Del 1: JDS-Läran och Begreppet "Andlig Död"


Men ännu till denna dag har HERREN inte gett er hjärtan till att förstå, ögon till att se och öron till att höra.” Femte Moseboken‬ ‭29:4‬ ‭SFB98‬‬

En ganska lång diskussion på Facebook kring JDS-läran uppstod och citat från Lewi Pethrus användes för att belägga sin sak. JDS är ett akronym för Jesus Died Spiritually och används av både trosrörelsen och pingst m.fl. Jag satte mig ner och började skriva på det här dokumentet men kände inte att det var klart. När jag nu idag (29 december 2020) läser igenom det ser jag att jag ändå har förklarat tydligt hur jag ser på döden och andlighet, och då särskilt begreppet andlig död.

Share:

Tro som ett barn

 


Jag fick en fråga på Messenger:

 ”Den som inte tror som ett barn kommer inte in i himmelriket ”... OM man nu inte tror enkelt som ett barn, utan som jag , krånglar till allt jag läser.. är det kört då?? Jag har nog svårt egentligen att förstå den trygghet ett barn ska känna gentemot sina föräldrar , och tillit och förtröstan .. har inte vuxit upp i ett tryggt hem med två föräldrar . Aldrig träffat min pappa, och inget jag känner sorg över direkt ( men svårt att relatera hur en far ska vara) och det har funnits många olika män när jag växte upp som barn och ingen av dom har visat mig kärlek . Har nog svårt att sätta mig in i hur det känns att vara omsluten av en förälder som älskar en oavsett .. har alltid känt att jag måste bevisa att jag är värd kärlek eller bara att bli bekräftad och sedd. Finns ju fler ställen där Jesus pratar om att inte vara värdig att vara hans lärjunge .. om att se sig om efter man satt handen vid plogen , att inte älska sina barn etc mer än Jesus ..

Jesus pratar om att bli född på nytt, och det är vad Paulus också talar om när han skriver att vi måste bli dårar för att bli visa. Att tro på korset är en dårskap, det är barnsligt, infantilt, simpelt, för hur kan man tro att en annan kan bära mina synder, och att jag kan blir rättfärdig genom en annans verk. Hur kan man tro att man blir född på nytt genom en annans offer? Vad är ett kors för den här världen? Det är en dårskap.

Vi som kommer från trosrörelsen har fått vår enfaldiga tro förstört. När vi hör ordet tro då kopplar vi det till nåt enormt som trons nådegåva, lägga händerna på de sjuka, kasta ut onda andar, att bekänna Guds ord, att få allt vi begär, etc. Vi fick allt om bakfoten. ”Jag talar därför tror jag”.

Men jag fick lära mig den hårda vägen den barnsliga, enkla tron, t.ex. att om jag inte tror att det är Gud som gett mig en ny dag som en gåva, eller att jag får vara frisk är en gåva, eller nåt så simpelt som att jag får låna ett paket mjölk av grannen när jag behöver det, kan jag inte tro för större ting. För vi prövas i det lilla, och om vi befinns vara trofasta i det lilla så kommer Han sätta oss över större ting.

Tro är också trofasthet. Du visar din barnsliga tro genom att hålla fast vid det Jesus har gjort. Du visar din barnsliga tro när du lägger ut ett inlägg på din facebooksida som handlar om Jesus. Du är då en dåre i den här världens ögon, men du är vis inför Gud. Du bekänner din tro på den ”dårskap” som Gud har bestämt ska bli till frälsning och som världen tycker är idiotiskt och simpelt och enfaldigt.

Jesus talar till församlingen i Filadelfia i Upp. 3:8Jag vet om dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig och ingen kan stänga den. För din kraft är liten och du har hållit mitt ord och har inte förnekat mitt namn.”

Han berömmer församlingen för att de är så svaga, för det var genom svaghet Han övervann synden, och det är också genom svaghet vi övervinner i Kristus. Genom att vi är svaga blir vi starka, men inte i världens ögon. De stora och starka, de lyckosamma och framgångsrika har oftast kommit dit genom hårdhet, styrka eller svek. De har haft ”stor kraft”, inget som Herren har behag till. De stora predikanterna, de starka ”kristna”, de som ”härskar” här och nu, som tror de är ”kungar” här och nu, behagar inte Honom (1 Kor. 4:8). Vi ska inte vara som dem.

Han säger en till sak: ”Du har hållit mitt ord.” Den här, som hade liten kraft, hade däremot hållit fast vid Hans ord vilket är det stora i Guds ögon. Att vi som inte är starka i oss själva ändå bekänner, eller erkänner som ordet också kan betyda, oss till Guds ord, vi behagar Herren. Hur korkade är vi inte i världens ögon när vi trots allt som sker håller fast vid och talar Guds ord?

Och sist säger Han: Du har inte förnekat mitt namn. Och DET är stort. Försök uttala namnet Jesus inför dina arbetskamrater, i affären eller bussen, så får du se vilken märklig reaktion det blir. Det namnet sätter igång många reaktioner. Och det är stort att den svage, som har liten kraft i sig själv, INTE förnekar Hans namn.

Barnslig tro är det samma som att bli en dåre, och är vi dårar i världens ögon blir vi visa inför Gud. Är vi svaga i världens ögon, är vi starka inför Gud. För när vi är svaga då är Han stark. 

Det finns egentligen inga perfekta familjer. Antingen är föräldrarna för dominanta eller så är de för slapphänta. Många, eller de flesta av oss är skadade på nåt sätt av vår uppväxt. Men det ingår i livet i den här världen och det är vad Gud räknat med. Så, för Honom är det inget hinder att du har svåra minnen. Gud kan upprätta ändå. Han är faktiskt expert på att upprätta människor. Och Han visste om att världen skulle förstöra människan, och därigenom skulle vi förstå att söka oss till Honom.

Barnslig tro är också att hålla det för sant att vi faktiskt får förlåtelse om vi erkänner att vi gjort synd, och att Han är så trofast att Han både förlåter oss vår synd och även renar oss från all orättfärdighet vi gjort. Det är här vi börjar i vår tro. Och det är det här som är det centrala i den kristna tron. Och tror vi på det här kommer vår tro växa sig allt starkare. Vi blir då allt starkare i Herren och Hans nåd. (2 Tim. 2:1)

Share:

Frågor på mitt inlägg Den Tidiga Församlingen Talar om Post-Trib/Pre-Wrath

 Frågor på mitt inlägg Den Tidiga Församlingen Talar om Post-Trib/Pre-Wrath


Fråga: Nu har jag läst igenom ditt inlägg Jon-Are ! Det har gett mig en Klar Bild av allt detta, som många Kristna har ” en delad uppfattning om ” !!! Och som också gjort mig själv osäker på - vad är rätt och vad är fel ??? Tack för din Klara och Tydliga Undervisning !!! 

Men jag har en fråga, som jag fortfarande är osäker på ... !!!

Vi ska ” Lyftas upp i skyn tillsammans med Jesus ... Betyder det alltså att vi ska Vara med Honom för en tid i himlen - innan Tusenårsriket blir en verklighet ???

Och skall alla vi Kristna som redan följt med Honom upp till himlen - sen leva med Honom i Tusenårsriket ??? Tills Gud skapar En Ny Himmel och En Ny Jord ??? Där vi alla skall leva med Honom på den nya jorden för evigt ???

Är det då i Den Nya Himlen Gud skall Vara För Evigt med De Särskilt Utvalda = De 144000 ??? Ursäkta mig, att jag har lite svårt att få ihop det här - men jag vill verkligen kunna förstå !!! ❤️🙏🏻❤️

Share:

Den Tidiga Församlingen talar om Post-Trib/Pre-Wrath!


Jag har tagit fram den undervisning om ändens tid som fanns hos de kristna generationerna precis efter apostlarna och översatt från engelska till svenska. Jag lägger ut den engelska texten här.

Läs nedan vad de tidiga ledarna för församlingen undervisade angående vedermödan. 

Det fanns absolut ingen debatt bland de tidiga kristna om uppståndelsen och uppryckandet av Jesu utvalda var Pre-Trib eller Post-Trib. Alla var Post-Trib, eftersom de förstod att de kristna skulle vara uthålliga genom den korta trängseln under Antikrist precis före Kristi återkomst. Läs vad de tidiga ledarna för Kristi församling undervisade.  

En Post-Trib/Pre-Wrath Uppståndelse och Uppryckande


Irenaeus: (AD 120-202)
"I ett allt tydligare ljus har Johannes i Uppenbarelseboken angett för Herrens lärjungar vad som ska hända i de sista tiderna och om de tio kungarna som då ska uppstå ..." Dessa har ett sinne och ger sin styrka och makt åt vilddjuret. Dessa skall föra krig mot Lammet, och Lammet skall övervinna dem, för han är Herrarnas Herre och Kungarnas Kung. ... Och de skall lägga Babel öde och bränna henne i eld och ge sitt rike åt djuret och skicka kyrkan på flykt. Därefter skall de förstöras vid Herrens ankomst."
Min Kommentarefter att de tio kungarna har förstört Babylon ska de jaga församlingen på flykt! De rättfärdigas uppståndelse äger rum EFTER antikrists ankomst och EFTER att han förstört alla riken under sig. De rättfärdiga, som finns kvar ska lida stor nöd, men har undkommit den ondes grepp.  

"För alla dessa och andra ord var otvivelaktigt talat med tanke på DE RÄTTFÄRDIGES UPPSTÅNDELSE, som äger rum EFTER Antikrists ankomst och alla nationer är förstört under hans styre; i [tiden] av vilken de [uppståndna] rättfärdige kommer att regera på jorden, och blir allt starkare inför Herrens ögon; och genom honom kommer de att vara vana att ta del i Guds Faderns ära och njuta av rikets gemenskap och gemenskapen med de heliga änglarna, och förbunden med andliga varelserna; och de som Herren kommer att FINNA I KÖTTET, VÄNTAR PÅ HONOM FRÅN HIMLEN, och Han har låtit dem själva få lida och har räddat dem undan den ogudaktiges händer." 

 Min kommentar: Irenaeus säger alltså här att apostlarnas ord utan tvekan sägs med tanke på uppståndelsen av de rättfärdiga, som kommer ske EFTER att antikrist framstått OCH efter att alla nationerna har ödelagts under hans styre. De som Herren finner VÄNTAR PÅ HONOM, de som fortfarande finns kvar här i livet, ska få dela Guds härlighet. Detta i full överensstämmelse med skriftens ord som säger:
Fil. 3:20 Men vi har vårt medborgarskap i himlarna, VARIFRÅN VI ÄVEN VÄNTAR Frälsaren, Herren Jesus Kristus,
Hebr. 9:28 så ska Kristus, som en enda gång har offrats för att bära mångas synder, FÖR ANDRA GÅNGEN, utan synd bli synlig för dem som VÄNTAR HONOM TILL FRÄLSNING.
2 Thess. 1:9-10 Dessa ska få sitt straff i det eviga fördärvet, borta från Herrens ansikte och hans makts härlighet, när han kommer på den dagen, för att bli FÖRHÄRLIGAD I SINA HELIGA och bli hyllad av alla dem som tror, eftersom vårt vittnesbörd bland er blev trott.
2 Petr. 3:12-14 medan ni VÄNTAR och ivrigt längtar efter GUDS DAGS ANKOMST, då himlarna ska förgås av eld och elementen smälta av hetta. Men efter hans löfte VÄNTAR vi nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför, älskade, medan ni VÄNTAR på detta, så gör allt ni kan för att ni ska bli funna av honom i frid, utan fläck och oklanderliga,
Jud. 1:21 Se till att ni blir bevarade i Guds kärlek, medan ni VÄNTAR på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet till evigt liv.
Tertullian: (AD 145-220)
"I Johannes Uppenbarelse sprids de här tidernas ordningar för att se, i vilket "martyrens själar lär sig att vänta under altaret, medan de uppriktigt ber om att bli hämnad och dömd: "(jag menar, lärde sig att vänta), för att världen först får dricka för att drabbas av de plågor som väntar på det genom änglarnas skålar, och att den otrogna staden kan få sin förtjänta dom från de tio kungarna och att ODJURET ANTIKRIST, med sin falska profet kan FÖRA KRIG MOT GUDS FÖRSAMLING; och att efter djävulen för ett tag kastats i en bottenlös grop kan den första uppståndelsens välsignade privilegium erhållas från tronerna; och sedan, efter ha kastat honom till elden, att domen av den slutliga och universella uppståndelsen kan bestämmas ur böckerna. Sedan skildrar båda skrifterna de sista tidernas steg och koncentrerar skörden av det kristna hoppet i världens sista ände." 
Min kommentar: Tertullian skriver att vilddjuret antikrist tillsammans med den falska profeten, ska föra krig mot Guds församling. Alltså säger Tertullian att församlingen finns kvar under Vedermödan.

"Nu väntar privilegiet av denna förmån [uppståndelsen] de som vid Herrens ankomst är att finna i köttet, och som, på grund av antikrists förtryck, får en omedelbar död, som uppnås av en plötslig förändring, för att bli kvalificerad att ansluta sig till de uppståndna helgonen; som han [Paulus] skriver till tessalonikerna: "Därför säger vi eder genom Herrens ord att vi som lever och är kvar till Herrens ankomst, inte komma före dem som sover. Ty Herren själv kommer ned från himmelen med ett rop, med en ärkeängels röst och med Guds trumpet, och de döda i Kristus kommer först att uppstå. Då ska vi också bli lyft upp tillsammans med dem i molnen, att möta Herren i luften, och så ska vi alltid vara med Herren.'" 

Min kommentar: Dessa har befunnits värdiga att få del av den första uppståndelsen vid Jesu återkomst, de rättfärdiga som finns vid liv och de rättfärdiga som dödats av antikrist, och sedan ger han ett citat från 2 Thess. 4:16-17. Här ser vi att antikrist måste framstå först, helt i enlighet med 2 Thess. 2:3 ”Låt ingen bedra er på något sätt. För den dagen kommer inte, om inte avfallet först har skett, och syndens människa, fördärvets son, har blivit uppenbarad”

Hippolytus: (AD 170-236)

"Det är tillbörligt att vi tar fram de heliga skrifterna, och tar reda på från dem vad och på vilket sätt Antikrists ankomst betyder; vid vilket tidpunkt och vid vilken tid den otrevliga skall uppenbaras och vart och från vilken stam (han kommer) och vad hans namn är, vilket indikeras av numret i Skriften; och hur han ska förföra folken och samla dem från jordens ändar. Och (hur) han ska uppvigla till nöd och förföljelse mot de heliga; och hur han ska förhärliga sig som Gud; och vad hans slut ska vara; och hur den plötsliga uppenbarelsen av Herren kommer att bli uppenbarad från Himmelen; och att hela världen ska brinna; och vad de heliga och himmelska riket för de heliga ska vara, när de regerar tillsammans med Kristus; och vad straffet blir för de ogudaktiga i eld." 

Min kommentar: Hippolytus menar det är viktigt att vi läser skrifterna för att kunna veta från vilken stam antikrist kommer från, vad hans namn är som också indikeras av talet 666, hur han kommer förföra människorna och samla dem från alla världens ändar, och hur han kommer sätta igång en förföljelse mot de heliga. Och vi vet från Skriften att församlingen är de heliga. 
"Med avseende på hans namn är det inte i vår makt att förklara det exakt, som den välsignade Johannes förstod det och blev instruerad om det, men bara för att ge en tänkt förklaring på det; för när han framträder kommer den Välsignade att visa oss vad vi försöker förstå... Därför borde vi inte heller ge det ut som om det här med säkerhet var hans namn, och heller inte ignorera det faktum att han inte annars skulle kunna utnämnas. Men med Guds hemlighet i vårt hjärta borde vi i fruktan troget hålla fast vid vad som har blivit berättat för oss av de välsignade profeterna, för att vi, när dessa saker händer, kan förberedas för dem och inte bli bedragna. För när tiden är inne, kommer han också, om vilken det talas om, att manifesteras." 
Min kommentar: Här säger Hippolytus att när dessa saker sker ska vi vara förberedda för dem och inte bli bedragna.

Cyprian: (AD 200-258)
"[Herren] har förutsagt att dessa saker skulle komma. Med uppmaningen av Hans förutseende ord, instruera och undervisa, förbereda och stärka folket i Hans församling till full uthållighet i de kommande händelserna. Han profeterade och sa att krig, och hungersnöd och jordbävningar och pest skulle uppstå på varje ställe. och för att inte en oväntad och ny hemsk skräck skulle skaka oss, hade han tidigare varnat oss för att förföljelsen skulle öka alltmer i de sista tiderna. "
"För att ni borde förstå och tro och hålla det för säkert, att lidandets dag har börjat hänga över våra huvuden och världens ände och Antikrists tid har kommit närmare oss, något som vi alla måste stå emot förberedd för striden; ""
"Låt inte några av er, älskade bröder, vara så rädda för den framtida förföljelsen eller hotet av antikrists ankomst, för att ni ska vara beredda på allting genom evangeliets förmaningar och förordningar och av de himmelska varningarna. Antikrist kommer, men efter honom kommer också Kristus. Fienden går fram i raseri, men genast följer Herren för att hämnas våra lidanden och våra sår."
Victorinus: (AD ?-304)
"Han talar om profeten Elias, som är föregångaren till tiden för Antikrist, för församlingens upprättelse och etablering EFTER den stora och outhärdliga förföljelsen.
Kvinnan som är klädd i solen och har månen under sina fötter och bär kronan med tolv stjärnor på huvudet och är i barnsnöd, är den urkyrkan som består av fäder, profeter och helgon och apostlar. ...
Han skall också se till att en gyllene avbild av antikrist skall placeras i templet i Jerusalem, och att den avfallna ängeln skulle komma in, och därmed yttra sig genom röster och orakel... Herren, som förmanar sina församlingar angående den sista tiden och dess faror, säger: "Men när ni skall se det förakt som profeten Daniel talar om, stå i helgedomen, då må den som läser förstå.
Den korta tiden innebär tre år och sex månader, där djävulen, med allt som står i hans makt, kommer att hämna sig genom Antikrist mot församlingen." 

Min kommentar: Även Cyprian och Victorinus skriver att vi måste förberedas, instrueras och undervisas för att vi ska stå fasta i uthållighet inför de kommande händelserna, nämligen att förföljelsen från antikrist kommer medföra lidande. Dessa två tidiga ledarna läste skrifterna precis som vi gör, att vi måste genomgå den stora Vedermödan. Victorinus skriver även att den tiden är kort. Bara 3 år och 6 månader, 3½ år. 

Det inkom några frågor på det här inlägget som jag svarade på här.

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade