MAITREYA: Vad vi kan lära oss av den falska New Age-Kristus

Av Warren B. Smith
Översatt av Jon-Are Pedersen

Skriven av Warren B. Smith från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd.

Precis i samband med att Lighthouse Trails skulle ge ut det här nya häftet av Warren B. Smith – MAYTREYA: Vad vi kan lära oss av den falska New Age-Kristus – fick vi veta att en framträdande lovsångsledare inom Bethel Church beskrev Jesus vara ”en upplyst Mästare,” vilket är precis vad Maitreya och nästan alla New Age-personligheter kallar honom. Medan vi länge har varit bekymrade angående Bill Johnsons Bethel Church, illustrerar den senaste utvecklingen ledsamt nog hur långt bort från den bibliska sanningen Bethel Church kommit. När du läser det här häftet kommer du få se hur några kristna ledare låter väldigt lik den falska Kristus vi har i dag – ledare som har miljoner bekännande kristna som följare.

Under följer innehållet i häftet. För att köpa en kopia av MAYTREYA: Vad vi kan lära oss av den här falska New Age-Kristus, klicka här.

MAYTREYA: Vad vi kan lära oss av den falska New Age-Kristus av Warren B. Smith

Då svarade Jesus och sa till dem: Se upp så att ingen bedrar er. För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många. Matt. 24:4-5
Den 25te april 1982 hade ett antal större tidningar runtom i världen en stor helsidesannons som utropade att ”Kristus” var här på jorden och väntade på att mänskligheten skulle kalla fram honom. Emellertid gjorde annonserna det tydligt att hans namn var Herren Maitreya och inte Jesus Kristus. Annonsens rubrik löd: ”KRISTUS ÄR NU HÄR. HUR SKA VI KÄNNA IGEN HONOM?” och utropade:
Titta efter en modern man engagerad i moderna problem – politiska, ekonomiska och sociala. Sedan juli 1977 har Kristus framträtt som en talesman för en grupp eller en gemenskap i ett välkänt modernt land. Han är ingen religiös ledare, utan en utbildare i bredaste mening – som pekar på vägen ut ur vår nuvarande kris. Vi kan identifiera Honom genom Hans extraordinära andliga styrka, det universella i Hans ståndpunkt, och Hans kärlek till hela mänskligheten. Han kommer inte för att döma, utan för att stödja och inspirera.
Annonsen fortsätter: ”VEM ÄR KRISTUS?” och förklarar:
Genom historien har mänsklighetens evolution varit under ledning av en grupp upplysta Mästare, Visdomsmästarna. Dessa har i stort sett hållit till på jorden i avlägsna öknar och berg, och arbetat först och främst genom sina lärjungar som lever öppet i världen... I centrum av denna ”Andliga Hierarki” står Världsläraren, Herren Maitreya, känd bland de kristna som Kristus. Och precis som de kristna väntar på Återkomsten, så väntar också judarna på sin Messias, buddisterna på den femte Buddha, muslimerna på Imam Mahdi, och hinduerna väntar på Krishna. Det är olika namn för en person.1
Denna fantastiska kungörelsen sände chockvågor genom hela den civiliserade världen, men de som läste och förstod sina biblar visste att Maitreya inte var den sanna Kristus. Ändå var en sak säkert – Maitreyas följare var väldigt seriösa i vad de gjorde. De drev den världsomspännande organisationen Share International för att främja Maitreyas undervisning, med huvudkontor i London, Tokyo, Amsterdam och Los Angeles. Idag, sådär trettiofem år efter tidningsannonserna i 1982, vidhåller Share International fortfarande att Maitreya befinner sig i världen. Denne falska New Age-Kristus har aldrig försvunnit medan han påstås vänta på att en belägrad mänsklighet ska kalla fram honom från sin nuvarande anonymitet. Dock med tanke på hans decennium-gamla, envisa hävdande att han är ”Kristus”, och med tanke på hans hängivna följare, finns det en oförklarlig tystnad hos den kristna församlingen angående ämnet Maitreya. Av vilken orsak det nu än kan bero på, så har kristna ledare aldrig tagit Maitreya eller hans New Age-lära på allvar. Medan pastorer och församlingsledare är fokuserade på nästan allting annat än att skydda flocken, förblir de obekymrade eller helt enkelt okunniga om Maitreya och New Age över lag. För dem så är Maitreya och New Age passé – helt enkelt en modefluga som kom och försvann. Därför har kristna idag ingen aning om hur världen metodiskt förbereds att acceptera den falska New Age-Kristus – kanske någon som i mycket liknar Maitreya.

Prototyp? Antikrist?

I Återuppfinna Jesus Kristus (2002), Bedragen med ett Syfte (2004), En ”Underbar” Villfarelse (2011), och återigen, i en nyutgivning av Återuppfinna Jesus Kristus under den nya titeln Falsk Kristus kommer: Är det någon som bryr sig? (2011), beskrev jag hur Maitreyas undervisning var häpnadsväckande i överensstämmelse med New Age/New Spirituality som försöker läggas som grund för en ny Världsreligion. Detta är en av huvudorsakerna att någon som inte bara liknar Maitreya fungerar som prototyp för antikrist, utan också förblir en trolig kandidat för den ställningen.

Genom åren har Maitreya behållit sin kontakt med världen genom sin gamla huvudtalesman, den avlidne brittiske författaren, artisten, esoterikern och New Age-kanaliseraren, Benjamin Creme (1922-2016). Maitreyas roll som den påstådda ”Kristus” introducerades av Creme i hans bok från 1980 – Återkomsten av Kristus och Visdomsmästarna. En annan talesperson för Maitreya, den nu avlidne Wayne S. Peterson (1941-2017) – skrev 2001 en bok med titeln Extraordinära Tider, Extraordinära Varelser: En Amerikansk Diplomats Erfarenhet av Maitreya och Visdomsmästarna. Peterson, en tidigare Amerikansk diplomat, bekräftade vad Creme hade undervisat och lade samtidigt till några anekdoter och några av sina egna erfarenheter – inklusive två påstådda personliga möten med Maitreya.

Både Creme och Peterson berättar att Maitreyas syfte är att undervisa mänskligheten i att vi alla är ”ett,” att vi måste lära oss leva i ”rätt relation” som bröder och systrar i vår ”enda” stora familj. Första steget i att erkänna denna ”oneness/enhet” är att etablera en ”fördelning” som ett sätt att utrota världens fattigdom och svält. Härigenom framträder Maitreya som ”Världsläraren” för att lära oss hur vi ska frälsa oss själva och rädda vår planet och, när tillräckligt med människor kallar fram honom, ska han slutligen uppenbara sig själv i en internationell tv-sändning kallat ”Tillkännagivandets Dag.”2

Genom åren har Benjamin Creme rest runt världen och undervisat i Väst- och Östeuropa, Japan, Australien, New Zeeland, Kanada, Mexiko och USA, ofta inför stora skaror i populära spelplatser som t.ex. San Franciscos Frimurarnas Föreläsningssal och Palace of Fine Arts. Han intervjuades ofta av internationella radio- och tv-stationer. I sina många böcker, föreläsningar, intervjuer och artiklar på Share Internationals webbsida, beskrev Creme hur Maitreya materialiserade sig under spirituella samlingar runt om i världen – ibland i skepnad av en messiansk gestalt som enkelt var igenkännlig för just den kulturen. Den märkligaste var hans apparition i Nairobi i Kenya i 1988 där det sas att han identifierades som ”Kristus” framför 6 000 människor.3 Maitreyas följare har enligt rapporter, flera framträdande personer inklusive den före detta ryske presidenten Mikhail Gorbachev4 och den nu avlidne Syd-Afrikanska ledaren Nelson Mandela.5

Egendomligt nog, så togs den engelsk Indisk-Amerikanske akademikern, journalisten, aktivisten och författaren Raj Patel fram som en möjlig kandidat för den annars så skygge Maitreya.6 En källa beskrev honom som en ”rockstjärna bland den Sociala Rättvisans författare”7 Patel hade ironiskt nog vissa distinkta karaktärsdrag som kvalificerade honom att passa in på Cremes beskrivningar som var unika för Maitreya. Medan spekulationerna kring ifall Patel var Maitreya dog ut efter att både Benjamin Creme och Raj Patel utfärdade något som föreföll vara ett bestridande, så kvarstår Patel som en del av den pågående mystiken som omger denne falska New Age-Kristus.

Maitreya, ”Mästaren Jesus” och den Nya Reformationen

Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. Om någon annan kommer i sitt eget namn, så kommer ni att ta emot honom. Joh. 5:43
I något som skulle kunna vara en slug förfalskning av Bibelns beskrivning av Jesu återkomst tillsammans med sina ”mäktiga änglar” (2 Thessalonikerbrevet 1:7), konstaterar Maitreya att när han uppenbarar sig själv som ”Kristus” kommer tolv ”Visdomsmästare” framträda tillsammans med honom. Dessa kommer samarbeta för att undervisa mänskligheten i hans Nya Sanningar8 och hans Nya Vägar9 för den kommande Nya Tidsåldern (New Age).10 En av dessa andliga ”Mästare” som ska uppenbaras tillsammans med honom sägs vara den upplyste ”Mästaren Jesus” - som inte är Jesus Kristus – men som framställs som en ”lärjunge” till ”Kristus” - Maitreya. Det framgår mycket tydligt att Maitreya är den enda personen som innehar ”ämbetet” som ”Kristus” och att han har innehaft det ”ämbetet” i över 2600 år. Det påstås att det var Maitreya som ”Kristus” som överskuggade och arbetade genom människan Jesus i Palestina under det första århundradet.
Benjamin Creme förklarar:
I den esoteriska traditionen är Kristus inte namnet på en enskild människa utan ett ämbete i en Hierarki. Den som för närvarande har detta Ämbetet, Herren Maitreya, har innehaft det ämbetet i över 2600 år, och manifesterades i Palestina genom Sin lärjunge, Jesus, genom den ockulta metoden överskuggning, den metod som används mest för manifestationer av Avatarerna (Avatar – uppenbarelse. Min kommentar). Han har aldrig lämnat världen, däremot har Han väntat 2000 år och planerat för Sin omedelbara framtida tidpunkt, tränat sina lärjungar, och förberett sig själv för det enorma arbetet som väntar Honom. Han har klargjort att den här gången, ska Han själv komma.11
Således är Maitreyas ”Mästare Jesus” inte beskriven som Herre och Kristus. Istället beskrivs han som en ”Mästare” och bara ”Mästare”. Maitreya säger att det är han själv som är Herre och Kristus. Creme förklarar att ”Mästare Jesus” kommer att betjäna ”Herren” och ”Kristus” Maitreya genom att tillträda St. Petrus tron i Rom medans han reformerar och transformerar den kristna församlingen ”att ge korrekt gensvar” på Maitreya. Så denne ”Mästare Jesus” - som avslöjas av Bibeln vara ”en annan Jesus” (2 Korinterbrevet 11:4) – kommer utses till ”Mästaren” med ansvar för den nya reformationen av den kristna församlingen. Benjamin Creme skriver:
Mästare Jesus ska reformera den kristna församlingen.12
Han är den av Mästarna som inom kort återvänder för det yttre arbetet i världen, överta St. Petrus tron i Rom. Han kommer söka ombilda och förändra den kristna församlingen, till den grad att de är tillräckligt flexibla att ge korrekt gensvar på den nya verkligheten som kommer skapas av Kristus och Mästarna.13
Det bör noteras att Eugene Petersons parafras av Bibeln, The Message, ofta utesluter orden ”Herre” och ”Kristus” i samband med namnet Jesus och titel för att ersätta dem med ordet ”Mästare.” Således blir Herren Jesus Kristus i många verser i The Message enbart ”Mästaren Jesus”. Detta spelar uppenbarligen en falsk Kristus som t.ex. Maitreya i händerna, som kommer försöka övertyga världen – och kristna som lever vid den tiden – att Jesus inte är Kristus utan helt enkelt ”Mästare Jesus” som är en lärjunge till ”Kristus” Maitreya. Emellertid när den sanne Jesu lärjungar och följare kallade Honom ”Mästare” var det alltid underförstått att Han var deras ”Herre” och ”Kristus”. I till exempel King James när Jesus tilltalades som ”Mästare” blev Han aldrig – inte en enda gång – titulerad som ”Mästare Jesus”. Ändå upprepas och används termen ”Mästare Jesus” i The Message av Eugene Peterson samtidigt som han använder orden ”Herre” och ”Kristus” som är Jesu sanna titlar. Till exempel i King James version av Uppenbarelseboken 22:20-21 läser vi:
Amen. Ja, kom, Herre Jesus! Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Amen.
Men parafrasen The Message framställer det så här:
Ja! kom, Mästare Jesus! Mästare Jesu nåd vare med er alla. Åh, Ja! (Min översättning)
I en ny världsreligion, där korrekt översatta biblar troligtvis kommer kriminaliseras som ”hat-litteratur”, kommer de enormt komprometterade ”översättningarna” som t.ex. The Message vara de Biblar som används av den falska Kristus och hans förvandlade och ombildade ”Kristna” församling. I EugenePetersons ”The Message´s” blandade budskap, pekade jag på hur Petersons Message har et antal överlappande ockulta/New Age referenser som spelar rakt in i händerna på den kommande falska Kristus – vem det nu än är – och hans tilltänkta Nya Världsreligion.14

Maitreya: En falsk Kristus Med Mål och Mening

Bevara mig, HERRE, för de ogudaktigas händer, skydda mig för våldsmän, som tänker ut planer för att få mig på fall. Ps. 140:5
På samma gång är det värt att nämna att ett antal av Maitreyas koncept och läror också överlappar några av terminologin och lärorna från Sadlebacks pastor Rick Warren – termer som Syfte, Ny Reformation, Guds Dröm, Gudi” allting, Mästare Jesus, och Fredsplan bland annat. Faktiskt, de överlappande områden håller redan på att sudda ut viktiga skillnader mellan biblisk kristendom och den mycket invasiva läran från New Age/New Spirituality. Egendomligt nog, istället för att varna för falska Kristus-gestalter som t.ex. Maitreya, liknar Rick Warrens språk mycket Maitreyas. Det mest uppenbara exemplet är att både Maitreya och Rick Warren grundar sin lära på det grundläggande ordet ”mål/mening/syfte” (purpose). Långt innan Rick Warrens mega bästsäljande böcker Församling med Mål och Mening och Leva med mål och Mening, introducerade Maitreya vikten av mål och ett måldrivet liv. Maitreya förklarar:
Jag behöver alla dem som längtar att tjäna, som önskar fullföra meningen (purpose) med sitt liv.15
Mina vänner, ta min hand och låt oss tillsammans gå den Stigen och känna meningen med livet, känna välsignelsen av kärleken, känna Guds syfte (purpose).16
Jag är ditt Syfte.17
Vi är tillsammans, du och jag, för samma syfte.18
Jag ska lägga fram hela Guds syfte för dig.19
Håll fast vid Mitt Syfte, vilket är att ta människan till Gud.20
Mitt Syfte uppenbaras.21
Mitt Syfte håller på att uppfyllas.22
Syfte/Mål och Mening är tydligen kärnan i allt Maitreya ämnar göra. Baksidan av hans kanaliserade bok Budskap från Maitreya ges den föreslagna ”Stora Invokationen” som påkallar Kristi återkomst. Denne ”Stora Invokationen” deklareras i många församlingar runtom i världen. ”Den Stora Invokationen” - som först gavs genom New Age matriarken Alice A. Bailey i 1945 – sa Benjamin Creme var inspirerad av Maitreya själv.23 ”Den stora Invokationen” centreras kring orden ”purpose” (syfte, mål, mening) medan den kallar på Kristi återkomst och genomförandet av hans New Age ”plan” för världen. Själva kärnan i denna New Age invokationen hittas i en viktig rad på bokens baksida som åkallar mening att ”guida” - att föra – våra liv:
Från centrum där Guds vilja är känd Låt ändamålet styra människornas futtiga vilja - Det syfte som Mästarna känner och tjänar.
Något anmärkningsvärt hände medan jag skrev det här häftet, en syd-afrikansk pastor e-postade mig sin nya bok som var fullständigt överlåten att avslöja parallellerna mellan Leva med Mål och Mening och ”Den Stora Invokationen.”24 Med titeln Ultimat Bedrägeri, bekräftade författarens efterforskning och tillfogade ytterligare inblandning av New Age som jag hade märkt när jag först läste Leva med Mål och Mening. Min bok från 2004 Bedragen med ett Syfte: New Age-inblandningen i Församling med Mål och Mening, dokumenterade mina fynd och hade även ett helt kapitel om Maitreya med titeln: ”Falsk Kristus med ett syfte.” Det kapitlet beskriver några av parallellerna mellan Rick Warrens bok Leva med mål och mening och New Age och Maitreya. Och nu fanns det en syd-afrikansk pastor som lyfte fram New Age-parallellerna mellan Rick Warrens Leva med Mål och Mening och ”Den stora Invokationen,” som påstås vara inspirerat av Maitreya.

Maitreya verkar ha ett fyrfaldigt syfte och funktion: 1) Att etablera New Age/New World Religion genom att hjälpa mänskligheten att förstå och uppleva sin ”Oneness/Enhet” med Gud och med andra; 2) Ge fred till världen genom sitt återinträde och återkomst; 3) Introducera och hjälpa främja en radikal progressiv ekonomi, miljöbetingad, politisk, andlig och humanitärt projekt runt om i världen; och 4) Slutgiltigt föra fram hela mänskligheten inför ”Fadern,” Sanat Kumara – som ”Gud” - som beskrivs vara ”Herre över världen.”25

Bibeln varnar oss för Satan - ”Denna världens gud” - som förblindar de otroendes sinnen (2 Korintierbrevet 4:4). Maitreya hånar öppet den bibliska versen när han refererar till Sanat Kumara som ”Världens Gud”. Sanat är egentligen ett anagram för Satan, gömt helt öppet. Vare sig Maitreya är Antikrist, en prototyp för Antikrist eller bara ännu en falsk New Age-Kristus, behöver församlingen definitivt hålla ett öga på honom och hans New Age organisation, Share International.

Immanens: den Ockulta ”Gud” inom

Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände alla. Och han behövde inte höra någon vittna om människan, för han visste vad som var i människan. Joh. 2:24-25
För flera år sedan, efter att ha läst Rick Warrens bok Leva med Mål och Mening fann jag mig själv se på Maitreya med helt nya ögon. Det var något mycket oroväckande likt med Maitreyas och Rick Warrens immanenta, gud-iallting-lära. På sidan 88 i Budskap från Kristus Maitreya, konstaterar Maitreya:
Mina vänner, Gud är närmare dig än du kan föreställa dig. Gud är dig själv. Gud är inom dig och runtomkring dig.
På sidan 88 i Leva med Mål och Mening säger Rick Warren egentligen samma sak. Han skriver:
Eftersom Gud är med dig hela tiden, finns ingen plats närmare Gud än den plats där du är just nu. Bibeln säger: "Han regerar allt och är överallt och är i allt."
Jag lade märke till hur Rick Warren och Maitreya båda presenterade samma grundläggande New Age gud-i-allting-lära om immanens.
På sidan 88 i Återkomsten av Kristus och Visdomsmästarna beskriver Benjamin Creme Maitreyas Nya Världsreligion. Creme skriver:
Men så småningom kommer en ny världsreligion att invigas, som kommer att bli en sammansmältning och syntes av Österns och Västvärldens förhållningssätt. Kristus kommer att samla, inte bara kristendomen och buddhismen, utan begreppet Översinnlig Gud - utanför hans skapelse - och även Guds koncept som är inneboende i hela skapelsen - i människan och hela skapelsen.
Genom att framhäva orden ”ny”, ”grundläggande” och ”immanent” beskriver den kända ockulta läraren och New Age matriarken Alice Bailey hur den ”grundläggande sanningen” i den nya världsreligionen kommer baseras på den samma ”immanent” New Age läran:
. . . en ny inriktning mot gudomligheten och till accepterande av Guds Transcendent/Översinnlighet och Guds Immanent/Inneboende i alla former av liv.
Dessa är de grundläggande sanningarna som framtida världsreligioner vilar på.26
Samma grundläggande ”immanenta” aspekt av Gud som är så viktig för Maitreya, Alice Bailey, New Age/New Spirituality, och den Nya Världsreligionen, är också viktig för Rick Warren. Immanens lärs ut som en av Fundamentala kurserna vid hans församling i Sadleback. Genom att imitera Baileys användning av orden ”immanens”, ”Grundläggande Sanningar”, och ”Ny”, i Fundamentens Användarguide: 11 Kärnsanning att Bygga Ditt Liv på, under rubriken ”Ett Nytt Ord” repeteras Rick Warrens undervisning om immanens – att Gud är ”i” allting. Den säger:
Det faktum att Gud står över och bakom sin skapelse betyder inte att han står på utsidan av sin skapelse. Han är både transcendent (över och genom sin skapelse) och immanent (inom och genom sin skapelse).27 (Parenteserna tillhör originaltexten)
New Age-aspekt om ”immanens” om Gud dyker också upp i Eugene Petersons Message – vilken råkar vara Rick Warrens mest citerade Bibel översättning i Leva med Mål och Mening. Denna tanke på att Gud är ”i” allting och ”Ett” med sin skapelse återfinns i Petersons skruvade parafras av Herrens bön. Istället för att skriva det sedvanliga ”på jorden som i himlen”, infogade Peterson en flera tusen år gammal ockult/New Age maxim (levnadsregel) ”som ovan så nedan” - en ockult term som jag kände igen från min tid i New Age-rörelsen. Utgivarna av The New Age Journal beskriver den inneboende New Age betydelsen av termen ”som ovan så nedan” i deras bok Som ovan, Så Nedan:
För tusentals år sedan i det antika Egypten proklamerade den stora mäster-alkemisten Hermes Trismegistus, som anses vara samtida med den hebreiska profeten Abraham, denna grundläggande sanning om universum: "Som ovan, så nedan: Som nedan, så ovan." innebär att den transcendenta guden bortom det fysiska universum och den immanenta guden inom oss är ett.28
Detta New Age maxim ”som ovan, så nedan” som Peterson stoppat in i sin översättning av Herrens bön, återfinns också i sin ockulta härledande form - ”som ovan, så nedan” - i hans översättning av Kolosserbrevet 1:16. Och denna härledande frasen från The Message som Rick Warren använder i början av kapitel ett för att åberopa mening och initiera sina läsare in det Mål och Menings-drivna Livet.

I Bli Stilla och Besinna Att Du Inte är Gud! - Gud är Inte ”i” Alla och Allt,29 dokumenterar jag hur Rick Warren, Eugene Peterson och många andra kristna ledare alla lär ut samma immanenta ”som ovan, så nedan”/New Age-aspekten av Gud ”i” alla och allting. Faktiskt så innehåller fyra av de mest populära ”Kristna” böckerna genom de senaste tre årtiondena – The Message, Leva med Mål och Mening, Jesus Kallar på Dig, och Ödeshuset, denna immanenta Gud-i-allting New Age läran.30

Maitreya: Inget att Skratta Åt

Ve er som skrattar nu, för ni ska sörja och gråta. Luk. 6:25
I Återkomsten av Kristus och Visdomsmästarna beskriver Benjamin Creme hur Maitreyas ”Tillkännagivandets Dag” - hans påstådda ”återinträdande” och ”återkomst” som ”Kristus” - kommer firas runtom i världen lik en andra Pingst:
En nära förestående dag kommer män och kvinnor överallt i världen samlas runt sin radio och tv-apparat för att höra och se Kristus: för att se Hans ansikte, och höra Hans ord som sjunker in i deras sinnen – på deras eget språk. På så vis kommer de veta att Han sannerligen är Kristus, Världsläraren; och på så vis upprepas också, men nu på världsbasis, händelserna vid Pingsten; och genom att hylla denna händelse kommer Pingsten bli en viktig högtid för den Nya Världsreligionen.31
Genom att behandla frågan kring Maitreyas förmåga att övertyga skeptiska kristna att han är ”Kristus” och inte Antikrist, beskriver Creme hur Maitreya har varit verksam i bakgrunden med kristna under flera år, ”för att mjuka upp dem.”32 Han meddelar också att på ”Tillkännagivandets Dag”, kommer en ”omfattande Pingst-upplevelse” som torde övertyga ”även fundamentalisten” att Maitreya är ”Kristus.” Creme skriver:
Fundamentalisten är så klart rädd att Maitreya är ”Antikrist”, en vanföreställning jag har bemött många gånger, här och på andra ställen. På Tillkännagivandets Dag intygar jag att alla – även fundamentalisten – kommer förstå det genom ett överskuggande av hela mänsklighetens sinnen – en pingst för alla – att Maitreya är Kristus.33
I en artikel från 1994 med rubriken ”Heligt Skratt eller en Kraftig Villfarelse”34 uttryckte jag en djup oro kring ”heligt skratt” rörelsen som helt plötsligt bröt ut vid Toronto Vineyard församlingen i Kanada. Rörelsen var inspirerad av den sydafrikanska predikanten Rodney Howard-Browne som beskrevs av flera av hans följare som ”den Helige Andes Bartender.” Toronto-väckelsen – som den blev kallad – fördes vidare till ett oräkneligt antal andra församlingar runt om i världen. Församlingar som deltog i den rörelsen fann sig själv utbryta i okontrollerbara konvulsioner av skratt medan de oftast föll i marken – ibland skällande som hundar, rytande som lejon, och även grymtande som grisar. Otroligt nog, detta ”heligt skratt” fenomenet beskrevs i många församlingskretsar som en ”stor rörelse från Gud” och ett tecken på en ”stor väckelse.” Det presenterades positivt i Charisma Magazine, på Trinity Broadcast Network (TBN), på 700 Club, och av ett oräkneligt antal pastorer, församlingar och kristna ledare. Detta märkliga beteende beskrevs euforiskt av deltagarna som ”Herrens glädje” och att ”vara full i anden.” Helt övertygade om att ”heligt skratt” var en del av en stor ”väckelse” från Gud, tänkte de flesta entusiasterna aldrig på att söka i Skrifterna (Apg. 17:11), att be ock söka Guds vilja angående ifall heligt skratt var legitimt (Jakob 1:5), eller att ”pröva [testa] andarna” för att se om heligt skratt verkligen kom från Gud (1 Joh. 4:1). Istället hade rörelsen en följa-med-strömmen attityd, och ville inte ifrågasätta ”vad Gud skulle göra.”

I min artikel från 1994 om heligt skratt, nämnde jag hur den nu avlidne New Age ledaren Barbara Max Hubbard, som påstod sig vara i kontakt med ”Kristus”, hade skrivit om en framtida ”Planetarisk Pingst” där mänskligheten kollektiv skulle uppleva vad som beskrevs för henne som ”kraftens glädje.” Denne ”Kristus”, bedrägligt syftande på Joels bok, berättade för Hubbard att ett Planetariskt Leende skulle lysa upp mänsklighetens ansikte allt eftersom ”kraftens glädje”åstadkom en universell upplevelse av ”okontrollerbar glädje.” Hon skrev:
Det Planetariska Leendet är ett annat namn för Planetarisk Pingst. När tillräckligt många av oss delar en gemensam tanke på vår oneness med Gud, kommer ande bli utgjuten över allt det kött som är uppmärksam.35
En okontrollerbar glädje kommer porla genom hela Jordens tänkande lager... Från insidan, alla känsliga personer kommer känna kraftens glädje, genomströmma hela deras varelse med kärlek och behag.36
Det verkar ganska uppenbart att denna New Age ”Pingst-upplevelse för alla”, denna ”överskuggning av mänsklighetens sinnen” med ”kraftens glädje” som framkallar känslor av ”okontrollerbar glädje” och ett ”Planetariskt Leende”, låter mycket likt fenomenet ”Heligt Skratt.” Således uppkommer nödvändigtvis frågan – Är heligt skratt en del av New Age plan för att ”mjuka upp,” bedra, och föra vilse intet ont anande kristna? Är dagens helig skratt ”väckelser” helt enkelt en repetition inför en framtida Planetarisk Pingst som kommer ledsaga Antikrist? Kanske svaret kommer direkt från den ”Jesus” som kanaliserade New Age ”Bibeln” - En Kurs i Mirakler. Genom att motbevisa den sanne Jesus Kristus nyktra och profetiska varningar om ändens tid, så konstaterar denne New Age ”Jesus” att ”världen kommer avslutas med ett skratt.”37

Separation kontra Oneness

HERREN sade: "Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. 1 Mos. 11:6
I New Age litteraturen är New Age ”Kristus” allt annat än kärleksfull, accepterande, och tolerant mot dem som opponerar sig mot hans anspråk på att vara Kristus. Han utropar att ”separerade” och ”själv-centrerade” personer som inte tror på sin egen gudomlighet måste överlämnas till en ”urvals process” och i slutligen avlägsnas från planeten:
Erkännandet av Gud är ett erkännandet av dig själv. Det finns inget som skiljer Gud och Hans skapelse.38
Den fundamentala ogiltigförklaringen är själv-centreringen, eller illusionen att du är separerad från Gud. Jag ”strider” mot själv-centreringen.39
På den sam-skapande nivån av evolutionen, är en själv-centrerad själ likt en dödlig cancercell i en kropp: dödlig för sig själv och för helheten.40
Kirurgen vågar inte lämna kvar cancer i kroppen när han stänger såret efter en ömtålig operation. Vi vågar inte lämna någon själv-centrering på Jorden efter urvals-processen.41
I överensstämmelse med undervisningen från New Age-Kristus kanaliserat genom andra, utfärdar Maitreya denna knivskarpa varningen till människor som håller fast vid att de är ”separata” genom att förkasta hans ”plan” att se sig själv som ”Ett” med Gud och hela skapelsen. Genom att använda ord som ”mening/mål/syfte” och ”måldriven”, utropar Maitreya sitt ”mål”, att dessa som insisterar på att förbli separata ”ska drivas ut ur världen”:
Illgärningen av Separation ska drivas ut ur världen. Jag bekräftar detta som mitt Mål.42
Allt som hindrar manifestationen av människans gudomlighet måste drivas från vår planet.43
Jesus har varnat att denna extrema förföljelse skulle komma:
Då ska de utlämna er till att plågas och döda er, och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Matt. 24:9
Detta har jag sagt till er, för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer, när var och en som dödar er ska tro att de utför en tjänst åt Gud. Joh. 16:1-2

Urskilja Falska Kristusar

Gör allt du kan [KJV: studera] för att kunna träda fram inför Gud som en som består provet, som en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. 2 Tim. 2:15
Med tanke på Maitreyas påstådda närvaro på Jorden så vet vi redan att han är en falsk Kristus därför att Bibeln lär att den sanne Kristus kommer återkomma från himlen ovan – inte från Jorden under. Vi  har uttryckligen fått höra att Han kommer komma i skyn för att allas ögon ska se Honom:
Men vi har vårt medborgarskap i himlarna, varifrån vi även väntar Frälsaren, Herren Jesus Kristus. Fil. 3:20
Se, han kommer med skyarna och varje öga ska se honom. Upp. 1:7
Den sanne Kristus – Jesus Kristus – varnar oss att vara på vår vakt mot alla falska Kristusar som uppstår från sin jordiska boning för att utropa sin närvaro i världen och i människornas hjärtan:
Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern, till ära. Fil. 2:9-11
Bibeln varnar oss för att vara okunniga om Satans planer. Det står att det är en skam att vi ska behöva tala om bedrägliga falska kristusar likt Maitreya, men vi måste avslöja dem och föra fram dem i ljuset. Vi måste högljutt varna.
… för att vi inte ska bli bedragna av Satan, för hans planer är vi inte okunniga om. 2 Kor. 2:11
Men allt detta blir uppenbarat när det avslöjas av ljuset, för allt det som blivit uppenbarat är ljus. Ef. 5:13
Så därför, om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid? 1 Kor. 14:8

Jubla och Vaka

För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. Att skriva till er samma sak är för mig inte något besvär, och för er är det en trygghet. Fil. 3:1
Se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för sönderskärelsen. Fil. 3:2
I Filipperbrevet 3:1 säger aposteln Paulus till oss att glädja oss i Herren. Likafullt varnar han oss i nästa vers, att ”se upp för hundarna” och ”onda arbetare.” Gläd er och se upp är en påminnelse att medan vi ska glädja oss måste vi också vara vaksamma – att vaka och vara nyktra. Vi ska inte låta oss bedras av falska profeter och falska New Age-Kristusar likt Maitreya (Luk. 21:8). Vi ska kämpa allvarligt för tron (Jud. 1:3), kämpa den goda kampen (1 Tim. 6:1), och jaga mot den högre kallelsen från vår enda sanna Herre och Frälsare Jesus Kristus:
Jag jagar mot målet, för segerlönen, enligt Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus. Fil. 3:14
… och vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet. Han som gav sig själv för oss, för att han skulle friköpa oss från orättfärdighet och rena åt sig ett egendomsfolk, uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Tit. 2:13-14
Och tecken ska ske i solen och i månen och i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människorna ska då ge upp andan av skräck och väntan på det som ska komma över världen. För himlarna krafter ska skakas. Och då ska de få se Människosonen komma i en molnsky med makt och stor härlighet. Men när detta börjar ske, res er upp och lyft upp era huvuden, för då närmar sig er befrielse. Luk. 21:25-28
För att beställa kopior av MAYTREYA: Vad vi kan lära oss av den falska New Age-Kristus klicka här.


Slutnoter:
1. April 25, 1982: New York Times and many other major newspapers around the world.
2. Wayne S. Peterson, Extraordinary Times, Extraordinary Beings: Experiences of an American Diplomat with Maitreya and the Masters of Wisdom (Henderson, NV: Emergence Press, 2001), p. 35.
3. Benjamin Creme, Maitreya’s Mission, Volume Two (Los Angeles, CA: Share International Foundation, 1993), p. 15.
4. Ibid., p. 100.
5. Wayne S. Peterson interviewed on Bridging Heaven & Earth, a weekly talk show broadcast on Cox Communications’ public access channel 17 in Santa Barbara, California on November 9, 2001, Videocassette (http://www.HeaventoEarth.com).
7. Wikipedia: Buccus, Imraan (23 March 2011). “World Class Intellectual Engagement” The Mercury.
8. Messages from Maitreya the Christ: One Hundred Forty Messages (Los Angeles, CA: Share International Foundation, 1989, 1992), p. 6.
9. Ibid., p. 248.
10. Ibid., p. 62.
11. Benjamin Creme, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom (London, England: The Tara Press, 1980), p. 30.
12. Ibid., p. 85.
13. Ibid., p. 46.
14. Warren B. Smith, Eugene Peterson’s Mixed Message: Subversive Bible for a New Age (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2019, online at: https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=29709).
15. Messages from Maitreya the Christ, op. cit., p. 159.
16. Ibid., p. 266.
17. Ibid., p. 123.
18. Ibid., p. 206.
19. Ibid., p. 183.
20. Ibid., p. 192.
21. Ibid., p. 153.
22. Ibid., p. 56.
23. Benjamin Creme, Maitreya’s Mission, Volume Two, op. cit., p. 717.
24. Keyworth Ngosa, Ultimate Deception: The Purpose Driven Life is the Satanic Great Invocation(Johannesburg, South Africa: Full Armour Ministries, 2019).
25. Benjamin Creme, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom, op. cit., p. 135.
26. Alice A. Bailey, The Reappearance of the Christ (New York, NY: Lucis Publishing Company,1948), p. 150.
27. Tom Holladay and Kay Warren, Foundations Participant’s Guide: 11 Core Truths To Build Your Life On (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2003), p. 46.
28. Ronald S. Miller and the Editors of New Age Journal, As Above, So Below: Paths to Spiritual Renewal in Daily Life (Los Angeles, CA: Jeremy P. Tarcher, Inc., 1992), p. xi.
29. Warren B. Smith, Be Still And Know That You Are Not God: God Is Not “In” Everyone And Everything(Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2015, online at: https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=17572).
30. Eugene Peterson, The Message (Colorado Springs: Nav Press, 1993), Ephesians 4:6; Rick Warren, The Purpose-Driven Life (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2002), p. 88; Sarah Young, Jesus Calling (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2004), p. 199; William P. Young, The Shack (Newbury Park, CA: Windblown Media, 2007), p. 112.
31. Benjamin Creme, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom, op. cit., p. 37.
33. Benjamin Creme, Maitreya’s Mission, Volume Two, op. cit., p. 250.
34. Warren Smith, “Holy Laughter or Strong Delusion?” SCP Newsletter, Volume 19:2, Fall 1994; Warren Smith, False Revival Coming: Holy Laughter or Strong Delusion? (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2015, online at: https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=16760).
35. Barbara Marx Hubbard, Teachings From the Inner Christ: for Founders of a New Order of the Future (A Work in Progress): A Complement to The Book of Co- Creation (Greenbrae, CA: Foundation For Conscious Evolution, 1994), p. 79.
36. Barbara Marx Hubbard, The Revelation: A Message of Hope for the New Millennium (Novato, CA: Nataraj Publishing, 1995), p. 243.
37. A Course in Miracles: Combined Volume (Glen Ellen, CA: Foundation for Inner Peace, 1975) (Text), p. 36.
38. Ibid., (Text) , p. 147.
39. Barbara Marx Hubbard, The Revelation, op. cit., p. 233.
40. Ibid., p. 255.
41. Ibid., p. 240.
42. Messages from Maitreya the Christ, op. cit., p. 189.
43. Ibid., p. 248.
För att beställa kopior av MAYTREYA: Vad vi kan lära oss av den falska New Age-Kristus klickahär.
Skriven av Warren B. Smith från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd.

Share:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade