Ekklektos

 

Mat_20:16  SoG3779 theG3588 lastG2078 shall beG2071 first,G4413 andG2532 theG3588 firstG4413 last:G2078 forG1063 manyG4183 beG1526 called,G2822 butG1161 fewG3641 chosen.G1588

Matt. 20:16 Så ska de sista bli de första, och de första bli de sista. För många är kallade men få är utvaldaG1588.

Mat_22:14  ForG1063 manyG4183 areG1526 called,G2822 butG1161 fewG3641 are chosen.G1588

Matt. 22:14 För många är kallade, men få är utvaldaG1588.

Mat_24:22  AndG2532 exceptG1508 thoseG1565 daysG2250 should be shortened,G2856 there should noG3756 fleshG4561 be saved:G4982 G302 butG1161 for the elect's sakeG1223 G3588 G1588 thoseG1565 daysG2250 shall be shortened.G2856

Matt. 24:22 Och om de dagarna inte blev förkortade, så skulle inget kött bli frälst. Men för de utvaldasG1588 skull ska de dagarna bli förkortade.

Mat_24:24  ForG1063 there shall ariseG1453 false Christs,G5580 andG2532 false prophets,G5578 andG2532 shall shewG1325 greatG3173 signsG4592 andG2532 wonders;G5059 insomuch that,G5620 ifG1487 it were possible,G1415 they shall deceiveG4105 theG3588 veryG2532 elect.G1588

Matt. 24:24 För sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå, och de ska göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra* även de utvaldaG1588.

Mat_24:31  AndG2532 he shall sendG649 hisG846 angelsG32 withG3326 a greatG3173 soundG5456 of a trumpet,G4536 andG2532 they shall gather togetherG1996 hisG848 electG1588 fromG1537 theG3588 fourG5064 winds,G417 fromG575 one endG206 of heavenG3772 toG2193 the other.G206

Matt. 24:31 Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvaldaG1588 från de fyra väderstrecken, från himlens* ena ände till den andra.

Mar_13:20  AndG2532 exceptG1508 that the LordG2962 had shortenedG2856 those days,G2250 noG3956 G3756 fleshG4561 should be saved:G4982 G302 butG235 for the elect's sake,G1223 G3588 G1588 whomG3739 he hath chosen,G1586 he hath shortenedG2856 theG3588 days.G2250

Mark. 13:20 Och om Herren inte förkortade de dagarna, så skulle inget kött bli frälst. Men för de utvaldasG1588 skull, dem som han har utvalt, har han förkortat de dagarna.

Mar_13:22  ForG1063 false ChristsG5580 andG2532 false prophetsG5578 shall rise,G1453 andG2532 shall shewG1325 signsG4592 andG2532 wonders,G5059 to seduce,G635 ifG1487 it were possible,G1415 evenG2532 theG3588 elect.G1588

Mark. 13:22 För sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå, och de ska göra tecken och under, för att om möjligt förvilla också* de utvaldaG1588.

Mar_13:27  AndG2532 thenG5119 shall he sendG649 hisG848 angels,G32 andG2532 shall gather togetherG1996 hisG848 electG1588 fromG1537 theG3588 fourG5064 winds,G417 fromG575 the uttermost partG206 of the earthG1093 toG2193 the uttermost partG206 of heaven.G3772

Mark. 13:27 Och då ska han sända ut sina* änglar och samla sina utvaldaG1588 från de fyra väderstrecken, från jordens ände till himlens yttersta gräns.

Luk_18:7  AndG1161 shall notG3364 GodG2316 avengeG4160 G1557 his ownG848 elect,G1588 which cryG994 dayG2250 andG2532 nightG3571 untoG4314 him,G846 thoughG2532 he bear longG3114 withG1909 them?G846

Luk. 18:7 Skulle då inte Gud ge rätt åt sina utvaldaG1588 som ropar till honom dag och natt, även om han har tålamod med dem?

Luk_23:35  AndG2532 theG3588 peopleG2992 stoodG2476 beholding.G2334 AndG1161 theG3588 rulersG758 alsoG2532 withG4862 themG846 deridedG1592 him, saying,G3004 He savedG4982 others;G243 let him saveG4982 himself,G1438 ifG1487 heG3778 beG2076 Christ,G5547 theG3588 chosenG1588 of God.G2316

Luk. 23:35 Och folket stod och såg på. Och även rådsmedlemmarna tillsammans med* dem hånade honom och sa: Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv om han är Kristus, Guds utvaldeG1588.

Rom_8:33  WhoG5101 shall lay any thing to the chargeG1458 G2596 of God'sG2316 elect?G1588 It is GodG2316 that justifieth.G1344

Rom. 8:33 Vem kan anklaga Guds utvaldaG1588? Gud är den som rättfärdiggör.

Rom_16:13  SaluteG782 RufusG4504 chosenG1588 inG1722 the Lord,G2962 andG2532 hisG848 motherG3384 andG2532 mine.G1700

Rom. 16:13 Hälsa Rufus, den utvaldeG1588 i Herren, och hans och min moder.

Kol_3:12  Put onG1746 therefore,G3767 asG5613 the electG1588 of God,G2316 holyG40 andG2532 beloved,G25 bowelsG4698 of mercies,G3628 kindness,G5544 humbleness of mind,G5012 meekness,G4236 longsuffering;G3115

Kol. 3:12 Klä er därför såsom Guds utvaldaG1588, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmodighet* och tålamod.

1Ti_5:21  I chargeG1263 thee beforeG1799 God,G2316 andG2532 the LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 andG2532 theG3588 electG1588 angels,G32 thatG2443 thou observeG5442 these thingsG5023 withoutG5565 preferring one before another,G4299 doingG4160 nothingG3367 byG2596 partiality.G4346

1 Tim. 5:21 Jag uppmanar dig inför Gud och Herren* Jesus Kristus och inför de utvaldaG1588 änglarna, att du iakttar detta utan någon förutfattad mening och inte handlar partiskt.

2Ti_2:10  ThereforeG1223 G5124 I endureG5278 all thingsG3956 for the elect's sakes,G1223 G3588 G1588 thatG2443 theyG846 may alsoG2532 obtainG5177 the salvationG4991 whichG3588 is inG1722 ChristG5547 JesusG2424 withG3326 eternalG166 glory.G1391

2 Tim. 2:10 Därför uthärdar jag allt för de utvaldasG1588 skull, för att också de ska vinna frälsningen, som är i Kristus Jesus, med evig härlighet.

Tit_1:1  Paul,G3972 a servantG1401 of God,G2316 andG1161 an apostleG652 of JesusG2424 Christ,G5547 accordingG2596 to the faithG4102 of God'sG2316 elect,G1588 andG2532 the acknowledgingG1922 of the truthG225 whichG3588 is afterG2596 godliness;G2150

Tit. 1:1 Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, efter Guds utvaldasG1588 tro och kunskap om den sanning som hör till gudsfruktan,

1Pe_1:2  ElectG1588 accordingG2596 to the foreknowledgeG4268 of GodG2316 the Father,G3962 throughG1722 sanctificationG38 of the Spirit,G4151 untoG1519 obedienceG5218 andG2532 sprinklingG4473 of the bloodG129 of JesusG2424 Christ:G5547 GraceG5485 unto you,G5213 andG2532 peace,G1515 be multiplied.G4129

1 Petr. 1:2 utvaldaG1588 enligt Guds, Faderns, förutseende genom Andens helgelse till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i överflödande mått.

1Pe_2:4  ToG4314 whomG3739 coming,G4334 as unto a livingG2198 stone,G3037 disallowedG593 indeedG3303 ofG5259 men,G444 butG1161 chosenG1588 ofG3844 God,G2316 and precious,G1784

1 Petr. 2:4 Till honom har ni kommit såsom till en levande sten, som visserligen är förkastad av människor men utvaldG1588 och dyrbar inför Gud.

1Pe_2:6  WhereforeG1352 alsoG2532 it is containedG4023 inG1722 theG3588 scripture,G1124 Behold,G2400 I layG5087 inG1722 SionG4622 a chief corner stone,G204 G3037 elect,G1588 precious:G1784 andG2532 he that believethG4100 onG1909 himG846 shall notG3364 be confounded.G2617

1 Petr. 2:6 Därför står det också i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvaldG1588, dyrbar hörnsten, och den som tror på honom ska inte komma på skam.

1Pe_2:9  ButG1161 yeG5210 are a chosenG1588 generation,G1085 a royalG934 priesthood,G2406 an holyG40 nation,G1484 a peculiarG1519 G4047 people;G2992 thatG3704 ye should shew forthG1804 theG3588 praisesG703 of himG3588 who hath calledG2564 youG5209 out ofG1537 darknessG4655 intoG1519 hisG846 marvellousG2298 light:G5457

1 Petr. 2:9 Men ni är ett utvaltG1588 släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans underbara gärningar*, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

2Jh_1:1  TheG3588 elderG4245 unto the electG1588 ladyG2959 andG2532 herG848 children,G5043 whomG3739 IG1473 loveG25 inG1722 the truth;G225 andG2532 notG3756 IG1473 only,G3441 butG235 alsoG2532 allG3956 they that have knownG1097 theG3588 truth;G225

2 Joh. 1:1 Den äldste till den utvaldaG1588 frun och hennes barn, vilka jag älskar i sanning, och inte bara jag, utan också alla som har lärt känna sanningen,

2Jh_1:13  TheG3588 childrenG5043 of thyG4675 electG1588 sisterG79 greetG782 thee.G4571 Amen.G281

2 Joh. 1:13 Din utvaldaG1588 systers barn hälsar dig. Amen*.

Upp_17:14  TheseG3778 shall make warG4170 withG3326 theG3588 Lamb,G721 andG2532 theG3588 LambG721 shall overcomeG3528 them:G846 forG3754 he isG2076 LordG2962 of lords,G2962 andG2532 KingG935 of kings:G935 andG2532 theyG3588 that are withG3326 himG846 are called,G2822 andG2532 chosen,G1588 andG2532 faithful.G4103

Upp. 17:14 De ska strida mot Lammet men Lammet ska besegra dem, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung och de som är med honom är de kallade, utvaldaG1588 och trogna.

23 verser hittades, 23 sökträffar

Matteusevangeliet

5 verser hittades

5 sökträffar

Markusevangeliet

3 verser hittades

3 sökträffar

Lukasevangeliet

2 verser hittades

2 sökträffar

Romarbrevet

2 verser hittades

2 sökträffar

Kolosserbrevet

en vers hittades

en sökträff

1 Timoteusbrevet

en vers hittades

en sökträff

2 Timoteusbrevet

en vers hittades

en sökträff

Titusbrevet

en vers hittades

en sökträff

1 Petrusbrevet

4 verser hittades

4 sökträffar

2 Johannesbrevet

2 verser hittades

2 sökträffar

Uppenbarelseboken

en vers hittades

en sökträff

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade