Skapat en gud i vår avbild?

Joh. 1:11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 
Har vi tagit emot Jesus? Den Jesus som skapade världen? Den Jesus som dog på korset för att försona oss med Fadern? Har vi den Jesus som hatar synden, eftersom den skiljer oss från Gud? 

Eller har vi skapat en Jesus efter vår avbild, för att passa vårt religiösa sinne? 

Varför lever vi som världens barn, när Jesus dog för att ta oss ur världen? Varför lever vi som världens barn, när Gud har försonat oss med sig själv och fört oss in i sin älskade Sons rike av ljus. Varför väljer vi leva som om han inte bryr sig? 
Matt. 10:38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. 
Vad tror ni Jesus menar med att säga så här? Kan vi fortsätta leva tvärtemot vad Jesus kräver? Kräver? Ja, han ställer krav på oss. Han kräver att vi håller oss till honom, att vi lever efter det ord han gett oss, att vi kämpar för tron som en gång för alla har blivit överlämnad åt oss. Han kräver att vi lever rent och är heliga eftersom han är helig. 

Vill vi vara Guds vänner eller fiender? 
Jak. 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 
Jak. 4:5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: "Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?" 
Ingen som älskar det som finns i världen kan älska Gud. 
1 Joh. 2:15 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 
1 Joh. 2:16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 
1 Joh. 2:17 Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. 
Se till att du inte blir bedragen av synden som snärjer oss så hårt. Och låt oss löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Se till att ingen blir efter på vägen, utan att vi springer för att vinna segerkransen. Hebr. 12:1
Share:

Lydnadens barn

Lydnadens barn, Lev heligt, ett alltigenom heligt liv, för han är helig. Lev i gudsfruktan. Frukta Gud och inte människor, avskilj er för Herren och låt hans liv ta gestalt i er. Gör allt detta i bön inför Honom som har makt att döda både kropp och själ. Lev i gudsfruktan. 
1 Petr. 1:14 Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. 
1 Petr. 1:15 Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. 
1 Petr. 1:16 Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig. 
1 Petr. 1:17 Om ni ropar "Fader" till honom, som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så vandra här i gudsfruktan under er tid som främlingar.
Share:

Ta emot er

Då skall jag ta emot er, säger Herren!!!
2 Kor. 6:17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er,
2 Kor. 6:18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.
2 Kor. 7:1 Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse.
Share:

Två Gånger sa...

Två gånger säger Jesus samma sak:
Matt. 10:38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig.
Matt. 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.
Han sade inte: "Kom till korset" som om det räcker. Han sade: Du skall bära ditt eget kors, vandra som jag vandrar, leva som jag lever, göra mina gärningar.
1 Joh. 2:6 Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.
Akta er för världslighet och kärlek till den här världen. Om ni älskar det som finns i den här världen, finns inte Faderns kärlek i er.
1 Joh. 2:15 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom.
Share:

En Drömvärld?

Har du gett upp och fallit in i en drömvärld? Har du glömt bort din första kärlek? Det är farligt. Det är väldigt farligt. Om du en gång har lärt känna Herren och sedan vänder dig bort från honom finns det inte längre något offer för synd. 

Var på er vakt och stå emot djävulen, stå emot synden och orättfärdigheten och världsligheten, sök Hans ansikte medan låter sig finnas. Kasta inte bort din frälsning och vet att "den som håller ut till slutet skall bli frälst". 

Det kommer saker som försöker ta bort din tro, din frimodighet i Kristus, men håll fast vid Jesu namn, hans ord och tro på Gud kraft i evangeliet och håll ut i allt. Stå upp för honom, han är värdig. Kolosserbrevet 1:22 säger: 
Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen STÅR FASTA och grundade i tron och INTE låter er rubbas från hoppet i det evangelium... 

Share:

Allvarliga tider

Det ÄR allvarliga tider vi lever i. Det är farliga tider vi lever i. Det här är inte bara den "sista tiden" utan t. o. m. de sista dagarna. Hur vet jag det? Jo, jag tittar på hur människan är idag och ser att det stämmer precis. 
2 Tim. 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
2 Tim. 3:2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,
2 Tim. 3:3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda,
2 Tim. 3:4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud
2 Tim. 3:5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!
Vi har Ordet som ett ljus på vår stig och en lampa för våra fötter. Ordet är ljuset som hjälper oss, som visar oss vad som händer. Där står det profetiska Ordet så mycket fastare än om vi skulle ha vandrat på jorden samtidigt som Jesus. Petrus säger just det: 
2 Petr. 1:18 Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget.
2 Petr. 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.
Så när Jesus varnar oss för det som kommer över den här världen skall vi inte stoppa huvudet sanden och tro att allt kommer blir bra. Han säger tvärt om så här: 
Luk. 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er
Luk. 21:35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden.
Luk. 21:36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen."
Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade