Namnet Jesus

Hur många av oss har inte varit i nöd och ropat på Jesus, och upplevt befrielse, räddning och trygghet? Det är i det namnet vi ska be och det är i det namnet enbart, som frälsning finnes under himlen. Jag väljer att tala namnet Jesus i alla omständigheter. När attacker av oro, fruktan, rädsla och annat kommer uttalar jag det namnet och märker hur räddning och frid kommer. När det namnet nämns måste ondskan fly. Då sticker satan och då lämnar oron och ångest. Jag får frid. Bara i det namnet Jesus har vi vila, ro, trygghet och upprättelse. 

Det är genom tron på det namnet vi blir frälsta. Det är genom tron på det namnet vi blir befriade, och det är genom tron på det namnet Jesus vi blir helade. 
Apg. 4:10 så skall ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i KRAFT av Jesu Kristi, nasaréns, namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda.
Apg. 4:11 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten.
Apg. 4:12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen NÅGOT ANNAT NAMN, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta."
Om vi söker Herren och åkallar hans namn, dagligen, ofta, tror jag vi kan förändra läget i Sverige och i kristenheten. Jag tror att vi behöver göra som Abraham, Isak och Jakob, som åkallade HERRENS namn och fick uppleva Guds närvaro. Paulus talar om det: 
1 Kor. 1:1 Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes
1 Kor. 1:2 till Guds församling i Korint, de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor, ÅKALLAR vår Herre Jesu Kristi namn:
Åkalla HERRENS namn Jesus och se förändring komma. Amen!!!
Share:

Evangelium

Evangelium i Sverige och på flera ställen har grundstött, fast inte på den grund som är värt att bygga på, klippan Kristus. 

"OM DET EVANGELIUM DU PREDIKAR INTE INKLUDERAR OMVÄNDELSE, HELIGHET, SJÄLVFÖRNEKELSE, OCH KORSFÄSTELSE AV KÖTTET, PREDIKAR DU ETT FALSKT EVANGELIUM."
Share:

Vår främste kallelse

Gud är trofast som har kallat er till GEMENSKAP med sin Son Jesus Kristus, vår Herre. Första Korintierbrevet 1:9 SFB98 
Det här är vår främsta kallelse. Har vi gemenskap med Jesus faller allt annat på plats. Detta ifall du undrar hur Jesus kan säga: Gå bort från mig. Jag KÄNNER er inte. Matt 25:11
Share:

Fyra Steg till...

Fyra steg för tillväxt. Tre steg för att bli en bättre människa. 

Jag har inte varit i en kyrka sen jag gick ur min församling i 1998. Idag besökte jag en församling och det var inte evangeliet jag fick höra, utan en torr föreläsning i hur församlingen ska växa, hur de ska nå ut till andra människor, hur mycket gott församlingens arbete gör för fattiga. 

Är det så här det har blivit i församlingarna? 

Jag saknade Jesus.
Share:

Du Herde...

Jes. 32:6 Ty en dåre talar dårskap, hans hjärta gör det som är orätt, så att han handlar ogudaktigt och sprider villoläror om HERREN. Han svälter ut den hungriges själ och hindrar den törstige att dricka.
Tala inte emot Guds Ord, predika i enlighet med Ordet, annars är du en dåre som gör det som är orätt, du handlar då ogudaktigt och sprider villoläror om HERREN. 

Är du herde? Ge mat åt hans får. Ge fåren vatten att dricka. Hindra dem icke. Du har ett stort ansvar att ge verklig mat och verklig dryck åt fåren du har fått i din vård. 

Var ingen dåre som hindrar någon från att komma till Jesus, livets bröd och livets vatten. 

Du herde ta varning: var förståndig: Sök HERREN medan han låter sig finnas.
Share:

Ta Varning du ogudaktige

Jes. 33:14 Syndarna i Sion blir förskräckta, bävan griper de gudlösa. "Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd?"
Vem är den förtärande elden som ingen kan härda ut vid? Vem är den eviga glöden de inte kan bo med? Rena din tvehågsna själ och börja leva i rättfärdighet och i sanning. Annars kommer du som en torr gren att brytas bort och kastas i elden. 

Vem kan bo med och härda ut HERREN? 
Jes. 33:15 Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är, den som föraktar det som vinns genom förtryck och som avhåller sina händer från att ta mutor, den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och sluter sina ögon för att inte se det onda,
Jes. 33:16 han skall bo på höjderna, klippfästen skall vara hans värn. Sitt bröd skall han få, vatten skall aldrig fattas honom.
Ta varning du ogudaktige! Kasta dig på HERREN, kanske får du leva!
Share:

På Korset dog...

På korset DOG synden. 

Därför ska vi ta upp vårt kors varje dag. Vårt kors dödar köttets begär. Vi tar upp vårt kors varje dag för att följa Anden. 

Vi var så villiga att vara syndens slavar, och vi ställde frivilligt upp DIREKT synden kallade på oss. HUR MYCKET MER skall vi då inte vara villiga att ställa oss upp och LYDA SANNINGENS ANDE? 

Vi är INTE dömda att följa köttets begär på något sätt. Segern är redan vunnen, synden är besegrad. Men så länge vårt kött finns, kommer synden försöka haka fast oss igen. VARJE DAG måste vi därför plocka upp vårt kors. VARJE DAG behöver vi dö bort från synden. VARJE DAG måste vi kasta oss på Den Helige Ande som bor i oss. Din och min hjälpare. 

Vi har Den Helige Ande som hjälper oss när vi frestas. HJÄLPER oss, men inte ENSAM. HERREN vill se din villighet att själv strida mot synden i ditt kött. Visa din villighet och Han kommer till undsättning, och du FÅR seger över köttet. 

Du kan INTE stå bredvid som ett hjälplöst barn och förvänta dig att Den Helige Ande skall utkämpa striden FÖR dig. NEJ!!! Han strider TILLSAMMANS med dig, för att ge dig seger över köttet. 
Därför heter det: "Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen." 1 Tim 6:12
OCH: 
"Får någon av er lida, skall HAN BE." Jak 5:13
Sök HERREN medan han låter sig finnas. Gör det på knä i bön!!!
Share:

Dagens Kärleksevangelium

Dagens "kärleks" evangelium kan inte nå människans hjärta, det kan inte rena våra samveten, utan kittlar bara köttet. Dagens "kärleks" evangelium leder inte till förändring och förvandling i människans liv, utan ger bara en falsk trygghet och säkerhet. 

Det är Guds nåd som förvandlar våra liv från synd till rättfärdighet. Utan omvändelse från synden till tro på evangeliet förblir människan oförändrad. 
2 Kor 7:10 Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död.
Det första Jesus sa när han började sin tjänst, efter att frestats av djävulen, var: 

Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Mark 1:15 

Jesus visste att riktig trygghet, riktig frihet, riktig glädje bara finns inför Guds ansikte. Bara i vår vandring inför Honom i renhet, i uppriktighet och sanning, blir vi frälsta. Och vi kan inte komma inför Guds tron utan att bekänna vår synd. Om vi bekänner våra synder är han trofast så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 

Därför är Jesu första ord så viktiga: Omvänd er och tro evangelium.
Share:

Rättfärdighet och Orättfärdighet

2 Tim. 2:19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten.
Om Herrens namn är nämnt över dig, kallas du kristen. Samma sak är om du kallar dig kristen, då är Herrens namn nämnt över dig. 

Vi som kristna skall hålla oss borta från orättfärdigheten, och inte ens nämna sådant. 

Vad är orättfärdighet? frågar du. 

1 Korinterbrevet 6:9-10 beskriver det för oss: 
1 Kor. 6:9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant,
1 Kor. 6:10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.
Läser vi 1 Kor 13:6 förstår vi att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan, och därför finner vi ingen glädje i orättfärdigheten: 
1 Kor. 13:6 Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen.
Men om du nämner Jesu Kristi namn och kallar dig kristen och tycker att lite orättfärdighet kan accepteras vill jag varna dig: Du är bedragen och håller på att gå evigt förlorad. 
2 Tess. 2:10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.
2 Tess. 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen
2 Tess. 2:12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.
Vi får alltså inte låta oss själva bli bedragna av orättfärdigheten, vi kan alltså inte vara Guds vän och samtidigt njuta av sådant. Vi bedrar oss själva och ljuger. Nej, älska sanningen istället. 

Om du en gång har tvättats ren i Jesu blod, men har hamnat tillbaka i något av det Ordet kallar för orättfärdighet, kan du fortfarande vända dig bort från sådant och bekänna det som synd inför Gud. 
1 Joh. 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
1 Joh. 5:17 All orättfärdighet är synd, men det finns synd som inte är till döds.
Gud är trofast och rättfärdig. Han vill inte att någon av oss skall gå förlorad. Har du blivit bedragen av synden på något sätt och kommer till insikt om det, är det nåd från Gud!!!
Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade