Billy Graham och Kristen UniversalismBilly Graham är en Kristen Universalist och inte en Biblisk kristen. Lyssna till den här korta intervjun på 1:30 av Robert Schuller, en annan villolärare.

Vi behöver vakna upp och kasta bort allt som inte är sanning, som inte är rent, hederligt, gott, välbehagligt eller fullkomligt inför Gud. 

Den här intervjun är från 80-talet. Kan ni höra vilken av dagens predikanter som liknar honom?

Kristen universalism är inget nytt. Vi känner igen detta från Wallgrens bok som vi diskuterat här tidigare. Men den läran har urgamla rötter, ända tillbaka till Origenes och Eusebius.

Vi behöver sluta vara naiva. Hans lära är att alla människor tillhör Kristi kropp, vare sig personen vet om det eller inte. Guds ord dömer redan sådant. Jämför hans syn med bibelns beskrivning.


Billy Graham Denies Christ - Interviewed by Robert Schuller on 'Hour of Power'

May 31 1997

Schuller: Berätta för mig vad tror du är kristendomens framtid?

Graham: Jo, kristendomen och att vara en sann troende, du vet, jag tror att det finns Kristi kropp som kommer från alla kristna grupper runt om i världen eller utanför de kristna grupperna. Jag tror att alla som älskar Kristus eller känner Kristus, oavsett om de är medvetna om det eller inte, de är medlemmar i Kristi kropp. Och jag tror inte att vi kommer att se en stor svepande väckelse som kommer att vända hela världen till Kristus när som helst. Jag tror att Jakob svarade på det, aposteln Jakob, i det första mötet i Jerusalem när han sa att Guds syfte med denna tidsålder är att kalla ut ett folk för sitt namn. Och det är vad Gud gör idag. Han kallar människor ur världen för sitt namn, oavsett om de kommer från den muslimska världen, den buddhistiska världen eller den kristna världen eller den icke-troende världen, de är medlemmar i Kristi kropp eftersom de har kallats av Gud . De kanske inte ens känner till namnet Jesus men de känner i sitt hjärta att de behöver något som de inte har. Och de vänder sig till det enda ljuset de har och jag tror att de är frälsta och att de kommer att vara med oss ​​i himlen.

Schuller: Så fantastiskt, jag är så glad att höra att du säger det. Det finns en bredd i Guds nåd.

Share:

Korset och Dårskapen!

Hur många av oss har byggt våra liv på själisk kunskap och inte på korset och det som hände där? Om vi först hade fått predikat för oss korset, synden, omvändelse, tro och rättfärdighet i rätt ordning, hur många av oss idag skulle då vara starka i Kristus och inte slita med fördömelse, synd och den ondes anklagelser?

Grunden har blivit lagt fel i så mångas liv, på grund av ett annat evangelium. Hade vi hört evangeliet som det verkligen är från första början, skulle vi inte ha så många olika konstiga läror och inriktningar inom kristenheten. Detta har blivit ett gissel och ett vapen emot dig och mig. Jag vet själv hur jag led under falsk lära, falska apostlar och hyckleri. Jag vart undervisad i själisk visdom, själen blev uppblåst och högmodig. Kunskapen var byggd på fel grund – inte på kärleken till Gud och min nästa.

Jo, till en början kunde jag inte annat än att älska Gud och min näste, det var det enda jag kunde tänka på. Jag vittnade och predikade för alla i min närhet och jag fick tåla mycket hat och förakt.

Men så kom jag in i en annan lära, jag hamnade in i lagiskhet och gärningslära genom trosundervisningen, och det kostade mig många år av mitt liv, och ledde till falsk kunskap som inte byggde på vad Jesus gjort. Jag började bygga mitt liv på lösan sand och inte på klippan Jesus. Detta fick stora följder med resultat av hårdhet, lagiskhet, blindhet och synd.

Men talet om korset tog mig igenom och ur villfarelsen. När jag fick förståelse för vad som hände på korset, hur hemsk min synd var, och vilket fruktansvärt högt pris Jesus fick betala för att friköpa världen, då kom en djup vördnad för Guds verk tillbaka i mitt liv, och Herrens Ande började undervisa mig från grunden. Han skakade om mitt liv med sin fruktansvärda närvaro kom till mig på natten, han skakade om min själ och lärde mig gudsfruktan. Han skakade om mig och avslöjade mina kompromiss med världen och synden och satte mina fötter på en fast klippa.

Världens visdom skadar, och den finns i församlingen idag. Det är ett ormens gift som sprider sig, dövar tron, lyhördheten och leder till passivitet i Guds riket. Vi hör inte, vi ser inte, och vi gör inte.

Det är bara genom att se upp till Honom som hänger på korset, vi kan bli botade.
Joh 3:14-15 ”Och såsom Mose lyfte upp ormen i öknen, så måste Människosonen lyftas upp, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv.” SRB16
Det som hände Israel har nu hänt oss, och Israel fick förlåtelse när de såg upp till kopparormen. De hade syndat precis som vi.
4 Mos 21:9 ”Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.” SFB98
Vi får inte och kan inte glömma gemenskapen med Jesus, genom Ordet och bönen, om vi vill vandra med honom på sanningens väg. Men lyssna nu till korsets budskap!
1 Kor 1:8-9 ”Han ska också göra er fast grundade ända till slutet, så att ni är fria från anklagelser på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, genom honom är ni kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.” SRB16
1 Kor 1:17-21 ”För Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium, inte med visdom i ord, för att Kristi kors inte skulle vara förgäves. För talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som är frälsta är det Guds kraft. För det står skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom, och de förståndigas förstånd ska jag förkasta. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna världens kloka? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Men eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, så behagade det Gud att genom den dårskap som predikas frälsa dem som tror.” SRB16
1 Kor 2:1-2 ”När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom jag förkunnade Guds vittnesbörd för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom korsfäst.” SRB16
1 Kor 2:4-5 ”Och mitt tal och min predikan var inte med övertalande ord av mänsklig visdom, utan genom bevisning i ande och kraft, för att er tro inte skulle bero på människors visdom, utan på Guds kraft.” SRB16
Låt korset få förvandla ditt liv också.

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade