Hädelser från Anti-Trinitarianer och Jesu Gudom

Jag trodde i min enfald att Jehovas Vittnen var ensamma om att häda Herren och Hans Gudom och samtidigt påstå sig vara kristna. Men det visade sig att det finns sådana som kallar sig anti-trinitarianer som utan samvetskval attackerar Jesu Kristi person, ursprung och Gudom.

En sådan grupp är Adventisterna, inte att förväxlas med SDA - Sjundedags Adventisterna. Jag talar om Unitarianer och COGGC, en grupp som uppstod ur adventisterna på 1800-talet!

Dessa anti-trinitarianer har mer gemensamt med islam än med biblisk kristen tro, och det fick jag tydligt se då jag samtidigt i en annan grupp fick svara på en muslims angrepp på just Jesu död, uppståndelse och Jesu Gudom. Det pågår ett oerhört motstånd mot Jesu Gudom och vi behöver kämpa för Herrens namn och motbevisa alla dessa falska läror som slängs ut av olika sekter.

1 Petr. 3:15 Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.

Det här svaret skrev jag i en engelsktalande grupp som en reaktion på administratörens ständiga påhopp på oss som tror och vet att Gud är treenig – Fader, Son och Helig Ande. Det finns så otroligt många bibelverser och passager jag kunnat ta upp, men jag känner mig begränsad av språkbarriären. Jag satte mig ändå ner och försökte skriva några svar.

Flera sådana här inlägg dök upp i mitt flöde:

(Klicka på bilderna för större text)
”Jesus var en människa – en helt VANLIG människa.””Jesus "pre-existerade" bara i Guds sinne och plan ... Hans ord blev kött.””En treenig ”Gud” är inte samma som Skriftens Gud.””Att säga att Jesus är Gud, [han] som sa att hans Fader är den ende Guden, är ANTIKRIST.””ATT GÖRA JESUS TILL GUD GÖR DIG TILL BARN AV DIN FADER, LÖGNENS FADER”

 

Personen administrerar två sådana grupper som delar ut liknande inlägg.


Jag ställde därför frågan till honom under hans inlägg: ”Vad har hänt med dig min vän? Jag har sett dig som en stark och sund kristen, men det här är tvärtemot Skriften och sann kristen tro, och det här är förödande läror.”

Han sa att han ”varit blind men att han nu såg”. Något har hänt, oja. Han har farit vilse från Guds ord och hamnat i någon sekt. Jag frågade honom hur han såg på Paulus Skrifter, först och främst för att försöka se var han hamnat någonstans. ”Paulus är grym” fick jag till svar. Sedan fick jag en bibelvers från 1 Kor. 8:6 ”så har vi bara en Gud, Fadern...” tillsammans med frågan ”Tror du Paulus?”.

Jag frågade honom hur han förklarade Titus 2:13medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.” och lade till ”Jesus är vår Gud och Frälsare!” eller hur förklarar du Apg. 20:28 ”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” och förtydligade att Gud har köpt oss med sitt EGET blod!

Jag frågade också hur han förklarade 1 Joh. 5:20

1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

och förklarade att Jesus är den sanne Guden och det eviga livet.

Jag påpekade även att Joh. 1:1 säger att Ordet var Gud, och att han var med Gud, och att den logiska slutsatsen att Gud blev kött visar sig i Joh. 1:14Och Ordet blev kött och bodde bland oss”. Om Jesus var en helt vanlig människa, då ljuger Ps. 49:8 och då skulle Jesus aldrig kunnat friköpa oss:

📖 Ps. 49:8 Men sin broder kan ingen friköpa,eller ge Gud lösepenning för honom.

 För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid,

 så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen.

I engelskan står det ännu tydligare Ingen människa kan friköpa sin broder, vilket gör det även svårare att förneka Jesu Gudom.

Jag fortsatte med att säga att jag kunde ge massiva bevis från Gamla Testamentet som visar vem YHWH verkligen är, och vad Hans namn är i Nya Testamentet, en uppenbarelse Paulus fick och skriver om i Rom. 10:9, något som faktiskt är ett kriterium för vår frälsning: För om du med din mun du bekänner att Jesus är Herren (YHWH) ska du bli frälst. Det här är gudsfruktans hemlighet! (1 Tim. 3:16) Det finns saker som är svåra att förstå men vi överger väl inte den tro vi en gång fått överlämnad åt oss för den skull?

Administratören svarade: ➡ ”Gud 👉OCH👈 Frälsare”, som om Titus 2:13 talar om en Gud och en annan Frälsare. I tillägg påstår han att treenigheten är en ”ondskefull gyllene kalv-lära” (Wicked doctrinal golden calf)Och argumenterar med att "Gud räddar GENOM sin son, inte SOM sin son. Läs Johannes 3:16. Så enkelt är det."

Mitt svar:

Naturligtvis gör han det. Det bortförklarar inte det faktum att Petrus, Paulus, Johannes och alla bekänner Jesus som sin Gud och Frälsare. Detta är bara semantik.
Jag har läst om denna din nyfunna tro. Det är en sekt.
Du förnekar Jesu pre-existens, arvsynden, jungfrufödseln (åtminstone vissa gör det) och Bibelns ofelbarhet.
Du har blivit adventist, Och gränsar till eller tror på arianism, ebionism, adoptionism, socianism, gnosticism och gillar att bli kallad (biblisk) Unitarian.
Unitarianer tror på universalism och annihilation. (Fast det trodde tydligen inte personen jag argumenterade med).
Jag ber att Gud öppnar dina ögon. Det här är ganska allvarliga kultiska argument. Det finns så många förödande kätterier du har fastnat för. Jag vet inte ens var jag ska börja för att vederlägga dig.

Jag fick till svar: "Trinitarianism ÄR en massiv kult. Bred är den vägen som leder till förstörelse. En kult som tillber en annan Gud än Jesu Gud."

Jag började sen min utläggning för honom och hans grupp:

Ja, Jesus är både Gud OCH Frälsare. Kan du skilja "Gud" från "Frälsare"? Lyssna på vad Jesaja och Hosea har att säga om detta:

📖 Jes 43:3 Ty jag är HERREN, din Gud,
 Israels Helige, din Frälsare.
📖 Jes 43:11 Jag, jag är HERREN,
förutom mig finns ingen frälsare.
📖 Hos 13:4 Jag är Herren, din Gud,
 alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig,
 och ingen annan frälsare finns än jag.


Om du säger att Jesus är Frälsare men inte Gud, då skulle Gud vara en lögnare enligt verserna ovan. Gud förklarar att Han är Frälsaren och INGEN annan. Gud säger att Han inte kommer att dela ära med någon: (Jes. 48:11 För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag det, 
ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan.
)

Granville Sharps Regel

Här kommer jag försöka förklara Granville Sharps regel! Jag är inte så duktig på varken svensk eller engelsk grammatik och följande hämtade jag från undervisningsvideor och artiklar på engelska. Jag hoppas jag har översatt det till korrekt svenska.

Det finns regler i den grekiska grammatiken, The laws of Greek, en är Granville Sharps regel som säger att om två substantiv är kopplade med ordet kai (sv: och), (och ett Substantiv kan vara ett substantiv, adjektiv eller en particip), och båda dessa substantiv bör överensstämma i genus, numerus och kasus, och om de är kopplade till ordet kai, så hänvisar det till en och samma person.

Det finns tre villkor i Granville Sharps regel, och när dessa tillämpas på den grekiska grammatiken fungerar denna regel till 💯% utan undantag.

1️⃣ Singular (inte plural)

2️⃣ Personligt (inte en sak)

3️⃣ Inte ett egennamn

🇺🇸 Som exempel på svenska kan vi använda den här meningen: "Jag är i en diskussion med ägaren och administratören för denna grupp, Tony Blair."

Om substantivet "Ägaren" står i bestämt form och har konjunktionen "och" före det andra substantivet "administratören", talar denna mening om en och samma person. "Ägaren och administratören" är en och samma person. Och egennamnet - Tony Blair - förtydligar helt enkelt vem ägaren och administratören är.

Om meningen lyder "med Ägaren och med administratören" skulle det tala om två olika personer. En är ägaren och en annan är administratören. Båda substantiven står i bestämd form, och det ändrar hela innebörden.

Det finns många exempel från Nya testamentet. Jag kommer att ge dig några av dem.

📖 2 Kor. 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader...

👆Denna vers talar om en och samma person - Gud Fadern.

📖 2 Kor. 11:31 Herren Jesu Gud och Fader...

👆Vi läser inte den här versen så här ”en är Fadern och en är Gud”. Gud och Fadern är en och samma person.

📖 Ef. 6:21 ...den älskade brodern och trogne tjänaren i Herren …

👆Här har vi två substantiv kopplade med konjunktionen "och" (gre. Kai), båda är överens om genus, numerus och kasus, som Sharps regel kräver, där det första substantivet har den bestämda artikeln "den" men inte det andra. Och enligt Sharps regel beskriver denna mening en och samma person – Tychicus.

Låt oss nu tillämpa Sharps regel på 2 Petrus brev:

📖 2 Petr. 3:2 ...på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna...

Här är två substantiv kopplade med konjunktionen "och", som talar om en och samma person, inte två olika personer.

📖 2 Petr. 2:20 Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första.

Petrus talar om en och samma person med egennamnet - Jesus Kristus! Detta är en apposition för att visa vem de två substantiven talar om.

📖 2 Petr. 3:18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Detsamma gäller denna vers, här med det beskrivande ordet "vår" istället.

Än så länge är allt bra. Vi håller med om att Jesus är både Herre och Frälsare (tror jag). Men se vad som händer när vi tillämpar denna regel på 2 Petrus 1:1 och 1:11. Vi tittar först på den andra versen.

📖 2 Petr. 1:11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

👆 "Herre" är det första substantivet och har det beskrivande ordet "vår", och konjunktionen "och" (gre. Kai) ansluter till det andra substantivet "Frälsare", vilket betyder att "vår Herre och Frälsare" talar om en och samma person.

2 Petr. 1:1 har exakt samma grammatiska struktur och måste därför översättas på exakt samma sätt som 2 Petr. 1:11 och de övriga verserna i exemplet:

📖 2 Petr. 1:1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.

"tou theou hemon - του θεου ημων - Guden vår" Den grekiska grammatiken säger att "vår Gud" och "Frälsare" är en och samma person, och appositionen används så att vi ska förstå vem denna Gud och Frälsare är. Ser du vem det är?

Jag gav dig 📖 Titus 2:13

Titus 2:13 ...medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

👆Här gäller Sharps regel för ”vår store Gud och Frälsare”, och egennamnet - Jesus Kristus, är en apposition, vilket innebär att den klargör vem denne store Gud och Frälsare är. Och som jag visade dig från 📖 Titus 2:13, så är Jesus vår store Gud och Frälsare, inte bara en lite mindre gud med litet ”g”, Han är Den Store Guden!

Så då kommer vi till 📖 1 Johannes 5:20

Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

Denna vers har debatterats, men Sharps regel bör ändå tillämpas även här. ”Han är den sanne Guden och det eviga livet” talar om Sonen, och som vi såg i föregående verser är Jesus både Gud, Herre och Frälsare! Johannes bekänner Jesus Kristus som den sanne Guden, som till och med Jesaja talade om i 📖 Jes. 65:16

Den som då välsignar sig i landet skall välsigna sig vid Sanningens Gud, och den som avlägger ed i landet skall svärja vid Sanningens Gud. Ty de förra bedrövelserna är då glömda och dolda för mina ögon.

Jesus identifierade sig i 📖 Joh. 14:6 som ”vägen, sanningen och livet”. Jesus är givaren av evigt liv, och Han ÄR det Eviga Livet! Johannes använder den bestämda artikeln ”ho” i Johannes 1:4 ”I honom var livet, och livet var människors ljus.” Jesus är det Eviga Livet!

💪 The Amplified Bible översätter 📖 1 Johannes 5:20 så här:

Och vi [har sett och] vet [positivt] att Guds Son [faktiskt] har kommit till denna värld och har gett oss förstånd och insikt [successivt] att uppfatta (känna igen) och lära känna bättre och tydligare honom som är sann: och vi är i honom som är sann - i hans Son Jesus Kristus (Messias). Denna [människa] är den sanne Guden och det eviga livet.

Som du kan se är min utläsning av 1 Johannes 5:20 inte en ”ondskefull gyllene kalv-lära” utan jag följer den korrekta grekiska grammatiken och Granville Sharps regel.

Jesus är både HERREN och Gud!!! YHWY och Elohim!!!

Möjligtvis kommer jag fortsätta på det här temat.Share:

3 kommentarer:

 1. Har inte hängt med denna debatten men Jesus kallar ju Gud för sin Fader..Rimligen finns det en distinktion. Jag har inga problem med att kalla Jesus för Gud dock men Jesus står ju av allt att döma under Gud Skaparen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hejsan, och tack för din kommentar.

   Diskussionen handlade om ämnet Är Jesus Gud eller bara en människa.

   Att Sonen underordnar sig Fadern, handlar inte om Jesu ontologiska ursprung. Jesus är Guds Son, vilket visar att Hans gudomliga ursprung, att Han är Gud kommen i mänsklig gestalt. Underordnande i sig har inget med ursprung att göra. Det handlar däremot om karaktär och ödmjukhet. Detta visar sig i de tio budorden redan där vi läser ”Hedra din far och din mor” där budorden speglar Guds eget hjärta men också våra synder. Sonen ärar Fadern och underordnar sig Fadern. Men underordnande i sig tar inte bort det faktum att I begynnelsen var Ordet och Ordet var Gud, och Ordet var hos Gud, och att Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss.

   Paulus undervisar i Ef. 5:21ff om hustruns underordnande för sin man, men underordnandet i sig ändrar inte hustruns ontologi. Hon fortfarande en människa även om hon underordnar sig.

   Ja, Gud är Skaparen, men Jesus är den Gud som skapat allting. I Kolosserbrevet 1:16-17 förklarar Paulus detta: Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.

   Även Romarbrevet 11:36 läser vi detta: Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen.

   Att det är Sonen det talas om bör det inte råda någon tvivel om. Johannes beskriver just detta: ”Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till.” (Joh. 1:3) och Johannes fortsätter i vers 10 ”Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom.”

   Som troende har vi två uttryck vi använder som rättesnöre: Guds Son och Människosonen. Guds Son visar Hans gudomliga ursprung, och människoson visar Hans mänskliga ursprung.

   När Jesus blev människa ödmjukade Han sig så djupt det bara går. Paulus tar upp detta i Filipperbrevet 2:5-11. Och jag vill hänvisa till min artikel Jesus Kristus – ”The Undercover boss” som förklaring till Hans inkarnation.
   https://theholyremnant.com/2021/09/03/jesus-kristus-the-undercover-boss/

   Jag har en ny hemsida där jag lägger ut mina artiklar och det har gjort att jag inte så ofta läser kommentarer på den här bloggen.

   https://theholyremnant.com

   Radera
 2. Det är tragiskt att så få kristna idag ser den tydliga och klara undervisning som Jesus ger oss kring Gud. Jesus lär kvinnan i Johannes kapitel fyra att hon ska tillbe Fadern och Jesus säger i det kapitlet att han själv ber till Fadern, för han säger "vi tillber vad vi känner" vi ser att han inkluderar sig själv bland dom som tillber Fadern.

  Och Jesus lär sina lärjungar att be i Matteusevangeliet och lär dom då att dom ska be till Fadern och ingen annan. Han lär dom inte att dom ska tillbe honom eller en treenighet utan dom ska tillbe Fadern, detta är ju väldigt märkligt om nu gud består av tre personer varför ska man då endast tillbe Fadern?

  Jesus är inte den som det är fokus på i evangelierna detta är det många som tyvärr inte ser, Jesus upphöjer bara Fadern och inte sig själv eller någon person som benämns som heliga anden utan det är bara Fadern som upphöjs vilket är väldigt märkligt om nu treenigheten är sann.

  Jesus säger ju till och med att Fadern är hans Gud och fader i Joh 20:17, treenighets troende förklarar detta med att varför Jesus kan säga så för att han i rollen som människa är underställd Gud Fadern men problemet med den förklaringen är att Jesus i Upp 3:12 när han är i himmelen och sitter på Guds högra sida fortfarande säger att han har en Gud, detta bevisar att Jesus inte är Gud! FÖR GUD KAN INTE HA EN GUD!

  Det står också att Jesus fortfarande är en människa detta förstår man när man läser 1Tim 2:5 det står:

  Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus,

  Så Jesus benämns alltså fortfarande som människa när han sitter på Guds högra sida i himmelen, men enligt treenigheten så är inte gud fadern människa och inte heller gud den heliga anden men den andra personen är alltså en människa nämligen gud sonen, men detta funkar inte enligt treenigheten eftersom dem tre personerna i gudomen är exakt lika varandra. Men när man förstår detta så funkar inte treenighets läran.

  Och hur många är det som ser till vad Jesus säger i Joh 14:6  Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.  

  INGEN KOMMER TILL FADERN UTOM GENOM MIG! Men varför står det bara Fadern om nu treenigheten är sann? Borde det inte stå ingen kommer till treenigheten utom genom mig! Det är så fantastiskt tydligt att det är endast en person som är Gud och Han benämns som Fadern och det är ingen annan än Han som är Gud.

  Må Gud välsigna och leda oss till sanningen om Honom och leda oss till det eviga livet.

  SvaraRadera

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade