Del 7:1 Förändra Heliga Tider och Lagar


[Video där jag läser inlägget finns längst ned]

Förändra Heliga Tider och Lagar


Dan 7:25  Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.
Noahide lagarna kommer tillämpas av antikrist efter hans kröning, och är mycket farliga. Som jag skrev i Del 5:1 Introduktion till Kabbalah fångades min uppmärksamhet kring detta av att någon frågade mig om vad jag ansåg om Noahide lagarna, som också kallas Noakit lagarna, där jag jämförde Noahide lagarna med Apg. 15:28-29 För den Helige Ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon ytterligare börda, förutom detta som är nödvändigt: Att ni ska avhålla er från det som är offrat åt avgudarna, och från blod, och från kött av kvävda djur och från otukt. Om ni noga aktar er för detta, gör ni rätt. Farväl. Och jag upptäckte vid närmare undersökning att Noahide och Apg. 15:28-29 inte har samma källa. Den ene kommer från Gud själv, och den andre från Talmud, och dessa två källor har alltså inte samma ursprung.

Men vad är Noahide lagarna? Noahide består av sju stycken lagar varav den sjunde är till för att upprätta och upprätthålla de sex första. Varje lag har mängder med underlagar som preciserar vad huvudlagen betyder och avgör straffet för överträdelser. Dess sju lagar har talmudiska rabbiner tagit fram för att gälla alla hedningar. De anses vara bibliskt grundade och gällande hela mänskligheten. Rabbinerna antyder med detta att: Där det judiska folket har 613 lagar, har hedningarna bara 7, underförstått: Det är vi som bär den tunga bördan och ni slipper lätt undan.

Läs nu följande väldigt noga och lägg det på minnet, för om rabbinerna får igenom dessa lagar, vilket de är på god väg att lyckas med, så ser vår framtid ut att blir ganska annorlunda och farlig.
Upp. 20:4 Och jag såg troner och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörds och för Guds ords skull, och som inte hade tillbett vilddjuret, inte heller dess bild och som inte hade tagit märket på sin panna eller sin hand. Och de levde och regerade med Kristus i tusen år.

De 7 Noahide lagarna
Dessa lagar är som följer:
 1. Kännedom om den Enda Sanna G-den. Tron på EN ENDA G-d. Inte tillbe avgudar.
 2. Respektera G-d och prisa Honom. Häda inte Hans namn.
 3. Respektera Livet. Mörda inte; detta inkluderar abort.
 4. Respektera Äktenskapet; detta inkluderar samkönade äktenskap.
 5. Respektera andras Egendom. Stjäl inte.
 6. Respektera Djuren. Detta inkluderar att inte riva av kroppsdelar av levande djur.
 7. Upprätthålla Rättvisa. Upprätta ett juridiskt system som upprätthåller dessa lagar.
Lagarna ser till synes oskyldiga ut, jag menar, vem skulle inte hålla med om det här? Det är självklara lagar för en pånyttfödd kristen. Eller hur? Vi skulle aldrig tillbe avgudar, vi vördar Gud och respekterar allt liv, äktenskapet, andras egendom och även djuren. När man läser de sju lagarna verkar de vara tagna rakt ut av Bibeln. Men är dem det? Och varför behövs det nya lagar när vi redan har Guds tio budord?

Noahide lagarna har tagits fram av judiska rabbiner och är enbart till för oss hedningar. De påstås vara bibliskt grundade och rabbinerna säger att dessa gavs till Noas, därav namnet Noahide (Noachide, Noakit). Och att de därigenom gäller hela mänskligheten, eftersom Noas söner; Shem, Ham och Jafet, är allas förfäder. Dock hittar vi inte någonstans i Bibeln där Gud ger Noa sådana budord. Dessa är framtagna genom rabbinernas uttolkning av judiska skrifter i Talmud. Det närmaste vi kommer Noahide lagarna hittar vi i The Book of Jubilee, en apokryfisk judisk skrift.

Där det judiska folket har 613 lagar, har hedningarna bara 7, vilket är en sanning med modifikation. Det finns nämligen en stor mängd paragrafer under varje Noahide lag, närmare bestämt 620 lagar. Och det är när vi tränger ned i underlagarna vi förstår hur vidriga och farliga Noahide lagarna verkligen är. Jag börjar lite försiktigt.

Noahide styr hela ditt liv; vad du får ta på dig, hur du ser ut, hur du talar, vad du får äta, vad du får göra och om du får vila en dag i veckan eller inte. Männen får t.ex. inte raka sig, inte klippa håret vid öronen. Du rekommenderas att inte bära ett plagg som består av både ull och linnen då det ger ”kraftfulla mystiska effekter”, och om du väljer att inte bära plagg gjorda av ull och linnen, får du en riktig fin belöning av Gud. Dessa lagar är ”mjuka” lagar, d.v.s. ger oftast inga allvarligare påföljder.
Hasidic University,1 där jag hämtat Noahide lagarna från, förklarar det så här.
... hedniska präster har länge gjort detsamma för sina avgudaceremonier. Att bära kombinationen av ull från får och linne från lin ger kraftfulla mystiska effekter som judar normalt är förbjudna att skapa, och som i avgudamässiga ritualer bygger på krafter av andlig orenhet. Även om hedningar inte är förbjudna att bära sådana plagg, kan de vara bra att undvika dem för att få extra andlig belöning från G-d.2
Men! Om du t.ex. låter håret växa långt för att sedan raka av det, kan du ha gjort dig skyldig till avgudadyrkan därför att ”Vissa avgudar eller falska gudar tillbeds genom … att låta håret växa långt, raka av det och sedan offra det.3 Enligt Noahide lagarna är straffet för detta halshuggning om du befinns skyldig.

Dödsstraff Genom Halshuggning
Dödsstraff genom halshuggning kan utdömas under alla de sex första lagarna. Jag har räknat och funnit 43 paragrafer som ger halshuggning vid överträdelse. Ordet dödsstraff används flitigt – 224 gånger i ett dokument på 653 sidor. Sammanlagt består Noahide lagarna av 7 huvudlagar och 620 underlagar. I praktiken är det bara sex huvudlagar, då den sjunde finns till för att upprätthålla de sex första och syftar till att upprätta ett rättssystem baserad på Noahide i varje stad. Längre ned kan du läsa dessa lagar.

För varje brott mot någon av de sex första lagarna gäller halshuggning! T.ex. vi kristna som tror att Jesus är Gud kommen i köttet, Guds Son, och tror på en treenig Gud, faller under lagen om avgudadyrkan, och kommer ställas inför ett ultimatum – förneka Jesus Kristus eller dö. Men t.ex. Jehovas Vittnen anses vara kosher och kommer vinna sitt liv, eftersom dessa inte tror att Jesus är Gud kommen i köttet.
Att inte tillbedja någon falsk gud på något av dessa fyra vanliga sätt: (a) böja sig, (b) offra offer, (c) bränna rökelse eller (d) hälla drickoffer (som t.ex. vin eller vatten). Dessa fyra rituella handlingar är alla involverade i dyrkan av den sanna G-den i templet i Jerusalem (när den väl har byggts upp från sina nuvarande ruiner), och är således heliga tillredningssätt som är förbjudna att utövas för någon falsk gud, även om handlingen inte är en del av den sedvanliga ritualen för den falska religionen (eftersom -6e budet handlar om de etablerade ritualerna som är specifika för varje falsk religion). Så även om det inte är en etablerad kristen tradition att erbjuda offermat till Jesus, och inte heller skulle buddhister normalt hälla drickoffer till sin avgud, så skulle ändå varje handling innebära dödsstraff.
Detta budord förbjuder också muntligt erkännande någon av alla falska gudar som ens gud och innebär dödsstraff.
Exempel: Att inte muntligt acceptera Jesus som ens gud eller "herre."4 Att inte döpas till kristendomen eller att be i Jesu namn.5 Att inte påstå sig ha fått andliga uppenbarelser från Jesus eller "moder Maria."6
Att Jesus gjorde vatten till vin, eller att han gick på vattnet, är häxkraft enligt Noahide. Om du försöker göra liknande gärningar som Herren, som t.ex. att be för de sjuka, gör du dig skyldig till häxkraft och straffet är.... halshuggning.
Det var kraftfullare och effektivare i forntiden, vilket bevittnades av de egyptiska trollkarlarnas förmåga att förvandla vatten till blod eller andra ämnen, eller att framkalla grodor över hela landet (se 2 Mos. kap. 7-8), eller senare, Jesus Nasarens förmåga att förvandla vatten till vin eller gå på vatten; idag är det främst en illusion och bedrägeri och i allmänhet kraftlöst. Men även när den var på sin höjd hade trolldomen alltid svåra begränsningar (se 2. Mosebok 8: 14-15). Icke desto mindre är alla försök att utöva detta föremål för verkställighet av teokratiska domstolar under dödsstraff.7
Dödsstraff genom Halshuggning är standardstraff för en hedning som befunnits skyldig till brott mot en av de sex lagarna och det anses vara den mest humana metoden.
Kort beskrivning: Att avrätta genom halshuggning de som är dömda för att ha begått vissa synder. Förfarandet för halshuggning utförs vanligtvis med svärd.
Detta straff genomförs av judiska domstolar för särskilda synder, medan det är den enda metoden för dödsstraff som utförs av hedniska teokratiska domstolar, oavsett brott enligt Noahide-lagarna.8
Det gäller med andra ord andra lagar för juden än för hedningen. Något som kräver dödsstraff för en hedning är inte lika allvarligt för en jude. Lika märkligt är att om en judisk man eller kvinna har tidelag9 ska både den skyldige och djuret dödas. Men om en hedning har tidelag så sparas djuret i båda fallen.10 Det verkar inte vara lika allvarligt för djuret om en hedning våldför sig på det. Men så är icke-juden enligt Talmud en lägrestående varelse med ”satanisk natur”.

En hedning och jude får inte gifta sig. Juden, antingen man eller kvinna, får piskslag för överträdelsen. Om hedningen är en man, får han sitt straff av Gud. Om hedningen är en kvinna, får hon dödsstraff från den judiska domstolen.11 En judisk man står över en judisk kvinna, den judiska kvinnan står över de judiska barnen, den judiske kvinnan står över en homosexuell judisk man, sen en lesbisk judisk kvinna, sen judarnas djur i rätt ordning. Under strecket kommer en hednisk man kommer efter det, sen en hednisk kvinna, osv.

Bibelns släkttavlor följer mannen, men rabbinerna ändrade detta till att följa kvinnan. Den som har en judisk mor räknas som jude.12

Vem verkar vara måltavlan när du läser igenom följande paragrafer? Skriv gärna en kommentar.

Paragrafer Om Dödsstraff Genom Halshuggning

Här vill jag gå igenom de olika lagarna och dess underparagrafer där dödsstraff genom halshuggning är domen:

 1. Budord mot avgudar
  -5 Ingen avgudadyrkan enligt fyra standardsätt
  Detta budord förbjuder också muntligt erkännande av alla falska gudar som ens gud och innebär dödsstraff. 
  Exempel: Att inte muntligt acceptera Jesus som ens gud eller "herre." 
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 2. Budord mot avgudar
  -6 Ingen avgudadyrkan enligt dess etablerade ritualer
  Att inte tillbe en falsk gud enligt de sedvanliga ritualerna som fastställts av dess religion. 
  Exempel: Inte för att döpas till kristendomen eller att be i Jesu namn. Att inte fira sådana hedniska helgdagar som påsk, halloween eller jul. 
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 3. Budord mot avgudar
  -7 Inte offra sina barn genom ritualer för att dyrka Molech
  Medan all avgudadyrkan redan är förbjuden och verkställs med dödsstraff, var Molech-kulturen uppenbarligen en så farlig form av avgudadyrkan att förtjänar ett separat Torah-bud. *
  Exempel: Inga ges. 
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 4. Budord mot avgudar
  -8 Inte utöva Ov-Kultens praxis. 
  I forna tider i landet Kanaan praktiserades Ov-kulten som ett sätt att kommunicera med spöken. En kombination av trolldom och avgudadyrkan. Den som utövar Ov är straffskyldig i teokratiska domstolar; konsekvenserna för dem som deltar i och besöker sådana ceremonier diskuteras i budet -36. 
  Exempel: Inga ges. 
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 5. Budord mot avgudar
  -9 Inte utöva Yidonikultens praxis.
  Den antika Yidoni kulturen, som utövades i Kanaans land, kombinerade trolldom och avgudadyrkan i en séansliknande ritual för att konsultera andar. Utövaren av Yidoni är straffskyldig i teokratiska domstolar; de som deltar och konsulterar sådana ceremonier begår också en synd under -37. 
  Exempel: Inga ges. 
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 6. Budord mot avgudar
  -16 Inte locka en annan person till avgudadyrkan
  Att inte rekrytera en annan person till tron på eller tillbedjan av någon falsk gud. Detta förbud gäller även om frestaren inte själv tror på den falska religionen, utan bara rekryterar andra för något yttre syfte; dödsstraff verkställs också för försök att locka, oavsett om den lockade personen faktiskt valde att gå med eller delta i avgudadyrkan. 
  Exempel: Inte för att delta i kristen mission eller distribution av missionärstraktat och inte donera pengar till någon kyrka eller byrå som driver rekrytering eller aktiviteter som t.ex. "vittnesbörd". 
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 7. Budord mot avgudar
  -26 Ingen profetia i en falsk guds namn
  Att inte uttala ett profetiskt budskap som förment antas mottas från någon annan källa än den sanna G-den.... Även om den falska profetian eller meddelandet innehåller sanning, av det faktum att det uttalas i namnet på någon falsk gud eller makt, låtsas det att validera dessa andra gudar och är därför en aspekt av avgudadyrkan. 
  Exempel: Att inte stå sig ha fått andliga uppenbarelser från Jesus eller "moder Maria." 
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 8. Budord mot avgudar
  -27 Ingen falsk profetia, inte ens i den sanne G-dens namn
  Att inte uttala ett falskt profetiskt budskap, inte ens i den sanne G-dens namn. Detta förbud inkluderar (a) att inte ge ut ett meddelande som aldrig mottogs från G-d, vare sig meddelandet i sig är sant eller falskt, och (b) att inte tillkännage en sann profetia som faktiskt kom från Gd, men inte till den personen som påstår sig vara profeten. Således innehåller falsk profetia i G-ds Namn antingen falskt innehåll eller falskligen ges äran som "profet" till en person till vilken G-d inte väljer att uppenbara budskap
  Exempel: Inga ges. 
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 9. Budord mot avgudar
  -34 Ingen Häxkraft
  Att inte bedriva någon form för trolldom eller svartkonst, att inte kontakta andliga krafters orenhet för att försöka åstadkomma fysiska resultat.... Icke desto mindre är alla försök att utöva det föremål för verkställighet av teokratiska domstolar under dödsstraff. 
  Exempel: Inga ges. 
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 10. Budord mot hädelse
  -60 Ingen hädelse mot G-ds Namn. Att inte uttala en förbannelse mot G-d (G-d förbjude!) med ord. För hedningar skulle dödsstraff verkställas mot en som hädar den sanna G-den med vilket namn som helst för Honom, på vilket språk som helst, när åtminstone ett pålitligt vittne kan vittna om brottet - så länge vittnesbörden stöds av allt annat bevis. 
  Exempel: Inga ges. 
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 11. Budord mot Mord
  -289 Inga mord.
  Att inte mörda någon, direkt eller indirekt, inklusive abortera ett foster eller utföra eutanasi mot en redan döende person. Teokratiska domstolar skulle verkställa dödsstraff för avsiktligt mord; oavsiktligt mord (dråp) skulle inte verkställas mot hedningar av teokratiska domstolar, men mördaren skulle kunna dömas i blodhämnarens händer. 
  Exempel: Att inte abortera ett foster 40 dagar efter befruktningen (den punkt då människoliv börjar, såsom definieras av G-d's Lag; förstörelse av ett embryo före den punkten är en annan synd - av villig förstörelse i allmänhet - och teokratiska domstolar är moraliskt förpliktigad att också förbjuda sådana tidiga aborter när det blir ett utbrett missbruk, som med dagens tillgänglighet av RU-486 och andra "morgon efter" piller). Att inte göra ett barmhärtighetsmord, inte ens för att avsluta en patients lidande. Att inte begå självmord (straffas av G-d själv efter personens död). 
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 12. Budord mot Stöld
  +218 Att bestraffa en våldtäktsman.
  När ett ögonvittnes vittnesmål kan bevisa att handlingen var ofrivillig från kvinnans sida, måste teokratiska domstolar straffa en hednisk våldtäktsman med dödsstraff. Teokratisk lag klassificerar våldtäkt som en form av skada, liknande att skada en person, som i fallet med en hednisk brottsling också verkställs med dödsstraff. 
  Exempel: Inga ges. 
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 13. Budord mot Stöld
  +239 Att bestraffa en tjuv.
  För domstolarna att verkställa dödsstraff för alla hedningar som stjäl till och med ett litet belopp och förmodligen kräva att han också återlämnar eller återbetalar den stulna egendomen (se bud +194). Detta bud tillåter också en husägare att döda alla inbrottjuvar som han finner bryter sig in i sitt hus, under antagandet att inbrottstjuven är helt kapabel att döda honom om denne ges möjlighet. 
  Exempel: För att domstolarna ska avrätta inbrottstjuvar, beväpnade rånare och plundrare samt snattare, studenter som stjäl kopior på svaren på ett test och de som driver bedrägliga affärssystem. För att domstolarna ska avföra alla som sprayar graffiti eller vandaliserar någons egendom. 
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 14. Budord mot Stöld
  -238 Inte försenar lönen för anställda
  Att inte försena att betala lön till en arbetare eller avgifter till en tjänsteleverantör. Betalning sker på dagen dagen arbetet utförs, såvida inte ett förhandsavtal gjordes för att betala på något annat schema. Att inte betala i tid är en form av stöld, för vilken en hedning får dödsstraff. Därför måste man till och med låna, om det behövs, för att inte betala för sent. 
  Exempel: Inga ges. 
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 15. Budord mot Stöld
  -243 Ingen Kidnappning.
  Att inte kidnappa någon person. Teokratiska domstolar skulle verkställa detta budord med dödsstraff för hedningar. 
  Exempel: Inga ges. 
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 16. Budord mot Stöld
  -244 Inga stölder
  Att inte stjäla några pengar eller föremål från någon. Det här budordet täcker all stöld i smyg, till exempel inbrott, fusk eller ekonomisk bedrägeri. En hedning som stjäl till och med ett litet belopp får dödsstraff.
  Exempel: • Att inte ta pennor eller pappersklipp eller göra obehöriga fotokopior på en arbetsplats bakom handledarens rygg. Att inte stjäla något tillfälligt för att göra ägaren arg, även med avsikt att återlämna fastigheten. Att inte lura eller vilseleda människor i affärer, till exempel genom att felaktigt föreställa eller dölja fakta om en produkt för att sälja den.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 17. Budord mot Stöld
  -244 Inga rån
  Att inte öppet stjäla några pengar eller föremål från någon. Detta budord omfattar all stöld med våld, till exempel väpnad rån eller plundring. En hedning som stjäl till och med ett litet belopp får dödsstraff.
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 18. Budord mot Stöld
  -246 Inte stjäla land genom att flytta gränsposter.
  Att inte flytta ett staket eller annan markör som skiljer två egendomar för att stjäla fastigheter från ens granne. Teokratiska domstolar skulle verkställa detta bud med dödsstraff för hedningar som medvetet flyttar en fastighetsgräns.
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 19. Budord mot Stöld
  -247 Ingen vägran att betala skulder.
  Att vägra att returnera ett lånat föremål eller att vägra att betala någon skuld, vare sig det uppstår genom lån, genom köp eller rättsligt ansvar (exklusive fall där gäldenären verkligen inte kan betala). Detta är en form av stöld, och teokratiska domstolar skulle verkställa detta bud med dödsstraff för hedningar.
  Exempel: Att inte förklara konkurs mot legitima skulder, vilket gör att en person kan undvika sitt ekonomiska ansvar med rättsligt skydd av den nuvarande, icke-teokratiska regeringen. Att inte skapa ett företag som en juridisk sköld mot legitima skulder. Att inte vägra att betala legitima skatter som införts av en legitim regering (vart och ett av legitimiteten definieras av en serie regler enligt teokratisk lag).
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 20. Budord mot Stöld
  -248 Inte förneka en skuld.
  Att inte ljuga genom att förneka att man är skyldig eller genom att förneka att en annans egendom är i hans besittning. Som en form av stöld kan detta verkställas med dödsstraff för hedningar. En jude som förnekar en skuld anses inte längre vara ett pålitligt vittne och ogiltigförklarar som vittna i en domstol, och detsamma kan gälla för hedningar (i fall där domstolar är maktlösa att utföra dödsstraffet).
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 21. Budord mot Stöld
  -249 Inte under ed förneka en skuld.
  Att inte avge en falsk ed som förnekar att man är skyldig eller att förneka att en annans egendom är i hans besittning. Detta kombinerar stöldens synd genom att förneka en skuld (bud -248) med synd om hädelse när man gör en falsk ed (bud -62) och kan verkställas med dödsstraff för hedningar.
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 22. Budord mot Stöld
  -250 Ingen över- eller underavgift i handeln.
  För köpmän som inte tar betydligt mer än det lokala marknadspriset för identiska varor och för kunder att inte betala betydligt mindre än marknadsvärdet. Teokratisk lag anser att detta är en form av fusk som ger dödsstraff för hedningar när de görs medvetet; oavsiktlig över- eller underavgift av ett visst belopp måste återbetalas och mer än det gör att försäljningen ogiltigförklaras fullständigt. Förbudet mot över- eller underbetalning gäller inte när 
  1. säljaren uppger hur mycket av hans försäljningspris som är vinst;
  2. försäljningen sker som byteshandel och byter varor snarare än att köpa med pengar. Eller
  3. det är en försäljning av mark, slavar eller samlade skulder.
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 23. Budord mot Stöld
  -267 För en jordbruksarbetare att inte äta från de oskördade produkter han arbetar med.
  För en anställd jordbruksarbetare att inte äta från grödor han arbetar med, såvida han inte utför skördearbete, i vilket fall den teokratiska lagen tillåter honom att äta från dessa grödor medan han utför arbetet (bud +201). En anställd arbetare som äter från förbjudna grödor som han arbetar på begår en form av stöld för vilken han får dödsstraff.
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 24. Budord mot Stöld
  -268 För att en jordbruksarbetare inte tar mer än han kan äta under skörden.
  För en anställd jordbruksarbetare att inte själv ta grödor han arbetar med, andra än de som han tillåts enligt teokratisk lag att äta medan han utför skördearbete (bud +201). Detta bud förbjuder honom att ta ytterligare skördeprodukter för att äta senare eller till andra som hans familj att äta. En anställd arbetare som tar ytterligare grödor som han arbetar på begår en form av stöld för vilken han får dödsstraff.
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 25. Budord mot Stöld
  -271 Ingen användning av falska vikter eller mått.
  För att inte fuska i affärer genom att använda felaktiga mått, inklusive våg och mått på torr eller flytande volym. Teokratiska domstolar skulle verkställa detta bud med dödsstraff för hedningar som medvetet fuskar i affärer, medan vågar eller pumpar som är felaktiga genom vårdslöshet skulle hittas och korrigeras av regeringens inspektörer.
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 26. Budord mot Omoral
  -330 Ingen relation med ens mor.
  För att en man inte ska ha samlag med sin egen mor. Båda skulle straffas under detta bud. Straffet för både judar och hedningar är dödsstraff, även om det på olika sätt.
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 27. Budord mot Omoral
  -331 Ingen relation med ens fars fru.
  För att en man inte ska ha samlag med sin fars fru, även om hon inte är hans mor, och även efter att hon inte längre är gift med sin far. Både mannen och kvinnan skulle få dödsstraff enligt detta bud.
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 28. Budord mot Omoral
  -347 Inget äktenskapsbrott med en gift kvinna.
  För att en man inte ska ha samlag med en gift kvinna. Teokratisk lag förbjuder en kvinna att ha flera män, och därför är alla förbindelser mellan en gift kvinna och en annan man förbjudna enligt detta bud. Båda äktenskapsbrytarna, mannen och kvinnan, skulle få dödsstraff.
  (Eftersom en man enligt den grundläggande Torah-lagen får ha flera fruar (såvida det inte är förbjudet enligt ytterligare regeringslagar), skulle äktenskapliga förbindelser mellan en ensamstående kvinna och en gift man inte vara äktenskapsbrott, och ingen av parterna skulle åtalas i teokratiska domstolar ; ändå skulle det vara ett brott mot förbudet mot förbindelser utanför äktenskapet (se bud -355) och skulle leda till straff från himlen.)
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 29. Budord mot Omoral
  -348 För att en man inte ska ha relationer med ett djur.
  För att en man inte ska ha samlag med ett djur. En jude som bryter mot detta bud skulle avrättas, liksom djuret; en hednisk överträdare skulle också få dödsstraff, men djuret skulle skonas.
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 30. Budord mot Omoral
  -349 För att en kvinna inte ska ha relationer med ett djur.
  För att en kvinna inte ska ha samlag med ett djur. En judisk kvinna som bryter mot detta bud skulle avrättas, liksom djuret; en hednisk överträdare skulle också få dödsstraff, men djuret skulle skonas.
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 31. Budord mot Omoral
  -350 Inga homosexuella relationer.
  För att en man inte ska ha samlag med en annan man. Förhållanden mellan två kvinnor betraktas inte som ett verkligt samlag, och därför skulle kvinnlig homosexualitet inte verkställas med dödsstraff enligt detta bud. Icke desto mindre är lesbianism ett brott mot reglerna mot blygsamhet (se bud -353), och är därför också förbjudet.
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 32. Budord mot Omoral
  -351 Inga homosexuella relationer med ens far.
  För att en man inte ska ha samlag med sin far. Som en tillämpning av det allmänna förbudet mot homosexualitet (se bud -350) verkställs detta bud med dödsstraff.
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 33. Budord mot Omoral
  -352 Inga homosexuella relationer med bror till ens far.
  För att en man inte ska ha samlag med sin farbror. Som en tillämpning av det allmänna förbudet mot homosexualitet (se bud -350) verkställs detta bud med dödsstraff.
  Exempel: Inga ges.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 34. Budord mot att Äta Levande Djur
  -182 Att inte äta en lem från ett levande djur.
  Att inte äta från en lem - definierat som ett ben omgiven av en viss mängd kött, senor, vener etc. - som rivits eller skurits från ett levande djur, även om djuret dör innan den separerade lemmen äts. För hedningar täcker detta förbud lemmar av landdjur och verkställs med dödsstraff. lemmar slits från fåglar skulle vara synd men inte verkställas med dödsstraff. 
  Detta bud förbjuder också att orsaka djur av alla slags onödiga lidanden. Men allt mänskligt behov, oavsett hur litet, åsidosätter detta förbud - inklusive att använda djur för äkta medicinsk eller säkerhetsforskning.
  Exempel: Att inte stödja tjurfäktning, tuppfäktning, rodeos eller andra sporter som orsakar lidande för djur för bara underhållningsändamål. Att inte jaga djur för rekreation där jordbruk och slakt är tillgängliga som källa.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 35. Budord för Rättslig Rättvisa
  -273 Att inte avvika från Torahs normer när det gäller att bedöma ansvar och skuld.
  För att en domare inte ska avvika från reglerna och principerna i Toras teokratiska lag vid bedömning av ett fall, ersätter varken hans eget "sunda förnuft" eller motstridiga idéer från någon annan ideologi, filosofi eller religion för att tolka domar. En hednisk domare som medvetet förvränger rättvisan av någon anledning får dödsstraff.
  Exempel: Inga ges
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 36. Budord för Rättslig Rättvisa
  -274 För domare att inte ta mutor.
  För att en domare inte accepterar bestickning av något slag - oavsett om det är faktiska gåvor, politiska eller personliga tjänst etc. - även för att bedöma ett fall korrekt. Mutor snedvrider oundvikligen en persons bedömning, ofta utan att personen inser det. Att ta mutor i allmänhet, när det inte är relaterat till vissa fall, straffas av himlen; Att ta mutor i samband med ett visst fall medför dödsstraff för domaren. 
  Exempel: För en domare som arbetar för en rättslig position som aldrig accepterar kampanjbidrag, politiskt stöd eller förmåner från mäktiga människor. För att en domare aldrig ska acceptera något fall som involverar en åtalad eller tvist (eller advokat) som tidigare stött domaren med kampanjbidrag, talmöjligheter, hjälp med karriärfrämjande, politiska fördelar, etc., eller något fall där någon som har tidigare stödde domaren - som en regeringsinsider som arrangerade sin utnämning till domare - har ett intresse. För att en domare aldrig ska acceptera ett mål som involverar någon från vilken han hoppas få förmåner i framtiden.
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 37. Budord för Rättslig Rättvisa
  -275 För att inte gynna en hedrad i en tvist.
  För att en domare inte ska styra sin dom till förmån för en prestigefylld åklagare eller tvist för att inte skämma ut honom offentligt, utan snarare att döma ärendet och verkställa lagen med fullständig objektivitet, oavsett den tvistandes status. En hednisk domare som medvetet förvränger rättvisan av någon anledning får dödsstraff.
  Exempel: Inga ges
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 38. Budord för Rättslig Rättvisa
  -276 Att inte frukta farliga tvister.
  För en domare att inte ska befria eller avgöra till förmån för en farlig åtalad, till exempel en våldsam brottsling eller ledare inom organiserad brottslighet, av rädsla för vedergällning. Detta förbud är bindande för judiska domare, som förväntas frukta G-d mer än någon människa och som är skyldiga att ta alla ärenden som de har börjat höra. Men hedniska domare kan vägra att ta ett farligt fall även efter att ha hört argumenten. Ändå, om en icke-judisk domare väljer att höra ärendet, kan han absolut inte förvränga rättvisan på något sätt av rädsla; en hednisk domare som medvetet förvränger rättvisan av någon anledning får dödsstraff - såvida han inte tvingades kapitulera med ett direkt hot (se bud -294).
  Exempel: Inga ges
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 39. Budord för Rättslig Rättvisa
  -277 Att inte gynna en fattig tvistande part över en rik.
  För att en domare inte ska styra sitt beslut i en civil rättegång till förmån för en fattig person på grund av dennes fattigdom, för att döma honom en ekonomisk dom på bekostnad av sin rikare motståndare. En hednisk domare som medvetet förvränger rättvisan av någon anledning får dödsstraff.
  Exempel: Inga ges
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 40. Budord för Rättslig Rättvisa
  -278 Att inte vara partisk mot en ond tvistpart.
  För att en domare inte ska uttala sig mot en åtalad eller åklagare på grundval av andra synder som han begår, de som denne inte står åtalat för, utan snarare att döma ärendet och verkställa lagen med fullständig objektivitet, oavsett rättspartens ondska i andra frågor. En hednisk domare som medvetet förvränger rättvisan av någon anledning får dödsstraff.
  Exempel: Inga ges
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 41. Budord för Rättslig Rättvisa
  -292 Ingen avrättande av en överträdare utan prövning i domstol.
  Inte för att genomföra medborgargardes rättvisa mot en brottsling, utan snarare föra honom till domstolarna för en formell rättegång för att fastställa hans skuld eller oskuld när han anklagades för att ha brutit mot en av de sju Noahide-lagarna. Medborgargardes tillämpning skulle i sig vara en mordhandling som kan bestraffas med dödsstraff.
  Hedniska teokratiska domstolar fungerar något annorlunda än judiska:
  • Den enda straff som ges enligt de grundläggande Noahide-lagarna är dödsstraff genom att halshuggning.
  • Domen fattas av en domare, inte nödvändigtvis av flera domare (inte heller av en jury).
  • Minst ett vittne måste ha sett handlingen; under normala omständigheter får en person inte dömas på rent indicier (som vanligtvis är fallet i de flesta domstolar idag), och inte heller när vittnet motsägs av ett lika trovärdigt motsatt vittne.
  • En tilltalad kan dömas av sin egen bekännelse.
  I nödsituationer, inklusive okontrollerbara brottsvågor eller uppror, kan dessa regler släppas något för att döma de skyldiga och få tillbaka situationen under kontroll. Men detta bud kräver fortfarande att processen ska vara ordnad och genomföras av ett officiellt domstolssystem.
  Exempel: Inga ges
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning.

 42. Generella Budord för Ordning i Samhället
  -319 Inte slå sina föräldrar.
  Att inte slå någon av sina egna föräldrar. En person som slår sin förälder och orsakar blödning får dödsstraff för att medvetet orsakat skada (se bud +236). 
  Uppföljning av detta bud krävs för att samhället ska fungera korrekt; bristande respekt för äldre, och särskilt ens egna föräldrar, leder till anarkisk omvälvning och förstörelse; denna princip har erkänts och följts av hedningarnas samhällen över hela världen i tusentals år och är mer trängande nödvändig idag än någonsin.
  Exempel: Inga ges
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning i vissa fall.

 43. Generella Budord för Ordning i Samhället
  +221 Att behandla en fångad kvinna enligt vissa regler.
  När man utkämpar ett erövringskrig tillåts en judisk soldat som ser en vacker hednisk kvinna bland fiendens befolkning enligt judisk lag att ha en relation med henne en gång, varefter han kan välja att antingen gifta sig med henne eller skicka iväg henne. Denna behörighet är föremål för olika regler och villkor som definieras av detta bud.
  Detta tillstånd gäller endast i erövringskrig, inte försvarskrig; eftersom hedningar är helt förbjudna att föra krig i syfte att erövra, kan detta bud aldrig tillämpas på dem. Därför har en hedning som har förhållanden med en kvinna som han hittar på fiendens territorium begått en synd, vare sig det bryter mot förbudet för förbindelser utanför äktenskapet om hon är ogift (bud -355) eller om äktenskapsbrott om hon är gift (bud -347) - i det senare fallet är det straffbart.
  Exempel: Inga ges
  Bestraffning för överträdelse: Dödsstraff genom halshuggning i vissa fall.


PDF Noahide-Lagarna
Jag har samlat alla Noahide lagarna i ett dokument på dryga 653 sidor som jag gjort tillgänglig för den som önskar läsa det. Rabbinerna påstår att det finns en uppsättning lagar för judarna och en annan för hedningarna. Bibeln vittnar tvärtom att det ska vara en och samma lag för både juden och främlingen.13
2 Mos. 12:49  En och samma lag ska gälla för den infödde som för främlingen som bor mitt ibland er.
2 Mos. 20:10  Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar.
3 Mos. 24:22  En och samma lag ska gälla för er, såväl för främlingen som för den infödde, för jag är Herren er Gud.
4 Mos. 9:14  Om en främling bor hos er och vill fira Herrens påskhögtid, ska han fira den enligt de stadgar och föreskrifter som gäller för påskhögtiden. Ni ska ha en och samma stadga för främlingen och för den infödde i landet."
4 Mos. 15:15  Inom församlingen ska samma stadga gälla för er och för främlingen hos er, en evig stadga från släkte till släkte. Som det är för er, så ska det vara för främlingen inför Herrens ansikte.
4 Mos. 15:16  Samma lag och samma rätt ska gälla för er och för främlingen som bor hos er."
4 Mos. 15:26  Hela Israels församling och främlingen som bor bland dem ska få förlåtelse, eftersom hela folket hade del i synden som gjordes av misstag.
4 Mos. 15:29  Både för den infödde bland Israels barn och för främlingen som bor ibland dem ska samma lag gälla när någon begår en synd av misstag.
Jag skulle kunna ge många fler exempel från Bibeln, men det kanske räcker för att visa min poäng. Mose lag är en utökning och en detaljbeskrivning av Gudstio budord. Om Gud säger i torah att både Israels barn och främlingen ska ha samma lag, hur kommer det sig att rabbinerna försöker införa sju nya lagar, som dessutom inte ens finns i Bibeln? Vi vet att domstolar i kristna länder har tagit bort De Tio Budorden, och frågan blir då: Är det ett steg mot införandet av Noahide lagarna? 
Fotnoter

2Noahide lagarna, under Optional Commandments, Negativa budord #42 No wearing a garment containg both wool and linen
3Noahide lagarna, under Commandments Against Idolatry, Negativa budord #6 No idol-worship according to its established rituals.
4Noahide lagarna, under Commandments Against Idolatry, Negativa budord #5 No idol-worship in four standard ways.
5Noahide lagarna, under Commandments Against Idolatry, Negativa budord #6 No idol-worship according to its established rituals.
6Noahide lagarna, under Commandments Against Idolatry, Negativa budord #26 No prophesying in the name of a false god.
7Noahide lagarna, under Commandments Against Idolatry, Negativa budord #34 No witchcraft.
8Noahide lagarna, under Commandments for Legal Justice, Positiva budord #226 To execute certain transgressors by the sword.
10Noahide lagarna, under Commandments Against Immoral Relation Negativa budord #348 For a man not to have relations with an animal.
11Noahide lagarna, under Commandments Against Immoral Relation Negativa budord #51 No intermarriage between Jews and gentiles.
12Noahide lagarna, under Commandments Against Immoral Relation Negativa budord #51 No intermarriage between Jews and gentiles.
13(Sökning på Främlingen.)

Share:

5 kommentarer:

 1. HaFo kommentar 1

  När man här ser fakta på vad Noahide lagarna är för något så blir det riktigt skrämmande att FN, Amerikanska presidenter, alla USA:s stater, Påven, Muslimska ledare skrivit under på att bejaka och följa dessa lagar och därmed underordna sig de Talmuddiska Judarna och dessa lagar och ge dem "taktpinnen" i förbredelsen av deras nu väntade Messias som utifrån Kabbalahn visar sig vara antikrist. Se denna länk:

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/05/17/underliggande-som-ligger-bakom-skeendet-mot-en-gemensam-varldsreligion-och-nwo-under-kabbalan/

  Det innebär att många kristna nu ovetandes inte inser vad vi har framför oss under vedermödan och antikrist. Många är grundlurade av "lyckopiller - predikanter att vad vi nu har att vänta skulle vara väckelse och Kristi snara ankomst.

  Den avfallna kristenheten är så grundlurad med att det är Guds Ande som står bakom antikrists andes verksamhet idag så när antikrist kommer så känner de igen honom som Kristus med Kristi Ande.

  Nu med vetskap om vilken lag som de kristna kommer att bli bemötta med under vedermödan så bör man inse att det blir en extremt svår tid för de kristna. Redan vid sin lansering av Noahide - lagarna så luras de kristna att Noahide och Apg. 15:28-29 skulle vara samma budskap.

  Men de har inte har samma källa. Den ene kommer från Gud själv, och den andre från Talmud, och dessa två källor har alltså inte samma ursprung. De kristna blir manipulerade till att tro att de skulle vara bibliskt grundade och bra för de kristna.

  När man läser de sju lagarna verkar de vara tagna rakt ut av Bibeln. Men varför behövs det nya lagar när vi redan har Guds tio budord? Noahide lagarna är framtagna genom rabbinernas uttolkning av judiska skrifter i Talmud. Det närmaste vi kommer Noahide lagarna hittar vi i The Book of Jubilee, en apokryfisk judisk skrift.

  Om rabbinerna får igenom dessa lagar, vilket de är på god väg att lyckas med, så ser vår framtid ut att bli ganska annorlunda och farlig. De sägs vara 7 till antalet men så finns en stor mängd paragrafer under varje Noahide lag.

  Närmare bestämt 620 lagar. Och det är när vi tränger ned i underlagarna vi förstår hur vidriga och farliga Noahide lagarna verkligen är. De styr hela ditt liv in i minsta detalj.

  Forts HaFo kommentar

  SvaraRadera
 2. HaFo kommentar 2

  Noahide lagarna ställer ultimatum till den kristne – förneka Jesus Kristus eller dö. De varnar för att inte tillbedja någon falsk gud. I deras ögon är Jesus en falsk Gud.

  Deras lag säger att man inte får muntligt acceptera Jesus som ens gud eller "herre."4 Att inte döpas till kristendomen eller att be i Jesu namn.5 Att inte påstå sig ha fått andliga uppenbarelser från Jesus. eller " Att be för de sjuka, gör du dig skyldig till häxkraft.

  Enligt Talmud en kristen en lägre stående varelse med ”satanisk natur”. Och får inte att delta i kristen mission eller distribution av missionärstraktat och inte donera pengar till någon kyrka och inte påstå sig ha fått andliga uppenbarelser från Jesus.

  Dödsstraff verkställs mot en som hädar den sanna G-den. Att säga att Jesus är Guds Son är hädelse och straffet verkställs om pålitligt vittne kan vittna om brottet.

  Rabbinerna påstår att det finns en uppsättning lagar för judarna och en annan för hedningarna. Bibeln vittnar tvärtom att det ska vara en och samma lag för både juden och främlingen.

  2 Mos. 12:49 En och samma lag ska gälla för den infödde som för främlingen som bor mitt ibland er.

  2 Mos. 20:10 Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar.

  3 Mos. 24:22 En och samma lag ska gälla för er, såväl för främlingen som för den infödde, för jag är Herren er Gud.

  4 Mos. 9:14 Om en främling bor hos er och vill fira Herrens påskhögtid, ska han fira den enligt de stadgar och föreskrifter som gäller för påskhögtiden. Ni ska ha en och samma stadga för främlingen och för den infödde i landet."

  4 Mos. 15:15 Inom församlingen ska samma stadga gälla för er och för främlingen hos er, en evig stadga från släkte till släkte. Som det är för er, så ska det vara för främlingen inför Herrens ansikte.

  4 Mos. 15:16 Samma lag och samma rätt ska gälla för er och för främlingen som bor hos er."

  4 Mos. 15:26 Hela Israels församling och främlingen som bor bland dem ska få förlåtelse, eftersom hela folket hade del i synden som gjordes av misstag.

  4 Mos. 15:29 Både för den infödde bland Israels barn och för främlingen som bor ibland dem ska samma lag gälla när någon begår en synd av misstag.

  Om Gud säger i torah att både Israels barn och främlingen ska ha samma lag, hur kommer det sig att rabbinerna försöker införa sju nya lagar, som dessutom inte ens finns i Bibeln?

  Vi vet att domstolar i kristna länder har tagit bort De Tio Budorden. Detta torde vara ett steg mot införandet av Noahide lagarna nu då FN, Amerikanska presidenter, alla USA:s stater, Påven, Muslimska ledare skrivit under på att bejaka och följa dessa lagar och därmed underordna sig de Talmudiska Judarna och dessa lagar.

  Forts HaFo kommentar

  SvaraRadera
 3. HaFo kommentar 3

  Så här ser förberedelsen av antikrist ut inom ”Kabbalahs vetenskap [The Science of Kabbalah] och den magiska kraften i de hebreiska bokstäverna kommer att åstadkomma en andlig transformation och ändra världshändelserna,

  och vara den nödvändiga budbäraren (harbinger) och föregångaren till det sjätte årtusendet som föregår deras Moshiach.” (Deras Messias som kommer att vara antikrist som enligt dem ”kommer att lära en hittills outnyttjad nivå av Kabbalah". Rabbinsk judendom är INTE biblisk judendom.

  Antikrist som de Talmudiska Judarna kommer att gå i förbund med kommer att ha EU som sin språngbräda och sen breda ut sig över tidigare världsimperier som t.ex. Hetiterriket, Babylonien, Assyrien, Egypten, Medien, Persiska riket, Osmanska riket, Grekiska imperiet och Romerska imperiet.

  De som slutligen kommer att gå i förbund med antikrist som de då tror är deras Messias är de Talmudiska Judarna - de tidigare Fariseerna. Då får vi den nya världsreligionen Kabbalahn.

  Som då alla andra religioner kommer att godta i en religionssynkretism och som utgör den Bibliska Skökan. Det är detta som alla religionsdialoger idag mellan Påven - muslimer - Judar - kristna - New Age - andra religioner kommer att leda fram till.

  Då får vi också NWO - den nya världsordningen som alla talar om i alla sammanhang. Sen kommer antikrist att göra sig av med skökan Kabbalahn för att ha sin alldeles egna religion med honom som Gud. Då är vi inne i den svåra delen av vedermödan som avbryts med Jesu tillkommelse.

  Forts HaFo kommentar

  SvaraRadera
 4. HaFo kommentar 4

  Läs här vad Kabbalah är för något och vart den strävar:

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/04/19/kabbalah-moder-till-skokorna/

  Vad gäller den hednakristna troende församlingen inför och under vedermödan:

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/22/uppryckandet/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/28/lyssna-inte-till-lyckopillersroster-om-vackelse-och-jesu-snara-ankomst-med-uppryckande-undan-vedermoda-och-antikrist-som-kliar-i-oronen-det-ar-inte-vad-vi-har-framfor-oss-vad-vi-nu-har-framfor-o/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/07/01/22-tuffa-fragor-till-pre-tribbare/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/07/laran-om-uppryckandet-innan-vedermodan-saknar-stod-i-bibeln/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/10/13/nar-kommer-israel-in-i-sin-kallelse-och-uppgift-och-nar-ska-forsamlingen-uppryckas/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/30/infor-ankomsten-av-antikrist/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/03/ska-de-troende-vara-med-igenom-vedermodan/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/12/vrede-vredesdom-vedermoda-bedrovelse/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/10/27/vad-vantar-de-troende-och-det-judiska-folket-under-vedermodan/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/09/hur-ska-de-troende-motabemota-vedermodan-tillsammans-med-och-finnas-for-det-judiska-folket/

  Vad gäller då oförfalskat det Judiska folket och Israels nation när Jesus kommer tillbaka och de då kommer in i sin Kallelse och uppgift.

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/04/ersattningsteologin/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/06/israel-och-det-judiska-folket-ar-valsignade-av-gud-och-kommer-att-bli-till-valsignelse-inlagg/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/07/en-del-menar-att-nar-usa-nu-flyttar-sin-ambassad-till-jerusalem-sa-skulle-detta-vara-en-valsignelse-fran-gud-och-uppfyllelse-av-profetian/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/uppror-mot-guds-lofte-om-det-judiska-folkets-upprattelse/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/israel-under-vedermodan-och-efter-vedermodan/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/11/21/har-det-judiska-folket-och-israels-nation-en-speciell-kallelse-och-uppgift/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/04/har-gud-tva-folk-dispensationalismen/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/07/har-israel-och-de-hednakristna-olika-vagar-till-gud/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/10/det-judiska-folkets-fralsning/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/11/det-slutliga-eviga-aterupprattandet-av-det-judiska-folkets-stat-israel/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/07/har-de-troende-och-det-judiska-folket-samma-uppgift-under-tusenarsriket/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/18/kommer-det-att-byggas-fler-tempel-i-jerusalem/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/31/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/

  Gud vill inte att vi ska välsigna Israel och det Judiska folket FÖR VAD DE ÄR IDAG med sin förberedelse av antikrist. Utan att vi ska välsigna det folk och den plan och den kallelse som Gud har med det Judiska folket och Israel.

  Det är inte dagens Israels som utgör landet. Det kommer att omfatta ett större område som Gud gav till Abraham. De kommer ånyo att förskingras av antikrist när han sätter sig i Templet och föreger sig vara Gud. Men de är i slutändan välsignade av Gud och ska bli till välsignelse för en hel värld när Jesus kommer tillbaka och upprättar Tusenårsriket!

  SvaraRadera
 5. Förtydligar avslutningen:

  Vi ska inte upphöja, hedra, dyrka, se upp till dagens Israel som lever i avfällighet till Guds förbund med Abraham och inte är som nation inne i Guds vilja och plan. Abraham trodde på löftet om den sanne Messias. Och det räknades honom till rättfärdighet från Gud (Rom. Kap. 4) En tillräknad rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus.

  Medan dagens Israel lever i en väntan på en falsk Messias - en istället för Kristus - den Messias som Kabbalahn beskriver sig vänta på - antikrist.

  De kommer ånyo att förskingras av antikrist när han sätter sig i Templet och föreger sig vara Gud.

  ”Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse…Han skall också dra in i ‘det härliga landet’…Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden.”

  Precis samma sak säger Jesus i Matt. 24: 15 – 27: ”När ni ser ’förödelsens styggelse’ (antikrist), som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – då måste de som är i Judeen fly upp i bergen…

  för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

  Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

  Jag har nu sagt det till er i förväg. Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer.”

  Jesus visar alltså här på, att detta är ett skeende, som ska alldeles innan Hans ankomst och visar på hur Hans ankomst kommer att se ut, så att ingen kan ta miste på denna händelse och falska plagiat som skulle kunna framträda, som t.ex den falske världsfrälsarens – antikrists ankomst

  Jesus visar också på att de troende ska vara med igenom detta skeende och kommer att frestas till att där bli lurade av alla falska plagiat under denna tid på den andliga arenan:

  ”Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.” Detta är alltså något som ska ske under vedermödan!! Så de troende är alltså inte alls då uppryckta undan detta skeende!!

  Uppenbarelseboken visar på att det Judiska folket boende i landet Israel kommer att fly till kringliggande ökenområden och att Jerusalem ska förtrampas i en period på fyrtiotvå månader ( 31/2 är lika med senare delen av vedermödan),

  innan Judarnas konung kommer åter och nu då för evigt befriar detta förtrampade förbundsfolk. Detta när de då kommer till tro på Jesus och slutligen och för evigt kommer in till sitt land, för att där för tusen år komma in i sin kallelse och uppgift.

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/israel-under-vedermodan-och-efter-vedermodan/

  När detta sker: "Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden.”Då ska vi som troende finnas vid deras sida för att hjälpa dem i deras nöd och peka på Kristus för dem. För de är i slutändan välsignade av Gud och ska bli till välsignelse för en hel värld när Jesus kommer tillbaka och upprättar Tusenårsriket!

  SvaraRadera

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade