HERREN eller Herren?Det kan verka som hårklyveri och som onödigt att studera och framhäva dessa ord, men hela undervisningen bygger på om det står JHWH eller Adonai i texten därför att Jehovas Vittnen och andra som förnekar Kristi Gudom kan argumentera om dessa ord. Adonai kan användas om både människor och Gud medan JHWH bara kan användas när man talar om Gud den Allsmäktige.

De flesta översättningar skriver HERREN där hebreiskan har JHWH och Herren där det i står Adonaj. I den svenska översättningen av SFB98 används just dessa ord och i boken skrivs HERREN (JHWH) med versaler, eller Herren (Adonai) med inledande versal, om citaten är hämtade från GT.

I grekiskan finns flera ord för herrar, men de används sällan eller aldrig om Jesus. Kyrious används däremot om Jesus. Det är därför viktigt att förstå att när Paulus citerar GT är det för att visa att Jesus är HERREN. T.ex. Rom. 10:9-13 som är ett citat från Joel 2:32:
Rom. 10:13 För var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. SRB16.
Joel 2:32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. SFB98.
Jehovas Vittnen har i sin egen översättning, Nya Världens Översättning, lagt in det hebreiska ordet Jehova (HERREN) i en grekisk skrift. I 237 verser har de ersatt Kyrious med Jehova. Fast de alltid använder Jehova för HERREN i deras egen version av GT har de undvikit att ersätta ordet Kyrios med Jehova i det Grekiska NT när det syftas på Jesus som HERREN (JHWH). Vilket skulle bevisa att Jesus är Gud.
1 Kor. 12:3 Därför vill jag låta er få veta att ingen som talar i Guds Ande säger: Förbannad är Jesus, och att ingen kan säga att Jesus är Herren utom genom den Helige Ande. SRB16.
En sak är att säga Jesus är Herre, men det krävs uppenbarelse från Gud att säga Jesus är Herren! Detta utifrån det vittnesbörd Skrifterna ger oss, att Jesus är JHWH, och inte vilken herre som helst.

En sak är att Paulus eller Petrus aldrig skulle citera GT’s Skrifter och använda namnet JHWH om Jesus om det inte var för att de trodde Han var Gud. Det är ett högheligt namn för judarna!

Teddy Donobauer skriver: Adonai är det ord som betyder Herre som juden läser istället för YHWH . I den hebreiska texten finns en liten symbol som kallas ”ketiv” och längst ner på sidan står ”qere”. De betyder: ”det står” men ”läs”. Det högheliga YHWH uttalades inte av rädsla för att missbruka Herrens namn. Det är sammanblandningen av vokalerna från Elohim (Gud) och Radikalerna/konsonanterna från YHWH som ger hybriden Jehovah.. judarna undviker båda och använder sig idag av HaShem dvs. NAMNET!
Adonay ä r det vanligaste hebreiska ordet bakom Kyrious. Kyrious används i NT både om YHWH i sin. Relation till sin skapelse, Matt 1:20; 11:25 Luk 4:18 Men huvudsakligen om Iesous/Yehoshua..
Notera alltså att Matteus och Lukas använder sig av samma begrepp för både Fadern och Sonen.. ”ho Kyrious ”..
Och då Adonay sades istället för YHWH är det alltså så att ”ho Kyrious ” är samma titel för HERREN och Vår Herre.. att de är två distinkta personer av Gudomens tretal är för mycket för Vakttornets folk. Därför ställer de också så dumma frågor om vem Jesus bad till i Getsemane om han nu är Gud själv.. enfald klarar inte av Gudomens mångfald.

Citat slut. 

Share:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade