Dave Hunt sa i en debatt med Joseph Pipa så här angående kalvinismen:

Video följer längst ned.

Citat:
Kalvin skrev: ”Gud kan bara älska den Han rättfärdiggjort. Det betyder Hans utvalda.” Han hänvisade till de icke-utvalda som ”det var Guds glädje att fördöma till fördärvet, och vilka Han är glad att exkludera från sin frälsning.”

James White, en känd kalvinist skrev: ”Varför reses en människa upp till liv och en annan till fördärvet? Det är i enlighet med Guds goda intentioner av Guds vilja. Därför är det Guds godhet som gör att Han frälser så få, och fördömer så många.”

Kalvinismen gör Gud till syndens upphovsman.

A. W. Pink i Guds suveränitet skriver: Gud förutbestämmer allting, påbörjar allting.

R. C. Sproul skriver i Allsmäktig Överallt: Det är Guds vilja allt som sker. Gud önskade att människan skulle falla i synd. Gud skapade synden.

E. H. Palmer skriver i Kalvinismens fem punkter : Allting sker därför att Gud förutbestämt dem. Varje onda tanke, ord och gärning genom hela historien, skrivfel, ja även synden. Gud förutbestämde synden och människan bär skulden.

Skriften säger att synd är uppror mot Gud. Därför kan det omöjligen vara Guds vilja. Kalvinismen säger: Från den äldste evigheten utropade Gud att människans tankar och vilja ska röra sig i exakt den kurs som Han har förutbestämt – Guds vilja. Det är på denna extrema syn på suveränitet, vilket förnekar människan kraften till en fri vilja, som kalvinismen bygger.

Zane Hodgers skriver: Om det är en punkt som fem-punkts kalvinister håller fast med stor styrka så är det tron på att Gud inte kan vara suverän om det finns någon som helst grad av fri vilja. Om den här fantasin om en fri vilja tas emot var är då Guds allmakt? 

Faktum är att fri vilja inte utmanar Guds suveränitet. Att människan bryter mot Guds tio budord tar inte bort Guds suveränitet. Genom att människan är oförmögen att älska Gud blir människan bara en marionettdocka. Han är förutbestämt att göra det han gör. Och kalvinismens extrema syn på suveränitet MÅSTE göra Gud till syndens upphovsman, för annars skulle människan i sin syndiga tillstånd handla tvärtemot Guds vilja. Och det kan vi inte tillåta.

Men många skriftställen gör klart för oss att Guds vilja inte alltid görs. 
 • Moses påminner Israel: ni [var] upproriska mot befallningen från HERREN (5 Mos. 9:23). 
 • Gud själv sörjer: Barn har jag fött upp och fostrat, men de har gjort uppror mot mig (Jes. 1:2). 
 • Om Israel säger Gud: Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets goda. Men om ni vägrar och är motsträviga, skall ni förtäras av svärd (Jes. 1:19-20) 
 • Uppenbarligen hade de en vilja. Välj i dag vem ni vill tjäna (Jos. 24:15)
 • Bönen som Kristus lärde sina lärjungar: Komme ditt rike. Ske din vilja visar att Guds vilja för närvarande inte görs. 
Världen är i uppror.

Till och med Augustinus som Kalvin hämtade så mycket från, sa: Jag förstod lika tydligt som att jag levde, att jag hade en vilja, och jag förstod att där fanns orsaken till min synd.

Den här extrema synen på den fria vilja är roten till alla andra felaktiga läror inom kalvinismen.

Citat slut.
Hela debatten finns här!

Share:

Paulus och Matlagar, Helgdagar och Broderskärleken

Av Jon-Are Pedersen

I en FB-Grupp gjordes ett inlägg som tog upp Jes. 66:17 "De som låter sig invigas och renas till gudstjänst i trädgårdar, anförda av en som står där i mitten, de som äter svinkött och andra styggelser, ja, också möss, de skall alla förgås, säger HERREN." och utifrån det skrevs följande argument: 
Så ska de som äter svinkött och annan styggelse förgås när Herren kommer åter. Till styggelse räknas förutom svinkött också räkor, kräftor, hundar, katter, möss och mycket annat. Vi har i Tredje Moseboken kapitel 11 att läsa vad Guds ord säger om vad som är rent och orent.


Hermeneutik - Tolkning, Förklaring, Utläggning av Skrifterna!
Om vi tar en vers från GT och bygger en lära på den, bryter vi mot grundregeln inom hermeneutik som säger ”Vi bygger vår starkaste, mest fundamentala doktriner på Nya Testamentets läror (didaktiska).


Därför att Nya Testamentet uppenbarar vad som var vagt, eller fördolt eller hemligt i Gamla Testamentet. Börjar vi bygga en lära utifrån en solid dogmatisk grund, alltså en tydlig, klar undervisning i NT, kan vi börja tolka GT.

Det finns ett engelskt talesätt som beskriver detta: The New is in the Old concealed, and the Old is in the New revealed.
Hebr. 1:1-2 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. I dessa sista dagar har han talat till oss genom Sonen, som han har satt till arvinge över allt. Genom honom har han också skapat universum.
Bibeln är en sammansatt bok som uppenbarar Gud, Hans personlighet och tankar och människans synd, ondska och upprättelse. Det är en bok som gradvist uppenbarar vem Gud är, ända fram till Jesus Kristus kom, han som är Guds härlighets återsken och hans väsens avbild och bär allt med sitt mäktiga ord... Hebr. 1:3, och därför är det Jesu och apostlarnas ord vi måste ha till grund för ALL tolkning av GT.

Om du vill förstå vad t.ex sabbaten, eller vad ”oren mat” verkligen betyder för oss, måste du först gå till evangelierna och Jesu ord, och sen läsa vad apostlarna har att säga om detta. Börja aldrig med Gamla Testamentets utläggningar, och viktigast av allt: Bygg inte läror på GT:s undervisning OM inte den har en tydlig förklaring i NT.

Mat, Helgdagar och Broderskärlek!

Paulus har skrivit ett helt kapitel angående mat och helgdagar etc. och han pressar inte på någon matregel eller förbud för nån särskilt maträtt.
Rom. 14:1-3 ”Den som är svag i tron ska ni ta emot, men INTE till tvivelaktiga diskussioner. För den ene tror att han kan ÄTA ALLT, men den som är svag äter grönsaker (det är Paulus som kallar personen för svag, inte jag). Den som äter ska inte förakta den som inte äter, och den som inte äter ska inte döma den som äter (det är här skon verkar klämma). För Gud har ju tagit emot honom.”
Går vi några verser fram, till vers 6: ”Den som äter, han äter för Herren, för han tackar Gud. och den som inte äter, han gör det för Herren, och tackar Gud.

Paulus pratar fortfarande om den som äter och inte äter kött när vi kommer till vers 10 ”Men varför dömer du din broder? Eller varför föraktar du då din broder? För vi ska alla stå inför Kristi domstol.” och vidare i vers 12 ”Alltså ska då var och en av oss göra räkenskap för sig själv inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra (på tal om maten). Besluta er i stället för att inte lägga något hinder i vägen eller något som kan orsaka att din broder faller.”

Det kan faktiskt ske i vårt umgänge med andra, om vi inte intar en mer ödmjuk hållning till mat och vad som får ätas. Paulus fortsätter: ”Jag VET och HAR ÖVERTYGATS genom Herren Jesus, att INGENTING ÄR ORENT I SIG SJÄLVT (han talar fortfarande om mat), men DEN SOM ANSER NÅGOT VARA ORENT, FÖR HONOM ÄR DET ORENT.

Se hur Paulus har omsorg om församlingen! ”Men om du gör din broder bedrövad på grund av din mat, så LEVER DU INTE LÄNGRE I KÄRLEKEN. FÖRDÄRVA INTE MED DIN MAT DEN SOM Kristus har dött för.”

Det här är en viktig punkt i Paulus undervisning om mat: ”För Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande. FÖR DEN SOM TJÄNAR Kristus i detta behagar Gud och håller provet inför människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och det som leder till uppbyggelse av varandra.

Fördärva INTE Guds verk för MATENS skull. ALLTING är visserligen rent, men till SKADA för den människa som äter med dåligt samvete.

Så varför tror ni Paulus undervisar så starkt om hur vi ska förhålla oss till varandra? För som han säger i vers 15 ”Om du gör din broder bedrövad på grund av din mat, så lever du inte längre i kärleken.

Och det vill vi väl göra?

Share:

Bob Kirkland - Kalvinism: Ändra Betydelsen av Ord för att Främja en Teori


av Bob Kirkland

Översatt av Jon-Are Pedersen
Skriven av Bob Kirkland från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd. 

Bild: John Kalvin – Målning från Bibliotheque Publique et Universitaire, Genève, Schweiz utan någon copyright; nu allmängods.2018 publicerade Lighthouse Trails Bob Kirklands bok Kalvinism: Ingen Vågar Kalla det Villolära. Under senare år har har redaktörerna vid Lighthouse Trails oro och förskräckelse växt alltmer när de sett hur kalvinismen har och fortsätter att infiltrera kristna församlingar, ministries och colleges. Om du inte förstår vad kalvinismen egentligen undervisar, vore det klokt att ta reda på det, då det förr eller senare kommer påverka din familj, och resultatet kan bli förödande, särskilt för de yngre medlemmarna i din familj.

Några tänker automatiskt att huvudpremissen med kalvinismen är tron på evig säkerhet, och om du inte är Kalvinist, så får du inte tro på evig säkerhet för den troende (eller på frälsning enbart genom Guds nåd och inte någon människas merit). Det är INTE vad kalvinismen verkligen handlar om. Faktum är, som Kirkland visade i sin bok, så ger kalvinismen ingen säkerhet kring frälsningen alls, och att den faktiskt förminskar och förnedrar Guds nåd.

Några kanske också tänker att om du inte är Kalvinist så måste du vara vad som kallas ”Arminianist”. Faktum är att det finns många kristna (däribland befinner vi oss) som varken är Kalvinist eller arminian. *Se anteckningen nedan.

Var snäll och ta inte för lätt på detta. Någon gång framöver tror vi att Kalvinisternas ledare och lärare (särskilt de nyare som kommer framstå) kommer ge efter för det stora avfallet och kommer dra med sig sina följare.

Nedan följer kapitel 3 av Bob Kirklands bok Kalvinism: Ingen Vågar Kalla det Villolära.

Kalvinism: Ändra Betydelsen av Ord för att Främja en Teori 
Av Bob Kirkland

Enda sättet för Kalvinisterna att hämta stöd för sin teori i Bibeln är genom att ändra betydelsen av Bibelns ord eller att ta dem ur sin kontext. När en Kalvinist undervisar angåendeDen som vill,” menas det den som ”Gud vill.” Kalvinisten Arthur (A. W.) Pink (1886-1952), som ”gav nytändning och ett förnyat intresse för Kalvinismens framställning,”1 skrev, ”Faktum är, Guds kärlek är en sanning för enbart de heliga.”2 Han sa:
”Världen” i Joh. 3:14 måste i den slutgiltiga analysen, hänvisa till Guds folks värld. 3
När en kalvinist talar om Guds ”suveränitet”, så har han sin egen definition av ordet suveränitet (som han har för ordet fördärv). Eastons Illustrated Bible Dictionary säger att Guds suveränitet är ”Hans absoluta rätt att göra allt enligt sin egen goda vilja.”4

Gud, i Sin suveränitet, i Sin absoluta rätt att göra allting enligt Sin goda vilja, har fastställt några lagar för mänskligheten. Till exempel säger Bibeln att , ”om ni inte omvänder er, ska ni alla på samma sätt gå förlorade” (Luk. 13:3). Gud, i Sin suveränitet, har bestämt att syndaren som inte omvänder sig inte kommer vinna evigt liv.

Med tanke på att ordet ”suveränitet” inte finns i Bibeln, och med tanke på att den faktiska betydelsen av ordet, i motsats till Kalvins förvrängda betydelse (som han behövde för att stödja sin teori), ser vi att Gud inte blir mindre suverän därför att Han, enligt Sin egen goda vilja, ger människan en fri vilja som gör honom förmögen att ångra sina synder och ta emot Kristus som sin Frälsare.

Återigen, när A. W. Pink sa att ”världen i Joh. 3:16 måste i den slutgiltiga analysen, hänvisa till Guds folks värld,” gick han vidare och sa, ”Måste vi säga, för det finns ingen alternativ lösning.”5 Ordboken säger att lösning är ”ett gensvar på ett problem.” Joh 3:16 presenterar inget problem med mindre du en kalvinist i behov av en ”lösning” som stöd för din teori. Sättet en kalvinist löser sitt problem är att helt enkelt ändra betydelsen av ord i Bibeln och i ordboken till att betyda vad de behöver den att betyda för att stödja deras ståndpunkt.

Kalvinistiska författare har gjort många uttalanden att Gud har förordnat allt som skulle hända i den här världen, från Adams synd till fördömelsen av miljarder människor i Helvetet. Enda sättet de kan behålla sin teori är genom att ändra orden ”värld” och ”den som” till ”utvalda”. Eftersom kalvinister kan ändra dessa ord i Joh. 3:16, borde det vara helt OK att ändra orden i Joh. 15:18-19 också.
Använder den Kalvinistiska ”Lösningen” i Johannes 15:18-19
Joh. 15:18-19 säger:
Om världen hatar er, så ska ni veta att den har hatat mig före er. Om ni vore av världen, skulle världen älska sitt eget. Men eftersom ni inte är av världen, utan jag har utvalt er ur världen, därför hatar världen er.
Genom att använda den Kalvinistiska ”lösningen” med att ändra ordet ”världen” som de gjort i Joh. 3:16 att betyda utvalda, så måste då Joh. 15:18-19 läsas så här:
Om de utvalda hatar er som är de utvalda, ska ni veta att de utvalda har hatat mig före de utvalda hatade er som är de utvalda. Om ni utvalda vore av de utvalda, skulle de utvalda älska sina egna utvalda. Men eftersom ni inte är av de utvalda, utan jag har utvalt er utvalda ur de utvalda, därför hatar de utvalda er.
Utan tvekan en idiotisk översättning av den versen; likafullt är den inte mer idiotisk än den kalvinistiska tolkningen av Joh. 3:16.

Ordet ”värld” finns över 240 gånger i Bibeln. Några gånger visar det Grekiska ordet självklart olika betydelser; hursomhelst, ordet ”världen” betyder aldrig Kalvins så-kallade utvalda. Aldrig! Den enda orsaken för att förkasta den uppenbara enkla-att-förstå betydelsen av orden ”den som” och ”världen” i Joh. 3:16 är för att stödja Kalvins villolära.
Alla Betyder Alla
Jos. 6:3 säger, ”.... alla stridsdugliga män
Psalm 31:24 säger, ”... alla ni hans fromma
Psalm 31:25 säger, ”... alla ni som hoppas på HERREN!
Psalm 32:11 säger, ”... alla ni rättsinniga!
Psalm 134:1 säger, ”.... alla ni HERRENS tjänare
Lukas 13:27 säger, ”... alla ni arbetare i orättfärdighetens tjänst.”
Romarbrevet 5:12 säger, ”... alla har syndat.”
Galaterbrevet 3:8 säger, ”... alla folk bli välsignade.”
Uppenbarelseboken 19:5 säger, ”... alla hans tjänare och ni som fruktar Honom”
Ingen säger emot att ”alla” betyder ”alla” i Romarbrevet 5:12 när det står, ”... alla har syndat.” Enda orsaken till att ens föreslå att ”alla” betyder någonting annat i Apg. 17:30, när Gud befaller ”alla människor överallt ska omvända sig,” är för att kalvinisterna behöver ändra detta för att komma med en ”lösning” som stödjer deras ståndpunkt.

Lyssna till A. W. Pink tvetydighet när han säger:
Att Gud befaller ”alla människor” att omvända sig är bara för att upprätthålla Sina rättfärdiga anspråk på att vara världens moralisk Härskare.6
Vad Pink här säger är att Gud inte är ärlig när han säger ”alla människor överallt ska omvända sig,” utan bara säger det för att visa hur rättfärdig och moralisk Han är.
Sedan använder Pink Apg. 5:31 för att säga:
Detta skriftställe säger inte att det är Guds önskan att ”ge omvändelse” (Apg. 5:31) till alla människor överallt.7
Låt oss se vad Apg. 5:31 egentligen säger:
Honom har Gud med sin högra hand upphöjt till furste och frälsare, för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse.
I den här versen förklarade Petrus och Johannes för Översteprästen och Stora rådet att Gud har gjort Jesus till furste och Frälsare för att ge omvändelse och förlåtelse för Israels synder. Deras publik var judisk, och därför riktades deras tal till judarna; däremot säger de inte att judarna var de enda som skulle få frälsning och förlåtelse.

Men Pink använder den versen som stöd för sin teori att det inte är Guds önskan eller vilja, att ”ge omvändelse” till alla människor överallt. Genom att ta Apg. 5:31 helt ur sin kontext, Pink kanske inte insåg att genom att använda den här versen för att passa sin egen teologi, sa han faktiskt att bara det judiska folket kunde bli frälsta. Därav kommer alla hednafolk att hamna i Helvetet. Det skulle inkludera Pink själv. Och då det ytterst sett inte finns någon fri vilja för kalvinismen, finns det inget någon kan göra åt det.
Fler verser som använder kalvinismens ”lösning”, att ändra orden
1 Joh. 2:2 som säger, ”Och han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.”
Kalvinistisk Lösning” - Och han är försoningen för de utvaldas synder, och inte bara för de utvalda, utan också för de utvaldas synder.”
Esra 8:22 som säger, ”Vår Guds hand är över alla dem som söker honom, så att det går dem väl, men hans makt och hans vrede är emot alla som överger honom.”
Kalvinistisk Lösning” - ”Vår Guds hand är över alla utvalda som söker honom, så att det går dem väl, även om de inte har någon fri vilja så de kan söka honom, men hans makt och hans vrede är emot alla icke-utvalda som överger honom.
Psalm 10:4 som säger, ”I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud” Psalm 11:6 säger, ”Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga.”
Kalvinistisk Lösning” - ” I sitt högmod, det högmod som Gud lagt i hans hjärta, kan den högmodige inte söka efter Gud; hursomhelst kommer Gud, även om Han inte har gett den onde icke-utvalda förmågan att söka Gud, låta det regna glödande kol och svavel över den icke-utvalde.
Psalm 13:5 säger, ”Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning.”
Kalvinistisk Lösning” - ”Men jag kan inte förtrösta på din nåd eftersom jag är död och därför inte är kapabel att förtrösta; mitt hjärta kan inte jubla över din frälsning därför att jag inte kan förtrösta på din nåd, och dessutom så har jag ingen förvissning att du har inkluderat mig i din nåd.
Kalvinismen lär att alla människor är fullständigt fördärvade
Det är sant att alla människor har en fördärvat och syndfull natur, och att ingen människa kan förtjäna frälsningen. Däremot så betyder ordet ”fullständigt” ”helt och hållet, ända till bredden” Ordet ”fördärvat” betyder ”moraliskt korrupt.” Att då antyda att alla människor i världen är ”fullständigt omoralisk” är löjeväckande. Ingen av mina grannar på den gatan där jag bor har en bekännelse av att vara frälst, men det gör dem inte fullständigt omoraliska. Vi får inte glömma att Gud har lagt ett samvete i människan för att vi ska veta eller ha en känsla av vad som är rätt och fel. Även en ofrälst människa kan känna samvetskval och ånger när han gjort något som är fel. Om han var fullständigt fördärvat, skulle han inte kunna vara förmögen att göra det (se Rom. 1:19-20).

Bibeln talar om och om igen om några människor som är mer fördärvade än andra. Hesekiel 16:47 säger, ”Snart bedrev du värre ting än de på alla dina vägar.” Domareboken 2:19 säger att de ”gjorde det som var fördärvligt, ännu mer än deras fäder.” 1 Kung. 16:25 säger, ”Omri... gjorde mer ont än någon av dem som hade varit före honom.” Jeremia 7:26 säger, ”de... gjorde ännu mer ont än deras fäder.”

Dock får vi komma ihåg att kalvinsterna har sina egna speciella betydelser av orden. För en kalvinist betyder fullständigt fördärvat samma som ”fullständig oförmåga.” En vanlig ordboks beskrivning av oförmåga är att inte ha den kvalité eller tillstånd där en inte kan göra någonting. Kalvinismen säger att på grund av att mänskligheten är ”döda i sina överträdelser och synder” (Efesierbrevet 2:1-4), kan de inte på något sätt reagera för att ta emot Kristus som sin Frälsare.
Citat Från Välkända Kalvinister
En [andlig] död människa … kan inte utöva tro på Jesus Kristus.8Gordon H. Clark
Syndaren... är fullständigt oförmögen att vilja någonting.9A.W. Pink
Ett lik ropar inte efter hjälp.10Arthur Custance
Vi har lika lite att göra med vår andliga födsel som vi hade med vår naturliga födsel.11A.W. Pink
Även om allt han eller hon gör är att helt enkelt omvända sig och tro evangeliet, blir Guds nåd allvarligt, låt vara ovetande, komprometterat.12Sam Storms
Syndaren är i sig själv varken förmögen eller villig att ta emot frälsning.13Herman Hoeksema
Bibeln understryker den fullständiga oförmågan för den fallna människan att reagera positivt på Guds lag.14 – Kenneth Tablot och Gary Crampton
Syndaren, i sig själv, kan inte omvända sig och tro.15 – A.W. Pink


LTPR anteckning: I Dave Hunts utmärkta bok Vilken Kärlek är detta?, förklarar han att termerna Arminianist/Arminianism i grund och botten skapades av det kalvinistiska lägret för att snabbt misskreditera icke-kalvinister genom att säga de inte tror på evig säkerhet eller på Guds nåd för frälsning.


Slutnoter:
 1. “Arthur Pink,” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Pink.
 2. A. W. Pink, The Sovereignty of God (Blacksburg, VA: Wilder Publications, 2008), p. 160.
 3. Ibid., p. 163.
 4. M.G. Easton, Illustrated Bible Dictionary (New York, NY: Harper & Brothers, 1893, Scholar Select scanned edition), p. 641.
 5. A. W. Pink, The Sovereignty of God, op. cit., p. 163.
 6. Ibid., p. 82.
 7. Ibid.
 8. Gordon H. Clark, Predestination (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing, 1987), p. 102.
 9. A.W. Pink, The Sovereignty of God, op. cit., p. 113.
 10. Arthur Custance, The Sovereignty of Grace (P & R Press; First Edition, 1979), p. 18; also at: http://www.custance.org/Library/SOG/Part_I/Chapter2.html#Page5.
 11. A.W. Pink, The Sovereignty of God, op. cit., p. 57.
 12. Sam Storms, Chosen for Life: The Case for Divine Election (Wheaton, IL: Crossway Books, a ministry of Good News Publishers, revised and expanded edition, 2007), p. 77.
 13. Herman Hoeksema, Whosoever Will (Grand Rapids, MI: Eerdman’s Publishing Company, First Edition 1945, reprinted 1973), p. 14.
 14. Kenneth Talbot and Gary Crampton, Calvinism, Hyper-Calvinism and Arminianism (Lakeland, FL: Whitefield Media Publishing, 3rd Edition, 1990), p. 40.
 15. A.W. Pink, The Sovereignty of God, op. cit., p. 120.

Share:

Mary Danielsen - Den Farliga Sanningen Om Social-Rättvise ”Evangeliet”

Av Mary Danielsen
Översatt av Jon-Are Pedersen
Skriven av Mary Danielsen från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd. 


Många troende kristna uttrycker oro idag, och det med rätta, över något som kallas ”Social-Rättvise Evangeliet.” Jim Wallis, grundaren av Sojourners Magazine, är en av de ledande ”Förändrings agenterna” för social-rättvise rörelsen inom den evangeliska/protestantiska Kyrkan, och hans uppsving i popularitet kan inte ignoreras, med tanke på: den förra Obama-administrationen och likasinnade inom större delar av USA’s regering; den liberalteologiska framgången via den Framväxande Kyrkan och församlingstillväxt-rörelsen; och det utbredda avfallet församlingen idag befinner sig i. Har alla dessa något samband? Genom den här mannen och andra, så har de verkligen det.

Jag upptäckte i 2010 att Jim Wallis inbjöds som huvudtalare för en stor kristen musikfestival i Wisconsin som sägs samla opp emot 70 000 deltagare varje år, mestadels ungdom. Det föranledde många kristna ministries att börja utbilda, varna, och uppmuntra andra att göra sin hemläxa kring Jim Wallis och hans gren av social-rättvise ”kristendom”. Min bön är att de som läser det här häftet ska ta till sitt hjärta denna varning och använda den här information för att hitta klarhet i vad som har blivit en allvarlig lucka i urskiljning.

Obibliska trender inom Kyrkan har en tendens för en snöbolls-effekt, som ger även värre trender; varje heretiska bok eller lära som följer verkar leda till ännu allvarligare bedrägeri. Bibeln varnar i 2 Tim. 3:13 att i de sista dagarna ska ”onda människor och bedragare gå allt längre i ondska. De bedrar och blir själva bedragna,” vilket antyder ett progressivt mönster i bedrägeri som kräver vaksamhet.

För dem som minns gamla det gamla tv-programmet Dragnet, tillåt mig återuppfinna Joe Friday: ”Berättelsen du snart ska få höra är sann. Inga namn har ändrats – och det enda jag är intresserad av är att bevara evangeliet om Jesus Kristus.” Om vi överhuvudtaget ska kunna tänka kritiskt kring ämnet, behöver vi alla en kodak-stund för att se ”den större bilden”.

Det är min längtan att vara grundlig och precis i det här ämnet, jag har läst nästan femtio olika artiklar om eller av Wallis och hans aktiviteter de senaste fyra årtiondena. Jag har också läst hans bok Det Stora Uppvaknandet. Faktiskt så kan alla med en internetuppkoppling ta fram all information om honom inom tio minuter – han är inte särskilt blyg när det gäller sin dagordning.

Låt ingen tro att Jim Wallis och hans sociala evangelium inte tas emot med värme av många inom den protestantiska/evangelikala kristendomen. Några ställen som har inviterat Jim Wallis att tala det senaste fem åren eller mer, inkluderar Wheaton College, Mennonitkyrkan i USA, Universitetet i Cedarville, och Willow Creek för att nämna några. Vad mer är att hans böcker finns i ett oräkneligt antal kristna bokaffärer inklusive Sydbaptisternas resursgren LifeWay; och hans böcker används ofta på kristna seminarier och högskolekurser. I tillägg så har åtminstone tre kristna förlag – Baker Books, InterVarsity Press, och Zondervan – publicerat hans böcker.

När du läser vad följande, kommer du se varför allt stöd från kristna ledare och organisationer inte är något annat än en parodi.
Så vem är Jim Wallis?
I snart fyrtio år har Wallis yttrat sig genom en organisation vid namn ”Sojourners.” Han växte upp i en evangelikal familj i Detroit och gick Trinity Evangelical Divinity School, men hans radikala politiska åsikter gjorde det omöjligt för honom att gå klart.2

Vid det laget hade han också grundat en anti-kapitalist tidning vid namn The Post-American i vilken han krävde en omfördelning av rikedomen och en ekonomi ombesörjd av regeringen. Han experimenterade under en tid med kommunitetslivet i sitt sökande efter den utopiska livsstilen.3

I 1975 flyttade han sitt arbete till Washington D.C. och ändrade namnet till Sojourners. Han var inte bara emot Vietnamkriget, han jublade över det amerikanska nederlaget där – det är stor skillnad – och genom det visade sina vänstersympatier genom att offentligt kritisera Vietnamesiska och Hmong-flyktningar som flydde den kommunistiska regimen (på den tiden kallade vi dem för ”båt-folket”). Han påstod att dessa lämnade för att kunna fortsätta förbrukningsvana i andra länder – att dessa var giriga kapitalister som gjorde det svår för dem att leva under en diktatur.4 Var finns ”liberala medkänslan” i dessa ord?

Wallis stödde Sandinist-Kommunisterna i deras försök att överta Nicaragua på 80-talet, han deltog aktivt i motståndet mot Amerikansk militär och arbetade sida vid sida i detta med ingen andra än Jeremia Wright, den radiala anti-Amerikanska predikanten från Chicago, som var President Obamas pastor i tjugo år.5

Wallis stödde också FMLN, en kommunistisk terrorgrupp från El Salvador som längtade efter att sprida sin Marxistiska revolution i hela Sydamerika.6 Jag kom att tänka på ordet förrädare vid det här laget.

I 1983 publicerade organisationen ”Accuracy in Media/Noggrannhet i Media” en omständlig bok med titeln The Sojourner’s Files kring Wallis och hans organisations vänsterextrema politik där de dokumenterade 53 politiska positioner som Sojourners hade om ämnen som Israels rätt att existera, terrorism, socialism, kapitalism, mänskliga rättigheter osv. - och jämförde deras ställning i dessa frågor med sovjetunionens. I alla 53 uttalade ställningstaganden visade det sig att Sojourners åsikter var i fullständig överensstämmelse med sovjetunionens tuffa linje.

Joan Harris, som rapporterade om detta, lade märke till att:
Sojourners kritiserade aldrig en Marxiststat. USA och Västvärlden är de enda enligt dem, som kränker mänskliga rättigheter därför att dessa är kapitalister. Marxister, enligt Sojourners egen definition, kan inte kränka mänskliga rättigheter.7
Wallis, som kallar sig själv ”progressiv” ( betydelsen av så långt vänster man kan komma) tror att Castros Cuba, Chavez’ Venezuela, och Ortegas Nicaragua är det marxistiska paradis som USA borde efterlikna. Det är inte att gå för långt genom att säga att ett av hans mål är att bevittna slutet på det USA vi känner - ”Post-Amerikanism” äntligen förverkligat. Så, efter att ha arresterats av USA:s regering 22 gånger på 40 år, var hamnade han någonstans? Som andlig rådgivare hos President Obama.8 Nu hoppas han att med hjälp av vår egen regering vända en ideologi till politik.

Wallis har känt Obama i över tjugo år, och under tiden med ”Kyrkoherde Wright” skadekontroll-dagar, gav Wallis Obama råd i hur man skulle snabba upp allting, hjälpte honom med utkast till ”trosbaserade initiativ”, att få extremvänstern se ut att ha någon sorts religion, att sälja församlingen iden att det är ett andligt alternativ till den nu utdöda ”Religiösa Högern,” som Wallis prisade ändlöst i sin bok.

En uppdragsbeskrivning som finns på Sojourners hemsida säger:
[Grundat i 1971] Sojourners uppdrag är att uttrycka den bibliska kallelsen till social rättvisa, inspirera hopp och bygga en rörelsen som förvandlar individen, samhällen, Kyrkan och världen.9
En Social Rättvisa, Ett Socialt Evangelium
Vad är den ”bibliska kallelsen till social rättvisa” som är tänkt förvandla våra kyrkor och även oss individer? Vi vet från Bibeln att den Helige Ande utför arbetet med förvandlingen både i Kyrkan och i individens liv. Är det vad Wallis och Sojourners har i åtanke när de talar om att förvandla människors liv? Nej, det är det inte.

En regeringskälla definierar ”Social Rättvisa” som ”Rättvis fördelning av förmåner, tillgångar, och vinster bland alla samhällets medlemmar.”10 Utan att behöva göra någon politisk vetenskaplig 101, ska jag hålla det enkelt genom att säga att det här också är en definition för ”socialism”: en regeringskontrollerad ekonomi och omfördelning av rikedomar.

Helt kort, det sociala evangeliet lägger tyngdpunkten på hur man ska leva ut ”äkta” kristendom baserat på goda gärningar, som t.ex. att möta de fattigas och ”marginaliserades” behov. Det ersätter det primära budskapet om frälsning genom nåd av tro på Jesus Kristus, med att reparera samhället som den primära förmedlaren av sanning och återlösning. Gällande frälsning genom tro på Kristus så har det absolut inget att göra med att befria samhället för alla problem, som dessa säger måste ske innan Jesus ens kan återkomma och bygga upp Sitt rike. Medan det har funnits mer än hundra år, har dagens utformning gjorts tilltalande särskilt för ungdomen genom att sammansmältas med E-merging Church/Framväxande Kyrkan och har blivit en politisk ideologi som så många identifierar sig med, tack vare unga män som Shane Claiborne, som Wallis säger påminner honom om sig själv i yngre dagar. Claiborne som har talat vid många kristna colleges, efterliknar Emerging Church ledare som t.ex. Tony Campolo och Wallis och ser dem som sina förebilder.

Ifall du har fått intrycket av att social rättvisa helt enkelt handlar om omsorg om de missgynnade, behöver du uppgradera dina tankar om detta, annars riskerar du bli bedragen enligt den definition du hört idag. Trots allt, vem bland oss som nämner Kristi namn skulle någonsin vara emot att nå ut till de fattiga och mildra lidande? Troende på Jesus Kristus kommer helt naturligt ha omsorg om ”de minsta av dessa.” Men Wallis vår sammantagna förståelse av moraliskt ansvar vi nu kan ha för de missgynnade och omdefinierar och manipulerar det för en helt annan agenda.

Ha detta i tankarna när du ser de extrema förändringarna som sker i vårt land idag – Wallis sociala rättvisa vänder på alla kontroversiella politiska knappar vi har idag och gör det till en moralisk fråga med ett gudomligt, bibliskt mandat. Allt från ekonomi, arbeten, och utbildning, till sjukvård, global uppvärming, rasism och immigration – har nu fått den moraliskt tvingande nödvändigheten av öppenhet, rättvisa, och värde – och det tänkesättet är orsaken för vår nuvarande administrations iver att pressa fram lagstiftning gällande alla ovannämnda.

Den här ”nya moralen” förändrar vårt land radikalt och har gjort det en tid via organisationer som ACORN. Men du kanske frågar, vad har detta att göra med församlingen? En sak är säker, troende som ifrågasätter eller utmanar denna globala-bys moraliska befallning kommer utan tvivel förr eller senare bli ifrågasatt som kristen.

Social rättvisa går i perfekt omloppsbana med någonting kallat Socalt Evangelium. Vad det sociala evangeliet? Rötterna för det sociala evangeliet går ända tillbaka till den 19de och 20de århundradet. Det var då många protestantiska samfund antog en liberal teologi, som inkluderar snen att Jesus inte kan återkomma förrän mänskligheten har fört fram rättvisa på jorden genom att befria sig själv från all social ondska.

I Wallis bok Det Stora Uppvaknandet säger Wallis att han tror han föddes i fel århundrade11 – och längtar tillbaka till gamla dagar med social-rättvisemedvetenhet, eller ”Stora Uppvaknanden” som de kallades och således likställdes med Helig Ande-ledda väckelser; härav namnet på Wallis bok Det Stora Uppvaknandet – ett uppvaknande som han arbetar för idag.

I en artikel skriven av T.A. McMahon vid The Berean Call med titeln ”Det Skamliga Sociala Evangeliet”, varnar McMahon för ett evangelium som har blivit pillat med av någon som kallar sig själva evangelikala men som egentligen skäms för det sanna evangeliet, och presenterar ett nytt ”Evangelium” för världen som är mer angenämt, politiskt korrekt och ekumeniskt.12

Pionjären inom The Emergent Church, Brian McLarens syn på det social evangeliet avslöjar det bakomliggande mål som Inter-Spiritualiteten, alltså Inter-Faith har:
Jag tror att framtiden kommer kräva att vi i ödmjukhet och kärlek ansluter oss med människor med en annan tro – Muslimer, Hinduer, Buddister, Judar, och Sekularister i jakten på fred, förvaltarskap av miljö och rättvisa för alla människor, saker som betyder mycket i Guds hjärta.13
Men McMahon påminner oss:
Nej, vad som betyder något för Guds hjärta är att alla skulle komma till omvändelse och tro det sanna evangeliet.14
Rick Warren tog det sociala evangeliet till nya höjder genom att umgås med världsledare och presentera sin globala P.E.A.C.E. plan att mobilisera kyrkorna att ta itu med fattigdom och sjukdom och samtidigt säga till tio-tals miljoner läsare genom sin bok Leva med Mål och Mening, att inte bry sig om Bibelns profetior. I själva verket säger han, genom att ta Bibelns ord ur sin kontext, att Jesus sagt att de som oroar sig för Bibelns profetior inte ”platsar i Guds rike.”15 Kom ihåg Rick Warrens intervju om 2008-års presidentkandidater i Sadleback Church? Har du någonsin undrat hur han fick det jobbet? Det har jag. Nu framför Jim Wallis precis samma agenda till högsta nivå inom vår regering som en av presidentens tillförordnade.

Wallis har också funnit en besläktad ande i Willow Creek. Lynne Hybels, grundaren av Willow Creek pastor Bill Hybels fru, är en återkommande bidragande skribent för Sojourners Magzine. I tillägg erbjuder Willow Creek kurser i Wallis gren av social rättvisa.16 Föreningen Willow Creek erbjuder kyrkor inom alla samfund en möjlighet att alliera sig med deras studentområde för en årlig avgift, vilket ger dessa kyrkor tillgång till deras årsmöten, ledarskapsträning och predikoförslag. De hävdar att det finns 14 000 associerade medlemskyrkor runtom i världen. Räkna på det här – förstå vilket potentiellt inflytande en Jim Wallis kunde ha på Kyrkan även om hälften av dem valde att efterfölja Willow Creek i deras växande betoning på det sociala evangeliet!
Det Sociala Rättvise ”Evangeliet” och Israel
Denna sociala-rättvise-evangeliet-synen medför att många kyrkor omprövar sitt stöd för Israel till favör av en ”progressiv” teologi och politik. Kyrkor som en gång försvarade synen att Israel spelar en viktig roll i bibliska profetior kring ändens tid ställer sig på den ”Palestinska sakens” sida. Lynne Hybels har varit bidragande i att föra fram detta, och hennes kopplingar till Jim Wallis är knuten som knyter samman allt detta. Faktiskt, om vi ser till det större sammanhanget, så omfamnar hela Willow Creek/Saddleback församlingsmodell denna framväxande synen.
En film som kom ut i 2010, Med Gud på Vår Sida, sammanfattar denna försåtliga agendan det nya sociala evangeliet har med hänsyn till Israel. Jan Markell från Olive Tree Ministries varnar oss för filmen.
Den har som syfte att ändra evangelikalas syn på ändens tid, och teologin som säger att judarna är Guds utvalda folk och har en gudagiven rättighet till landet.17
Producenten för Med Gud på Vår Sida förklarar syftet med filmen:
…. ett bibliskt alternativ dör kristna som önskar stödja och älska Israel, en teologi som inte favoriserar en grupp folk före en annan utan som istället främjar fred och försoning för både judar och palestinier istället för det ändlösa våldet i Mellan-östern.18
Problemet med denna utopiska tanke är att det palestinske ledarskapet inte vill ha fred med Israel. Istället vill de ha en en-stats-lösning – förintelsen av Israel. Budskapet från Med Gud på Vår Sida till evangelikala är att USA:s tidigare pro-israel politik baserades på en ändetids teologi och har skapat stort lidande för palestinierna. Men de säger att dagens mer ”socialt medvetna” och ”godhjärtade” kristna kommer förkasta den gamla politiken och inse att palestinierna är den grupp av offer som mest behöver kristet medlidande. Wallis, McLaren, och Tony Campolo marknadsförde helhjärtad filmen, vilket inte var något annat än ett redskap för indoktrinering i det social-rättviseevangeliet, det sociala-evangeliet, och en fullständigt obibliskt skruv på den tydliga undervisning om Israel presenterad i hela Skriften.

Nu vet vi att Marxism inte är någonting nytt. Vad Wallis och dessa andra sociala-rättvise framväxande ledare marknadsför är inte heller någonting nytt. Men låt oss ta tjuren vid hornen och syna detta torra, gamla, social-rättivseevangeliet och undersöka det noggrannare – till exempel den Framväxande Kyrkans blandning av katolicism och liberal Protestantism; lägg till Rick Warrens globala P.E.A.C.E. Plan och Willow Creeks ledarskap möten som framhäver talare som t.ex. Bono, Bill Clinton, Jimmy Carter, Tony Blair, och Rick Warren, och ganska snart förstår vi hur mycket som har gått över styr i Kyrkan. Lägg till det faktum att förordet i Wallis bok skrevs av Jimmy Carter, en anti-israel vänsteranhängare, och andra anhängare inklusive Bill Hybels, Bono och Brian McLaren (tillfälligtvis en medarbetare på Sojourners), och bilden av den avfällig ändetidsförsamling träder tydligt fram.
Social-Rättviseevangeliets Övertygelser
För att få en klarare bild av den underliggande agendan för det sociala-rättviseevangeliet, ska vi titta på några citat av Jim Wallis gällande viktiga bibliska ämnen.

Om att bli född på nytt:
Jesus utropade: Omvänd er, för Guds rike är nära... Han säger att en helt ny ordning håller på att träda in i historien, och om du önskar vara en del av den, behöver du en förändring så fundamental att Johannes evangeliet senare skulle kalla det för ”en ny födsel.” Att vara född på nytt är inte tänkt att vara en privat religiös upplevelse som är svår att meddela... utan istället är det en förutsättning för att ansluta sig till en ny och väldigt offentlig rörelse – Jesus och Guds rike-rörelsen.”19 (Fetstil tillagt).

Om Israel:
Det fullständigt ensidiga stödet för Israel från konservativa evangelikala vilar på 2 saker: 1, en mycket tveksam tolkning (och nu är jag storsint) av bibliska profetior... i vilken den moderna staten Israel fortfarande likställs med Gamla Testamentets föreställning om ”Guds utvalda folk,” och ett fullständigt förnekande av det palestinska kristnas existens.20

Om Homosexuellas Rättigheter
Styggelse är ett ganska starkt ord... det debatteras och frågas om betydelsen av ordet ”styggelse.”21 (Refererar till 3 Mos. 18:22; som hördes på 
Moody Kristna Radiostation i Chicago, 19 februari, 2008, när han fick frågan om regeringssanktionerade civila rättigheter för homosexuella.) 

Om Riket:
Guds rike, som Jesus kom för att inviga, är menat att skapa en alternativ verklighet i den här världen, och ytterst förvandla världen alla riken.”22

Om Omvändelse:
Vi känner alla till den kända bilden av en gatuevangelist som håller upp en skylt där det står, ”Omvänd er, för änden är nära!” Men omvändelse är … ofta missförstått... man kan tänka det som en grupp pastorer, präster, rabbiner och imamer håller upp en skylt på Wall Street för att industrimagnaterna ska se, där det står, ”Omvänd er, annars kan änden komma igen”... låt oss hålla några predikningar om omvändelse på Wall Street.23

Sojourners om Bibelns Profetior:
Det är alltför enkelt att göra narr av extrema exempel på profetisk övertygelse som vi hittar på stötfångare och bästsäljarlistorna. När människor utan stopp pratar om faran med Univeral Product Codes och automatkassor som tecken på den överhängande Vedermödan, är det svårt att hålla sig för skratt eller att skaka på huvudet... när vi förlöjligar apokalyptiska tolkningar av streckkoder och den Europeiska Gemensamma Marknaden... så förkastar vi fullständigt en tolkningsmetod som (föreslår en) motsvarighet mellan bibliska händelser och symboler, och våra egna liv. Borde Uppenbarelseboken var inkluderat i familjen av kristna texter, eller borde den slängas på den apokalyptiska överdriftens brasa?24

Om den immanenta Jesu återkomst:
Jag kunde inte hitta en enda hint om ”Vårt Välsignade Hopp” om Jesu återkomst i Wallis böcker. Inte heller kunde jag hitta ett enda samtal med honom där han talar om att ha en personlig relation med Jesus Kristus.

Andlig Politik och Revolutionsteorin
 Att jämställa bibliskt omsorg för de nedtrampade med en socialistisk välfärdsstat håller snabbt på att förändra den evangelikala Kyrkans. Denna ”Pseudo-Kristna tillsynes moralbaserade religion av de sista dagarna infiltrerar varenda hörn i det amerikanska samhället, och Kyrkan verkar antingen förlorat viljan att identifiera och motverka dessa influenser eller känner så mycket skam på grund av dess mega-överdrifter att den nu fungerar utifrån gärningslära och inte utifrån biblisk ånger och omvändelse. Vad jag ser i Wallis bok Det Stora Uppvaknandet är ett predikande, egen-rättfärdig, skambeläggande, fingerpekande gorm. I rakt kontrast till Guds ord som säger:
För de förstår inte Guds rättfärdighet, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordna sig Guds rättfärdighet. Rom. 10:3
Genom det sociala-rättviseevangeliet läggs Guds rättfärdighet, makt och frälsning åt sidan och fokus blir på människans så kallade rättfärdighet, makt och egen stig mot frälsning.

Jag tror att detta är en försmak på ett ännu djupare nivå av avfall, ett giftermål mellan religion och politik som slutligen kommer tillsammans under antikrists diktatoriska regim, som ”får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, till att ta emot ett märke på sin högra hand eller sina pannor. Är det här att arbeta mot ”lika villkor” som Wallis och andra gör? Om det är sant, då r det här bedrägeri av högsta kaliber, och borde uppleva detta som ett allvarligt tillnyktrande i den här sena timmen.

Sociala-Evangeliet ”reformatorer” suddar bedrägligt ut gränserna mellan två riken, i ett försök på att förändra ett bönens hus till ett distributionscenter för sina ideal. Vad de väljer att ignorera är att allt det dåliga i samhället enbart är symtom – roten är synden. De förkastar botemedlet för synd genom Jesu Kristi kors och behandlar istället symtomen – men genom att ta bort korset är de bekvämt fria att bejaka vilken tro som helst. Resultet är den breda vägen, ett all-inkluderande, allting-går globala social-rättvise revolution, erller vad jag benämner ”Revolutionsteorin.” Slutligen kommer denna ”revolution” att leda till förföljelse av troende kristna som vägrar böja sig för denna andliga politik som föraktar Israel som nation och alla som tror på Bibelns profetior.

Wallis säger i sin bok att majoriteten av hans publik är under trettio, och hälften av dem är under 25. Värt att beakta är att Wallis, Campolo, McLaren och Claiborne är frekventa talare på universitet och colleges – några sekulära, men många är evangelikala kristna. Det är precis vad som hände på 60-talte. Ungdomen blev måltavlan. Och dagens liberala emergent/framväxande tänkare fick sin världsåskådning från motkulturens agenda som kom från Amerikanska universitet.

För att du inte ska tänka att Wallis bara är en motkulturs-hippie i utkanten av etablissemanget utan mycket inflytande, betänkt detta: Jim Wallis är vise ordförande för Global Agenda Council on Values of the World Economic Forum,25 en global enhet som för samman världens mest inflytelserika politiker och ekonomer medan dessa arbetar för att föra in världen under en global myndighet.

Tänk också på att Sojourners mottar en del av dess betydande finansiering från Open Society Institute (miljardären och vänsteranhängaren George Soros organisation).26

också att i 2007 var Nationella Föreningen för Evangelikala värd för en middagsbjudning med titeln ”En Global Ledares Forum.” Huvudtalare, Ban Ki Moon, är den nuvarande ledaren för Förenade Nationerna. I en artikel om eventet med rubriken ”Middag med Antikrist,” skriven av Wallis, sa han att visas kristna – dessa som läser böcker som Left Behind – skulle kunna säga att han hade middag med Antikrist den kvällen.27

Angående FN’s ledare sa Wallis:
I går kväll lyssnade, den förmodade Antikrist [Ban Ki Moon] på gospelmusik, talade om sin egen tro, citerade Skrifterna, firade en ny vänskap med ”Den Evangeliska Kyrkan” på den kritiska punkten fattigdom och global uppvärmning, och den konservativa kristna gänget på fötter i en lycklig överenskommelse med FN-ledarens agenda.
Minsann, ledare efter kristna ledare insisterade på att det var en biblisk agenda.28
Det är en perfekt illustration på hur det sociala rättvise evangeliet felaktigt jämställs med biblisk kristendom. Jag vet inte med dig, men i ljuset av tiden vi lever i ger Wallis uttalande kalla kårar upp genom ryggraden. Hur lättlurade kan den vara som hör ledaren för fn citera en bibelvers och sedan dra den förhastade slutsatsen att FN har en biblisk agenda? För mig trotsar det min fattningsförmåga och illustrerar hur långt ett bedrägeri kan gå.

För de som kanske mottar informationen i det här häftet, snälla, var öppen och läraktiga gällande tiden vi lever i. Bibeln befaller oss att kämpa för den tro vi har fått överlämnad åt de heliga! Det gäller alla som kallar sig själv troende.

Det är inte tid att hålla fast vid någon ”helig ko” gällande personligheter utan att så älska sanningen i vårt innersta väsen att inget annat betyder något än att se till att vi står på sanningens sida. Trots allt om det finns något sådant som en absolut sanning, finns det en sådan sak som en lögn?


Må Herren föra och leda oss angående den här saken och allt som handlar om tro, och uppriktigt söak Hans sinne och hjärta i alla saker som det skrivits i Hans ord.


Slutnoter:

1. This festival was Lifest in Oshkosh, Wisconsin in the summer of 2010 with Luis Palau. You may listen to a radio interview between Mary Danielsen and radio host Ingrid Schlueter: http://web.archive.org/web/20110109201533/http://www.crosstalkamerica.com/shows/2010/06/radical_leftist_wallis_to_spea.php.The festival website is www.lifest.com.


3. “Barak Obama’s New Spiritual Advisor” (Frontpage Magazine, March 17, 2009. http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=34385). See also Sojourners History: http://sojo.net/about-us/history.


5. “Barak Obama’s New Spiritual Advisor,” op. cit.

6. Ibid.

7. Joan M. Harris, The Sojourners File (New Century Foundation Press, 1983).

8. “Barak Obama’s New Spiritual Advisor,” op. cit.


10. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Sustainability Planning Guide: http://www.cdc.gov/nccdphp/dch/programs/healthycommunitiesprogram/pdf/sustainability_guide.pdf.
11. Jim Wallis, The Great Awakening (HarperCollins paperback edition, 2009), p. 25.
12. T. A. McMahon, “The Shameful Social Gospel” (The Berean Call, http://www.thebereancall.org/node/7062).
13. Interview on Christianpost.com with Brian McLaren on July 28, 2008, http://www.christianpost.com/news/interview-brian-mclaren-on-anglicans-mission-and-reconciliation-33537.
14. McMahon, op. cit.
15. Rick Warren, Purpose Driven Life (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002), p. 285 (for more on this read Roger Oakland’s expose of the emerging church, Faith Undone, pp. 154-157.
19. The Great Awakening,op. cit., p.60.
20. Jim Wallis, “Politics Pushes Uneven Policies” (God’s Politics Blog, September 17, 2007, http://www.beliefnet.com/columnists/godspolitics/2007/09/politics-pushes-uneven-policie.html).
21. As heard on Moody Christian Radio Network, in Chicago, Feb.19, 2008, when asked about government sanctions on civil unions for gays. http://www.americansfortruth.com
22. Jim Wallis, The Great Awakening, op. cit., p. 56.
23. Jim Wallis, “Wall Street Repent!” (Huffington Post, April 29, 2010, http://www.huffingtonpost.com/jim-wallis/wall-street-repent_b_557057.html).
24. Wes Howard-Brook, “Apocalypse Soon?” Sojourners, January 1999.
26. Sarah Pulliam Bailey, “Wallis Admits to Soros Funding” (Christianity Today, August 20, 2010, http://blog.christianitytoday.com/ctpolitics/2010/08/wallis_admits_t.html).
28. Ibid.


Also included in the Booklet format are the following two lists: 
1) Some Key Players in the Social Gospel Movement;
2) Some Buzz Words in the Social Justice Gospel Movement.

To order copies of The Dangerous Truth About the Social-Justice “Gospel,” click here.

Share:

Tre listor med Författare (som INTE rekommenderas)

Skriven och sammanställt Av Chris Lawson 

Översatt av Jon-Are Pedersen

Skriven av Chris Lawson från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd. 

Det är ingen hemlighet att dagens kristna bokhandlare och resursdatabaser för predikanter är fullpackade med så-kallade kristna resurser som egentligen förespråkar någonting annat än biblisk kristen tro. Särskilt aktsamhet bör på samma sätt beaktas av bokhandelns ägare och ledande predikanter för att försäkra att predikantkåren och företagen ”hålls rena”, men, när man tittar närmare överflödar försäljningen av andligt farliga böcker. Det är främsta orsaken till dess tre listor – att hjälpa till att varna och skydda dig, läsaren, och för att bereda en snabb-guide.

Du bör veta att många av listans författare säger sig följa eller plocka från ”Jesus,” samtidigt som de ihärdigt förnekar den bibliske Jesus Kristus från Nasaret, som är Frälsaren, Herren och Gud. I själva verket undervisar många av dessa läror som är en absolut antites (motsats) till den historiskt kristna tron. Böcker fulla av New Age ockulta läror och övningar finns i överflöd hos många kristna bokhandlare, och många ägare och föreståndare kommer sälja dem oavsett.

Under tjugo år eller lite mer, har jag lagt tusentals timmar på research, undersökning, och bemöta farliga kultiska och ockulta övningar som missionär, församlingsplanterare, och pastor. Mitt syfte med att göra så har varit att hjälpa människor fly farliga ockulta influenser, heretiska doktriner som finns både innanför och utanför Kyrkan, och det slaveri den sataniska förmågan som håller människor fångna av mörkrets makter.

Marknadsplatser för kristen litteratur har under det här århundradet blivit ytterst farlig. Jag trodde aldrig jag skulle få se den dagen då New Age, ockulta, östern-liknande meditativa övningar och alla andra sorters avvikande och heretiska läror skulle bli vardaglig företeelser hos kristna bokhandlare. Något som är ännu värre är att mycket av de här farliga ämnena utövas med en kristen jargong och presenteras som andliga vägar för att fördjupa och förenas mer intimt med Gud.

Med det i åtanke, tänk på att de flesta av författarna i de två första listorna bekänner sig vara ”Kristna”, samtidigt som de skriver, rekommenderar, och/eller personligen stödjer, antingen öppet genom proxy, heretiska läror och/eller farliga övningar, vilka står i motsats till sund biblisk teologi.

Troende med urskiljning har uttryckt djup oro över det avfall vi står inför i det här århundradets församlingar. Modet att stå fasta och ”kämpa allvarligt för tron” (Jud. 1:3) kopplat med en djup personlig kärlek till Herren Jesus Kristus och Hans Ord är själva grunden för dessa troendes liv. Deras oro för Kristi kropps andliga välmående har varit en djupt motiverande faktor för det här projektet.

Vår Herre Jesus Kristus varnade, ”Se upp så att ingen bedrar er” (Matt. 24:4, Mark. 13:5, Luk. 21:8). Aposteln Paulus varnade, ”Låt ingen bedra er på något sätt” (2 Thess. 2:3). Aposteln Johannes varnade, ”Kära barn [troende i Kristus], låt ingen bedra er” (1 Joh. 3:7). Varenda ny-testamentliga bok utom en varnar för någon typ av bedrägeri, falska läror, eller falska lärare. Borde inte vi ”se upp”, som Gud genom Sitt eget Ord så tydligt varnat, särskilt eftersom de dagar vi nu lever i växer och blir utomordentligt onda.

Skriftens Förmaningar, Befallningar Och Varningar:
1 Mos. 1:1-12:20; 2 Mos. 19:1-20:26; 5 Mos. 13:1-18; 18:20-22; 1 Samuel 28; Jeremia 23; Hesekiel kapitel 1-3 and 8-11; Daniel 1:8-21; 3:1-25; Sakarja 5:1-11; Matteus 7:1-5, 15-27; 23:1-39; 24:1-51; Markus 9:42-50; 13:1-37; Lukas 9:23; Johannes 17; Apostlagärningarna 8:9-25; 19:19-20; 20: 27-31; Romarbrevet 16:17-20; 1 Korintierbrevet 6:9-10; 2 Korintierbrevet 6:14-15; 11:1-4, 12-15; Galaterbrevet 1:6-10; 2:4-5; Efesierbrevet 4:11-16; 5:11-12; Filipperbrevet 1:8-11; 4:17-21; Kolosserbrevet 1:28-29; 2:8-9; 1 Thessalonikerbrevet 5:1-22; 2 Thessalonikerbrevet 1:3-2:16; 1 Timoteusbrevet 1:3-11,18-20; 4:1-11; 6:3-5,11-12, 20-21; 2 Timoteusbrevet 1:13-15; 2:1-7,14-26; 3:1-4:22; Titusbrevet 1:9-2:18; 3:9-10; Hebreerbrevet 5:12-14 och kapitel 11 and 12; Jakobsbrevet 1:1-5:20; 1 Petrusbrevet 3:18-5:14; 2 Petrusbrevet 2:2-3:16; 1 Johannesbrevet 2:18-23; 4:1-6; 2 Johannesbrevet 1-13; 3 Johannesbrevet 9-12; Judasbrevet 1:1-25; Uppenbarelseboken 2:1-3:22; 11:1-14; 13:1-18; 17:1-20:15.Tre Listor

#1 – Ny-Andligheten i Församlingen
#2—Kristna OCH ICKE-KRISTNA FORNTIDA MYSTIKER
#3—New Age Rörelsen
Varenda en av följande författare bekänner sig vara kristen och/eller använder biblisk terminologi i sina Skrifter, men förespråkar åtminstone en av följande farliga läror: Kontemplativ Andlighet (d.v.s. Andlig Formation), den framväxande, progressiva ”nya” andligheten, den sökarvänliga, församlingstillväxt-rörelsen (d.v.s. Willow Creek, Purpose Driven) och/eller Yoga.
Tidigare mystiker favoriseras och rekommenderas ofta av dagens “Kristna” författare.
Varenda en av följande författare främjar eller förespråkar ett eller fler av följande: New Age/Österländsk filosofi och/eller meditation, New Thought religionen, Kaballah, Sufism, och /eller Buddhism.
A
Abbott, David L.
Adams, James Rowe
Allender, Dan
Arico, Carl J.
Armstrong, Karen
Artress, Lauren
Assagioli, Roberto

B
Babbs, Liz
Bakker, Jay
Barton, Ruth Haley
Bass, Diana Butler
Batterson, Mark
Baxter, Mary
Bell, Rob
Benner, David
Bennison, John
Bentley, Todd
Bickle, Mike
Bjorklund, Kurt
Blanchard, Ken
Boa, Kenneth
Bolger, Ryan
Bolz-Weber, Nadia
Bono
Bordenkircher, Susan
Borg, Marcus
Bourgeault, Cynthia
Bronsink, Troy
Brother Lawrence
Brueggemann, Walter
Bruteau, Beatrice
Buchanan, John M.
Budziszewski, J.
Buford, Bob
Burke, Spencer

C
Calhoun, Adele Ahlberg
Caliguire, Mindy
Campbell, Joseph
Campolo, Bart
Campolo, Tony
Canfield, Jack
Card, Michael
Carroll, L. Patrick
Chalke, Steve
Chalmers, Joseph
Chinmoy, Sri
Chittister, Joan
Claiborne, Shane
Coe, John
Coffin, William Sloane
Collins, Jim
Crabb, Larry
Cron, Ian
Crossan, John Dominic
Crowder, David

D
De Mello, Anthony De Waal, Esther
Demarest, Bruce
Dillard, Annie
Dowd, Michael
Dykes, David R
Driscoll, Mark
Drury, Keith
Dyckman, Katherine Marie

E
Edwards, Gene
Edwards, Tilden
Egan, Harvey
Epperly, Bruce
Evans, Rachel Held

F
Felten, David
Fleming, Dave
Flowers, Betty Sue
Ford, Leighton
Fosdick, Harry Emerson
Foster, Richard
Fox, George
Fox, Matthew
Friend, Howard E., Jr.
Funk, Mary Margaret

G
Garrison, Becky
Geering, Lloyd
Gibbs, Eddie
Gire, Ken
Goleman, Daniel
Goll, James
Graham, Dom Alfred
Greig, Pete
Griffin, Emilie
Griffiths, Bede
Gru, Jean-Nicholas
Gungor

H
Haas, Peter Traban
Haight, Roger
Haliczer, Stephen
Hall, Thelma
Hansen, Mark Victor
Hays, Edward
Hazard, David
Healey, Charles
Hedrick, Charles
Hildegard of Bingen
Hipps, Shane
Holmes, Emily
Hougen, Judith
Humphreys, Carolyn
Hunard, Hannah
Hunt, Anne
Hunter, Todd
Hybels, Bill

I
Ignatius Loyola, St.
Issler, Klaus

J
Jager, Willigis
Jenks, Gregory C.
Johnson, Bill
Johnson, Jan
Johnston, William
Jones, Alan
Jones, Laurie Beth
Jones, Tony

K
Kaisch, Ken
Keating, Thomas
Kelsey, Morton
Kent, Keri Wyatt
Kidd, Sue Monk
Kimball, Dan
King, Mike
King, Robert H.
Kraft, Robert A.
Kreeft, Peter

L
L’Engle, Madeleine
Lamott, Anne
Law, William

M
Madigan, Shawn
Main, John
Manning, Brennan
Martin, James
Mattioli, Joseph
Matus, Thomas
May, Gerald
McColman, Carl
McKnight, Scot
McLaren, Brian
McManus, Erwin
Meninger, William
Meyers, Robin R.
Miller, Calvin
Miller, Donald
Moon, Gary
Moore, Beth
Moore, Brian P.
Moran, Michael T.
Moreland, J.P.
Morganthaler, Sally
Mother Theresa
Mundy, Linus
Muyskens, John David

N
Newcomer, Carrie
Norris, Gunilla Brodde
Norris, Kathleen
Nouwen, Henri

O
Ortberg, John

P
Pagels, Elaine
Pagitt, Doug
Palmer, Parker
Paloma, Margaret M.
Patterson, Stephen J.
Peace, Richard
Peale, Norman Vincent
Pennington, Basil
Pepper, Howard
Peterson, Eugene
Piper, John
Plumer, Fred
Pope Benedict XVI
Procter-Murphy, Jeff

R
Rakoczy, Susan
Reininger, Gustave
Rhodes, Tricia
Robbins, Duffy
Robbins, Maggie
Rohr, Richard
Rolle, Richard
Rollins, Peter
Romney, Rodney
Ruether, Rosemary Radford
Rupp, Joyce
Russell, A.J.
Ryan, Thomas

S
Sampson, Will
Sanford, Agnes
Scandrette, Mark
Scazzero, Pete
Schuller, Robert
Selmanovic, Samir
Senge, Peter
Shannon, William
Shore, John
Sinetar, Marsha
Sittser, Gerald
Smith, Chuck, Jr.
Smith, Elizabeth
Smith, James Bryan
Southerland, Dan
Spangler, Ann
Spong, John Shelby
St. Romain, Philip
Stanley, Andy
Steindl-Rast, David
Strobel, Kyle
Sweet, Leonard

T
Talbot, John Michael
Tasto, Maria
Taylor, Barbara Brown
Teague, David
Thomas, Gary
Thompson, Marjorie
Thresher, Tom
Tiberghien, Susan
Tickle, Phyllis
Treece, Patricia
Tuoti, Frank
Twiss, Richard

V
Vaswig, William (Bill)
Virkler, Mark
Voskamp, Ann

W
Wallis, Jim
Wakefield, James
Ward, Benedicta
Ward, Karen
Warren, Rick
Webber, Robert
Wilhoit, James C.
Willard, Dallas
Wilson-Hartgrove, Jonathan
Winner, Lauren
Wink, Walter
Wolsey, Roger
Wright, N.T.

Y
Yaconelli, Mark
Yaconelli, Mike
Yancey, Phillip
Yanni, Kathryn A.
Yarian, Br. Karekin M., BSG
Young, Sarah
Young, William Paul
Yungblut, John R.

Z
Zeidler, Frank P.
Medeltiden (Medieval Times) and Renässansen
Angela of Foligno (1248-1309)
 Anthony of Padua (1195-1231)
 Bernard of Clairvaux (1090-1153)
 Bonaventure (1217-1274)
 Catherine of Siena (1347-1380)
 Desert Fathers, The
 Hadewijch of Antwerp (13th century)
 Henry Suso (1295-1366)
 Hildegard of Bingen (1098-1179)
 Hugh of Saint Victor (1096-1141)
 Jacopone da Todi (1230-1306)
 Johannes Tauler (d.1361)
 John of Ruysbroeck (1293-1381)
 John Scotus Eriugena (810-877)
 Julian of Norwich (1342-1416)
 Mechthild of Magdeburg (1212-1297)
 Meister Eckhart (1260-1327)
 Richard of Saint Victor (d.1173)
 Richard Rolle (1300-1341)
 The Cloud of the Unknowing (anonymous, instruction in mysticism, 1375)
 Theologia Germanica (anonymous, mystical treatise, late 14th century)
 Thomas a’ Kempis (1380-1471)
 Thomas Aquinas (1225-1274)
 Walter Hilton (1340-1396)

Renässansen, Reformationen, and Mot–Reformationen
Brother Lawrence (1614–1691)
 Emanuel Swedenborg (1688-1822)
 George Fox (1624–1691)
 Ignatius of Loyola (1491–1556)
 Jakob Böhme (1575-1624)
John of the Cross (Juan de Yepes) (1542–1591)
 Joseph of Cupertino (1603-1663)
 Madame Guyon (1647-1717)
 Teresa of Ávila (1515–1582)
 Theophan the Recluse (1815-1894)
 William Law (1686–1761)

Moderna Eran (19th—20th Century)
Alexandrina Maria da Costa (1904–1955)
 Bernadette Roberts (1931–)
 Berthe Petit (1870–1943)
 Carmela Carabelli (1910–1978)
 Domenico da Cese (1905-1978
 Evelyn Underhill (1875-1941)
 Flower A. Newhouse (1909-1994)
 Frank Laubach (1884–1970)
 Frederick Buechner (1926-)
 Karl Rahner (1904-1984)
 Lúcia Santos (1907-2005)
Maria Pierina de Micheli (1890–1945)
 Maria Valtorta (1898-1963)
 Marie Lataste (1822–1899)
 Marie Martha Chambon (1841–1907)
 Martin Buber (1868-1965)
 Mary Faustina Kowalska (1905–1938)
 Mary of Saint Peter (1816–1848)
 Mary of the Divine Heart (1863–1899)
 Padre Pio of Pietrelcina (1887–1968)
 Pierina Gilli (1911–1991)
 Pierre Teilhard de Chardin (1881- 1955)
 Simone Weil (1909-1943)
 Soren Kierkegaard (1813-1855)
 Thomas Merton (1915–1968)
 Thomas Raymond Kelly (1893–1941)
A
Aaron, David
Adiswarananda, Swami
Aitken, Robert
Alexander, Eben
Amen, Daniel
Anand, Margot
Anderson, Joan Wester
Anderson, Keleah
Armstrong, Karen
Au, Wilkie

B
Bailey, Alice
Baker-Fletcher, Karen
Ballard, Jim
Ban Breathnach, Sarah
Barnstone, Willis
Beattie, Melody
Berg, Michael
Besserman, Perle
Bestler, Emily
Beversluis, Joel D.
Blavatsky, Helena
Boon, Brooke
Boorstein, Sylvia
Bordenkircher, Susan
Borris, Dan
Borysenko, Joan
Boyce, Tillman
Bradshaw, John
Brandt, Beverly F.
Browne, Sylvia
Bryant, Christopher
Buck, Roland
Buri, Fritz
Burnham, Sophy
Burroughs, Kendra Crossen
Butterworth, Eric
Lorna Byrne
Byrne, Rhonda

C
Calamari, Barbara
Cameron, Julia
Camp, Carole
Candolini, G.T.
Campbell, Peter A.
Cannon, Noreen
Capacchione, Lucia
Childs, Hal
Chilson, Richard
Chittick, William C.
Chodron, Pema
Chopra, Deepak
Choquette, Sonia
Christ, Carol P.
Clemens, Nancy
Clifton, Chas
Cole-Whittaker, Terry
Conlon, James. A
Connell, Janice T.
Cooper, David E.
Cousin, Pierre Jean
Covey, Stephen R.

D
D’Arcy, Paula
Dalai Lama, The
Daley, Rosie
Dass, Ram
Déchanet, J.M.
De Michelis, Elizabeth
Dole, George F.
Doniger, Wendy
Dossey, Larry
Downey, Roma
Drosnin, Michael
Dueck, Alvin
Dyer, Wayne W.

E
Eadie, Betty
Easwaran, Eknath
Egeberg, Gary
Ehlers, Lesley
Eliade, Mircea
Elkins, Rita
Emonet, Pierre-Marie
Epstein, Perle
Evans, Cheryl
Wentz-Evans, W.Y.

F
Farnham, Timothy J.
Fay, Martha
Ferguson, Marilyn
Fischer, Norman
Ford-Grabowski, Mary
Fox, Emmet
Freeman, Laurence
Fried, Gregory
Fleming, Dave

G
Gach, Gary
Galdone, Paul
Gawain, Shakti
Gebara, Ivone
Geirsson, Heimer
Goehring, James E.
Goldsmith, Joel S.
Goldwag, Arthur
Goleman, Daniel P.
Good, Deidre J.
Gordon, Jon
Gover, Tzivar
Gray, John
Green, Arthur
Gruagach, Ben
Guenon, Rene

H
Hamilton, Jeffrey D.
Hamma, Robert M.
Hammer, Olav
Hanh, Thich Nhat
Harman, Willis
Harley, Gail M.
Harris, Paul
Harvey, Andrew
Hay, Louise
Hays, Edward
Hecht, Richard
Heidegger, Martin
Heine, Steven
Hendricks, Gay
Herman, A.L.
Herrigel, Eugene
Hicks, Esther and Jerry
Hinton, David
Hite, Sheilaa
Hoffman, Lawrence A.
Holbrook, George
Hornung, Eri
Hubbard, Barbara Marx
Hulnick, Ron and Mary
Huxley, Aldous
Hyman, Mark

I
Idel, Moshe
Isherwood, Lisa
Ivker, Robert S.

J
Jackson, Carl T.
Jacobs, Alan
Jampolsky, Gerald
Janis, Sharon
Jaoudi, Maria
Jesseph, Joe R.
Jobarteh, Sona
Johnson, Ben
Jones, James William
Jones, John Miriam
Jordan, E. Bernard
Jubien, Michael
Jung, Carl

K
Kabat-Zinn, Jon
Kadowaki, Kakichi
Karma, Glin-Pa
Kaufman, Paul
Kautz, Richard A.
Keizan, Zen Master
Kelder, Peter
Kellert, Stephen R.
Kessler, David
King, Karen L.
Kirvan, John
Klostermaier, Klaus K.
Kraftsow, Gary
Krohn, Katherine
Kubler-Ross, Elisabeth
Kuhn, Christian
Kushner, Aryeh
Kushner, Lawrence

L
Lawrence, Ronald Melvin
Layton, Bentley
Lefebure, Leo
Leong, Kenneth S.
Levine, Stephen
Littlejohn, Scott C.
Lipton, Bruce
Loori, John Daido
Lopez, Donald S, Jr.
Louthan, Howard
Loya, Joseph A.
Loyd, Alex
Luby, Thia
Ludemann, Gerd

M
MacInnes, Elaine
Macqueen, Gailand
Maddocks, Fiona
Marshall, S. J.
Martin, Nancy
Mascaro, Juan
Matt, Daniel
McGinn, Benard
McMahon, Edwin M.
Metcalf, Franz
Meyer, Marvin
Momen, Moojan
Morgan, Peggy
Morrissey, Mary Manin
Mozumdar, K.
Muller, Wayne
Mundy, Jon
Myss, Carolyn

N
Newell, Philip J.
Nichols, Steve
Nietzsche, Friedrich
Northrup, Christiane

O
O’Donohue, John
O’Flatery, Wendy Doniger
Oliver, Harold H.
Olson, Diane C.
Ornish, Dean
Öz, Mehmet Cengiz, (Dr. Oz)

P
Palihawadana, Mahinda
Papus (Gérard Encausse)
Peck, M. Scott
Petulla, Joseph
Po, Li

R
Ramer, Andrew
Rand, William Lee
Randazzo, Anthony, Fr.
Raub, John Jacob
Ray, Michael
Redfield, James
Ribner, Melinda
Richardson, Cheryl
Richardson, Jabez
Robbins, Anthony (Tony)
Roth, Nancy, L.
Roth, Ron
Rupp, Joyce

S
Sansone, Leslie
Scott, S.M.
Schachter-Shalomi, Zalman
Schucman, Helen
Seidman, Richard
Severance, John B.
Sharma, Arvind
Shaw, Beth
Sheldrake, Alfred Rupert
Siegel, Bernie, Dr.
Silverman, Krishna
Smart, Ninan
Smith, Huston
Smith, Peter
Song, Choan-Seng
Sosa, Ernest
Spangler, David
Sri Chinmoy
Star, Jonathan
Steiger, Brad
Steiner, Rudolph
Stephan, Danette
Storch, Walburga
Stryk, Lucien
Sturtevant, William C.
Sundararajan, K.R.
Swami, Sri Purohit
Swedenborg, Emanuel

T
Taylor, Jeremy
Taylor, Terry Lynn
Teasdale, Wayne
Templeton, John Marks
Tice, Paul
Tide-Mark Press
Tolle, Eckhart
Tooker, Elisabeth
Tracy, Brian
Tsu, Lao (Lao Tsu)
Tucker, Mary Evelyn

U
Ulanov, Ann Belford

V
Van de Weyer, Robert
Van Inwagen, Peter
Vanzant, Iyanla
Virtue, Doreen

W
Walters, Kerry
Watts, Alan
Walsch, Neale Donald
Walsh, Birell
Weiming, Tu
Weil, Andrew
Weiss, Brian
Wilber, Ken
Williams, Jacqueline A.
Williams, Raymond Brady
Williamson, Marianne
Wineman, Aryeh
Wines, Leslie
Whit, David Gordon
Wilkinson, Philip
Winfrey, Oprah
Wolf, Laibl
Wright, Dale S.
Wyatt, Thomas

Y
Yogananda, Paramahansa
Yoke, Ho Pen
Young, Serinity

Z
Zaleski, Carol
Zaleski, Philip
Zimmer, Heinrich
Zuercher, Suzanne
Zukav, Gary


För att beställa häftet En lista med Författare (Tre listor med författare som INTE rekommenderas), klicka här.

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade