I STRID MOT DEN LÄRA ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Jesus Kristus utan sin egen buk, och genom milda ord och smicker bedrar de deras hjärtan som är godtrogna”.
Vi som kristna, som älskar sanningen måste stå upp och peka ut den eller dem som predikar ett falsk och lögnaktigt evangelium. Om inte, älskar vi inte sanningen. När det gäller att namnge personer som helt klart och tydligt predikar falskhet, bedrägeri och lögn, så har detta en biblisk förankring.
Jag vill här med hjälp av Bibeln visa hur Gud avslöjar falska lärare, profeter, onda kungar och onda människor MED namn. ta upp hur apostlarna varnade MED NAMN!
 • Moses skriver att EVA blev bedragen, vilket också Paulus tar upp i 2 Kor. 11:3 ”Men jag fruktar att liksom ormen med sin list bedrog Eva....”
 • KAIN som mördade sin bror. 1 Mos. 4:8. ”Kain talade med sin bror Abel, och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom.”
 • ESAU som Gud hatade för att han sålde sin förstfödslorätt och beskrivs som otuktig och oandlig.
 • Samuel avslöjar Kung SAUL som blev besatt av onda andar på grund av sin olydnad och otro.
 • Vi har Kung DAVID som Gud skriver om, när han bedrev äktenskapsbrott, bedrog en av sina bästa soldater, skänkte honom full och sen skickade ut honom i strid för att dö och gav order till sina befälhavare att skicka ut Uria i främsta ledet för att dö.
 • Gud namnger AHAB och JESIBEL och alla deras synder. Gå igenom varje bok så hittar du NAMN som den falske profeten HANANJA, kung JOJAKIM som mördade profeten Uria, nehelamiten SEMAJA som gav befallning att tillrättavisa Jeremia och många fler namn dyker upp hela tiden.
 • I Evangelierna namnger Jesus Herodes, när han säger: HERODES den räven,
 • Lukas namnger ANANIAS och SAFIRA som försökte bedra Gud.
 • Du har SIMON trollkarlen som försökte köpa den Helige Ande för pengar.
 • Paulus namnger PETRUS och hans synd i Galaterbrevet. När det gäller Petrus och hans svaghet: Om INTE Paulus gått emot honom, skulle det fått förödande konsekvenser, främst för Petrus själv i sitt hyckleri, men viktigast av allt: För församlingen. Om Paulus inte hade gått emot Petrus kanske han blivit en villolärare? Vem vet konsekvenserna av hans feghet?
 • I 1 Tim 1:19-20 varnar Paulus Timoteus för HYMENEUS och ALEXANDER eftersom dessa hädar Gud.
 • I 2 Tim 2:17 varnar Paulus för HYMENEUS och FILETUS, som säger att uppståndelsen redan skett, och hade kommit bort från sanningen.
 • I 2 Tim 4:14 varnar Paulus Timoteus för ALEXANDER kopparsmeden, som har gjort honom mycket ont. ”Akta dig för honom. Ty han har gjort häftigt motstånd mot vår förkunnelse”.
 • I 2 Tim 4:10 nämner Paulus DEMAS, som av kärlek till den här världen hade övergett honom.
 • I 1 Petr 2:15 beskrivs BILEAM, som en som älskade orättfärdigheten.
 • I 3 Joh 9 säger Johannes: Jag har skrivit till församlingen, men DIOTREFES, som vill vara den främste bland dem, tar inte emot oss. Därför, om jag kommer, vill jag påminna om de gärningar han gör, hur han med elakt tal förtalar oss. Och inte nog med det, han tar själv inte emot bröderna och hindrar andra som vill göra det och driver ut dem ur församlingen.
 • Johannes och Judas namnger KAIN som en ond människa.
 • Judas nämner BILEAMS villfarelse, KORAS uppror.
 • Paulus namnger JANNES och JAMBRES, som stod emot sanningen.
 • Jesus namnger Nicolai i Uppenbarelseboken.
Alla dessa som Bibeln tar upp är exempel på onda människor, människor som söker sitt eget, sin egen ära, som tjänar avguden mammon, som predikar lögn och bedrar människor, som inte lever rätt och förleder hela församlingar.

Hur tror du det är möjligt att gå emot en falsk lära, och undervisa om vad som är fel, utan tydliga exempel? Och hur kan man undvika vargen om vi inte visar vem vargen är?

Share:

Evangeliet om Jesus Kristus är:


Evangeliet om Jesus Kristus är::
 • INTE Ett kärleksbudskap utan en befallning att alla ska omvända sig. Därför har Gud haft överseende med okunnighetens tider, men nu förkunnar han att alla människor överallt ska omvända sig. För han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet, genom den man som han har bestämt till det. Detta har han bekräftat för alla genom att låta honom uppstå från de döda. Apg. 17:30-31.
 • INTE Ett socialt budskap, där vi enbart mättar de hungriga, kämpar för människors lika värde, etc.
 • INTE Ett maktbudskap, där ”vi har fått all makt”, för Jesu säger: MIG är given all makt i himlen och på jorden. Matt. 28:18
 • INTE Ett mirakelbudskap, där vi för människor till tro genom under och tecken. Jesus sa: Ett ont och horiskt släkte söker efter ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Matt. 12:39
 • INTE Ett politiskt budskap: Mitt rike är inte av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte härifrån. Joh. 18:36
 • INTE Ett fredsbudskap, för Jesus sa: Ni ska inte tänka att jag har kommit för att sända fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. Matt. 10:34
Man kan bara veta vilka av dessa passionerade människor som kämpar för att människor ska bli frälsta, som går rätt, genom att förstå vilket evangelium de predikar. Och för att ha möjlighet att avslöja det falska måste man känna det äkta. För att avslöja den falska Kristus, måste man känna den äkta.

Evangeliet är, enligt Jesus själv (och bekräftas av Paulus)::
Luk. 24:36-38 Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är vittnen till detta.
1 Kor. 15:1-5 Men jag påminner er, bröder, om det evangelium som jag predikade för er, som ni också tog emot och som ni också står fasta i, genom vilket ni också blir frälsta, om ni håller fast vid det ord som jag förkunnade för er, annars kom ni till tro förgäves. Först och främst har jag ju meddelat er vad jag själv tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med Skrifterna, och att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med Skrifterna, och att han blev sedd av Kefas och sedan av de tolv.
Det enkla evangeliet är: Jesu lidande på korset, han dog för våra synder, uppstod för vår rättfärdiggörelse, att segern vanns på korset enligt Kol. I det budskap vi ska predika behöver vi själva tro på Ordet som säger:
Kol 2:13-15 Och ni, som var döda i era synder och i ert oomskurna kött, har han gjort levande med honom, i och med att han förlät alla era synder och utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att spika fast den på korset. Han har avväpnat furstendömena och makterna och låtit dem bli till skam inför alla, genom att öppet triumferade över dem genom honom.
 • Vi har fått försoningen genom KORSET!
 • Vi har fått frid med Gud genom KORSET!
 • Skuldebrevet spikades fast på KORSET!
 • Jesus triumferade över satan på KORSET!
 • Talet om KORSET är en dårskap för den som går förlorad, men en Guds kraft för oss som blir frälsta.
 • Vi ska predika KORSET, förklara KORSET för DET är Guds hemliga visdom.
Vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skulle berövas sin makt (Rom. 6:6). Jesus Kristus såsom korsfäst är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningen (1 Kor 1:23) Och hade den här världens härskare känt till Guds visdom, hade de ALDRIG korsfäst härlighetens Herre (1 Kor 2:8). Tas korset bort, tas det absolut mest centrala bort.

I vilseförda inriktningar predikas inte korset. Jesu lidande och död och uppståndelse nämns bara för att puffa upp köttet, aldrig för att vi ska lägga av vår gamla människa. Det ”nya” evangeliet talar om tro utan omvändelse, rättfärdighet utan tro, och evigt liv utan rättfärdighet. Det ”nya” evangeliet har ett korslöst budskap. De predikar helst Joh. 3:16 ”Ty så älskade Gud världen att han gav sin Enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.

Detta är INTE evangeliet. Jesus undervisar en troende rådsherre om Guds rike, och inte icke-troende. Tyvärr är detta grunden för all felaktigt evangeliserande, att Gud älskar dig, att Gud har en plan för ditt liv, att Jesus är vad du saknar, ta emot Jesus så blir ditt liv fullkomligt. Men synden konfronteras aldrig, syndaren får inte se sig själv i Guds spegel. Utan syndaren får höra hur ”värdefull” han är, hur ”fint” hans liv kommer bli med Jesus och allt detta skapar nya problem i församlingarna. Fållan fylls på med getter, inte får. Pastorerna får ge all sin tid åt de krävande getterna, och fåren svälter.

Vi håller oss till Kristi evangelium!

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade