Det Kristna Livet

Det råder stor förvirring i kristenheten om det kristna livet. Jag är ingen auktoritet inom kristenheten. Däremot har jag vaknat och insett att livet med Kristus är inte lätt. Det finns offer man får göra dagligen. Det finns en smal väg som också är en en svår väg, som ibland, eller oftast är en ensam väg, som vi måste följa. Jesus har inte kallat oss till ett enkelt liv med lyx och flärd. Han har inte kallat oss till ett liv i lugn och ro. Nej, han har lovat oss att förföljelse och hat kommer när vi vill och önskar följa honom helhjärtat. Jag förvånas över hur rätt han har i allt.

När han själv vandrade på jorden var han hatad av de religiösa och de egenrättfärdiga. De försökte stena honom flera gånger för att han predikade och rev ner religiösa föreställningar. Det tålde inte fariseerna och de skriftlärde. Hans egen familj vände sig emot honom och hans bröder trodde inte på honom. Jag undrar vad som hände med Josef, hans styvpappa. Man läser inget om honom i evangelierna. Kan han ha vänt sig emot honom? Hans mamma trodde honom. Det läser vi i alla evangelierna.

Jag får ofta höra av de religiösa att jag inte gör som Jesus befallt och min fråga blir då: Hur vet du det och visa mig gärna var det står i bibeln att jag gör fel?

Jag ser utifrån bibeln hur jag skall leva, jag har den helige Ande som undervisar mig om allting. Jag behöver ingen som lär mig, utan smörjelsen lär mig. Om jag har en sådan stark övertygelse att jag vandrar inför Gud som Gud vill och önskar, vem kan då övertyga mig om annat? Vem kan då anklaga mig, Kristus är den som frikänt mig? Vem kan fördöma mig? Gud är den som känner mitt hjärta och han vet och jag vet att jag vandrar inför honom av ett rent hjärta. Finns det synd, tar han bort den. Om jag gör fel, tillrättavisar han mig. Vem är då du som fördömer din bror? Du ställer dig då över lagen och blir lagens domare och inte dess görare.

Jag tar däremot till mig tillrättavisning enligt Guds ord, men jag tar inte till mig obefogad kritik, utan grund i ordet. Jag har inte tänkt låta lögn och osanning ta ifrån mig min glädje i Herren. Jag gläder mig alltid i Herren, alltid, även när jag är nerstämd kan jag glädja mig i Herren.

Oavsett så är Kristus viktigare för mig än mitt eget liv, och jag är så glad jag har Jesus och jag kan med största övertygelse och säkerhet säga: Kristus bor i mig.

Amen.
Det kristna livet
Share:

Det är bättre att bli styrkt av nåd och än av gärningar.

Hebr. 13:9 Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Ty det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom föreskrifter om mat. Dessa har inte varit till någon nytta för dem som har befattat sig med sådana.
När vi felar i vårt tal, när vi felar i gärningar, är det lätt att sätta sig ner och bli missmodig. Det är naturligt för den som vandrar med Gud. Vi faller i en mörk soppa av mörker och vi fördömer oss själva efter våra gärningar. Vi säger: jag tillhör inte Herren Jesus eftersom jag inte kunde handskas på rätt sätt med det här. Jag kan omöjligt vara frälst eftersom.... osv.

Det är där hjälparen, den helige Ande kommer in och börjar viska Guds ord till oss: Inte genom din egen rättfärdighet, inte genom dina gärningar, utan genom min nåd är du frälst.

I tron lyssnar vi då till Herrens Ande och böjer oss under hans rådslut. Vi lägger bort oss själva och erkänner att Gud har rätt. Vi ger honom äran, vi håller oss till hans ord och vi växer till i nåd.
Share:

Varning till dig som säger dig älska Gud

Jag har en varning till dig som säger dig älska Gud.

Mal 1:6 En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är en far, var är då den heder som borde visas mig? Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig? Detta säger HERREN Sebaot till er präster som föraktar mitt namn. Och ni frågar: "På vilket sätt har vi föraktat ditt namn?" 
Mal 1:7 Jo, genom att ni på mitt altare offrar oren mat. Och ni frågar: "På vilket sätt har vi kränkt din renhet?" Genom att ni säger: " HERRENS bord betyder ingenting."
Många av er går i kyrkan, går till era församlingar, men ser inte vad Gud håller på att göra. Ni har hört kallelsen, ni har märkt att något är på gång, men ni har dövat era samveten. Ni tror er sitta säkra på era platser och behöver ingenting. "Herren är med mig. Han har frälst mig".

Men jag säger er; ni håller på att förlora er plats hos honom som har kallat er: Horor och publikaner skall komma och ligga till bords i mitt hus men ni som inte bär fram era kroppar till mig som ett levande och välbehagligt offer skall inte komma in i mitt rike. Ni som inte vill helgas och renas skall skäras bort. Ni som älskar pengar, ni som har andra gudar jämte mig, ni giriga, ni som hatar era syskon, ni som är fega, ni skall inte komma in. Ingen oren skall komma in i Kristi och Guds rike.

Vaka och be, håll anden brinnande, förakta inte Guds ord. Ge Gud äran och offra rätta offer inför honom. Ge dig själv nu innan det blir försent!

Amen!!!
Share:

Avfällingar? eller Slumrande Hjältar?

Överallt ser jag "avfällingar", de som sover, som Gud reser upp, som börjar predika Guds ord, som vägrar låta sig tryckas ner igen. Det är dom, om någon, som kommer övervinna genom lammets blod och vårt vittnesbörds ord.

”Inte en gång till, säger vi till Satan. Nej du, Jesus är verkligen min Herre och jag böjer mig inte”.

En ängels röst hörs och alla tio jungfrurna vaknar upp. De fem förståndiga behöver bara vakna och de vet att de är redo och behöver inte leta upp dom som säljer oljan. De fem oförståndiga hinner inte in genom porten innan den stängs.
Vad säger Jesus då?
Mat 25:11 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss!
Mat 25:12 Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte.
Jesus den gode herden letar upp det får som kommit bort. Det var jag det, och när han hittade mig igen vart det glädje bland änglarna.

Jesus gick inte för att leta upp den get som kommit bort, utan han letade upp det får som kommit bort. Med andra ord, om du är avfällig, har tappat tron, så har han inte gett upp dig. Det finns fortfarande tid att omvända sig och ändra sitt liv.

Amen!!!
Share:

Omvändelsens frukt.

”Jag förstod ju inte vad du menade Gud”.
I Matteus evangeliet läste jag följande:
Matt 3:7-8 ”Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen”. 
Frukt som hör till omvändelsen? Vad är det för frukt Johannes döparen pratar om?

Jesus hade inte ännu sagt dessa ord: Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort,och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. Joh 15:1-2

Johannes döparen och Jesus predikar om samma frukt. Fariséerna var full av egenrättfärdighet och var uppblåsta över sin stora kunskap i skrifterna. De tyckte sig vara förmer än andra och hade stängt till sitt hjärta för sanningen och barmhärtigheten. De kunde alltså inte komma till Gud med uppriktiga hjärtan. Högmod över livets goda och ögonens begär hindrade dem från att se sanningen i de skrifter som de så ihärdigt studerade.

Om ljuset i dig är mörker,hur mörkt blir då inte mörkret?
Matt. 6:22-23 ”Ögat är kroppens ljus.Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!” 
Uppenbarelseboken talar om att köpa salva för ögonen så att man ser och det är det Jesus pratar om här.
Upp. 3:18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns,och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.
Kom till honom som ger dig salva för ögonen så att han får öppnat dina ögon. Du tror du ser, du tror du förstår men ser inget och förstår inget, och går förlorad därför att du inte vill ha ljuset.

Hur får man tag i salva för ögonen? Jesus fortsätter i nästa vers:
Upp. 3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.
Vi ser en bild av vad Jesus menar när han botar en blind man:
Joh. 9:6 När han hade sagt detta, spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon
Joh. 9:7 och sade till honom: "Gå och tvätta dig i dammen Siloam." - Ordet Siloam betyder "utsänd". - Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se.
Varför vill du inte ta emot det eviga livet? Varför står du emot sanningen och väljer leva i ett självbedrägeri?

Människorna tog inte emot honom därför att de hatade ljuset och älskade mörkret.
Joh. 3:20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.
Vad är det vi då skall omvända oss ifrån? Omvänd dig från hatet, omvänd dig från själviskheten, omvänd dig från lögnen, omvänd dig från all synd som står upp mot, och hånar Gud.

Tro Gud och lägg undan din lögn, den lögn som har fört in elände i ditt liv, som till slut kommer döda dig och ta ifrån dig någon möjlighet att komma till Gud när du slutar ditt liv. För om du dör i din synd, dör du en andra gång,eftersom du då döden dör, vilket är den slutgiltiga döden där du blir bortkastat från Gud för evig tid. En evighet i totalt mörker, ett kännbart mörker där du kommer förbanna Gud för evigt för att frälsningen var så enkel, att det inte var svårare så att du kunde säga: ”Jag förstod ju inte vad du menade Gud”.

Amen!!!
Share:

Vem har Herren kär?

Vi pratar politik, musik, filmer, kärlek och sorg. Vad vi pratar om visar vart vårt hjärta finns. Det som kommer ut ur munnen är hjärtat fullt av.

Vi ljuger och bedrar, hatar och föraktar. Vad hjärtat är fullt av talar munnen.


Jesus vet vad som finns i människans hjärta och det är inget gott. Därför behöver vi vända om till Gud och ropa på Jesus för att bli en ny skapelse. Vi kan inte göra något gott utan honom, alla våra gärningar är som smutsiga kläder inför Gud. Vi kan inte duga inför honom. Om vi dög skulle inte Jesus behöva offra sig själv för oss. Då kunde vi komma ”som vi är” och ändå behaga Gud. Men så är det inte.

Men Gud är inte obarmhärtig. Han har gett oss en möjlighet till räddning, han har berett en räddning för oss. Men tyvärr krävs det att vi böjer oss och ödmjukar oss, lägger ner vår egen stolthet och erkänner Jesu gärning som tillräcklig.

Hans död på korset var en död för oss alla. Hans uppståndelse var en uppståndelse för oss alla. Han tog vårt straff så Gud inte skulle behöva straffa oss. Han uppstod för att vi skulle bli rättfärdiggjorda genom tron på honom. Genom tron på Jesu död och uppståndelse blir vi frälsta undan vredesdomen.

Men ve den som förkastar Guds nåd, som föraktar det verk Jesus gjort på korset. Ve oss om vi vägrar böja oss för herrens vilja. Hur skall vi då få förlåtelse? Efter att ha förkastat Guds nåd finns inte längre förlåtelse för någon synd.

Då jag nu fruktar Gud söker jag vinna människor för Jesus.

Korset är en dårskap för människor, men en vishet från Gud för oss som tror.

Amen!!!
Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade