Densamme för Alltid

Gud är densamme igår, idag och till evig tid. Och om han tröstade oss igår, varför förtvivla idag? 

Håll fast vid den tröst du fick igår för den gäller idag också. 

Gud är på riktigt. Jesus är på riktigt.
Share:

Lyssna till och Lyd Gud bud

Ps. 95:10 I fyrtio år väckte det släktet min avsky, och jag sade: "De är ett folk som far vilse med sina hjärtan, de vill inte veta av mina vägar."
Israel gick vilse eftersom de inte lyssnade och lydde Guds budord. 
Ps. 119:10 Jag söker dig av hela mitt hjärta, låt mig inte fara vilse från dina bud.
Men David hade gudsfruktan för sina ögon och höll sig till Guds Ord och lydde det helhjärtat. 

Vad säger dessa ord till dig? 

Först, VILL du gå vilse, sluta då följa HERRENS befallningar. Frukta INTE HERREN. Förakta Hans Ord och Hans tillrättavisning, skapa din EGEN "jesus" som du då tillber. 

Men, har du gudsfruktan för dina ögon, som David, då söker du Guds ansikte i ödmjukhet. Varför? För att INTE fara vilse. Villfarelse är utbrett idag, och Guds Ord predikas inte i kyrkorna längre. När Guds ord tas bort bereder det vägen för antikrist, och med det laglöshetens människa, fördärvets man att träda fram. 

Jag ser detta hända i dag, där kyrkor förvandlas till en konsertlokal, ett klubbhus, en samlingsplats för diskussionslystna, när HERREN säger att mitt hus skall kallas ett BÖNENS hus. Inte SÅNGENS hus, eller FILMENS hus, eller BULLENS hus. Utan ett BÖNENS hus. 
Jes.56:7 ... Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer skall bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.
Vad har det blivit av Guds folk? Var har tron tagit vägen? Var finns den helige Andes kraft där Han får komma med överbevisning om SYND, RÄTTFÄRDIGHET och DOM??? (Joh 16:8-11) 

Bättre att böja sitt hjärta, själ, kraft och förstånd under Herren Jesus Kristus och låta Honom få rätt. Ps 1:1-12
Share:

Rätt eller Fel

Kan vi välja vad som är rätt och fel? Eller kan vi bestämma att "det" eller "det" gudsordet är fel?
Dom. 17:6 På den tiden fanns det ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt.
Share:

Ögat

Matt. 6:22 Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus.
Matt. 6:23 Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!
Är du också bedragen av den här världens ande? Det du "anser" vara ljus är i Guds ögon mörker. Lev rätt, ät den sunda maten.

Share:

Otukt och kött från avgudaoffer!

Joh. 4:34 Jesus sade: "Min MAT är att göra HANS VILJA som har sänt mig och att FULLBORDA hans verk. 
Att göra Guds vilja är vår mat. Om vi gör någon annans vilja äter vi någon annans mat. Att läsa Guds ord, som är livets bröd, är att äta sund mat. Att följa den sunda läran är att leva rättfärdigt. Att göra Guds vilja är vår mat och vi äter inte kött från "avgudaoffer", utan vi lever och andas för Herren Jesus. Den sunda läran beskrivs i Titus brev. 

Jesus är det bröd som kom ner från Fadern, han är det manna Israels folk åt i öknen. 
Joh. 6:32 Då sade Jesus till dem: "Amen, amen säger jag er: Det är inte Mose som har gett er brödet från himlen, utan det är min Fader som ger er det sanna brödet från himlen. 
Joh. 6:33 Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv." 
Joh. 6:34 De sade till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet!" 
Joh. 6:35 Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. 
Joh. 6:41 Judarna var mycket förargade över att han hade sagt: "Jag är det bröd som har kommit ner från himlen." 
Joh. 6:48 Jag är livets bröd. 
Joh. 6:50 Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. 
Joh. 6:51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och BRÖDET JAG GER ÄR MITT KÖTT, för att världen skall leva." 
I uppenbarelseboken framträder Jesus för Johannes och tillrättavisar församlingen i Tyatira. Dessa gjorde mycket gott och var uthålliga och hade tron, men det var något som Herren hatade och avskydde: 
Upp. 2:19 Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. 
Upp. 2:20 Men DET HAR JAG EMOT DIG att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att BEDRIVA OTUKT och ÄTA KÖTT FRÅN AVGUDAOFFER. 
För att förstå vad Isebel är och står för, behöver vi gå till 1 Kungaboken. Jesebel/Isebel var en hednisk kvinna, dotter till Etbaal sidoniernas kung, som kung Ahab gift sig med, tvärt emot Guds bud. 
1 Kung. 16:31 Och som om det inte var nog för honom (Ahab) att leva i Jerobeams, Nebats sons, synder, tog han också till hustru Isebel, som var dotter till Etbaal, sidoniernas kung, och gick bort och tjänade Baal och tillbad honom. 
Isebel är typexemplet på häxkonst och svart magi. Hon var en upprorisk kvinna som förledde kung Ahab till avguderi, till baalsdyrkan. Hon var en fiende till allt gott och stod efter att döda Elia, Guds profet. Hon var ifärd med att döda alla HERRENS profeter (1 Kung 18) och lät döda rättfärdiga män som Nabot (1 Kung 21:14). Hon skaffade kung Ahab Nabots trädgård, som Ahab lustade efter. Gud har sagt att vi skall inte ha begär till något som tillhör någon annan. Men Isebel skaffade fram vad Ahab hade begär till genom att döda Nabot. 
2 Mos. 20:17 Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. 
Ja, i korthet, Isebel och Ahab var mycket ogudaktiga. 

Otukten är den osunda läran, kött från avgudaoffer är att inte äta av Livets Bröd som är Jesus Kristus. Därför behöver de som säger sig tillhöra Jesus Kristus vända om från otukten och avgudaoffer, och hålla sig till den sunda läran som beskrivs i Titus. 

Vi kan inte ha gemenskap med avgudarna och bedriva otukt med onda andars lära och samtidigt bekänna Jesus som Herren. 
2 Kor. 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 
2 Kor. 6:15 Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? 
2 Kor. 6:16 Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 
2 Kor. 6:17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 
2 Kor. 6:18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.
Share:

Jesus är fantastisk.

Han har skapat alla levande varelser, träden, fiskar, fåglar och alla djuren vi ser. Det är så avancerad att ingen människa kan förstå hur han gjort. Vi vet inte hur han gjort molnen som är så regntunga, hur han fått dem att flyga på himlen. Regnmoln innehåller ju tusentals liter vatten. Vatten som hänger i luften?

Ja, vi har börjat förstå hur fågeln kan flyga, vi har börjat förstå hur moln kan skapas. Vi har börjat tränga in i hemligheterna i skapelsen för att förstå hur allting fungerar och är beroende av varandra.

Men det vi ser är bara ett resultat av ”frukten från trädet på gott och ont” i människans liv, därför att vi valde gå bort från Gud och själva bli gudar.

Jag är inte så imponerad av människans fantastiska gärningar, månlandningar, stjärnresor, och undervattensäventyr. Vi kan klona djur och människor, vi kan odla kroppsdelar och återuppliva döda med våra maskiner.

Men vad vi inte tänker på är att en liten blyertspenna kan döda oss. Vi kan bli attackerad av små baciller och virus som gör oss svaga och kan döda oss. Vi kan ramla ner en trappa och dö. Är vi gudar nu? Knappast.
Hebr. 9:27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas,
och
2 Kor. 5:10 Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.
Tänk att vi ”fantastiska” människor, vi ”små gudar” en gång kommer att dö, och ställas till svars inför den allsmäktige Guden, honom som vi försöker bli lik. Vilken nytta har vi då haft av vårt strävande efter att bli som Gud? De som valde bort ”Livets träd”, och åt av ”kunskapens träd på gott och ont”, skall då få höra ”upp till bevis ni små gudar. Hur tar ni er ur det här”?

Nej, Gud har sparat det bästa vinet till sist, och det bästa vinet är reserverad åt dem som älskar Herren Jesus, som har gett sina liv för ”dårskapen”, dessa som liksom små barn har kastat sig i Herrens armar och ropar PAPPA!!! För han längtar efter att få vara vår Gud, han längtar efter att få vara vår Far, han längtar att få visa sin makt på oss som tror, han längtar efter ett folk som följer honom och verkligen vet att han har ALL makt i himmel och på jord. Det är dessa som vet att han är den som stillar stormen, han är den som ger regn, han är den som välsignar och som ger liv, och att han är den som har makt över liv och död.
Ps. 127:1 En vallfartssång av Salomo. Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves.
Ps. 127:2 Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover.
Amen!!!
Share:

Gå och synda inte mera. Lev för Jesus!

Det är inte många idag som är villiga att bära Kristi kors. Många kommer till korset, men det är inte många som går GENOM korset. Många tar emot förlåtelsen, välsignelsen, frälsningen, men bara för en tid. Sen går de tillbaka till sina synder, men nu är de ju ”frälsta och trygga” och ”på väg till himlen”.

Nej du är inte frälst i din synd, du är frälst från din synd. Om du verkligen har mött Jesus, då är det omöjligt att förbli den samme. Du blir förvandlad, du har inte längre samvete att leva som tidigare, du kommer sakta men säkert förvandlas till Kristi avbild. Men det är bara om du verkligen mött Kristus, om du verkligen tog emot ordet i ett uppriktigt, gott och uthålligt hjärta. Du förstår, det tar tid att bli kristuslik. Det tar tid för allt som sås att växa och bära frukt. Men om det är Jesus som har utvalt dig, då kommer du bära frukt, var så säker. Läs Joh 15.
Vi är så bedragen idag där vi har mikrovågsugnar, mobiltelefoner, snabbtåg, flygplan och annat modernt. Allt skall gå så snabbt och om det inte händer direkt, så funkar det inte. Det som är så konstigt är att det har påverkat kristnas tänkande också. Om det inte händer direkt, så funkar det inte. Om jag inte får svar direkt, så finns inte Gud. Om jag inte blir fullkomlig på fläcken, då finns inte Jesus.
Gal 5:22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, TÅLAMOD, vänlighet, godhet,
Gal 5:23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.
Gal 5:24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.
Gal 5:25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.

Gå och synda inte mera. Lev för Jesus.
Share:

Ett Människocentrerat Evangelium

Ett människocentrerad evangelium är utan kraft. Hela skapelsen vet att Gud är centrum för all tillbedjan, ära och kraft. Alla utom människan erkänner Guds makt. Varför? 

Ett humanistisk evangelium sätter människan i centrum. Då tänker man: Allt finns till för människan. Då blir centrum för evangeliet människan istället för Gud. Då blir evangeliet bara ett redskap för människans lycka. Gud blir ett redskap för rikedom och framgång. 

Nej!!! 
Kol. 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.
Är människan i centrum i din kyrka? Är din egen lycka centrum i ditt eget liv? Se till att du lever i tron, tron på Jesus Kristus. 
2 Kor. 13:5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.

Share:

Inte ett Urvattnat Evangelium

Om vi förväntar oss att Gud skall rädda världen, då måste det ske på det viset Jesus sagt. Det går inte att fortsätta som vi alltid gjort, predika ett urvattnat evangelium, lämna rum för synd och kompromiss. 

Det måste finnas ett folk som känner sin Gud, som vet vad han säger, som känner hans vilja. Ett folk som inte lever efter sin mänskliga natur och följer köttet. 

Ingen kan göra Guds vilja i egen kraft. Evangelium är övernaturligt, gudomligt och måste levas och predikas i Anden. 

Det är dags att ta Jesus på allvar och kasta bort synd och kompromiss, för att få kraft att predika för världen.

Share:

Kärleken ska Överflöda

Fil. 1:9 Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, Fil 1:10 så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, Fil 1:11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.
Varför förstår kristna inte sådan här enkla saker? Det är Guds kärlek som skall överflöda mellan oss och i oss. Den kärleken vi har mött i Kristus, när vi har kommit till insikt om sanningen, den kärleken skall överflöda och LEDA oss fram till INSIKT och KLART OMDÖME. 

Vi vandrar inte i mörker, där vi snubblar och faller, där vi går in i snaran som har lagts ut för de ogudaktiga. 

Det klara omdömet hjälper oss att avgöra vad som är rätt, så att vi kan vara rena och fläckfria. 

Andens frukter kommer av vandringen med Gud. Anden är inte emot Gud. Därför kan inte Andens frukt leda till acceptans av synden, därför kan inte Andens frukt leda till kompromisser med världens ande. När vi fruktar Gud, och då menar jag på riktigt, då fostrar nåden oss till att avsäga oss allt av ogudaktighet och världsliga begär: 
Tit. 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.
Tit. 2:12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,
Tit. 2:13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.
Tit. 2:14 Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.
Share:

Ett Heligt Folk

Gud vill ha ett heligt folk, ett rent folk som förkunnar HERRENS gärningar. Herren vill ha ett folk som söker hans ansikte för Hans skull, som inte kommer till honom enbart för sin egen skull. Ett folk som kommer till honom med rena och uppriktiga hjärtan. 

Har du fastnat i snaran som har lagts ut för de onda? Står du och stampar utan att se någon utväg? Faran är att om du inte söker Hans ansikte kommer du vara ett obrukbart kärl, till vanheder. 

Nej, sök hans ansikte så får du leva. Sök Herren medan han låter sig finnas. Gör det i tro och tålamod, i tro och uthållighet, och du skall få se att Han verkligen lever. 

Han kommer då bryta ditt ok och föra dig till vatten där du finner ro.

Share:

En Berättelse från en Missionär

En predikant som jag känner till reste i Afrika och ville testa hur mycket folket visste om Gud, innan missionen kom till dem. Predikanten begärde att få tala med den äldsta kristna personen som tillhörde den allra första generationen kristna i ett speciellt område. 

Man förde till honom en mycket gammal man. Han hade varit kristen i 60 år. Predikanten bad mannen berätta sin historia – särskilt då om hur det var innan missionärerna kom. Och han berättade; Han sa: ”Jag hänvände mig till trolldoktorn. Jag såg hans avgudar och la märke till hans ritualer. Men då var det något inom mig som sa: 'Den som har skapat allting kan ju inte vara som det där'” jag såg på skogen, och jag såg på mig själv och tänkte; den som har åstadkommit allt detta måste vara större än allt det där som trolldoktorn har”. 

Bra tänkt av en hedning, eller hur? 

Han fortsatte att berätta och sa: ”En liten avgud kan ju inte ha gjort detta. Och jag såg på mig själv och sa, och detta tror jag överträffar vilken vetenskapsman som helst; 'Jag är ett jag – jag är inte ett det. Jag är ett jag – därför, den som har gjort mig måste själv vara ett jag – för ett det kan ju inte skapa ett jag'”. 

Bra sagt, eller hur? 

Och han fortsatte: ”Jag gick in i skogen och sa: 'Den som gjorda skogen, vem det än är, gjorde en fin skog. Den ger mig kläder, den ger mig mat och den ger mig skydd och vatten – så den som har gjort den måste tycka om mig. Han är god, vänlig. Fördenskull vägrade jag befatta mig med avgudarna i byn. 

Jag gick in i skogen och tillbad den Gud som jag inte kände och sa: 'Du som skapade allt detta måste vara här. Men jag vet inte vem du är. Varje dag under fem års tid tillbad jag en Gud som jag inte kände. 

Efter fem år föll jag i sömn under det jag tillbad den okände guden. Jag drömde då att någon kom till mig i strålande ljus. Och denne sa: 'Jag är den Gud som du tillber. Det kommer någon till dig, som är helt och hållet vit och bär på något svart. Den personen skall tala om för dig mitt namn'”. 

En liten tid därefter kom en kvinna, missionär från USA. När hon kom in i byn var det en svart man i ett höftskynke som sprang fram och fattade tag i henne häftigt och sa: ”Säg mig hans namn, säg mig hans namn”! 

Du förstår, hon var vit och vitklädd och bar en svart bibel! 

Och hon sa till mannen: ”Hans namn är Jesus!” Halleluja! Vi har anledning att tro att liknande människor alltid har funnits. 

De kan inte finna Gud i skapelsen. De kan inte komma till Gud genom ett träd – nej, men de kan förstå att det finns en skapare – och de kan ta reda på vem han är. De vill finna honom. Den som söker honom har löftet om att finna honom.

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade