Del 4 Kol 1:9-12 Leva värdigt Herren!

Kol. 1:9-12 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset.
Paulus ber för kolosserna. Han ber att dom ska uppfyllas av kunskap om Guds vilja,att dom skall uppfyllas med all andlig vishet och all andlig insikt.

Varför ber han så för dem? Vad händer när kolosserna uppfylls av kunskap, vishet och insikt? Det gör att de kan leva värdigt Herren och behaga honom.”så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom”.

Hur visade det sig i kolossernas liv att dom bar frukt? Genom sina gärningar, sina handlingar; ”när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud”.

Då ger han oss styrka och kraft att vara uthålliga och tåliga i allt. Det kallas nåd. Då får vi nåd från Herren vår Gud. Då kan vi tacka Fadern, för den frälsning vi fått, för då vi vet vi med oss själva att vi tillhör Herren. Då vet vi att han har gjort oss värda att få del av arvet, det eviga arvet.

Men vad har gärningar med tron att göra? Har inte Paulus sagt:
Rom. 10:10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.
Helt rätt. Det är vår dagliga tro. Varje dag behöver vi hjärtats tro och munnens bekännelse. Men vår tro är död utan gärningar. Det säger Jakob.
Jak. 2:14 Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon?
Nej, dina gärningar är bevis på din tro.
Hebr. 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.
Jak. 2:17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.
Om Gud säger till dig; ”be och umgås med mig”, då gör du det i tron att han längtar efter det. Om du ser en broder lida nöd, då visar du din tro genom att hjälpa din broder.

Om du ser ett behov utan att bry dig, utan att fylla det behovet, då visar du att du inte tror Herren och att du lever för din egenbekvämlighet.
Jak. 2:18 Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar.
Kol. 1:9-12 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset.
Sök Herrens ansikte, läs hans ord och bli förvandlad.

Amen!!!


Share:

Del 3 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse

Ps. 111:10 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen.
Ords. 4:7 Vishetens begynnelse är: "Sök förvärva vishet"; ja, för allt ditt förvärv sök förvärva förstånd. 
Ords. 9:10 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd.
Att frukta HERREN är där allting börjar. Du blev frälst därför att du fruktade HERREN, du blev en ny skapelse därför att du fruktade Honom. Du lyssnar inte på vilket lögnaktigt snack som helst, därför att du fruktar HERREN. Du vänder dina ögon bort från det onda och har inte din glädje i orättfärdigheten, därför att du fruktar HERREN. Du läser din bibel för att du fruktar HERREN.

Likadant är det med bönen. Du ber därför att Han har lagt ner Gudsfruktan i ditt hjärta.

Förstånd är att söka Herrens ansikte, vishet är att göra allt på bästa sätt,och nåd får du för att du skall orka göra Hans vilja.

Be och du skall få.
När du umgås med Jesus i bön och ordet, börjar du förändras. Du formas till Hans bild och du börjar tänka nya tankar, andra tankar. Du börjar tänka Guds tankar.

Jesus säger i Johannes 15:
Joh. 15:7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.
Vi får vadhelst vi ber om, OM vi förblir i vinstocken. Om du INTE förblir i vinstocken, som en levande gren, spelar det ingen roll hur mycket du begär från Fadern. Om du vill ha bönesvar måste du hålla dig till Jesus och låta Fadern förvandla dig, helga dig,rena dig och förnya dig varje dag.

Det finns så många som lyfter Guds löften ut ur sitt sammanhang och undervisar om att "bekänna ordet, håll fast vid löftena oavsett hur du känner det, så skall du få det du begär". Men en sådan undervisning stämmer inte överens med Guds ord. Du måste förbli i Kristus, förbli i vinstocken för att få vad du begär. Och när Gud når sitt mål med dig, att förvandla dig till en Kristus-lik människa, då har du inte längre begär som går emot Guds vilja,då, först då, kan du be rätt och få bönesvar.

Håll dig nära Herren i bön och i ordet. Sök Hans ansikte, sök Guds rike och Hans rättfärdighet FÖRST, sen skall allt det andra tillfalla er.

Amen!!!Share:

Del 2 Ett träd planterat vid vattenbäckar

Ps. 1:1-6 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort. Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling. Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.
Vänd inte ditt öra till förtal, smicker, lögn, hat eller något annat som är av den onde. Vänd ditt öra till Guds ord, vänd ditt hjärta till sanningen och älska sanningen. Tänk på Herrens ord dag och natt.Tänk på Herrens ord så att du till slut bara kan tala Ordet.

Om du gör det, om du vänder ditt hjärta bort från lögnen och till sanningen då kommer du bära mycket frukt. Då blir du som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad du då gör skall lyckas väl.

Jesus är källan till allt liv, han är det levande vattnet. Om du drar dig bort från Jesus kommer du torka bort och vissna, och livet börjar gå fel. Ibland går det fort och ibland tar det lite längre tid, men allt du gör kommer misslyckas väl. ”Vad då menar du? Jag har ett bra jobb och trivs med livet.” Ja, men räcker det inför evigheten? Kan du stå inför Gud och säga: ”Jag hade ett bra liv och ett bra jobb, tack Jesus.” och tro att det räcker som försvar när han dömer dig?

Kristna är vilseledda: ”Allt är bra, ingen fara. Tänk positivt”. Jesus säger: Jag känner er inte, gå bort från mig.

Kristna MÅSTE lära känna sin Herre för att bli känd av Honom. Det finns inga genvägar till himlen. Lär känna Herren, fastän det skulle jag inte behöva säga, för alla ska känna honom, från den minste till den störste. Men tyvärr är det så att kristna vaggas in i en falsk trygghet. Vi går till kyrkan och hör Guds ord, sen går vi hem och glömmer bort allt vi hört. Eller så går vi till kyrkan och får höra ett falskt evangelium, ett urvattnat evangelium, där synden aldrig konfronteras, utan bara slätas över. Vem lär känna Herren då, om det inte finns tillrättavisning, förmaning och tröst? Om pastorerna inte vågar stå upp för sanningen? Om ingen ledare finns som vågar stå upp och säga VÄND OM, ANNARS HAMNAR DU I HELVETET?

Älska sanningen, Jesus är sanningen. Gå den smala vägen, Jesus är vägen. Välj livet, Jesus är livet. Du kan inte överleva utan honom, du kan inte klara dig utan Jesus. 

Borde inte Han vara ditt allt?

Amen!!!


Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade