Sitt Stilla i Båten

Här sitter vi stilla i båten och njuter av den lugna sjön medan djävulen ligger och sover på en kudde i fören. Allt är lugnt, allt är bra.

Det här beskriver mångas vardag och söndag. Istället för stormen och Jesus som ligger och sover i fören, har vi bytt ut sanning mot lögn, ljus mot mörker, ja, vi har bytt ut Honom mot vår värste fiende.

Nej, det är dags att sparka ut djävulen ur kyrkorna och börja predika evangeliet om Jesus Kristus innan det är försent. En församling utan auktoritet och makt i Jesu namn, som tillåter lögn och villfarelse, som inte predikar Jesus Kristus och Honom som korsfäst är bara en gäsp och en fis i hans ögon.

Vakna och predika Sanningen i det underbara namnet Jesus. 

Bless!!!
Share:

Per-Arne Imsen SVERIGE VÄRLDSLEDANDE I SYNKRETISM! - SVENSKA PREDIKANTER VÄRLDSLEDARE I TYSTNAD!

Höj din röst och stå upp för sanningen. Det är dags att ta itu med apati och avfällighet i Svensk kristenhet. Ta Guds Ord på allvar. Vänd om och lev rätt. Stå upp och gör gott. 
Ef. 4:14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 
Kol. 2:15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem. 
Per-Arne Imsen skriver den 21 augusti 2015:

SVERIGE VÄRLDSLEDARE I SYNKRETISM! 
SVENSKA PREDIKANTER VÄRLDSLEDARE I TYSTNAD! 
”Aldrig har världens religioner kommit varandra så nära som i Sverige just nu”, sägs entusiastiskt av Hans Ulfvebrand, domprost i Domkyrkan i Stockholm, till tidningen Dagen idag.
Nu är det dags att vakna. Det går inte att lägga kudden på örat och somna om. Vi kan inte tillåta att hela kristenheten blir kontaminerad av främmande avgudar. 
Hur kan ni, tusentals svenska predikanter och ledare, vara så tysta då trons centrala kärna angrips som nu sker i Sverige? 
Var finns ni nånstans ni predikanter, kristna ledare, bibellärare, teologer, profeter som tror på Guds Ord? Varför är ni så förtvivlat tysta inför det som pågår i vårt land? Stå upp till trons försvar! Stå upp för vår frälsare, Jesus Kristus! Inför honom ska alla få böja sina knän. 
Visst finns det röster som höjs, men de är alldeles för få. 
Församlingsmedlemmar, utmana era ledare att tala tydligt om vad Guds Ord säger i dessa mycket viktiga och allvarliga frågor. 
----------------------------------
"Tystnad inför ondskan är i sig själv en ondska: Gud kommer inte att hålla oss utan skuld. Att inte tala är att tala. Att inte handla är att handla." - Dietrich BonhoefferDen som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna." Mark.8:38Därför säger HERREN så: Om du vänder om, skall jag låta dig komma tillbaka och du skall få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta skall du få vara som min mun.Jer.15:19 
~Per-Arne Imsen 21 Augusti 2015
Share:

Huvudet-i-Sanden Teologi

2 Tim. 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.
2 Petr. 3:4 och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse."
Om talet om Jesu återkomst skapar fruktan i dig, då är du inte redo att möta din skapare. Då hjälper det inte att stoppa huvudet i sanden och säga: Han kommer nog inte så snart. Tänk om du dör i natt utan att rett ut ditt liv? Vad hjälper då din huvudet-i-sanden-teologi? Var beredd att när som helst möta Herren, antingen när han kommer i skyn eller när du lämnar jordelivet. 

Vandrar vi här i gudsfruktan och i Hans rättfärdighet då är vi inte rädda att dö. Då blir vi inte nervösa över talet om hans återkomst. Då ropar vi istället: kom Herre, kom. Han har en segerkrans för oss som älskar hans återkomst. Nej, stoppa inte huvudet i sanden utan låt tidstecknen väcka dig. Om du hört väktaren ropa: Herren kommer, så vakna då istället för att slumra vidare. 

Bless
Share:

Vad Med Dig?

Jag vet inte med dig, men Jesus har bestämt om mig att jag skall gå åstad och bära frukt, frukt som blir bestående. 

Ja, 30-falt, 60-falt och 100-falt med frukt som behagar Fadern.
Share:

Varför Har Jesus Fördröjt Sin Återkomst?

Tidigare har länderna vänt om och sökt HERREN och vandrat i gudsfruktan. De har låtit Guds ord finnas i skolorna och kyrkor har fått stöd från staten. Länderna har varit välsignade och under Guds beskydd. 

Nu är det inte längre så. Land efter land förkastar Herrens ord, och säger: ”Vi behöver inte Gud längre.” Det är en farlig väg att gå för ett land, för då tar Gud bort sitt beskydd över det landet. Nu händer mycket ont i vår värld och vi ser fruktansvärda saker ske runt om i världen. Naturkatastrofer, tsunamis, tornados, massdöd av fåglar, fiskar och djur, Torka, översvämningar och mycket annat. 

Varför? För att vår nation inte längre är en kristen nation. Landet har blivit given i fiendens hand. Det har varit en lång process och inget som har skett plötsligt. Sverige och andra länder har gång på gång fått varningar och har fått ordet predikat för sig, men nu har Sverige gått över en gräns. 

Det är inget signifikant för Sverige. Det gäller alla så kallade kristna länder. De har övergett sin Guds undervisning och föraktat och förkastat Herrens ord, kastat Ordet i smutsen. 

Där är församlingen skyldig, där är vi kristna skyldiga. Vi har inte stått upp i Herren Jesu namn, och predikat evangeliet i sanning och rättfärdighet. Vi har inte vandrat inför honom och sökt honom. Vi har sökt vårt eget och vandrat inför människor, sökt människors ära och upphöjelse. Istället för att påverka världen med evangelium har världen påverkat oss. Istället för att vi gått ut till världen med Jesus, har världen kommit in och trampat ner Jesus. Gud låter sig inte luras. Vad vi sår får vi också skörda. 

Det ord Gud har låtit mig höra så många gånger, det ord han sagt till mig gång på gång är: Sök HERREN så får ni leva. Sök Guds rike och hans rättfärdighet så skall allt det andra tillfalla er. Vaka och be, det säger jag till alla vaka och be. Be att ni undkommer allt det onda som kommer över världen och be att ni blir bestående inför människosonen när han kommer. 

Men för den som ödmjukar sig och ropar till honom, kan jag säga: Du kommer få se hans godhet, upprättelse, försörjning. Du kommer få se hans räddning och ledning. Du kommer få se hans mirakler, under, tecken och kraftgärningar av icke vanligt slag. Herren har inte övergett sin församling. Herren har inte förkastad de ödmjuka i landet. Han står vid din sida och han kommer leda dig, han kommer beskydda dig, han kommer upprätta dig. Han är trofast sitt ord. Det är viktigt att vi känner till hans löften, att vi känner honom, att vi känner hans innersta väsen, hur han är, hur han tänker, hur han leder, hur han beskyddar. Det är viktigt att inte fastna i själiska tankar, i känslor av vanmakt och missmod. Låt Guds Ande styra dig i din dagliga vandring. Sök hans ansikte, för då kommer han möta dig. Han kommer ge dig inriktning och visa vad som kommer hända. 

Sverige har gått över gränsen men sin församling skall han inte svika. De som kastar sig på honom nu i den sista tiden skall aldrig komma på skam. 

Han tar hand om oss. Han är vår herde. Han är vår läkare. Han är vår borg. Han är vår trygghet. Han är vår tillflykt i stormen. 

Lita på honom. Lär känna honom. In i bönen och ordet. 

Ut ur världsligheten och ogudaktigheten. 

In i rättfärdigheten och sanningen. I in nåden. In i den uppriktiga tron. 

Det finns ingen annan väg än att förtrösta på Jesus. Det finns inte längre någon lösning än att kasta sig på honom för de dagar som kommer blir svåra. 

Men mitt i allt det kommer Herren vara vår styrka och glädje. Vi kommer få se hans mäktiga hand leda oss. Större än när HERREN ledde ut Israel ur Egypten. Han kommer ge mat, kläder, beskydd och vila. 

Glädjen över att få tillhöra Jesus kommer ta över och driva ut fruktan. Kärleken till Jesus kommer bli en så stark kraft i våra liv att vi uthärdar allt. 

Tänk på de som gått före oss. Tänk på Jesus, se på honom så du inte tröttnar i din själ. Ha din blick fäst på Jesus hela tiden. In i bönen, in i ordet, lev i bönen och ordet. Låt dig inte tryckas ner eller rivas med av något som den här världen har att erbjuda. Lev för Jesus, dö för Jesus. De övervann honom (satan) genom Lammets blod, i kraft av sitt vittnesbörds Ord och de älskade inte sina liv intill döden!!!
Share:

En Magnet för Falska Lärare

Det är omöjligt att vilseleda en människa vars hjärta är rätt inför Herren. 

Finns det däremot någon synd som du inte vill släppa, finns chansen att gå vilse, därför att synden är en magnet för falska lärare! 

Rena därför ditt hjärta och bekänn dina synder inför Gud och han tar då hand om dig och leder dig på rätta vägar för SITT namns skull. 
Ps. 23:3  Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. 
Bless.
Share:

Hjärtats Renhet!

Hjärtats renhet, hjärtat vänner. Fastna inte i fariséernas värld av yttre renhet och korrekthet.

Allt handlar om hjärtats renhet inför Jesus. All sann förkunnelse talar om hjärtats renhet inför Gud.

Markus 7 talar om hur fariseerna kritiserade lärjungarna för att äta med orena händer. De letade fel på Jesus och hans lärjungar.

I Mark. 7:20-23 säger Jesus så här:
Det som går ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta kommer inifrån och gör människan oren.
Share:

Några Saker att Tänka På

Några saker att tänka på för oss som kallar oss Kristna! 
Matt. 7:21 Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Mat 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 
De säger ”Herre, Herre”, vilket visar att de är religiösa och inte sekulära människor. De säger ”Har inte vi profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?” vilket visar att de bygger sin tro på att Gud är med dem, baserat på tecken och under. De säger ”Har inte VI...” vilket visar att de menar sig tillhöra Gud baserad på grupptillhörighet, religiös tillhörighet eller församlingstillhörighet. 

Jesus skall då säga dom sanningen: Jag har aldrig känt er... Detta säger han därför att vi är enligt 1 Kor. 1:9 är kallade till gemenskap med Guds Son. 
1 Kor. 1:9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre. 
Jesus kommer då säga till dem: jag har aldrig känt er, gå bort från mig ni laglösa. Laglösa? Efter vilken lag då? Kärlekens lag och trons lag. 
Rom_3:31 Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen.
Rom 13:10 Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. 
Hur kan man vandra i kärlek och i tro? Genom gemenskapen med Guds Son. 

I vår gemenskap med Jesus lär vi känna honom. Utan gemenskap med Jesus blir det bara religion och läpparnas bekännelse. Därför säger Gud sök mitt ansikte. Johannes säger angående smörjelsen, att den lär oss om allting och att vi därför inte behöver någon som lär oss. Hur lär smörjelsen oss om allting? Genom gemenskapen med Jesus Kristus. Om du menar dig vandra med Gud utan gemenskap med Jesus, då bedrar du dig själv och vandrar fel.
Share:

Frid Genom Jesu Blod

Åh, om vi bara kunde förstå hur mycket Jesus längtar efter att få hjälpa oss, längtar efter att umgås med oss, och få lyfta av oss våra bördor. Då skulle vi skynda oss till honom och söka honom av hela vårt hjärta, själ, kraft och förstånd. 
Matt. 11:28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 
Matt. 11:29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 
Matt. 11:30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." 
Kom till mig, säger han, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Vi sliter med våra svagheter och våra sorger, och där går han tillsammans med dig och bara väntar på att få lyfta av dig dina tunga bördor för att ge dig vila. 

Kom inför hans tron genom tron på det blodet som rann för oss. Kom inför hans ansikte med stor frimodighet. Har du synd, bekänn då dina synder och låt honom rena dig. Det är bara inför hans ansikte vi kan finna vila. 
Ps. 62:1 För sångmästaren, till Jedutun, en psalm av David.
Ps. 62:2 Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. 
Och: 
Ps. 62:6 Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp. 
Frid genom Jesu blod!!!
Share:

Holy rolling??? Heliga fyllon???

Den Helige Andes jobb är att uppenbara Jesus, att påminna oss om Jesu ord, att leda oss på vägen som är Jesus, att helga oss i Jesus, att ge karaktär som Jesus, att göra samma gärningar som Jesus, fast ÄNNU större eftersom han är hos Fadern. 

Om ”anden” leder dig göra saker som Jesus inte gjort, då blir du bedragen. Om du ligger full på golvet under ”den helige ande” medan en värld går förlorad där ute, då blir du bedragen. 

Den Helige Andes jobb är att utrusta de heliga så att vi kan gå den smala vägen. Den Helige Ande är det sigill vi har fått i vår panna som säger ”Tillhör HERREN”. 

Den Helige Ande är inget ”fyllo”, som ligger på golvet och rullar och har sig, medan det sitter människor i publiken, som kanske är på väg att ta sitt liv, medan det sitter människor i kyrkan som längtar efter sanningen, som törstar och hungrar efter rättfärdighet. 

Han kom för att ge liv och ljus, för att visa på Jesus. Profetians Ande är Jesu vittnesbörd. Den Helige Ande kom över oss för att vi skulle undfå kraft att bli Jesu vittnen, ända till jordens ände. 

Akta er för allt som går emot Jesu karaktär, väsen, vilja och Ord. Om du har fastnat i det här djävulska nätet MÅSTE DU RYMMA!
Share:

Livet Med Kristus i Gud

Så här ser jag på livet med Gud i Kristus! 

Det är bara när du vandrar i Kristus du kan hålla dig borta från synden och vandrar du utanför Kristus, säger aldrig Gud - ”Se på min son”. Om ditt liv levs utanför Kristus, då kommer Ordet och pekar på synden (och då kommer satan för att göra fallet större- Se på din synd) för att du skall skynda dig tillbaka, in i Kristus, för det är bara i Kristus du har beskydd. 

Dit (under beskyddet) kommer du bara genom omvändelse och tro på evangelium. Genom att vi bekänner våra synder får vi förlåtelse och upprättelse, därför att han är trofast och rättfärdig. Genom hjärtats tro blir vi rättfärdiga och genom munnens bekännelse blir vi frälsta och kommer in i Kristus. Och när du lever i Kristus DÅ säger Gud till dig - ”Se på min Son” för att du inte skall tröttna och falla (Hebr 12:1), för där har vi beskydd och där har vi frälsning. 
Psalm 91:4 Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. 
Att vandra i Kristus är det samma som att vandra i Anden. Vandrar man i Anden då gör man inte vad köttet har begär till. Men vandrar man efter köttet då syndar man och då kommer åklagaren med sina anklagelser. Då tillåter Gud satan att anklaga dig och härja med dig tills du inser din dårskap och vänder om. 

Men däremot finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus, och vem kan anklaga den Gud har utvalt? Rom 8 måste förstås utifrån andra skriftställen som t ex Gal 5:16-21

Skynda dig tillbaka till Jesus Kristus nu!!!
Share:

När Ska Kristna Ledare Vakna?

När skall kristna ledare vakna till Guds Ord och börja söka Hans ansikte? När skall Guds Ord hörsammas och tas på allvar? 

Sverige är under andlig attack och vi måste be om nåd. Vi måste vända om till Herren vår Gud NU. 

Ser ingen vad som händer just nu i landet? Och det går inte längre skylla på politiken. 

Det är ett andligt uppvaknande som behövs. Församlingen har inte tagit sitt ansvar att vara salt och ljus. Vi kommer en dag stå inför Kristi domstol och då vill inte jag behöva höra: Gå bort från mig du onda arbetare. Nu är det dax att söka HERREN. NU!!!
Share:

Kim Westdahl skriver ett viktigt inlägg på FB

Kim Westdahl skriver ett viktig inlägg på Facebook som jag väljer att dela:
Det är svårt att beskriva vårt land Sverige idag, men ordet förvirring är ett ganska talande men ändå för milt ord. Vårt land idag har blivit som Kejsar Herodes i Apostlagärningarna. Sverige sitter på vår mänskligt uppbyggda tron och inbillar oss att HELA världen ser oss som sin förebild och hyllar vår tolerans och våra beslut. Vi tror att vi klarar allt, fixar allt, löser allt och har lösningar på allt och när vi märker att greppet börjar tappas, då tar vi till lögnen för att upprätthålla vår storhet. Regeringen och MÅNGA i folket har HELT missat, att vi är skapade och vi kan förgås när som helst och detta visade Gud tydligt i Herodes liv. 
Vårt land har blivit som Herodes i Apostlagärningarna. Man ser sig som världens förebild och Herre. Vårt land vet bäst, vi visar alla andra länder vägen, vi skryter med vår tolerans och godhet, men OJ vad mycket som vårt land idag accepterar och som Bibelns ord förbannar. Herodes lät avrätta lärjungen Jakob och när han såg att detta vann bifall hos folket, så fortsatte han sin förföljelse. Så här har det blivit i landet Sverige. Regeringen står upp, försvarar, slätar över och ljuger om dom mordiska handligar som Islam står för och som både Koranen och Muhammed själv uppmanar till. Kristna och judar är OFTA deras offer och dessa sekulariserade svenskar vill vi nog inte ens veta, vilket värde dom har inom Islam? Men det vi måste börja förstå sanningen i, är att vi INTE har någon tron, Sverige lever på lånad tid inför Gud. Tronen vår regering, politiker och Media vill ropa ut att vi står på är ett luftslott, grunden är rutten och består inte när stormar och tragik kommer och fallet BLIR stort och dit är vi påväg. 
Men du kanske är en egen Herodes. Du lever ditt liv och känner dig mäktig, har inga bekymmer, människor hyllar dig och ger dig applåder i livet. Du tänker mest kring jag, mig och mitt och förstår inte att även ditt liv kan släckas lika fort som det skedde Herodes i Bibeln. Högmodet som han levde i satte Gud till sist stopp för och så skört är även ditt liv. När ditt hjärta slutat slå så står du i evigheten och att dö utan Jesus kommer bli din värsta mardröm i livet och även det du kommer ångra ABSOLUT mest i en evighet! 
Herodes avrättade Jakob och när det vann bifall hos folket så fängslade han Petrus. Såhär håller kyrkor och församlingar också på idag. Vi tittar vad som i världen vinner bifall och sedan tar vi in det i våra sammanhang. Många kyrkliga ledare, präster och pastorer vill vara Herodes. Vi säger det folk VILL höra så vår popularitet växer och människors beröm och applåder får oss att lyfta i våra talarstolar och i vår köttslighet. Men skall en förvandling till i våra sammanhang, så behöver det bli som Johannes Döparen sade "JAG MÅSTE bli mindre och han, alltså Jesus bli större". Men hur många av oss vill detta idag? 
När Adam och Eva syndat i Lustgården och dom hörde Gud komma så gömde dom sig. Dom upplevde Guds närvaro och Helighet och deras olydnad och synd blev levande och tung inom dom. Det var inte bara en trevlig och glad prick som kom vandrande i trädgården, det var inte en distanserad Gud som dom hörde komma, NEJ det var en HELIG Gud som var levande och verksam i deras omgivning! 
Idag kan vi så ofta leva i olydnad, vara djupt rotade i materialism, vi ber för människors själar men skall många av oss vara sanna inför Gud och även inför oss själva, så finns oftast inte den riktiga nöden. För nöd visar sig i lydnad gentemot Gud och hans ord. Jag skulle inte kunna prata med min chef på kvällen och han klargör för mig vad jag skall göra nästa dag och framförallt att jag skall finnas på plats. Men när morgonen kommer och väckarklockan ringer, så bryr jag mig inte och somnar skönt om igen. Hur många av oss tror att det skulle bli konsekvenser för mig? Hur många skulle bli chockade om det blir konsekvenser och särskilt om det upprepas, gång på gång på gång? Och nu pratar jag ENDAST om en jordisk chef. 
För att förstå Gud så visst behöver vi förstå att Gud ENBART är kärlek, men Guds Kärlek är HELIG och när hans helighet kommer över våra liv, såsom den gjorde i Edens Lustgård, då dras min synd, skuld och olydnad inom mig fram i ljuset och det är faktiskt SUNT att vilja gömma sig såsom Adam och Eva gjorde. Dom SÅG sin synd och FÖRSTOD sin olydnad och att Gud ÄR Helig. 
Förstår jag det som lever som kristen i kyrka och församling idag? Jag vet människor som lämnar sina äktenskap, träffar nya partners och går till kyrkor och församlingar och tar nattvarden tillsammans som ogifta? Jag vet människor som lever sambos och går till sina kyrkor och församlingar och man ser det som FULLT normalt och ingenting konstigt och vet du vad? Det är ingenting konstigt om vi fortsätter jämföra oss med världen. Men vi skall inte detta, utan fråga Gud och läsa Bibelns ord, hur ser du på mitt liv, här och just nu? 
Jag har själv OFTA levt i synd och hänger inte ut någon och jag vet hur jag inbillade mig att Gud är ändå med mig, Gud tar hand om detta. Men jag levde så länge med en SKEV bild av Guds helighet och så gott som ALLTID när jag fått uppleva Gud starkt, så har hans Ande överbevisat mig om min synd och olydnad och sedan fyllt mitt hjärta med Jesu underbara kärlek. Gud frågade Adam och Eva vart är ni? 
Du kanske också lever i synd, njutningar och står med en fot i båda världarna, Du älskar ditt eget självförverkligande, dina veckor är styrda av dina egna planer och agendor och visst ber du Jesus välsigna din dag, precis som jag själv gjorde. Men dina ärenden och gärningar har du redan valt ut och planerat, men inte att Guds gärningar skall ske genom dig, till din nästa och i din vardag. Vi ber ofta att Gud skall välsigna VÅRA händers verk, men det Gud välsignar är SINA händers verk i och genom oss. 
Du kanske också står i kyrka, församling och har namnet om dig att vara kristen och du undrar varför Gud inte lyssnar? Varför Gud inte hjälper? Du kanske ropar vart är du Gud? Vart är du Gud? Men tänk om Gud säger till dig "Vart är DU?" Vart är DU? 
Ibland kan vi bli så rädda när vi syndat så vi inte vågar närma oss Gud och detta är helt fel. Det är nu vi har möjlighet att komma till Jesus, frambära våra liv och be Jesus ta hand om allt, då man själv inte orkar längre. Men det kan också vara så att många vill inte komma till Gud, därför att man Älskar så mycket i sitt jordiska liv och vill inte att Gud skall plocka bort saker som jag i köttet och egna vilja Älskar och vill ha kvar? Men känner vi såhär är det ett tydligt tecken på att Jesus INTE är nummer ett i våra liv, för när vi Älskar Jesus blir vi villiga, att lämna ALLT som Jesus vill att vi skall lämna i våra liv och vi gör det till och med med ett glatt hjärta. Vart är du Gud? Varför lyssnar du inte till mig? Ser du inte min nöd, mina problem, mina lidanden? Bryr du dig inte om min situation och ser hur jag har det? Men jag upprepar, tänk om Gud istället frågar dig: VART ÄR DU? Så sade Gud till Adam och Eva i Edens lustgård och detsamma kanske Gud idag säger till dig, vart är DU? 
Hör du till dessa som gjort så mycket elände så du vågar inte komma till Gud för att dina gärningar skall avslöjas? Du vet att dina fel är många, dina misstag många, dina felbeslut många och rädslan får dig att hålla dig borta från Gud. Men då har du en skev bild av Gud och Bibeln säger "Om ni IDAG hör hans röst så färhärda INTE era hjärtan. Vet du vad Jesus vill ha av dig? Jesus vill ha ditt skräp, din smuts, din orenhet, alla dina synder och handlingar, dessa vill Jesus ta emot och istället ge dig sin förlåtelse och förvandla ditt liv TOTALT. Men vägrar du lämna dina synder i livet, så MÅSTE Jesus en dag döma dina synder och straffa dig och den DOMEN kommer att kännas i en evighet för dig. 
Du vet NÅD söker man först när domen är fastställd. En fånge i USA kan ansöka om nåd för att slippa sitt straff, men man gör det väl knappast FÖRE Domen är satt. Ibland pratar människor så mycket om Guds nåd, utan att först göra klart människors synd och skuld inför Gud och då säger du kanske, ja men detta skall Anden klargöra. Men om du inte skall tala synden och domen så skall du heller inte tala rättfärdigheten från Jesus, för det skall ju Anden också sköta. Men en människa som håller på att krossas av synden i sitt liv, sina felaktiga beslut, tragiska händelser och situationer som uppkommit. Många av dessa personer vet då redan att man är en syndare och där kan nåden komma in och visa dom vägen till Guds underbara förlåtelse, upprättelse och förvandling i deras liv. Men detta biter INTE på en självrättfärdig människa och som ständigt jämför sig med andra människor och då får dom istället jämföra sig med Guds lag och då faller Domen över dom och sedan träder Nåden in. 
Men du kanske också lever i ett annat tillstånd, nämligen som egyptierna gjorde under Farao. Du kanske lever under förtryck, hot och våld. Tragiken i ditt liv ser inget slut, mörkret blir värre och problemen tyngre. Du har suckat länge och kanske inte ens orkar bedja längre och din livslåga börjar sakta slockna. Knäpp dina händer och ropa till Jesus, bed ärligt från ditt hjärta och Bibeln har lovat "att om du närmar dig Gud, så kommer Gud att närma sig dig" men Jesus är din ENDA väg för att kunna komma inför Gud, så bed, bed, bed ty Jesus har inte glömt dig, Jesus kan förvandla ditt liv totalt, men du behöver själv ärligt vända dig till Jesus och bedja att Jesus skall göra dig fri från syndens bojor och slaveri i ditt liv. 
Eller du kanske är i Jona tillståndet. Du är på flykt undan Gud och kallelsen över ditt kristna liv. Jesus har kallat dig till ett uppdrag men du gör som vi ALLA ofta gör, vi springer åt andra hållet. Dina ögon har blivit förvärldsligade, dina öron har blivit slutna, dina steg springer dina egna ärenden och uppfyller dina egna önskemål och tidens tecken, stormar och mörker berör dig knappt, allvaret tar inte tag i dig, människor utanför nåden får dig inte att bedja och att leva lydigt Gud tänker jag knappt på. Sömnen har kommit som över Jona och han ligger och sover sin skönaste sömn. Han tror att hans situation är lugn och trygg, men det är så nära fördärv för honom och medpassagerarna som det någonsin kan bli och detsamma gäller oss om vi inte helhjärtat vänder tillbaka till Jesus och till lydnad inför Gud och missionsbefallningen! 
När Jona sover i sin kallelse så sjunker nästan skeppet. När kyrkor och församlingar sover i sin kallelse, predikar ett förvirrat och rent lögnaktigt och intetsägande evangelium, så drabbas våra medmänniskor och får det fortgå tillräckligt länge, så gäller det hela landet och det ser vi idag. Många människor bryr sig inte, men du som bryr dig. Du som inte förstår vad som händer? Du som börjar känna dig rädd, skrämd och rådlös? Såhär blir det när ett land vänder ryggen åt Jesus och hans ord, men det kan vara så att genom den nöd du nu upplever i livet, så vädjar Jesus för din själ och ditt eviga väl och vill att du söker Jesus ärligt i bönen, lägg fram hur du upplever och känner och även du kan få uppleva miraklet, som så många andra fått gjort, nämligen att Jesus möter ditt hjärtas längtan till ett HELT förvandlat liv, här och nu och för evigheten! 
Den rike mannen och Lasarus i Bibeln skildrar ännu ett tillstånd. Materialismen hade denna man i sin makt. Han levde i fest, dans och njutning. Ingen tanke på framtiden och även om dom tankarna kanske ibland kom inom honom, så kände han att det kommer att lösa sig, jag har lyckats, jag har haft framgång, jag är en god människa så vad kan hända mig? Och vi ser att mannen slutar bedjande och ropandes i pinorummet efter sin död. Är detta du min vän. Du lever för dagen, det rullar på. Du har pengar, är frisk och du känner dig materiellt trygg. Du kanske rent av hånar och förkastar dom som tror på Jesus? Du kanske hånar pratet om ett evigt helvete och nödvändigheten att bli frälst? Jesus har givit dig ett varnande exempel i Bibeln och det är inte pengarna som gör dig värdig helvetet. Det är din ovilja att söka Jesus, din ovilja och din synd som också kommer leda dig till pinorummet, OM du inte i tid frågar och ropar till Jesus? Vad Jesus vill du med mitt liv? Om du finns Jesus så möt mig och uppenbara dig i mitt liv? Låt mig få uppleva dig så att jag kan tro på dig? Hjälp mig Jesus att INTE gå evigt förlorad, utan hjälp mig förstå det underbara du gjorde för mig på Golgata Kors. Men låt oss ALLA pånytt bedja Jesus att förnya Korsets innebörd i våra liv och inte minst för våra medmänniskors skull. 
GVE Facebook vänner:) 
~Kim Westdahl 22 Oktober 2015
Share:

Ett Nytt Folk

Jag ser Gud resa upp ett folk som inte låter sig tvingas under nya ok, eller lögn, utan som står upp för sanningen oavsett vad det kostar, som vägrar böja sig för avguden Baal. 

Det står upp ett folk som predikar Hans namn, inte sitt eget, som predikar Hans ord, inte sitt eget, som främjar Hans rike, inte sitt eget. Det folket reser sig just nu upp i Sverige och hela världen. 

Gud vill ha ett sådant folk som längtar efter sanningen, vandrar i Anden, hatar orättfärdighet och älskar rättfärdighet. Som vandrar i Jesus namn, som gör allt i Jesu namn!
Share:

Lev och dö för Kristus

Om du inte lever för Jesus, hur tror du att du kan dö för Jesus? Om du inte lever i Kristus, hur tror du att du ska dö i Kristus? 

Det liv du lever här och nu avgör hur du kommer leva i nästa. Det bästa är om du dör här och nu, från dig själv, och lever för Kristus, här och nu. Det kan jag säga med största säkerhet eftersom Jesus själv sa i Markus: 
Mark. 8:35 Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det.
Share:

Vakna, det är ingen lek!

Hur lång tid skall det ta innan vi fattar vad Johannes talar om i 1 Joh 2:9-11
Den som säger sig vara i ljuset OCH hatar sin broder är ÄNNU kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns INGET som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, ty mörkret har förblindat hans ögon.
Vakna för Guds skull och för Jesu skull. Börja ta Guds Ord på allvar. Det är INGEN lek.
Share:

Jesu Böner

Det finns inte många ställen där Jesus specifikt ber om förbön. Nu tänker jag på där han ger oss specifika böneämnen, men i Matt. 9:38 och Luk. 10:2 ger Jesus oss ett specifikt sådant:
”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetar till sin skörd.”
Samma sade han till sina lärjungar i Getsemane när han svettades blod ensam i sin strid för mänskligheten, mot synden:
Matt.26:40-41 När han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, sade han till Petrus: "Kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt."
Den mänskliga naturen ligger oss i fatet. Vi orkar inte, vi vill inte, vi behöver inte, vi kan inte, vi hörs inte. Vaka och be sade Jesus till lärjungarna, det säger jag till alla, vaka och be!
Mark. 13:33-37 Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. Vaka därför! Ni vet inte när husets herre kommer, om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. Vaka, så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka!"
Luk. 21:36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen."
Skörden är mogen, vit till skörd, och vi ber inte.
Share:

Den falska "Jesus" världen älskar!


Den falska "Jesus" världen älskar!
 • Han släpper in alla i himlen.
 • Han kom för att ge fred och inte söndring.
 • Han kräver ingen lydnad.
 • Han kräver ingen helighet.
 • Han kräver ingen omvändelse.
 • Han predikar bara om kärlek.
 • Han säger aldrig något stötande.
 • Han kallar aldrig någon ond.
 • Han kallar alla sina barn.
 • Han dömer ingen till helvetet.
 • Han vill att du följer din egen vilja.
 • Hans budord är bara förslag.
Om du följer denna falska Jesus, vill jag bara ge dig hans riktiga namn, hans namn är... satan.


Share:

Vakna Upp Du Som Sover

Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Se till att ni inte avvisar honom som talar.
Ni är ett märkligt folk. Ni ropar på väckelse och väntar. Ropar igen och väntar. Men ni märker inte att Han försöker väcka er ni som sover. Ni sitter så tryggt på era fasta platser i kyrkan och ropar, lyssnar, ropar lite till och inget händer. Ni märker inte att Han skakar kyrkan och ropar i ditt öra: VAKNA DU SOM SOVER, STÅ UPP FRÅN DE DÖDA, SÅ SKALL KRISTUS LYSA ÖVER DIG! 

Är du säker på att du verkligen vill ha väckelse? Är du? Det krävs helgelse om du VERKLIGEN vill ha väckelse. Gud verkar inte genom orena kärl. Helga dig om du verkligen menar vad du sagt till HERREN. Det går inte att leva som rövare i veckan och ropa till Gud om väckelse på söndag. 

Du förstår, vad du sår i köttets åker skall du skörda, och det död. Om du sår i Andens åker skall du av Anden skörda rättfärdighet och evigt liv. Tro inte att Gud låter sig luras. Du säger: jag längtar efter Guds Helige Ande. Men tar du emot Hans ord när Han talar till dig? 

Du ”brinner” för ofrälsta, men vinner ingen. Och om du vinner någon, försvinner han ut i världen igen. Du har inte frågat dig själv varför? 

Gräshopporna äter upp din skörd, maskarna äter upp det som lämnats kvar, och du säger: Jag är så välsignad av HERREN.
Share:

Ett Liv i Synd och Avfällighet

Gudsfruktan saknas i kristenheten och det leder till ett liv i synd och avfällighet. David skriver i psaltaren: 
Ps. 36:1 För sångmästaren, av HERRENS tjänare David.
Ps. 36:2 I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den ogudaktige. Det finns ingen gudsfruktan inför hans ögon.
OCH
Ps. 119:11 Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte skall synda mot dig.
Och Jesaja säger:
Jes. 29:13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud.
Verklig gudsfruktan låter INGEN synd finnas i våra hjärtan, och det är Guds verk att vi fruktar honom:
Jer. 32:40 JAG skall sluta ett evigt förbund med dem så att JAG inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott, och JAG skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig.
Share:

Till Den Det Berör

Bli inte förskräckt om jag en dag säger: Jag känner inte dig! ~Jesus Kristus – Matt 25:12

 • Till den det berör Du kallar mig Vägen – men du följer inte mig!
 • Du kallar mig Ljuset – men du ser inte mig!
 • Du kallar mig Lärare – men du lyssnar inte på mig!
 • Du kallar mig Herre – men du tjänar inte mig!
 • Du kallar mig Sanningen – men du tror inte på mig!
Malaki säger i kapitel 1 vers 6
En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är en far, var är då den heder som borde visas mig? Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig? Detta säger HERREN Sebaot till er präster som föraktar mitt namn. Mal 1:6
När du läser detta tänker du nog: oh vad skönt. Han talar om prästerna och inte mig. Är inte vi ett konungsligt prästerskap som skall bära fram våra gåvor och offer till Herren? 1 Petr 2:9 och Rom 12:1 säger:
Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett LEVANDE och HELIGT offer som behagar Gud – ER ANDLIGA GUDSTJÄNST.
Det är dags att ta tjuren vid hornen och KASTA UT ORENHET OCH OGUDAKTIGHET ur våra liv och söka honom.
1 Petr 1:17 säger:
Om ni ropar ”Fader” till honom, som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så vandra här i gudsfruktan under er tid som främlingar.

Share:

Hör HERREN Din Bön?

Du ljuger och bedrar, förtalar och hatar. Du lever efter ditt kött, efter dina egna tankar. Du förnedrar och förstör. Din mun talar onda ord, din tunga dödar. 

Sen menar du att du att HERREN hör din bön? 

Kan en källa med sött vatten ge salt vatten? Kan en ren källa ge smutsigt vatten? Bedra inte ditt eget hjärta. För om lögn och osanning finns i din mun är din gudstjänst meningslös.
Share:

Mesus eller Jesus?


Bibelns Jesus har i dagens "kristna" församlingar förvandlats till en mes och har blivit en avgud, anpassat efter våra falska föreställningar, för att passa våra behov. Den Jesus jag lärt känna är Allsmäktig, Kungars Kung och Herrars Herre. Rom 1:21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, UTAN FÖRBLINDADES AV SINA FALSKA FÖRESTÄLLNINGAR, så att MÖRKRET SÄNKTE SIG ÖVER DERAS OFÖRSTÅNDIGA HJÄRTAN. 
Rom. 1:28 Och eftersom DE INTE ANSÅG DET VARA NÅGOT VÄRT ATT HA KUNSKAP om Gud, UTLÄMNADE Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.
Rom. 1:29 De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja.
Rom. 1:30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar,
Rom. 1:31 är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. 
Rom. 1:32 Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det.
Share:

En Enkel Fråga

Låt mig få ställa en enkel fråga till dig. 

När du sluter dina ögon och säger till Gud: Jag är Guds barn. Vittnar Anden med din ande? Hör du Anden säga Amen??? 
Rom. 8:16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 
Om inte, då är något fel. Ta dessa ord på allvar. Pröva dig själv om du är i tron, för om du inte vet med dig själv att Kristi Ande bor i dig, då då består du inte provet. 
2 Kor. 13:5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. 
Nu tycker du säkert jag är elak som försöker rubba din tro på Jesus Kristus eller försöker få dig på fall, men det är inte tanken. Jag vill att du skall vara säker på din frälsning, viss om att den Helige Ande bor i dig. Du är Guds tempel. Vi behöver stå orubbligt fasta i tron på Jesus i den tid som ligger framför oss och jag vill inte att någon enda av oss skall gå förlorad. 

Om inte Anden vittnar med din ande, ge då ditt liv till Jesus och låt honom få bli din Herre och frälsare. Kasta dig på knä och ropa till Jesus om räddning. Genom hjärtats tro och munnens bekännelse blir vi frälsta.
Share:

Var uthålliga i bönen


Luk. 18:1 Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna.
Luk. 18:2 "I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor.
Luk. 18:3 I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart.
Luk. 18:4 Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa,
Luk. 18:5 skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök."
Luk. 18:6 Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger.
Luk. 18:7 Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem?
Luk. 18:8 Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?
Var uthålliga i bönen, för Jesus SKALL hitta en sådan TRO på jorden när han kommer. 

Bless!!!
Share:

Gud är en förtärande eld och vi är offret

Jag ligger på sängen och får en bild av hur Gud är en förtärande eld, och vi är offret. Vi som vill vandra nära honom kommer smälta i hans eld, ju närmare vi kommer ju intensivare blir elden. 

Om du gett dig fullständigt till Herren och av hela ditt hjärta vill följa honom, kommer förföljelse och då börjar svårigheterna. Det kommer prövningarna och din tro prövas som av eld. Håller din tro måttet så fortsätter du närma dig Gud och ju mer du närmar dig Gud, ju mer testas och prövas du. Gud vill ha ett beprövat folk, som vet vad de talar om, som känner sin Gud och vandrar nära honom. Ett folk som har gått genom eld och vatten för att få vara med honom, vara som honom och vara i honom. 

Sen leder Anden mig till psalm 66 och hela psalmen handlar om Herrens storhet och hur han hanterar sitt folk. 
Prisa, ni folk, vår Gud, låt hans lov ljuda högt, ty han har givit vår själ liv, han har inte låtit vår fot vackla. Väl prövade du oss, Gud, du luttrade oss som silver luttras. Du lät oss fastna i nätet, du lade en tung börda på vår rygg. Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd. Ps 66:8-12
Vi bär fram våra brännoffer åt Herren, allt för att få vara nära honom. Vårt kött är vårt brännoffer av "tjurar och bockar och röken av baggar". Våra kroppar bär vi fram inför Honom. 
Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig. Men nu har Gud hört mig, han har lyssnat till min bön. Välsignad vare Gud, som inte har förkastat min bön eller tagit sin nåd ifrån mig! Ps 66:18-20
Litar vi på honom, att han inte låter oss drabbas av något som är oss för svårt, kommer vi ut på andra sidan renade och luttrade. Är det inte den rena, äkta tron han vill ha fram? 
1 Petr. 1:7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.
Bless!!!
Share:

Lögnen Kommer Avslöjas

1 Petr. 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?
Lögnen kommer avslöjas. Lögnare kommer avslöjas. Allt som kan skakas kommer skakas. Om du inte har dina fötter på klippan Jesus, kommer du falla som ett korthus i stormen.
Share:

Varför be och söka Guds ansikte?

Oftast förstår man inte varför man ska be, varför man ska söka Guds ansikte. Man böjer knä och prisar och tackar Gud, gör sina önskningar kunniga inför honom, men det känns fortfarande likadant. Man gör det trofast varje dag, kanske flera gånger om dagen, men man förstår fortfarande inte varför. 

När vi ber vill sinnet och själen uppleva Gud, men det är Anden som möter Herren, och det är Anden som blir uppbyggd. Du kanske märker att du för större klarhet i Ordet. Du kanske märker att du får bättre självinsikt och Andens frukter börjar växa. Du kanske märker att du bättre kan skilja mellan andar och det kanske kommer Ord från Anden till ditt sinne. I bönen händer mäktiga saker som vårt sinne och vår själ inte KAN förstå. Gud använder din bön och hör din bön OAVSETT hur det känns och upplevs. 

Känslor är inte ett tecken att Gud har hört din bön. Därför krävs uthållighet i bönen, därför behövs tro i bönen, för bön är Andligt och Herren är Ande. 

När man slutar be och ger upp, märker man hur ens eget sinne och själ tar över ens beslut. Vi börjar göra mer och mer fel. När vi inte söker Herrens ansikte börjar vi vandra efter vårt eget sinne, då gör vi tvärtom vad Ordspråksboken 3:5 säger. Det är då inte längre Gud som leder sitt folk, utan köttet och själen. 
Ords. 3:5 Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. 
Och: 
Ps. 37:3 Förtrösta på HERREN och gör det goda, bli kvar i landet och sträva efter trofasthet.
Ps. 37:4 Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär.
Ps. 37:5 Överlämna din väg åt HERREN, förtrösta på honom, han skall göra det.
Ps. 37:6 Han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagens sken.
Ps. 37:7 Var stilla inför HERREN och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer.
Ps. 37:8 Avstå från vrede och låt förbittring fara, gräm dig inte, det för bara ont med sig. 
Varje beslut, varje svåra sak, varje misstanke, varje misslyckande, varje sak bör läggas fram inför Herren så han får bestämma vad som är rätt och fel. Låt hans Ande tala i ditt hjärta och visa dig vad han tycker. Vi kanske inte förstår det, men Gud hör vår bön, och när vi ber om vishet så ger han det VILLIGT och UTAN HÅRDA ORD. 

Jag har märkt att jag ibland känner mig torr och död på insidan, men då hör jag orden: Sök mitt ansikte så får du leva. 

Det är just det som sker. När vi söker Herrens ansikte så får vi LIV. I honom är livet och det är i honom vi rör oss och är till. Ja, sök hans ansikte, så får du liv och frid i din ande. 

Gud välsigne dig!!!
Share:

Om Tider och Stunder

Om tider och stunder visste inte ens Jesus, åtminstone inte när han gick på jorden, så det behöver vi lämna åt sidan samtidigt som vi skall förvänta oss Herren stå för dörren när som helst. Vi skall leva som om Herren kommer i dag. Ordet säger att vi skall pröva allt och förkasta det onda och behålla det goda. 

Om någon försöker leda dig bort från den sanna tillbedjan och sanna gudsfruktan för att följa människors bud, eller för att följa andra religioner, då är den personen en falsk profet, falsk herde, lärare, apostel eller broder. 

Men om någon förkunnar att du ska frukta HERREN och följa honom, älska honom och lyda honom, då är det en sann profet, sann herde, lärare, apostel eller broder. 

Vi har bröder som står upp och predikar omvändelse, som predikar gudsfruktan och helighet, som predikar att Herrens ankomst står för dörren och predikar att vi skall söka Herren av hela vårt hjärta, vår själ, vår kraft och vårt förstånd. Dessa kallar vi falska bröder. 

Sen har vi bröder som står upp och predikar avfall från Herren, att det finns många vägar till Gud, som predikar att nåden ger oss frihet att följa köttet, att välsignelsen visar sig i materiell framgång, som talar stora ord mot Gud och änglarna, som inte själv söker Herren av hela sitt hjärta, själ, kraft och förstånd. Dessa kallar vi sanna bröder. 

Om någon har en drömsyn och den inträffar, men sen säger: kom låt oss följa andra gudar och predikar avfall från HERREN, om din hustru, din bror, din son, din dotter eller din nära vän vill förleda dig bort från HERREN då är det en falsk broder, falsk tjänare, falsk profet eller falsk herde, falsk apostel, falsk lärare. Låt dig inte luras av alla som ”prövar” budskapen, utan be Jesus om en ande av urskiljning. Läs 5 Mos 13. 

Vi har många som predikar avfall från Jesus idag. Det hörs predikas om att tjäna mammon. Är inte det en avgud enligt skriften? Det hörs predikas om hyper-nåd som leder till ett liv i utsvävningar. Är inte det att förleda Guds folk? Det hörs predikas laggärningar som enda vägen till Gud. Är inte det att falla bort från Kristus? Det hörs predikas omskärelse för att tillhöra Kristus. Är inte det att förleda människor bort från den uppriktiga tron? 

Du dömer de som predikar gudsfruktan, helighet och renhet som falska, och de som predikar avfall som rättfärdiga. Människa, du behöver urskiljningsförmåga. DET ÄR JUST DÄRFÖR DU BEHÖVER SÖKA HERREN DIN GUD. 

Begrunda dessa ord: 
Amos. 5:6 Sök HERREN och ni skall leva. Annars skall han komma över Josefs hus likt en eld som förtär, och ingen kan släcka den så att Betel räddas. 
Sef. 2:3 Sök HERREN, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade på HERRENS vredes dag. 
Just därför att vi är en generation som har tillgång till enorma mängder information behöver vi vända oss till Gud om ledning. Just därför behöver vi tillbe Fadern i ande och sanning. 
Luk. 21:36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen."
Share:

Tjänstegåvorna

Apostlar, Profeter, Herdar, Lärare Och Evangelister. 

Tjänstegåvorna finns för att uppbygga församlingen. Tjänstegåvorna är som handen: Aposteln är tummen som greppar om allt. Profeten är som pekfingret som pekar på synden och omvändelse, mot helighet och rättfärdighet. Evangelisten är som långfingret som når längst ut. Herden är som ringfingret med sin kärlek till den lokala församlingen. Läraren är som lillfingret som gräver öronvaxet ut ur församlingsörat. 

Alla dessa behövs i en församling. Aposteln bryter ny mark, profeten skärper och tillrättavisar församlingen, herden har omsorg och sköter fåren, ger mat och vatten, läraren gräver sanningar ur bibeln och undervisar, evangelisten vinner människor för Jesus. 

Oftast Går Tjänstegåvorna Hand I Hand Med Personligheten. 

Aposteln kan vara lite tuff och hård, ska bara "ordna och upprätta församlingar". 
Profeten kan vara lite för vass och skarp, kastar hellre ut onda andar ur den som vill tillrättavisa profeten istället för att lyssna och ta till sig tillrättavisning. 
Herden kan vara för kärleksfull och ger för mycket kärlek. Herden tycker de andra kan vara för hårda och kärlekslösa mot fåren. 
Läraren kan fastna i "tabernaklet och alla dess föremål", och kan inte fatta att de andra inte ser vad han ser. 
Evangelisten kan lätt fastna i att vinna människor, och tycker att alla som inte går ut med evangeliet är avfälliga. 

Ingen kan säga till den andra: Vi behöver inte dig, för du är inte herde eller lärare. Och du kan inte heller säga: Ni behöver inte mig, för jag är inte profet eller apostel

Nej, församlingen behöver ALLA tjänstegåvorna för att RÄTT ordning ska finnas och för att församlingen ska växa upp till Kristi mognad. 
Ef. 4:10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt.
Ef. 4:11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.
Ef. 4:12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp,
Ef. 4:13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.
Ef. 4:14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 
Ef. 4:15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.
Ef. 4:16 Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.
Share:

Säg vad du vill om Facebook, men...

Säga vad du vill om Facebook, men jag upplever att den Helige Ande just nu för oss samman och för oss fram till enheten i tron. Här möts vi utan samfundsgränser och murar, diskuterar och delar Ordet. 
Ef. 4:13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.
Allt som leder till liv och gudsfruktan har vi fått i Kristus. 
2 Petr. 1:3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.
Här ser jag något nytt hända!!! 
Mal. 3:16 Men då talade de som fruktar HERREN med varandra, och HERREN gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar HERREN och ärar hans namn.
Mal 3:17 De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom.
Mal 3:18 Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade