Missional Church Movement och Michael Frost!


Han kallar sig kristen aktivist! En Emergent Church Predikant.

Jag fick en fråga på Messenger-chattten angående Kalvinismen och ord som Utvald och Fri Vilja, men också om vad jag vet om Missional Church Movement och Michael Frost

I den här artikeln tar jag enbart upp Michael Frost. En senare artikel adresserar orden Utvald och Fri Vilja.
Hej Jon-Are! Jag vet att du håller på nu med kalvinismen (jag håller med dig om att det är fel, men vet själv inte hur jag ska förklara utvalda samt fri vilja, förutom att Gud kan göra på sådana sätt som vi inte förstår).
Men jag har en annan fråga först. Vad vet du om missional church movement, och en kille som heter Michael Frost som är med i den rörelsen?
Min kyrka ska predika utifrån hans bok hela hösten 😞
Signaturen JL.
Jag gjorde först en sökning på hans namn och kom till hans hemsida1. Jag sökte sedan på Forgemission training network2 Han grundade Forge America3 tillsammans med Alan och Deb Hirsch. Lite mer om deras arbete beskrivs på Verge Network4. Forge International beskriver The Missional Church5.


Vidare sökningar på Michael Frost på YouTube6 gav träffar på Restore Conference7 som hölls i en Presbyteriansk Kyrka, byggd enbart på kalvinismens lära. Det första som möter oss är orden ”Delight in the Word, cultivating godly affections through spiritual disciplines.” vilket visar oss lite av inriktningen för denne. Donald Whitney är pastor där och Kyrkans hemsida för fram ämnen viktiga för dem, som t.ex. Praying the Bible (Lectio Divina), och Meditation. Andra talare där är Ligon Duncan8, en välkänd Kalvinist.

Vidare sökningar gav Pastor Yang som har rötter i Singapore och leder församlingen Cornerstone Community Church9. Jag läser lite i deras tidning Herald10. Det verkar vara en blandning av Neo-kalvinister11 och Hyper-Karismatiker12. Jag hittar citat av John Piper och bilder på, och artiklar av Heidi BakerKingdom Invasion och Mandat13 är ett ord jag ser flera gånger. Medverkande Chris Berglund14, Pastor Yang, Nicky Raiborde15, Robert Henderson, Andrew Murray. Bethel och profetiskt målning och Israel verkar vara viktigt, eller rättare sagt, ortodoxa judar verkar vara viktigt. Suzette Hattingh16 och Charisma Magazine17 propageras av dem.

Efter detta gjorde jag en sökning hos Warren B. Smiths Lighthouse Trails Research och fann Michael Frost omnämnd i en artikel om Alan Hirsch och Michael Frosts18 bok ReJesus: A Wild Messiah for a Missional Church19.

Michael Frost är kontemplativ/Emergent Church predikant. Detta kallas också ny-andlighet, en ”kristen” version av New Age eller Sökarvänliga kyrkor.

Lyssna gärna till ett radioprogram20 som tar upp Emerging Church och faran med denne.

Kända namn är Brian McLaren21, Tony Campolo22, Rob Bell23. Emerging Church24 innehåller mysticism25 som t.ex. Andlig formationSpiritual Formation26, Kontemplativ bön27, Katolsk mysticism28, humanistisk psykologi29, liberalteologi30, kabbalah31. (Se den här videon32 som visar var kabbala har sitt ursprung).

Missional är ett annat ord för Transformational. Församlingarna har under de senaste 15-20 åren genomgått en transformation/missional förändring, alltså rört sig mot New Age och österns religioner som t.ex. Bhagavad Gita.

Peter Drucker33, som kallas en business guru, startade ett nätverk för att omvandla församlingen inifrån. Baserat på en Ny världsordning, att Kyrkan ska evolveras/utvecklas/förbättras. Drucker kopplas ofta ihop med Bhagavad Gita och Lord Krishna. Kända namn är Robert Schuller34, Rick Warren35, Bill Hybels36, plus Brian McLaren37, Leonard Sweet38, de blandar sig med ledande New Age gurus som Ken Blanchard39, Margaret Wheatley40, och andra välkända teosofer41.

Peter Drucker har hämtat sin företagsfilosofi42 från Bhagavad Gita, en indisk berättelse som kommer från ”den Himmelske”.

The Berean Call har skrivit om The Emergent Church43

Michael Frost, är alltså en Emerging Church predikant och ska eller har predikat på en konferens ledd av Cornerstone Community Church, som är starkt influerad av NAR. Här ser vi en farlig blandning av New Age44, teosofi45, Bhagvad-Gita46, NAR, Hyper-Karismatism, Word of Faith. Den församling som går den vägen kommer gå allt längre i ogudaktighet då var och en av alla dessa tokigheter är mycket farlig i sig själv.

Transformation/Missional förändring smyger sig alltså in i din kyrka och då kanske du förstår vilken frukt den kommer bära. Det är en framväxande kyrka format på ny-andlighet/New Age och Teosofi vi ser stiga upp, ett stort mål för antikrist. Det är ett oroande tecken på den sista tidens villfarelser som sprids över världen.
2 Thess. 2:9-12 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen, för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten.


Slutnoter
15 Samma länk som ovan.


Share:

Kalvinist 2 argumenterar mot Fel Dikotomi, Monergism vs. Synergism!

Kalvinist 2, Du citerar mig:
"Ingen bibeltroende kristen, inte jag åtminstone, beskriver sin soteriologi som synergistisk. Det är nåt som kalvinisterna påtvingat kristna för att kunna framföra den här falska dikotomin."
Kalvinist 2, Du skriver:
Vad du eller andra beskriver sin syn som, förändrar inte den faktiska synen du har.
Synergism innebär helt enkelt att det är mer än en verksam kraft som står bakom ämnet i fråga, som är frälsningen. Du vill kanske inte kalla dig synergist, men du är det likväl om du tror att Gud inte kan frälsa någon utan deras hjälp. I ditt fall så tror du inte att man behöver massa egna laggärningar att visa upp inför Gud, men visst tror du att du samverkat för att "aktivera" din egen frälsning genom att i egen kraft och "fria vilja" välja att tro.
Du påstår ju att Gud vill frälsa alla lika mycket, men att han inte kan frälsa de som av "fri vilja" säger nej tack. Slutsatsen blir då att du kan hävda att all ära tillhör Gud för din frälsning, men samtidigt är din bekännelse = "...men Han kunde inte göra det utan mig".
Mitt svar: Frälsningen blir inte synergistisk bara för att man tror. Ni kalvinister har på nåt sätt fått för er att tro är en gärningslära. Synergismen används däremot när vi i samverkan med Guds Ande handlar på Hans ord.

Som jag sa i mitt blogginlägg till dig, så handlar det hela egentligen om Guds ords auktoritet, där kalvinismens filosofi står högre än Ordet.

Den fria viljan är egentligen bara ett svepskäl och en försvarsmekanism för att skydda T:et i TULIP, för om människan har en fri vilja, då behöver ju vi stå ansvariga inför Gud för allt vi gör, och det vill ni inte.

Om Total Depravity faller, rasar ULIP också, för ULIP är ett försvar för T:et. Mycket står på spel för er.
Share:

Kalvinist 2 argumenterar mot 1 Korinterbrevet 2:14!


Mitt blogginlägg 1 Korinterbrevet 2:14 och den oandliga människan - Ett av kalvinismens 'starkaste' argument! Men vad säger Paulus egentligen? lades ut i en grupp och Kalvinist 2 gav omedelbart en respons.

Kalvinist 2, Du skriver:
Så en köttslig människa kan omvända sig själv och förlita sig på Herren och Hans löften (något som behagar Gud och som föreskrivs i lagen), trots att Guds Ord säger att köttsliga människor ej kan behaga Gud och underordna sig Guds lag?
Jag förstår att du inte läste inlägget innan du uttalade dig så säkert. Vet du vad en köttslig människa är? 1 Kor. 3:1-3! Har du hört talas om köttets sinne? Rom. 8:6-7! Eller synden som bor i köttet? Rom. 7:18! Att Jesus kom för att fördöma synden i köttet? Rom. 8:3!

Du citerar bibelställen utan att ens fundera över vad som sägs. Sätt dina citat i samband med mina, så får du fram vad Paulus skriver om.

Det börjar i kapitel 7:15-25 och går ända igenom Rom. 8.

För JAG KAN INTE FATTA ATT JAG HANDLAR SOM JAG GÖR, för DET JAG VILL, det GÖR JAG INTE, men det jag hatar, DET gör jag. Men OM jag gör det jag inte vill, samtycker jag till att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan SYNDEN SOM BOR I MIG. För jag vet att i mig, DET VILL SÄGA I MITT KÖTT, bor inte något gott. VILJAN finns hos mig, men att GÖRA DET GODA förmår jag inte. För det goda som jag vill, GÖR JAG INTE, men det onda som jag inte vill, DET gör jag. Men om jag nu gör det jag inte vill, så är det inte längre jag som gör det, utan SYNDEN SOM BOR I MIG. Jag finner alltså den lagen hos mig, som VILL göra det goda, att det onda finns hos mig. För jag gläder mig över Guds lag TILL DEN INRE MÄNNISKAN. Men jag ser i mina lemmar en ANNAN LAG, som LIGGER I STRID mot den lag som är I MITT SINNE och gör mig till fånge under syndens lag som är i MINA LEMMAR. Jag arma människa! VEM ska befria mig från denna dödens kropp? Jag tackar Gud genom JESUS KRISTUS, VÅR HERRE! SÅ TJÄNAR JAG NU SJÄLV MED MITT SINNE GUDS LAG, MEN MED KÖTTET TJÄNAR JAG SYNDENS LAG.

Rom 8:1-8 Därför finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, som INTE VANDRAR EFTER KÖTTET, UTAN EFTER ANDEN. För livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. För det som var omöjligt för lagen, därför att den var svag genom köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull, fördömde synden i köttet, för att lagens rättfärdiga krav skulle uppfyllas i oss som inte lever efter köttet, utan efter Anden. För de som är köttsliga tänker på det som hör till köttet, men de som är andliga tänker på det som hör till Anden. För köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. För KÖTTETS SINNE är fiendskap mot Gud, för det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Och de som är köttsliga kan inte behaga Gud.

Vad är det Paulus talar om här? I kapitel 7:15-25 talar han om sig själv och sina svårigheter i köttet. Han skriver om köttets sinne och Andens sinne, om Guds lag som är skriven i hans sinne och om en annan lag som är skriven i hans kött. Han säger: ”Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. För det goda som jag vill, gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.

Detta är den kristnes strid ända fram till den dagen adoptionen sker, vår kropps förlossning, som Rom. 8:23 beskriver: ”Och inte bara den, utan också vi själva, som har Andens förstlingsfrukt, suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.

Paulus skriver också att OM VI; du och jag, lever efter köttet, behagar vi inte Gud, och det misstar du att vara den opånyttfödde. Men det är en fullständigt fel slutsats. Rom. 8:13 talar till församlingen i Rom! ”För om NI lever efter köttet ska ni dö. Men om NI dödar kroppens gärningar genom Anden, så ska NI leva.” och han fortsätter ”För ALLA DE SOM LEDS AV GUDS ANDE ÄR GUDS SÖNER.”

Ni kalvinister påstår alltså att tro är gärningslära, och menar samtidigt att Paulus talar om den opånyttfödde människan när han säger att den som lever efter köttet inte behagar Gud, betänk då vad Hebr. 11:6 säger: ”Men UTAN TRO ÄR DET OMÖJLIGT ATT BEHAGA GUD, för den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som ihärdigt söker honom.

Härav kan vi förstå att den som lever efter sitt kött inte lever i tro, och DÄRFÖR behagar denne inte Gud.

Kalvinist 2, Du skriver
Och en människa som inte är född på nytt kan både se och söka Guds rike, trots att Herren Jesus själv säger att så inte är fallet?
Och citerar Joh. 3:3!
Joh. 3:3 Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt, kan hon inte se Guds rike.
Hur har ni kalvinister fått Joh. 3:3 som bevis för pre-faith? Jesus talar i den här versen om att ”se Guds rike”, inte om själva pånyttfödelsen i sig. Pånyttfödelsen är ett krav för att komma in i Guds rike. Förtydligande: Jesus säger ATT man måste bli född på nytt FÖR att KUNNA komma in i Guds rike. Joh. 3:3 kan inte användas som bevis för att man måste bli frälst för att tro, eller FÅ pre-faith för att bli frälst. Vi blir frälsta GENOM tro, av nåd! Därför att vi tror får vi nåd!

Paulus skriver om just det att se Guds rike i 
1 Kor. 6:9Vet ni inte att de orättfärdiga inte ska ÄRVA GUDS RIKE? Låt inte bedra er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare ska ÄRVA GUDS RIKE.” 
och 
Gal 5:19-21: "Men köttets gärningar är uppenbara. De är hor, otukt, orenhet, lösaktighet, avguderi, trolldom, hat, gräl, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, villoläror, missunnsamhet, mord, fylleri, frosseri och annat sådant. Om sådant säger jag er i förväg, som jag också tidigare har sagt, att de som gör sådant ska inte ÄRVA GUDS RIKE.
och 
Ef 5:5: "För ni vet detta, att ingen otuktig eller oren eller girig, som är en avgudadyrkare, HAR NÅGON ARVEDEL I KRISTI OCH GUDS RIKE.
I verserna ovan ser vi vem som inte kommer in i Guds rike. Självklart är det ingen som kan se Guds rike utan att bli född på nytt, men det har inget att göra med att pånyttfödelsen måste ske INNAN tron.

Nikodemus var inte pånyttfödd, men han var en troende rådsherre som visste att Jesus var Messias. Jesus börjar efter detta förklara för honom men Nikodemus förstod inte det då, och Jesus kommer sedan in på talet om korset som är en dårskap för greken och en stötesten för juden. (1 Kor. 1:18, 23) Talet om korset är evangeliet, evangeliet är talet om korset, (läs 1 Kor. 15:1-5) och evangeliet är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. (Rom. 1:18) Inte Guds kraft till tro för var och en som är frälst.

Jesus predikade evangeliet för Nikodemus långt innan korsfästelsen var ett faktum, för evangeliet är Guds kraft till frälsning! Det är genom evangeliet vi KAN tro! Det är evangeliet som SKAPAR tro!

Kalvinist 2, Du skriver
Och trots att efeserbrevet säger att hela frälsningen är en Guds gåva (inklusive tron), så säger du att tron inte alls är en gåva från Gud, utan något vi själva mustrar upp ur vårt syndiga kött?
Och citerar Ef. 2:8-9! 
Ef. 2:8-9 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och det inte av er själva, Guds gåva är det, inte av gärningar, för att ingen ska berömma sig.
Här har vi en typiskt kalvinistisk proof-text. Ser du inte att Ef. 2:8-9 säger att vi blir frälsta genom tron AV NÅDEN? Det är inte av gärningar, och tro är INTE en gärning, utan kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord (Rom. 10:17). Allt är av Gud, för att ingen ska berömma sig.

Därför är hela din kalvinistiska utgångspunkt fel.
 • Det köttsliga sinnet är vad Paulus talar om i Rom. 8:6-8
 • Att söka Guds rike är inte det samma som att SE Guds rike. Att se Guds rike är att ärva Guds rike, vilket INGEN kan utan att först omvända sig från synden.
 • Nåden är en gåva som kommer genom tron! Inte tvärtom.
Abraham var inte pånyttfödd, men han trodde och blev rättfärdig.

Mose var inte pånyttfödd men han trodde och blev rättfärdig.

David, Samuel, Jesaja, Jeremia, alla kungar och profeter levde innan det nya förbundet, men tjänade ändå Gud. De behagade Gud. Det kan du läsa om i Hebreerbrevet 11. Kan du visa mig kapitel och vers som beskriver deras pånyttfödelse? För det var för dem som med oss, de trodde Gud och det räknades dem till rättfärdighet. De fick också tillträde till nåden genom tron, precis som vi. Abraham såg Kristi dag och jublade (Joh. 8:56). Job visste att hans Frälsare skulle resa upp honom en dag (Job. 19:27). Alla troende i GT hade samma hopp som oss. Skillnaden var att de såg fram till den dagen och vi ser tillbaka på den dagen. Korset är mittpunkten för oss såväl som dem. 

Läs mina inlägg:

Och slutligen vill jag säga: 

Om den opånyttfödde människan inte KAN söka Gud eller omvända sig, varför säger Bibeln så här:
Matt. 3:2 och sa: Omvänd er för himmelriket är nära.
Matt. 4:17 Från den tiden började Jesus predika och säga: Omvänd er, för himmelriket har kommit nära.
Mark. 1:15 och sa: Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium.
Apg. 2:38 Då sa Petrus till dem: Omvänd er och låt var och en av er döpa sig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse och ni ska få den Helige Andes gåva.
När det gäller kalvinismen är determinismen en slöja som hindrar Kalvinisten från att förstå enkelheten i evangeliet. (2 Kor. 3:12-18). Och egentligen står striden kring Bibelns auktoritet. Guds ords auktoritet är underordnat Kalvinismens filosofi. Eisegetik står över exegetik. Proof-texting är viktigare än Guds budskap till oss. 
Share:

1 Korinterbrevet 2:14 och den oandliga människan - Ett av kalvinismens 'starkaste' argument! Men vad säger Paulus egentligen?

Kalvinismen menar att man måste först bli född på nytt för att kunna tro evangelium. Detta kallas inom kalvinismen för pre-faith. Men det är att sätta kärran framför åsnan. Och som argument för detta används då 1 Kor. 2:14 som de menar är ett bevis på att ingen opånyttfödd kan ta emot något andligt.
1 Kor. 2:14 Men en oandlig människa tar inte emot det som hör till Guds Ande. För det är en dårskap för henne och han kan inte heller förstå det, eftersom det måste bedömas andligen.
Paulus talar alltså, enligt kalvinismen, om den ”opånyttfödda” och den ”pånyttfödda” människan. Men är det vad han gör?

Vi ser av kapitel 1 att han talar om Guds visdom och människors visdom. Talet om korset är en dårskap för den naturliga människan, men det är Guds kraft till frälsning. Och ingen kan bli frälst utom genom talet om korset. Och den som ödmjukar sig och tror, blir då född på nytt, och blir ”andlig” eftersom han då får Anden. Den fria människans vilja kan antingen ödmjukt ta emot eller i hårdhet förkasta Guds dårskap, som Han har gjort till vishet för oss som tror.  
1 Kor. 2:14 Men en oandlig människa tar inte emot det som hör till Guds Ande. För det är en dårskap för henne och han kan inte heller förstå det, eftersom det måste bedömas andligen.
Paulus talar om Guds visdom, som vi talar bland de fullkomliga, en visdom som inte tillhör den här världen. Och inte om möjligheten att ta emot eller komma till tro på den dårskap som talet om korset är.
1 Kor. 2:1-5 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom jag förkunnade Guds vittnesbörd för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom korsfäst. Och jag var hos er i svaghet och med fruktan och med mycket bävan. Och mitt tal och min predikan var inte med övertalande ord av MÄNSKLIG visdom, utan genom bevisning i ande och kraft, för att ER TRO INTE SKULLE BERO PÅ MÄNNISKORS VISDOM UTAN PÅ GUDS KRAFT.
Och här fortsätter han med att förklara att när man väl kommit till tro genom Guds dårskap, så öppnas Guds ord för en, och där får vi ta del av Guds visdom. Det har han förutbestämt, att de som kommer till tro ska få del av Guds hemliga visdom och kunskap från den Högste. Vi har nämligen fått den ande av Gud, för ATT VI SKA VETA VAD VI FÅTT AV GUD. Det är INTE med mänskliga ord, eller mänsklig visdom, utan som den Helige Ande lär.

OCH här kommer den oandliga eller naturliga människan in. En person som inte är född på nytt kan inte förstå den visdom Gud vill delge sina barn. Och för att få ta del av den visdomen måste man ha kommit till tro genom den dårskap Paulus predikade. För vem kan förstå den visdomen? Vi har fått Kristi sinne, så vi förstår vad Herren vill delge oss.

Han talar med andra ord inte om att man måste bli född på nytt för att tro evangeliet, utan man blir född på nytt och sedan kommer Guds visdom in för den andlige. Och den oandlige kan inte förstå Guds visdom, eftersom han inte har Anden.

Share:

Falsk dikotomi Monergism vs. Synergism


En präst inom Lutherska Bekännelsekyrkan kommenterar sammanställningen av min debatt med kalvinisterna så här:
Det är ju synd bara att du hamnat i andra diket: arminianism / synergism
Detta är en falsk dikotomi.
Falsk dikotomi är ett argumentationsfel där talaren förutsätter
 • att det bara finns två möjliga alternativ (trots att båda dessa alternativ är felaktiga, eller att de två alternativen inte behöver utesluta varandra)
 • att man måste välja ett av dem (trots att det finns flera alternativ, eller att man inte behöver välja alls)
Jag för min del är varken lutheran, kalvinist, arminian, traditionalist, eller provisionalist. Ingen av dessa trosformuleringar passar min tro.

Lutheranism och kalvinism bygger på augustinsk manikeism, en grekisk gnosticism och inte biblisk kristen tro. Och det är väldigt ofta ni använder er av en falsk dikotomi, som t.ex. Augustinus eller Pelagius (pelaginaimsm eller semi-pelagianism), kalvinist eller arminian, suveränitet eller fri vilja, predestination eller fri vilja eller som du gör nu, monergist eller synergist. Allt är bara en dimridå för att ta bort uppmärksamheten från diskussionen och det skrivna Ordet. Det får en förblindande effekt, en förvirrande effekt på den kristne genom användningen av negativt laddade ord. Jag låter mig inte dras in i en diskussion baserad på falska premisser eller argument.

För den nyfikne:
Synergi är ett verkligt ord och det betyder samverkan och du hittar det även i Bibeln Mark. 16:20, Rom. 8:28 1 Kor. 16:16, 2 Kor. 6:1, Jak. 2:22. Det är ett grekiskt ord synergeõ ”medverkade ” ”samverkade” ”hjälpare” osv. Vad jag vet används inte synergeõ i samband med Soteriologi.

Monergism däremot, är en påhittad teologisk term lutheraner och kalvinister använder sig av, återigen för en falsk dikotomi.

Ingen bibeltroende kristen, inte jag åtminstone, beskriver sin soteriologi som synergistisk. Det är nåt som kalvinisterna tvingat kristna för att kunna framföra den här falska dikotomin. Vad gäller synergism och frälsningen är det inget som jag personligen använder för att beskriva min ståndpunkt. Ni får gärna använda den för att beskriva er egen syn på soteriologin men använd inte ett sådant dåraktigt argument i samtal med mig.
Oxford Dictionaries ger den här beskrivningen av monergism: Rare (ovanligt ord) 1 The doctrine that regeneration is the work of the Holy Spirit alone. Opposed to "synergism".
Yourdictionary.com: (theology) A Christian position holding that God, through the Holy Spirit, works to bring about effectually the salvation of individuals through spiritual regeneration without cooperation from the individual.
Gotquestion.org [kalvinistisk organ] The essence of Calvinism, and the monergistic argument, is that God is in the business of actually saving people and not merely making them savable. Because all people are born in sin and because of their fallen nature (total depravity), they will always reject God; therefore, God must act in saving the elect without any pre-condition on their part such as faith.
Monergism.org [Kalvinistiskt organ] "In theology, [monergism is] the doctrine that the Holy Spirit is the only efficient agent in regeneration [the new birth] - that the human will possesses no inclination to holiness until regenerated [born again], and therefore cannot cooperate in regeneration."
Monergism.org [Kalvinistiskt organ] “Very simply, then, monergism is the doctrine that our new birth (or "quickening") is the work of God, the Holy Spirit alone, with no contribution and without the cooperation of fallen man, since the natural man, of himself, has no desire for God and cannot understand spiritual things (1 Cor 2:14, Rom 3:11,12; Rom 8:7; John 3:19, 20). “
Sunda doktriner är viktig för en sund kristen tro. Men vad händer om en lära vänder på ordningen t.ex. när det gäller frälsningen? Är det då en sund lära? Jag tar några exempel där kalvinismen och lutheranismen ger en omvänd ordning vilket då blir falsk lära!

Pånyttfödelsen föregår tro, och genom att påstå detta vänder kalvinisten på Guds Ords. ordning, och motsäger följande verser

1 Kor. 1:21 (Skriften)
"Men eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, så behagade det Gud att genom den dårskap som predikas frälsa dem som tror."
1 Kor. 1:21 (Kalvinismen)
"Men eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, så behagade det Gud att genom den dårskap som predikas orsaka tro i den han har frälst."
Rom 10:10 (Skriften)
"För med hjärtats tro blir man rättfärdig, och med munnens bekännelse blir man frälst."
Rom. 10:10 (Kalvinismen)
"För hjärtats tro fås efter att han är rättfärdiggjord, och munnens bekännelse görs efter frälsningen."
Ef 1:13 (Skriften)
"I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade Helige Ande som ett sigill,"
Ef. 1:13 (Kalvinismen)
"I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, efter att ni fått den utlovade Helige Ande som ett sigill, kommit till tro"
Rom 5:2 (Skriften)
"Genom honom har vi också fått tillträde genom tron till denna nåd som vi står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet."
Rom 5:2 (Kalvinismen)
"Genom honom har vi också fått tillträde genom nåd till denna tro som vi står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet."
Kalvinismen tror det motsatte av dessa verser, de vänder bak och fram på dem och går emot vad Skriften säger. De förkastar Skriften som säger att tro är ett krav för att få frälsning och pånyttfödelse. Kalvinismen kräver att pånyttfödelsen föregår tron, annars faller hela deras filosofiska system. För att undkomma det trauma som uppstår genom det här argumentet, så har de försökt att ändra terminologin. Det är så slugt och genomtänkt vad de gör, att man skulle bli imponerad om det inte vore så sataniskt. De hittar en trosfras som alla har gemensamt, för att sen skapa en falsk dikotomi (synergism/monergism) där deras syn påstås vara den enda synen som håller fast vid det gemensamma påståendet.

Share:

Forsatt Argumentation Kring mitt Inlägg om Den Klassiska Försoningsläran!


Kalvinist 1 fortsätter sin argumentation mot mitt inlägg En Kalvinists Argument mot den Klassiska Försoningsläran! Nedan följer hans kommentar.

Jon-Are Pedersen vad är det egentligen du vill argumentera emot i det inlägget? Kalvinismen eller den juridiska försoningsläran? De är inte synonymer. Och nej, kalvinism är inte heller synonymt med Evangeliet enligt kalvinister.
Inte heller bortser den juridiska försoningsläran från Guds kärlek och barmhärtighet och förlåtelse, och fokuserar endast på Guds vrede. Nej. Däremot "utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse."
Det vore bättre om du själv satte dig ner och funderade över vad den sida du vill vederlägga verkligen tror på innan du lägger ner all denna möda och energi på att göra s k "halmgubbar" förgäves. Som påpekats tidigare.
Här är min kommentar till "ransom to Satan"-teorin, som också Stanley Sjöberg lär ut. [Video]
Tanken på att Jesus offrades till Satan, och inte till Gud, är djupt hädisk och satanistisk. Den sätter Satan i en maktposition jämlik med Gud, där Gud tvingas förhandla och ge vika för Satans krav. Men i ljuset av att du faktiskt tror på den här teorin så förklaras mycket annat av det du skriver och gör. Men detta är inte den bild av Gud vi ser i Bibeln. 
Min kommentar: Du tappar bort dig i diskussionen. Det jag skriver emot och vänder mig mot är den objektiva försoningslärans grund: Gud är objekt för försoningen, alltså att det är Gud som är vred och skall försonas.

Kristi försoningsverk är så mycket större än just den juridiska försoningsläran lär. Den ÄR en juridisk handling därför att Guds ord är sant, Han ÄR rättvis, Han måste döma synden i sin rättvisa. Att blod måste utgjutas för att få förlåtelse är en biblisk princip. Livet är i blodet, och det var Jesu liv som utgöts. Jag ser i Bibeln mer att det var EN ENDA rättfärdigs liv som utgavs för ALLA synder, för den ENDA rättfärdige var SÅ MYCKET mer värd än alla syndare tillsammans.

Men Försoningen är så mycket större än just den objektiva/juridiska försoningen. Det finns den juridiska aspekten men det är bara en del av försoningen. Vad jag reagerar på och vill föra fram i ljuset, är den felaktiga bilden: Gud är objekt för försoningen, alltså att det är Gud som är vred och skall försonas. 

Jag har inget färdigt utarbetat teologiskt system som t.ex. kalvinisten har att luta sig mot. Jag måste be, klaga, våndas och forska för att få fram svaren ur bibeln. Men när jag märker att något är falskt då leder Guds Ande mig att gå emot det, sen visar Han mig vad som är fel, och hur jag ska bemöta det. Men det är hela vägen en kamp, vånda och bön och studier i mitt fall. 

Kalvinisten lider av andlig dyslexi och behöver förklaring på en förklaring, för om svaret inte blir T U L I P kan inte kalvinisten förstå. Jag kan t.ex. ge kalvinisten 1 Joh. 2:2 ”han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens,” eller Joh. 3:16 ”Ty så älskade Gud världen att han gav sin Enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv” men nej, då tuggar kalvinisten sönder bibelversen och ut kommer..... T U L I P . Allt som inte kan förklaras med T U L I P tillhör mysterierna (sakrament).

Likadant är det med den objektiva/juridiska försoningsläran. Om inte försoningen kan förklaras med Guds vrede tillhör det mysterierna. Men kalvinisterna går än längre, allt som inte är T U L I P är kätteri och hädelse. Och var det inte precis så Kalvins och Zwinlgys polisstater utövade sin makt? Jag ger kalvinisten ett antal bibelverser som visar att det inte enbart handlar om juridisk rättvisa, och absolut inte handlar om Guds vrede, men eftersom kalvinisten tuggar sönder även dessa verser genom sin T U L I P-maskin blir den totala förståelsen förvrängd och kraftlös.

Du frågar vad jag vill framföra med mitt förra inlägg så gav jag dig svar på följande:
 1. Den klassiska försoningsläran är inte människors tradition, utan en biblisk försoningslära.
 2. Det var inte Guds vrede som behövde stillas.
 3. Den juridiska försoningsläran finns inte tydligt uttryckt i Bibeln på det sätt som ni försöker framställa den. Den juridiska försoningsläran finns inte i NT så som ni framställer den.
 4. Den klassiska försoningsläran uppstod INTE med Origenes.
 5. Jag gav dig rätt när du sa: ingen i kyrkohistorien har lärt den (den juridiska försoningsläran) under de första 1000 åren, eftersom ingen lärde ut något sådant under de första 1000 åren. Logiskt?
 6. Guds VREDE behövde inte BLIDKAS. Guds dom ÖVER SYNDEN var orsaken till Jesu ställföreträdande död på korset, och Guds dom över synden kom på grund av Guds rättvisa, inte på grund av Guds vrede.
 7. Rom. 2:8 och Rom. 1:18 och Rom. 5:8-9 talar om domens dag då Gud ska döma levande och döda efter sin rättvisa och rättfärdighet.
 8. Jag gav en kort introduktion till den objektiva försoningsläran med vem som tänkt ut den, vilken teologisk bakgrund han hade, och vad han hade att säga om sin nya lära.
 9. Jag tog sedan upp hur Luther och Kalvin förde vidare denna katolska lära till protestanterna.
 10. Jag sa också att den objektiva/juridiska försoningsläran är en ÖVERSIMPLIFIERAD och snedvriden lära om försoningen.
 11. Jag gav dig sedan ett exempel från vardagen med vad orden förlåtelse och betalning innebär för oss. Andra ord för detta som tog jag fram från Jesu liknelse var: Efterskänkt och Förlåten. Men ni säger: Gud kan inte förlåta synder, men kan ta emot betalning. Gud kan inte förlåta men Han kan bestickas, vilket blir kontentan av ert resonemang.
 12. Jag tog sedan fram ordet Lösen vilket är en del av den stora försoningen, och som visar på att någon har stulit någon, och inte kommer släppa det frivilligt därför att denne nu har rätt att behålla bytet. Och med er logik är det Fadern som håller människorna fångna. Men Gud är inte upphov till synden. Satan är det. Därför är det omöjligen Gud som fick lösen eller Gud som höll människorna fångna. Bibeln är väldigt tydlig i denna sak, vilket jag gav ett antal bibelreferenser: Joh. 8:34, Rom. 6:16-23, Gal. 4:1-9, Tit. 3:3, Hebr. 2:15, 2 Petr.2:19. Vi blev friköpta från syndens och dödens lag, och den lagen sa att den som syndar måste dö. Vi har också blivit frälsta från mörkrets välde och förts in i Hans älskade Sons rike (Kol. 1:13).
 13. Jag tog sedan upp många exempel ur de tidiga kristnas Skrifter vad de trodde och undervisade. Och det var inte den objektiva/juridiska försoningsläran som kalvinismen påstår (glöm inte definitionen på denna: Gud är objekt för försoningen, alltså att det är Gud som är vred och skall försonas.)
 14. Jag gav sedan ett exempel på detta från Rom. 6:16-23 där Paulus tar upp oss som slavar under synden eller slavar under rättfärdigheten. I tillägg fick du Gal. 1:3-4 och Apg. 20:28 som vidare bevisföring, där jag visade att vi INTE blev friköpta från Faderns vrede med Kristi blod. En fullständig dåraktig framställning av kalvinismens filosofiska lärosystem.
 15. Jag tog sedan upp Jesus som försoningsoffer, där kalvinismens juridiska försoningslära liknas vid hedningarnas offer till sina avgudar, där de försökte blidka sin gud för att undvika straff och undfå välsignelse. Jag visade också att Jesu offerdöd var en hjältedöd, inte en ritualistisk död. Paulus framför denna frivilliga, tjänstvilliga offertjänst i Rom. 12:1, vilket jag inkluderade i min beskrivning.
 16. Sedan tog jag upp skillnaden mellan den klassiska och juridiska försoningsläran när det gäller Kristi seger över Satan, och visade på Jesu egna ord från Matt. 12:9 där han visar att den starke måste bindas, vilket Jesus gjorde på korset där han besegrade alla furstar, makter: … och utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att SPIKA FAST DEN PÅ KORSET. Han har avväpnat furstendömena och makterna och låtit dem bli TILL SKAM INFÖR ALLA, genom att HAN ÖPPET TRIUMFERADE ÖVER DEM GENOM HONOM.
 17. Som exempel på hur den tidiga kristna församlingen förstod Skrifterna, vilket går emot den juridiska försoningsläran, tog jag upp Melito, Irenaeus, Methodius, Victorinus, Alexander från Alexandria, och Ignatius, vilket river bort ditt stöd för ”Guds vrede-teorin”.
 18. Du framhåller fortfarande, trots de historiska bevis jag framför från den tidiga Kyrkan och från Bibeln, att den juridiska är evangeliet.
 19. Du må ha en annan åsikt kring kalvinismen än vad Spurgeon hade som sa: ”Kalvinism är evangeliet, och inget annat” och ”Att förneka Kalvinismen är att förneka Jesu Kristi evangelium.
 20. Till sist tog jag upp 48 bibelverser om vrede i NT varav 6 direkt talar om Guds vrede, 1 om Lammets vrede. Av dessa 48 så är det en liten del som talar om Guds vrede, och den vreden utgjuts över människorna precis innan Jesu återkomst, och den slutgiltiga vreden talar om eldsjön. Och som jag nämnde avslutningsvis i mitt svar till dig, måste vi under det nya förbundet ha vår utgångspunkt för Guds vredesdom i Apg. 17:30-31.

Du skrev: ”Tanken på att Jesus offrades till Satan, och inte till Gud, är djupt hädisk och satanistisk. Den sätter Satan i en maktposition jämlik med Gud, där Gud tvingas förhandla och ge vika för Satans krav. Men i ljuset av att du faktiskt tror på den här teorin så förklaras mycket annat av det du skriver och gör. Men detta är inte den bild av Gud vi ser i Bibeln.

Mitt svar: Att Jesus offrades åt Satan är en vidrig förståelse av mitt inlägg. Du fortsätter på samma sätt som tidigare att förvränga Guds karaktär genom dina kommentarer. ¨

Min utgångspunkt för min tanke är: 

Denna världens gud kände inte till Guds plan när han korsfäste Jesus. Det var Guds hemliga plan att Satan skulle tro att han var på väg att vinna seger över Guds Son när han dödade honom, för ur dödens våld släpps ingen fri. För alla har syndat och när någon dog var denne evigt förlorad. Men Sonen hade inte gjort någon synd därför kunde inte döden behålla honom. Detta var syftet! Gud gjorde schackmatt på djävulen.
1 Kor. 2:6-9 "Visdom talar vi emellertid bland de fullkomliga, men en visdom som inte tillhör denna världen eller denna världens mäktiga, som kommer att förgås. Utan vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, som Gud före världens begynnelse har förutbestämt till vår härlighet, som ingen av denna världens furstar har känt till. För om de hade känt till den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Utan som Skriften säger: Vad inget öga har sett och inget öra har hört och vad som inte har stigit upp i något människohjärta, det har Gud berett åt dem som älskar honom."
Ef. 1:21 "över alla furstar och väldigheter och makter och herradömen och över alla namn som kan nämnas, inte endast i denna världen, utan också i den kommande."
Kol. 2:10 "och i honom är ni fullkomliga, i honom som är huvudet över alla furstar och väldigheter."
Så vem är denna världens furstar? Satan och hans makter i himlarymderna.

Helheten av Guds ord måste stämma för att få helhetsbilden av vad som hände. På olika ställen i Bibeln hittar vi förklaringar till det vi kan ha svårt att förstå. Bibeln är som ett pussel. Man behöver få alla bitarna på plats för att få en rätt bild av Kristus och Hans gärning.

Den juridiska aspekten av Gud som domare hittar vi bl.a. i Daniels bok, där han dömde till förmån för de heliga.
Dan 7:9-10  Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. 
Dan 7:13-14  I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras. 
Dan 7:18, 21-22  Men den Högstes heliga skall ta emot riket och behålla det för evig tid, ja, i evigheters evighet."... Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, till dess att den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. 
Lammet som blev slaktat, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, som Luk. 24:51 och Apg. 1:9 beskriver: ”Och det hände medan han välsignade dem, att han skildes från dem och lyftes upp till himlen.” och ”Och när han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och en molnsky tog honom ur deras åsyn.” och här faller domen till förmån för de heliga, och därför att Jesus vann evig seger hände detta: ”Därför var det nödvändigt att avbilderna av den himmelska tingen skulle bli renade med dessa medel, men de himmelska tingen själva renas med ett bättre offer än dessa. För Kristus har inte gått in i den helgedom som är gjord med händer och som är en avbild av den verkliga, utan han har gått in i själva himlen, för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull...

Det himmelska templet renades och ondskans andemakter hade inte längre tillträde till Guds tron, som de hade under GT och som vi kan läsa om i Job 1:6-12 och 1 Kung. 22:17-23,
Job 1:6-12  En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför HERREN, och Åklagaren kom också med bland dem. Då frågade HERREN Åklagaren: "Varifrån kommer du?" Åklagaren svarade HERREN: "Från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring." Då sade HERREN till Åklagaren: "Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda." Åklagaren svarade HERREN: "Är det utan orsak som Job fruktar Gud? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk, och hans boskapshjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet." HERREN sade till Åklagaren: "Nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv." Satan gick då bort från HERRENS ansikte.
1 Kung. 22:17-23  Då sade han: "Jag såg hela Israel skingrat på bergen, som får utan herde. Och HERREN sade: Dessa har inte någon herre. Låt dem vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt." Då sade Israels kung till Josafat: "Sade jag inte till dig att han aldrig profeterar lycka åt mig, utan bara olycka?" Mika sade: "Hör alltså HERRENS ord: Jag såg HERREN sitta på sin tron och himlens hela härskara stod hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Och HERREN sade: Vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead, så att han stupar där? Den ene sade si och den andre så. Då kom en ande fram och ställde sig inför HERREN och sade: Jag skall locka honom till det. HERREN frågade honom: Hur då? Han svarade: Jag skall gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade HERREN: Försök locka honom till det, och du skall också lyckas. Gå ut och gör så! Och se, nu har HERREN lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, och HERREN har beslutat att olycka skall drabba dig."
Därför att domen föll till förmån för Jesus Kristus och Hans heliga, kastades åklagaren ned till jorden:
Upp. 12:9-10 "Och den store draken blev utkastad, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen. Han blev nedkastad på jorden, och hans änglar blev också nedkastade med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen, som sa: Nu har frälsningen och kraften och riket blivit vår Guds och makten hans Smordes. För våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud."
Därför att domen föll till förmån för Jesus Kristus och Hans heliga, kan Paulus förklara:
Rom 8:28-31 "Vi vet också att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. För dem som han förut har känt, dem har han också förutbestämt till att formas efter sin Sons avbild, för att han ska vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han förutbestämde, dem kallade han också. Och dem han kallade, dem rättfärdiggjorde han. Och dem han rättfärdiggjorde, dem förhärligade han också. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?"
Försoningen är så mycket större och omfattar så mycket mer. Men Guds vrede var inte orsaken till Jesu offerdöd på korset. Synden var det, för synden är så fruktansvärd och drar människan i fördärvet. Och människan är skapat till Guds avbild och därför evig. Aldrig någonsin har jag sagt att Jesus offrades till Satan. Det är en tragisk förvrängning av det som kallas den klassiska försoningsläran.

 Du nämnde Jes. 53:4-12! Du framhävade vissa ord.
Jes 53:4-12 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen AV GUD och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld LADE HERREN på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks brott? Det var HERRENS VILJA att SLÅ honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och HAN BÄR DERAS SKULDER. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som BAR DE MÅNGAS synd och gick in i överträdarnas ställe.
Min kommentar till versen: Den kalvinistiska filosofin, den mänskliga filosofin som Kalvin framförde verkar vara just det som Jesaja profeterade om: Kalvinisterna SER det som om att Jesus var slagen och plågad av Guds vrede, Kalvin trodde att det var Gud som stillade sin vrede på sin Son. Just den versen säger att VI såg det så, VI höll honom för att vara hemsökt, slagen, plågad av Gud, underförstått, ”men det var inte så...”

Jag är osäker varför du hänvisar till Stanley Sjöbergs förklaring gällande mitt inlägg. Jag håller inte med hans ståndpunkt, att Gud lika gärna hade kunnat förlåta men att Satan framtvingade Guds straff. Däremot är Gud rättvis och det utnyttjade Satan till sin fördel. Satan hade redan fallit och drog människan med sig i fallet genom människans olydnad. Men människan blev bedragen och överträdde Guds lag. Och genom att Eva bedrogs och lät sig lockas av ögonens begär, köttets begär och högmod över livets goda, ställdes allting i ett annat ljus. Gud sände sin Son, för att ta på sig överträdarnas synder och det straff som vi förtjänade, och detta är Guds rättvisa manifesterad. Guds rättvisa måste upprätthållas. Guds karaktär får däremot inte trampas under fötterna genom, som ni menar: Gud är objekt för försoningen, alltså att det är Gud som är vred och skall försonas.Synden är hemsk och fruktansvärd, och går inte att försvara, som Stanley Sjöberg gör när han bortförklarar och avväpnar evangeliet om Jesus. Där är du och jag överens. Synden måste människan omvända sig från, för syndens lön är döden, och den som har synd i sitt hjärta och liv, kommer ta emot ett rättvist straff. Läs mitt inlägg om att Synda eller Göra Synd vad synd ärStanley Sjöbergs ”evangelium” är inte bibelns evangelium. Han erbjuder frälsning utan omvändelse, rättfärdighet utan tro, och evigt liv utan rättfärdighet. Det är inte vad jag har predikat och förkunnat under mina år.

Avslutningsvis vill jag påminna om att Guds plan var fördold för furstarna och väldigheterna i den här världen, och det är detta som var hemligheten med evangeliet. Hade de vetat detta hade de inte korsfäst härlighetens Herre. Men nu gjorde de det, och genom detta genialiska drag av Herren den Allsmäktige, avväpnades vår fiende, och Herren förde fram en evig rättfärdighet!

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade