Tidens Fullbordan Diskussion med Wallgrens

Diskussion med Paret Wallgren

Kapitel 5 | Inledning

Efter att boken publicerades kom några reaktioner från kristna som reagerade och konfronterade författarna.

Peter Wallgren: Hej! I boken framgår att det är viktigt att vi förkunnar korset och frälsningen. Det finns ingen frälsning utom genom Jesus Kristus. Men alla ska så småningom finna honom, även om det går genom stora vedermödor för somliga.

Madeleine Wallgren: Utan omvändelse från synden och inte minst insikt om sin synd som driver oss till korset där vi inser att tron på Jesu försoningsverk är vårt enda hopp och enda vägen till Fadern kan ingen bli frälst.

Kristen1: Fast det tror jag inte på, men man får tro på vad man vill. En del tror på skärselden, en del på dop för de döda en del på evigt liv för alla. Nog inte lönt debattera detta med de som har fått sin uppfattning på annat håll. Alla Gudsmän hade fel, Frank Mangs och alla andra... trist!

Kristen2: Hej Peter vilka bibelord stödjer du dig på att alla så småningom ska finna honom? Jag tänker på ”Men de fega,....de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. ” - Upp 21:8. Hur tolkar du det bibelordet Peter?

Kristen2: Madeleine Wallgren Jag bedömer utifrån det jag läst här och har med läst lite i Tidens fullbordan. Men som jag läser det så behöver man ingen omvändelse om man förkunnar universalism.

Min kommentar: Madeleine Wallgren, ni gör samma misstag som Luther gjorde med sin reformation: Ni går tillbaka till kyrkofäderna och Origenes, precis som Luther förde reformationen tillbaka till Augustinus, där han borde ha fört församlingen ända tillbaka till Kristi och Apostlarnas sunda lära.

Här tar ni en lära som alltigenom tillhör de kristna mystikerna och presenterar den i ny förpackning. Apokatastasis kallas läran för.
Från wikipedia: "Begreppet apokatastasis (grek., “återställelse"; eg. apokatastasis ton panton, "alltings återställelse") syftar på idén om att allt det onda en gång ska upphöra, återgå till ett tänkt naturtillstånd." [WikiPedia]
Origenes var en välkänd gnostiker som förde in mycket felaktig lära in i församlingen, och gnostikerna bekämpades av både Paulus och Johannes i sina brev. Hur försvarar ni ett sådant avsteg från sann kristen tro?

Peter och Madeleine Wallgren, Jag har aldrig hört talas om någon som blivit ett Jehovas Vittne genom att läsa Bibeln. Eller någon som läser evangelierna och blir Mormon. Lika omöjligt är det att läsa Bibeln och komma till tro på Kristen Universalism. Det behövs därför någon som ”överbevisar” en troende om att Jehovas Vittnen eller Mormonerna är rätt, för att dessa ska tro som dem. Precis likadant är det med Er kristna universalism. Ingen kan utläsa denna lära från Bibeln direkt, utan behöver någon som ”förklarar” och med övertygande och fagra ord bedrar godtrogna människor.

Jag ska snart börja läsa boken och se hur Ni fått fram en lära som redan i den första församlingen sågs som heresi.

När det gäller hemmasnickrade evangelier är det lätt att missa en eller två variabler i ekvationen. 
En variabel som verkar vara bortglömd är Hebr 9:27
"Och såsom det är bestämt om människorna att en gång dö och sedan dömas, så ska Kristus, som en enda gång har offrats för att bära mångas synder, för andra gången, utan synd bli synlig för dem som väntar honom till frälsning." SRB16
Vi ska alla en gång dö för att sedan dömas. Och när det står ”för att bära mångas synder” står det helt klar i motsatsförhållande till de många som kommer förkasta Honom.

Döden är gränsen och HUR du lever är avgörande för din frälsning. Det avgör om du frikänns eller fördöms. Här går det inte att fly undan genom teknikaliteter och sluga utläggningar. Alla ska vi stå till svars inför Kristi domstol. Antingen lever vi i Sanningen eller i lögnen.

Om vi nu tar Paulus ord till Romarna ser vi hur domen går till:
"Men genom din hårdhet och ditt obotfärdiga hjärta samlar du på dig själv vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras, han som ska ge åt var och en efter hans gärningar. Evigt liv med rätta åt dem som med uthållighet gör det goda och söker efter härlighet och ära och oförgänglighet, men över dem som är stridslystna och inte lyder sanningen, utan lyder orättfärdigheten, kommer ilska och vrede, nöd och ångest över varje människosjäl som gör det som är ont, juden först men också hedningen. Men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden först men också hedningen. För Gud gör ingen skillnad på människor. För alla de som utan lag har syndat ska också utan lag gå förlorade, och alla de som under lagen har syndat ska bli dömda av lagen." Rom 2:5-12 SRB16
Men det är klart, Kristen Universalism tilltalar det köttsliga sinnet och ger ett falskt hopp för människor som inte vill lyda evangeliet. Det måste kännas helt underbart att inte längre behöva tänka på synd, rättfärdighet och dom. Det köttsliga sinnet är Guds fiende. Det kan inte underordna sig Gud, och vill inte heller. Därför välkomnas Ert budskap av så många och tas emot med glädje, en bedräglig glädje, som en dag kommer avslöjas.

Tittar vi på vad som sker just nu i världen, finner vi beskrivningen i 2 Tessalonikerbrevet:
2 Tess 2:9-12 ”Den laglöses ankomst är ett vek av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen, för att de ska bli dömda, alla de som inte trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten.” SRB16
Det var just på grund av att människan var evigt förlorade som Jesu kors behövdes, och genom universalismen kastas Jesu verk på korset bort, och förklaras som onödigt och meningslöst.

Likt ormens bedrägeri i lustgården, där han genom Evas bristande kunskap i Guds ord, tog ett enda ord och ändrade hela innehållet i budskapet, tar Kristen Universalism ett ord och förvrider betydelsen av det, och därmed också innehållet i hela evangeliet. Aionas (ton) aionon – evigheternas evigheter har fått ny innebörd – tidsbestämt - och förändrar hela evangeliet.

Varför ska vi omvända oss från synden? Varför ska vi leva ett gudfruktig, rättfärdigt, heligt och Gud välbehagligt liv? Varför inte leva som hedningarna gör? Varför inte tillbe andra gudar och gudabilder? Varför inte mörda, stjäla, bedriva hor, ljuga, bedra och begära andras hustrur och egendom, för vi kommer ju ändå att bli frälsta? Hela Bibelns budskap blir onödigt, korset förlorar sin betydelse och kraft.
Hebr 10:26-31 ”För om vi syndar med vett och vilja sedan vi har fått kunskap om sanningen, återstår inte mer något offer för synderna, utan en säker, fruktansvärd väntan på dom, och hetta av en eld som ska förtära motståndarna. Den som förkastar Mose lag dör utan förbarmande, efter två eller tre vittnens ord. Hur mycket strängare straff tror ni då inte att den förtjänar som har trampat Guds Son under fötterna och ansett förbundets blod för orent, det som har helga honom, och som har smädat nådens Ande? För vi känner honom som sa: Min är hämnden, jag ska vedergälla det, säger Herren. Och vidare: Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.” SRB16
Ni påstår att Ni har predikat korset i 40 år, vilket jag inte kan förstå, för däri ligger en djup gudsfruktan och Guds hemliga visdom i Kristus. Och korset är alltid till anstöt för människorna. När vi predikar korset får vi fiender, ovänner, och motstånd utan dess like. Här är det nog mera tal om ett makalöst självbedrägeri, där Ni söker bekräftelse och ära från människor och inte Gud, tyvärr. Och beviset finner jag säkert boken ”Tidens Fullbordan”, med universalismens bedrägliga och tomma löften om evigt liv, oavsett hur hemsk människan än har varit.

Det är en sak att tala om korset utifrån Marias, lärjungarnas, judarnas och romarnas ställning, där de såg och vissa beundrade och förundrade sig över Jesu verk. En del säger som befälet: Denne var i sanning Guds Son. Men en annan sak är att predika omvändelse från synderna, och att ta sitt eget kors på sig varje dag. Där förlorar du en del vänner, men om du verkligen tror på korset kan du inte sluta predika det. Sen har vi den djupare biten av vad korset innebär, där vi kommer till korset när vi attackeras av ångest, fruktan, rädsla, motstånd, hat, förakt, och verkligen DÖR bort från detta. Predikar vi korset som svaret på alla synder kommer du knappt ha någon kvar som lyssnar. Människor tar då avstånd från dig därför att du ”måste ha mist förståndet”. Varför? Jo, korset ÄR och FÖRBLIR en stötesten för den som går förlorad men en frälsning för den som tror.

Är Ni säkra på att Ni verkligen har predikat korset, eller har Ni gjort som de flesta andra, kringgått korsets kraft för att ge mänsklig vägledning och trösta köttet? Om predikanterna undviker talet om korset som lösningen på syndens konsekvenser: ångest, fruktan, rädsla, mm. tjänar den predikanten inte Herren utan sig själv, och har gjort sig till fiende till Kristi kors.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade