Paulus 7 Unika Uppenbarelser gällande Församlingen mm.


Jag vill ta upp en slarvig utläsning av Jesu ord i Johannes evangeliet 14, 15 och 16 där en Pre-Trib företrädare skrev till mig ”Jesus sade själv det finns mycket som jag har att berätta men Han kan inte berätta allt därför sänder Han sin heliga Ande.” Jag tar upp argumentet att Paulus var den som fick ny uppenbarelse som ingen annan fick och påståendet att Paulus fick 7 unika mysterier uppenbarat för sig gällande församlingen. 

Dessa sju är:

 1. Den Helige Ande skulle ta sin boning i oss.

 2. Messias kom på ett sätt som judarna inte förväntade sig.

 3. Frälsning genom tro på Herren uppenbarades först i NT.

 4. Uppryckandet av församlingen var dold för GT’s heliga.

 5. Judar och hedningar skulle föras samman till en kropp.

 6. Hela Israel ska bli frälsta.

 7. Kristus kallar samman troende till en grupp som kallas ”Församlingen”.

Längre ned tar jag upp varje punkt för sig och visar hur fel detta tänk är. Men först...


Har du hört uttrycket The New is in the Old Concealed, the Old is in the New Revealed? En bra förklaring till ordet hemlighet (Mystery KJV) lyder så här: Ett bibliskt "mysterium" är en teknisk term som hänvisar till något som var gömt i Gamla testamentet men nu avslöjas i Nya testamentet.

Mysterium översätts i våra svenska biblar till hemlighet. Det finns många hemligheter i Guds ord som bara Guds Ande kan uppenbara för oss. Läser vi 5 Mos. 29:29 kan förstå att Gud har lagt ner allt Han vill vi ska veta i Bibeln och att det är vår ära att utforska den, som Ordspråksboken säger och bara dem som vandrar i förtrolighet med Herren kommer förstå Skrifterna.

5 Mos. 29:29 Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag.
Ords. 25:2 Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den.
Ps. 25:14 HERREN umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem.

Det var bland annat därför Jesus talade i liknelser, Han delgav HEMLIGHETER i liknelser (Ps. 78:2 SRB16. Jag ska öppna min mun till liknelser, jag vill yttra hemligheter från det förgångna.), för att bara Guds Ande skulle kunna uppenbara det för dem av folket som ödmjukade sig. De som hade öron skulle höra. Guds ord har en felsäkring. Men folket hade inte öron, de var hårdnackade. Mycket av det Jesus undervisade förstod lärjungarna senare, som t.ex. i

Joh. 2:22 ”När han sedan hade uppstått från de döda, kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta till dem, och de trodde Skriften och det ord som Jesus hade sagt.”
Mark. 9:32 ”Men de förstod inte vad han sa och vågade inte fråga honom.”
Luk. 9:45 ”Men de förstod inte det han sa, för det var fördolt för dem så att de inte kunde förstå det. Och de vågade inte fråga honom om det han hade sagt.”
Luk. 18:34 ”Men de förstod ingenting av detta, och detta tal var fördolt för dem och de förstod inte vad han sagt.”

Jesus blev förtvivlad på lärjungarna som inte förstod enkla saker.

Matt. 17:17 Då svarade Jesus och sa: O, du trolösa och onda släkte, hur länge ska jag vara med er? Hur länge ska jag stå ut med er? För hit honom till mig.
Luk. 24:25 Då sa han till dem: O, ni oförståndiga, så tröga ni är av hjärtat till att tro på allt det som profeterna har sagt!

Det finns mängder med liknande verser som visar att lärjungarna ibland förstod men oftast inte.

Slarvigt Citat

Min vän Pre-tribbaren citerar Jesus lite slarvigt från Johannes evangeliet och verkar inte riktigt ha tänkt igenom vad Jesus säger. Hjälparen ska LÄRA OSS ALLT, OCH PÅMINNA OSS OM ALLT Jesus har sagt. Hjälparen ska VITTNA om Jesus. Hjälparen ska LEDA OSS TILL HELA SANNINGEN. Hjälparen ska tala om för oss VAD SOM KOMMER SKE.

Joh. 14:26 Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt det jag har sagt er.
Joh. 15:26 Men när Hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.
Joh. 16:12 Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. 13 Men när han kommer, sanningens Ande, ska han leda er till hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan allt han hör ska han tala, och han ska tala om för er vad som kommer ske.
1 Joh. 2:27 Och den smörjelse som ni har fått av honom förblir i er och ni har inte behov av att någon undervisar er. Utan såsom samma smörjelse lär er om allting, så är det sant och inte lögn. Och såsom den har lärt er, så ska ni förbli i honom.

En väldigt viktig sanning är att Jesus var Den som talade i Gamla Testamentet. Så när Jesus säger att den Helige Ande ska lära oss allt, så omfattar ordet ”allt” även allt i GT. Du har säkert läst många gånger ”HERRENS ord kom till mig, och Han sade...” (47 Gånger i GT: 1 Krön. 22:8; Jer.1:4; Jer. 1:11; Jer. 1:13; Jer. 2:1; Jer. 16:1; Jer. 18:5; Jer. 32:6; Hes. 6:1; Hes. 7:1; Hes. 12:1; Hes. 12:17; Hes. 12:21; Hes. 12:26; Hes. 13:1; Hes. 14:12; Hes. 15:1; Hes. 16:1; Hes. 17:1; Hes. 17:11; Hes. 18:1; Hes. 20:45; Hes. 21:1; Hes. 21:8; Hes. 21:18; Hes. 22:1; Hes. 22:17; Hes. 22:23; Hes. 23:1; Hes. 24:1; Hes. 24:15; Hes. 24:20; Hes. 25:1; Hes. 27:1; Hes. 28:1; Hes. 28:11; Hes. 28:20; Hes. 30:1; Hes. 33:1; Hes. 33:23; Hes. 34:1; Hes. 35:1; Hes. 36:16; Hes. 37:15; Hes. 38:1; Sak. 4:8; Sak. 6:9.) vilket Johannes beskriver som ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Det samme var i begynnelsen hos Gud” (Joh. 1:1-2). [Länk]

Jesus säger i Joh. 5:46 ”För om ni trodde Mose, så skulle ni trott mig, för OM MIG HAR HAN SKRIVIT.” Jesus är huvudpersonen genom hela Bibeln! Och detta hade aposteln Paulus kunskap om. Han var ingen gröngöling i Skrifterna.

Förstår vi inte denna sanning kommer vi ha svårt att greppa Guds hela rådslut. Och därigenom kommer vi vandra in i felaktiga läror. Jag har skrivit en artikel där jag tar upp ännu mer från GT i länken under.

Bibeln handlar om Jesus från början till slut!

Paulus Uppenbarelser

Pre-trib säger att ”Paulus kom med hemligheter som förut aldrig tagits upp” men det stämmer inte. Om vi nu tittar på Paulus, som Pre-Trib menar fick uppenbarelser utöver det redan skrivna Ordet måste vi tänka på hur han genom sina brev förhöll sig till detta. Paulus förmanar Timoteus och säger att genom att han känner de heliga Skrifterna som kan göra honom vis, och som leder till frälsning genom tron på Jesus. Och till korintierna visar han på det allvarliga att söka ”ny uppenbarelse”, och det är nåt vi har sett dyka upp på sistone genom NAR och andra gnostiska rörelser. Johannes undervisar också att vi inte ska överträda Kristi lära, och han talar rakt på sak om hur farligt detta är.

2 Tim. 3:14 Men du, förbli vid det du har lärt och blivit övertygad om. Du vet ju av vem du har lärt det. 15 Och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, till frälsning genom tron på Kristus Jesus. 16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, 17 för att en gudsmänniska ska bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk.
1 Kor. 4:6 Men detta, bröder, har jag tillämpat på mig och Apollos för er skull, för att ni ska lära er av oss att inte tänka utöver det som är skrivet, för att ni inte ska bli högmodiga mot varandra, för den enes eller den andres skull.
2 Joh. 1:9 Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen. 10 Om någon kommer till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot honom i ert hem, och hälsa honom inte heller. 11 För den som hälsar honom gör sig delaktig i hans onda gärningar.

Om till och med Paulus och Johannes skriver att vi måste hålla oss innanför Skrifterna och inte vandra iväg utanför måste vi ju förstå att Paulus själv inte överträdde den regeln.

Uppenbarelse betyder INTE att få ny kunskap utöver det redan skrivna Ordet. Det betyder att få ljus om det REDAN SKRIVNA Ordet. Paulus säger: Allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset. Allt som uppenbaras är ljus! (Ef. 5:14) Annars hamnar vi i gnosticism som t.ex. NAR med sina ”Nya apostlar och profeter”.

Orsaken till att vi har 27 böcker i Nya Testamentet är för att Gud har satt lärare i församlingen som undervisar och förklarar Gamla Testamentet och Jesu undervisning. Vi kan se på breven som gudomligt inspirerade kommentarer till GT och evangelierna. Gud har inte ändrat sig mellan Malaki och Matteus. Det är samma Gud, samma frälsning, samma evangelium som predikades för Israel men som de inte trodde. Skillnaden är att vi har ett bättre förbund med bättre löften (Hebr. 8:6). Den fulla uppenbarelsen kom genom Jesus Kristus, GT är en skuggbild av verkligheten som är Jesus Kristus. Och allt handlar om Honom, från första Moseboken till Uppenbarelseboken. Han är alltså begynnelsen och slutet, den förste och den siste, både i verkligheten och i Skriften. Och hela Bibeln vittnar om det. Vi skapades av Honom, till Honom, och för Honom.

Paulus var farisé och skriftlärd

Paulus var en farisé och skriftlärd, och Jesus säger att en skriftlärd som blir född på nytt kommer att ta ur sitt förråd både nytt och gammalt. Och Paulus kände mycket väl till Skrifterna och profetiorna kring den kommande Messias. Paulus bar fram uppenbarelsen han fick när han studerade GT och skrev om det i sina brev till undervisning för oss.

Fil. 3:3 För vi är de omskurna, vi som tjänar Gud i anden och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förtröstar på köttet, 4 även om också jag skulle kunna förlita mig på köttet. Om någon annan tycker att han kan förlita sig på köttet, så kan jag det ännu mer: 5 Omskuren på åttonde dagen, av Israels folk, av Benjamins stam, en hebré av hebreer, efter lagen en farisé, 6 i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om den rättfärdighet som är efter lagen, oklanderlig.
Matt. 13:52 Då sa han till dem: Därför är var och en skriftlärd, som är lärd angående himmelriket, lik en husfar, som ur sitt förråd bär fram nytt och gammalt.
De 7 Mysterierna

De 7 mysterierna man pekar på har jag hämtat från Pre-Trib läraren Dr. Roger Barriers hemsida där han missvisande undervisar att Paulus undervisning var ny och okänt för församlingen. Jag vill visa varifrån Paulus fått detta:

 1. Den Helige Ande skulle ta sin boning i oss.

 2. Messias kom på ett sätt som judarna inte förväntade sig.

 3. Frälsning genom tro på Herren uppenbarades först i NT.

 4. Uppryckandet av församlingen var dold för GT’s heliga.

 5. Judar och hedningar skulle föras samman till en kropp.

 6. Hela Israel ska bli frälsta.

 7. Kristus kallar samman troende till en grupp som kallas ”Församlingen”.

Punkt 1: Den Helige Ande skulle ta sin boning i oss

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text 2 Kor. 6:16 ”Eller hur kan man förena Guds tempel och avgudar? För ni är den levande Gudens tempel, som Gud har sagt: Jag ska bo i dem och vandra ibland dem, och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk.”

Detta var inget nytt! Paulus hämtar detta från GT:

3 Mos. 26:11-12 Och jag skall resa upp min boning mitt ibland er, och jag skall inte avvisa er. Jag skall vandra mitt ibland er och vara er Gud, och ni skall vara mitt folk
Hes. 36:27  Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.
Hes. 37:14 Jag skall låta min Ande komma in i er, så att ni får liv, och jag skall låta er få bo i ert land. Och ni skall inse att jag, HERREN, har sagt det, och att jag har gjort det, säger HERREN."
Hes. 37:27 Min boning skall vara hos dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 
Joh. 2:19,21 Jesus svarade och sa till dem: Riv ner detta tempel, och inom tre dagar ska jag låta det uppstå.... Men templet han talade om var hans kropp.
Punkt 2: Messias kom på ett sätt som judarna inte förväntade sig

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text 1 Tim. 3:16 Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härlighet.

Detta var inget nytt! Paulus kände till Skrifterna som profeterade om VEM det var som skulle komma. Detta var inget nytt utan det hade Herren på mängder av bibelställen redan lagt ner i Skrifterna för oss att upptäcka.

Jes. 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.
Mika 5:2-4 Men du o Betlehem Efrata, fastän du är så liten bland alla tusen i Juda, så ska från dig han komma som åt mig ska vara härskare i Israel, vars verksamhet är före tiden, från evigheten. Därför ska han överge dem tills tiden för att hon som är i födslovärkar har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder återvända till Israels barn. Då ska han träda fram och föda sina får i HERRENS kraft, i HERREN sin Guds namns majestät. Och de ska få bo kvar, för nu ska han vara stor till jordens ändar.
Matt. 2:6 Och du Betlehem i Juda land är inte alls den minste bland Juda furstar, för från dig ska det komma en Furste, som ska vara en Herde för mitt folk Israel.

Det stämmer att det judiska folket inte förväntade sig att Messias skulle komma i Jesu gestalt. De hade fått indoktrinerat en felaktig bild av Messias, de förväntade sig en segerrik kung som skulle rädda dem från den Romerska ockupationen, en segrande Messias liknande kung David. Men de hade ingen ursäkt eftersom både David och Jesaja profeterat om den lidande Messias i t.ex. Ps. 22 och Jes. 53, som judarna kallade Messias son av Josef och som de skriver om i Talmud. Ett exempel på hur folket såg Honom som Messias son av David var när de ville göra Honom till kung på grund av miraklerna Han gjorde.

Joh. 6:15 Eftersom Jesus visste att de tänkte komma och ta honom med våld och göra honom till Konung, drog han sig åter undan till berget för att vara helt för sig själv.

Detta var därför ingen ”ny uppenbarelse”. Det var däremot uppenbart för apostlarna och även alla med ögon och öron.

Punkt 3: Frälsning genom tro på Herren uppenbarades först i NT.

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text Rom. 16:25-27 Nu till honom som förmår befästa er efter mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus, enligt uppenbarelsen av den hemlighet som har varit dold sedan världens början, men som nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad – Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evighet. Amen.

Detta var inget nytt! Paulus hämtar detta från:

Hab. 2:4 Se, ... Men den rättfärdige ska leva genom sin tro.

Paulus fick ingen ”ny uppenbarelse” om detta, utan visste att Habackuk redan profeterat om att den rättfärdige ska leva genom sin tro. Även Abraham ”trodde” Gud, och det kunde alla som brydde sig med egna ögon läsa. ”Troshjältarna” i Hebr. 11 är alla tagna från GT och dessa levde i tro.

Punkt 4: Uppryckandet av församlingen var dold för GT’s heliga

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text 1 Kor. 15:51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunen. För basunen ska ljuda och de döda ska uppstå oförgängliga och vi ska förvandlas.

Här blir det allvarligt fel! Fokus sätts på en händelse som inte finns beskriven i verserna och så missar Pre-Trib vad Paulus egentligen säger. Än en gång, det är INTE ett hemligt uppryckande av församlingen som Paulus talar om i 1 Kor. 15:51-52 utan det han talar om och väldigt få visste var förvandlingen av oss som lever och är kvar!

Hela kapitel 15 i 1 Korintierbrevet talar om uppståndelsen från de döda och INTE om uppryckandet! Slå upp din Bibel och följ med så vi kan lägga undan det här argumentet en gång för alla.

I vers 1 till 11 påminner Paulus korintierna om det evangelium han predikade och som de kom till tro på, och detta inkluderar Jesu uppståndelse.

1 Kor. 15:1 Men jag påminner er, bröder, om det evangelium som jag predikade för er, som ni också tog emot och som ni också står fasta i, 2 genom vilket ni också blir frälsta, om ni håller fast vid det ord som jag förkunnade för er, annars kom ni till tro förgäves.... och att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen

Han fortsätter i vers 12 med att säga: Då det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda?

Och på samma tema fortsätter han undervisa om uppståndelsen från de döda, ända fram till vers 33 och 34 där han säger: 33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. För några av er vet ingenting om Gud. Till er skam säger jag er detta.

Efter det går han in på HUR de döda uppstår: 35 Nu undrar någon: Hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de när de kommer? 36 Du oförståndige. Vad du sår får inte liv om det inte dör.

Och undervisar om det ända fram till vers 50 Men detta säger jag, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ska det förgängliga ärva oförgänglighet. 51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunen. För basunen ska ljuda och de döda ska uppstå oförgängliga och vi ska förvandlas. 53 För detta förgängliga måste klä sig i oförgänglighet och detta dödliga måste klä sig i odödlighet.

Var någonstans talar Paulus om uppryckandet? Ingenstans! Och vad är det för hemlighet han för fram för församlingen? Svaret finns i vers 51: Vi ska inte alla insomna (dö), men vi ska alla förvandlas. Den hemlighet Paulus förklarade för korintierna var FÖRVANDLINGEN!!! La ni märket till det? Hela kapitlet handlar om de dödas uppståndelse och mot slutet slänger han in en ”hemlighet” ”Se, jag säger er en hemlighet, och hemligheten är vad han beskriver: VI SOM INTE ÄNNU HAR DÖTT I KRISTUS, SKA FÖRVANDLAS!

Även Johannes tar upp förvandlingen, så det var inte någon ”speciell” uppenbarelse som bara Paulus fick.

1 Joh. 3:2 Älskade, vi är nu Guds barn, och det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli. Men det vet vi, att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för vi ska få se honom som han är.
Punkt 5: Judar och hedningar skulle föras samman till en kropp

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text Ef. 3:6 att hedningarna skulle bli medarvingar och höra till samma kropp och bli delaktiga i hans löfte i Kristus, genom evangeliet,

Paulus hämtar detta från:

Jes. 2:2-4  Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där HERRENS hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit. Ja, många folk skall gå i väg och säga: "Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar." Ty undervisning skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem. Han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig.
Jes. 42:1-7 Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna.  Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. Han skall inte förtröttas eller brytas ner, förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, (judarna) till ett ljus för hednafolken,(Oss) för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. 

Matteus citerar Jesaja och visar på uppfyllelsen i Jesus.

Matt. 12:18-21: "Se, min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har ett gott behag. Jag ska låta min Ande komma över honom, och han ska förkunna domen [rätten] för hedningarna. Han ska inte gräla eller ropa, inte heller ska man höra hans röst på gatorna. Ett brutet strå ska han inte bryta av, och en rykande veke ska han inte släcka, tills han har fört domen till seger. Och på hans namn ska hedningarna hoppas."

Och Paulus hade också forskat i Jesu undervisning, t.ex.

Matt. 8:11-12: "Men jag säger er, att många ska komma från öster och väster och sitta till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska bli utkastade i det yttersta mörkret. Där ska vara gråt och tandagnisslan."

Pre-Trib menar att Paulus var den som fick uppenbarelsen om församlingen. Men ovanstående text visar att Jesus undervisade om detta långt innan. Även Lukas skriver om vad Jesus undervisade om detta:

Luk. 13:28-29: "Där ska vara gråt och tandagnisslan, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, men ni själva har blivit utkastade. Och de ska komma från öster och väster och från norr och söder och sitta till bords i Guds rike."
Punkt 6: Hela Israel ska bli frälsta 

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text Rom. 11:25-26 För jag vill inte, bröder, att ni ska vara ovetande om denna hemlighet, för att ni själva inte ska anse er vara kloka, att förhärdelse har drabbat en del av Israel, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och så ska hela Israel bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Befriaren komma och han ska ta bort ogudaktigheten från Jakob.

Paulus hämtar detta från:
Jes. 27:9 Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden av att deras synder tas bort: Han gör alla altarets stenar lika kalkstenar som smulas sönder. Aseror och solstoder skall inte mer resas.
Jes. 59:20 Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger HERREN.
Dan. 12:1 På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.
Punkt 7: Kristus kallar samman troende till en grupp som kallas ”Församlingen”

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text Ef. 5:25-33 Ni män, älska era hustrur såsom också Kristus har älskat församlingen, och utgivit sig själv för henne för att han skulle helga henne, genom att han renar henne i vattnets bad, genom ordet, för att kunna ställa fram henne inför sig själv, en härlig församling, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant, utan för att hon skulle vara helig och fläckfri. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur såsom sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. För ingen har någonsin hatat sitt eget kött, utan man ger det näring och vårdar det, såsom också Herren gör med församlingen. För vi är delar av hans kropp, av hans kött och av hans ben. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor, nu talar jag om Kristus och församlingen. Men även var och en av er ska älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa sin man aktning.

Detta är vad Paulus kallar att bli ”inympade i ett ädelt olivträd” i Rom. 11:24. Vi hittar ordet ”Församling” på över 106 ställen i GT och i den Grekiska översättningen av GT används ordet ekklesia, vilket många felaktigt använder i sina förklaringar på att ekklesia kom till på pingstdagen. Stefanus tar upp församlingen i Apg. 7:38-39Det var han som i församlingen (ekklesia) i öknen var med ängeln som talade till honom och våra fäder på Sinai berg, som tog emot levande ord för att ge till oss, vilken våra fäder inte ville lyda, utan stötte honom ifrån sig och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten” Här beskriver han Israels ekklesia, och visar med detta att församlingen har alltid funnits. Israel har hela tiden varit församlingen, och vi har nu blivit inympade i församlingen. Detta är ingen ny lära! [Länk]

För judarna var församlingen ingen hemlighet, och inte heller att församlingen var Guds brud. Profeterna profeterade om detta på många ställen. För hedningarna däremot var detta nytt. Hedningarna kom från en bakgrund med avgudadyrkan och kände inte till Guds plan för människorna. Högavisan hade undervisning om detta som judarna förstod.

Jes. 62:4-5 Du skall inte mer kallas "den övergivna", ditt land skall inte mer kallas "ödemark", utan du skall heta "min käraste" och ditt land "den äkta hustrun". Ty HERREN har sin glädje i dig, ditt land har fått sin äkta man. Ty som när en ung man gifter sig med en jungfru, så skall dina barn gifta sig med dig, och som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så skall din Gud fröjda sig över dig.

Profeten Hoseas liv återspeglade HERRENS kärlek till sin ”hustru”, hur Han älskade henne men hon var trolös. Judarna såg sig själva som HERRENS brud. Jag har skrivit om Hosea och hans sorgliga äktenskap ”Den otrogna hustrun – Församlingensom var en förebild på HERRENS sorg över sin otrogna hustru.

Tyvärr så cementeras förutfattade åsikter och felaktig bibelläsning genom välutbildade teloger som t.ex. Dr. Roger Barrier och de sju punkter han tar upp. 


Editor's Note: Pastor Roger Barrier's "Ask Roger" column regularly appears at Preach It, Teach It. Every week at Crosswalk, Dr. Barrier puts nearly 40 years of experience in the pastorate to work answering questions of doctrine or practice for laypeople or giving advice on church leadership issues. Email him your questions at roger@preachitteachit.org.


Dr. Roger Barrier
retired as senior teaching pastor from Casas Church in Tucson, Arizona. In addition to being an author and sought-after conference speaker, Roger has mentored or taught thousands of pastors, missionaries, and Christian leaders worldwide. Casas Church, where Roger served throughout his thirty-five-year career, is a megachurch known for a well-integrated, multi-generational ministry. The value of including new generations is deeply ingrained throughout Casas to help the church move strongly right through the twenty-first century and beyond. Dr. Barrier holds degrees from Baylor University, Southwestern Baptist Theological Seminary, and Golden Gate Seminary in Greek, religion, theology, and pastoral care. His popular book, Listening to the Voice of God, published by Bethany House, is in its second printing and is available in Thai and Portuguese. His latest work is, Got Guts? Get Godly! Pray the Prayer God Guarantees to Answer, from Xulon Press. Roger can be found blogging at Preach It, Teach It, the pastoral teaching site founded with his wife, Dr. Julie Barrier.


Share:

Pre-Trib använder Eisegetik i likhet med Jehovas Vittnen!


I mina samtal med Jehovas Vittne stöter jag jämt på argumentet om att när Gud sa: ”Låt oss skapa människor i vår avbild” så menar de att Han talade till sitt kungliga hov, alltså änglarna.

Ingen troende skulle läsa det så eftersom ordet änglar inte finns med i texten och för att vi förstår att Gud är treenig och att det var ett internt samtal mellan Fadern, Sonen och den Helige Ande. Bibeln vittnar även om det på många andra ställen.

Jehovas Vittnen måste därför på förhand bestämma hur de ska tolka versen och ”Läsa in” något som inte finns i texten för att få sin lära att stämma eftersom de inte tror på en treenig Gud. I det här fallet läser de in att det var till änglarna Gud talade. Detta kallas EISEGETIK.

Websidan Synonymer.cc och Tyda.se definierar Eisegetik så här: Läsa in sina egna åsikter i en text och tolka en text till sina egna åsikters fördel. På Engelska säger de: personal interpretation of a text (especially of the Bible) using your own ideas

WikiPedia skriver så här: Eisegesis (/ˌsɪˈsɪs/) is the process of interpreting text in such a way as to introduce one's own presuppositions, agendas or biases. It is commonly referred to as reading into the text.[1] It is often done to "prove" a pre-held point of concern, and to provide confirmation bias corresponding with the pre-held interpretation and any agendas supported by it.

Eisegesis is best understood when contrasted with exegesis. Exegesis is drawing out text's meaning in accordance with the author's context and discoverable meaning. Eisegesis is when a reader imposes their interpretation of the text. Thus exegesis tends to be objective; and eisegesis, highly subjective. [Länk]

Det är precis likadant med Pre-Trib. Om det inte står i Bibeln läser ni ”mellan raderna” och stoppar in ett hemligt uppryckande där det är möjligt. Ingen som tror på Pre-Trib skulle acceptera Jehovas Vittnens eisegetiska tolkning av 1 Mos. 1:26 så varför gör Ni på samma vis?


Ni kan läsa min artikel  Exegetik Vs. Eisegetik

I den här artikeln Borde vi inte rätta oss efter gällande lagstiftning? jämför jag hur viktigt det är för svenska jurister att följa Svensk lagstiftning med hur vi kristna borde rätta vår undervisning efter vad som EGENTLIGEN står i Guds ord. Texten förklarar sig själv. 

OBS! Det är bara när det gäller ett uppryckande i all hemlighet och alla märkliga läror som uppstått som förklaring, som t.ex. Läran om Imminens, som Pre-Trib troende kan jämföras med Jehovas Vittnen. 
Share:

Del 5: Pre-Tribs många felaktiga tolkningar!

Förra delen | Nästa del

Det här blir en ganska omfattande artikel och avhandlar stora ämnen och jag skrapar bara på ytan. Jag hoppas du inte ger upp utan att ha försökt ta dig igenom den. Och kanske leder det till en större förståelse för vad som händer inom kristenheten och Israel.

I den här artikeln fokuserar jag inte på betydelsen av liknelsen om De Tio Jungfrurna utan på hur den felaktigt har använts och källan till tolkningen. Jag tar också upp vanligt förekommande felaktig undervisning hos Pre-Tribs förespråkare. 

Du får läsa vad pastor Tim Warner kommit fram till gällande den judiska bröllopstraditionen, hur Thomas Ice, en prominent Pre-Trib lärare, och Chuck Missler felaktigt tolkar Skrifterna, vad Thomas Dalton, som bor i Israel, har att säga om judarnas fullständiga upprättelse. Jag tar även upp hur vi kan förstå tiden genom enkel matematik, något som går tvärtemot den gängse uppfattningen att vi inte kan veta när Herren återkommer. Den här artikeln ingår i min serie Matt. 24 och 25 och blir då Del 5: Pre-Tribs många felaktiga tolkningar!


De Tio Jungfrurna

Matt. 25:1 Då ska himmelriket bli likt tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Men fem av dem var visa, och fem var oförståndiga*. 3 De oförståndiga tog sina lampor, men tog ingen olja med sig. 4 Men de visa tog olja i sina kärl, tillsammans med sina lampor. 5 När brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. 6 Men vid midnattstid hördes ett rop: Se, brudgummen kommer*! Gå ut och möt honom. 7 Då stod alla dessa jungfrur upp, och gjorde i ordning sina lampor. 8 Och de oförståndiga sa till de visa: Ge oss av er olja, för våra lampor slocknar. 9 Men de visa svarade: Den skulle inte räcka till för både oss och er. Utan gå hellre bort till dem som säljer, och köp åt er själva. 10 Och medan de gick för att köpa, kom brudgummen. Och de som var redo gick in med honom till bröllopet, och dörren stängdes. 11 Men efteråt kom även de andra jungfrurna och sa: Herre, Herre, öppna för oss. 12 Då svarade han och sa: Sannerligen säger jag er: Jag känner er inte. 13 Vaka därför, för ni vet varken dagen eller stunden, när Människosonen kommer*.

De tio jungfrurna är ett återkommande argument för Pre-Trib och jag måste medge att jämförelsen med det judiska bröllopet ger ett fantastiskt stöd för läran om uppryckandet innan Vedermödan. Men är den sann?

Många fantastiska tolkningar har gjorts på liknelsen om de tio jungfrurna och varje gång jag läser en tolkning blir den mer och mer fantastisk. Jag återger citat från Tim Warner, pastor i församlingen 4 Winds Fellowship, där han beskriver vad han kommit fram till när han undersökt ursprunget till denna jämförelse med den judiska bröllopstraditionen.1 

Jag citerar Tim Warner:

En kidnappning? Eller en planerad procession? 
I ett försök att stödja Pre-Tribulationism utifrån de judiska bröllopstraditionerna, har Pre-Trib författare framfört myten om att brudgummens ankomst för att hämta bruden skulle ha varit "imminent" under hela trolovningstiden. Det vill säga bruden skulle inte ha en aning om när brudgummen skulle komma för att snappa iväg henne. Hon skulle alltid befinna sig i ett tillstånd av beredskap för hans ankomst.

Tim Warner Citerar Zola Levitt:

Zola Levitt skriver: 
"Och hon var hemma och väntade varje kväll. Hon ville förvisso inte bli överraskad med att vara borta från hemmet när brudgummen kom. Traditionen var att han skulle komma på kvällen, eller t.o.m. vid midnatt, och försöka att hämta henne med överraskning. Matt 24:42-44 'Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer. Men det förstån I väl, att om husbonden visste under vilken nattväkt tjuven skulle komma, så vakade han och tillstadde icke att någon bröt sig in i hans hus. Varen därför ock I redo; ty i en stund då I icke vänten det skall Människosonen komma.'...Ja, plötsligt en natt skulle brudgummen komma. Brudens far och bröder skulle försäkra sig om att det var mannen med giftermålskontraktet, och sedan se åt ett annat håll medan två av dem tillsammans med alla deras vänner sprang iväg! De var alla bortsvepta in i natten för att förbereda mottagningen... Skulle de inte få någon som helst varning? Bara så här pass. När brudgummens följe närmade sig skulle de ropa; och när bruden hörde ropet, visste hon att hon var så gott som gift." [2]   
Bruden å sin sida ... väntade en hel del .... Traditionen krävde av henne att vara redo ... att ha en oljelampa beredd i fall att han skulle komma i mörkret ... hon skulle vara beredd på avfärd på direkten. ...Bruden skulle församla sina brudetärnor och vemhelst som skulle vilja komma med henne till bröllopet ... de skulle alla ha sina oljelampor redo. De skulle vänta vid hennes hus varje kväll ifall det skulle chansa sig som så att brudgummen skulle komma ... och svepa iväg med dem till en plötslig bröllopsceremoni. ...När Fadern bedömde det som att allt var förberett, skulle brudgummen församla sina vänner ... och ge sig iväg ut i natten .... Den judiska bruden blev kidnappad ... när sällskapet närmade sig hennes hus, var de tvungna att ge henne en varning. Någon i sällskapet skulle ropa! När ropet hördes skulle bruden och hennes sällskap gå ut för att möta brudgummen." [3]

Tim Warner Citerar Chuck Missler

Chuck Missler skriver: "Fastän bruden förväntade sig att brudgummen skulle komma för att hämta henne, visste hon inte tiden för hans ankomst. Därför föregicks brudgummens ankomst av ett anskri, som annonserade hennes omedelbart förestående avfärd för att förenas med honom. ... Brudgummen har gett sig av och Hans återkomst för att taga upp sin brud är imminent." [4]
Både Levitt och Missler har helt enkelt fel. Levitt anger ingen källa till sin information. Missler citerar 'the Universal Jewish Encyclopedia' till stöd för flera av sina andra synpunkter rörande judiska traditioner. Men hans egen källa säger i klartext på pp. VII. 372-373 att förlovningstiden var bestämd till att vara i 12 månader. Faktum är att bruden visste trolovningstidens längd; den kom man överens om vid förlovningens början. Hon visste tiden för brudgummens ankomst från förlovningens början. Om inte den exakta dagen så visste hon åtminstone att den skulle ske vid slutet av de tolv månadernas förlovning. Brudgummens ankomst kunde ALDRIG av bruden ha ansetts kunna ske när som helst (imminent) under de 12 månader de var åtskilda. Det är helt enkelt ren vilseledning som Pre-Trib författare gör sig skyldiga till när de försöker att knyta tanken av "imminens" till brudens förväntan. Inte förrän att de 12 månaderna har gått, och arrangemangen för äktenskapets fullbordan gjorts, kunde hon anse hans tillkommelse som varande omedelbart förestående ("imminent"). Och även då var hon förvisso i förväg medveten om den dag när hon skulle göra sig själv redo för att då invänta hans ankomst på. Hans ankomst var inte verklig "imminent", på det sätt som Pre-Tribbare använder termen, förrän ropet hördes från den unge mannen som sprang före sällskapet.

Citat Slut. 

Tim Warners granskning av den historiska källan till dessa fantasifulla tolkningar visar att allt bygger på läran om Imminens, som i sig är en felaktig lära. Imminens är det mest grundläggande för Pre-Tribs tolkning av allt vad Jesus och apostlarna undervisar. När det senare också visar sig att det inte finns någon biblisk grund för denna lära behöver man fråga sig själv i all uppriktighet, vad mer är det som är fel med Pre-Trib?

Jag menar, om Jesus inte undervisar om ett hemligt uppryckande innan Vedermödan, och Paulus varnar för läran om Imminens5 i 2 Thess. 2:2, och alla liknelser kan förklaras utifrån Post-Trib6, då finns det stor risk att ingenting av vad Pre-Trib undervisar är rätt. I cirka 23 artiklar har jag gått igenom alla Pre-Tribs argument och visat att den tolkning som ges är felaktig och farlig.

Den Judiska Bröllopstraditionen

Tim Warner skriver i artikeln The Origin of the Pretribulation Rapture hur han har forskat fram historien bakom Pre-Trib och hur och var den läran uppstod. Han förklarar hur den judiska bröllopstraditionen har förändrats genom årtusendena och jag återger vad han kommit fram till här.

Jag Citerar Tim Warner:

När man läser pretriblitteratur som använder sig av judiska bröllopstraditioner som stöd för pretrib schemat, så får man lätt det intrycket att alla där framställda detaljer av bröllopsscenariot som presenteras av dessa författare med lätthet skulle kunna låta sig verifieras från historiska källor. Och att de historiska källorna skulle framställa det av pretribbare presenterade scenariot som ett faktum. Men det är helt enkelt inte sant. I boken "The Parables of Jesus" beskriver Joachim Jeremias (authority on ancient Jewish customs) problemet.

Tim Warner Citerar Joachim Jeremias

"Missuppfattningen har uppstått eftersom vi inte äger någon sammanfattande beskrivning av någon bröllopsfest från Jesu tid, utan enbart moderna samlingar av material utifrån vilket man försökt att konstruera en sammanfattande mosaik utifrån hänsyftningar funna i rabbinsk litteratur. Det finns tecken som tyder på att dessa materialsamlingar är ofullständiga. Detta är inte att förvånas över med tanke på de förhållanden som rör källorna; materialet är obegränsat och vitt utspritt, och bilden är utomordentligt varierad; då som nu, varierade bröllopstraditionerna i olika distrikt; än mer kom de efter Templets förstöring, under den upprepade inverkan av nationella katastrofer, att genomgå långtgående begränsningar; men framför allt, de slumpmässiga och sparsamma uppgifter som bevarats är vitt fördelade i rum och tid: i rum kommer de från Palestina och Babylon, medan de i tid är spridda över flera århundraden." [7]
Det verkar som om vissa delar av den föregivna "traditionen" som presenteras av Pre-Trib författare är sammanfogad i avsikt att stödja deras syn på att uppryckelsen skall ske före vedermödan, Pre-Tribulationalt (i synnerhet då med avseende på "imminensen"). Efter att ha tillbringat några år med att försöka spåra källorna till några av de detaljer som Pre-Tribförfattare för fram, har det blivit allt mer tydligt för mig att de förmenta "traditionerna" är efterhandskonstruktioner avsedda att passa in i ett Pre-Tribschema, snarare än att vara hämtade ur verkliga historiska källor.
Pretrib författare synes också ta upp och använda sig av sådana detaljer som stöder deras scenario medan de ignorerar material som är problematiskt för Pre-Trib scenariot. Dr Robert Gundry illustrerar det här problemet.

Tim Warner Citerar Dr. Robert Gundry 

"Ytterligare, om en förment Pre-Tribtillkommelse för att hämta församlingen till himlen skulle avses återspeglad i den tidiga semitiska traditionen av att en brudgum hämtade bruden till sitt hem, vad skulle då återspegla Jesu återförande av bruden med sig till jorden omedelbart efter bröllopsmåltiden, och så för tusen år? En tidig Semitisk tradition där brudgummen tar med sig bruden tillbaks till hennes hem för att där leva med henne under en lång tid? Pretribbares resonemang försätter dem här in i en återvändsgränd, genom att införa en bröllopstradition som inte ens finns omnämnd i de tillgängliga bibliska texterna, och att sedan göra sig beroende av denna tradition genom en slags allegorisk argumentation, men utan att konsekvent kunna fullfölja allegorin. Faktum är att vår okunnighet beträffande de tidiga semitiska bröllops traditionerna vida överväger vår kunskap. Och den kunskap vi har visar på att där har förekommit avsevärda variationer i dessa traditioner." [8]
När Pre-Trib författare presenterar ett scenario som de hävdar var "traditionen" vid Jesu tid på jorden, och då de sedan använder sig av förekomsten av den förmenta traditionen som en grund för sin Pre-Trib lära, måste de kunna redovisa bevis för att det scenario som de så framställt verkligen också är bibliskt och historiskt korrekt. Kan de inte bevisa alla de detaljer som de stöder sig på vid sin argumentering för Pre-Trib positionen, måste vi konstatera att de har konstruerat ett jättelikt cirkelargument utifrån konstruerade belägg.

Citat Slut

Chuck Missler

När jag lyssnar på undervisning av t.ex. Chuck Missler hör jag hur han presenterar fabricerade problem kring Post-Tribs förståelse av ändens tid9. Det kan vara så att han inte riktigt satt sig in i vad Post-Trib undervisar, utan att han utgått från sina förutfattade åsikter. Och de flesta jag argumenterat med har bara skummat igenom vad jag skrivit för att hitta nåt att argumentera mot, och då har de inte riktigt försökt förstå stegen fram till mina slutsatser. Men jag vill tro det bästa om mina Pre-Trib syskon att det här bara är blinda fläcken för annars så klarsynta och duktiga bibelläsare som älskar Herren. Men jag känner ändå att jag måste ta upp det jag möter hos dem.

Det första Chuck Missler nämner är att Post-Trib förnekar den ”Bibliska läran om Imminens”, och det är sant för det gör vi. Om det vore en biblisk lära borde vi kunnat hitta den i Bibeln. Men eftersom Bibeln faktiskt motsäger allt vad Imminens heter är det ju inte en biblisk lära.

Han menar vidare att om vi tror på Post-Trib så kommer vi få uppleva hela den sjuttionde veckan som Daniel beskriver däribland förödelsens styggelse och allt det andra som ska föregå Vedermödan och påstår att detta strider mot all sund lära. Det är helt korrekt uppfattad av honom att vi ska uppleva hela den sjuttionde veckan, men det strider absolut inte mot den sunda läran!

Han framför också Dispensationalismens cementerade felaktiga uppdelning av Judar och hedningar i sin undervisning att Israel och Församlingen står i fullt motsatsförhållande till varandra. Att vrida argumentet till att gälla staten Israel istället för det judiska folket är att felaktigt vinkla vad Post-Trib undervisar. Gud har gett löften till det judiska folket, det stämmer, men när Pre-Trib i alla sina tolkningar särar på vad Jesus säger och menar att en del talar till staten Israel och en del talar till oss kristna, då gör man våld på Jesu undervisning och har omöjligen förstått att både judar och hedningar fått samma grundläggande undervisning av Jesus, att Herren talade till de troende (både judar och hedningar) som t.ex. i Matt. 24 och 25. 

Som biblisk bekräftelse på sitt påstående anger han Dan. 9:26Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.en vers som säger absolut ingenting om en uppdelning mellan judar och hedningar. Versen i Daniel 9:26 talar visserligen om Jerusalem och templets förstörelse som hände år 70 e.Kr. Till hans försvar tror jag han måste ha menat Dan. 9:24 ”Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.” Men även här vet vi att frälsningen inte bara gäller det judiska folket. Jesus korsfästes ett halvår efter den 69de veckan, och efter det upptogs vi som Guds folk tillsammans med de troende judarna. Bara av den orsak kan vi förstå att den 70de veckan gäller även oss hedningar. Att sära på undervisningen i Guds ord till att en del gäller för staten Israel och en annan del gäller församlingen, är att bygga upp skiljemuren som Jesus rev ner (Ef. 2:11-15).

Dispensationalismens Felaktiga Grund

Thomas Ice från Pre-Trib Center skriver i sin artikel An Interpretation of Matthew 24-2510 

En av de första frågorna som bör erkännas är att liknelserna och undervisningen i Matteus 25 är en fortsättning på flödet i föregående kapitel. Jesus har inte helt bytt växel och börjat prata om något helt nytt när han går in i detta avsnitt. Detta innebär att dessa liknelser är relaterade till Israel, (inte kyrkan), hennes första århundrades förkastande av honom som Messias, och det kommande som talas om här relaterar till hans återkomst och domen som kommer att äga rum vid Kristi ankomst.”

Gång på gång ser man Pre-Trib utgå från Dispensationalismens felaktiga grund där de bygger upp muren mellan judar och hedningar som Jesus rivit ner. Fel utgångspunkt gel fel slutsats!

Thomas Ice fortsätter:

Denna liknelse liksom nästa handlar om judarna under vedermödan. Detta framgår av olika fakta. Sammanhanget gynnar denna uppfattning (Matteus 24: 3, 8, 14, 15, 30, 31, 33, 42, 44, 47, 51). Ämnet som diskuteras är sluttiden, de sista åren innan kungariket upprättas. Vid den tiden kommer kyrkan att vara frånvarande från jorden. Därför behandlar detta avsnitt en judisk tidsperiod.” 

Samuel P. Tregelles och Plymouth bröderna

Tim Warner skriver om Samuel P. Tregelles, som var en av grundarna av Plymouth bröderna och den mest eminenta bibelläraren inom gruppen, att han gick starkt emot John Nelson Darbys felaktiga och obibliska lära. Det intressanta med Tregelles och senare en annan av Plymouth bröderna, William Kellys kommentar om Pre-Trib är att de menade att läran kom från judaiserande kristna.

Jag Citerar från Tim Warners Artikel:

Samuel P. Tregelles (1855/1864)

Samuel P. Tregelles var den mest eminente lärde bland Plymouth Bröderna under det 19:e århundradet. Sedan Darby lånat och modifierat Pre-Trib konceptet från Irvingiterna, vände sig Tregelles emot Darbys kraftigt betonade Pre-Trib framställning. I en artikel år 1855 i The Christian Annotator, skrev Tregelles att den kristnes sanna hopp är den slutliga "tillkommelsen" och "inte någon slags fördold ankomst, eller fördold bortryckelse till Herren, som judaiserande kristna (Judaizers) antog kunde vara fallet..." [2].
Nio år senare, publicerade Tregelles "The Hope of Christ's Second Coming.". Här identifierar han dessa "Judaizers" till att vara de första som förkunnade Pre-Tribsynen. "Teorin om en fördold tillkommelse ... först framförd ... i ett budskap i herr Irvings kyrka ... ungefärligen år 1832" [3].
En senare författare och Plymouth Broder, William Kelly, identifierade också Irvingiterna som "Judaizers".  Han definierade "Judaizing" som kristna som upptog "judiska element". Kelly tillade, "ingenstans är detta så utbrett och tydligt som inom Irvingismen" [11]

Citat Slut

Samma konklusion har jag kommit fram till gällande Pre-Trib och som jag tog upp i min artikelserie om Kabbalah. (Sök på min blogg efter ordet ”judaiserande” eller klicka på länken.)

Kabbalisterna menar att t.ex. den industriella revolutionen och upplysningstiden egentligen kom på grund av att Torahs hemligheter öppnades upp för världen. Och undervisningen började för fullt gå ut från kabbalisterna runt år 1840, ett århundrade där också många sekter uppstod: Darbyismen (Dispensationalismen. Pre-Trib), Mormonerna, Jehovas Vittnen, Adventisterna, Kristen vetenskap, Esoteriska sällskapet (Teosoferna, Antroposoferna), m.fl. som enligt min mening hör ihop med det givna årtalet och är en av orsakerna till att jag anser Kabbalah och rabbinsk judendom vara skökornas moder.12

Eftersom läran om Pre-Trib inte går att hitta i Bibeln måste den ha sitt ursprung i något annat eller någon annan. Pre-Trib verkar passa så fantastisk med judiska myter som t.ex. judiska bröllopssermonin att man skulle tro den var biblisk. Men ta er tillvara, Kabbalisternas ”Messias” är redan är här och att han väntar på att kallas fram. Detta jämförs med Jesu varningar i Matt. 24:23 Om någon då säger till er: Se, här är Kristus eller där, så tro det inte. Och Matt. 24:25 Se, jag har sagt er det i förväg. 26 Därför om de säger till er: Se, han är i öknen, så gå inte dit, eller: Se, han är i de inre rummen, så tro det inte.

Ta er tillvara för judaiserande läror! Även Kabbalisterna påstår att de kristna är ett ”himmelsk folk”, och judarna är Guds ”jordiska folk”. Frågan är bara varför de vill få kristna att tro detta. De säger i sina Skrifter att det judiska folket ska ”ärva” världen och leda det kommande messianska riket. De tror inte på uppståndelsen som Jesus beskriver den och som vi tror utan Kabbalisterna går från ”nivå till nivå” efter sin död, de tror alltså på själavandring, vilket vi vet inte är en biblisk lära. Läran om reinkarnation finns inte i Gamla Testamentet som de påstår sig läsa. Däremot hittar vi den i judiska Skrifter – vilket Paulus kallar judiska myter i Tit. 1:13-14Tillrättavisa dem därför strängt, så att de kan bli sunda i tron och inte ägnar sig åt judiska myter och påbud från människor som vänder sig bort från sanningen.

Jag ger ett citat från den rysk-judiske kabbalisten Dr. Michael Laitman13 angående reinkarnation:

... reinkarnationen förekommer i alla objekt av den konkreta verkligheten, och varje objekt lever på sitt eget sätt ett evigt liv. Och även om våra sinnen säger att allt är övergående är det bara hur det verkar. Men i själva verket finns det bara inkarnationer här, eftersom varje objekt inte vilar ett ögonblick utan inkarnerar på formens transformationshjul och förlorar ingenting av sin väsen på sin väg, som fysiker har visat. - Baal HaSulam, The Peace14

Judarna Missade Messias Första Ankomst”

Thomas Ice från Pre-Trib Center skriver till exempel att ”eftersom det judiska folket missade Messias första ankomst på grund av sin otro kom en tillfällig dom över dem år 70 e.Kr.” Om vi läser vad Jesus säger i en liknelse förstår vi att detta inte stämmer. I liknelsen visar Jesus oss att fariseerna och de skriftlärda VISSTE Han var Messias, och ändå ville de döda Honom. Judarna ”missade” alltså inte Messias ankomst.

Matt. 21:33 Hör en annan liknelse: Det var en jordägare, som planterade en vingård och satte ett stängsel omkring den, och grävde ut en vinpress därinne och byggde ett torn, och arrenderade ut den åt vinodlare och for utomlands. 34 När nu skördetiden kom, skickade han sina tjänare till vinodlarna för att de skulle hämta dess frukt åt honom. 35 Då tog vinodlarna fast hans tjänare. En piskade de och en annan slog de ihjäl och en annan stenade de. 36 Åter skickade han andra tjänare, fler än de första. Men de gjorde med dem på samma sätt. 37 Och till sist skickade han sin son till dem och sa: De kommer att ha respekt för min son. 38 Men när vinodlarna fick se sonen, sa de till varandra: Denne är arvingen. Kom, låt oss döda honom och ta hans arv. 39 Och de tog fast honom, drev ut honom ur vingården och dödade honom. 40 När nu vingårdens herre kommer, vad ska han göra med dessa vinodlare? 41 De sa till honom: De onda ska han ge en smärtsam död, och sin vingård ska han arrendera ut åt andra vinodlare, som ger honom frukten i rätt tid. 42 Jesus sa till dem: Har ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna förkastade, den har blivit en hörnsten. Av Herren har detta blivit gjort, och det är underbart i våra ögon. 43 Därför säger jag er, att Guds rike ska tas från er och ges åt ett folk som bär dess frukt. 44 Och den som faller på den stenen, blir krossad, men den som stenen faller på, han ska smulas sönder. 45 Och när översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, förstod de att han talade om dem. 46 De ville gripa honom men var rädda för folket, eftersom de ansåg honom vara en profet.

De vägrade ta emot Honom som sin Messias som Johannes skriver: Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Joh. 1:11

Varför Hamnade Det Judiska Folket I Exil?

Stämmer förklaringen att det judiska folket ”missade” Messias första ankomst, att Gud ”tryckte på paus-knappen” och vände sig till hedningarna? Jag anser att det visar på en slentrianmässig läsning av Skrifterna. Det fanns specifika orsaker till att judarna kom i den andra exilen år 70 e.Kr. som inte så kan förklaras så enkelt. Jag känner därför att jag vill ta upp varför det judiska folket kom i diasporan mellan den 69de och 70de veckan.

Att judarna skingrades och kastades ut ur landet berodde på deras upprepade överträdelser av Lagen som vi kan läsa om i 5 Mos. 28:15-68. Herren hade också sagt till dem att den som förkastade Messias skulle skäras bort.

5 Mos. 18:15 HERREN, din Gud, ska låta uppstå åt dig en Profet* bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom ska ni lyssna till. 16 Det var allt detta du bad HERREN, din Gud, om den dagen då ni var församlade vid Horeb och du sa: Låt mig inte mer höra HERRENS, min Guds, röst och låt mig inte heller mer se denna stora eld, så att jag inte dör. 17 Och HERREN sa till mig: De har rätt i vad de har sagt. 18 En Profet ska jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. 19 Och det ska ske, att om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, så ska jag utkräva det av honom.

Tidsperioden i diasporan går faktiskt att räkna ut. Hosea profeterade att Herren skulle ”gömma” sig för det judiska folket under två dagar – vilket de flesta bibellärare och forskare menar betyder två Millennium. Vi har i Bibeln två vittnen till den tanken, Ps. 90:4 och 2 Petr. 3:8, och därför läser vi Hoseas profetia utifrån den.

Hos 5:15-6:3 Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig. 6:1 "Kom, låt oss vända om till HERREN . Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. 2 HAN SKALL OM TVÅ DAGAR PÅ NYTT GÖRA OSS LEVANDE, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. 3 Låt oss lära känna HERREN , ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden."

Detta är vad Jesus säger när han diskuterar med de skriftlärda och fariseerna i Joh. 7

Joh. 7:32 Sådant fick fariseerna höra folket i smyg säga om honom. Då skickade fariseerna och översteprästerna ut tempelvakter för att gripa honom. 33 Men Jesus sa till dem: Ännu en kort tid är jag hos er, och sedan går jag till honom som har sänt mig. 34 NI SKA SÖKA EFTER MIG MEN INTE FINNA MIG, OCH DÄR JAG ÄR, DIT KAN NI INTE KOMMA. 35 Då sa judarna till varandra: Vart tänker denne gå, eftersom vi inte ska finna honom? Inte tänker han väl gå till dem som är kringspridda bland grekerna och undervisa grekerna? 36 Vad är det för ett ord som han sa: Ni ska söka mig men inte finna mig? Och där jag är, dit kan ni inte komma?

De 70 Veckorna 

Dan. 9:24  Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.

Och den 69de årsveckan tog slut ett halvår innan korsfästelsen år 30 e.Kr. (förklaring till år 30 e.Kr. följer längre ner) och de två dagarna är ganska så exakt två Millennium. Jesus korsfästes ett halvår EFTER den 69de veckan, innan sabbaten.

Duktiga kronologer är oense om när nedräkningen av de 70 veckorna börjar. De flesta räknar från Artaxerxes, och andra från Koresh (Cyrus). Jag ser detaljerna stämma mer med Koresh befallning.

Man utgår från Dan 9:25 "Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter."

Många menar att Koresh bara gav befallning angående templet och utgår därmed bara från 2 Krön. 36:23 men det är inte hela Koresh befallning.

2 Krön. 36:23 "Så säger Koresh, kungen i Persien: HERREN, himmelens Gud, har givit mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk må bege sig dit upp, och hans Gud ska vara med honom."

Esra 1:2-4 tillför en till del:

Esr 1:1 Detta hände i den persiske kungen Koresh första regeringsår. För att HERRENS ord genom Jeremia skulle uppfyllas, påverkade HERREN den persiske kungen Koresh sinne, så att han över hela sitt rike lät utropa följande som också skriftligt kungjordes: 2 "Så säger Koresh, kungen i Persien: HERREN, himmelens Gud, har givit mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. 3 Den bland er som tillhör hans folk må bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp HERRENS, Israels Guds, hus, och hans Gud skall vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. 4 Alla som finns kvar skall få hjälp av folket på den ort där de bor som främlingar. De skall få silver och guld, gods och boskap, förutom vad som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem."

Och Jesaja 44:24-28 ger oss hela bilden av pusslet:

Jes 44:24 Så säger HERREN, din återlösare, han som format dig alltifrån moderlivet: Jag, HERREN, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden Vem var med mig? 25 Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om intet och gör spåmännen till dårar, den som låter de visa komma till korta och gör deras kunskap till dårskap, 26 men som bekräftar sin tjänares ord och fullbordar sina sändebuds råd. Jag är den som säger om Jerusalem: "Det skall bli bebott" och om Juda städer: "De skall bli uppbyggda. Jag skall resa upp deras ruiner." 27 Jag är den som säger till havsdjupet: "Torka ut! Dina strömmar skall jag låta sina." 28 Jag är den som säger om Koresh: "Han är min herde, han skall fullborda allt det jag vill. HAN SKALL SÄGA OM JERUSALEM: DET SKALL BLI UPPBYGGT, OCH TILL TEMPLET: DIN GRUND SKALL BLI LAGD PÅ NYTT."

Om man bara läser vad 2 Krönikerboken och Esra bok skriver om detta får man intrycket av att enbart templet skulle byggas upp, men Jesaja ger oss hela bilden, där både staden och templet ska byggas upp, vilket var vad som skedde på Koresh befallning.

Räknar man så från Koresh befallning utgick till den 69de veckan tog den slut ett halvår INNAN Herren korsfästes. Korsfästelsen skedde alltså ett halvår EFTER att den 69de veckan tog slut! Och det var precis vid slutet av den 69de veckan Jesus sa: Ni ska söka efter mig och inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma. Joh. 7:32-36. Vid påsken sex månader senare korsfästes Han. Räknar man att Jesus föddes år 0 e.Kr. kommer man fram till fel årtal för Herrens korsfästelse. Kronologen och pastorn Tim Warner säger i sin bok The Time of the End, s. 331, så här:

Vissa forskare hävdar att Jesus korsfästes år 33 e.Kr. Om det stämmer skulle det dock inte finnas någon harmoni mellan Hoseas profetia om ”två dagar” och de 1 960 åren från 3 Mosebok 26. (Hur man har räknat ut det kommer längre ner). Det vill säga det skulle inte vara 40 år mellan korsfästelsen och förstörelsen av Jerusalem, utan då bara 37 år. Det blir också problem med tidpunkten när Jesus påbörjade sin tjänst. Lukas säger att Jesus var omkring trettio år då Johannes döpte honom (Luk 3:32). Han verkade i tjänst under tre påskhögtider (cirka 3,5 år). Det överensstämmer med en korsfästelse 30 e.Kr., men blir problematisk för en korsfästelse år 33 e.Kr. eftersom det skulle kräva ett födelsedatum (för Jesus) år 1 e.Kr., vilket är för sent därför att Herodes (som hotade att döda alla barn under 2 år) dog före det året (alltså före år 1 e.Kr.). Jesus föddes med största säkerhet i september år 3 f.Kr.

Jag skriver ut de bibelställen han nämner, Hosea och 3 Moseboken 26:

Hos 5:15-6:3 Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig. 6:1 "Kom, låt oss vända om till HERREN . Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. 2 HAN SKALL OM TVÅ DAGAR PÅ NYTT GÖRA OSS LEVANDE, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. 3 Låt oss lära känna HERREN , ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden."
3 Mos. 26:14 Men om ni inte hör på mig och inte gör efter alla dessa bud, 15 om ni föraktar mina stadgar och avvisar mina lagar, så att ni inte följer alla mina bud utan bryter mitt förbund, 16 då skall också jag handla på samma sätt mot er. Jag skall straffa er med förskräckelse, med tärande sjukdom och feber, så att era ögon försmäktar och er själ tynar bort. Och ni skall så er säd förgäves, ty era fiender skall äta den. 17 Jag skall vända mitt ansikte mot er, och ni skall bli slagna av era fiender. De som hatar er skall råda över er, och ni skall fly, även om ingen förföljer er. 18 Om ni trots detta inte lyssnar till mig, skall jag tukta er sjufalt värre för era synders skull. 19 Jag skall krossa er stolta makt och låta er himmel bli som järn och er jord som koppar. 20 Er möda skall vara förgäves, ty er jord skall inte ge sin gröda och träden i landet skall inte bära frukt. 21 Om ni ändå gör mig emot och inte vill lyssna på mig, skall jag slå er sjufalt värre, så som era synder förtjänar. 22 Jag skall sända över er vilddjur, som skall döda era barn och fördärva er boskap och minska ert eget antal, så att era vägar blir öde. 23 Om ni trots detta inte låter varna er av mig utan står mig emot, 24 skall också jag stå er emot och slå er sjufalt för era synders skull. 25 Jag skall låta er drabbas av ett hämndens svärd som skall hämnas mitt förbund, och ni skall samlas i städerna. Men där skall jag sända pest ibland er, och ni skall bli överlämnade i fienders hand. 26 Jag skall så fördärva ert livsuppehälle att ert bröd skall kunna bakas i en enda ugn av tio kvinnor. Brödet skall lämnas ut efter vikt, och när ni äter skall ni inte bli mätta. 27 Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan står mig emot, 28 skall också jag i vrede stå er emot och tukta er sjufalt för era synders skull. 29 Ni skall tvingas äta era söners och döttrars kött. 30 Jag skall ödelägga era offerhöjder och utrota era solstoder. Jag skall kasta era döda kroppar på era eländiga avgudars döda kroppar, och jag skall visa er ifrån mig. 31 Jag skall göra era städer till ruiner och ödelägga era helgedomar, och jag skall inte mer med välbehag känna doften av era offer. 32 Jag skall själv ödelägga landet, så att era fiender som bor där skall häpna över det. 33 Men er skall jag sprida ut bland hednafolken och jag skall förfölja er med draget svärd. Så skall ert land bli en ödemark och era städer ruiner.

Vad vi ser Herren säga fyra gånger i 3 Moseboken 26 är att Han skulle skulle straffa folket för deras olydnad. Och orsaken var att de inte lät landet få sin sabbatsvila vart sjunde år (2 Krön. 36:36:21). Och det var orsaken till den första exilen i Babylon. Efter 70 år i Babylon gav kung Koresh befallningen om att Jerusalem och templet skulle återuppbyggas.

Nedräkningen Börjar

Herren säger vidare i 3 Mos. 26 att han skulle multiplicera det första straffet med 7 (exilen i Babylon), vilket gör att vi får 490 år (70 x 7 = 490), om de fortfarande inte efter det lydde skulle Han lägga till ytterligare 490 år, och det då blir det 980 år i exil, om de fortfarande inte lydde skulle han lägga till 490 år vilket ger oss 1960 år i exil. Den andra exilen av det judiska folket kom år 70 e.Kr.

Det handlar alltså inte om något så enkelt som en ”paus”, utan om att Herren fullbordade sitt hot i 3 Mos. 26.

Och Herren säger i

Matt. 23:37 Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, såsom hönan samlar sina kycklingar under sina vingar. Men ni ville inte. 38 Se, ert hus ska lämnas öde för er. 39 För jag säger er: HÄREFTER SKA NI INTE SE MIG, FÖRRÄN NI SÄGER: VÄLSIGNAD ÄR HAN SOM KOMMER I HERRENS NAMN.

Vad vi idag ser ske med det judiska folket är att de börjar närma sig sin Gud. Den messianska organisationen One for Israel är ett levande bevis på att evangeliet om Jesus Kristus börjar tas emot av judarna. 

Så vad är det för tidsram vi talar om här? Räknar vi från och med templets förstörelse och den andra exilen år 70 e.Kr. plus 1 960 år, kommer vi fram till år 2030 e.Kr. Det är ett årtal vi bör noga vara uppmärksamma på!

2 Petr. 3:9 Herren är INTE SEN ELLER DRÖJER MED DET SOM HAN HAR LOVAT, såsom en del menar, utan han har tålamod med oss och vill inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig.

Precis på samma sätt som judarna kunde ha räknat ut Hans första ankomst och därigenom ha förstått att Jesus var den Messias som skulle komma, så kan vi räkna ut den ungefärliga tidpunkt för Hans återkomst. (Vi ser redan hur Jesu ord i Matteus 24 börjar hända, och vi bör vaka och hålla utkik efter de tecken Han beskriver för oss.)

Daniels profetia är mycket precis och gav den exakta tidpunkten för Messias första ankomst. Jesus gick även tillrätta med judarna just därför att de inte tog det på allvar.

Luk. 19:44 Och de ska slå dig och dina barn i dig till marken, och de ska inte lämna kvar i dig sten på sten, DÄRFÖR ATT DU INTE KÄNDE DEN TID DÅ DU VAR BESÖKT.

Om vi sammanfattar Jesu ord, Paulus ord, Hoseas och Johannes ord, och jämför med världshändelserna; pandemin, Agenda 2030, The Great Reset och världsreligionen som reser på sig, så behöver vi läsa Jesu ord med största respekt och allvar, och inte hänskjuta Hans ord till historien eller i glömskan. Vi står mitt i detta just nu!

All Skrift gäller oss!

Det finns konkreta löften till det judiska folket, ja, men Paulus säger att Allt som tidigare har skrivits är ju skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger ska ha hoppet. (Rom. 15:4), i tillägg har vi fyra andra liknande verser som bekräftar detta:

1 Kor. 10:6Men detta (det som hände Israel) har blivit till exempel för oss, för att inte vi liksom de ska ha begär till det onda.”

1 Kor. 10:11Men allt detta hände dem (Israel) som exempel och skrevs ner till varning för oss som har tidens slut inpå oss.”

2 Tim. 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, 17 för att en gudsmänniska ska bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk.”, och

1 Petr. 11-12 De har efterforskat till vilken och hurdan tid Kristi Ande, som var i dem, syftade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. 12 Och det uppenbarades för dem att de inte tjänade sig själva, utan oss*. Detta har nu förkunnats för er genom dem som har predikat evangelium för er i den Helige Ande, sänd från himlen, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i”

Skriften är enhällig på det området. All skrift är till för oss som är i Kristus Jesus. Gud har genom sina profeter lovat att rädda det judiska folket om de omvänder sig till Kristus, deras utlovade Messias. Men även löftena om landet och upprättelsen måste ske i Kristus.

Israels Fullständiga Upprättelse

Israels fullständiga upprättelse profeteras av Jeremia 30 och 31 och gäller territorier, etnicitet, nationalitet och på ett andligt plan. Det här är de fyra huvudsakliga planen gällande den fullständiga återupprättelsen av Israel. Jag rekommenderar en video med Dalton Thomas15, som bor Golanhöjden och har djup kännedom om Israel utifrån det profetiska Ordet. 

Dalton Thomas säger i videon16:

En upprättelse till landet som bara är territoriellt men inte uppfyller resten räknas inte. En upprättelse som bara är andlig eller bara gäller förbunden räknas inte. Det betyder att om Israel försonas med sin Gud ute i nationerna, skulle det inte räknas. Hur underbart det än är. Texten säger att detta kommer att hända i landet, ni kommer alla att återföras och på den dagen, ni alla (Jeremia 31), ni kommer alla att känna mig, från den minsta till den största. Ingen kommer någonsin att säga: Känn Herren, känn Herren, efter det, för de kommer alla att känna mig den dagen.
Vad vi tittar på i denna text är fullständig eskatologisk upprättelse, försoning i härlighet. Det hände inte år 600 eller 500 f.Kr., det hände inte år 70 e.Kr. Ingen av dessa saker hände. Det är inte en profetia som uppfyllts historisk... Vi tror på en framtida upprättelse av Israel och detta är det centrala temat för de profetiska texterna: Israels upprättelse i slutet av tidsåldern. Vissa kommer att säga att Jacobs nöd var den nazistiska förintelsen i andra världskriget. De kommer att säga att det var Jakobs största nöd som långt överträffade alla andra problem, så det måste vara Jakobs nöd. Men återigen uppfyller det inte dimensionerna i texterna.
Texternas dimensioner, tillhandahållandet av texterna är att efter nöden kommer det att bli frälsning och inga fler fiender, aldrig mer kommer en utlänning att attackera dig eller förtrycka dig, aldrig mer ska du att känna terror och aldrig någonsin hamna i exil igen. Vad vissa människor gör är att de danser kring detta och de säger: Nu när Israel är tillbaka i landet, nu när de är klara med Jacobs nöd kommer det inte att finnas mer ... Israel kommer aldrig att kränkas igen.
Det är en mycket farlig lära. Varför? För om det finns en framtida tid av nöd för Israel och vi inte är medvetna om det, om vi tror att allt det där hände tidigare, älskade, kommer det att bli väldigt förvirrande, det kommer att bli väldigt stötande, förolämpande, fördummande, och det kommer att bli mycket desillusionerande för människor som trodde att det skulle bli allt bättre och bättre.
Och skrifterna berättar att Israels slutliga återställande inte sker gradvis, som Åh, de är tillbaka i landet nu och det kommer att bli bättre och bättre och bättre. Nej, det står att de kommer tillbaka till landet och en stor upprördhet ska ske bland deras grannar. Den agitationen byggs och byggs och byggs , fram tills det finns en tid med relativ fred som sätter igång detta, vad jag skulle kalla, en desillusionerande eller vilseledande fred. Vad vi såg i Joels bok, Israels lever i fred innan det slutliga angreppet drabbar henne.

Citat Slut. 


Slutsats

Det är så mycket som är fel i Pre-Tribs lära och angående den judiska bröllopstraditionen så har jag letat länge efter ett skriftställe som stöd. Men jag har inte hittat något stöd för den än. Däremot verkar med all tydlighet de äldstes traditioner – Talmud och andra judiska skrifter vara källan till denna tradition som är så väl anpassad till Pre-Trib. I min serie om Mystery Babylon17 tar jag upp Talmud och judiska traditioner, och jag skulle inte vilja bygga en lära på de äldstes traditioner. Jesus var strängt emot detta och det behöver vi också vara, för om grunden är fel blir allting fel.

 • Om en lära inte är biblisk, är den Obiblisk.

 • Om en lära inte är Sann, är den Falsk.

 • Om en lära Inte Leder Rätt, är det en Villolära!

Jag arbetar alltså utifrån en mycket enkel logik och jag hoppas att även Du som läser detta använder den gudagivna logiken.

Slutnoter


1http://www.4windsfellowships.net/articles/rapture_21.pdf Översättning Fred Örtegren mars 2003

2Levitt, Zola: An Israeli Love Story

3Levitt, Zola: A Christian Love Story, 1978

4Missler, Chuck: Personal Update, Vol. 13, No. 1, pp.4,6

6https://theholyremnant.blogspot.com/search/label/Post-Trib Alla artiklarna samlade i en sökning.

7Jeremias, Joachim: The Parables of Jesus, pg.172 Översatt av Fred Örtegren mars 2004.

8Gundry, Robert: First the Antichrist, pg. 94,95

9https://youtu.be/BB_9Ub4W2nI Chuck Missler – Post Tribulation Problems.

11Kelly, William, The Catholic Apostolic Body, or Irvingites (The Bible Treasury, Dec. 1890), p. 191. Artikel skriven av Tim Warner, 4Winds Fellowships - The Origin of the Pretribulation Rapture Översatt av Fred Örtegren sept. 2003

14Dr. Michael Laitman - Kabbalah, Science and the Meaning of Life, s. 93 där han citerar Baal HaSulam en av deras främsta lärare som levde mellan 1884 och 1954

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade