Ginõskõ och Eidõ

 

Ginõskõ [G1097]

Mat_1:25  AndG2532 knewG1097 herG846 notG3756 tillG2193 she had brought forthG5088 herG848 firstbornG4416 son:G5207 andG2532 he calledG2564 hisG846 nameG3686 JESUS.G2424

Matt. 1:25 men rördeG1097 henne inte, förrän hon hade fött sin Son, den förstfödde*, och han gav honom namnet Jesus.

Mat_6:3  ButG1161 when thouG4675 doestG4160 alms,G1654 let notG3361 thyG4675 left handG710 knowG1097 whatG5101 thyG4675 right handG1188 doeth:G4160

Matt. 6:3 Men när du ger en gåva, så låt inte din vänstra hand vetaG1097 vad den högra gör,

Mat_7:23  AndG2532 thenG5119 will I professG3670 unto them,G846 I neverG3763 knewG1097 you:G5209 departG672 fromG575 me,G1700 ye that workG2038 iniquity.G458

Matt. 7:23 Men då ska jag säga dem som det är: Jag har aldrig käntG1097 er. Gå bort ifrån mig, ni lagbrytare.

Mat_9:30  AndG2532 theirG846 eyesG3788 were opened;G455 andG2532 JesusG2424 straitly chargedG1690 them,G846 saying,G3004 SeeG3708 that no manG3367 knowG1097 it.

Matt. 9:30 Och deras ögon öppnades, och Jesus sa till dem strängt: Se till, att ingen får vetaG1097 detta.

Mat_10:26  FearG5399 themG846 notG3361 therefore:G3767 forG1063 there isG2076 nothingG3762 covered,G2572 thatG3739 shall notG3756 be revealed;G601 andG2532 hid,G2927 thatG3739 shall notG3756 be known.G1097

Matt. 10:26 Frukta därför inte för dem. För inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, eller gömt som inte ska bli käntG1097.

Mat_12:7  ButG1161 ifG1487 ye had knownG1097 whatG5101 this meaneth,G2076 I willG2309 have mercy,G1656 andG2532 notG3756 sacrifice,G2378 ye would notG3756 have condemnedG2613 theG3588 guiltless.G338

Matt. 12:7 Men hade ni vetatG1097 vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer, då hade ni inte dömt de oskyldiga.

Mat_12:15  ButG1161 when JesusG2424 knewG1097 it, he withdrewG402 himself from thence:G1564 andG2532 greatG4183 multitudesG3793 followedG190 him,G846 andG2532 he healedG2323 themG846 all;G3956

Matt. 12:15 Men Jesus vissteG1097 det och drog sig därifrån. Och en stor folkskara följde honom, och han botade dem alla.

Mat_12:33  EitherG2228 makeG4160 theG3588 treeG1186 good,G2570 andG2532 hisG846 fruitG2590 good;G2570 or elseG2228 makeG4160 theG3588 treeG1186 corrupt,G4550 andG2532 hisG846 fruitG2590 corrupt:G4550 forG1063 theG3588 treeG1186 is knownG1097 byG1537 his fruit.G2590

Matt. 12:33 Antingen bedöm trädet gott och dess frukt god eller bedöm trädet dåligt och dess frukt dålig. För av frukten kännerG1097 man trädet.

Mat_13:11  (G1161) HeG3588 answeredG611 and saidG2036 unto them,G846 BecauseG3754 it is givenG1325 unto youG5213 to knowG1097 theG3588 mysteriesG3466 of theG3588 kingdomG932 of heaven,G3772 butG1161 to themG1565 it is notG3756 given.G1325

Matt. 13:11 Han svarade dem och sa: Därför att det har blivit givet åt er att få vetaG1097 himmelrikets hemligheter*, men åt dem är det inte givet.

Mat_16:3  AndG2532 in the morning,G4404 It will be foul weatherG5494 to day:G4594 forG1063 theG3588 skyG3772 is redG4449 andG2532 lowring.G4768 O ye hypocrites,G5273 ye canG1097 discernG1252 theG3588 (G3303) faceG4383 of theG3588 sky;G3772 butG1161 canG1410 ye notG3756 discern theG3588 signsG4592 of theG3588 times?G2540

Matt. 16:3 och på morgonen: Det blir oväder i dag, för himlen är röd och mulen. Ni hycklare*! Ni förstårG1097 visserligen att tyda himlens utseende, men tidernas tecken kan ni inte tyda.

Mat_16:8  Which whenG1161 JesusG2424 perceived,G1097 he saidG2036 unto them,G846 O ye of little faith,G3640 whyG5101 reasonG1260 ye amongG1722 yourselves,G1438 becauseG3754 ye have broughtG2983 noG3756 bread?G740

Matt. 16:8 Jesus som vissteG1097 det sa då till dem: Ni klentrogna, varför samtalar ni med varandra om att ni inte har tagit bröd med er?

Mat_21:45  AndG2532 when theG3588 chief priestsG749 andG2532 PhariseesG5330 had heardG191 hisG846 parables,G3850 they perceivedG1097 thatG3754 he spakeG3004 ofG4012 them.G846

Matt. 21:45 Och när översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, förstodG1097 de att han talade om dem.

Mat_22:18  ButG1161 JesusG2424 perceivedG1097 theirG846 wickedness,G4189 and said,G2036 WhyG5101 temptG3985 ye me,G3165 ye hypocrites?G5273

Matt. 22:18 Men Jesus märkteG1097 deras ondska och sa: Varför vill ni sätta mig på prov, ni hycklare?

Mat_24:32  NowG1161 learnG3129 a parableG3850 ofG575 theG3588 fig tree;G4808 WhenG3752 hisG846 branchG2798 isG1096 yetG2235 tender,G527 andG2532 putteth forthG1631 leaves,G5444 ye knowG1097 thatG3754 summerG2330 is nigh:G1451

Matt. 24:32 Lär nu en liknelse från fikonträdet: När dess kvistar blir mjuka och löven börjar spricka ut, så vetG1097 ni att sommaren är nära.

Mat_24:33  SoG3779 likewiseG2532 ye,G5210 whenG3752 ye shall seeG1492 allG3956 these things,G5023 knowG1097 thatG3754 it isG2076 near,G1451 even atG1909 the doors.G2374

Matt. 24:33 Likaså när ni ser allt detta, så vetG1097 att det är nära och står för dörren.

Mat_24:39  AndG2532 knewG1097 notG3756 untilG2193 theG3588 floodG2627 came,G2064 andG2532 took them all away;G142 G537 soG3779 shall alsoG2532 theG3588 comingG3952 of theG3588 SonG5207 of manG444 be.G2071

Matt. 24:39 och de vissteG1097 ingenting, förrän floden kom och tog bort alla. Så ska också* Människosonens återkomst** vara.

Mat_24:43  ButG1161 knowG1097 this,G1565 thatG3754 ifG1487 theG3588 goodman of the houseG3617 had knownG1492 in whatG4169 watchG5438 theG3588 thiefG2812 would come,G2064 he would have watched,G1127 G302 andG2532 would notG3756 have sufferedG1439 G302 hisG848 houseG3614 to be broken up.G1358

Matt. 24:43 Men det ska ni vetaG1097 att om husägaren vissteG1492 vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, så hade han vakat och inte tillåtit att någon bröt sig in i hans hus.

Mat_24:50  TheG3588 lordG2962 of thatG1565 servantG1401 shall comeG2240 inG1722 a dayG2250 whenG3739 he lookethG4328 notG3756 for him, andG2532 inG1722 an hourG5610 thatG3739 he is notG3756 awareG1097 of,

Matt. 24:50 då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar honom, och i en stund han inte vetG1097 om,

Mat_25:24  ThenG1161 he which had receivedG2983 theG3588 oneG1520 talentG5007 came(G2532) G4334 and said,G2036 Lord,G2962 I knewG1097 theeG4571 thatG3754 thou artG1488 an hardG4642 man,G444 reapingG2325 whereG3699 thou hast notG3756 sown,G4687 andG2532 gatheringG4863 whereG3606 thou hast notG3756 strawed:G1287

Matt. 25:24 Sedan kom också den fram, som hade fått en talent, och sa: Herre, jag vissteG1097 att du är en sträng man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut.

Mat_26:10  WhenG1161 JesusG2424 understoodG1097 it, he saidG2036 unto them,G846 WhyG5101 troubleG3930 G2873 ye theG3588 woman?G1135 forG1063 she hath wroughtG2038 a goodG2570 workG2041 uponG1519 me.G1691

Matt. 26:10 Men Jesus vissteG1097 om det och sa till dem: Varför oroar ni kvinnan? För en god gärning har hon gjort mot mig.

Mar_4:11  AndG2532 he saidG3004 unto them,G846 Unto youG5213 it is givenG1325 to knowG1097 theG3588 mysteryG3466 of theG3588 kingdomG932 of God:G2316 butG1161 unto themG1565 thatG3588 are without,G1854 all these thingsG3956 are doneG1096 inG1722 parables:G3850

Mark. 4:11 Och han sa till dem: Åt er är det givet att få vetaG1097* Guds rikes hemlighet. Men de som är utanför får allt i liknelser,

Mar_4:13  AndG2532 he saidG3004 unto them,G846 KnowG1492 ye notG3756 thisG5026 parable?G3850 andG2532 howG4459 then will ye knowG1097 allG3956 parables?G3850

Mark. 4:13 Sedan sa han till dem: FörstårG1492 ni inte denna liknelse? Hur ska ni då kunna förståG1097 alla liknelserna?

Mar_5:29  AndG2532 straightwayG2112 theG3588 fountainG4077 of herG846 bloodG129 was dried up;G3583 andG2532 she feltG1097 in her bodyG4983 thatG3754 she was healedG2390 ofG575 that plague.G3148

Mark. 5:29 Och genast stannade blodflödet och hon kändeG1097 i sin kropp att hon var botad från sin plåga.

Mar_5:43  AndG2532 he chargedG1291 themG846 straitlyG4183 thatG2443 no manG3367 should knowG1097 it;G5124 andG2532 commandedG2036 that something should be givenG1325 herG846 to eat.G5315

Mark. 5:43 Men han befallde dem strängt att ingen skulle få vetaG1097 detta och sa åt dem att ge henne något att äta.

Mar_6:38  (G1161) HeG3588 saithG3004 unto them,G846 How manyG4214 loavesG740 haveG2192 ye? goG5217 andG2532 see.G1492 AndG2532 when they knew,G1097 they say,G3004 Five,G4002 andG2532 twoG1417 fishes.G2486

Mark. 6:38 Då sa han till dem: Hur många bröd har ni? Gå och se efter. Och de tog redaG1097 på det och sa: Fem, och två fiskar.

Mar_7:24  AndG2532 from thenceG1564 he arose,G450 and wentG565 intoG1519 theG3588 bordersG3181 of TyreG5184 andG2532 Sidon,G4605 andG2532 enteredG1525 intoG1519 an house,G3614 and wouldG2309 have no manG3762 knowG1097 it: butG2532 he couldG1410 notG3756 be hid.G2990

Mark. 7:24 Sedan reste han sig upp och gick därifrån till Tyrus och Sidons* område, och gick in i ett hus och ville inte att någon skulle få vetaG1097 det.

Mar_8:17  AndG2532 when JesusG2424 knewG1097 it, he saithG3004 unto them,G846 WhyG5101 reasonG1260 ye, becauseG3754 ye haveG2192 noG3756 bread?G740 perceiveG3539 ye not yet,G3768 neitherG3761 understand?G4920 haveG2192 ye yourG5216 heartG2588 yetG2089 hardened?G4456

Mark. 8:17 Då Jesus* märkteG1097 detta, sa han till dem: Varför talar ni om att ni inte har bröd? Kan ni ännu inget fatta eller förstå? Är era hjärtan fortfarande** förblindade?

Mar_9:30  AndG2532 they departedG1831 thence,G1564 and passedG3899 throughG1223 Galilee;G1056 andG2532 he wouldG2309 notG3756 thatG2443 any manG5100 should knowG1097 it.

Mark. 9:30 Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen, men han ville inte att någon skulle få vetaG1097 det.

Mar_12:12  AndG2532 they soughtG2212 to lay hold onG2902 him,G846 butG2532 fearedG5399 theG3588 people:G3793 forG1063 they knewG1097 thatG3754 he had spokenG2036 theG3588 parableG3850 againstG4314 them:G846 andG2532 they leftG863 him,G846 and went their way.G565

Mark. 12:12 Och de sökte efter att gripa honom, men de var rädda för folket. För de förstodG1097 att han talade denna liknelse om dem. Så de lämnade honom och gick sin väg.

Mar_13:28  NowG1161 learnG3129 a parableG3850 ofG575 theG3588 fig tree;G4808 WhenG3752 herG846 branchG2798 isG1096 yetG2235 tender,G527 andG2532 putteth forthG1631 leaves,G5444 ye knowG1097 thatG3754 summerG2330 isG2076 near:G1451

Mark. 13:28 Lär nu en liknelse av fikonträdet. När dess kvistar blir mjuka och löven börjar spricka ut, så vetG1097 ni att sommaren är nära.

Mar_13:29  SoG3779 yeG5210 in like manner,G2532 whenG3752 ye shall seeG1492 these thingsG5023 come to pass,G1096 knowG1097 thatG3754 it isG2076 nigh,G1451 even atG1909 the doors.G2374

Mark. 13:29 På samma sätt ska också ni, när ni ser detta ske, vetaG1097 att det är nära och står för dörren.

Mar_15:10  ForG1063 he knewG1097 thatG3754 theG3588 chief priestsG749 had deliveredG3860 himG846 forG1223 envy.G5355

Mark. 15:10 Han vissteG1097 nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom.

Mar_15:45  AndG2532 when he knewG1097 it ofG575 theG3588 centurion,G2760 he gaveG1433 theG3588 bodyG4983 to Joseph.G2501

Mark. 15:45 Och när han hade fått vetaG1097 det av officeren, gav han kroppen åt Josef.

Luk_1:18  AndG2532 ZachariasG2197 saidG2036 untoG4314 theG3588 angel,G32 WherebyG2596 G5101 shall I knowG1097 this?G5124 forG1063 IG1473 amG1510 an old man,G4246 andG2532 myG3450 wifeG1135 well strickenG4260 inG1722 years.G2250

Luk. 1:18 Då sa Sakarias till ängeln: Hur ska jag kunna vetaG1097 detta? För jag är gammal och min hustru har kommit till hög ålder.

Luk_1:34  ThenG1161 saidG2036 MaryG3137 untoG4314 theG3588 angel,G32 HowG4459 shall thisG5124 be,G2071 seeingG1893 I knowG1097 notG3756 a man?G435

Luk. 1:34 Då sa Maria till ängeln: Hur ska detta gå till? Jag har ju inte haftG1097 någon man.

Luk_2:43  AndG2532 when they had fulfilledG5048 theG3588 days,G2250 as theyG846 returned,G5290 theG3588 childG3816 JesusG2424 tarried behindG5278 inG1722 Jerusalem;G2419 andG2532 JosephG2501 andG2532 hisG846 motherG3384 knewG1097 notG3756 of it.

Luk. 2:43 När de hade avslutat dagarna och gick hem igen, blev pojken Jesus kvar i Jerusalem men Josef* och hans mor vissteG1097 inte om det.

Luk_6:44  ForG1063 everyG1538 treeG1186 is knownG1097 byG1537 his ownG2398 fruit.G2590 ForG1063 ofG1537 thornsG173 men do notG3756 gatherG4816 figs,G4810 norG3761 ofG1537 a bramble bushG942 gatherG5166 they grapes.G4718

Luk. 6:44 Varje träd kännsG1097 ju igen av sin frukt. Inte hämtar man väl fikon från törnen, inte heller skördar man vindruvor från törnbuskar.

Luk_7:39  NowG1161 when theG3588 PhariseeG5330 which had biddenG2564 himG846 sawG1492 it, he spakeG2036 withinG1722 himself,G1438 saying,G3004 This man,G3778 ifG1487 he wereG2258 a prophet,G4396 would have knownG1097 G302 whoG5101 andG2532 what mannerG4217 of womanG1135 this is thatG3748 touchethG680 him:G846 forG3754 she isG2076 a sinner.G268

Luk. 7:39 Då farisén som hade inbjudit honom såg detta, sa han till sig själv: Vore denne en profet, så skulle han vetaG1097 vem och vad för slags kvinna det är som rör vid honom, att hon är en synderska.

Luk_8:10  AndG1161 heG3588 said,G2036 Unto youG5213 it is givenG1325 to knowG1097 theG3588 mysteriesG3466 of theG3588 kingdomG932 of God:G2316 butG1161 to othersG3062 inG1722 parables;G3850 thatG2443 seeingG991 they might notG3361 see,G991 andG2532 hearingG191 they might notG3361 understand.G4920

Luk. 8:10 Och han sa: Åt er är det givet att få vetaG1097 Guds rikes hemligheter, men åt de andra ges det genom liknelser, för att de med seende ögon inget ska se och med hörande öron inget ska förstå.

Luk_8:17  ForG1063 nothingG3756 isG2076 secret,G2927 thatG3739 shall notG3756 be madeG1096 manifest;G5318 neitherG3761 any thing hid,G614 thatG3739 shall notG3756 be knownG1097 andG2532 comeG2064 abroad.G1519 G5318

Luk. 8:17 För inget är dolt som inte ska bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte ska bli käntG1097 och komma i dagen.

Luk_8:46  AndG1161 JesusG2424 said,G2036 SomebodyG5100 hath touchedG680 me:G3450 forG1063 IG1473 perceiveG1097 that virtueG1411 is goneG1831 out ofG575 me.G1700

Luk. 8:46 Men Jesus sa: Någon har rört vid mig, för jag kändeG1097 att kraft gick ut från mig.

Luk_9:11  AndG1161 theG3588 people,G3793 when they knewG1097 it, followedG190 him:G846 andG2532 he receivedG1209 them,G846 and spakeG2980 unto themG846 ofG4012 theG3588 kingdomG932 of God,G2316 andG2532 healedG2390 them that hadG2192 needG5532 of healing.G2322

Luk. 9:11 Då folket fick vetaG1097 detta följde de efter honom. Och han tog emot dem och talade till dem om Guds rike och botade dem som hade behov av helande.

Luk_10:11  EvenG2532 theG3588 very dustG2868 ofG1537 yourG5216 city,G4172 which cleavethG2853 on us,G2254 we do wipe offG631 against you:G5213 notwithstandingG4133 be ye sureG1097 of this,G5124 thatG3754 theG3588 kingdomG932 of GodG2316 is come nighG1448 untoG1909 you.G5209

Luk. 10:11 Till och med dammet som fastnat vid oss* från er stad, skakar vi av oss mot er. Men det ska ni vetaG1097, att Guds rike har kommit er nära.

Luk_10:22  All thingsG3956 are deliveredG3860 to meG3427 ofG5259 myG3450 Father:G3962 andG2532 no manG3762 knowethG1097 whoG5101 theG3588 SonG5207 is,G2076 butG1508 theG3588 Father;G3962 andG2532 whoG5101 theG3588 FatherG3962 is,G2076 butG1508 theG3588 Son,G5207 andG2532 he to whomG3739 G1437 theG3588 SonG5207 willG1014 revealG601 him.

Luk. 10:22 Allt har överlämnats åt mig av min Fader. Och ingen vetG1097 vem Sonen är, utom Fadern, inte heller vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.

Luk_12:2  ForG1161 there isG2076 nothingG3762 covered,G4780 thatG3739 shall notG3756 be revealed;G601 neitherG2532 hid,G2927 thatG3739 shall notG3756 be known.G1097

Luk. 12:2 För ingenting är dolt som inte ska bli uppenbarat, eller gömt som inte ska bli käntG1097.

Luk_12:39  AndG1161 thisG5124 know,G1097 thatG3754 ifG1487 theG3588 goodman of the houseG3617 had knownG1492 whatG4169 hourG5610 theG3588 thiefG2812 would come,G2064 he would have watched,G1127 G302 andG2532 notG3756 have sufferedG863 G302 hisG848 houseG3624 to be broken through.G1358

Luk. 12:39 Men detta ska ni vetaG1097, att om husägaren visste vilken stund tjuven skulle komma, så skulle han ju vaka* och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.

Luk_12:46  TheG3588 lordG2962 of thatG1565 servantG1401 will comeG2240 inG1722 a dayG2250 whenG3739 he looketh not forG4328 G3756 him, andG2532 atG1722 an hourG5610 whenG3739 he is not aware,G1097 G3756 andG2532 will cut him in sunder,G1371 G846 andG2532 will appointG5087 himG846 his portionG3313 withG3326 theG3588 unbelievers.G571

Luk. 12:46 så ska den tjänarens herre komma en dag då han inte väntar det, och en stund då han inte anarG1097 det, och han ska hugga honom i stycken och ska ge honom hans lott bland de trolösa*.

Luk_12:47  AndG1161 thatG1565 servant,G1401 which knewG1097 hisG1438 lord'sG2962 will,G2307 andG2532 preparedG2090 notG3361 himself, neitherG3366 didG4160 according toG4314 hisG846 will,G2307 shall be beatenG1194 with manyG4183 stripes.

Luk. 12:47 Och den tjänaren som vissteG1097 sin herres vilja och inte beredde sig och inte heller gjorde efter hans vilja, han ska straffas med många slag.

Luk_12:48  ButG1161 he that knewG1097 not,G3361 andG1161 did commitG4160 things worthyG514 of stripes,G4127 shall be beatenG1194 with fewG3641 stripes. ForG1161 unto whomsoeverG3956 G3739 muchG4183 is given,G1325 ofG3844 himG846 shall be muchG4183 required:G2212 andG2532 to whomG3739 men have committedG3908 much,G4183 of himG846 they will askG154 the more.G4055

Luk. 12:48 Men den som inte vissteG1097 den och ändå gjorde det som förtjänar slag, han ska straffas med få slag. Var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer.

Luk_16:4  I am resolvedG1097 whatG5101 to do,G4160 that,G2443 whenG3752 I am put outG3179 of theG3588 stewardship,G3622 they may receiveG1209 meG3165 intoG1519 theirG848 houses.G3624

Luk. 16:4 Nu vetG1097 jag vad jag ska göra för att de ska ta emot mig i sina hus, när jag blir avsatt från min förvaltning.

Luk_16:15  AndG2532 he saidG2036 unto them,G846 YeG5210 areG2075 they which justifyG1344 yourselvesG1438 beforeG1799 men;G444 butG1161 GodG2316 knowethG1097 yourG5216 hearts:G2588 forG3754 that which is highly esteemedG5308 amongG1722 menG444 isG2076 abominationG946 in the sightG1799 of God.G2316

Luk. 16:15 Och han sa till dem: Ni är de som gör er själva rättfärdiga inför människor. Men Gud kännerG1097 era hjärtan, för det som prisas högt bland människor är avskyvärt inför Gud.

Luk_18:34  AndG2532 theyG846 understoodG4920 noneG3762 of these things:G5130 andG2532 thisG5124 sayingG4487 wasG2258 hidG2928 fromG575 them,G846 neitherG2532 G3756 knewG1097 they the things which were spoken.G3004

Luk. 18:34 Men de förstodG4920 ingenting av detta, och detta tal var fördolt för dem och de förstodG1097 inte vad han sagt.

Luk_19:15  AndG2532 it came to pass,G1096 that when heG846 was returned,G1880 having receivedG2983 theG3588 kingdom,G932 thenG2532 he commandedG2036 theseG5128 servantsG1401 to be calledG5455 unto him,G848 to whomG3739 he had givenG1325 theG3588 money,G694 thatG2443 he might knowG1097 how muchG5101 every manG5100 had gained by trading.G1281

Luk. 19:15 Och det hände, när han kom tillbaka och hade fått riket, att han befallde de tjänare som han hade gett pengarna åt, att komma till sig för att han skulle få vetaG1097 vad var och en hade tjänat genom sin handel.

Luk_19:42  Saying,G3004 IfG1487 thou hadst known,G1097 evenG2532 thou,G4771 at leastG2532 G1065 inG1722 thisG5026 thyG4675 day,G2250 the thingsG3588 which belong untoG4314 thyG4675 peace!G1515 butG1161 nowG3568 they are hidG2928 fromG575 thineG4675 eyes.G3788

Luk. 19:42 och sa: Om åtminstone på denna din dag, också du hade förståttG1097 vad som tillhör din frid! Men nu är det dolt för dina ögon.

Luk_19:44  AndG2532 shall lay thee even with the ground,G1474 G4571 andG2532 thyG4675 childrenG5043 withinG1722 thee;G4671 andG2532 they shall notG3756 leaveG863 inG1722 theeG4671 one stone upon another;G3037 G1909 G3037 becauseG473 G3739 thou knewestG1097 notG3756 theG3588 timeG2540 of thyG4675 visitation.G1984

Luk. 19:44 Och de ska slå dig och dina barn i dig till marken, och de ska inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte kändeG1097 den tid då du var besökt.

Luk_20:19  AndG2532 theG3588 chief priestsG749 andG2532 theG3588 scribesG1122 the sameG846 hourG5610 soughtG2212 to layG1911 handsG5495 onG1909 him;G846 andG2532 they fearedG5399 theG3588 people:G2992 forG1063 they perceivedG1097 thatG3754 he had spokenG2036 thisG5026 parableG3850 againstG4314 them.G846

Luk. 20:19 Och översteprästerna och de skriftlärda sökte gripa honom i samma stund, men de var rädda för folket. För de förstodG1097 att det var om dem han hade talat i denna liknelse.

Luk_21:20  AndG1161 whenG3752 ye shall seeG1492 JerusalemG2419 compassedG2944 withG5259 armies,G4760 thenG5119 knowG1097 thatG3754 theG3588 desolationG2050 thereofG846 is nigh.G1448

Luk. 21:20 Och när ni ser att Jerusalem blir omringat av krigshärar, då ska ni vetaG1097 att dess ödeläggelse är nära.

Luk_21:30  WhenG3752 they nowG2235 shoot forth,G4261 ye seeG991 and knowG1097 ofG575 your own selvesG1438 thatG3754 summerG2330 isG2076 nowG2235 nigh at hand.G1451

Luk. 21:30 När ni ser att de knoppas, förstårG1097 ni av er själva att sommaren redan är nära.

Luk_21:31  SoG2532 likewiseG3779 ye,G5210 whenG3752 ye seeG1492 these thingsG5023 come to pass,G1096 knowG1097 ye thatG3754 theG3588 kingdomG932 of GodG2316 isG2076 nigh at hand.G1451

Luk. 21:31 På samma sätt kan ni också vetaG1097 att Guds rike är nära, när ni ser detta ske.

Luk_24:18  AndG1161 theG3588 oneG1520 of them, whoseG3739 nameG3686 was Cleopas,G2810 answeringG611 saidG2036 untoG4314 him,G846 Art thou only a strangerG3939 G4771 G3441 inG1722 Jerusalem,G2419 andG2532 hast notG3756 knownG1097 the things which are come to passG1096 thereG846 inG1722 theseG5025 days?G2250

Luk. 24:18 Och den ene, som hette Kleopas, svarade då och sa till honom: Är du den ende främlingen i Jerusalem, som inte vetG1097 vad som har hänt där under dessa dagar?

Luk_24:35  AndG2532 theyG846 toldG1834 what thingsG3588 were done inG1722 theG3588 way,G3598 andG2532 howG5613 he was knownG1097 of themG846 inG1722 breakingG2800 of bread.G740

Luk. 24:35 Då berättade de vad som hade hänt på vägen, och hur han blev igenkändG1097 av dem när han bröt brödet.

Joh_1:10  He wasG2258 inG1722 theG3588 world,G2889 andG2532 theG3588 worldG2889 was madeG1096 byG1223 him,G846 andG2532 theG3588 worldG2889 knewG1097 himG846 not.G3756

Joh. 1:10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kändeG1097 honom inte.

Joh_1:48  NathanaelG3482 saithG3004 unto him,G846 WhenceG4159 knowestG1097 thou me?G3165 JesusG2424 answeredG611 andG2532 saidG2036 unto him,G846 BeforeG4253 that PhilipG5376 calledG5455 thee,G4571 when thou wastG5607 underG5259 theG3588 fig tree,G4808 I sawG1492 thee.G4571

Joh. 1:48 Natanael frågade honom: Hur kan du kännaG1097 mig? Jesus svarade och sa till honom: Innan Filippus kallade på dig, då du var under fikonträdet, såg jag dig.

Joh_2:24  ButG1161 JesusG2424 did notG3756 commitG4100 himselfG1438 unto them,G846 because heG846 knewG1097 allG3956 men,

Joh. 2:24 Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kändeG1097 alla.

Joh_2:25  AndG2532 (G3754) neededG2192 G5532 notG3756 thatG2443 anyG5100 should testifyG3140 ofG4012 man:G444 forG1063 heG846 knewG1097 whatG5101 wasG2258 inG1722 man.G444

Joh. 2:25 Och han behövde inte höra någon vittna om människan, för han vissteG1097 vad som var i människan.

Joh_3:10  JesusG2424 answeredG611 andG2532 saidG2036 unto him,G846 ArtG1488 thouG4771 a masterG1320 of Israel,G2474 andG2532 knowestG1097 notG3756 these things?G5023

Joh. 3:10 Jesus svarade och sa till honom: Är du Israels lärare och vetG1097 inte detta?

Joh_4:1  WhenG5613 thereforeG3767 theG3588 LordG2962 knewG1097 howG3754 theG3588 PhariseesG5330 had heardG191 thatG3754 JesusG2424 madeG4160 andG2532 baptizedG907 moreG4119 disciplesG3101 thanG2228 John,G2491

Joh. 4:1 Då nu Herren* vissteG1097 att fariseerna hade hört att Jesus vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes

Joh_4:53  SoG3767 theG3588 fatherG3962 knewG1097 thatG3754 it was atG1722 the sameG1565 hour,G5610 inG1722 the whichG3739 JesusG2424 saidG2036 unto him,G846 ThyG4675 sonG5207 liveth:G2198 andG2532 himselfG846 believed,G4100 andG2532 hisG846 wholeG3650 house.G3614

Joh. 4:53 Då förstodG1097 fadern att det var just den timmen då Jesus hade sagt till honom: Din son lever. Och han själv trodde och hela hans hus.

Joh_5:6  When JesusG2424 sawG1492 himG5126 lie,G2621 andG2532 knewG1097 thatG3754 he had beenG2192 nowG2235 a longG4183 timeG5550 in that case, he saithG3004 unto him,G846 WiltG2309 thou be madeG1096 whole?G5199

Joh. 5:6 Då Jesus såg honom ligga där och vissteG1097 att han hade varit sjuk så länge, sa han till honom: Vill du bli frisk?

Joh_5:42  ButG235 I knowG1097 you,G5209 thatG3754 ye haveG2192 notG3756 theG3588 loveG26 of GodG2316 inG1722 you.G1438

Joh. 5:42 Men jag kännerG1097 er, att ni inte har Guds kärlek i er.

Joh_6:15  When JesusG2424 thereforeG3767 perceivedG1097 thatG3754 they wouldG3195 comeG2064 andG2532 take him by force,G726 G846 toG2443 makeG4160 himG846 a king,G935 he departedG402 againG3825 intoG1519 a mountainG3735 himselfG846 alone.G3441

Joh. 6:15 Eftersom Jesus vissteG1097 att de tänkte komma och ta honom med våld och göra honom till Konung, drog han sig åter undan till berget för att vara helt för sig själv.

Joh_6:69  AndG2532 weG2249 believeG4100 andG2532 are sureG1097 thatG3754 thouG4771 artG1488 that Christ,G5547 theG3588 SonG5207 of theG3588 livingG2198 God.G2316

Joh. 6:69 och vi tror och är övertygadeG1097 om att du är Kristus, den levande Gudens Son*.

Joh_7:17  IfG1437 any manG5100 willG2309 doG4160 hisG846 will,G2307 he shall knowG1097 ofG4012 theG3588 doctrine,G1322 whetherG4220 it beG2076 ofG1537 God,G2316 orG2228 whether IG1473 speakG2980 ofG575 myself.G1683

Joh. 7:17 Om någon vill göra hans vilja ska han förståG1097 om läran är från Gud eller om jag talar av mig själv.

Joh_7:26  But,G2532 lo,G2396 he speakethG2980 boldly,G3954 andG2532 they sayG3004 nothingG3762 unto him.G846 Do(G3379) theG3588 rulersG758 knowG1097 indeedG230 thatG3754 thisG3778 isG2076 theG3588 veryG230 Christ?G5547

Joh. 7:26 Och se, han talar öppet, och de säger ingenting till honom. Har då rådsherrarna verkligen blivit övertygadeG1097 om att denne är den sanne Kristus?

Joh_7:27  HowbeitG235 we knowG1492 this manG5126 whenceG4159 he is:G2076 butG1161 whenG3752 ChristG5547 cometh,G2064 no manG3762 knowethG1097 whenceG4159 he is.G2076

Joh. 7:27 Men vi vet varifrån den här mannen är, men när Kristus kommer vetG1097 ingen varifrån han är.

Joh_7:49  ButG235 thisG3778 peopleG3793 who knowethG1097 notG3361 theG3588 lawG3551 areG1526 cursed.G1944

Joh. 7:49 Men detta folk, som inte kännerG1097 lagen, är förbannat.

Joh_7:51  Doth ourG2257 lawG3551 (G3361) judgeG2919 any man,G444 beforeG4386 G3362 it hearG191 him,G846 andG2532 knowG1097 whatG5101 he doeth?G4160

Joh. 7:51 Inte dömer vår lag någon, utan att man först hör honom och får vetaG1097 vad han gör?

Joh_8:27  They understoodG1097 notG3756 thatG3754 he spakeG3004 to themG846 of theG3588 Father.G3962

Joh. 8:27 De förstodG1097 inte att han talade till dem om Fadern.

Joh_8:28  ThenG3767 saidG2036 JesusG2424 unto them,G846 WhenG3752 ye have lifted upG5312 theG3588 SonG5207 of man,G444 thenG5119 shall ye knowG1097 thatG3754 IG1473 amG1510 he, andG2532 that I doG4160 nothingG3762 ofG575 myself;G1683 butG235 asG2531 myG3450 FatherG3962 hath taughtG1321 me,G3165 I speakG2980 these things.G5023

Joh. 8:28 Då sa Jesus till dem: När ni har lyft upp Människosonen, då ska ni förståG1097, att Jag Är*, och att jag inte gör något av mig själv, utan så som min** Fader har lärt mig, så talar jag.

Joh_8:32  AndG2532 ye shall knowG1097 theG3588 truth,G225 andG2532 theG3588 truthG225 shall make you free.G1659 G5209

Joh. 8:32 Och ni ska lära kännaG1097 sanningen, och sanningen ska göra er fria.

Joh_8:43  WhyG1302 do ye notG3756 understandG1097 myG1699 speech?G2981 even becauseG3754 ye cannotG1410 G3756 hearG191 myG1699 word.G3056

Joh. 8:43 Varför förstårG1097 ni inte mitt tal? Därför att ni inte kan höra mitt ord.

Joh_8:52  ThenG3767 saidG2036 theG3588 JewsG2453 unto him,G846 NowG3568 we knowG1097 thatG3754 thou hastG2192 a devil.G1140 AbrahamG11 is dead,G599 andG2532 theG3588 prophets;G4396 andG2532 thouG4771 sayest,G3004 IfG1437 a manG5100 keepG5083 myG3450 saying,G3056 he shall neverG3364 G1519 G165 tasteG1089 of death.G2288

Joh. 8:52 Då sa judarna till honom: Nu vetG1097 vi att du har en ond ande. Abraham är död och även profeterna, och du säger: Om någon håller mitt ord ska han aldrig någonsin smaka döden.

Joh_8:55  YetG2532 ye have notG3756 knownG1097 him;G846 butG1161 I knowG1492 him:G846 andG2532 ifG1437 I should say,G2036 I(G3754) knowG1492 himG846 not,G3756 I shall beG2071 a liarG5583 like untoG3664 you:G5216 butG235 I knowG1492 him,G846 andG2532 keepG5083 hisG846 saying.G3056

Joh. 8:55 ändå har ni inte lärt kännaG1097 honom, men jag känner honom. Och om jag skulle säga att jag inte känner honom, skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och håller hans ord.

Joh_10:6  ThisG5026 parableG3942 spakeG2036 JesusG2424 unto them:G846 butG1161 theyG1565 understoodG1097 notG3756 what thingsG5101 they wereG2258 whichG3739 he spakeG2980 unto them.G846

Joh. 10:6 Denna liknelse talade Jesus till dem, men de förstodG1097 inte vad det var han talade till dem om.

Joh_10:14  IG1473 amG1510 theG3588 goodG2570 shepherd,G4166 andG2532 knowG1097 myG1699 sheep, andG2532 am knownG1097 ofG5259 mine.G1699

Joh. 10:14 Jag är den gode herden, och jag kännerG1097 mina får, och mina får känner mig.

Joh_10:15  AsG2531 theG3588 FatherG3962 knowethG1097 me,G3165 even so know IG2504 G1097 theG3588 Father:G3962 andG2532 I lay downG5087 myG3450 lifeG5590 forG5228 theG3588 sheep.G4263

Joh. 10:15 Såsom Fadern kännerG1097 mig, så känner G1097också jag Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.

Joh_10:27  MyG1699 sheepG4263 hearG191 myG3450 voice,G5456 and IG2504 knowG1097 them,G846 andG2532 they followG190 me:G3427

Joh. 10:27 Mina får hör min röst, och jag kännerG1097 dem, och de följer mig.

Joh_10:38  ButG1161 ifG1487 I do,G4160 thoughG2579 ye believeG4100 notG3361 me,G1698 believeG4100 theG3588 works:G2041 thatG2443 ye may know,G1097 andG2532 believe,G4100 thatG3754 theG3588 FatherG3962 is inG1722 me,G1698 and IG2504 inG1722 him.G846

Joh. 10:38 Men om jag gör dem, tro då gärningarna, om ni inte tror mig, för att ni ska vetaG1097 och tro* att Fadern är i mig och jag i honom**.

Joh_11:57  NowG1161 bothG2532 theG3588 chief priestsG749 andG2532 theG3588 PhariseesG5330 had givenG1325 a commandment,G1785 that,G2443 ifG1437 any manG5100 knewG1097 whereG4226 he were,G2076 he should shewG3377 it, thatG3704 they might takeG4084 him.G846

Joh. 11:57 Nu hade både översteprästerna och fariseerna gett befallning att om någon vissteG1097 var han fanns skulle han anmäla det, så att de kunde gripa honom.

Joh_12:9  MuchG4183 peopleG3793 ofG1537 theG3588 JewsG2453 thereforeG3767 knewG1097 thatG3754 he wasG2076 there:G1563 andG2532 they cameG2064 notG3756 for Jesus' sakeG1223 G2424 only,G3440 butG235 thatG2443 they might seeG1492 LazarusG2976 also,G2532 whomG3739 he had raisedG1453 fromG1537 the dead.G3498

Joh. 12:9 Många av judarna fick nu vetaG1097 att han var där, och de kom dit, inte bara för Jesu skull, utan också för att få se Lasarus, som han hade uppväckt från de döda.

Joh_12:16  (G1161) These thingsG5023 understoodG1097 notG3756 hisG846 disciplesG3101 at the first:G4412 butG235 whenG3753 JesusG2424 was glorified,G1392 thenG5119 rememberedG3415 they thatG3754 these thingsG5023 wereG2258 writtenG1125 ofG1909 him,G846 andG2532 that they had doneG4160 these thingsG5023 unto him.G846

Joh. 12:16 Detta förstodG1097 inte hans lärjungar till att börja med, men när Jesus hade blivit förhärligad, då kom de ihåg att detta var skrivet om honom, och att man hade gjort detta med honom.

Joh_13:7  JesusG2424 answeredG611 andG2532 saidG2036 unto him,G846 WhatG3739 IG1473 doG4160 thouG4771 knowestG1492 notG3756 now;G737 butG1161 thou shalt knowG1097 hereafter.G3326 G5023

Joh. 13:7 Jesus svarade och sa till honom: Vad jag gör förstårG1492 du inte nu, men längre fram ska du förståG1097 det.

Joh_13:12  SoG3767 afterG3753 he had washedG3538 theirG846 feet,G4228 andG2532 had takenG2983 hisG848 garments,G2440 and was set downG377 again,G3825 he saidG2036 unto them,G846 KnowG1097 ye whatG5101 I have doneG4160 to you?G5213

Joh. 13:12 Sedan han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig ner igen, sa han till dem: FörstårG1097 ni vad jag har gjort med er?

Joh_13:28  NowG1161 no manG3762 at the tableG345 knewG1097 forG4314 what intentG5101 he spakeG2036 thisG5124 unto him.G846

Joh. 13:28 Men ingen av dem som låg till bords förstodG1097 varför han sa detta till honom.

Joh_13:35  ByG1722 thisG5129 shall allG3956 men knowG1097 thatG3754 ye areG2075 myG1698 disciples,G3101 ifG1437 ye haveG2192 loveG26 one to another.G240 G1722

Joh. 13:35 Om ni har kärlek till varandra, ska alla genom det förståG1097 att ni är mina lärjungar.

Joh_14:7  IfG1487 ye had knownG1097 me,G3165 ye should have knownG1097 G302 myG3450 FatherG3962 also:G2532 andG2532 fromG575 henceforthG737 ye knowG1097 him,G846 andG2532 have seenG3708 him.G846

Joh. 14:7 Om ni hade käntG1097 mig, så hade ni också käntG1097 min Fader.* Från och med nu kännerG1097 ni honom och har sett honom.

Joh_14:9  JesusG2424 saithG3004 unto him,G846 Have I beenG1510 so longG5118 timeG5550 withG3326 you,G5216 andG2532 yet hast thou notG3756 knownG1097 me,G3165 Philip?G5376 he that hath seenG3708 meG1691 hath seenG3708 theG3588 Father;G3962 andG2532 howG4459 sayestG3004 thouG4771 then, ShewG1166 usG2254 theG3588 Father?G3962

Joh. 14:9 Jesus sa till honom: Så lång tid har jag varit hos er, och du kännerG1097 mig inte, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern, så hur kan du då säga: Låt oss se Fadern?

Joh_14:17  Even theG3588 SpiritG4151 of truth;G225 whomG3739 theG3588 worldG2889 cannotG1410 G3756 receive,G2983 becauseG3754 it seethG2334 himG846 not,G3756 neitherG3761 knowethG1097 him:G846 butG1161 yeG5210 knowG1097 him;G846 forG3754 he dwellethG3306 withG3844 you,G5213 andG2532 shall beG2071 inG1722 you.G5213

Joh. 14:17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, eftersom den inte ser honom och inte kännerG1097 honom. Men ni kännerG1097 honom, eftersom han förblir hos er och ska vara i er.

Joh_14:20  AtG1722 thatG1565 dayG2250 yeG5210 shall knowG1097 thatG3754 IG1473 am inG1722 myG3450 Father,G3962 andG2532 yeG5210 inG1722 me,G1698 and IG2504 inG1722 you.G5213

Joh. 14:20 På den dagen ska ni förståG1097 att jag är i min Fader, och ni i mig och jag i er.

Joh_14:31  ButG235 thatG2443 theG3588 worldG2889 may knowG1097 thatG3754 I loveG25 theG3588 Father;G3962 andG2532 asG2531 theG3588 FatherG3962 gave me commandment,G1781 G3427 even soG3779 I do.G4160 Arise,G1453 let us goG71 hence.G1782

Joh. 14:31 Men för att världen ska förståG1097 att jag älskar Fadern, så gör jag som Fadern har befallt mig. Stå upp, låt oss gå härifrån.

Joh_15:18  IfG1487 theG3588 worldG2889 hateG3404 you,G5209 ye knowG1097 thatG3754 it hatedG3404 meG1691 beforeG4412 it hated you.G5216

Joh. 15:18 Om världen hatar er, så ska ni vetaG1097 att den har hatat mig före er.

Joh_16:3  AndG2532 these thingsG5023 will they doG4160 unto you,G5213 becauseG3754 they have notG3756 knownG1097 theG3588 Father,G3962 norG3761 me.G1691

Joh. 16:3 Och detta ska de göra mot er*, därför att de inte kännerG1097 Fadern, inte heller mig.

Joh_16:19  NowG3767 JesusG2424 knewG1097 thatG3754 they were desirousG2309 to askG2065 him,G846 andG2532 saidG2036 unto them,G846 Do ye enquireG2212 amongG3326 yourselvesG240 ofG4012 that(G3754) I said,G2036 A little while,G3397 andG2532 ye shall notG3756 seeG2334 me:G3165 andG2532 again,G3825 a little while,G3397 andG2532 ye shall seeG3700 me?G3165

Joh. 16:19 Då Jesus vissteG1097 att de ville fråga honom, så sa han till dem: Frågar ni varandra om det som jag sa: En liten tid och ni ser mig inte, och ytterligare en liten tid och ni kommer att se mig?

Joh_17:3  AndG1161 thisG3778 isG2076 lifeG2222 eternal,G166 thatG2443 they might knowG1097 theeG4571 theG3588 onlyG3441 trueG228 God,G2316 andG2532 JesusG2424 Christ,G5547 whomG3739 thou hast sent.G649

Joh. 17:3 Och detta är det eviga livet, att de kännerG1097 dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du har sänt.

Joh_17:7  NowG3568 they have knownG1097 thatG3754 all thingsG3956 whatsoeverG3745 thou hast givenG1325 meG3427 areG2076 ofG3844 thee.G4675

Joh. 17:7 Nu har de förståttG1097 att allt det du har gett mig är från dig.

Joh_17:8  ForG3754 I have givenG1325 unto themG846 theG3588 wordsG4487 whichG3739 thou gavestG1325 me;G3427 andG2532 theyG846 have receivedG2983 them, andG2532 have knownG1097 surelyG230 thatG3754 I came outG1831 fromG3844 thee,G4675 andG2532 they have believedG4100 thatG3754 thouG4771 didst sendG649 me.G3165

Joh. 17:8 För de ord som du gav mig, har jag gett dem, och de har tagit emot dem och har verkligen förståttG1097 att jag har utgått från dig, och de har trott att du har sänt mig.

Joh_17:23  IG1473 inG1722 them,G846 andG2532 thouG4771 inG1722 me,G1698 thatG2443 they may beG5600 made perfectG5048 inG1519 one;G1520 andG2532 thatG2443 theG3588 worldG2889 may knowG1097 thatG3754 thouG4771 hast sentG649 me,G3165 andG2532 hast lovedG25 them,G846 asG2531 thou hast lovedG25 me.G1691

Joh. 17:23 jag i dem och du i mig, för att de ska bli fullkomligt till ett, och för att världen ska förståG1097 att du har sänt mig och att du har älskat dem såsom du har älskat mig.

Joh_17:25  O righteousG1342 Father,G3962 (G2532) theG3588 worldG2889 hath notG3756 knownG1097 thee:G4571 butG1161 IG1473 have knownG1097 thee,G4571 andG2532 theseG3778 have knownG1097 thatG3754 thouG4771 hast sentG649 me.G3165

Joh. 17:25 O rättfärdige Fader, världen har inte käntG1097 dig, men jag har käntG1097 dig, och dessa har förståttG1097 att du har sänt mig.

Joh_19:4  PilateG4091 thereforeG3767 wentG1831 forthG1854 again,G3825 andG2532 saithG3004 unto them,G846 Behold,G2396 I bringG71 himG846 forthG1854 to you,G5213 thatG2443 ye may knowG1097 thatG3754 I findG2147 noG3762 faultG156 inG1722 him.G846

Joh. 19:4 Då gick Pilatus ut igen och sa till dem: Se, jag för ut honom till er, för att ni ska förståG1097 att jag inte finner honom skyldig till något.

Joh_21:17  He saithG3004 unto himG846 theG3588 third time,G5154 Simon,G4613 son of Jonas,G2495 lovestG5368 thou me?G3165 PeterG4074 was grievedG3076 becauseG3754 he saidG2036 unto himG846 theG3588 third time,G5154 LovestG5368 thou me?G3165 AndG2532 he saidG2036 unto him,G846 Lord,G2962 thouG4771 knowestG1492 all things;G3956 thouG4771 knowestG1097 thatG3754 I loveG5368 thee.G4571 JesusG2424 saithG3004 unto him,G846 FeedG1006 myG3450 sheep.G4263

Joh. 21:17 För tredje gången frågade han honom: Simon, Jonas son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att han för tredje gången sa till honom: Har du mig kär? Och han svarade honom: Herre, du vet allt, du vetG1097 att jag har dig kär. Jesus sa till honom: Föd mina får.

Apg_1:7  AndG1161 he saidG2036 untoG4314 them,G846 It isG2076 notG3756 for youG5216 to knowG1097 the timesG5550 orG2228 the seasons,G2540 whichG3739 theG3588 FatherG3962 hath putG5087 inG1722 his ownG2398 power.G1849

Apg. 1:7 Då sa han till dem: Det är inte er sak att vetaG1097 tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.

Apg_2:36  ThereforeG3767 let allG3956 the houseG3624 of IsraelG2474 knowG1097 assuredly,G806 thatG3754 GodG2316 hath madeG4160 that sameG5126 Jesus,G2424 whomG3739 yeG5210 have crucified,G4717 bothG2532 LordG2962 andG2532 Christ.G5547

Apg. 2:36 Därför ska hela Israels hus vara helt förvissadeG1097 om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Kristus.

Apg_8:30  AndG1161 PhilipG5376 ran thitherG4370 to him, and heardG191 himG846 readG314 theG3588 prophetG4396 Esaias,G2268 andG2532 said,G2036(G687 G1065) UnderstandestG1097 thou whatG3739 thou readest?G314

Apg. 8:30 Då sprang Filippus fram och hörde honom läsa profeten Jesaja, och sa: FörstårG1097 du vad du läser?

Apg_9:24  ButG1161 theirG846 laying awaitG1917 was knownG1097 of Saul.G4569 AndG5037 they watchedG3906 theG3588 gatesG4439 (G5037) dayG2250 andG2532 nightG3571 toG3704 killG337 him.G846

Apg. 9:24 men Saulus fick redaG1097 på deras plan. Och de höll vakt vid portarna dag och natt för att döda honom.

Apg_17:13  ButG1161 whenG5613 theG3588 JewsG2453 ofG575 ThessalonicaG2332 had knowledgeG1097 thatG3754 theG3588 wordG3056 of GodG2316 was preachedG2605 ofG5259 PaulG3972 atG1722 Berea,G960 they cameG2064 thither also,G2546 and stirred upG4531 theG3588 people.G3793

Apg. 17:13 Men när judarna i Thessalonike fick vetaG1097 att Guds ord predikades av Paulus också i Berea, kom de också dit och uppviglade folket.

Apg_17:19  AndG5037 they tookG1949 him,G846 and broughtG71 him untoG1909 Areopagus,G697 saying,G3004 MayG1410 we knowG1097 whatG5101 thisG3778 newG2537 doctrine,G1322 whereofG3588 thouG4675 speakest,G2980 is?

Apg. 17:19 Och de tog honom med sig och förde honom till Areopagen och sa: Kan vi få vetaG1097 vad det är för en ny lära som du förkunnar?

Apg_17:20  ForG1063 thou bringestG1533 certainG5100 strange thingsG3579 toG1519 ourG2257 ears:G189 we wouldG1014 knowG1097 thereforeG3767 whatG5101 these thingsG5023 mean.G2309 G302 (G1511)

Apg. 17:20 För det du låter oss höra är främmande för oss. Vi vill nu vetaG1097 vad detta betyder.

Apg_19:15  AndG1161 theG3588 evilG4190 spiritG4151 answeredG611 and said,G2036 JesusG2424 I know,G1097 andG2532 PaulG3972 I know;G1987 butG1161 whoG5101 areG2075 ye?G5210

Apg. 19:15 Men den onde anden svarade och sa: Jesus kännerG1097 jag, och Paulus vet jag om, men vilka är ni?

Apg_19:35  AndG1161 when theG3588 townclerkG1122 had appeasedG2687 theG3588 people,G3793 he said,G5346 Ye menG435 of Ephesus,G2180 (G1063) whatG5101 manG444 isG2076 there thatG3739 knowethG1097 notG3756 how that theG3588 cityG4172 of the EphesiansG2180 isG5607 a worshipperG3511 of theG3588 greatG3173 goddessG2299 Diana,G735 andG2532 of the image which fell down from Jupiter?G1356

Apg. 19:35 Men stadens sekreterare lugnade folket och sa: Ni män av Efesus, vilken människa är det som inte vetG1097 att efesiernas stad är dyrkare av den stora gudinnan* Dianas tempel och hennes avbild, som har fallit ner från himlen**?

Apg_20:34  Yea,G1161 yeG846 yourselves know,G1097 thatG3754 theseG3778 handsG5495 have ministeredG5256 unto myG3450 necessities,G5532 andG2532 to them that wereG5607 withG3326 me.G1700

Apg. 20:34 utan ni vetG1097 själva, att dessa händer har sörjt för mina behov och för dem som var med mig.

Apg_21:24  ThemG5128 take,G3880 and purifyG48 thyself withG4862 them,G846 andG2532 be at chargesG1159 withG1909 them,G846 thatG2443 they may shaveG3587 their heads:G2776 andG2532 allG3956 may knowG1097 thatG3754 those things, whereofG3739 they were informedG2727 concerningG4012 thee,G4675 areG2076 nothing;G3762 butG235 that thouG848 thyself alsoG2532 walkest orderly,G4748 and keepestG5442 theG3588 law.G3551

Apg. 21:24 Ta med dem, och rena dig tillsammans med dem och betala för dem, så att de kan raka sitt huvud. Då ska alla förståG1097 att det inte ligger någonting i det som de har hört om dig, utan att också du vandrar efter lagen och håller den.

Apg_21:34  AndG1161 some cried one thing, some another,G243 G994 G243 G5100 amongG1722 theG3588 multitude:G3793 andG1161 when he couldG1410 notG3361 knowG1097 theG3588 certaintyG804 forG1223 theG3588 tumult,G2351 he commandedG2753 himG846 to be carriedG71 intoG1519 theG3588 castle.G3925

Apg. 21:34 Men i folkmassan ropade den ene ett och den andre något annat. Då han inte kunde få något klart beskedG1097 på grund av tumultet, befallde han att han skulle föras in i fästningen.

Apg_21:37  AndG5037 as PaulG3972 was(G3195) to be ledG1521 intoG1519 theG3588 castle,G3925 he saidG3004 unto theG3588 chief captain,G5506 (G1487) MayG1832 IG3427 speakG2036 untoG4314 thee?G4571 (G1161) WhoG3588 said,G5346 Canst thou speak Greek?G1097 G1676

Apg. 21:37 När Paulus skulle föras in i fästningen, sa han till befälhavaren: Är det tillåtet för mig att säga något till dig? Då sa han: Kan du tala grekiska?G1097

Apg_22:14  AndG1161 heG3588 said,G2036 TheG3588 GodG2316 of ourG2257 fathersG3962 hath chosenG4400 thee,G4571 that thou shouldest knowG1097 hisG848 will,G2307 andG2532 seeG1492 that Just One,G1342 andG2532 shouldest hearG191 the voiceG5456 ofG1537 hisG848 mouth.G4750

Apg. 22:14 Då sa han: Våra fäders Gud har utsett dig till att kännaG1097 hans vilja och se den Rättfärdige och höra rösten från hans mun.

Apg_22:30  On(G1161) theG3588 morrow,G1887 because he wouldG1014 have knownG1097 theG3588 certaintyG804 whereforeG5101 he was accusedG2723 ofG3844 theG3588 Jews,G2453 he loosedG3089 himG846 fromG575 his bands,G1199 andG2532 commandedG2753 theG3588 chief priestsG749 andG2532 allG3650 theirG848 councilG4892 to appear,G2064 andG2532 brought Paul down,G2609 G3972 and setG2476 him beforeG1519 them.G846

Apg. 22:30 Nästa dag ville han få klarhetG1097 i varför han var anklagad av judarna. Därför löste han honom från bojorna och befallde översteprästerna och hela deras Stora råd att komma, och förde ner Paulus och ställde honom inför dem.

Apg_23:6  ButG1161 when PaulG3972 perceivedG1097 thatG3754 theG3588 oneG1520 partG3313 wereG2076 Sadducees,G4523 andG1161 theG3588 otherG2087 Pharisees,G5330 he cried outG2896 inG1722 theG3588 council,G4892 MenG435 and brethren,G80 IG1473 amG1510 a Pharisee,G5330 the sonG5207 of a Pharisee:G5330 ofG4012 the hopeG1680 andG2532 resurrectionG386 of the deadG3498 IG1473 am called in question.G2919

Apg. 23:6 Då Paulus vissteG1097 att den ena delen av dem var sadduceer och den andra fariseer, ropade han inför Stora rådet: Män och bröder, jag är en farisé, son till en farisé. För hoppets och de dödas uppståndelses skull står jag inför rätta.

Apg_23:28  AndG1161 when I wouldG1014 have knownG1097 theG3588 causeG156 whereforeG1223 G3739 they accusedG1458 him,G846 I brought him forthG2609 G846 intoG1519 theirG848 council:G4892

Apg. 23:28 Och när jag ville vetaG1097 orsaken varför de anklagade honom, lät jag föra honom inför deras Stora råd.

Apg_24:11  Because that thouG4675 mayestG1410 understand,G1097 thatG3754 there areG1526 (G3427) yet butG3756 G4119 G2228 twelveG1177 daysG2250 sinceG575 G3739 I went upG305 toG1722 JerusalemG2419 for to worship.G4352

Apg. 24:11 För du kan själv få bekräftatG1097 att det inte är mer än tolv dagar sedan jag kom upp till Jerusalem för att be.

Rom_1:21  Because that,G1360 when they knewG1097 God,G2316 they glorifiedG1392 him notG3756 asG5613 God,G2316 neitherG2228 were thankful;G2168 butG235 became vainG3154 inG1722 theirG848 imaginations,G1261 andG2532 theirG848 foolishG801 heartG2588 was darkened.G4654

Rom. 1:21 För när de kändeG1097 Gud, ärade de inte honom som Gud, inte heller var de tacksamma, utan blev fåfängliga* i sina tankar och deras oförnuftiga hjärtan förmörkades.

Rom_2:18  AndG2532 knowestG1097 his will,G2307 andG2532 approvestG1381 the things that are more excellent,G1308 being instructedG2727 out ofG1537 theG3588 law;G3551

Rom. 2:18 och kännerG1097 hans vilja och kan avgöra vad som är bäst, du som är undervisad i lagen.

Rom_3:17  AndG2532 the wayG3598 of peaceG1515 have they notG3756 known:G1097

Rom. 3:17 och fridens väg kännerG1097 de inte.

Rom_6:6  KnowingG1097 this,G5124 thatG3754 ourG2257 oldG3820 manG444 is crucified withG4957 him, thatG2443 theG3588 bodyG4983 of sinG266 might be destroyed,G2673 that henceforthG3371 weG2248 should not serveG1398 sin.G266

Rom. 6:6 Vi vetG1097 ju, att vår gamla människa är korsfäst med honom, för att syndens kropp ska bli tillintetgjord, så att vi inte längre ska tjäna synden.

Rom_7:1  (G2228) Know ye not,G50 brethren,G80 (forG1063 I speakG2980 to them that knowG1097 the law,)G3551 how thatG3754 theG3588 lawG3551 hath dominion overG2961 a manG444 (G1909) as long asG3745 G5550 he liveth?G2198

Rom. 7:1 VetG1097 ni inte, bröder – för jag talar till dem som känner lagen – att lagen råder över människan så länge hon lever?

Rom_7:7  WhatG5101 shall we sayG2046 then?G3767 Is theG3588 law G3551 sin?G266 God forbid.G1096 G3361 Nay,G235 I had notG3756 knownG1097 sin,G266 butG1508 byG1223 the law:G3551 forG1063 I had(G5037) notG3756 knownG1492 lust,G1939 exceptG1508 theG3588 lawG3551 had said,G3004 Thou shalt notG3756 covet.G1937

Rom. 7:7 Vad ska vi då säga? Är lagen synd? Nej, inte alls! Men synden skulle jag inte ha käntG1097 till, om inte genom lagen. För jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär.

Rom_7:15  ForG1063 that whichG3739 I doG2716 I allowG1097 not:G3756 forG1063 whatG3739 I would,G2309 thatG5124 doG4238 I not;G3756 butG235 whatG3739 I hate,G3404 thatG5124 doG4160 I.

Rom. 7:15 För jag kan inte fattaG1097 att jag handlar som jag gör, för det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag.

Rom_10:19  ButG235 I say,G3004 Did notG3378 IsraelG2474 know?G1097 FirstG4413 MosesG3475 saith,G3004 IG1473 will provoke you to jealousyG3863 G5209 byG1909 them that are noG3756 people,G1484 and byG1909 a foolishG801 nationG1484 I will angerG3949 you.G5209

Rom. 10:19 Då frågar jag: Har Israel inte fått vetaG1097 det? Redan Mose säger: Jag ska väcka er avund mot dem som inte är ett folk, mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede.

Rom_11:34  ForG1063 whoG5101 hath knownG1097 the mindG3563 of the Lord?G2962 orG2228 whoG5101 hath beenG1096 hisG848 counsellor?G4825

Rom. 11:34 För vem har käntG1097 Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare?

1Ko_1:21  ForG1063 after thatG1894 inG1722 theG3588 wisdomG4678 of GodG2316 theG3588 worldG2889 byG1223 wisdomG4678 knewG1097 notG3756 God,G2316 it pleasedG2106 GodG2316 byG1223 theG3588 foolishnessG3472 of preachingG2782 to saveG4982 them that believe.G4100

1 Kor. 1:21 Men eftersom världen inte genom sin visdom lärde kännaG1097 Gud i hans visdom, så behagade det Gud att genom den dårskap som predikas frälsa dem som tror.

1Ko_2:8  WhichG3739 noneG3762 of theG3588 princesG758 of thisG5127 worldG165 knew:G1097 forG1063 had they(G1487) knownG1097 it, they would notG3756 have(G302) crucifiedG4717 theG3588 LordG2962 of glory.G1391

1 Kor. 2:8 som ingen av denna världens furstar har käntG1097 till. För om de hade käntG1097 till den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre.

1Ko_2:14  ButG1161 the naturalG5591 manG444 receivethG1209 notG3756 the thingsG3588 of theG3588 SpiritG4151 of God:G2316 forG1063 they areG2076 foolishnessG3472 unto him:G846 neitherG2532 G3756 canG1410 he knowG1097 them, becauseG3754 they are spirituallyG4153 discerned.G350

1 Kor. 2:14 Men en oandlig* människa tar inte emot det som hör till Guds Ande. För det är en dårskap för henne och hon kan inte heller förståG1097 det, eftersom det måste bedömas andligen.

1Ko_2:16  ForG1063 whoG5101 hath knownG1097 the mindG3563 of the Lord,G2962 thatG3739 he may instructG4822 him?G846 ButG1161 weG2249 haveG2192 the mindG3563 of Christ.G5547

1 Kor. 2:16 För vem har lärt kännaG1097 Herrens sinne, och vem ska kunna undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.

1Ko_3:20  AndG2532 again,G3825 The LordG2962 knowethG1097 theG3588 thoughtsG1261 of theG3588 wise,G4680 thatG3754 they areG1526 vain.G3152

1 Kor. 3:20 Och vidare: Herren kännerG1097 de visas tankar att de är till ingen nytta.

1Ko_4:19  ButG1161 I will comeG2064 toG4314 youG5209 shortly,G5030 ifG1437 theG3588 LordG2962 will,G2309 andG2532 will know,G1097 notG3756 theG3588 speechG3056 of them which are puffed up,G5448 butG235 theG3588 power.G1411

1 Kor. 4:19 Men jag ska snart komma till er, om Herren vill, och då ska jag lära kännaG1097, inte dessa uppblåstas ord, utan deras kraft.

1Ko_8:2  AndG1161 ifG1487 any manG5100 thinkG1380 that he knowethG1492 any thing,G5100 he knowethG1097 nothingG3762 yetG3764 asG2531 he oughtG1163 to know.G1097

1 Kor. 8:2 Och om någon tror sig ha kunskap om något, så vetG1097 han ännu inte det han borde vetaG1097.

1Ko_8:3  ButG1161 ifG1487 any manG5100 loveG25 God,G2316 the sameG3778 is knownG1097 ofG5259 him.G846

1 Kor. 8:3 Men om någon älskar Gud så är han kändG1097 av honom.

1Ko_13:9  ForG1063 we knowG1097 inG1537 part,G3313 andG2532 we prophesyG4395 inG1537 part.G3313

1 Kor. 13:9 För vi förstårG1097 till en del och profeterar till en del.

1Ko_13:12  ForG1063 nowG737 we seeG991 throughG1223 a glass,G2072 darkly;G1722 G135 butG1161 thenG5119 faceG4383 toG4314 face:G4383 nowG737 I knowG1097 inG1537 part;G3313 butG1161 thenG5119 shall I knowG1921 even asG2531 alsoG2532 I am known.G1921

1 Kor. 13:12 För nu ser vi såsom i en spegel på ett dunkelt sätt, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstårG1097 jag bara till en del men då ska jag förstå fullkomligt, så som också jag blivit fullkomligt känd.

1Ko_14:7  And evenG3676 things without lifeG895 givingG1325 sound,G5456 whetherG1535 pipeG836 orG1535 harp,G2788 exceptG1437 they giveG1325 a(G3361) distinctionG1293 in theG3588 sounds,G5353 howG4459 shall it be knownG1097 what is pipedG832 orG2228 harped?G2789

1 Kor. 14:7 På samma sätt är det med livlösa ting som ger ljud ifrån sig, vare sig det är flöjt eller harpa, om det inte är någon skillnad på tonerna, hur ska man kunna uppfattaG1097 vad som spelas?

1Ko_14:9  SoG3779 likewiseG2532 ye,G5210 exceptG3362 ye utterG1325 byG1223 theG3588 tongueG1100 wordsG3056 easy to be understood,G2154 howG4459 shall it be knownG1097 what is spoken?G2980 forG1063 ye shall speakG2071 G2980 intoG1519 the air.G109

1 Kor. 14:9 Så är det även med er. Om ni inte i ert språk talar begripliga ord, hur ska man då kunna förståG1097 vad som blir sagt? Ni talar då ut i tomma luften.

2Ko_2:4  ForG1063 out ofG1537 muchG4183 afflictionG2347 andG2532 anguishG4928 of heartG2588 I wroteG1125 unto youG5213 withG1223 manyG4183 tears;G1144 notG3756 thatG2443 ye should be grieved,G3076 butG235 thatG2443 ye might knowG1097 theG3588 loveG26 whichG3739 I haveG2192 more abundantlyG4056 untoG1519 you.G5209

2 Kor. 2:4 För jag skrev till er i stor nöd och med tungt hjärta, under många tårar, inte för att ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle förståG1097 hur stor den kärlek är som jag har till er.

2Ko_2:9  ForG1063 toG1519 this endG5124 alsoG2532 did I write,G1125 thatG2443 I might knowG1097 theG3588 proofG1382 of you,G5216 whetherG1487 ye beG2075 obedientG5255 inG1519 all things.G3956

2 Kor. 2:9 För det var också därför jag skrev, för att jag skulle få vetaG1097 om ni består provet, om ni är lydiga i allt.

2Ko_3:2  YeG5210 areG2075 ourG2257 epistleG1992 writtenG1449 inG1722 ourG2257 hearts,G2588 knownG1097 andG2532 readG314 ofG5259 allG3956 men:G444

2 Kor. 3:2 Ni är vårt brev, inskrivet i våra hjärtan, käntG1097 och läst av alla människor.

2Ko_5:16  WhereforeG5620 henceforthG575 G3568 knowG1492 weG2249 no manG3762 afterG2596 the flesh:G4561 yea,G1161 thoughG1499 we have knownG1097 ChristG5547 afterG2596 the flesh,G4561 yetG235 nowG3568 henceforth knowG1097 we him no more.G3765

2 Kor. 5:16 Därför kännerG1097 vi nu inte längre någon efter köttet. Och om vi har känt Kristus efter köttet, så kännerG1097 vi honom inte längre så.

2Ko_5:21  ForG1063 he hath madeG4160 him to be sinG266 forG5228 us,G2257 who knewG1097 noG3361 sin;G266 thatG2443 weG2249 might be madeG1096 the righteousnessG1343 of GodG2316 inG1722 him.G846

2 Kor. 5:21 För han som inte vissteG1097 av någon synd har han gjort till synd för vår skull, för att vi skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet i honom.

2Ko_8:9  ForG1063 ye knowG1097 theG3588 graceG5485 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 that,G3754 though he wasG5607 rich,G4145 yet for your sakesG1223 G5209 he became poor,G4433 thatG2443 yeG5210 through hisG1565 povertyG4432 might be rich.G4147

2 Kor. 8:9 För ni kännerG1097 vår Herre, Jesu Kristi, nåd, att fastän han var rik blev han likväl fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.

2Ko_13:6  ButG1161 I trustG1679 thatG3754 ye shall knowG1097 thatG3754 weG2249 areG2070 notG3756 reprobates.G96

2 Kor. 13:6 Men jag hoppas att ni ska inseG1097 att vi inte är sådana som inte består provet.

Gal_2:9  AndG2532 when James,G2385 (G2532) Cephas,G2786 andG2532 John,G2491 who seemedG1380 to beG1511 pillars,G4769 perceivedG1097 theG3588 graceG5485 that was givenG1325 unto me,G3427 they gaveG1325 to meG1698 andG2532 BarnabasG921 the right handsG1188 of fellowship;G2842 thatG2443 weG2249 should go untoG1519 theG3588 heathen,G1484 andG1161 theyG846 untoG1519 theG3588 circumcision.G4061

Gal. 2:9 Och när Jakob och Kefas och Johannes, vilka ansågs vara pelare, förstodG1097 den nåd som jag hade fått, räckte de mig och Barnabas högra handen till gemenskap, att vi skulle gå till hedningarna och de till de omskurna.

Gal_3:7  KnowG1097 ye thereforeG686 thatG3754 theyG3588 which are ofG1537 faith,G4102 the sameG3778 areG1526 the childrenG5207 of Abraham.G11

Gal. 3:7 Därför ska ni vetaG1097 att de som är av tro, de är Abrahams barn.

Gal_4:9  ButG1161 now,G3568 after that ye have knownG1097 God,G2316 orG1161 ratherG3123 are knownG1097 ofG5259 God,G2316 howG4459 turnG1994 ye againG3825 toG1909 theG3588 weakG772 andG2532 beggarlyG4434 elements,G4747 whereuntoG3739 ye(G3825) desireG2309 againG509 to be in bondage?G1398

Gal. 4:9 Men nu, efter att ni har lärt kännaG1097 Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur kan ni vända tillbaka till de svaga och torftiga villkoren som ni på nytt vill bli slavar under?

Efe_3:19  AndG5037 to knowG1097 theG3588 loveG26 of Christ,G5547 which passethG5235 knowledge,G1108 thatG2443 ye might be filledG4137 withG1519 allG3956 theG3588 fulnessG4138 of God.G2316

Ef. 3:19 och lära kännaG1097 Kristi kärlek som övergår kunskapen, för att ni ska bli uppfyllda av all Guds fullhet.

Efe_5:5  ForG1063 thisG5124 ye know,G2075 G1097 thatG3754 noG3756 whoremonger,G4205 norG2228 unclean person,G169 norG2228 covetous man,G4123 whoG3739 isG2076 an idolater,G1496 hathG2192 anyG3956 inheritanceG2817 inG1722 theG3588 kingdomG932 of ChristG5547 andG2532 of God.G2316

Ef. 5:5 För ni vetG1097 detta*, att ingen otuktig eller oren eller girig, som är en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike.

Efe_6:22  WhomG3739 I have sentG3992 untoG4314 youG5209 forG1519 the same purpose,G846 G5124 thatG2443 ye might knowG1097 our affairs,G4012 G2257 andG2532 that he might comfortG3870 yourG5216 hearts.G2588

Ef. 6:22 Jag har sänt honom till er, för att ni ska få vetaG1097 hur det står till med oss, och för att han ska trösta era hjärtan.

Fil_1:12  ButG1161 I wouldG1014 yeG5209 should understand,G1097 brethren,G80 thatG3754 the thingsG3588 which happened untoG2596 meG1691 have fallen outG2064 ratherG3123 untoG1519 the furtheranceG4297 of theG3588 gospel;G2098

Fil. 1:12 Men jag vill att ni ska vetaG1097, bröder, att det som har hänt mig har snarare lett till framgång för evangeliet,

Fil_2:19  ButG1161 I trustG1679 inG1722 the LordG2962 JesusG2424 to sendG3992 TimotheusG5095 shortlyG5030 unto you,G5213 thatG2443 I alsoG2504 may be of good comfort,G2174 when I knowG1097 your state.G4012 G5216

Fil. 2:19 Men jag hoppas i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till er, så att också jag får bli vid gott mod, när jag får vetaG1097 hur ni har det.

Fil_2:22  ButG1161 ye knowG1097 theG3588 proofG1382 of him,G846 that,G3754 asG5613 a sonG5043 with the father,G3962 he hath servedG1398 withG4862 meG1698 inG1519 theG3588 gospel.G2098

Fil. 2:22 Men ni vetG1097 att han hållit provet, för han har arbetat med mig i evangeliets tjänst som ett barn med sin far.

Fil_3:10  That I may knowG1097 him,G846 andG2532 theG3588 powerG1411 of hisG846 resurrection,G386 andG2532 theG3588 fellowshipG2842 of hisG846 sufferings,G3804 being made conformableG4833 unto hisG846 death;G2288

Fil. 3:10 för att lära kännaG1097 honom och hans uppståndelses kraft och bli delaktig i hans lidanden, i det att jag blir lik honom i hans död,

Fil_4:5  Let yourG5216 moderationG1933 be knownG1097 unto allG3956 men.G444 TheG3588 LordG2962 is at hand.G1451

Fil. 4:5 Låt er fördragsamhet bli kändG1097 av alla människor. Herren är nära.

Kol_4:8  WhomG3739 I have sentG3992 untoG4314 youG5209 forG1519 the same purpose,G846 G5124 thatG2443 he might knowG1097 your estate,G4012 G5216 andG2532 comfortG3870 yourG5216 hearts;G2588

Kol. 4:8 Honom har jag sänt till er, just för att han* ska få vetaG1097 hur det är med er** och för att han ska trösta era hjärtan,

1Te_3:5  For this cause,G1223 G5124 when IG2504 could no longerG3371 forbear,G4722 I sentG3992 to knowG1097 yourG5216 faith,G4102 lest by some meansG3381 theG3588 tempterG3985 have temptedG3985 you,G5209 andG2532 ourG2257 labourG2873 beG1096 inG1519 vain.G2756

1 Thess. 3:5 På grund av detta, när jag inte längre stod ut, skickade jag bud för att jag skulle få vetaG1097 hur det var med er tro. Kanske frestaren hade frestat er och vårt arbete varit förgäves?

2Ti_1:18  TheG3588 LordG2962 grantG1325 unto himG846 that he may findG2147 mercyG1656 ofG3844 the LordG2962 inG1722 thatG1565 day:G2250 andG2532 in how many thingsG3745 he ministered untoG1247 me atG1722 Ephesus,G2181 thouG4771 knowestG1097 very well.G957

2 Tim. 1:18 Må Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren på den dagen. Och hur mycket han var till hjälp i Efesus vetG1097 du mycket väl.

2Ti_2:19  NeverthelessG3305 the foundationG2310 of GodG2316 standethG2476 sure,G4731 havingG2192 thisG5026 seal,G4973 The LordG2962 knowethG1097 them that areG5607 his.G848 And,G2532 Let every oneG3956 that namethG3687 theG3588 nameG3686 of ChristG5547 departG868 fromG575 iniquity.G93

2 Tim. 2:19 Men Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren kännerG1097 de sina, och: Var och en som åkallar Kristi* namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten.

2Ti_3:1  ThisG5124 knowG1097 also,G1161 thatG3754 inG1722 the lastG2078 daysG2250 perilousG5467 timesG2540 shall come.G1764

2 Tim. 3:1 Men detta ska du vetaG1097, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider.

Heb_3:10  WhereforeG1352 I was grievedG4360 with thatG1565 generation,G1074 andG2532 said,G2036 They do alwayG104 errG4105 in their heart;G2588 andG1161 theyG846 have notG3756 knownG1097 myG3450 ways.G3598

Hebr. 3:10 Därför blev jag vred på den generationen och sa: Alltid far de vilse i sina hjärtan, och de kändeG1097 inte mina vägar.

Heb_8:11  AndG2532 they shall notG3364 teachG1321 every manG1538 hisG848 neighbour,G4139 andG2532 every manG1538 hisG848 brother,G80 saying,G3004 KnowG1097 theG3588 Lord:G2962 forG3754 allG3956 shall knowG1492 me,G3165 fromG575 the leastG3398 (G846) toG2193 the greatest.G3173 (G846)

Hebr. 8:11 Då ska ingen längre lära sin nästa* eller sin broder och säga: Lär känna Herren, eftersom alla ska kännaG1097 mig, från den minste bland dem till den störste.

Heb_10:34  ForG1063 ye had compassionG4834 (G2532) of me in myG3450 bonds,G1199 andG2532 tookG4327 joyfullyG3326 G5479 theG3588 spoilingG724 of yourG5216 goods,G5224 knowingG1097 inG1722 yourselvesG1438 that ye haveG2192 inG1722 heavenG3772 a betterG2909 andG2532 an enduringG3306 substance.G5223

Hebr. 10:34 För ni hade ju medlidande med mig* i mina bojor, och med glädje tillät ni att ni blev plundrade på era ägodelar. För ni vissteG1097 inom er själva, att ni har en egendom i himlarna** som är bättre och som består.

Heb_13:23  KnowG1097 ye that our brotherG80 TimothyG5095 is set at liberty;G630 withG3326 whom,G3739 ifG1437 he comeG2064 shortly,G5032 I will seeG3700 you.G5209

Hebr. 13:23 Ni ska vetaG1097 att broder Timoteus har blivit frigiven. Om han kommer snart, ska jag tillsammans med honom se er.

Jak_1:3  KnowingG1097 this, thatG3754 theG3588 tryingG1383 of yourG5216 faithG4102 workethG2716 patience.G5281

Jak. 1:3 Ni vetG1097, att när er tro prövas, så leder det till uthållighet.

Jak_2:20  ButG1161 wiltG2309 thou know,G1097 OG5599 vainG2756 man,G444 thatG3754 faithG4102 withoutG5565 worksG2041 isG2076 dead?G3498

Jak. 2:20 Men vill du inte inseG1097, du oförståndiga människa, att tron utan gärningar är död*?

Jak_5:20  Let him know,G1097 thatG3754 he which convertethG1994 the sinnerG268 fromG1537 the errorG4106 of hisG846 wayG3598 shall saveG4982 a soulG5590 fromG1537 death,G2288 andG2532 shall hideG2572 a multitudeG4128 of sins.G266

Jak. 5:20 så ska han vetaG1097, att den som omvänder en syndare från hans villoväg frälser en själ* från döden och skyler över en mängd av synder.

2Pe_1:20  KnowingG1097 thisG5124 first,G4412 thatG3754 noG3956 G3756 prophecyG4394 of the scriptureG1124 isG1096 of any privateG2398 interpretation.G1955

2 Petr. 1:20 Detta ska ni först och främst vetaG1097, att ingen profetia i Skriften kommer till av någon egen utläggning.

2Pe_3:3  KnowingG1097 thisG5124 first,G4412 thatG3754 there shall comeG2064 inG1909 the lastG2078 daysG2250 scoffers,G1703 walkingG4198 afterG2596 theirG848 ownG2398 lusts,G1939

2 Petr. 3:3 Först och främst ska ni vetaG1097 detta, att i de sista dagarna ska det komma hånfulla*, som vandrar efter sina egna begär

1Jh_2:3  AndG2532 herebyG1722 G5129 we do knowG1097 thatG3754 we knowG1097 him,G846 ifG1437 we keepG5083 hisG848 commandments.G1785

1 Joh. 2:3 Om vi håller hans bud så vetG1097 vi därmed att vi kännerG1097 honom.

1Jh_2:4  He that saith,G3004 I knowG1097 him,G846 andG2532 keepethG5083 notG3361 hisG848 commandments,G1785 isG2076 a liar,G5583 andG2532 theG3588 truthG225 isG2076 notG3756 inG1722 him.G5129

1 Joh. 2:4 Den som säger: Jag kännerG1097 honom, och inte håller hans bud, är en lögnare och sanningen finns inte i honom.

1Jh_2:5  ButG1161 whosoG3739 G302 keepethG5083 hisG848 word,G3056 inG1722 himG5129 verilyG230 is theG3588 loveG26 of GodG2316 perfected:G5048 herebyG1722 G5129 knowG1097 we thatG3754 we areG2070 inG1722 him.G846

1 Joh. 2:5 Men den som håller hans ord, i honom är verkligen Guds kärlek fullkomnad. Därav vetG1097 vi att vi är i honom.

1Jh_2:13  I writeG1125 unto you,G5213 fathers,G3962 becauseG3754 ye have knownG1097 himG3588 that is fromG575 the beginning.G746 I writeG1125 unto you,G5213 young men,G3495 becauseG3754 ye have overcomeG3528 theG3588 wicked one.G4190 I writeG1125 unto you,G5213 little children,G3813 becauseG3754 ye have knownG1097 theG3588 Father.G3962

1 Joh. 2:13 Jag skriver till er, fäder, för ni har lärt kännaG1097 honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män, för ni har segrat över den onde. Jag skriver till er, barn*, för ni har lärt kännaG1097 Fadern.

1Jh_2:14  I have writtenG1125 unto you,G5213 fathers,G3962 becauseG3754 ye have knownG1097 himG3588 that is fromG575 the beginning.G746 I have writtenG1125 unto you,G5213 young men,G3495 becauseG3754 ye areG2075 strong,G2478 andG2532 theG3588 wordG3056 of GodG2316 abidethG3306 inG1722 you,G5213 andG2532 ye have overcomeG3528 theG3588 wicked one.G4190

1 Joh. 2:14 Jag har skrivit till er, fäder, för ni har lärt kännaG1097 honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er, unga män, för ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har segrat över den onde.

1Jh_2:18  Little children,G3813 it isG2076 the lastG2078 time:G5610 andG2532 asG2531 ye have heardG191 thatG3754 antichristG500 shall come,G2064 evenG2532 nowG3568 areG1096 there manyG4183 antichrists;G500 wherebyG3606 we knowG1097 thatG3754 it isG2076 the lastG2078 time.G5610

1 Joh. 2:18 Kära barn*, nu är den sista tiden. Och såsom ni har hört att antikrist ska komma, så har också redan många antikrister trätt fram. Av detta förstårG1097 vi att det är den sista tiden.

1Jh_2:29  IfG1437 ye knowG1492 thatG3754 he isG2076 righteous,G1342 ye knowG1097 thatG3754 every oneG3956 that doethG4160 righteousnessG1343 is bornG1080 ofG1537 him.G846

1 Joh. 2:29 Om ni vet att han är rättfärdig, så vetG1097 ni att var och en som gör det som är rättfärdigt är född av honom.

1Jh_3:1  Behold,G1492 what mannerG4217 of loveG26 theG3588 FatherG3962 hath bestowedG1325 upon us,G2254 thatG2443 we should be calledG2564 the sonsG5043 of God:G2316 thereforeG1223 G5124 theG3588 worldG2889 knowethG1097 usG2248 not,G3756 becauseG3754 it knewG1097 himG846 not.G3756

1 Joh. 3:1 Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn*. Därför kännerG1097 världen inte oss, eftersom den inte kännerG1097 honom.

1Jh_3:6  WhosoeverG3956 abidethG3306 inG1722 himG846 sinnethG264 not:G3756 whosoeverG3956 sinnethG264 hath notG3756 seenG3708 him,G846 neitherG3761 knownG1097 him.G846

1 Joh. 3:6 Var och en som förblir i honom syndar inte. Var och en som syndar har inte sett honom och inte lärt kännaG1097 honom.

1Jh_3:16  HerebyG1722 G5129 perceiveG1097 we theG3588 loveG26 of God,(G2316) becauseG3754 heG1565 laid downG5087 hisG848 lifeG5590 forG5228 us:G2257 andG2532 weG2249 oughtG3784 to lay downG5087 our livesG5590 forG5228 theG3588 brethren.G80

1 Joh. 3:16 Därigenom har vi lärt kännaG1097 Guds* kärlek, att han gav sitt liv för oss. Även vi är skyldiga att ge våra liv för bröderna.

1Jh_3:19  AndG2532 herebyG1722 G5129 we knowG1097 thatG3754 we areG2070 ofG1537 theG3588 truth,G225 andG2532 shall assureG3982 ourG2257 heartsG2588 beforeG1715 him.G846

1 Joh. 3:19 Och genom det vetG1097 vi att vi är av sanningen och kan övertyga våra hjärtan inför honom.

1Jh_3:20  ForG3754 ifG1437 ourG2257 heartG2588 condemnG2607 us,(G3754) GodG2316 isG2076 greaterG3187 than ourG2257 heart,G2588 andG2532 knowethG1097 all things.G3956

1 Joh. 3:20 För om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vetG1097 allt.

1Jh_3:24  AndG2532 he that keepethG5083 hisG848 commandmentsG1785 dwellethG3306 inG1722 him,G846 andG2532 heG846 inG1722 him.G846 AndG2532 herebyG1722 G5129 we knowG1097 thatG3754 he abidethG3306 inG1722 us,G2254 byG1537 theG3588 SpiritG4151 whichG3739 he hath givenG1325 us.G2254

1 Joh. 3:24 Och den som håller hans bud förblir i honom, och han i honom. Och därav vetG1097 vi att han förblir i oss, genom Anden som han har gett oss.

1Jh_4:2  HerebyG1722 G5129 knowG1097 ye theG3588 SpiritG4151 of God:G2316 EveryG3956 spiritG4151 thatG3739 confessethG3670 that JesusG2424 ChristG5547 is comeG2064 inG1722 the fleshG4561 isG2076 ofG1537 God:G2316

1 Joh. 4:2 Guds Ande ska ni kännaG1097 igen på detta: Varje ande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet är från Gud.

1Jh_4:6  WeG2249 areG2070 ofG1537 God:G2316 he that knowethG1097 GodG2316 hearethG191 us;G2257 he thatG3739 isG2076 notG3756 ofG1537 GodG2316 hearethG191 notG3756 us.G2257 HerebyG1537 G5127 knowG1097 we theG3588 spiritG4151 of truth,G225 andG2532 theG3588 spiritG4151 of error.G4106

1 Joh. 4:6 Vi är av Gud. Den som kännerG1097 Gud lyssnar på oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte på oss. Därigenom kännerG1097 vi sanningens Ande och villfarelsens ande.

1Jh_4:7  Beloved,G27 let us loveG25 one another:G240 forG3754 loveG26 isG2076 ofG1537 God;G2316 andG2532 every oneG3956 that lovethG25 is bornG1080 ofG1537 God,G2316 andG2532 knowethG1097 God.G2316

1 Joh. 4:7 Älskade, låt oss älska varandra, för kärleken är av Gud och var och en som älskar är född av Gud och kännerG1097 Gud.

1Jh_4:8  He that lovethG25 notG3361 knowethG1097 notG3756 God;G2316 forG3754 GodG2316 isG2076 love.G26

1 Joh. 4:8 Den som inte älskar kännerG1097 inte Gud, för Gud är kärlek.

1Jh_4:13  HerebyG1722 G5129 knowG1097 we thatG3754 we dwellG3306 inG1722 him,G846 andG2532 heG846 inG1722 us,G2254 becauseG3754 he hath givenG1325 usG2254 ofG1537 hisG848 Spirit.G4151

1 Joh. 4:13 Genom detta vetG1097 vi att vi förblir i honom och han i oss, för han har gett oss av sin Ande.

1Jh_4:16  AndG2532 weG2249 have knownG1097 andG2532 believedG4100 theG3588 loveG26 thatG3739 GodG2316 hathG2192 toG1722 us.G2254 GodG2316 isG2076 love;G26 andG2532 he that dwellethG3306 inG1722 loveG26 dwellethG3306 inG1722 God,G2316 andG2532 GodG2316 inG1722 him.G846

1 Joh. 4:16 Och vi har lärt kännaG1097 och har trott den kärlek som Gud har till oss. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken, han förblir i Gud, och Gud i honom.

1Jh_5:2  ByG1722 thisG5129 we knowG1097 thatG3754 we loveG25 theG3588 childrenG5043 of God,G2316 whenG3752 we loveG25 God,G2316 andG2532 keepG5083 hisG848 commandments.G1785

1 Joh. 5:2 Därigenom vetG1097vi att vi älskar Guds barn, när vi älskar Gud och håller hans bud,

1Jh_5:20  AndG1161 we knowG1492 thatG3754 theG3588 SonG5207 of GodG2316 is come,G2240 andG2532 hath givenG1325 usG2254 an understanding,G1271 thatG2443 we may knowG1097 him that is true,G228 andG2532 we areG2070 inG1722 him that is true,G228 even inG1722 hisG848 SonG5207 JesusG2424 Christ.G5547 ThisG3778 isG2076 theG3588 trueG228 God,G2316 andG2532 eternalG166 life.G2222

1 Joh. 5:20 Och vi vetG1492 att Guds Son har kommit och har gett oss förstånd, så att vi kan kännaG1097 den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

2Jh_1:1  TheG3588 elderG4245 unto the electG1588 ladyG2959 andG2532 herG848 children,G5043 whomG3739 IG1473 loveG25 inG1722 the truth;G225 andG2532 notG3756 IG1473 only,G3441 butG235 alsoG2532 allG3956 they that have knownG1097 theG3588 truth;G225

2 Joh. 1:1 Den äldste till den utvalda frun och hennes barn, vilka jag älskar i sanning, och inte bara jag, utan också alla som har lärt kännaG1097 sanningen,

Upp_2:17  He that hathG2192 an ear,G3775 let him hearG191 whatG5101 theG3588 SpiritG4151 saithG3004 unto theG3588 churches;G1577 To himG846 that overcomethG3528 will I giveG1325 to eatG5315 ofG575 theG3588 hiddenG2928 (G3588) manna,G3131 andG2532 will giveG1325 himG846 a whiteG3022 stone,G5586 andG2532 inG1909 theG3588 stoneG5586 a newG2537 nameG3686 written,G1125 whichG3739 no manG3762 knowethG1097 savingG1508 he that receivethG2983 it.

Upp. 2:17 Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar, honom vill jag ge att äta* av det dolda mannat, och jag ska ge honom en vit sten och på stenen skrivet ett nytt namn, som ingen kännerG1097 utom den som får det.

Upp_2:23  AndG2532 I will killG615 herG848 childrenG5043 withG1722 death;G2288 andG2532 allG3956 theG3588 churchesG1577 shall knowG1097 thatG3754 IG1473 amG1510 he which searchethG2045 the reinsG3510 andG2532 hearts:G2588 andG2532 I will giveG1325 unto every oneG1538 of youG5213 accordingG2596 to yourG5216 works.G2041

Upp. 2:23 Och hennes barn ska jag låta döden dö, och alla församlingar ska vetaG1097 att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska ge var och en av er efter hans gärningar.

Upp_2:24  ButG1161 unto youG5213 I say,G3004 andG2532 unto the restG3062 inG1722 Thyatira,G2363 as many asG3745 haveG2192 notG3756 thisG5026 doctrine,G1322 andG2532 whichG3748 have notG3756 knownG1097 theG3588 depthsG899 of Satan,G4567 asG5613 they speak;G3004 I will putG906 uponG1909 youG5209 noneG3756 otherG243 burden.G922

Upp. 2:24 Men till er säger jag och* till de andra i Tyatira, som inte har denna lära och som inte har lärt kännaG1097 Satans djupheter, som de kallar det: Jag ska** inte lägga någon annan börda på er.

Upp_3:3  RememberG3421 thereforeG3767 howG4459 thou hast receivedG2983 andG2532 heard,G191 andG2532 hold fast,G5083 andG2532 repent.G3340 IfG1437 thereforeG3767 thou shalt notG3361 watch,G1127 I will comeG2240 onG1909 theeG4571 asG5613 a thief,G2812 andG2532 thou shalt notG3364 knowG1097 whatG4169 hourG5610 I will comeG2240 uponG1909 thee.G4571

Upp. 3:3 Kom därför ihåg vad du har hört och tagit emot och håll det och omvänd* dig. Om du inte håller dig vaken, så ska jag komma över dig** såsom en tjuv, och du ska inte vetaG1097 vilken stund jag kommer över dig.

Upp_3:9  Behold,G2400 I will makeG1325 themG3588 ofG1537 theG3588 synagogueG4864 of Satan,G4567 which sayG3004 theyG1438 areG1511 Jews,G2453 andG2532 areG1526 not,G3756 butG235 do lie;G5574 behold,G2400 I will makeG4160 themG846 toG2443 comeG2240 andG2532 worshipG4352 beforeG1799 thyG4675 feet,G4228 andG2532 to knowG1097 thatG3754 IG1473 have lovedG25 thee.G4571

Upp. 3:9 Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Se, jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter och de ska förstå, att jag har älskat dig.

208 verser hittades, 223 sökträffar

Matteusevangeliet

20 verser hittades

20 sökträffar

Markusevangeliet

13 verser hittades

13 sökträffar

Lukasevangeliet

28 verser hittades

28 sökträffar

Johannesevangeliet

49 verser hittades

56 sökträffar

Apostlagärningarna

18 verser hittades

18 sökträffar

Romarbrevet

9 verser hittades

9 sökträffar

1 Korintierbrevet

12 verser hittades

14 sökträffar

2 Korintierbrevet

7 verser hittades

8 sökträffar

Galaterbrevet

3 verser hittades

4 sökträffar

Efesierbrevet

3 verser hittades

3 sökträffar

Filipperbrevet

5 verser hittades

5 sökträffar

Kolosserbrevet

en vers hittades

en sökträff

1 Tessalonikerbrevet

en vers hittades

en sökträff

2 Timoteusbrevet

3 verser hittades

3 sökträffar

Hebreerbrevet

4 verser hittades

4 sökträffar

Jakobsbrevet

3 verser hittades

3 sökträffar

2 Petrusbrevet

2 verser hittades

2 sökträffar

1 Johannesbrevet

21 verser hittades

25 sökträffar

2 Johannesbrevet

en vers hittades

en sökträff

Uppenbarelseboken

5 verser hittades

5 sökträffarEidõ G1492

Mat_2:2  Saying,G3004 WhereG4226 isG2076 he that is bornG5088 KingG935 of theG3588 Jews?G2453 forG1063 we have seenG1492 hisG846 starG792 inG1722 theG3588 east,G395 andG2532 are comeG2064 to worshipG4352 him.G846

Matt. 2:2 och sa: Var är judarnas nyfödde Konung? Vi har nämligen settG1492 hans stjärna i östern och har kommit för att tillbe honom.

Mat_2:9  WhenG1161 theyG3588 had heardG191 theG3588 king,G935 they departed;G4198 and,G2532 lo,G2400 theG3588 star,G792 whichG3739 they sawG1492 inG1722 theG3588 east,G395 went beforeG4254 them,G846 tillG2193 it cameG2064 and stoodG2476 overG1883 whereG3757 theG3588 young childG3813 was.G2258

Matt. 2:9 När de hade hört kungen, begav de sig iväg. Och se, stjärnan som de hade settG1492 i öster gick före dem, tills den stannade över den plats där barnet var.

Mat_2:10  WhenG1161 they sawG1492 theG3588 star,G792 they rejoicedG5463 with exceedingG4970 greatG3173 joy.G5479

Matt. 2:10 När de sågG1492 stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje.

Mat_2:11  AndG2532 when they were comeG2064 intoG1519 theG3588 house,G3614 they sawG1492 theG3588 young childG3813 withG3326 MaryG3137 hisG846 mother,G3384 andG2532 fell down,G4098 and worshippedG4352 him:G846 andG2532 when they had openedG455 theirG848 treasures,G2344 they presentedG4374 unto himG846 gifts;G1435 gold,G5557 andG2532 frankincense,G3030 andG2532 myrrh.G4666

Matt. 2:11 Och när de hade kommit in i huset sågG1492 de barnet med Maria, hans mor, och de föll ner och tillbad honom och öppnade sina skatter och bar fram gåvor åt honom: guld, rökelse och myrra.

Mat_2:16  ThenG5119 Herod,G2264 when he sawG1492 thatG3754 he was mockedG1702 ofG5259 theG3588 wise men,G3097 was exceeding wroth,G2373 G3029 andG2532 sent forth,G649 andG2532 slewG337 allG3956 theG3588 childrenG3816 thatG3588 were inG1722 Bethlehem,G965 andG2532 inG1722 allG3956 theG3588 coastsG3725 thereof,G846 fromG575 two years oldG1332 andG2532 under,G2736 accordingG2596 to theG3588 timeG5550 whichG3739 he had diligently enquiredG198 ofG3844 theG3588 wise men.G3097

Matt. 2:16 När Herodes nu sågG1492 att han hade blivit lurad av de vise männen, blev han mycket vred och sände ut folk och lät döda alla pojkar i Betlehem och i hela dess omgivning, de som var två år och därunder, i enlighet med den tid som han noga hade tagit reda på av de vise männen.

Mat_3:7  ButG1161 when he sawG1492 manyG4183 of theG3588 PhariseesG5330 andG2532 SadduceesG4523 comeG2064 toG1909 hisG846 baptism,G908 he saidG2036 unto them,G846 O generationG1081 of vipers,G2191 whoG5101 hath warnedG5263 youG5213 to fleeG5343 fromG575 theG3588 wrathG3709 to come?G3195

Matt. 3:7 Men då han sågG1492 att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

Mat_3:16  AndG2532 Jesus,G2424 when he was baptized,G907 went upG305 straightwayG2117 out ofG575 theG3588 water:G5204 and,G2532 lo,G2400 theG3588 heavensG3772 were openedG455 unto him,G846 andG2532 he sawG1492 theG3588 SpiritG4151 of GodG2316 descendingG2597 likeG5616 a dove,G4058 andG2532 lightingG2064 uponG1909 him:G846

Matt. 3:16 Och när Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet, och se, då öppnades himlarna för honom, och han sågG1492 Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom.

Mat_4:16  TheG3588 peopleG2992 whichG3588 satG2521 inG1722 darknessG4655 sawG1492 greatG3173 light;G5457 andG2532 to them which satG2521 inG1722 the regionG5561 andG2532 shadowG4639 of deathG2288 lightG5457 is sprung up.G393

Matt. 4:16 det folk som satt i mörker fick seG1492 ett stort ljus, och för dem som satt i dödens land och skugga har ett ljus gått upp.

Mat_4:18  AndG1161 Jesus,G2424 walkingG4043 byG3844 theG3588 seaG2281 of Galilee,G1056 sawG1492 twoG1417 brethren,G80 SimonG4613 calledG3004 Peter,G4074 andG2532 AndrewG406 hisG846 brother,G80 castingG906 a netG293 intoG1519 theG3588 sea:G2281 forG1063 they wereG2258 fishers.G231

Matt. 4:18 När Jesus* gick utmed Galileiska sjön, sågG1492 han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut ett nät i sjön för de var fiskare.

Mat_4:21  AndG2532 going onG4260 from thence,G1564 he sawG1492 otherG243 twoG1417 brethren,G80 JamesG2385 theG3588 son of Zebedee,G2199 andG2532 JohnG2491 hisG846 brother,G80 inG1722 a shipG4143 withG3326 ZebedeeG2199 theirG846 father,G3962 mendingG2675 theirG848 nets;G1350 andG2532 he calledG2564 them.G846

Matt. 4:21 När han gick längre fram, sågG1492 han två andra bröder, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, där de tillsammans med sin far Sebedeus lagade sina nät i båten. Och han kallade på dem,

Mat_5:1  AndG1161 seeingG1492 theG3793 multitudes,G3793 he went upG305 intoG1519 a mountain:G3735 andG2532 when heG846 was set,G2523 hisG846 disciplesG3101 cameG4334 unto him:G846

Matt. 5:1 När han sågG1492 folket, steg han upp på berget, och sedan han hade satt sig, kom hans lärjungar fram till honom.

Mat_5:16  Let yourG5216 lightG5457 soG3779 shineG2989 beforeG1715 men,G444 thatG3704 they may seeG1492 yourG5216 goodG2570 works,G2041 andG2532 glorifyG1392 yourG5216 FatherG3962 whichG3588 is inG1722 heaven.G3772

Matt. 5:16 Så låt ert ljus lysa inför människorna, så att de serG1492 era goda gärningar och prisar er Fader, som är i himlarna.

Mat_6:8  Be notG3361 ye thereforeG3767 like untoG3666 them:G846 forG1063 yourG5216 FatherG3962 knowethG1492 what thingsG3739 ye haveG2192 needG5532 of, beforeG4253 yeG5209 askG154 him.G846

Matt. 6:8 Ni ska därför inte likna dem. För er Fader vetG1492 vad ni behöver, innan ni ber honom.

Mat_6:32  (ForG1063 after allG3956 these thingsG5023 do theG3588 GentilesG1484 seek:)G1934 forG1063 yourG5216 heavenlyG3770 FatherG3962 knowethG1492 thatG3754 ye have needG5535 of allG537 these things.G5130

Matt. 6:32 Efter allt detta söker ju hedningarna, men er himmelske Fader vetG1492 att ni behöver allt detta.

Mat_7:11  IfG1487 yeG5210 then,G3767 beingG5607 evil,G4190 knowG1492 how to giveG1325 goodG18 giftsG1390 unto yourG5216 children,G5043 how muchG4214 moreG3123 shall yourG5216 FatherG3962 whichG3588 is inG1722 heavenG3772 giveG1325 good thingsG18 to them that askG154 him?G846

Matt. 7:11 Om nu ni som är onda förstårG1492 att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte er Fader, som är i himlarna, ge det som är gott åt dem som ber honom?

Mat_8:14  AndG2532 when JesusG2424 was comeG2064 intoG1519 Peter'sG4074 house,G3614 he sawG1492 hisG846 wife's motherG3994 laid,G906 andG2532 sick of a fever.G4445

Matt. 8:14 Sedan när Jesus kom in i Petrus hus, sågG1492 han att hans svärmor låg sjuk i feber.

Mat_8:18  NowG1161 when JesusG2424 sawG1492 greatG4183 multitudesG3793 aboutG4012 him,G846 he gave commandmentG2753 to departG565 untoG1519 theG3588 other side.G4008

Matt. 8:18 När Jesus sågG1492 de stora folkskarorna omkring sig, befallde han att man skulle fara över till andra sidan.

Mat_8:34  And,G2532 behold,G2400 theG3588 wholeG3956 cityG4172 came outG1831 to meetG1519 G4877 Jesus:G2424 andG2532 when they sawG1492 him,G846 they besoughtG3870 him thatG3704 he would departG3327 out ofG575 theirG846 coasts.G3725

Matt. 8:34 Och se, då gick hela staden ut för att möta Jesus, och när de sågG1492 honom, bad de att han skulle gå bort från deras område.

Mat_9:2  And,G2532 behold,G2400 they broughtG4374 to himG846 a man sick of the palsy,G3885 lyingG906 onG1909 a bed:G2825 andG2532 JesusG2424 seeingG1492 theirG846 faithG4102 saidG2036 unto theG3588 sick of the palsy;G3885 Son,G5043 be of good cheer;G2293 thyG4675 sinsG266 be forgivenG863 thee.G4671

Matt. 9:2 Och se, de förde till honom en lam, som låg i en säng. När Jesus sågG1492 deras tro, sa han till den lame: Son, var vid gott mod. Dina synder har förlåtits dig.

Mat_9:4  AndG2532 JesusG2424 knowingG1492 theirG846 thoughtsG1761 said,G2036 WhereforeG2444 thinkG1760 yeG5210 evilG4190 inG1722 yourG5216 hearts?G2588

Matt. 9:4 Men Jesus sågG1492 deras tankar och sa: Varför tänker ni ont i era hjärtan?

Mat_9:6  ButG1161 thatG2443 ye may knowG1492 thatG3754 theG3588 SonG5207 of manG444 hathG2192 powerG1849 onG1909 earthG1093 to forgiveG863 sins,G266 (thenG5119 saithG3004 he to theG3588 sick of the palsy,)G3885 Arise,G1453 take upG142 thyG4675 bed,G2825 andG2532 goG5217 untoG1519 thineG4675 house.G3624

Matt. 9:6 Men för att ni ska vetaG1492 att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder – sedan sa han till den lame – stå upp, ta din bädd, och gå hem.

Mat_9:8  ButG1161 when theG3588 multitudesG3793 sawG1492 it, they marvelled,G2296 andG2532 glorifiedG1392 God,G2316 which had givenG1325 suchG5108 powerG1849 unto men.G444

Matt. 9:8 När folket sågG1492 detta, blev de förvånade* och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människor.

Mat_9:9  AndG2532 as JesusG2424 passed forthG3855 from thence,G1564 he sawG1492 a man,G444 namedG3004 Matthew,G3156 sittingG2521 atG1909 theG3588 receipt of custom:G5058 andG2532 he saithG3004 unto him,G846 FollowG190 me. AndG2532 heG3427 arose,G450 and followedG190 him.G846

Matt. 9:9 När Jesus gick vidare därifrån, sågG1492 han en man som hette Matteus sitta vid tullen. Och han sa till honom: Följ mig. Då stod han upp och följde honom.

Mat_9:11  AndG2532 when theG3588 PhariseesG5330 sawG1492 it, they saidG2036 unto hisG846 disciples,G3101 WhyG1302 eatethG2068 yourG5216 MasterG1320 withG3326 publicansG5057 andG2532 sinners?G268

Matt. 9:11 Då fariseerna sågG1492 det, sa de till hans lärjungar: Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare?

Mat_9:22  ButG1161 JesusG2424 turned him about,G1994 andG2532 when he sawG1492 her,G846 he said,G2036 Daughter,G2364 be of good comfort;G2293 thyG4675 faithG4102 hath made thee whole.G4982 G4571 AndG2532 theG3588 womanG1135 was made wholeG4982 fromG575 thatG1565 hour.G5610

Matt. 9:22 Men Jesus vände sig om, och när han sågG1492 henne, sa han: Dotter, var vid gott mod. Din tro har helat dig. Och kvinnan var frisk från den stunden.

Mat_9:23  AndG2532 when JesusG2424 cameG2064 intoG1519 theG3588 ruler'sG758 house,G3614 andG2532 sawG1492 theG3588 minstrelsG834 andG2532 theG3588 peopleG3793 making a noise,G2350

Matt. 9:23 När Jesus sedan kom in i föreståndarens hus och sågG1492 flöjtblåsarna och den högljudda folkskaran,

Mat_9:36  ButG1161 when he sawG1492 theG3588 multitudes,G3793 he was moved with compassionG4697 onG4012 them,G846 becauseG3754 they fainted,G2258 G1590 andG2532 were scattered abroad,G4496 asG5616 sheepG4263 havingG2192 noG3361 shepherd.G4166

Matt. 9:36 Men när han sågG1492 folkskarorna, greps han av medlidande med dem, eftersom de var uppgivna* och förskingrade som får utan herde.

Mat_11:8  ButG235 whatG5101 went ye outG1831 for to see?G1492 A manG444 clothedG294 inG1722 softG3120 raiment?G2440 behold,G2400 they that wearG5409 softG3120 clothing areG1526 inG1722 kings'G935 houses.G3624

Matt. 11:8 Eller vad gick ni ut för att se?G1492 En människa klädd i fina kläder? Se, de som bär fina kläder är i kungapalatsen.

Mat_11:9  ButG235 whatG5101 went ye outG1831 for to see?G1492 A prophet?G4396 yea,G3483 I sayG3004 unto you,G5213 andG2532 moreG4055 than a prophet.G4396

Matt. 11:9 Eller vad gick ni ut för att se?G1492 En profet? Ja, jag säger er, ännu mer än en profet.

Mat_12:2  ButG1161 when theG3588 PhariseesG5330 sawG1492 it, they saidG2036 unto him,G846 Behold,G2400 thyG4675 disciplesG3101 doG4160 that whichG3739 is not lawfulG1832 G3756 to doG4160 uponG1722 the sabbath day.G4521

Matt. 12:2 Men när fariseerna sågG1492 det, sa de till honom: Se, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet att göra på sabbaten.

Mat_12:25  AndG1161 JesusG2424 knewG1492 theirG846 thoughts,G1761 and saidG2036 unto them,G846 EveryG3956 kingdomG932 dividedG3307 againstG2596 itselfG1438 is brought to desolation;G2049 andG2532 everyG3956 cityG4172 orG2228 houseG3614 dividedG3307 againstG2596 itselfG1438 shall notG3756 stand:G2476

Matt. 12:25 Men Jesus* vissteG1492 vad de tänkte och sa till dem: Varje rike som kommer i strid med sig självt blir ödelagt, och varje stad eller familj som kommer i strid med sig själv kan inte bestå.

Mat_12:38  ThenG5119 certainG5100 of theG3588 scribesG1122 andG2532 of the PhariseesG5330 answered,G611 saying,G3004 Master,G1320 we wouldG2309 seeG1492 a signG4592 fromG575 thee.G4675

Matt. 12:38 Då svarade några av de skriftlärda och fariseerna och sa: Mästare, vi vill seG1492 ett tecken av dig.

Mat_13:14  AndG2532 inG1909 themG846 is fulfilledG378 theG3588 prophecyG4394 of Esaias,G2268 which saith,G3004 By hearingG189 ye shall hear,G191 andG2532 shall notG3364 understand;G4920 andG2532 seeingG991 ye shall see,G991 andG2532 shall notG3364 perceive:G1492

Matt. 13:14 Och på dem fullbordas Jesajas profetia, som säger: När ni hör, ska ni höra men inte förstå, och när ni ser, ska ni se men inte inse.G1492

Mat_13:15  ForG1063 thisG5127 people'sG2992 heartG2588 is waxed gross,G3975 andG2532 their earsG3775 are dull of hearing,G191 G917 andG2532 theirG848 eyesG3788 they have closed;G2576 lest at any timeG3379 they should seeG1492 with their eyes,G3788 andG2532 hearG191 with their ears,G3775 andG2532 should understandG4920 with their heart,G2588 andG2532 should be converted,G1994 andG2532 I should healG2390 them.G846

Matt. 13:15 För detta folks hjärta är förhärdat, och de är tröga att höra med öronen, och sina ögon har de tillslutit, så att de inte serG1492 med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om och blir botade av mig.

Mat_13:17  ForG1063 verilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 ThatG3754 manyG4183 prophetsG4396 andG2532 righteousG1342 men have desiredG1937 to seeG1492 those things whichG3739 ye see,G991 andG2532 have notG3756 seenG1492 them; andG2532 to hearG191 those things whichG3739 ye hear,G191 andG2532 have notG3756 heardG191 them.

Matt. 13:17 För sannerligen säger jag er, att många profeter och rättfärdiga har längtat efter att seG1492 det ni ser, men fick inte seG1492 det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.

Mat_14:14  AndG2532 JesusG2424 went forth,G1831 and sawG1492 a greatG4183 multitude,G3793 andG2532 was moved with compassionG4697 towardG1909 them,G846 andG2532 he healedG2323 theirG846 sick.G732

Matt. 14:14 När Jesus* kom fram sågG1492 han en stor folkskara, och han fylldes av medlidande med dem och botade deras sjuka.

Mat_14:26  AndG2532 when theG3588 disciplesG3101 sawG1492 himG846 walkingG4043 onG1909 theG3588 sea,G2281 they were troubled,G5015 saying,G3004 It isG2076 a spirit;G5326 andG2532 they cried outG2896 forG575 fear.G5401

Matt. 14:26 Och när lärjungarna sågG1492 honom gå på sjön, blev de förskräckta och sa: Det är ett spöke, och skrek av rädsla.

Mat_15:12  ThenG5119 cameG4334 hisG846 disciples,G3101 and saidG2036 unto him,G846 KnowestG1492 thou thatG3754 theG3588 PhariseesG5330 were offended,G4624 after they heardG191 this saying?G3056

Matt. 15:12 Då gick hans lärjungar fram till honom och sa: VetG1492 du att fariseerna tog anstöt när de hörde vad du sa?

Mat_16:28  VerilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 There beG1526 someG5100 standingG2476 here,G5602 whichG3748 shall notG3361 tasteG1089 of death,G2288 tillG2193 G302 they seeG1492 theG3588 SonG5207 of manG444 comingG2064 inG1722 hisG848 kingdom.G932

Matt. 16:28 Sannerligen säger jag er: Några av dem som står här ska inte smaka döden, förrän de får seG1492 Människosonen komma i sitt rike.

Mat_17:8  AndG1161 when they had lifted upG1869 theirG848 eyes,G3788 they sawG1492 no man,G3762 saveG1508 JesusG2424 only.G3441

Matt. 17:8 Och när de lyfte blicken, sågG1492 de inga andra, utan bara Jesus.

Mat_18:31  SoG1161 when hisG846 fellowservantsG4889 sawG1492 what was done,G1096 they were very sorry,G3076 G4970 andG2532 cameG2064 and toldG1285 unto theirG848 lordG2962 allG3956 that was done.G1096

Matt. 18:31 När hans medtjänare sågG1492 vad som hände, tog de mycket illa vid sig och gick och berättade för sin herre allt det som hade hänt.

Mat_20:3  AndG2532 he went outG1831 aboutG4012 theG3588 thirdG5154 hour,G5610 and sawG1492 othersG243 standingG2476 idleG692 inG1722 theG3588 marketplace,G58

Matt. 20:3 Sedan gick han ut vid tredje* timmen och sågG1492 några andra stå arbetslösa på torget

Mat_20:22  ButG1161 JesusG2424 answeredG611 and said,G2036 Ye knowG1492 notG3756 whatG5101 ye ask.G154 Are ye ableG1410 to drinkG4095 of theG3588 cupG4221 thatG3739 IG1473 shallG3195 drinkG4095 of, andG2532 to be baptizedG907 with theG3588 baptismG908 thatG3739 IG1473 am baptizedG907 with? They sayG3004 unto him,G846 We are able.G1410

Matt. 20:22 Då svarade Jesus och sa: Ni vetG1492 inte vad ni begär. Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka, och* döpas med det dop som jag döps med? De sa till honom: Det kan vi.

Mat_20:25  ButG1161 JesusG2424 calledG4341 themG846 unto him, and said,G2036 Ye knowG1492 thatG3754 theG3588 princesG758 of theG3588 GentilesG1484 exercise dominionG2634 over them,G846 andG2532 they that are greatG3173 exercise authorityG2715 upon them.G846

Matt. 20:25 Då kallade Jesus dem till sig och sa: Ni vetG1492 att folkens furstar råder över dem, och de som är mäktiga utövar sin makt över dem.

Mat_21:15  AndG1161 when theG3588 chief priestsG749 andG2532 scribesG1122 sawG1492 theG3588 wonderful thingsG2297 thatG3739 he did,G4160 andG2532 theG3588 childrenG3816 cryingG2896 inG1722 theG3588 temple,G2411 andG2532 saying,G3004 HosannaG5614 to theG3588 SonG5207 of David;G1138 they were sore displeased,G23

Matt. 21:15 När översteprästerna och de skriftlärda sågG1492 de under som han gjorde, och barnen som ropade i templet och sa: Hosianna, Davids Son, blev de mycket upprörda

Mat_21:19  AndG2532 when he sawG1492 aG3391 fig treeG4808 inG1909 theG3588 way,G3598 he cameG2064 toG1909 it,G846 andG2532 foundG2147 nothingG3762 thereon,G1722 G846 butG1508 leavesG5444 only,G3440 andG2532 saidG3004 unto it,G846 Let no fruitG2590 growG1096 onG1537 theeG4675 henceforwardG3371 for ever.G1519 G165 AndG2532 presentlyG3916 theG3588 fig treeG4808 withered away.G3583

Matt. 21:19 Och då han fick seG1492 ett fikonträd vid vägen, gick han fram till det, men fann inget på det, utan bara löv. Då sa han till det: Aldrig någonsin mer ska det växa frukt på dig. Och kort därefter vissnade fikonträdet.

Mat_21:20  AndG2532 when theG3588 disciplesG3101 sawG1492 it, they marvelled,G2296 saying,G3004 HowG4459 soonG3916 is theG3588 fig treeG4808 withered away!G3583

Matt. 21:20 När lärjungarna sågG1492 detta, förundrade de sig och sa: Hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt?

Mat_21:27  AndG2532 they answeredG611 Jesus,G2424 and said,G2036 We cannot tell.G1492 G3756 AndG2532 heG846 saidG5346 unto them,G846 NeitherG3761 tellG3004 IG1473 youG5213 byG1722 whatG4169 authorityG1849 I doG4160 these things.G5023

Matt. 21:27 Då svarade de Jesus och sa: Vi vetG1492 inte. Då sa han till dem: Så säger inte heller jag er, med vilken makt jag gör detta.

Mat_21:32  ForG1063 JohnG2491 cameG2064 untoG4314 youG5209 inG1722 the wayG3598 of righteousness,G1343 andG2532 ye believedG4100 himG846 not:G3756 butG1161 theG3588 publicansG5057 andG2532 theG3588 harlotsG4204 believedG4100 him:G846 andG1161 ye,G5210 when ye had seenG1492 it, repentedG3338 notG3756 afterward,G5305 that ye might believeG4100 him.G846

Matt. 21:32 För Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, och ni trodde honom inte, men tullindrivarna och skökorna trodde honom. Och när ni sågG1492 det, ångrade ni er inte efteråt, så att ni trodde honom.

Mat_21:38  ButG1161 when theG3588 husbandmenG1092 sawG1492 theG3588 son,G5207 they saidG2036 amongG1722 themselves,G1438 ThisG3778 isG2076 theG3588 heir;G2818 come,G1205 let us killG615 him,G846 andG2532 let us seize onG2722 hisG846 inheritance.G2817

Matt. 21:38 Men när vinodlarna fick seG1492 sonen, sa de till varandra: Denne är arvingen. Kom, låt oss döda honom och ta hans arv.

Mat_22:11  AndG1161 when theG3588 kingG935 came inG1525 to seeG2300 theG3588 guests,G345 he sawG1492 thereG1563 a manG444 which had not onG1746 G3756 a weddingG1062 garment:G1742

Matt. 22:11 När kungen gick in för att se på gästerna, fick han där seG1492 en man som inte var klädd i bröllopskläder.

Mat_22:16  AndG2532 they sent outG649 unto himG846 theirG848 disciplesG3101 withG3326 theG3588 Herodians,G2265 saying,G3004 Master,G1320 we knowG1492 thatG3754 thou artG1488 true,G227 andG2532 teachestG1321 theG3588 wayG3598 of GodG2316 inG1722 truth,G225 neitherG2532 G3756 carestG3199 thouG4671 forG4012 anyG3762 man: forG1063 thou regardestG991 notG3756 the(G1519) personG4383 of men.G444

Matt. 22:16 Och de sände sina lärjungar till honom, tillsammans med Herodes anhängare, och sa: Mästare, vi vetG1492 att du är sanningsenlig och undervisar rätt om Guds väg och bryr dig inte om vad människor tycker, för du gör inte skillnad på människor.

Mat_22:29  (G1161) JesusG2424 answeredG611 and saidG2036 unto them,G846 Ye do err,G4105 notG3361 knowingG1492 theG3588 scriptures,G1124 norG3366 theG3588 powerG1411 of God.G2316

Matt. 22:29 Jesus svarade och sa till dem: Ni tar fel. Ni förstårG1492 inte Skrifterna och inte heller Guds kraft.

Mat_23:39  ForG1063 I sayG3004 unto you,G5213 Ye shall notG3364 seeG1492 meG3165 henceforth,G575 G737 tillG2193 G302 ye shall say,G2036 BlessedG2127 is he that comethG2064 inG1722 the nameG3686 of the Lord.G2962

Matt. 23:39 För jag säger er: Härefter ska ni inte seG1492 mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Mat_24:15  WhenG3752 ye thereforeG3767 shall seeG1492 theG3588 abominationG946 of desolation,G2050 spokenG4483 of byG1223 DanielG1158 theG3588 prophet,G4396 standG2476 inG1722 the holyG40 place,G5117 (whoso readeth,G314 let him understand:)G3539

Matt. 24:15 När ni nu får seG1492 förödelsens styggelse, som omtalats genom profeten Daniel, stå på helig plats – må den som läser förstå det –

Mat_24:33  SoG3779 likewiseG2532 ye,G5210 whenG3752 ye shall seeG1492 allG3956 these things,G5023 knowG1097 thatG3754 it isG2076 near,G1451 even atG1909 the doors.G2374

Matt. 24:33 Likaså när ni serG1492 allt detta, så vet att det är nära och står för dörren.

Mat_24:36  ButG1161 ofG4012 thatG1565 dayG2250 andG2532 hourG5610 knowethG1492 noG3762 man, no, notG3761 theG3588 angelsG32 of heaven,G3772 butG1508 myG3450 FatherG3962 only.G3441

Matt. 24:36 Men om den dagen och den stunden vetG1492 ingen, inte ens himlens änglar*, utan bara min** Fader.

Mat_24:42  WatchG1127 therefore:G3767 forG3754 ye knowG1492 notG3756 whatG4169 hourG5610 yourG5216 LordG2962 doth come.G2064

Matt. 24:42 Vaka därför, för ni vetG1492 inte vilken stund* er Herre kommer.

Mat_24:43  ButG1161 knowG1097 this,G1565 thatG3754 ifG1487 theG3588 goodman of the houseG3617 had knownG1492 in whatG4169 watchG5438 theG3588 thiefG2812 would come,G2064 he would have watched,G1127 G302 andG2532 would notG3756 have sufferedG1439 G302 hisG848 houseG3614 to be broken up.G1358

Matt. 24:43 Men det ska ni veta att om husägaren vissteG1492 vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, så hade han vakat och inte tillåtit att någon bröt sig in i hans hus.

Mat_25:12  ButG1161 heG3588 answeredG611 and said,G2036 VerilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 I knowG1492 youG5209 not.G3756

Matt. 25:12 Då svarade han och sa: Sannerligen säger jag er: Jag kännerG1492 er inte.

Mat_25:13  WatchG1127 therefore,G3767 forG3754 ye knowG1492 neitherG3756 theG3588 dayG2250 norG3761 theG3588 hourG5610 whereinG1722 G3739 theG3588 SonG5207 of manG444 cometh.G2064

Matt. 25:13 Vaka därför, för ni vetG1492 varken dagen eller stunden, när Människosonen kommer*.

Mat_25:26  (G1161) HisG846 lordG2962 answeredG611 and saidG2036 unto him,G846 Thou wickedG4190 andG2532 slothfulG3636 servant,G1401 thou knewestG1492 thatG3754 I reapG2325 whereG3699 I sowedG4687 not,G3756 andG2532 gatherG4863 whereG3606 I have notG3756 strawed:G1287

Matt. 25:26 Då svarade hans herre och sa till honom: Du onde och late tjänare. Du vissteG1492 att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut.

Mat_25:37  ThenG5119 shall theG3588 righteousG1342 answerG611 him,G846 saying,G3004 Lord,G2962 whenG4219 sawG1492 we theeG4571 an hungred,G3983 andG2532 fedG5142 thee? orG2228 thirsty,G1372 andG2532 gave thee drink?G4222

Matt. 25:37 Då ska de rättfärdiga svara honom och säga: Herre, när sågG1492 vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka?

Mat_25:38  (G1161) WhenG4219 sawG1492 we theeG4571 a stranger,G3581 andG2532 took thee in?G4863 orG2228 naked,G1131 andG2532 clothedG4016 thee?

Matt. 25:38 Och när sågG1492 vi dig vara främling och gav dig husrum, eller naken och klädde dig?

Mat_25:39  OrG1161 whenG4219 sawG1492 we theeG4571 sick,G772 orG2228 inG1722 prison,G5438 andG2532 cameG2064 untoG4314 thee?G4571

Matt. 25:39 Eller när sågG1492 vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?

Mat_25:44  ThenG5119 shall theyG846 alsoG2532 answerG611 him,G846 saying,G3004 Lord,G2962 whenG4219 sawG1492 we theeG4571 an hungred,G3983 orG2228 athirst,G1372 orG2228 a stranger,G3581 orG2228 naked,G1131 orG2228 sick,G772 orG2228 inG1722 prison,G5438 andG2532 did notG3756 ministerG1247 unto thee?G4671

Matt. 25:44 Då ska också de svara honom och säga: Herre, när sågG1492 vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse, och tjänade dig inte?

Mat_26:2  Ye knowG1492 thatG3754 afterG3326 twoG1417 daysG2250 isG1096 the feast of theG3588 passover,G3957 andG2532 theG3588 SonG5207 of manG444 is betrayedG3860 to be crucified.G4717

Matt. 26:2 Ni vetG1492 att det är påsk om två dagar. Då ska Människosonen utlämnas för att bli korsfäst.

Mat_26:8  ButG1161 when hisG846 disciplesG3101 sawG1492 it, they had indignation,G23 saying,G3004 ToG1519 what purposeG5101 is thisG3778 waste?G684

Matt. 26:8 Men när hans lärjungar sågG1492 det, blev de förargade och sa: Till vad tjänar detta slöseri?

Mat_26:58  ButG1161 PeterG4074 followedG190 himG846 afar offG575 G3113 untoG2193 theG3588 high priest'sG749 palace,G833 andG2532 wentG1525 in,G2080 and satG2521 withG3326 theG3588 servants,G5257 to seeG1492 theG3588 end.G5056

Matt. 26:58 Men Petrus följde honom på avstånd fram till översteprästens palats och gick in där och satte sig bland tjänarna för att seG1492 hur det skulle sluta.

Mat_26:70  ButG1161 heG3588 deniedG720 beforeG1715 them all,G3956 saying,G3004 I knowG1492 notG3756 whatG5101 thou sayest.G3004

Matt. 26:70 Men han nekade inför alla och sa: Jag vetG1492 inte vad du menar.

Mat_26:71  AndG1161 when heG846 was gone outG1831 intoG1519 theG3588 porch,G4440 anotherG243 maid sawG1492 him,G846 andG2532 saidG3004 unto themG3588 that were there,G1563 ThisG3778 fellow wasG2258 alsoG2532 withG3326 JesusG2424 of Nazareth.G3480

Matt. 26:71 Och när han gick ut genom porten, sågG1492 en annan honom och sa till dem som var där: Denne var också med Jesus från Nasaret.

Mat_26:72  AndG2532 againG3825 he deniedG720 withG3326 an oath,G3727 I do notG3756 knowG1492 theG3588 man.G444

Matt. 26:72 Då nekade han på nytt och svor med en ed: Jag kännerG1492 inte den mannen.

Mat_26:74  ThenG5119 beganG756 he to curseG2653 andG2532 to swear,G3660 saying, I knowG1492 notG3756 theG3588 man.G444 AndG2532 immediatelyG2112 the cockG220 crew.G5455

Matt. 26:74 Då började han förbanna sig och svära: Jag kännerG1492 inte den mannen. Och strax gol en tupp.

Mat_27:3  ThenG5119 Judas,G2455 which had betrayedG3860 him,G846 when he sawG1492 thatG3754 he was condemned,G2632 repentedG3338 himself, and brought againG654 theG3588 thirtyG5144 pieces of silverG694 to theG3588 chief priestsG749 andG2532 elders,G4245

Matt. 27:3 När Judas, som förrådde honom, sågG1492 att han var dömd, blev han ångerfull och bar tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldste

Mat_27:18  ForG1063 he knewG1492 thatG3754 forG1223 envyG5355 they had deliveredG3860 him.G846

Matt. 27:18 För han vissteG1492, att de på grund av avund hade utlämnat honom.

Mat_27:24  WhenG1161 PilateG4091 sawG1492 thatG3754 he could prevailG5623 nothing,G3762 butG235 that ratherG3123 a tumultG2351 was made,G1096 he tookG2983 water,G5204 and washedG633 his handsG5495 beforeG561 theG3588 multitude,G3793 saying,G3004 I amG1510 innocentG121 ofG575 theG3588 bloodG129 of thisG5127 just person:G1342 seeG3700 yeG5210 to it.

Matt. 27:24 När Pilatus sågG1492 att han inget kunde uträtta, utan att det snarare höll på att bli uppror, tog han vatten och tvättade sina händer inför folket och sa: Jag är oskyldig till denne rättfärdige* mans blod. Detta får bli er sak.

Mat_27:49  (G1161) TheG3588 restG3062 said,G3004 Let be,G863 let us seeG1492 whetherG1487 EliasG2243 will comeG2064 to saveG4982 him.G846

Matt. 27:49 Men de andra sa: Vänta, låt oss seG1492 om Elia kommer och räddar honom.

Mat_27:54  NowG1161 when theG3588 centurion,G1543 andG2532 theyG3588 that were withG3326 him,G846 watchingG5083 Jesus,G2424 sawG1492 theG3588 earthquake,G4578 andG2532 those things that were done,G1096 they fearedG5399 greatly,G4970 saying,G3004 TrulyG230 thisG3778 wasG2258 the SonG5207 of God.G2316'

Matt. 27:54 Men när officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus sågG1492 jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa: Denne var verkligen Guds Son.

Mat_27:65  (G1161) PilateG4091 saidG5346 unto them,G846 Ye haveG2192 a watch:G2892 go your way,G5217 make it as sureG805 asG5613 ye can.G1492

Matt. 27:65 Då sa Pilatus till dem: Där har ni vakt. Gå och bevaka så gott ni kanG1492.

Mat_28:5  AndG1161 theG3588 angelG32 answeredG611 and saidG2036 unto theG3588 women,G1135 FearG5399 notG3361 ye:G5210 forG1063 I knowG1492 thatG3754 ye seekG2212 Jesus,G2424 which was crucified.G4717

Matt. 28:5 Men ängeln tog till orda och sa till kvinnorna: Frukta inte. För jag vetG1492 att ni söker Jesus, som blev korsfäst.

Mat_28:6  He isG2076 notG3756 here:G5602 forG1063 he is risen,G1453 asG2531 he said.G2036 Come,G1205 seeG1492 theG3588 placeG5117 whereG3699 theG3588 LordG2962 lay.G2749

Matt. 28:6 Han är inte här, för han har uppstått, som han har sagt. Kom och seG1492 platsen, där Herren* låg.

Mat_28:17  AndG2532 when they sawG1492 him,G846 they worshippedG4352 him:G846 butG1161 someG3588 doubted.G1365

Matt. 28:17 Och när de fick seG1492 honom, tillbad de honom, men några tvivlade.

Mar_1:10  AndG2532 straightwayG2112 coming upG305 out ofG575 theG3588 water,G5204 he sawG1492 theG3588 heavensG3772 opened,G4977 andG2532 theG3588 SpiritG4151 likeG5616 a doveG4058 descendingG2597 uponG1909 him:G846

Mark. 1:10 Och genast då han steg upp ur vattnet, sågG1492 han himlarna öppna sig och Anden såsom en duva komma ner över honom.

Mar_1:16  NowG1161 as he walkedG4043 byG3844 theG3588 seaG2281 of Galilee,G1056 he sawG1492 SimonG4613 andG2532 AndrewG406 hisG846 brotherG80 castingG906 a netG293 intoG1722 theG3588 sea:G2281 forG1063 they wereG2258 fishers.G231

Mark. 1:16 När han gick utmed Galileiska sjön, sågG1492 han Simon och Andreas, hans bror, kasta ut ett nät i sjön, för de var fiskare.

Mar_1:19  AndG2532 when he had goneG4260 a little furtherG3641 thence,G1564 he sawG1492 JamesG2385 theG3588 son of Zebedee,G2199 andG2532 JohnG2491 hisG846 brother,G80 whoG846 alsoG2532 were inG1722 theG3588 shipG4143 mendingG2675 their nets.G1350

Mark. 1:19 När han hade gått lite längre fram, sågG1492 han Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i båten och lagade näten.

Mar_1:24  Saying,G3004 Let us alone;G1436 what have we to do with thee,G5101 G2254 G2532 G4671 thou JesusG2424 of Nazareth?G3479 art thou comeG2064 to destroyG622 us?G2248 I knowG1492 theeG4571 whoG5101 thou art,G1488 theG3588 Holy OneG40 of God.G2316

Mark. 1:24 och sa: Låt oss vara! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vetG1492 vem du är: Guds Helige.

Mar_1:34  AndG2532 he healedG2323 manyG4183 that were sickG2192 G2560 of diversG4164 diseases,G3554 andG2532 cast outG1544 manyG4183 devils;G1140 andG2532 sufferedG863 notG3756 theG3588 devilsG1140 to speak,G2980 becauseG3754 they knewG1492 him.G846

Mark. 1:34 Och han botade många som led av olika slags sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät inte de onda andarna att tala, eftersom de vissteG1492 vem han var.

Mar_2:5  WhenG1161 JesusG2424 sawG1492 theirG846 faith,G4102 he saidG3004 unto theG3588 sick of the palsy,G3885 Son,G5043 thyG4675 sinsG266 be forgivenG863 thee.G4671

Mark. 2:5 När Jesus sågG1492 deras tro, sa han till den lame: Son, dina synder är dig förlåtna.

Mar_2:10 ButG1161 thatG2443 ye may knowG1492 thatG3754 theG3588 SonG5207 of manG444 hathG2192 powerG1849 onG1909 earthG1093 to forgiveG863 sins,G266 (he saithG3004 to theG3588 sick of the palsy,)G3885

Mark. 2:10 Men för att ni ska vetaG1492 att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, sa han till den lame:

Mar_2:12  AndG2532 immediatelyG2112 he arose,G1453 took upG142 theG3588 bed,G2895 andG2532 went forthG1831 beforeG1726 them all;G3956 insomuch thatG5620 they were allG3956 amazed,G1839 andG2532 glorifiedG1392 God,G2316 saying,G3004 We neverG3763 sawG1492 it on this fashion.G3779

Mark. 2:12 Och genast reste han sig upp, tog sin bädd och gick ut inför allas åsyn, så att alla förundrade sig mycket och prisade Gud, och sa: Något sådant har vi aldrig sett.G1492

Mar_2:14  AndG2532 as he passed by,G3855 he sawG1492 LeviG3018 theG3588 son of AlphaeusG256 sittingG2521 atG1909 theG3588 receipt of custom,G5058 andG2532 saidG3004 unto him,G846 FollowG190 me.G3427 AndG2532 he aroseG450 and followedG190 him.G846

Mark. 2:14 Och när han passerade, sågG1492 han Levi, Alfeus son, sitta vid tullen och sa till honom: Följ mig. Och han reste sig och följde honom.

Mar_2:16  AndG2532 when theG3588 scribesG1122 andG2532 PhariseesG5330 sawG1492 himG846 eatG2068 withG3326 publicansG5057 andG2532 sinners,G268 they saidG3004 unto hisG846 disciples,G3101 How is itG5101 thatG3754 he eatethG2068 andG2532 drinkethG4095 withG3326 publicansG5057 andG2532 sinners?G268

Mark. 2:16 Men när de skriftlärda och fariseerna* sågG1492 att han åt med tullindrivare och syndare, sa de till hans lärjungar: Hur kommer det sig att han äter och dricker med tullindrivare och syndare?

Mar_4:12  ThatG2443 seeingG991 they may see,G991 andG2532 notG3361 perceive;G1492 andG2532 hearingG191 they may hear,G191 andG2532 notG3361 understand;G4920 lest at any timeG3379 they should be converted,G1994 andG2532 their sinsG265 should be forgivenG863 them.G846

Mark. 4:12 för att de ska se med sina ögon och ändå inget se,G1492 och höra med sina öron och ändå inget förstå, så att de inte omvänder sig och får sina synder* förlåtna.

Mar_4:13  AndG2532 he saidG3004 unto them,G846 KnowG1492 ye notG3756 thisG5026 parable?G3850 andG2532 howG4459 then will ye knowG1097 allG3956 parables?G3850

Mark. 4:13 Sedan sa han till dem: FörstårG1492 ni inte denna liknelse? Hur ska ni då kunna förstå alla liknelserna?

Mar_4:27  AndG2532 should sleep,G2518 andG2532 riseG1453 nightG3571 andG2532 day,G2250 andG2532 theG3588 seedG4703 should springG985 andG2532 grow up,G3373 heG846 knowethG1492 notG3756 how.G5613

Mark. 4:27 Och han sover och står upp natt och dag, och säden skjuter upp och växer, han vetG1492 själv inte hur.

Mar_5:6  ButG1161 when he sawG1492 JesusG2424 afar off,G575 G3113 he ranG5143 andG2532 worshippedG4352 him,G846

Mark. 5:6 När han fick seG1492 Jesus på långt håll, sprang han fram och föll ner för honom

Mar_5:14  AndG1161 they that fedG1006 theG3588 swineG5519 fled,G5343 andG2532 toldG312 it inG1519 theG3588 city,G4172 andG2532 inG1519 theG3588 country.G68 AndG2532 they went outG1831 to seeG1492 whatG5101 it wasG2076 that was done.G1096

Mark. 5:14 Men de som skötte svinen* flydde och berättade det i staden och på landsbygden. Och de gick ut för att seG1492 vad som hade hänt.

Mar_5:16  AndG2532 they that sawG1492 it toldG1334 themG846 howG4459 it befellG1096 to him that was possessed with the devil,G1139 andG2532 also concerningG4012 theG3588 swine.G5519

Mark. 5:16 Och de som hade settG1492 det berättade för dem vad som hade hänt med den besatte och med svinen.

Mar_5:22  And,G2532 behold,G2400 there comethG2064 oneG1520 of theG3588 rulers of the synagogue,G752 JairusG2383 by name;G3686 andG2532 when he sawG1492 him,G846 he fellG4098 atG4314 hisG846 feet,G4228

Mark. 5:22 Och se, en som hette Jairus, en av synagogföreståndarna, kom och då han fick seG1492 honom föll han ner för hans fötter

Mar_5:32  AndG2532 he looked round aboutG4017 to seeG1492 her that had doneG4160 this thing.G5124

Mark. 5:32 Då såg han sig omkring för att få seG1492 henne som hade gjort det.

Mar_5:33  ButG1161 theG3588 womanG1135 fearingG5399 andG2532 trembling,G5141 knowingG1492 whatG3739 was doneG1096 inG1909 her,G846 cameG2064 andG2532 fell down beforeG4363 him,G846 andG2532 toldG2036 himG846 allG3956 theG3588 truth.G225

Mark. 5:33 Och kvinnan, som vissteG1492 vad som hade hänt med henne, kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom.

Mar_6:20  ForG1063 HerodG2264 fearedG5399 John,G2491 knowingG1492 that heG846 was a justG1342 manG435 andG2532 an holy,G40 andG2532 observedG4933 him;G846 andG2532 when he heardG191 him,G846 he didG4160 many things,G4183 andG2532 heardG191 himG846 gladly.G2234

Mark. 6:20 eftersom Herodes fruktade för Johannes. Han vissteG1492 att denne var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. Och när han hade hört honom, rättade* han sig mycket efter honom, och han hörde honom gärna.

Mar_6:33  AndG2532 theG3588 peopleG3793 sawG1492 themG846 departing,G5217 andG2532 manyG4183 knewG1921 him,G846 andG2532 ranG4936 afootG3979 thitherG1563 out ofG575 allG3956 cities,G4172 andG2532 outwentG4281 them,G846 andG2532 came togetherG4905 untoG4314 him.G846

Mark. 6:33 Men folket* sågG1492 att de for iväg, och många kände igen honom och skyndade dit till fots från alla städer och kom fram före dem och samlades till honom.**

Mar_6:34  AndG2532 Jesus,G2424 when he came out,G1831 sawG1492 muchG4183 people,G3793 andG2532 was moved with compassionG4697 towardG1909 them,G846 becauseG3754 they wereG2258 asG5613 sheepG4263 notG3361 havingG2192 a shepherd:G4166 andG2532 he beganG756 to teachG1321 themG846 many things.G4183

Mark. 6:34 När Jesus* steg i land, sågG1492 han en stor skara människor. Då förbarmade han sig över dem, eftersom de var som får utan herde. Och han började undervisa dem om många saker.

Mar_6:38  (G1161) HeG3588 saithG3004 unto them,G846 How manyG4214 loavesG740 haveG2192 ye? goG5217 andG2532 see.G1492 AndG2532 when they knew,G1097 they say,G3004 Five,G4002 andG2532 twoG1417 fishes.G2486

Mark. 6:38 Då sa han till dem: Hur många bröd har ni? Gå och seG1492 efter. Och de tog reda på det och sa: Fem, och två fiskar.

Mar_6:48  AndG2532 he sawG1492 themG846 toilingG928 in rowing;G1643 forG1063 theG3588 windG417 wasG2258 contraryG1727 unto them:G846 andG2532 aboutG4012 the fourthG5067 watchG5438 of theG3588 nightG3571 he comethG2064 untoG4314 them,G846 walkingG4043 uponG1909 theG3588 sea,G2281 andG2532 wouldG2309 have passed byG3928 them.G846

Mark. 6:48 Och han sågG1492 att de var svårt ansatta medan de rodde, för de hade vinden emot sig. Och vid fjärde nattväkten* kom han till dem, gående på sjön, och han skulle gå förbi dem.

Mar_6:49  ButG1161 when theyG3588 sawG1492 himG846 walkingG4043 uponG1909 theG3588 sea,G2281 they supposedG1380 it had beenG1511 a spirit,G5326 andG2532 cried out:G349

Mark. 6:49 Men när de sågG1492 honom gå på sjön, trodde de att det var ett spöke och skrek till,

Mar_6:50  ForG1063 they allG3956 sawG1492 him,G846 andG2532 were troubled.G5015 AndG2532 immediatelyG2112 he talkedG2980 withG3326 them,G846 andG2532 saithG3004 unto them,G846 Be of good cheer:G2293 it isG1510 I;G1473 be not afraid.G5399 G3361

Mark. 6:50 eftersom de alla sågG1492 honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem och sa till dem: Var lugna. Det är jag. Var inte rädda.

Mar_7:2  AndG2532 when they sawG1492 someG5100 of hisG846 disciplesG3101 eatG2068 breadG740 with defiled,G2839 that is to say,G5123 with unwashen,G449 hands,G5495 they found fault.G3201

Mark. 7:2 Och när de fick seG1492 att somliga av hans lärjungar åt bröd med orena, det vill säga otvättade händer, klandrade de det*.

Mar_8:33  ButG1161 when heG3588 had turned aboutG1994 andG2532 looked onG1492 hisG848 disciples,G3101 he rebukedG2008 Peter,G4074 saying,G3004 GetG5217 thee behindG3694 me,G3450 Satan:G4567 forG3754 thou savourestG5426 notG3756 the thingsG3588 that be of God,G2316 butG235 the thingsG3588 that be of men.G444

Mark. 8:33 Då vände han sig om och sågG1492 på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus, och sa: Gå bort ifrån mig, Satan! För dina tankar är inte Guds, utan människors.

Mar_9:1  AndG2532 he saidG3004 unto them,G846 VerilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 ThatG3754 there beG1526 someG5100 of them that standG2476 here,G5602 whichG3748 shall notG3364 tasteG1089 of death,G2288 tillG2193 G302 they have seenG1492 theG3588 kingdomG932 of GodG2316 comeG2064 withG1722 power.G1411

Mark. 9:1 Därefter sa han till dem: Sannerligen säger jag er, att bland dem som står här är det några som inte ska smaka döden, förrän de får seG1492 Guds rike komma i kraft.

Mar_9:6  ForG1063 he wistG1492 notG3756 whatG5101 to say;G2980 forG1063 they wereG2258 sore afraid.G1630

Mark. 9:6 för han vissteG1492 inte vad han skulle säga, för de var förskräckta.

Mar_9:8  AndG2532 suddenly,G1819 when they had looked round about,G4017 they sawG1492 no manG3762 any more,G3765 saveG235 JesusG2424 onlyG3440 withG3326 themselves.G1438

Mark. 9:8 Och i samma stund när de såg sig omkring, sågG1492 de ingen annan, utan endast Jesus var med dem.

Mar_9:9  AndG1161 as theyG846 came downG2597 fromG575 theG3588 mountain,G3735 he chargedG1291 themG846 thatG2443 they should tellG1334 no manG3367 what thingsG3739 they had seen,G1492 tillG1508 G3752 theG3588 SonG5207 of manG444 were risenG450 fromG1537 the dead.G3498

Mark. 9:9 Men då de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade settG1492, förrän Människosonen hade uppstått från de döda.

Mar_9:14  AndG2532 when he cameG2064 toG4314 his disciples,G3101 he sawG1492 a greatG4183 multitudeG3793 aboutG4012 them,G846 andG2532 theG3588 scribesG1122 questioningG4802 with them.G846

Mark. 9:14 När han kom till lärjungarna, sågG1492 han mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem.

Mar_9:15  AndG2532 straightwayG2112 allG3956 theG3588 people,G3793 when they beheldG1492 him,G846 were greatly amazed,G1568 andG2532 running to himG4370 salutedG782 him.G846

Mark. 9:15 Och så snart allt folket fick seG1492 honom, blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade honom.

Mar_9:20  AndG2532 they broughtG5342 himG846 untoG4314 him:G846 andG2532 when he sawG1492 him,G846 straightwayG2112 theG3588 spiritG4151 tareG4682 him;G846 and he fellG4098 onG1909 theG3588 ground,G1093 andG2532 wallowedG2947 foaming.G875

Mark. 9:20 Och de ledde fram pojken till honom. Då han fick seG1492 honom, slet anden genast i honom, och han föll ner till marken, vältrade sig och tuggade fradga.

Mar_9:25  WhenG1161 JesusG2424 sawG1492 thatG3754 the peopleG3793 came running together,G1998 he rebukedG2008 theG3588 foulG169 spirit,G4151 sayingG3004 unto him,G846 Thou dumbG216 andG2532 deafG2974 spirit,G4151 IG1473 chargeG2004 thee,G4671 comeG1831 out ofG1537 him,G846 andG2532 enterG1525 no moreG3371 intoG1519 him.G846

Mark. 9:25 När Jesus sågG1492 att folket strömmade till, befallde han strängt den orene anden och sa till den: Du döve och stumme ande, jag befaller dig: Far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom.

Mar_9:38  AndG1161 JohnG2491 answeredG611 him,G846 saying,G3004 Master,G1320 we sawG1492 oneG5100 casting outG1544 devilsG1140 inG1722 thyG4675 name,G3686 and heG3739 followethG190 notG3756 us:G2254 andG2532 we forbadG2967 him,G846 becauseG3754 he followethG190 notG3756 us.G2254

Mark. 9:38 Då tog Johannes till orda och sa till honom: Mästare, vi sågG1492 en som drev ut onda andar i ditt namn, en som inte följer oss, och vi förbjöd honom det, eftersom han inte följer oss.

Mar_10:14  ButG1161 when JesusG2424 sawG1492 it, he was much displeased,G23 andG2532 saidG2036 unto them,G846 SufferG863 theG3588 little childrenG3813 to comeG2064 untoG4314 me,G3165 andG2532 forbidG2967 themG846 not:G3361 forG1063 of suchG5108 isG2076 theG3588 kingdomG932 of God.G2316

Mark. 10:14 Men när Jesus sågG1492 detta, blev han upprörd och sa till dem: Låt barnen komma till mig, och hindra dem inte, för sådana hör Guds rike till.

Mar_10:19  Thou knowestG1492 theG3588 commandments,G1785 Do notG3361 commit adultery,G3431 Do notG3361 kill,G5407 Do notG3361 steal,G2813 Do notG3361 bear false witness,G5576 DefraudG650 not,G3361 HonourG5091 thyG4675 fatherG3962 andG2532 mother.G3384

Mark. 10:19 Budorden kännerG1492 du: Du skall inte begå äktenskapsbrott, du skall inte dräpa, du skall inte stjäla, du skall inte bära falskt vittnesbörd, du skall inte bedra någon, hedra din far och din mor.

Mar_10:38  ButG1161 JesusG2424 saidG2036 unto them,G846 Ye knowG1492 notG3756 whatG5101 ye ask:G154 canG1410 ye drinkG4095 of theG3588 cupG4221 thatG3739 IG1473 drinkG4095 of? andG2532 be baptizedG907 with theG3588 baptismG908 thatG3739 IG1473 am baptizedG907 with?

Mark. 10:38 Men Jesus sa till dem: Ni vetG1492 inte vad ni begär. Kan ni dricka den bägare som jag dricker, och döpas med det dop som jag döps med?

Mar_10:42  ButG1161 JesusG2424 calledG4341 themG846 to him, and saithG3004 unto them,G846 Ye knowG1492 thatG3754 they which are accountedG1380 to rule overG757 theG3588 GentilesG1484 exercise lordshipG2634 over them;G846 andG2532 theirG846 great onesG3173 exercise authorityG2715 upon them.G846

Mark. 10:42 Men Jesus kallade dem till sig och sa till dem: Ni vetG1492 att de som räknas som härskare över folken råder över dem, och att de som är mäktiga utövar sin makt över dem.

Mar_11:13  AndG2532 seeingG1492 a fig treeG4808 afar offG3113 havingG2192 leaves,G5444 he came,G2064 ifG1487 haplyG686 he might findG2147 any thingG5100 thereon:G1722 G846 andG2532 when he cameG2064 toG1909 it, heG846 foundG2147 nothingG3762 butG1508 leaves;G5444 forG1063 the timeG2540 of figsG4810 wasG2258 notG3756 yet.

Mark. 11:13 Då fick han på långt håll seG1492 ett fikonträd som hade löv. Han gick dit för att se om han kanske kunde finna något på det. Men då han kom dit, fann han inget annat än löv, för det var inte fikonens tid.

Mar_11:20  AndG2532 in the morning,G4404 as they passed by,G3899 they sawG1492 theG3588 fig treeG4808 dried upG3583 fromG1537 the roots.G4491

Mark. 11:20 När de tidigt på morgonen gick förbi, sågG1492 de att fikonträdet var förtorkat ända från roten.

Mar_11:33  AndG2532 they answeredG611 and saidG3004 unto Jesus,G2424 We cannot tell.G1492 G3756 AndG2532 JesusG2424 answeringG611 saithG3004 unto them,G846 NeitherG3761 do IG1473 tellG3004 youG5213 byG1722 whatG4169 authorityG1849 I doG4160 these things.G5023

Mark. 11:33 Så de svarade och sa till Jesus: Vi vetG1492 inte. Då svarade Jesus och sa till dem: Så säger inte heller jag er, med vilken makt jag gör detta.

Mar_12:14  AndG1161 when theyG3588 were come,G2064 they sayG3004 unto him,G846 Master,G1320 we knowG1492 thatG3754 thou artG1488 true,G227 andG2532 (G3756) carestG3199 G4671 forG4012 no man:G3762 forG1063 thou regardestG991 notG3756 the(G1519) personG4383 of men,G444 butG235 teachestG1321 theG3588 wayG3598 of GodG2316 inG1909 truth:G225 Is it lawfulG1832 to giveG1325 tributeG2778 to Caesar,G2541 orG2228 not?G3756

Mark. 12:14 Då de kom, sa de till honom: Mästare, vi vetG1492 att du är sanningsenlig och bryr dig inte om vad människor tycker, för du gör inte skillnad på människor, utan undervisar rätt om Guds väg. Är det tillåtet att ge kejsaren skatt eller inte? Ska vi ge eller inte ge?

Mar_12:15  Shall we give,G1325 orG2228 shall we notG3361 give?G1325 ButG1161 he,G3588 knowingG1492 theirG846 hypocrisy,G5272 saidG2036 unto them,G846 WhyG5101 temptG3985 ye me?G3165 bringG5342 meG3427 a penny,G1220 thatG2443 I may seeG1492 it.

Mark. 12:15 Men han vissteG1492 om deras hyckleri och sa till dem: Varför sätter ni mig på prov? Ta hit ett mynt*, så att jag får seG1492 det.

Mar_12:24  AndG2532 JesusG2424 answeringG611 saidG2036 unto them,G846 Do ye notG3756 thereforeG1223 G5124 err,G4105 because ye knowG1492 notG3361 theG3588 scriptures,G1124 neitherG3366 theG3588 powerG1411 of God?G2316

Mark. 12:24 Då svarade Jesus och sa till dem: Är det inte därför som ni tar fel, eftersom ni varken förstårG1492 Skrifterna eller Guds kraft?

Mar_12:28  AndG2532 oneG1520 of theG3588 scribesG1122 came,G4334 and having heardG191 themG846 reasoning together,G4802 and perceivingG1492 thatG3754 he had answeredG611 themG846 well,G2573 askedG1905 him,G846 WhichG4169 isG2076 the firstG4413 commandmentG1785 of all?G3956

Mark. 12:28 Och en av de skriftlärda, som hade hört dem diskutera, och som insågG1492 att han hade svarat dem bra, frågade honom: Vilket är det främsta av alla buden?

Mar_12:34  AndG2532 when JesusG2424 sawG1492 thatG3754 he answeredG611 discreetly,G3562 he saidG2036 unto him,G846 Thou artG1488 notG3756 farG3112 fromG575 theG3588 kingdomG932 of God.G2316 AndG2532 no manG3762 after thatG3765 durstG5111 askG1905 himG846 any question.

Mark. 12:34 Då Jesus sågG1492, att han hade svarat förståndigt, sa han till honom: Du är inte långt från Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom mer.

Mar_13:14  ButG1161 whenG3752 ye shall seeG1492 theG3588 abominationG946 of desolation,G2050 spoken ofG4483 byG5259 DanielG1158 theG3588 prophet,G4396 standingG2476 whereG3699 it oughtG1163 not,G3756 (let him that readethG314 understand,)G3539 thenG5119 let themG3588 that be inG1722 JudaeaG2449 fleeG5343 toG1519 theG3588 mountains:G3735

Mark. 13:14 Men när ni får seG1492 förödelsens styggelse, som profeten Daniel har talat om,* stå där den inte ska – den som läser detta bör förstå det – då ska de som är i Judeen fly upp till bergen.

Mar_13:29  SoG3779 yeG5210 in like manner,G2532 whenG3752 ye shall seeG1492 these thingsG5023 come to pass,G1096 knowG1097 thatG3754 it isG2076 nigh,G1451 even atG1909 the doors.G2374

Mark. 13:29 På samma sätt ska också ni, när ni serG1492 detta ske, veta att det är nära och står för dörren.

Mar_13:32  ButG1161 ofG4012 thatG1565 dayG2250 andG2532 that hourG5610 knowethG1492 no man,G3762 no, notG3761 theG3588 angelsG32 whichG3588 are inG1722 heaven,G3772 neitherG3761 theG3588 Son,G5207 butG1508 theG3588 Father.G3962

Mark. 13:32 Men om den dagen eller stunden* vetG1492 ingen något, inte änglarna som är i himlen, inte heller Sonen, utan bara Fadern.

Mar_13:33  Take ye heed,G991 watchG69 andG2532 pray:G4336 forG1063 ye knowG1492 notG3756 whenG4219 theG3588 timeG2540 is.G2076

Mark. 13:33 Var på er vakt, vaka och be*, för ni vetG1492 inte när tiden är inne.

Mar_13:35  WatchG1127 ye therefore:G3767 forG1063 ye knowG1492 notG3756 whenG4219 theG3588 masterG2962 of theG3588 houseG3614 cometh,G2064 at even,G3796 orG2228 at midnight,G3317 orG2228 at the cockcrowing,G219 orG2228 in the morning:G4404

Mark. 13:35 Vaka därför, för ni vetG1492 inte när husets herre kommer, på kvällen eller vid midnattstiden eller när tuppen gal eller på morgonen,

Mar_14:40  AndG2532 when he returned,G5290 he foundG2147 themG846 asleepG2518 again,G3825 (forG1063 theirG846 eyesG3788 wereG2258 heavy,)G916 neitherG2532 G3756 wistG1492 they whatG5101 to answerG611 him.G846

Mark. 14:40 Och då han kom tillbaka fann han igen att de sov, för deras ögon var så tunga, och de vissteG1492 inte vad de skulle svara honom.

Mar_14:67  AndG2532 when she sawG1492 PeterG4074 warmingG2328 himself, she looked uponG1689 him,G846 and said,G3004 AndG2532 thouG4771 also wastG2258 withG3326 JesusG2424 of Nazareth.G3479

Mark. 14:67 När hon fick seG1492 Petrus, där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sa: Du var också med Jesus från Nasaret.

Mar_14:68  ButG1161 heG3588 denied,G720 saying,G3004 I knowG1492 not,G3756 neitherG3761 understandG1987 I whatG5101 thouG4771 sayest.G3004 AndG2532 he wentG1831 outG1854 intoG1519 theG3588 porch;G4259 andG2532 the cockG220 crew.G5455

Mark. 14:68 Men han nekade och sa: Jag kännerG1492 honom inte, inte heller förstår jag vad du säger. Sedan gick han ut på den yttre gården. Och tuppen gol*.

Mar_14:69  AndG2532 a maidG3814 sawG1492 himG846 again,G3825 and beganG756 to sayG3004 to them that stood by,G3936 ThisG3778 isG2076 one ofG1537 them.G846

Mark. 14:69 När tjänstekvinnan fick seG1492 honom igen började hon åter säga till dem som stod i närheten: Denne är en av dem.

Mar_14:71  ButG1161 heG3588 beganG756 to curseG332 andG2532 to swear,G3660 saying, I knowG1492 notG3756 thisG5126 manG444 of whomG3739 ye speak.G3004

Mark. 14:71 Då började han förbanna sig och svor: Jag kännerG1492 inte den mannen som ni talar om.

Mar_15:32  Let ChristG5547 theG3588 KingG935 of IsraelG2474 descendG2597 nowG3568 fromG575 theG3588 cross,G4716 thatG2443 we may seeG1492 andG2532 believe.G4100 AndG2532 they that were crucified withG4957 himG846 reviledG3679 him.G846

Mark. 15:32 Kristus, Israels Konung, må nu stiga ner från korset, så att vi kan seG1492 och tro. Också de som var korsfästa tillsammans med honom smädade honom.

Mar_15:36  AndG1161 oneG1520 ranG5143 andG2532 filled a spunge fullG1072 G4699 of vinegar,G3690 andG5037 put it onG4060 a reed,G2563 andG2532 gave him to drink,G4222 G846 saying,G3004 Let alone;G863 let us seeG1492 whetherG1487 EliasG2243 will comeG2064 to take him down.G2507 G846

Mark. 15:36 Då sprang en och fyllde en svamp med ättika och satte den på ett rör och gav honom att dricka, och sa: Vänta, låt oss seG1492 om Elia kommer för att ta ner honom.

Mar_15:39  AndG1161 when theG3588 centurion,G2760 which stoodG3936 over againstG1537 G1727 him,G846 sawG1492 thatG3754 he soG3779 cried out,G2896 and gave up the ghost,G1606 he said,G2036 TrulyG230 thisG3778 manG444 wasG2258 the SonG5207 of God.G2316

Mark. 15:39 När officeren som stod där mitt emot honom sågG1492 att han med ett sådant rop* gav upp andan, sa han: Den mannen var verkligen Guds Son.

Mar_16:5  AndG2532 enteringG1525 intoG1519 theG3588 sepulchre,G3419 they sawG1492 a young manG3495 sittingG2521 onG1722 theG3588 right side,G1188 clothed inG4016 a long white garment;G4749 G3022 andG2532 they were affrighted.G1568

Mark. 16:5 Och när de kom in i graven fick de seG1492 en ung man sitta på högra sidan, klädd i en lång vit dräkt, och de blev förskräckta.

Luk_1:12  AndG2532 when ZachariasG2197 sawG1492 him, he was troubled,G5015 andG2532 fearG5401 fellG1968 uponG1909 him.G846

Luk. 1:12 Och Sakarias blev förskräckt, då han sågG1492 honom och fruktan kom över honom.

Luk_1:29  AndG1161 when sheG3588 sawG1492 him, she was troubledG1298 atG1909 hisG846 saying,G3056 andG2532 cast in her mindG1260 what mannerG4217 of salutationG783 thisG3778 should be.G1498

Luk. 1:29 Men då hon sågG1492 honom,* blev hon förskräckt av hans tal och undrade vad denna hälsning kunde betyda.

Luk_2:15  AndG2532 it came to pass,G1096 asG5613 theG3588 angelsG32 were gone awayG565 fromG575 themG846 intoG1519 heaven,G3772 (G444) theG3588 shepherdsG4166 saidG2036 one to another,G240 G4314 Let us now goG1330 evenG1211 untoG2193 Bethlehem,G965 andG2532 seeG1492 thisG5124 thingG4487 which is come to pass,G1096 whichG3739 theG3588 LordG2962 hath made knownG1107 unto us.G2254

Luk. 2:15 Och det hände när änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, att herdarna sa till varandra: Låt oss nu gå till Betlehem och seG1492 det som har hänt, vilket Herren har låtit oss få veta.

Luk_2:17  AndG1161 when they had seenG1492 it, they made knownG1232 abroad(G4012) theG3588 sayingG4487 which was toldG2980 themG846 concerningG4012 thisG5127 child.G3813

Luk. 2:17 Och när de hade settG1492 det, berättade de vida omkring* vad som hade sagts till dem om detta barn.

Luk_2:20  AndG2532 theG3588 shepherdsG4166 returned,G1994 glorifyingG1392 andG2532 praisingG134 GodG2316 forG1909 allG3956 the things thatG3739 they had heardG191 andG2532 seen,G1492 asG2531 it was toldG2980 untoG4314 them.G846

Luk. 2:20 Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade hört och settG1492, så som det hade blivit sagt till dem.

Luk_2:26  AndG2532 it wasG2258 revealedG5537 unto himG846 byG5259 theG3588 HolyG40 Ghost,G4151 that he should notG3361 seeG1492 death,G2288 beforeG4250 he had seenG1492 the Lord'sG2962 Christ.G5547

Luk. 2:26 Och han hade fått det uppenbarat av den Helige Ande, att han inte skulle seG1492 döden förrän han hade fått seG1492 Herrens Smorde*.

Luk_2:30  ForG3754 mineG3450 eyesG3788 have seenG1492 thyG4675