Sadducéerna och Fariséerna finns fortfarande!

Vet du om att sadducéernas och fariséernas sekter fortfarande finns kvar i form av Karaiterna och de Rabbinska judarna? 

Dessa har specialiserat sig på att motbevisa Jesus, Hans gudom och även Hans mänskliga släkttavla. 

I en välskriven artikel av Bryan T. Huie - Who were the pharisees and the Sadducees, säger han:
 The formal end of both the Pharisees and the Sadducees came after the Romans quelled the Jewish revolt of 66-70 CE. After the destruction of Jerusalem in 70 CE, Pharisaism gradually died out. But the basic Pharisaic tenets lived on in an altered form, that of rabbinic Judaism. However, with the Temple destroyed and the support of the Romans withdrawn, the Sadducees ceased to exist as a party. It wasn't until the 8th century CE that Sadducean principles were revived by the Karaite movement.
Ett sådant möte fick jag erfara under ett inlägg där jag tog upp friheten i Kristus, i ett försök att undergräva Nya Testamentets vittnesbörd om Jesu ursprung, och att Han var av Davids ätt. Det hänvisas ofta av dessa att Matteus och Lukas har olika släktregister och särskilt att Matteus bara har 13 led från babyloniske exilen och inte 14 som Matteus skriver. Med andra ord menar de att Matteus ljuger för att falskeligen visa att judarnas Messias redan kommit. Visserligen stämmer det att det bara står 13 led från David till Messias födelse. Men det har sin naturliga förklaring enligt lagen. Och det är vad jag adresserar i det här inlägget. 

En FB-Vän skrev för att visa hur fel vi kristna har när vi säger att Jesus är Judarnas Messias. Påståendet jag fick på ett inlägg lät så här: 
Enligt kristna bibeln har han inte ens blodsband med David. :( För att översättningar och missförstånd fått ge plats i NT. och det finns mera, mycket mera...
Hoho Jon-Are Pedersen. Räkna... ;) Enligt Matteus att räkna blir det 13 led. Josef, Marias man...;13 led
Det blev en lång diskussion kring Matteus och Lukas släkttavla. Men efter noggranna studier visar det sig ännu en gång att Bibeln har rätt. Matteus och Lukas ger Jesu släkttavla, den siste ända tillbaka till Adam, den förste tillbaka till Abraham.

Här kommer mitt svar!
Din kommentar har gett mig huvudbry, det ska jag erkänna, men jag har nu forskat i Bibeln och historien och här har du mitt svar.

Det finns två förklaringar till varför det ges bara 13 namn från den babyloniske exilen fram till Kristus.

Men först vill jag säga: Det krav du ställer på kristna, att vi måste ändra i texten från ”Josef, Marias man” till ”Josef, Marias far” är helt absurt. Vad du inte förstår är att Matteus och Lukas innehåller TVÅ OLIKA släktregister: ett för Josef, och ett för Maria.

Matteus ger Josefs släkt och Lukas ger Marias. Därför är namnen olika. Maria var Elis dotter, och spårar vi tillbaka ända till David ser vi att Maria kommer från Davids son Natan. Spårar vi Josefs släkt bakåt till David ser vi att han kommer från Davids son Salomo.

Jag vill också säga att du med din kommentar förnekar den Herre som har friköpt dig när du säger: ”...samt inte har blodsband med David - har rätt!!”.

I Lukas släktregister säger Lukas tydligt ”...och han ansågs vara Josefs Son” (Luk. 3:23) och det är helt i linje med att Marias barns Fader var Gud (Luk. 1:35). Josef var inte Jesu biologiska far.

Det saknas INGET led i mellan exilen och Kristus. Jekonja är själv den förste i raden från exilen när det står ”Och efter den babyloniska fångenskapen födde Jekonja Sealtiel...” Att Jekonjas far inte nämns i listan tar inte bort att han FANNS med och detta visste judarna om. Det var 14 led från Abraham till David, 14 led från Salomo till JOJAKIM, Josias son, och 14 led från Jekonja, Jojakims son till Kristus. Räkna, så får du se.

Den första orsaken:

Kung Josia nämns som den som ”föddeJekonja, men Jekonjas far var Jojakim, (Hebr: Jehoiachim) en mycket dålig kung, som var en av orsakerna att folket blev bortförd till Babylon. Jeremia ger honom ett profetiskt ord i Jer. 22:13-19 och Jer. 36:28-32 vilket också hände. Jojakim var kung i Juda när Nebukadnessar intog Jerusalem och förde bort folket till Babylon.
Jer. 22:13-19 Därför säger HERREN så om Jojakim, Josias son, Juda kung: Ingen skall skall hålla dödsklagan efter honom och ropa: "O, min broder! O, min syster!" Ingen skall hålla dödsklagan efter honom och ropa: "O, herre! O, hur ståtlig han var!" Som man begraver en åsna skall han begravas. Han skall släpas bort och kastas ut, långt utanför Jerusalems portar.
Jer. 36:28-32 Därför säger HERREN så om Jojakim, Juda kung: Ingen arvinge till honom skall sitta på Davids tron, och hans döda kropp skall kastas bort och utsättas för dagens hetta och nattens kyla. Jag skall straffa honom, hans efterkommande och hans tjänare för deras missgärning, och jag skall låta komma över dem och över Jerusalems invånare och över Juda män all den olycka som jag har uttalat över dem, eftersom de inte velat höra."
Jojakim blev inte begravd som andra kungar. Han fick en skammens grav. Det kan var en orsak att Matteus inte nämner Jojakim.

Författaren Åke Lundqvist skriver i sin bok ”Vildåsnans törst: En Bok om den hebreiska Bibeln” följande: 
”Sannolikt dödas kung Jojakim under dessa strider, i vart fall dör han samma år och efterträds av sonen Jojakin. Nu gör Babylonien detsamma som Egypten tio år tidigare: avsätter och deporterar den legitime tronföljaren Jojakin och gör hans farbror, Josias tredje son Mattanja, till kung under namnet Sidkia – således en ny vasall.”
Den andra förklaringen förklaras av One For Israel i videon under. Jag har översatt deras förklaring, som kommer 7:38 in i videon.

---

Vilket för oss till ännu en motsägelse som Rabbi Asor påstår:

”Om vi räknar generationerna, kommer vi hitta att Matteus har räknat fel! Var då? Från den babyloniske exilen till Jesus, enligt Matteus beskrivning, så är det bara 13 generationer.”

Det är inte Matteus som har fel i sin räkning, än en gång; Rabbi Asor försöker ta på sig en grekisk forskares kläder. Matteus, som var judisk, skrev till judar med en judisk stil.

Den första versen Matteus skriver i sin bok är: ”Detta är boken om Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.” Matteus delar in släkttavlan i grupper om 14 generationer var. Från Abraham, genom David, och hela vägen fram till Jesus. Detta för att understryka att Jesus Kristus är Davids son, Abrahams son. Namnet ”David” är lika med 14 i Gematria.

Och i sin uppräkning av generationerna tar Matteus med namnet ”David” två gånger: I slutet av den första gruppen och i början på den andra gruppen, allt för att framhäva för den judiska läsaren att Jesus är Davids Son; i ord och i siffror


Share:

Sju Himmelsvida Skillnader

Min vän och broder Harry Forsgren skrev en mycket insiktsfull kommentar på mitt inlägg "På Temat Jesu Gudom, Ps. 82" som jag vill lyfta fram. 


Harry skriver:
Låt oss påminna oss om minst sju himmelsvida skillnader mellan den troende och Jesus i sin jordiska tillvaro och även skillnad i den eviga världen:

1. Den troende lever i det tillräknade verk som Jesus utförde. Medan Jesus utförde verket. Jesus var helt rättfärdig och syndade aldrig, 

Medan den troende lever i den tillräknade rättfärdigheten från Jesus där vi inte tillräknas våra synder (2 Kor. 5: 17 – 21; Rom. Kap. 3 – 4).

2. Jesus hade full väsensenhet med Gud från evighet i den oupplösliga sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den ende Gudens person av ”Jag ÄR Herren, Herren ÄR en”. 

Medan den troende blivit delaktig av Gudomlig natur och når en evighetsnatur som i evighetens värld passar in i gemenskapen med Gud.

3. Jesus var inkarnerad in i den naturliga människans gestalt (Hebr. 2:14-18). Rom. 8:3: ”Född i syndigt kötts gestalt” (i arvet från Maria), men eftersom Han aldrig levde i liering med syndanaturen, så ”fördömde han synden i köttet” i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet ( Rom. 8: 3) 

Medan den troende har synden kvar som en integrerad del av sitt väsen (”om vi säger att vi inte har någon synd så bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss…” (1 Joh. 1: 5 – 9)

4. Jesus behövde ingen nåd, förlåtelse och räddning för sin egen del, utan räddade människan. 

Medan människan inte kan rädda sig själv eller någon annan. Hon är hela tiden beroende av den nåd och förlåtelse som Jesus vunnit åt henne (Av nåd är ni frälsta och det inte av er själva en Guds gåva är det Ef. 2: 8) Vi kan inte rädda någon människa, men vi kan peka på vem Jesus ÄR och har gjort, så att människor kan upptäcka att de I HONOM, sin ställföreträdare är räddade.

5. Jesus gav ett offer som ingen människa kan ge: offret av Kristi persons kropp och blod på korset: försoningsoffret:

”Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)

”Och det bröd som jag skall giva, är mitt kött, och jag giver det, för att världen skall leva. (Joh. 6:51)

”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och genom Kristi blod…Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag… för att han i en enda KROPP skulle skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

”genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

6. Jesus var underställd den kroppsliga döden, men besegrade den i sin uppståndelse i människans ställe. 

Medan den troende inte själv kan besegra den kroppsliga döden, utan i uppståndelsen kommer att uppstå till odödlighet som en förhärligad/förverkligad människa, där syndfri och rättfärdig, på grund av Jesu seger över den kroppsliga döden (Rom. 4:24 – 25).

7. Jesus ingår för evigt i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. 

Medan vi blir förhärligade/förverkligade människor som passar in i gemenskapen/umgängelsen med Kristus i den eviga världen. Där kommer vi att befolka ”en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor” (2 Petr. 3: 13).
Share:

Bibeln handlar om Jesus, från början till slut!

Ef. 3:18-19 ... så att ni med alla de heliga ska
kunna förstå vad bredden och längden och
djupet och höjden är, och lära känna Kristi
kärlek som övergår kunskapen, för att ni
ska bli uppfyllda av all Guds fullhet.
Bibeln handlar faktiskt om Jesus!
Jesus säger i Matt. 5:17Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda.” 

När Jesus säger så här, tänker de flesta av oss på några profetior som kanske göms i Jes. 53 eller Ps. 22, vilket i sig stämmer. Men det är inte vad Jesus syftar på. Han kom inte för att upphäva lagen eller profeterna, utan lagen, profeterna och psalmerna HANDLAR om Jesus! 

Allt i GT handlar om Jesus. Ta t.ex. samtalet han hade med lärjungarna på vägen till Emmaus: ”Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem det som gällde honom i alla Skrifterna.” (Luk. 24:27). Vi tänker att bara små delar eller vissa delar handlar om Jesus, som t.ex. Jes. 7:14 och 9:6, men Jesus är väldigt tydlig när han säger att ALLA Skrifterna pekar på honom. 

Jesus säger detta i Luk. 24:44-47Sedan sa han till dem: Detta är de ord som jag sa till er, medan jag fortfarande var hos er, att allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag och i profeterna och i psalmerna. Då öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.” 

Vi behöver också få våra sinnen öppnade så vi förstår Skrifterna, och då kommer vi se att allt handlar om Jesu lidande, hans död och uppståndelse. "Skrifterna" är det vi kallar Gamla Testamentet och Nya Testamentet tillsammans. Saknar vi kunskap i GT kommer vi inte heller förstå NT!

En del menar att Jesus förklarar Mose, men det är tvärtom, Mose talar om Jesus. ”För om ni trodde Mose, så skulle ni trott mig, för OM MIG HAR HAN SKRIVIT.” Här är Jesus tydlig, ändå missar vi denna sanning och tänker att Mose lag var en parentes i församlingens historia. Inget var en parentes, utan allt var upplagt på ett genialiskt sätt av den Geniala, levande Guden. 

Hör vad Paulus säger i Apg. 26:22-23Men efter att ha fått hjälpa av Gud, står jag ännu i denna dag och vittnar för både små och stora och säger INGET ANNAT ÄN VAD PROFETERNA OCH MOSE har sagt skulle se: Att Kristus skulle lida och att han som den förste av dem som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset för folket och för hedningarna.” 

Allt som står skrivet i Gamla Testamentet är till för oss, skrevs ner för oss och tolkas av oss i ljuset av Jesus Kristus som uppenbarades när tiden var inne. Läs gärna Rom. 15:4, 1 Kor. 10:6, 11, 2 Tim. 3:16, 1 Petr. 1:11. Även Abraham i dödsriket sa till den rike mannen, när han ville rädda sina bröder från att hämna där: ”Om de inte lyssnar på Mose och profeterna, så kommer de inte heller att bli övertygade även om någon uppstår från de döda.” (Luk. 16:31). Med andra ord, Mose och profeterna berättade tillräckligt mycket om frälsning genom Jesus så de kunde ha räddat sin själ från dödsriket. GT:s profetior handlar om Jesu lidande död och hans uppståndelse. Hör vad Petrus predikar:
Men det som Gud har förutsagt genom alla sina profeters mun, att Kristus skulle lida, det har han på detta sätt låtit gå i uppfyllelse. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade, och för att tider av vederkvickelse ska komma från Herrens ansikte, och han sänder Jesus Kristus, han som tidigare blev förkunnad för er. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt, som Gud har talat om genom alla sina heliga profeters mun från världens början, ska bli upprättat igen. För Mose har ju sagt till fäderna: En profet som är lik mig ska Herren er Gud låta stå upp åt er från era bröder. Lyssna till honom i allt vad han säger till er. Och det ska ske att var och en själ som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Och även alla profeterna från Samuel och de som kom efter, så många som har talat, har också förutsagt dessa dagar. Apg. 3:18-24
Paulus predikar samma sak:
Och när de hade kommit överens med honom om en viss dag, kom många till honom där han bodde. För dessa förklarade han och vittnade om Guds rike, och övertygade dem om det som rörde Jesus, både utifrån Mose lag och profeterna, från tidigt på morgonen till kvällen. Apg. 28:23
Paulus predikar alltså evangeliet om Jesus Kristus utifrån Gamla Testamentet, Mose, psalmerna och profeterna.

Den Helige och den Rättfärdige.
Om Guds folk förstår vem Jesus Kristus verkligen är, jag menar, förstår på djupet av hjärtat förstår vem Herren är och vad Han försakade för vår skull, då kommer Guds folk i sanning tillbe den Levande Guden, Han som är den Sanne. (1 Joh. 5:20)

Jag har märkt att Guds församling har kommit längre och längre bort från de bibliska sanningarna som beskriver Gud och Hans verk, både innan korset, på korset och efter korset. Vi har inte tagit till oss den djupa insikt som apostlarna har förmedlat till oss genom sina brev och predikningar och därför behövs det en djupare kunskap om Kristus, så att vi förstår höjden, längden, bredden och djupet av Hans kärlek till oss. (Ef. 3:18-19)

Petrus var den förste som fick uppenbarelsen om vem Jesus var, och hans ord får vara min utgångspunkt för den här studien.

Den Helige
Petrus predikar i templet efter att ha botat lam man, och tillrättavisar folket för deras svek och mord på Herren Jesus Kristus. Lägg märke till vilka attribut eller namn Petrus ger Herren.
Apg. 3:14-15 "Men ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att en man, en mördare, skulle friges åt er, och ni dödade Livets Furste, som Gud har uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till."
Det ledde mig till att söka igenom Gamla Testamentet efter just titlarna den Rättfärdige, den Helige och här är vad jag fann. 

Job, en rättfärdig man, kände denne Helige.
Job. 6:10 "Då skulle ännu finnas tröst för mig, jag skulle jubla, fastän plågad utan förskoning. Jag har ej förnekat den Heliges ord."
Davids profetiska Psalm beskriver Honom som tronar på Israels lovsånger, den Helige, som Israels folk förtröstade på, och som ledde dem ut ur Egypten.
Ps. 22:3-5 "Dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp, på dig förtröstade de och kom ej på skam."
Salomo skriver om HERREN och säger att Han är den Helige.
Ords. 9:10 "Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd."
Agur, Jakes son, bekänner sin okunskap om den Helige, och ger ett uttalande om den som stigit upp till himlen och ner igen, och erkänner att den Helige har en Son.
Ords. 30:3-4 "Jag har inte lärt mig vishet, så att jag har kunskap om den Helige. Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han, och vad heter hans son - du vet det ju?"
Jesaja säger att HERREN Sebaot är den Helige.
Jes. 5:16 "Men HERREN Sebaot blir upphöjd genom sin dom, Gud, den Helige, bevisar sig helig genom rättfärdighet."
HERREN är Israels Helige.
Jes. 10:20 "På den dagen skall kvarlevan av Israel och de räddade av Jakobs hus inte längre stödja sig vid honom som slog dem. I trohet skall de stödja sig på HERREN, Israels Helige."
Jesaja skådar dagen då Jesus Kristus, Israels Helige, korsfästs.
Jes. 17:7 "På den dagen skall människorna blicka upp till sin Skapare, deras ögon skall se på Israels Helige."
Jesaja går till rätta med de avfallna i Israel, som inte fäster sina ögon på eller frågar efter Israels Helige, trons upphovsman och fullkomnare (Hebr. 12:1-2).
Jes. 31:1 "Ve dem som drar i väg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN."
HERREN, den Helige, undrar vilken avgud som liknar Honom.
Jes. 40:25 "Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han? säger den Helige."
Fröjd i HERREN, den Helige.
Jes. 41:16 "Du skall kasta dem med kastskovel, och vinden skall föra bort dem och stormen skingra dem. Men själv skall du fröjda dig i HERREN, jubla över Israels Helige."
HERREN är återlösaren, Israels Helige, HERREN vår Gud.
Jes. 48:17 "Så säger HERREN, din återlösare, Israels Helige: Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra."
Jesaja och Paulus säger att HERREN Sebaot har skapat oss, och att Israels Helige är vår återlösare, hela jordens Gud.
Jes. 54:5 "Ty den som har skapat dig är din man, HERREN Sebaot är hans namn. Israels Helige är din återlösare, han som kallas hela jordens Gud."
HERREN, den Helige, är den höge och den upphöjde, som tronar till evig tid och bor i det höga och heliga, och hos dem som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta, Han är den som ger liv – Livets Furste.
Jes. 57:15 "Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan."
Hesekiel talar om Jesu namn, som ska bli känd i Israel, som inte ska bli vanhelgad. Folken (goyim) ska inse att Jesus är HERREN, den Helige i Israel.
Hes. 39:7 "Jag skall göra mitt heliga namn känt bland mitt folk Israel, och jag skall inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat. Folken skall inse att jag är HERREN, den Helige i Israel."
Habackuk bekänner att den Helige är Gud, och profeterar om Jesu återkomst!
Hab. 3:3 "Gud kommer från Teman, den Helige från berget Paran. Sela. Hans härlighet övertäcker himlen, av hans lov är jorden full."
Aposteln Johannes vet vem den Helige är, och han skriver om Herren Jesus.
1 Joh. 2:20 "Men ni är smorda av den Helige och vet allt."
Här talar Jesus Kristus till Johannes, och bekänner och uppenbarar sig som den Helige och den Sanne, men också som Davids rot.
Upp. 3:7 "Skriv också till församlingens ängel i Filadelfia: Detta säger den Helige, den Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen stänger, han som stänger så att ingen öppnar:"
Änglarna bekänner Jesus Kristus som den Helige.
Upp. 16:5 "Och jag hörde vattnens ängel säga: Rättfärdig är du, Herre, som är och som var, och den Helige, att du har dömt så."
Den Rättfärdige
Salomo i sin vishet talar om HERREN som den Rättfärdige.
Ords. 21:12 "Den Rättfärdige ger akt på den ogudaktiges hus, han störtar de ogudaktiga i olycka."
Jesaja ger en beskrivning av lovsånger till den Rättfärdige, den som Israel dödade på ett kors.
Jes. 24:16 "Från jordens ände hör vi lovsånger: "Ära till den Rättfärdige!" Men jag sade: Jag arme, jag arme, ve mig! Förrädare förråder. Ja, med förräderi förråder förrädarna."
Stefanus går här tillrätta med judarna som alltid har förföljt profeterna, och även dödat dem som profeterade om att den Rättfärdige skulle komma. Stefanus kallar dem Hans förrädare och mördare.
Apg. 7:52 "Vilken av profeterna har inte era fäder förföljt? Och de har dödat dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och ni har nu blivit hans förrädare och mördare,"
Paulus beskriver den kallelse han fick efter Damaskusupplevelsen, och att Jesus den Rättfärdige, skulle uppenbara sig för honom både i ord och syner. Paulus fick se den Rättfärdige som Gamla Testamentets profeter hade förutsagt skulle komma och som de namngav som HERREN, Israels Gud.  
Apg. 22:14 "Då sa han: Våra fäders Gud har utsett dig till att känna hans vilja och se den Rättfärdige och höra rösten från hans mun."
Här betonar Johannes att Jesus, den Rättfärdige, den beskrivning som Gamla Testamentet uppenbarat, är vår försvarare inför Fadern.
1 Joh. 2:1 "Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus, den Rättfärdige."
Bibelns uppenbarelse är tydlig och klar: Jesus är HERREN! Därför säger Paulus att INGEN kan säga Jesus är Herren utom i Den Helige Ande (1 Kor. 12:3). Det måste uppenbaras av Gud själv. Och det betyder att det INTE är det samma som att säga Jesus är Herre. Det finns många herrar men Jesus är HERREN är den stora uppenbarelsen Skriften ger oss. Jesus är GTs Gud och JHWH. DET är vad Paulus framför i Rom 10:9
Rom. 10:9 För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.
Vilken obiblisk lära tycker du vi ska behålla? Svar: Inga! 
Poängen är att det Gud själv som måste uppenbara den hemligheten för oss, och om någon inte förstår Jesu ord är det för att denne inte tillhör Honom. ”Den som är från Gud, han hör Guds ord. Därför hör ni inte, eftersom ni inte är från Gud.” Joh. 8:47

Om du däremot har förstått budskapet, så är det HERREN som har uppenbarat detta för dig, för Jesus säger ”Allt har överlämnats åt mig av min Fader. Och ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, inte heller vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.Luk. 10:22

Share:

På temat Jesu Gudom, Ps. 82

"Gud" kan användas om människor. Blir människan Gud då? Eller blir Jesus bara en människa?

Jag satt och läste Psalm 82 och kom till vers 6 där det står: ”Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner.” Och blev påmind om något Jesus säger i Joh 10:34-35: ”Jesus svarade dem: Är det inte skrivet i er lag: Jag sade ni är gudar? Om han har kallat dem gudar, som Guds ord kom till, och Skriften kan inte upphävas....

Psalm 82 och Joh 10:34-35 används av en del sekter som bevis för att Jesus INTE är Gud, eller för "små-gudar-läran", och i den här undervisningen ska vi titta närmare på om det är vad Jesus undervisar och om det verkligen är så att han säger sig INTE vara Gud.

Mina tankar for in på hur trosrörelsen, och då särskilt den amerikanska versionen undervisar små-gudar-läran. Detta är självklart en lära baserad på villfarelse, och har sitt ursprung i den ursprungliga frestelsen djävulen serverade Adam och Eva. Den synden verkar vara inympad i vår natur och många tror sig verkligen vara på Guds nivå.

Jag vill också applicera detta på Jehovas Vittnen och andra sekter som förnekar Kristi Gudom.

Jag vill till att börja med ta ett exempel från Andra Moseboken där Farao förhärdade sitt hjärta gentemot JHWH, och inte ville lyssna. Farao var, enligt egyptisk religion, ”gud kommen i köttet”, gud inkarnerad. Därför skickade JHWH Mose till Farao med orden:
"Se, jag har satt dig till att vara som en Gud för Farao och din bror Aron skall vara din profet.” 2 Mos. 7:1
Mose blev SOM EN Gud i egyptiernas ögon.

JHWH dömde Egyptens avgudadyrkan genom Mose, där, enligt egyptisk religion, Farao var en gud, Nilen en gud, grodor en gud, osv. och Faraos högmod krossades när han mötte JHWH. Mose blev alltså SOM EN GUD för Farao när han mötte en annan människa som gjorde större mirakler än Faraos trollkarlar Jannes och Jambres. Men Mose VAR inte Gud.

Nyckelordet till passagen i Johannes är Jesu ord i Joh 10:34-35: ”... som GUDS ORD KOM TILL....

Vad Jesus säger är grunden för den rätta förståelsen av Psalm 82:6. ”Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner.

Det judiska folket var ett litet, oansenligt folk. Men folket hade fått en enorm fördel framför alla andra folk och nationer. De hade fått Guds eget ord, undervisning och stadgar för att kunna leva ett rättfärdigt liv, att kunna hantera svåra problem i ett samhälle, hur de skulle undvika äta mat som kunde göra dem sjuka, hur de skulle behandla änkor, faderlösa, fattiga, och de svagare i samhället. Inget annat folk hade en sådan förtur i att lyckas göra rätt och göra Guds vilja som det judiska folket.

De kunde bygga ett samhälle baserat på rättvisa och sanning, undvika sånt som drabbade de folk som satt i mörkret, skapa ett rättvist samhälle mitt ibland ett fördärvat människosläkte där ondska och orättvisa, lögn och hårda tyranner rådde; med barnoffer, pedofili, otukt, avgudadyrkan, sjukdomar och annan förbannelse.

Så, judarna hade fått en makalös gåva från Gud medan alla andra folk satt i mörker.

De framstod SOM gudar i världen.

I Joh 10:32-37 i sin kontext:
"Jag har låtit er se många goda gärningar från min Fader. För vilken av dessa gärningar stenar ni mig? Judarna svarade honom och sa: Vi stenar dig inte för någon god gärning, utan för hädelse, och därför att du som är en människa gör dig själv till Gud. Jesus svarade dem: Är det inte skrivet i er lag: Jag sa, ni är gudar? Om han har kallat dem gudar, som Guds ord kom till, och Skriften kan inte upphävas, så säger ni om honom som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sa jag är Guds Son? Om jag inte gör min Faders gärningar, så tro mig inte."
HÄR KOMMER det LEVANDE ORDET, verkligheten bakom de lagar som hade lyft upp det judiska folket som gudar i världen, och så ville de döda Honom för hädelse?
Joh. 1:10-11 "Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom." SRB16
Det är vad Jesus undervisar om, och ingen lära om att vi är lika mycket gud som Gud, eller att Jesus säger sig INTE vara Gud.
Share:

Vittnesbörd från ett före detta Jehovas Vittne!

Hej igen Jon Are.


Jag är 71 år nu och jag var med Jehovas Vittnen på 1980 talet.

Jag är inte uppfödd i ett kristet hem men jag tror att Gud har sökt mej många gånger. Jag älskade Kristendomskunskap i skolan (på den tiden fick man tala om Jesus i skolan) och jag besökte ofta kristna möten när jag fick möjlighet, jag var ca 8-10 år då. Jag kunde ligga i gräset och se på molnformationer och då tyckte jag att jag såg Gud och jag pratade ofta med honom. Jag hade en fast Barnatro men sen i tonåren levde jag i världen.

Jag fick familj och en dag knackade Jehovas vittnen på min dörr. Jag bjöd in dom och vi hade ett fint samtal. Dom frågade om jag ville ha ett Bibelstudium och det ville jag ju gärna. Jag tyckte ju att de hade svar på alla mina frågor och jag var så lycklig.

Jag gick på alla möten. 2  timmar på Tisdag, 1 timme på Torsdag och två timmar på Lördag. Vad jag inte reflekterade över var att vi ju mest läste i deras böcker och tidningar och att vi bara plockade något enda bibelcitat ur Guds Ord, men jag var så lycklig och övertygad om att jag hittat Gud.

Men det fanns en oro inom mej, vi hade många läxor som vi skulle redovisa på Tisdag i Teokratiska skolan och på Lördag hade vi förhör på Vakthornets artiklar. På Torsdagar spelade vi teater och tränade på att gå i Tjänsten som det hette (att besöka människor i deras hem).

Det blev ett tvång och jag kände inom mej att jag på något sätt kom bort från Gud och att det bara hängde på mina gärningar om Gud skulle godta mej. Jag läste och jag sprang på alla möten men mellan mej och Gud blev avståndet längre och längre. Något förhållande med Jesus nämndes inte. De tror inte på Treenigheten

Jag förstår ju nu att mitt förhållande till Gud blev dåligt för jag läste ju inte hela Guds Ord utan bara vissa verser som förklarade deras böcker.

Det blev en sorts prestationstro, det hängde på hur duktig jag var, hur många möten jag besökte och hur många människor jag gick till.

Jag bestämde mej till slut för att lämna allt. Jag skrev ett brev till de Äldste i församlingen och sa att jag ville lämna. De ringde mej några gånger och undrade om jag inte skulle komma tillbaka men det ville jag inte.

Jag vill betona att Jehovas vittnen som människor är mycket rara och vill sina medmänniskor gott, men tyvärr är de helt vilseledda. Vi ska be för dom att dom öppnar sitt hjärta för Jesus Kristus vår Herre och Gud. Att de ska öppna sina hjärtan för Jesus och inse att Sanningen gör oss fria.

Nu sedan sex år tillbaka har jag fått min Barnatro tillbaka. Det känns så gott. Jag läser Guds Ord varje dag och njuter. Vi är några som samlas hos mej och ber och läser Guds Ord. Jag vet nu att bara jag omvände mej till Jesus och bekände mina synder och verkligen ångrar dom så får jag vara Guds barn och utropa ABBA FADER. Jag får leva i Jesus rättfärdighet inför Gud. Själv har jag ingen rättfärdighet.


Jag tillhör ingen församling för jag tycker att församlingarna idag mer och mer försöker likna världen. De vill bli populära, men Jesus sa ju att det som världen älskar är avskyvärt i Guds ögon.

Share:

Vem är Jesus Kristus? Till dig som behöver stöd i din tro!

Striden mot ditt sinne och din tro är intensiv och aggressiv. Den kommer för att rubba din tro på vem Jesus verkligen är och få dig in i slaveri eller bort från Jesus.

En taktik den onde har är Jehovas Vittnen.

HERREN är väldigt noga med vem som gör vad, och vem äran tillhör, som t.ex. i frågan om vem som är Frälsare. GT är tydlig med att HERREN är Frälsaren och ingen annan. Men Jehovas Vittnens doktriner är fräcka lär att HERREN skulle skicka en ängel och att Gud inte alls menar vad Han säger. Utan att förstå det gör Jehovas Vittnen Gud till en lögnare i och med att de inte tror Hans eget vittnesbörd. Läs nu noga igenom följande bibelverserna och låt orden få sjunka ner i hjärtat.
Jes. 43:3  Ty jag är HERREN, din Gud, Israels Helige, din Frälsare. 
Jes. 43:11  Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare.
Jes 42:8  Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. 
Hos. 13:4  Jag är HERREN , din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag.
Jes 48:11  För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag det, ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. 
Jes. 35:4  Säg till de försagda: "Var starka, frukta inte!" Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er.
Jag skriver ut några verser där Paulus förklarar för oss vem Jesus är för honom.
Tit 1:4 "Till Titus, min äkta son i den gemensamma tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus, vår Frälsare." 
Nåd och frid från Gud. Här omfattar Gud både Fadern och Sonen. 
Tit 2:10 "inte oärliga, utan i allt visar sann trohet, så att de i allt kan vara till prydnad för Guds, vår Frälsares, lära."
Här säger Paulus att det är för Guds, vår Frälsares läras skull vi ska göra detta. Gud är alltså Frälsaren. Några verser senare ser vi vem Gud är:
Tit 2:13 "och att vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet." 
Här talar Paulus om vår store Gud och Frälsare, och för att förtydliga säger han i nästa vers 
Tit 2:14 "Han som gav sig själv för oss, för att han skulle friköpa oss från all orättfärdighet och rena åt sig ett egendomsfolk, uppfyllt av iver att göra goda gärningar."
För att det inte ska råda någon tveksamhet att han talar om Jesus. I Titus brev läser vi ofta Paulus använda ord som Gud, vår Frälsare eller Jesus, vår Frälsare. Paulus är tydlig genom hela Titusbrevet. 
Tit 3:4-7 "Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte på grund av rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom den nya födelsens bad och förnyelse i den Helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi ska bli rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar enligt hoppet om evigt liv."
Gud, vår Frälsare. Jesus, vår Frälsare.

Sen har vi Apostlagärningarna och 1 Korinterbrevet.
Apg 20:28 "Ge därför akt på er själva och på hela den hjord som den Helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod."
Guds församling, som han har köpt MED SITT EGET BLOD!
1 Kor. 1:3 "Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus." Här ser vi Paulus återigen säga att Gud är Fadern och Herren Jesus Kristus.
Apg 1:10-12 "Och medan de uppmärksamt såg mot himlen, när han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa: Ni galileiska män, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som heter Oljeberget, som ligger nära Jerusalem, en sabbatsdags resa därifrån." 
Här säger änglarna att han ska komma på samma sätt som dom såg han fara upp. Och kopplat ihop med Sakarjas profetia ser vi att det är HERREN (JHWH) som ska komma på samma sätt som apostlarna såg honom fara upp.
Sak 14:3-4 "Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder."
Jesus är JHWH, fullkomlig människa och fullkomligt Gud, som själv kom för att frälsa oss. Därför är Jehovas Vittnens doktriner så hädiska i HERRENS ögon! 
Share:

Jesus Kristus - The Undercover Boss

En lära som är mycket spritt i kristna kretsar är Kenosis-läran

Kenosis läran går ut på att Jesus tömde sig på sitt gudaväsen, och var enbart en människa när han levde här på jorden. Läran använder en passage i Filipperbrevet kapitel 2 vers 7 som stöd för sin tes:
...utan utgav (εκενωσεν - ekenOsen) sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor.
Nya Apostoliska Rörelsen (NAR) och även Word of Faith (WoF) företräder kenosis och använder den i sin undervisning om att du och jag är smorda precis som Jesus var smord. När Jesus gjorde sina mirakler och förde fram sin undervisning så var han precis som du och jag: En människa!

Jag vet inte om du sett tv-serien Undercover Boss, men det har jag. Det är visserligen några år sen men den har fastnat i mitt huvud och jag har ofta tänkt på den i samband med vad som menas med Fil. 2:7. 

Serien handlar om högsta chefen för ett stort företag, ofta världskända företag, som vill se hur personalen mår, lära känna de som jobbar för honom och se vilka som jobbar bra och vilka som jobbar dåligt.

Han görs oigenkännlig, får ny frisyr, kanske odlar skägg eller mustasch, han kläs i helt normala kläder och all lyx och flärd tas ifrån honom. Sedan börjar han jobba på ”golvet”, där han får känna på om det är fysiskt slitsamt, stressigt, varmt eller kallt i rummet. Han kan bli hunsad av närmaste chefen, kommenderad att göra skitjobb som ingen annan vill ha.

Under tiden han jobbar där får han instruktioner i örat, så att säga. Han pratar med folk och lär känna deras privatliv, varför de jobbar där, och vad deras drömmar är. Personalen berättar om olika tragiska öden, svårigheter i livet, om sin familj osv. Andra beter sig som riktiga idioter och behandlar honom som en skit. Han möter alltså på både väldigt trevliga människor och mycket otrevliga.

När avsnittet närmar sig slutet kallar han in personalen till sitt kontor. Personalen blir självklart jättenervös att bli kallad till högsta chefen. Han tar in en och en, och avslöjar vem han är och att det var han som var deras kollega under veckorna som gått. Alla får chock när de förstår att dem har arbetat tillsammans med högsta chefen, en del blir rädda eftersom dem behandlat honom illa.
Sen tar han upp saker de har pratat om och berättar om sin upplevelse av dem som person, hur han reagerat på deras livsöden och hur de har jobbat. Han ger belöningar och befordringar för den personal som har utmärkt sig och behandlat honom väl. Han sparkar eller nedgraderar den personal som varit taskiga och behandlat honom illa.  

Sätt den här förebilden in på Jesus och när Han uppenbarar vem Han är, när han kallar till sig sin "personal "och gör sin ”utvärdering” av deras arbete. Nu pratar vi om en bedömning på en mycket högre nivå, med fullkomlig rättvisa och nåd, men även mycket strängare dom över dem som vägrat lyda evangelium och de som inte känner honom.
2 Thess. 1:5-10: "Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska anses värdiga Guds rike, för vars skull ni också lider, med tanke på att det är rättvist av Gud att vedergälla dem med lidande som plågar er, och att ge er som blir plågade lindring med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sin makts änglar i flammande eld för att hämnas på dem som inte känner Gud och på dem som inte lyder vår Herre Jesu Kristi evangelium. Dessa ska få sitt straff i det eviga fördärvet, borta från Herrens ansikte och hans makts härlighet, när han kommer på den dagen, för att bli förhärligad i sina heliga och bli hyllad av alla dem som tror, eftersom vårt vittnesbörd bland er blev trott." SRB19
Jesus är Gud kommen i mänsklig gestalt! Kenosis-läran är en förolämpning mot den Allsmäktige och nedvärderar Hans verk. Det är en lära som har sitt ursprung i mörkret och bör inte finnas i en kristen undervisning eller predikan, inte ens i den kristnes tankar. Den leder också till ett förmörkat förstånd där vi tror att vi utan Jesus kan göra vad helst vi vill. Detta är en del i antikrists andes förförelse som sker med stor kraft och är ett verk av Satan. Förkasta allt som har sitt ursprung i mörkret och håll er till Bibelns klara lära. 
2 Thess. 2:9-10: "Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta." SRB19.
Satan gör allt för att förvilla och dra människor bort från den uppriktiga tron på Herren Jesus! Detta skriver jag..
...för att vi inte ska bli bedragna av Satan, för hans planer är vi inte okunniga om. 2 Kor. 2:11
Share:

Men... Vi sjunger ju bara Mose och Lammets sång

Upp 15:3: "Och de sjöng Moses, Guds tjänares, sång och Lammets sång, och sa: Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, den Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du de heligas konung."
Varför blir så många arga och går emot det vi skriver? Vi sjunger ju bara Mose och Lammets sång? Vad är det? Jag tar det från början!
Joh 1:12 Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.
Dem som tror på hans namn? Vad betyder det? Hans namn visar vad Han kom för att göra, namnet Jesus (Yeshua) betyder – Frälsare, Förlossare, Befriare. 
Matt. 1:21: "Och hon ska föda en Son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder."
Han skulle heta Jesus, för han skulle frälsa sitt folk från deras synder. Vi tror att vi har blivit förlåtna våra synder. Att tro på Hans gärningar är att predika Hans namn. Att göra Hans gärningar är att predika hans namn. Att konfrontera ogudaktigheten är att predika Hans namn. Att predika omvändelse och syndernas förlåtelse i Hans namn är att predika evangeliet. När vi predikar omvändelse från synden och tro på evangeliet PREDIKAR VI I HANS NAMN.
Jes. 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning (hebr. Yeshua - Jesus) och säger till Sion: "Din Gud är konung!"
Vi förkunnar Jesus och säger till Sion: "Din Gud är nu Konung!" Jesus är Frälsaren, Konungarnas Konung och herrarnas Herre. Det finns ingen annan Gud förutom Herren. Det finns ingen annan väg till Fadern än genom Jesus. Inget liv utan Jesus. Ingen Sanning utan Jesus.

Det gör att de religiösa hatar oss och vill göra sig av med all "fundamentalism", för alla "fanatiker" ska bekämpas. 

Varför? För vi sjunger ju bara Mose och Lammets sång?

Och när vi gör det, blir resultatet att vi blir hatade för att vi avslöjar synden och predikar omvändelse och frälsning (Hans namn) från synderna. 
Matt. 10:22: "Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst."
Matt. 24:9: "Då ska de utlämna er till att plågas och döda er, och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull."
Och vad är Mose sång då? För att förstå behöver vi läsa vad Moses sjöng och förstå varför.

Han talar om hur avfälliga och svekfulla folket var, hur de kommer att tillbe avgudar och göra det som är ont HERRENS ögon. Mose predikade mot avgudarna och falsk tillbedjan. Mose predikade MOT synden och frälsning FRÅN synden – alltså Jesus (Yeshua – Frälsare, Förlossare, Befriare). 

Kan vi förneka att vi sitter i samma sits idag som Israels folk och behöver omvända oss?

Var med och sjung Mose sång och Lammets sång du med!
5 Mos. 31:30 … Inför Israels hela församling talade Mose denna sångs ord från början till slut.
5 Mos. 32:1-44 "Lyssna, ni himlar, jag vill tala, hör, du jord, orden från min mun. Som regnet må min lära drypa, som daggen må mitt tal flöda, som rikligt regn på grönska, som regnskurar på gräs. Ty HERRENS namn skall jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. De har handlat illa mot honom, de är inte hans barn, utan en skam, ett förvänt och avogt släkte. Är det så du lönar HERREN, du dåraktiga och ovisa folk? Är han då ej din Fader som skapade dig, han som danade och formade dig? Kom ihåg forna dagar.
…...
Då blev Jesurun fet och slog bakut. Du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud, sin skapare, och föraktade sin frälsnings klippa. De retade honom genom främmande gudar, med vidrigheter väckte de hans vrede. De offrade åt onda andar, som inte är Gud, åt gudar som de inte kände, nya gudar som nyss kommit till och som era fäder ej fruktade. Du övergav Klippan som födde dig. Du glömde Gud som gav dig livet. HERREN såg detta och förkastade dem, eftersom hans söner och döttrar hade kränkt honom.
Han sade: "Jag vill dölja mitt ansikte för dem, jag vill se vilket slut de får. Ty de är ett förvänt släkte, barn utan trohet. De har retat mig med gudar som inte är gudar, väckt min vrede med sina tomma avgudar. Därför skall jag reta dem med det som inte är ett folk, med ett dåraktigt hednafolk skall jag väcka deras förtret. Ty genom min vrede har en eld tänts och den brinner till dödsrikets djup. Den förtär jorden med dess gröda och sätter bergens grundvalar i brand (glöm Det Gröna Evangeliet). Jag skall hopa olyckor över dem, mina pilar skall jag skjuta på dem. Hungersnöd skall drabba dem, feberglöd förtära dem, pest som bittert pinar. Jag skall sända över dem vilddjurs tänder och gift från ormar som krälar i stoftet. Ute skall svärdet dräpa deras barn, inne gör skräcken det. Unga män och jungfrur förgås, spädbarn och grånade män.
Jag skulle säga: Jag vill skingra dem, utplåna minnet av dem bland människor, om jag inte fruktade hån från fienden, att deras ovänner skulle misstyda det, och säga: Vår hand är mäktig, det var inte HERREN som gjorde allt detta." Ty ett rådlöst folk är de, och förstånd finns ej i dem. Vore de visa skulle de inse detta, de skulle förstå vilket slut de måste få. Hur kunde en enda jaga tusen framför sig, två driva tiotusen på flykten, om ej deras Klippa hade sålt dem, om ej HERREN hade utlämnat dem? Ty de andras klippa är ej som vår Klippa, det kan våra fiender döma om. Ty från Sodoms vinstock är deras vinstock, och från Gomorras fält. Deras druvor är giftiga druvor, deras klasar är beska. Deras vin är ormars etter, kobrors grymma gift. Sådant ligger förvarat hos mig, förseglat i mina förrådshus. Min är hämnden och vedergällningen, sparad till den tid då deras fot skall vackla. Ty nära är deras olyckas dag, det som väntar dem kommer med hast.
Ty HERREN skall ta sig an sitt folks sak, och förbarma sig över sina tjänare, när han ser att deras kraft är borta och att ingen finns kvar, varken slav eller fri. 
Då skall han fråga: Var är deras gudar, klippan de tog sin tillflykt till, de som åt deras slaktoffers fett och drack deras drickoffers vin? Må de stå upp och hjälpa er, må de vara ert beskydd. Se nu, jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. Se, jag lyfter min hand upp mot himlen, och säger: Så sant jag lever för evigt: När jag har vässat mitt flammande svärd och min hand skipar rätt, skall jag ta hämnd på mina ovänner och vedergälla dem som hatar mig. Jag skall göra mina pilar berusade av blod, mitt svärd skall mätta sig av kött, av de slagnas och fångnas blod, av fiendehövdingars huvuden. 
Jubla, ni hednafolk med hans folk, ty han hämnas sina tjänares blod. Han tar hämnd på sina ovänner och bringar försoning för sitt land, sitt folk."
Mose kom tillsammans med Hosea, Nuns son, och talade hela denna sångs ord inför folket. Och när Mose hade talat alla dessa ord till hela Israel, sade han till dem: "Lägg på hjärtat alla de ord som jag i dag gör till vittnen mot er, så att ni befaller era barn att hålla fast vid och följa alla ord i denna lag. Ty detta är inte ett tomt ord för er, det gäller ert liv. Genom detta ord skall ni få ett långt liv i det land, dit ni nu går över Jordan för att ta det i besittning." 
Sjung med oss!

Share:

Vad händer med det land som överger Herren?


Har du sett dig runt? Har du märkt vad som sker? Ser du den orättvisa och orättfärdighet som är runt dig? Människor lider, dör, svälter och fryser ihjäl i vårt land. Orättfärdiga furstar regerar efter sina egna hjärtan och sanningens väg blir smädat.

Ser du hur avgudarna fått intrång även i kyrkorna och hur kyrkorna främjar dessa? Hur tror du det ska gå med det land som övergett Herren sin Gud? 

Vad hjälper politik när det är hjärtat som måste renas och födas på nytt? Vad hjälper goda gärningar när det är människans hårda hjärtan som behöver krossas?

Ett land får den ledare det förtjänar!

Jag ska visa dig vad som händer, med ett ord jag fick från Herren för snart fyra år sen!

--- Jeremia 5 ---
--- ”Gå omkring på gatorna i Jerusalem och lägg märke till vad ni ser, sök på torgen om ni finner någon, om det finns någon enda som gör det som är rätt, och som frågar efter trohet. Då skall jag förlåta staden. 

--- Men även om de säger: "Så sant HERREN lever", så svär de ändå falskt. 

--- HERRE, är det inte trofasthet dina ögon söker? Du slog dem, men de kände ingen smärta. Du lät dem förgås, men de vägrade att ta emot tillrättavisning. De gjorde sina pannor hårdare än klippan och vägrade att omvända sig. 

--- Då tänkte jag: Det är bara de enkla människorna som är dåraktiga, ty de känner inte HERRENS väg, sin Guds domslut. 

--- Jag vill nu gå till de stora och tala med dem. De måste ju känna HERRENS väg och sin Guds domslut. Men också dessa har brutit sönder oket och slitit av banden. 

--- Därför skall lejonet från skogen slå dem och vargen från ödemarken slita sönder dem. Leoparden skall lura vid deras städer, och var och en som går ut därifrån skall rivas ihjäl. Ty deras överträdelser är många och deras avfall talrika. 

--- Varför skulle jag förlåta dig? Dina barn har övergivit mig och svurit vid gudar som inte finns. Jag gav dem fullt upp av allt, men de begick äktenskapsbrott och samlades i skaror vid horhusen.

--- De liknar välfödda, ystra hingstar, de gnäggar var och en efter sin nästas hustru. 

--- Skulle jag inte straffa dem för sådant? säger HERREN. Skulle jag inte hämnas på ett folk som detta? 

--- Drag upp mot hennes vingårdsterrasser och förstör dem, men gör inte helt slut på henne. Riv bort hennes vinrankor, de hör inte HERREN till. 

--- Ty de har handlat mycket trolöst mot mig, både Israels hus och Juda hus, säger HERREN. 

--- De har förnekat HERREN och sagt: "Han finns inte. Inget ont skall drabba oss, svärd och hunger skall vi inte möta. Profeterna blir till vind, Guds ord är inte i dem. Vad de säger skall drabba dem själva." 

--- Därför säger HERREN, härskarornas Gud, så: Eftersom ni talar på detta sätt, se, därför skall jag göra mina ord i din mun till en eld och detta folk till ved, och elden skall förtära dem. 

--- → Se, jag skall låta ett hednafolk komma över er fjärran ifrån, ni av Israels hus, säger HERREN, ett starkt hednafolk, ett urgammalt folk, ett folk vars språk du inte känner, med ett tal du inte förstår. 

--- Deras koger är som en öppen grav. De är alla hjältar. 

--- De skall sluka din skörd och ditt bröd, de skall sluka dina söner och dina döttrar, de skall sluka dina får och din nötboskap, de skall sluka dina vinstockar och dina fikonträd. Dina befästa städer som du litar på, skall de förstöra med svärd. ←

--- Men inte ens då vill jag göra helt slut på er, säger HERREN. 

--- Om ni då frågar: "Varför har HERREN, vår Gud, gjort oss allt detta?" skall du svara dem: "Liksom ni har övergivit mig och tjänat främmande gudar i ert eget land, skall ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert." 

--- Kungör detta för Jakobs hus, ropa ut det i Juda och säg: 

--- Hör detta, du dåraktiga folk utan förstånd! Ni har ögon och ser inte, ni har öron och hör inte. 

--- Skulle ni inte frukta mig, säger HERREN, skulle ni inte bäva för mig, jag som har satt sand till gräns för havet, till en evig gräns som det inte kan överskrida. Hur än dess vågor svallar förmår de ingenting, och hur de än brusar kan de inte komma över den. 

--- Men detta folk har ett motsträvigt och upproriskt hjärta. De har vänt sig bort och gått sin egen väg. 

--- De säger inte i sina hjärtan: "Låt oss frukta HERREN, vår Gud, honom som ger regn i rätt tid både höst och vår och som ger oss de bestämda skördeveckorna." 

--- Era missgärningar har nu bringat detta i olag, era synder håller detta goda borta från er. 

--- Ty bland mitt folk finns ogudaktiga människor. De ligger i bakhåll liksom fågelfängaren ligger på lur, de sätter ut snaror och fångar människor. 

--- Som en bur full av fåglar så är deras hus fulla av svek. Därför har de blivit stora och rika, de har blivit feta och skinande. 

--- Deras onda gärningar vet inte av någon gräns, de dömer inte rättvist, de verkar inte för den faderlöses sak och hjälper inte den fattige att få sin rätt. 

--- Skulle jag inte straffa dem för sådant? säger HERREN. Skulle jag inte hämnas på ett hednafolk som detta? 

--- Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet. 

--- Profeterna profeterar lögn, och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad skall ni göra när slutet på detta kommer?” Jer. 5:1-31
-----

”Hmm”, men ”nej”, säger ni, detta gäller bara för Israel. Dårar! Har ni inte läst vad Paulus säger på flera ställen?
Allt som tidigare har skrivits är ju skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger ska ha hoppet. Rom. 15:4
Men detta har blivit till exempel för oss, för att vi inte liksom de ska ha begär till det onda. 1 Kor. 10:6
Men allt detta hände dem som exempel och skrevs ner till varning för oss som har tidens slut inpå oss. 1 Kor. 10:11
Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till upprättelse till fostran i rättfärdighet... 2 Tim. 3:16
Inte kan man predika sanningens ord längre i svenska församlingar utan att bli föraktad eller avskydd. Gå ut på torgen och församlingarna, där människorna finns och sök efter någon trogen kristen. Se om det finns någon svensk som är trogen mot Herrens ord. I så fall kommer Herren förlåta Sverige och upprätta landet. Men det finns inte tillräckligt många för att hålla Guds dom borta från landet.

Var och en har sin åsikt om Gud – Laodicea är en verklighet!

Men så kanske vi tänker, det är bara de olärda och lekmannen som inte har förstått någonting. Därför vänder vi oss till predikanterna och de som kan Skrifterna. Men, oj, inte ens där finner man rättfärdighet. Alla är de avfallna, de har alla slitit av sig Herrens ok och har gått sin egen väg. Ingen finns som predikar sanningens evangelium av de stora.

De har hittat ett ”bättre” evangelium; ett socialt evangelium, ett politiskt evangelium, ett sökarvänligt evangelium, ett FALSK evangelium, ett evangelium som INTE kan rädda – usla brunnar som inte håller vatten!

Svensken har lärt sig säga: ”Han finns inte.” De har lärt sig förneka Herren genom falsk undervisning, genom avfälliga predikanter som har förlorat sin sälta. Salt och ljus är borta och förruttnelsen har spridit sig.

Vad tror du kommer hända?

Se, därför kommer det ett folk, ett stort hednafolk som är både skoningslösa och med vassa vapen – med en främmande gud – de har båge och lans, de är grymma. De rusar fram rustade till strid, men ingen märker det. Ingen förstår vad som sker. Vem vågar sig ut på gatorna ”Gå inte ut på öppna fältet och vandra ej på vägen, ty fiendens svärd är där med skräck från alla sidor.”

Ett starkt hednafolk, ett urgammalt folk med ett språk vi inte förstår, kommer och har kommit. De ska sluka allt vi håller kärt, våra söner och döttrar, våra tillgångar, mat och vatten, ”vinstockarna och fikonträden”. Vad har du kvar innan du inser att du måste omvända dig till din Gud? Den frihet du är van vid försvinner sakteligen, snart får du tjäna dina avgudar i ett land som inte är ditt.

Ta en titt på ditt liv och utvärdera det enligt Guds ord, och omvänd dig innan du förgås. Tror du Gud har ändrats mellan Malaki och Matteus? Är det en annan Gud? Nej, samma Gud med ett bättre förbund, med bättre löften. Men tro inte att Gud har fördrag med avgudadyrkan, orättfärdighet och bedrägeri, mord och äktenskapsbrott. Tro inte att Jesus har överseende med ett folks synd. Han är den samme igår, idag och till evig tid. 

Ja, Han har barmhärtighet med var och en personligt eftersom frälsningen är personlig. Men...

Skulle Gud låta ett ogudaktigt folk gå ostraffad? ”Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet. Profeterna profeterar lögn, och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad ska ni göra när slutet på detta kommer?

Tillhör inte hela jorden Herren? Finns det någon människa Gud inte skapat? Gud har all makt i himlen och på jorden och han tillrättavisar ett land precis som han gjorde med Israel på den tiden.

Men...

När allt detta börjar ske, lyft era huvuden för er förlossning är nära. Att detta fått ske är ett tecken på att vi lever i de sista dagarna innan Jesu återkomst, och du har fortfarande har en möjlighet att omvända dig! Gör det.

Herren är inte sen eller dröjer med det som han har lovat, såsom en del menar, utan han har tålamod med oss och vill inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig.

När den sista av oss har kommit in, när hedningarna i fullt antal har kommit in, då kommer Herren och var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad.

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade