Del 6:5 Allting sammanstrålar och blir ett

Del 6:4 | Del 7:1

I mitt förra inlägg tog jag upp kvantfysik och termodynamik och när vi läser om vetenskap och kvantfysik bör vi förstå att detta är resultatet av kunskapens träd på gott och ont. Det har kommit både gott och ont ur frukten från kunskapens träd. Som jag ser det är alla våra vetenskapliga framsteg inom medicin, fysik, kemi, matematik, rymdforskning, arkeologi, mm; alla våra moderna redskap som t.ex. mobiltelefoner, tv, internet, flygplan osv. en frukt av kunskapens träd på gott och ont. Både goda saker och onda saker har uppstått ur vad Bibeln beskriver som människans fall, där Adam och Eva i olydnad trodde ormens tjusande förklaring: Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. 1 Mos. 3:4-5. Och det var precis vad som hände. Gnosis blev viktigare för människan än gemenskapen med Skaparen. Och, allting människan skapat för att göra gott kan användas och har använts till något ont.

I Kabbalah sammanstrålar vetenskap och religion. Kabbalah visar sitt rätta ansikte när den visar sig ha så mycket gemensamt med allting i världen. Allt kan förklaras med Kabbalah. Och källan till denna ”Kunskap” är den gamle ormen, draken, som vi kallar Satan och djävulen.

Kabbalisten Dr. Michael Laitman, en ryskfödd jude, har en doktorsexamen i filosofi från den ryska vetenskapsakademin och en civilingenjör i bio-cybernetik från Polytechnic Institute i St. Petersburg, har skrivit en bok med titeln Kabbalah, Science and the Meaning of Life där han tar upp hur perfekt Kabbalah förklarar kvantfysiken, och han talade även om Kabbalah och kvantfysik inför forskare och vetenskapsmän  en vetenskaplig konferens.2 Dr. Michael Laitman skriver i sin bok: Kvantfysik anses vara en avancerad vetenskap, men när den jämförs med Kabbalah, så är den ganska primitiv.3

Dr. Michael Laitman skriver i förordet till Sefer Zohar:
Det tjugonde århundradet har medfört enastående förändringar. Dessa öppnade dörren till en helt ny fas, som de största kabbalisterna har beskrivit i århundraden i sina skrifter. Den största förändringen av allt är att under detta århundrade, konstaterar Kabbalister att det inte bara är tillåtet att studera kabbala, det är ett måste!
Det står skrivet i själva Zohar att Kabbalahs visdom skulle börja spridas från år 1840. Den stora 1700-tals Kabbalisten, The Vilna Gaon (GRA) skrev i sin bok Kol HaTor (Voice of the Turtledove) att processen för uppenbarelsen av Kabbalah började 1990. I hans bok, Even Shlemah (A Perfect and Just Weight), kapitel 11, uttalade han till och med att återlösningen främst beror på studier av Kabbalah.1
Kabbalisterna menar att t.ex. den industriella revolutionen och upplysningstiden egentligen kom på grund av att Torahs hemligheter öppnades upp för världen. Och undervisningen började för fullt gå ut från kabbalisterna runt år 1840, ett århundrade där också många sekter uppstod: Darbyismen (Dispensationalismen. Pre-Trib), Mormonerna, Jehovas Vittnen, Adventisterna, Kristen vetenskap, Esoteriska sällskapet (Teosoferna, Antroposoferna), m.fl. som enligt min mening hör ihop med det givna årtalet och är en av orsakerna till att jag anser Kabbalah och rabbinsk judendom vara skökornas moder.

Ett citat från Rabbi Eliahu – The Vilna Gaon (Geniet från Vilna):
När det gäller studien av de sju lärorna hade vår rabbi sagt till oss: ”Den messianska uppenbarelsen kommer hand i hand med uppenbarelsen av Torahns visdom, och visas genom avslöjandet av Torahns hemligheter och öppningen av de sju lärorna ... Detta är vad som menas i Zohar (VaYera, 117) att under år 1840 öppnas visdomens portar ovan och visdomens källor nedan, med början av den gradvisa messianska uppenbarelsen.” The Voice of the Turtle-Dove, s. 117
De sju lärorna som nämns ovan är de sju Noahide lagarna som Kabbalahs rabbiner menar måste delas med världen för att Tikkun olám kan ske, och den kabbalistiske Messias kan komma. Visdomens portar ovan och visdomens källor nedan möts – as above, so below - och allting sätter igång. Ni ska bli som Gud – as above, so below.

Kabbalah innehåller med andra ord både kvantfysik, termodynamik, och den ockulta, esoteriska beskrivningen av ”syndafallet” och ”upprättelsen” som kommer genom Metatron och kallas Tikkun olám, vilket vi alla måste arbeta för att uppnå. Det görs genom goda gärningar - tzimtzum, och vilka de goda gärningarna är avgör rabbinerna.

Oneness och Broderskap

Men hur är enhet/Oneness möjligt att uppnå när vi har så många olika religioner i världen? Mitt svar blir då: Den här världens furste har byggt upp ett intrikat system inom varje religion som bara de initierade fullt ut kan förstå, och ju högre du kommer på stegen, ju djupare förståelse får du (ju högre gnosis). Om den som står över dig i gnosis och position talar om för dig att något är rätt och bra, kommer du troligen säga både ja och amen. Nu hoppas jag du istället följer Herren och inte människor, men den här principen fungerar i alla falska religionssystem.

Om nu Satan står bakom alla falska religioner, vilket vi vet han gör, då är det egentligen inte så svårt att tänka sig att han har byggt in ett gemensamt system i alla dessa som gör världsreligionerna kompatibla med varandra, ungefär som ett lego.

Jag listar några som jag hittat:
 • Teosofi, Satanism, LaVeyanism (Anton LaVey), Kristen Qabbalah, Hermetic Qabbalah, Golden Dawn (Aleister Crowley) som har varit till stor inspiration för moderna musiker och band4, Mormonerna (Latter Day Saints)5, TM – Transcendental Meditation6, har alla sina rötter i Kabbalah.
 • New Age är byggt på Teosofi och Hinduism.
 • New Age har inspirerat och lagt en grund för FN och dess tankesystem. Alice Baileys skrifter används och citeras.
 • Hinduismen och då speciellt Kundalini bygger på samma grund som Kabbalah, vilket utövarna själva skryter med.
 • Tarot är praktisk Kabbalah.
 • RKK har hämtat väldigt mycket från Kabbalah och judendomen.
 • Islam har en sekt som bygger på Kabbalah, och islam i sig anses vara kosher enligt judiska rabbiner.
 • Frimurarnas religion är rent av kabbalistisk, och den 21st graden kallas Noachite och Noachiterna är klädda fullständigt i svart, utom handskarna och förklädet; med svärd, sporrar och en svart mask.7 (Varför kommer jag berätta när jag tar upp Noahide lagarna). Manely P. Hall var 33de graden och pastor, Sefirot-trädet beskriver de 32 graderna8, Albert Pike gav Kabbalah en central plats inom frimurarna9, Rabbi10 Isaac Mayer Wise11, 32de Gradens Frimurare skriver ”Vi karakteriserar ovanstående principer som anti-frimurare, för vi vet att inte bara katoliker utan israeliter i detta land och i Europa är framstående och lysande frimurare. Vi vet även detta, nämligen att frimureri är en judisk institution vars historia, grader, instruktioner, lösenord och läror (sic) är judiska från början till slut, med undantag för en grad och några ord i eden, som är är romersk-katolska, sanna i sitt ursprung från medeltiden,. (…) Det är omöjligt att vara väl insatt i frimureriet utan att ha en judisk lärare,12
 • Tempelriddarordern, Frimurarna och Illuminati är syskonreligioner, byggd på samma system.
 • Jesuitorden är i hemlighet en avknoppning av Kabbalah, en orden som startades av judiska konvertiter, och för att få bli upptagen som medlem behövde personen ha judiskt ursprung. Den nuvarande Påven är från jesuitordern och är väldigt rabbin-vänlig, och redan innan han blev Påve skickade han sina underordnade till judiska rabbiner för att lära sig Noahide lagarna och hur systemet fungerar.13
 • Den judiske tidningen Forward listar Påve Fransicus bland de 50 mest framstående judarna under 2013!14 Klicka på Påvens bild för att läsa mer.
 • Moderna kristna rörelser har inspirerats av New Age och RKK. NAR med Bethel Church i spetsen, profetrörelsen och Vinyard, Emergent Church-rörelsen15, WoF, William Branham och Latter Rain-rörelsen16, m.fl. Alla dessa har hämtat inspiration direkt eller indirekt från rabbinsk Talmud och Kabbalah vilket kom in i församlingarna genom New Thought och Phineas Quimby17 som många misstog för att vara en kristen inriktning. Också Robert Schuller och hans Crystal Cathedral främjade ockulta, esoteriska läror till kristenheten.18
Men kanske du undrar hur man kan komma fram till konsensus gällande vilka religiösa regler som ska gälla om nu alla har sina egna? Det är här Noahide lagarna kommer in. Noahide lagarna förs fram genom FN och organisationen INC - Institute for Noahide Code som innehar Konsultstatus i FN. INC leds av Rabbi Yakov David Cohen från Chabad-Lubavitch


Rabbi Cohen har även lyckats samla muslimska ledare i FN för samtal och samarbete. En fras dessa rabbiner ofta använder i sina framställningar är ”Fred och Trygghet”, men som Paulus skriver: När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 1 Thess. 5:3. Vi är snart där!

Tycker du fortfarande att det är det så svårt för världens religioner att gå samman med tanke på deras gemensamma rot och mål?
Fotnoter


4https://youtu.be/W0YQyJnvEvs Joe Schimmel berättar om Aleister Crowley. Se hela hans serie They Sold Their Souls for Rock and Roll https://www.youtube.com/playlist?list=PLxSUMS3CSNTaYIdBrGdswCXFMNUBmlhe4
9Joel David Bakst, The Josephic Messiah, Leviathan, Metatron and the Sacred Serpent, (Manitou Springs, CO: City of Luz Publications, 2009), pp. 79-80, 84, 87-88.

Share:

Del 6:4 The God of Forces


Det har länge varit ett omtvistat ämne. Vem är fästenas gud? Eller The God of ForcesKabbalah ger en beskrivning som passar bäst in på allt vad jag läst i Uppenbarelseboken och de andra profeterna i Bibeln. Daniels bok ger, enligt mig, en pricksäker förklaring och beskriver fästenas gud eller som KJV skriver: god of forces.
Han kommer inte att visa någon aktning för sina fäders gudar och inte heller för den som är kvinnors lust eller för någon annan gud, utan han skall upphöja sig över alla. Men fästenas gud skall han i stället ära, en gud som hans fäder inte har känt skall han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. Han skall göra vad han vill med starka befästningar med en främmande guds hjälp. De som erkänner honom skall han bevisa stor ära. Han skall låta dem härska över många, och han skall dela ut land åt dem till belöning. Dan 11:37-39
But in his estate shall he honor the God of forces; and a god whom his fathers knew not shall he honor with gold, and silver, and with precious stones, and pleasant things. Dan. 1:38.
De flesta bibellärare är överens om att Daniel 11 talar om antikrist, och denne som inte ska visa någon aktning för sina fäders gudar, KJV skriver sina fäders Gud i singular. Det här är något vilket jag menar måste peka mot någon av judisk börd, en judisk antikrist. Uttrycket sina fäders Gud används i Bibeln bara om någon ur Israels folk som avfallit från den levande Guden. Några exempel:
1 Krön. 5:25  Men de var otrogna mot sina fäders Gud. I sin trolöshet höll de sig till de gudar som dyrkades av folken i landet, de folk som Gud hade utrotat inför dem.
2 Krön. 7:22  Då skall man svara: Därför att de övergav HERREN, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och höll sig till andra gudar och tillbad och tjänade dem, därför har han låtit allt detta onda komma över dem." 
Jag vet inte om något skriftställe som beskriver att en hednakung ”avfallit” från sin avgud, vilket gör att versen måste tala om någon som kommer ur Israel. Tvärtom säger Jeremia:
Jer. 2:11  Har ett hednafolk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är de inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. 
Kabbalahs gud Ein Sof beskrivs med just egenskapen The God of Forces Kraftens/Energins gud.
"Yesod är den kanal genom vilken Tiferet strävar efter att förenas med Shekhinah och föra vidare de kreativa och välvilliga gudomliga krafterna (Divine forces) ... Denna Sefirah symboliseras som den manliga fallosen, helgad genom omskärelsens förbund."1 (se bild t.h.)
Kabbalah förklarar att Ein Sof emanerade Chokhmah och Binah ur de elementära krafterna (Elemental Forces) eld och vatten.2
De fyra bokstäverna i Tetragrammaton representerar och motsvarar de fyra elementära krafterna (Elemental Forces) jord, luft, eld och vatten, som tros innehålla huvudmaterialet för allt synligt och osynligt.3
Kvantvetenskap verkar vara en manipulation av krafter (forces) i den osynliga andevärlden av observatörer i den fysiska, materiella världen, vare sig de är forskare eller mystiker.4
Som "innehavaren av nycklarna" är Metatron den enhet som kommer att balansera de motsatta krafterna (forces) i det krossade Sefirotträdet, som citeras ovan, "Termodynamik (The science of Equilibrium) är nyckeln till ockult vetenskap ... Så uppenbarades talet sex, som står för den universella skapelsen.”5
Krafternas gud eller The God of Forces är Kabbalahs Ein Sof, den gud ur vilken alla andra gudar eminerade eller manifesterades. 

Min kloke son som är doktorand inom tillämpad fysik, förklarade science of equilibrium för mig: Problemet med termen är att "science of equilibrium" inte är ett vedertaget begrepp som sådant.... Om det finns en enda vetenskap som passar in på beskrivningen så är det Termodynamik som ju behandlar förflyttning av energi i olika system alltifrån molekyler till hela universum.

Broderskap och Oneness bevisas i och med Kabbalahs Termodynamik (The science of Equilibrium), och Metatrons kub, som är den Talmudiska Tefillin, håller allt samman genom talet 6 och Metatron innehar nyckeln till Termodynamik (The science of Equilibrium).

 I mitt förra inlägg Del 6:3 tog jag upp Metatron, Mithra, Tefillin och Aura, vilket faller under begreppet Kvantfysik. DeAnne Loper skriver angående Kvantfysik och Kabbalah, där hon nämner den sex-sidiga kuben - Metatrons Kub/Tefillin:
Detta är "nyckeln" till den ockulta "termodynamiken" som kommer att föra alla saker i balans. Detta är den "hemliga" länken som binder samman de gudomliga gnistorna av mänskligheten till energikällan, ljuset från "världens herre" inför den slutliga inlösningen.6

Kommer Metatron uppenbaras vara "Messias" för judarna, "Kristus" för de kristna, "Maytreya" för New Age, "Madhi" för Muslimerna, som inför Oneness och Broderskap, och skär bort "cancersvulsten" de kristna? Metatron är den så kallade energikällan, ljuset och den hemliga länken som inför den slutliga lösningen, vilket för mig låter mycket som vedermödan vi kristna vet måste komma. Denne gud kommer antikrist att ära med ”guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting”. Detta kommer vi få se när det tredje templet byggs upp till ära för ”en gud som hans fäder inte har känt”. Det tredje templet är förödelsens styggelse som Daniel och profeterade om. 
Fotnoter2DeAnne Loper Kabbalah Secrets Christian Need to Know, s. 116
3DeAnne Loper Kabbalah Secrets Christian Need to Know, s. 106
4DeAnne Loper Kabbalah Secrets Christian Need to Know, s. 82
5Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, (New York, NY: Shocken Books, Inc. 1946), p. 183.
6DeAnne Loper Kabbalah Secrets Christian Need to Know, s. 84

Share:

Del 6:3 Metatron, Mithra, Tefillin och Aura


Några frågor dök upp under mitt förra inlägg: Bara för att få klarhet här: Vem är Metratron? Vad är den svarta lådan? På vilket sätt är detta sataniskt Kabbalah och som pekar på framträdandet av antikrist?
Vem är Metatron?
Metatron är Ein Sofs (den okännbara gudens) manifestation eller emanation och den här världens härskare. Vi känner honom som djävulen, satan, ormen, draken (Upp. 20:20), den här världens gud (2 Kor. 4:4) som försöker sätta sig över Herren och ta hans plats (Jes. 14:12-15).
Metatron kallas också Mithra1, den persiske solguden vars namn betyder Fördrag eller Förbund. Wikipedia skriver: Mithra blir med tiden sol- eller ljusängel (2 Kor. 11:14) och omnämns också som världsfrälsare i en myt från den partiska tiden då han föddes ur en klippa. Metatron/Mithra härstammar från Zorastismen men har sin egen esoteriska inriktning kallad Mithranism2. Metatron/Mithra är Kabbalahs Vilddjur som ger sin kraft åt sin Messias, och den bibliska draken/ormen ur Uppenbarelseboken.Mithra, en babylonisk gud.
Vad Är Den Svarta Lådan?Tefillin kallas den svarta kuben juden bär på pannan och på armen. Inuti ligger Shema Yisrael som betyder Hör, O Israel, de två första orden tagna från 5 Mos. 6:4-9, 11:13-21 och 4 Mos. 15:37-41.

Trehövdad Shin.

Vänder man på Tefillin ser vi en fyrhövdad Shin, vilket inte är en hebreisk bokstav utan ett mystiskt tecken som förbinder numret 666.


Shema Yisrael 
Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en. Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. 5 Mos. 6:4-9
Om ni nu lyssnar till de bud som jag i dag ger er så att ni älskar HERREN, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ,  då skall jag ge regn åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn, och du skall få bärga in din säd, ditt vin och din olja. Jag skall ge din boskap gräs på din mark, och du skall äta och bli mätt. Men se till, så att inte era hjärtan blir förförda och ni viker av och tjänar andra gudar och tillber dem, ty då skall HERRENS vrede upptändas mot er, och han skall tillsluta himlen så att regn inte faller och marken inte ger sin gröda och ni snabbt blir utrotade ur det goda land som HERREN ger er. Ni skall lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne, och binda dem som ett tecken på er hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på er panna. Ni skall lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar, för att ni och era barn länge må få leva i det land som HERREN med ed har lovat era fäder att ge dem, så länge som himlen välver sig över jorden.  5 Mos. 11:13-21
HERREN sade till Mose: "Tala till Israels barn och säg till dem att de, släkte efter släkte, skall göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni skall ha sådana tofsar, och när ni ser dem skall ni tänka på alla HERRENS bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet. Så skall ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara heliga inför er Gud. Jag är HERREN , er Gud, som förde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Jag är HERREN , er Gud." 4 Mos. 15:37-41
Det låter så bra när man kan citera Bibeln för att "bevisa" sin religiösa nit, men när det gäller Kabbalah används Torah bara som proof-texting. Kabbalah har en mycket djupare innebörd i användningen av tefillin. Tefillin används för att förhöja den andliga medvetenheten, och som de förklarar, för att ”själen ska laddas så måste den vara ansluten till det eviga ljuset”. Det sker alltså genom Tefillin. 


Tefillin och Aura

En aurakamera har använts för att bevisa hur tefillin påverkar hjärnan positivt. En förhöjd medvetenhet som visas som en lila färg runt personen som använder tefillin.
Mannen på bilden har satt Tefllin på huvudet och får då en lila Krona (Kether) över sitt huvud.
En annan bild visar hur personen omges helt av ett lila ljus.
Ansiktet har dolts men vi ser tefillin på huvudet och en tallit - en bönesjal.
När personen som bär tefillin får ett lila sken anses personen vara väldigt andlig och väldig ädel. Nästa bild visar auran på samma person innan tefillin.

Samma person innan tefillin.
Vi har att göra med en andligt mörk religion och andemakter som vill framhäva Kabbalah som den mest utvecklade av alla ockulta religioner. New Age använder också aura-avläsning, men New Age har hämtat sin inspiration från just Kabbalah. Modern teknik som aurakamera används för att bevisa hur långt före sin tid Kabbalah verkligen var.
På Vilket Sätt Är Detta Sataniskt Kabbalah Och Som Pekar På Framträdandet Av Antikrist?

Kopplingen till Uppenbarelsebokens märke ligger i talet 666, som också är vilddjurets märke, som är ett namn, och en bild. Bokstaven vav ו motsvaras av siffran 6, och tre stycken vav ווו blir 666. Talet 6 är skapelsens tal enligt Kabbalah som jag tog upp i Del 6:2:

”Vi vet att talet sex representerar den fysiska världen. Torahn beskriver skapandet av universum som en sexdelars, en sex dagars process. Våra uråldriga källor beskriver universum som strålar ut i sex riktningar - norr, söder, öst, väst, upp, ner ... Allt fysiskt utrymme och alla fysiska föremål har dessa sex dimensioner ... 666 är sex upprepat tre gånger. Att upprepa ett koncept tre gånger representerar bekräftelsen och styrkan hos det konceptet. Talet 666 skulle således kunna representera styrkan och perfektionen i den fysiska världen, som judendomen lär kommer att inträffa i den messianska eran, när den fysiska världen kommer att nå sitt slutliga syfte, att vara ett medel genom vilket den skapade upplever skaparen.”3
Kabbalah använder sig av Gematria för att hitta den djupare betydelsen av Bibelns ord. Den djupare betydelsen kallas Sod, och enligt Gematria så vet kabbalisterna t.ex. när deras Messias framträdande är nära. Nedan följer deras uträkningar.

DeAnne Loper skriver på sidan 158-160:

I Kabbalah representerar Vav den fullständiga kopplingen till allt i universum och är symboliskt för de första sex orden i skapelseberättelsen i 1 Moseboken. Det sjätte ordet i 1 Moseboken är vav, aleph, tav, "vav förenar himmel och jord." 1 På den sjätte dagen av skapelsen skapade Gud människan i sin egen avbild (1 Mos 1:27) Öppningsversen av Schema i 5 Moseboken 6:4 innehåller också sex ord (שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד) och enligt Kabbalah har bönen en Gematria på 666, som anger tiden för Moshiachs ankomst.
"Betydelsen av detta ligger i The Zohars förklaring av Moshiachs ankomst och slutet av den 4:e exilen i slutet av de 70 åren ... från Israels självständighet i 1948 ... Shema handlar om att föra hit Mashiach ben David ... I detta fall är ordets värde 50 kopplat till ordet "all framtid" eller "i dag"4 ... [och] har det numeriska värdet 666. De ger oss alltså ekvationen 50 x 66,6 Jubileumsår = 3330 år, vilket, som vi har sagt, är den exakta tidsperioden från den första exilen och mottagandet av Torahn på Sinai när Livets Träd senast erbjöds oss år 2448 till år 5778 [2018], och som TZADDIKIM länge har känt kommer att vara det nästa kosmiska fönstret för livets trädverkligheten. ”2
Tefillin är en uppsättning med två svarta kuber som innehåller skriftställen från Shema. Kuberna binds på pannan och armen medan de reciterar Shema i en yttre uppvisning av lydnad mot 5 Mosebok 6:8, "Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna." (Se Matteus 23: 5) Ritualen med binda på sig Tefillin är en mitsvot och bindande sigill på den person som förbinder världarna ovan med världen nedan såväl som den kommande världen.3

En avbild, ett namn, ett nummer och ett märke

Kuben är symbolisk för den ockulta avbilden av Zeir Anpin, den sexsidiga himmelska varelsen Metatron, och representerar universums sex riktningar; ovan, under, norr, söder, öst och väster. Enligt Kabbalah har alla fysiska föremål, inklusive människan, dessa sex sidor. Som nummer 6 representerar Vav fullbordandet av människan, som det ses i gud-man-bilden av Tetragrammaton som visas nedan där vav förbinder den övre Hé och den nedre Hé i namnet YHVH.
Tetragrammatonet YHVH avildad som en människa.
"Den fundamentala kuben var konstruerad av en VAV (ו) i sin längd, bredd och höjd och därmed numeriskt 6 x 6 x 6 ... när Zohar hänvisar till denna kubform ... beskriver den oftast som de 6 riktningarna ... med hänvisning till 6 riktningen av ZEIR ANPIN bildad av bokstaven VAV (ו) i Tetragrammaton (יהוה) när den gick in och skapade vår 3-dimensionella rymd. ”4

Tefillin är ett tecken eller märke för att "kopplas till den Oändlige genom mitzvot”.5 Ritualen med Tefillin fullbordar också föreningen av Zeir Anpin (läs Metatron. Min kommentar) och Shekhinah, den delen av gud som väntar på att befrias från avgrundens brunn med hjälp av dem som i samförstånd åberopar henne! Följande utdrag från kabbbalahsecrets.com förklarar:
”Det sista ordet i versen med 6 ord är ECHAD ... om vi summerar deras vanliga Gematria-värde (YHVH, YHVH och Echad) får vi .. det numeriska värdet på Adonai, den uttalbara aspekten (motsvarigheten) på YVHV, och därmed fullborda den mycket viktiga föreningen av Zeir Anpin och Malchut (himmel och jord om du vill) och / eller av Gd. Detta är den andliga föreningen, som om den injiceras i våra liv och våra dagliga handlingar kommer att bidra till slutet på exilen och den slutliga förlossningen. Detta är anledningen till att det fullständiga (ordinära plus vanliga Gematria) -värdet för initialerna för alla 6 orden är 385, det numeriska värdet på Shechina, den kvinnliga eller jordiska (gudomliga närvaron) aspekten av G-d. Det är också en av orsakerna till att Schema-versen börjar med bokstaven Shin från Shechina (ShCYNH) och slutar med Dalet eller numeriskt värde 4, kabbalistiskt betecknar YHVHs 4 bokstäver ... Detta kommer att leda till övergången till livets träd ... Om det finns en bön som ALLA (KOL) i Israel uttalar så är det SHEMA YSRAEL. Låt det vara med medvetandet att föra fram Oneness och Moshiach. ”6
Inom judendomen är Tefillin känd som ”HaShems Märke” och ”en intim koppling mellan HaShem och hans folk.”1 Detta samband symboliseras i vav, vav, vav (666) som är graverade i tefillinkuben som bärs på pannan . På ena sidan av kuben är den hebreiska bokstaven shin (ש). På den andra sidan av kuben finns det en fyrhövdad shin, som inte är en bokstav, utan ett mystiskt tecken som förbinder numret 666.

Rabbin Zamir Cohen, ordförande för Hidabroot, världens största judiska TV-nätverk, förklarar betydelsen bakom Tefillin.2 I en TV-presentation med titeln "Tefillin - vad är deras betydelse och hur bär vi dem?" beskriver Cohen de svarta rutorna i spirituella och vetenskapliga termer. Han säger att hjärnan är "ingången till människans spirituella illuminering", därför fungerar Tefillinen på huvudet som en "receptor ... för mottagandet av den andliga illumineringen från det eviga ljuset" som han identifierar som Ein Sof.3

Genom att påpeka strukturen på den Tefillin som bärs på huvudet avslöjar Cohen att vav, vav, vav eller 666 finns gömd i den fyrhövdade Shin och säger:
Jag kan kortfattat säga att den besitter en stor hemlighet. När vi tittar på bakgrunden, inte utbuktningen, utan snarare bakgrunden, har vi en "vav", och en annan "vav", och en till "vav", vilket innebär att inuti dessa fyra huvuden har vi 3 "vavs" och 3 huvuden, och när du tar linjen i bakgrunden som är på botten, har du en inre Shin, som är i princip dold inuti den fyrhövdade Shin.”4 Cohen antyder att genom att bära Tefillin kan en man omvandlas [av energier] till en högre andlig nivå. Han säger: ”Att när en person bär Tefillin förändras färgen på sin aura till en högre nivå” och att ”Dessa saker bevisas idag” eftersom ”nya forskningsstudier avslöjar nya saker.”5
Citat slut.

I videon där den fyrhövdade Shin beskrivs vänder rabbinen tefillinen upp och ner för att beskriva hur Shin innehåller 3 Vav (ווו) och 3 huvuden. På bilden har jag ritat upp var de 3 vav och 3 huvuden finns.
I videon vänder Rabbinen upp och ner på Tefillin och visar 3 Vav och 3 Huvuden inuti det Fyrhövdade Shin tecknet.
Upp. 17:4 Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I sin hand hade hon en bägare av guld, full av skändligheter och smuts från hennes otukt.
Vad om skökan som är iklätt purpur i Uppenbarelseboken är symboliskt och talar om kabbalisternas användning av auraavläsning? Skökan är enligt Bibeln det avfallna Israel och vi såg en bild där en person var fullt ”iklätt” ett lila sken, och vi har också sett hur talet 666 är viktigt för Kabbalah, samt hur de använder Gematria för att hitta ”djupare” betydelser i Bibelns ord. Uppenbarelseboken är full med symbolik och vi behöver förstå vad skökan gör och kommer ifrån för att fullt ut förstå vem skökan är.

Jag tror det är detta är den mest troliga förklaringen till vem Skökan är: De som förkastade den Sanna Kristus är dem som kommer föra fram antikrist.
Fotnoter


3Joel David Bakst, The Josephic Messiah, Leviathan, Metatron and the Sacred Serpent, (Manitou Springs, CO: City of Luz Publications, 2009), p. 53.
45 Mos. 4:40 Min kommentar.
Share:

Del 6:2 Kabbalah och 666; en Bild, ett Namn, ett Tal och ett Märke

Uppenbarelsebokens berättelse om Vilddjuret och dess märke är för oss både skrämmande och kontroversiellt. Många har åsikter om vad och vem det är, och jag vill inte på något sätt trampa på andras tår eller förolämpa någons åsikter kring detta ämnet. Men jag tycker mig se en mycket tydlig och klar beskrivning av den världsreligion och världsmakt, samt skökan och vilddjurets märke framträda i just Kabbalah. Bedöm själva.
Upp. 13:11-18 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som ett lamm men det talade som en drake. Och det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dem som bor på den att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår blev läkt. Och det gör stora tecken, så att det till och med får eld att falla från himlen ner på jorden inför människornas åsyn. Och det förför dem som bor på jorden genom de tecken som det har fått makt att göra inför vilddjuret, och säger till dem som bor på jorden att göra en bild åt vilddjuret, vilket var sårat av svärd men levde. Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild också kunde tala och göra så att alla som inte tillbad vilddjurets bild skulle dödas. Och det får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, till att ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, så att ingen ska kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller vilddjurets namn eller dess namns tal. Här är visdomen. Den som har förstånd kan räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal och dess tal är 666.
Johannes berättar om fyra saker som kommer ifrån, eller i samband med vilddjuret: en (av)bild, ett märke, ett namn och ett tal. Och det här är ett ämne som skrämmer många, men som är till för att förbereda oss som har världens slut inpå oss (1 Kor. 10:11).

666

Talet 666 har förbryllat oss kristna ända sedan Johannes fick sin uppenbarelse på ön Patmos. Det har spekulerats i allt från Påvens Vicarius Fili Dei1 till Ean-koden2 på mjölkpaketet eller ett RFID-chipp3 under huden. Men genom att Herren nu avslöjar Satans djupheter (ta inte illa upp, för det är verkligen vad kabbalah är) börjar hemligheten kring 666 komma fram i ljuset för att vi troende ska förstå och veta vem antikrist är, och varifrån antikrist kommer.

Vad många inte vet är att inom Kabbalahs Gematria är 666 ett högheligt tal, ett tal som pekar mot den kabbalistiska Messias. Och Gematria är en urgammal spådomskonst inom judisk Kabbalah. DeAnne Loper skriver på sidan 162 i sin bok:

I en annan undervisning bekräftar Cohen4 Zohars omen som säger att Israel "kommer att återlösas under bokstaven vavs hemlighet. Och det kommer att ske i det sjätte årtusendet.”5 Rabbinerna bekräftar detta: 6 är återlösningens tal, talet 666 betyder gudomlig illumination.6

DeAnne Loper skriver vidare på sidan 162 om hur Talmud relaterar till the Zohars myter om det mystiska märket Tav:

Babyloniske Talmud beskriver Zohars skapelsefabel om det mystiska märket Tav som en framtida och kulminerande händelse i Israels förlossning. Detta är baserat på den kabbalistiska principen om sammanlänkning som säger: "Början är klämt in i slutet, och slutet är klämt in i början." Tav, HaShems märke, skrivs som ת (ett n är det närmaste vi har på svenska):
Tefillin som är ett märke för HaShem nämns också i Talmud ... Enligt våra äldste kommer varje släkt i Gog och Magog att få märke med den hebreiska bokstaven, tav, på sin panna. Enligt Tanakh {i Hesekiel 9} och Talmud {i Shabbath 55a} kommer märket, HaSems tecken - tav - att sättas på alla i och runt Jerusalem. De som får märket med bläck kommer att vara de rättfärdiga och de som får märket i blod kommer att fördömas.”
18 = 6 ו (höger) 6 ו (överst) 6 ו (vänster) ... Gematrias konstruktion av Tav är en Vav = 6 till höger, plus en Vav = 6 på överst, plus en ו Vav = 6 till vänster. Den konstruerade Gematria är 18 ... När vi undersöker den hebreiska texten i Hesekiel 9:4 finner vi att det engelska ordet "mark" används för att översätta de två hebreiska tecknen חו, som stavas till tav ... "7
Citat slut.


Det är intressant att läsa hur de ”rättfärdiga” enligt talmudisk judendom och Kabbalah kommer märkas med bläck och vi, som enligt deras religion är avgudadyrkare eftersom vi tror att Jesus är Gud kommen i köttet, kommer märkas med blod. Jag tänker på Petrus ord i 1 Petrus brev 1:2 Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Jag vill hellre vara en som märks med blodet än med bläcket. Att märket beskrivs av evangeliets fiender måste tas på allvar. För oss är det egentligen bara en bekräftelse på Guds uppenbarelse till Johannes, att vi kommer få lida förföljelse om vi inte tar märket. Och allt som uppenbarats tillhör oss (5 Mos. 29:29). Var vid gott mod, Vi övervinner honom [Satan] i kraft av Lammets blod, i kraft av vårt vittnesbörds ord, och vi älskar inte våra liv intill döden. (Upp. 12:11).

DeAnne Loper skriver på sidan 103:

Rabbi Eliyahu, även känd som Gaon of Vilna, betraktades bland sina samtida på 1700-talet som ett geni i konsten att spå genom Gematria. I hans kommentar till The Zohar citeras han och säger, ”det finns ett storslaget och storartad messianskt potential gömt i talet 666.”8 

Följande rabbinskt citat går närmare in på Gaons briljanta tanke och det betydelsefulla talet sex i Zohars kosmologi:
”Vi vet att talet sex representerar den fysiska världen. Torahn beskriver skapandet av universum som en sexdelars, en sex dagars process. Våra uråldriga källor beskriver universum som strålar ut i sex riktningar - norr, söder, öst, väst, upp, ner ... Allt fysiskt utrymme och alla fysiska föremål har dessa sex dimensioner ... 666 är sex upprepat tre gånger. Att upprepa ett koncept tre gånger representerar bekräftelsen och styrkan hos det konceptet. Talet 666 skulle således kunna representera styrkan och perfektionen i den fysiska världen, som judendomen lär kommer att inträffa i den messianska eran, när den fysiska världen kommer att nå sitt slutliga syfte, att vara ett medel genom vilket det skapade upplever skaparen.”9
Citat slut.

Det är en människas tal och hela skapelsens tal, och det förstärks genom att upprepas tre gånger – alltså 6 6 6. Hur de har kommit fram till att talet 6 är heligt är för att Gud skapade världen på 6 dagar och hela skapelsen har 6 riktningar – öst, väst, nord, syd, upp och ned. Hela skapelsen har dessa 6 dimensioner och därför är det ett viktigt tal inom Gematria och Kabbalah. Jag upprepar: "Talet 666 skulle således kunna representera styrkan och perfektionen i den fysiska världen, som judendomen lär kommer att inträffa i den messianska eran" och enligt rabbinsk judendom klev vi in i den messianska eran år 2019. Vi står på randen av den kabbalistiske Messias uppenbarelse.

DeAnne Loper skriver på sidan 103, 104, 105:

Gaon av Vilna10 noteras också för att förklara att bokstaven V (Vau) i det gudomliga namnet Tetragrammaton "är den kollektiva kanalen som förbinder de nedre och övre sfärerna."11 Det numeriska värdet på "6" i bokstaven V i Tetragrammaton - IHVH eller YHVH - som uppenbaras genom Kabbalahs Gematria är symboliskt för hieros gamos12 och resultatet av en sexuell förening mellan den gudomliga fadern och modern, som producerar Vau (V), Microprosopus13, Metatrons sexsidiga kub genom vilket människan måste passera för att nå sin gudomliga potential. Genom att stiga upp i tetragrammaton, blir den initierade illuminerat - brännmärkta i sina samveten14 - mystiskt förseglat med Macroprosopus15 tecken.
”Men Vau, V, produceras genom att lägga till de numeriska värdena för I och H (fadern och modern till Tetragrammaton), och sedan ta den sista siffran av resultatet, så här: I + H = 10 + 5 = 15, och genom att addera siffrorna i 15; 1 + 5, får vi 6 = V, Vau. Genom uttrycket "med H, , pentaden (5), med V, Vau, stiger hexaden (6)", antyds det numeriska värdet på de bokstäver som tas som symboliska sephirotiska glyfer. ”16
"Därför stiger de upp i Jämvikten ... Men se, hur bokstäverna i Tetragrammaton stiger i balanserad kraft."17
Förutom de nio sfärerna av Sefirotträdet delar Kabbalahs kosmologi universum in i fyra världar eller elementära världar. Dessa är Atziloth, Briah, Yetzirah och Asiah. Tetragrammatons fyra bokstäver representerar och motsvarar de fyra elementkrafterna jord, luft, eld och vatten som tros innehålla huvudmaterialet för alla synliga och osynliga saker.
”Nu finns det fyra hemliga namn som hänvisar till de fyra världarna i Atziloth, Briah, Yetzirah och Asiah; och återigen sägs Tetragrammaton att gå fram skriven på ett visst sätt i var och en av dessa fyra världar ... Här har vi de fyra världarna - Atziloth, den goda formen; Briah, tronen; Yetzirah, kupolen; Asiah, keruberna. Därför representerar keruberna (cherubim) kraften i Tetragrammatons bokstäver på det materiella planet; och dessa fyra representerar funktionen för de fyra bokstäverna i var och en av de fyra världarna. Därför blir då keruberna den levande formen av bokstäverna, symboliserade i zodiaken.”18
Denna kabbalistiska skapelsemyt - att allt bildades av en subtil eterisk, översinnlig substans - är kärnan i babylonisk och egyptisk mystik. I en jämförelse av Zohars skapelsemyt med den egyptiska smaragdtabletten19, anmärker författaren till Kabbalah Unveiled:
"Det som är nedan är som det som är ovan, och det som är ovan är som det nedan, för att utföra underverkens underverk." Detta är den grundläggande principen för alla antika mystiska doktriner, vare sig det är qabalistiska, mytologiska, alkemiska eller magiska; och i denna formel ryms alla dessa. Såsom Gud är, så är universum: som Skaparen är den Himmelske Människan, så är den skapade också den underlägsne människan; som makrokosmos, så mikrokosmos; som evigheten, så livet! ”20
DeAnne Loper fortsätter sin utläggning av Kabbalahs hemligheter på sidan 113 och citerar den kände kabbalisten och pastorn Manley P. Halls21 bok The Secret Teaching of all Ages:

Manley Hall var ingen nybörjare. Han gav många ledtrådar för att läsaren skulle kunna pussla ihop hemligheten. I kapitlet som redan citerats ovan med titeln "The Tree of the Sephiroth" avslöjade Hall att "I Qabbalah förklaras det att Yod i verkligheten är tre Yods, varav den första är början, den andra är centrum och den tredje är slutet." Med andra ord representerar Yod Tetragrammaton IHVH, faktiskt tre Yods. Med hjälp av ett enkelt hebreiskt bokstavsdiagram och genom att lägga till det numeriska värdet för Elohim / אלהם drar vi följande slutsats; där 600 = mem, 10 = yod, 5 = hé, 30 = lamed, 1 = alef, blir summan 646. Genom att lägga till ytterligare två Yods, 10 + 10 + 646, får vi 666 = namnets mystiska nummer.

Zohar hänvisar till 1 Mosebok 1: 1 som att innehålla hemligheternas hemlighet och det övernaturliga mysteriet med det gudomliga namnet som spänner över universum genom graveringar av siffran "sex". Enligt Kabbalah är allt i skapelsen, från början till slut, förseglat med V, (Vau), som är talet sex. Därför borde det inte vara någon överraskning att finna att Satan upphöjer sig till Gud redan i den första versen i 1 Moseboken, ända från begynnelsen! Det kommer vidare att visa sig att de gamla mystikerna, i linje med deras gud Lucifer, har gjort mycket för att manipulera Guds ord genom att införa siffrorna 6 och 666 i Skrifterna genom Kabbalahs trolldom.

Samma rabbinska äldste, av vilka några är listade i The Return of the Kosher Pig, menar att Kabbalahs vetenskap [The Science of Kabbalah] och den magiska kraften i de hebreiska bokstäverna kommer att åstadkomma en andlig transformation och ändra världshändelserna och vara den nödvändiga budbäraren (harbinger) och föregångaren till det sjätte årtusendet som föregår deras Moshiach. Som Jesu Kristi lärjungar måste vi kunna skilja mellan den verkliga bibliska tolkningen av Skriften och den gnostiska exploatering av Guds ord i den mystiska tolkningen gjort av kabbalisterna.

Citat slut.

Jag tog upp hur kabbalisterna läser 1 Moseboken 1:1 i Del 5:2i begynnelsen skapade oändligheten [Ein Sof] gud.”, som är ett demoniskt påhopp på HERREN Jesus som upphov och Skapare av allt synligt och osynligt (Joh. 1:3, Kol. 1:16). Satan har alltid velat ta Guds plats och sätta sig på Skaparens tron. Men i Jes. 43:10  säger Herren att det inte finns någon Ein Sof: Ni är mina vittnen, säger HERREN, och min tjänare, som jag har utvalt, för att ni skall känna mig och tro mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta. Före mig blev ingen Gud formad, efter mig skall ingen komma. Jesaja vittnar mot de äldstes undervisning och Kabbalahs anspråk på att Ein Sof skapade vår Gud, vilket visar att rabbinsk judendom inte anser skriftens ord vara av någon som helst betydelse så länge deras tolkningar säger något annat.

Vi har här sett hur Kabbalah och talet 6 hör samman. Vi får snart se hur kabbalistisk vetenskap [Science of Kabbalah] menar sig kunna skapa konstgjord liv. Alkemi är en del av den kabbalistiske vetenskapen. Som bevis för deras teser använder de upptäckten av genomet, arvsmassan, och som beskrivits av dem långt innan modern vetenskap upptäckte det. The Zohar använder också ord som gravering vilket med dagens termer motsvarar DNA.

Att onda krafter är i verksamhet borde det inte råda någon tvivel om. HERREN har varnat oss för esoterisk kunskap i 5 Mos. 29:29 Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag. ”Denna Lag” är Guds ord som räcker för allt vi behöver veta, och med det menar jag GT och NT. Men Satan vill illuminera människan och föra ut kunskap om människans gener och DNA för att avslöja vad Gud bestämt ska vara fördold för oss. Han är i fullständigt uppror, vilket vi själklart förstått, men som kommer så tydligt fram i Kabbalah. Avsikten är helt tydligt att sätta sig på Guds tron, och utge sig för att vara Gud (2 Thess. 2:4).

DeAnne Loper skriver om Metatron, Satans hemliga namn:

Den tredje Enochsboken (3 Enoch) är ett pseudepigrafiskt verk av Rabbi Ishmael ben Elisa, som beskriver visioner av Metatron på hans tron och är en del av de judiska esoteriska skrifterna som kallas Hekhalot.22 I 3:e Enochsboken är Metatron känd som ”den mindre YHVH”: "Denna version av Enochsboken är en berättelse om en resa till himlen av översteprästen Rabba Ismael ben Elisa. Rabbi Ishmael mottas först av ängeln Metatron, som visar sig vara den upphöjda Enok ... Hela texten faller inom klassen judisk mystisk författning som kallas Merkabah eller Chariot-mysticism.”23

Baserat på dessa fabler från rabbinska mystiker som påstår sig ha sett YHVH [Känns detta igen från dagens kristendom?], ska vi då anta att Enoch, förvandlad till Metatron, också är Yeshua och gudomlig? Shapira ger ingen förklaring till detta. Istället ger han större stöd för Hekhalot-litteraturen, som han uppskattar som ”en samling mystiska skrifter som utvecklats ur Hesekiels visioner” och som innehåller ”de största ledtrådarna” för Metatrons identitet. På sidorna 242-243 citerar Shapira från Hekhalot något som låter mer som Lucifers ord i sin stolthet mot Gud än Israels ödmjuka Återlösare som gjorde sig själv till en tjänare för alla:
”Rabbi Ishmael uttalade: Metatron, Närvarons Prins [Eng: Prince of the Presence, Hebr. Sar Hapanim] har alla attribut som HaShem lagt i hans hand, och han välsignade mig ... och jag lyftes och upphöjdes ... Metatron, Närvarons Prins: HaShem skapade för mig en tron av ära och lade på mig ljus och prakt och härlighet och nåd och barmhärtighet ... och han öppnade den sjunde hallen och han satte mig denna tron... Metatron, Närvarons Prins sa: HaShem har älskat mig mer än några andra upphöjda, så att han skapade för mig kläder med olika ljus, och han skapade för mig en härlighetskappa, och han gjorde mig en krona för riket med 49 stenar. Och de satte den på mitt huvud och ropade: "Den mindre YHVH" framför alla änglarna ovan. "
Låt oss ta en ärlig titt på dessa ord ovan (betoning tillagd). Låter dessa arroganta utrop av Metatron som orden från Jesus Kristus, som utgav sig själv för oss? Nej, de låter snarare påfallande lika de fem självförstörande ”Jag skall”-deklarationerna av Lucifer i Jesaja 14:12-15:
Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! Du sade i ditt hjärta:
'Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron.
Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag skall stiga upp över molnens höjder,
jag skall göra mig lik den Högste.' Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. 
Citat slut.

Att detta är en religion och visdom av demoniskt ursprung, borde inte längre råda någon tvekan om. Rabbinsk judendom är INTE biblisk judendom, vilket jag har visat på många sätt. Men, hur är det möjligt att gå så fel och bli så antikristliga som dagens rabbiner är? Jag tror svaret finns hos Paulus: För när de kände Gud, ärade de inte honom som Gud, inte heller var de tacksamma, utan blev fåfängliga i sina tankar och deras oförnuftiga hjärtan förmörkades. De påstod sig vara visa, men de blev dårar. Och bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot en bild som liknar en förgänglig människa och fåglar och fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade också Gud dem i deras hjärtans begär åt orenhet, till att förnedra sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tjänade och dyrkade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. (Rom. 1:21-25) De föll för den ursprungliga frestelsen: Ögonens begär, köttets begär och högmod över livets goda (1 Joh. 2:16). 

Jag är övertygad om att precis som de religiösa judarna på Jesu tid var dem som initierade Hans avrättning, är de samma som kommer initiera vår. Jag är övertygad om att precis på samma sätt som fariseerna genom påtryckningar mot världsmakten förföljde Herren och Hans lärjungar, kommer dagens fariseer utnyttja världsmakten i sitt hat mot oss som tror på Herren Jesus Kristus. Vad sa Jesus efter sin starka konfrontation med fariseerna i Matteus 23?
Matt. 23:34-36 Se, därför sänder jag till er profeter och visa och skriftlärda. Och några av dem ska ni döda och korsfästa, och andra av dem ska ni piska i era synagogor och förfölja från stad till stad, för att allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden ska komma över er, från den rättfärdige Abels blod till Sakarias, Barakias sons, blod, som ni dödade mellan templet och altaret. Sannerligen säger jag er: Allt detta ska komma över detta släkte.
Anmärkningsvärt är att Jesus anklagar fariseerna för allt rättfärdigt blod som utgjutits sedan Abel, även om inga fariséer fanns på den tiden, men Jesus nämner även deras blod som längre fram kommer spillas. Att Johannes fick uppenbarat för sig alla mörka hemligheter skökan utövade och praktiserade, visar att Herren vill vi ska känna till både vem det är och vad det är vi kommer att få möta inom en snar framtid.

Senare kommer jag visa utifrån Bibeln vem som är skökan, men det kanske ni redan har förstått. Jag förstår också att det kommer att komma en del invändningar, men vi måste alltid granska Skriften utifrån skriftens egen undervisning, för skrift förklarar skrift.

Ha frid i Gud, och vila i Hans löften. 


Fotnoter

4 Rabbi Zamir Cohen, ordförande för Hidabroot, världens största judiska TV-nätverk
6 DeAnne Loper – Kabbalah Secrets Christians Need to Know, s. 162.
9 Joel David Bakst, The Josephic Messiah, Leviathan, Metatron and the Sacred Serpent, (Manitou Springs, CO: City of Luz Publications, 2009), p. 53.
10 Gaon av Vilna betyder Geniet i Vilna.
12 Hieros Gamos - en process med mystisk sexuell förening som kallas ”hieros gamos, den heliga föreningen mellan manliga och kvinnliga makter.
13 Microprosopus – ett annat namn för Metatron. Bokstaven V (Vau) är också Microprosopus.
14 1 Tim. 4:2 SRB19.
15 Macroprosopus - Det är det vidsträckta ansiktet eller det gränslösa ansiktet, Keters krona, chefen för de tio huvuden på Sefirot-bilden.
17 http://www.sacred-texts.com/jud/tku/tku03.htm; (Parentheses added for clarity)
19 Egyptian Emerald Tablet
20 Byron L. Sherwin, Kabbalah, An Introduction to Jewish Mysticism (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2006), pp. 60-63. [Brackets added for clarity]
23 R. H. Charles, The Book of Enoch the Prophet, (San Francisco, CA: Weiser Books, 2003), p. xv.

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade